W Kanadzie burza gradowa spowodowała straty o wartości ponad miliarda dolarów

Kategorie: 

Źródło: twitter.com

Niszczycielskie gradobicie, które nawiedziło Calgary 13 czerwca 2020 roku zostało oficjalnie ogłoszone najbardziej kosztowną klęską żywiołową w historii Kanady. Okazało się, że spowodowało szkody o wartości ponad 1,2 mld dolarów USA.

Calgary to miasto w prowincji Alberta z dużą liczbą drapaczy chmur, które kiedyś gościło zimowe igrzyska olimpijskie a dzisiaj całkiem słusznie jest uważane za centrum przemysłu naftowego w Kanadzie. W ubiegłym miesiącu przez tą część kraju przeszedł ogromny front pogodowy, powodujący silne burze w większości prowincji. 

 

Calgary zostały szczególnie dotknięte powodziami, tornadami i gradem z kukami gradowymi o średnicy od 54 do 61 mm. Burza rozbijała szyby w licznych domach i samochodach, a miejscowi nazywają to bezprecedensową katastrofą. Bez wątpienia było to najdroższe gradobicie w historii Kanady, którego koszty są szacowane dobrze ponad miliard dolarów.

 

 

 

Ocena: 

5
Średnio: 5 (1 vote)
Opublikował: admin
Portret użytkownika admin

Redaktor naczelny i założyciel portalu zmianynaziemi.pl a także innemedium.pl oraz wielu innych. Specjalizuje się w tematyce naukowej ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń dla świata. Zwolennik libertarianizmu co często wprost wynika z jego felietonów na tematy bieżące. Admina można również czytać na Twitterze   @lecterro


Komentarze

Portret użytkownika rogol

Straty byly wieksze ale te

Straty byly wieksze ale te obliczenia na podstawie wyplat z ubespieczen.

Wiadomo ze: ubespieczyciel zawszw zaniza straty bo towiaze sie z wuplata odszkodowan.

Jak to w kapitalizmie:placisz duzo a otrzymujesz malo.

Portret użytkownika euklides

Na szczęście istnieją

Na szczęście istnieją obowiązkowe, socjalistyczne systemy ubezpieczeń takie jak ZUS, gdzie otrzymujesz więcej niż wpłacasz*

 

*promocja nie dotyczy niezasłużonych działaczy politycznych lub osób spoza rodziny

Portret użytkownika Czasy ostateczne

Proroctwo 68 

Proroctwo 68 

DRWIJCIE ZE MNIE (JAHWEH), JEŚLI SIĘ OŚMIELICIE!

Przekaz otrzymany przez Apostoł Elisabeth Elijah 26-go grudnia 2002 roku.

 

Słownictwo:

Niebo objawia nam Święte Hebrajskie Imiona BOŻE: OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO, i poucza, aby używać ich z czcią. W otrzymanym w 2006 r. Proroctwie 81, BÓG mówi: „Wzywajcie MNIE ponownie w MOIM Imieniu JAHWEH i używajcie Imienia JAHUSZUA, aby dostąpić do MEGO Tronu… a JA wysłucham i odpowiem na wasze wołania”. Tego samego BÓG naucza SWE dzieci na kartach Biblii Świętej. Księga Wyjścia 3:14-15 podaje: „Odpowiedział BÓG Mojżeszowi: JESTEM, który JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JAHWEH posłał mnie do was. Mówił dalej BÓG do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JAHWEH (יהוה), BÓG ojców waszych, BÓG Abrahama, BÓG Izaaka i BÓG Jakuba posłał mnie do was. To jest Imię MOJE na wieki i tak MNIE nazywać będą po wszystkie pokolenia.” Psalm 91:14: „JA go wybawię, bo przylgnął do MNIE; osłonię go, bo uznał MOJE Imię.” Księga Wyjścia 20:7: „Nie będziesz brał Imienia JAHWEH, BOGA twego, nadaremnie.” Mateusza 6:9 „OJCZE nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Imię TWOJE!” Joela 3:5, Rzymian 10:13: „Albowiem każdy, kto wezwie Imienia JAHWEH, będzie zbawiony”

Jednakże wiodące organizacje religijne i kościoły ukrywają lub ograniczają wiedzę o Świętych Imionach BOŻYCH, wycofują je z tekstów liturgicznych, kościelnych, z modlitw, z katechizmów, ze śpiewników oraz z nowych przekładów Biblii. Imię OJCA JAHWEH zastępuje się tytułami „Pan”, „Bóg” lub „Pan Bóg”, a Imię ZBAWICIELA JAHUSZUA ha MASZIJACH – greckim imieniem „Jezus Chrystus”, nieznanym w czasach MESJASZA oraz pierwszych Apostołów. Imię BOŻE było i jest usuwane z większości tłumaczeń Biblii zagranicznych i polskich, na przykład z anglojęzycznej Biblii „The King James Version”. W Polsce Imię BOŻE usunięto niemal w całości z popularnej Biblii Tysiąclecia. Imię „Jahwe” w I wydaniu BT (1965) występuje w całym Starym Testamencie z wyjątkiem Księgi Psalmów. W wydaniu II (1971) występuje również w Psalmach (łącznie około 6000 razy). Ale począwszy od wydania III (1976), w większości miejsc imię „Jahwe” zastąpiono tytułem „Pan”, z wyjątkiem 23 przypadków z 21 wersetów. 

JAHWEH – polski zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia BOGA OJCA. Zapis hebrajski: יהוה [JHWH] Jod-He-Waw-He. Skróconą, wielokrotnie występującą w Biblii formą Imienia jest także „JAH”. BÓG OJCIEC JAHWEH jest również nazwany w Biblii Świętej „OJCEM” (Ew. Św. Mateusza 23:9) i „OJCEM ŚWIĘTYM” (Czytaj Ew. Św. Jana 17:11), „JESTEM KTÓRY JESTEM”, „BOGIEM Abrahama, BOGIEM Izaaka i BOGIEM Jakuba” (Księga Wyjścia 3:14-15), EL ELJON/BOGIEM Najwyższym (Rdz 14,18-22), czy też EL SZADDAI/BOGIEM Wszechmocnym (Rdz 17,1; Wj 6,3).

JAHUSZUA ha MASZIJACH [JAHUSZUA MESJASZ] – zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia SYNA BOŻEGO i naszego ZBAWICIELA. Imię JAHUSZUA oznacza: „JAH zbawia”. Takie Imię nadali SYNOWI BOŻEMU Maria [Miriam po hebrajsku] i Józef na rozkaz BOŻY. (Ew. Św. Mateusza 1: 21) To Święte Imię zostało jednakże zamienione przez tłumaczy Biblii na różne, zależne od używanego języka wersje greckiego imienia „Iesous Kristos”.

Uwaga! W początkowych Proroctwach z Misji Amightywind, otrzymywanych przed rokiem 2000, JAHUSZUA ha MASZIJACH przedstawiał się tym rozpoznawanym i rozpowszechnionym pośród Chrześcijan na całym świecie imieniem „Jezus Chrystus”.  W przeciągu ostatnich lat, to właśnie Imię „JAHUSZUA ha MASZIJACH” zostało objawione światu przez naszego Świętego BOGA, jako prawdziwe Imię naszego ZBAWICIELA, i w tym oto Imieniu otrzymywane są obecnie wszystkie dzisiejsze Proroctwa. BÓG JAHWEH ukazuje w nich SWOIM dzieciom jak bardzo ważne jest przyjmowanie i używanie prawdziwego Imienia JEGO Jednorodzonego SYNA zawartego w pierwotnych hebrajskich i aramejskich Pismach, w szczególności w obliczu nadchodzącego czasu Wielkiego Ucisku, kiedy tylko w tym Imieniu będą przyjmowane modlitwy przez naszego SWIĘTEGO BOGA JAHWEH.

Opracowanie na temat: Święte Hebrajskie Imiona BOGA OJCA JAHWEH oraz SYNA BOŻEGO JAHUSZUA ha MASZIJACH” jest pod adresem: http://www.amightywind-proroctwa.com/hebrewnames.html

RUACH ha KODESZ – DUCH ŚWIĘTY po hebrajsku, czyli w oryginalnym języku większości Ksiąg Biblii Świętej (zapis fonetyczny, czyli według brzmienia). Innymi Imionami DUCHA ŚWIĘTEGO są również: MAMA SZIKAINJAH (Pro. 90), SZIKAINJAH CHWAŁY, (prawidłowa, słyszana z Nieba forma znanego w Polsce tytułu „Szekina Chwały”), IMMAJAH (dosł. „MAMA JAH”), MĄDROŚĆ (patrz: rozdział 8 Księgi Przysłów, Księga Mądrości, Pro. 90).

ELOHIM – rzeczownik w liczbie mnogiej oznaczający PANA BOGA JAHWEH, JAHUSZUA ha MASZIJACH, RUACH ha KODESZ (TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ).

YDS – skrót od „YAHUSHUA Demon Stompers” – są to wierzący orędownicy i duchowi wojownicy, wspierający Prorok Elisabeth Elijah i Misję Ostatniej Szansy w modlitwie. W polskim tłumaczeniu można by ich nazwać „JAHUSZUA Deptaczami Demonów“ (Deptaczami Demonów należącymi do JAHUSZUA).

Ringmaiden, Ringbearer - Ringmaiden oznacza zarówno Pannę Obwieszczającą Słowo BOŻE jako Prorokini i osobę wydającą okrzyk z Ew. Św. Mateusza 25:6 (nawołanie dla Panien oczekujących Oblubieńca), jak i pannę z pierścieniem zaręczynowym Oblubienicy. Ringbearer oznacza osłaniającego, okrywającego Pannę Obwieszczającą w celu ochrony. Oba tytuły zostały nadane Słowem Proroctwa przez BOGA JAHWEH. 

W lipcu 2010 roku BÓG JAHWEH powiedział również, aby dodawać następujący fragment z 2 Księgi Kronik przed każdym Proroctwem:

2 Księga Kronik 36:16
„Lecz oni drwili z posłańców BOŻYCH, pogardzali JEGO Słowami i wyszydzali JEGO Proroków, aż gniew JAHWEH na jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku.”

 

******** Proroctwo ********
 

W Proroctwie 105 JAHWEH powiedział, aby zamieścić to poniższe Słowo Wstępne w każdym Proroctwie:

"JA ostrzegłem cię dawno temu, Elisabeth, aby nie nazwać tej Misji imieniem mężczyzny ani kobiety. Zanim jeszcze powstała ta Misja, JA włożyłem to w twojego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twoich ust. To narodziło się z ust JAHWEH, to narodziło się z ust JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, to narodziło się z ust RUACH ha KODESZ, waszej IMMAJAH. Gdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już zawiodło. To dzieje się dzięki Wiatrowi SZIKAINJAH CHWAŁY, który owiewa tę Ziemię - Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie jest [uczynione] twoim oddechem, bo w przeciwnym razie by zawiodło." (Księga Izajasza 42:8)

Koniec Słowa Wstępnego.

MOJE umiłowane dzieci, JA nie jestem rozgniewany na was. Jestem rozżalony bólem, który ten świat MI sprawia. Najpierw milknę i smucę się, potem zobaczycie MÓJ rozpętany Gniew!

Słowo ostrzeżenia dla MOICH wrogów: A więc wy macie śmiałość naśmiewać się ze MNIE (JAHWEH), macie śmiałość drwić z drugiego przyjścia JAHUSZUA? Dalej, naśmiewajcie się, a zobaczycie MÓJ Gniew nadchodzący w taki sposób, że będzie on jak ulewa, jak sztorm, porywy wiatru i naprawdę zmiecie on plewy. 

JA sprowadzę fale, gdyż fale bezbożności dosięgły Nieba. Fale oceanu i morza będą huczeć, będą sztormy z Niebios niepodobne do czegokolwiek, co ktokolwiek widział. 

Grad i siarka spadną ponownie, tak jak pokazałem ci w twoim Śnie, ponieważ kiedy te meteoryty zaczną spadać, będą wybuchać w ogniu. Tak, jak pokazałem ci we Śnie, który dałem tobie tej nocy, spadnie grad, jakiego nigdy przedtem nie widziano, połączony z wiatrami – porozbija okna!

 
Lodowatość, którą okazali przeciwko MNIE, STWÓRCY, przeciwko MEMU SYNOWI JAHUSZUA – JA wyleję ten sam lód z powrotem na nich! 

Lód spadnie z Nieba! 

Ogień spadnie z Nieba! 

Ziemia będzie się trzęsła i drżała! 

Ludzie będą dotknięci ślepotą, gdyż byli zaślepieni duchowo, gdyż byli ślepi na Prawdę i odrzucili ją, ponieważ byli ślepi na Świętość. Tak jak za dni Sodomy i Gomory, ponownie siarka, grad i ślepota spadną na nich. 

Więc dalej, drwijcie, jeśli macie czelność!

Teraz mówię do MOICH wrogów. Wy tylko dokopujecie się do waszego własnego poziomu – do ognistego dołu, do Piekła, które na was czeka – do poziomu, na który zstąpicie z każdym słowem wychodzącym z waszych ust, które naśmiewa się i drwi, które odrzuca MOJĄ litość i MOJĄ miłość, które odrzuca MOJEGO SYNA JAHUSZUA! 

Dalej, naśmiewajcie się wy, MOI wrogowie, którzy bezcześcicie MÓJ Szabat. Wy, którzy drwicie z Szabatu, którzy wyśmiewacie lud żydowski, którzy nienawidzicie Izraela, którzy zdradzacie Izrael, którzy zdradzacie MOICH wybranych, MOJE dzieci, MOJĄ Oblubienicę i MOICH Mianowanych… Dalej, naśmiewajcie się!

To JA, JAHWEH, JA będę miał ostatni śmiech!

Wy wzbudziliście MÓJ Gniew, wzbudziliście MOJE Oburzenie! Mówicie, że będziecie zabawiać się w Boga z tą wiedzą, którą wam dałem. Stwarzacie człowieka na obraz człowieka, podczas gdy MOJE Słowo mówi, że zostaliście stworzeni na MÓJ obraz (Księga Rodzaju 1:27)!

Zabawiacie się pogodą, ale teraz JA ukażę wam STWÓRCĘ tej pogody! 

Wasze własne klony zwrócą się przeciwko wam. 

Wasze własne wynalazki zwrócą się przeciwko wam!

Jakakolwiek broń, której spróbujecie użyć przeciwko MOIM dzieciom, zwróci się jak bumerang przeciw wam samym! 

Gdyż JA ponownie sądzę Sodomę i Gomorę. Patrzę na oblicze tego świata. Wiem, których MOI Aniołowie zapieczętowali, i te rzeczy nie powalą ich.

Biada pozostałym z was! Lepiej upadnijcie na kolana teraz i nawróćcie się w pokorze, gdy jest jeszcze czas! 

Wzywajcie Imienia JAHUSZUA, MOJEGO umiłowanego SYNA! 

Wołajcie o litość za zło, które wyrządziliście! 

Och, ale wy, zatwardziałe pokolenie, wy potępieńcy, wy, którzy myślicie, iż jesteście bogaci, i jesteście napuszeni w sławie i chwale. Wy gloryfikujecie siebie według własnego wzoru. Tylko w zwierciadle widzicie swoje własne piękno. Odbiorę wam wasze piękno, odbiorę wasza sławę i fortunę. JA JESTEM jedyną osobą, która promuje i tylko ja dysponuję. Jestem JAHWEH i jestem początkiem i końcem.

JA jestem JAHWEH, i JA jestem Początkiem i Końcem!

 JA nie mam początku i nie mam końca!

Ale do MOICH wrogów mówię: znam wasze początki i znam wasz koniec. Więc dalej, miejcie czelność obrażać. Wymachujcie na MNIE pięściami i złorzeczcie. JA będę śmiał się wam w twarz. Jedynie dzięki litości i miłości, którą okazałem poprzez MOJEGO SYNA JAHUSZUA, nie wymazuję całej ludzkiej rasy.

Ale JA mam tych, których nazywam MOIMI dziećmi, tych, którzy płaczą przede MNĄ, tych, którzy orędują za innymi przede MNĄ, tych, którzy starają się z całych sił być MI posłuszni i oddawać MI cześć. To ze względu na nich JA nie niszczę całej ludzkiej rasy. 

MÓJ SYN ponownie nadchodzi. Nie musicie tylko polegać na ludzkim świadectwie. 

Czytajcie MOJE Słowo! 

Studiujcie MOJE Słowa!

Tych, którzy naprawdę MNIE miłują, MÓJ SYN JAHUSZUA miłuje. Tych, którzy naprawdę pragną MNIE, tych prawdziwie pragnie MÓJ JAHUSZUA! Ci, MOJE umiłowane Dzieci, są waszymi Siostrami i Braćmi! To macie ze sobą wspólnego i to jest powodem, dla którego powinniście mieć miłość do siebie nawzajem. Nie jest ważne, jak jesteście nazywani na tej ziemi. Rozpoznacie się nawzajem po Namaszczeniu DUCHA. Ujrzycie miłość JAHUSZUA w swoich oczach i rozpoznacie Namaszczenie RUACH ha KODESZ wewnątrz. JA oddzielam owce od kozłów i zdzieram maski kozłów, podczas gdy one przebierają się za owieczki lub baranki. 
To jest częścią oddzielania plew od pszenicy, gdyż plewy nadają się tylko do spalenia!

******* Koniec Proroctwa *******
 

Tak zostało wypowiedziane, tak zostało zapisane 26 grudnia 2002 roku przez Apostoł Elisabeth Elijah.

Komentarz Elisabeth:

Poniżej znajdują się osobiste Proroctwo, które JAHWEH również wypowiedział w tym samym czasie, i sen, do którego JAHWEH odnosi się w tym Proroctwie. Oba nadeszły tego samego dnia. W tym samym czasie i w tych samych okolicznościach nadszedł ten Proroczy Przekaz. Proroctwo to zostało zatrzymane zgodnie z otrzymanym poleceniem, i zostanie obwieszczone 31 grudnia 2002 roku. JAHWEH objawił nam również niespodziankę, a mianowicie dał nam polecenie, by dotrzeć do ludzi z tą Misją samochodem turystycznym (Kamperem), a także by pytać ludzi, czy nie chcieliby być częścią tego finansowego cudu, abyśmy mogli swobodniej podróżować i dosięgać więcej ludzi bezpośrednio. Ci, którzy pomogą, będą błogosławieni. 

[Koniec komentarza]
 

****** Osobiste Proroctwo ******
 

Ten Przekaz nie jest jeszcze gotowy, by go zwolnić (26 grudnia 2002 rok), gdyż JA mam więcej do powiedzenia. MOJA umiłowana córko, ty będziesz wiedziała, kiedy zwolnić ten Przekaz – JA potwierdzę to, kiedy będziesz się modliła. Dzisiaj, ponieważ błagałaś i czekałaś by usłyszeć MÓJ głos, JA przerwałem milczenie i przemówiłem. 
JA jestem z ciebie [Oblubienico JAHUSZUA] tak bardzo zadowolony. Nigdy nie myśl, że nie jesteś najlepszą w MOICH oczach. Kiedy przemawiacie i ochraniacie MOJĄ córkę w sposób, w jaki namaściłem was, diabeł nie ma wyboru jak tylko uciekać. JA wypowiem przekaz i on nadejdzie przez MOJĄ służebnicę ponownie, ale jest [odpowiedni] czas i pora. JA przemawiam przez Elisabeth [ Eliszewę], pomóżcie jej skupić się na pytaniu, które zadała tego dnia.

Komentarz Elisabeth:

Szukałam odpowiedzi na to, dlaczego dr. Richard Eby zmarł zanim został wniebowzięty. Wierzyłam, bowiem i on również wierzył, że będzie żył aż do dnia, kiedy ujrzy Wniebowzięcie. JAHUSZUA, bowiem powiedział mu to zanim on został odesłany na ziemię za pierwszym razem, gdy umarł i został z martwych wzbudzony. Błagałam o odpowiedź, gdyż podobnie jak i inni wierzyłam, że dr. Eby będzie użyty, jako znak zbliżającego się wkrótce Porwania. 

[Koniec komentarza i dalszy ciąg Proroctwa:]

Nie sądź, że jesteście opóźnieni w pracy o wiele tygodni, gdyż kiedy wkładam to w wasze serce, MOJA Oblubienico, wtedy wiedzcie, że macie zrobić to, co ci poleciłem. Kiedy wkładam w serce MOJEJ córki, aby orędowała i modliła się, a nie studiowała Torę w dniu dzisiejszym, wtedy wiedzcie, że to JA przez nią przemawiam, mówię do niej, gdyż mam wiele do powiedzenia. Wy pytacie o MOJEGO syna – dr Eby, jak go znał ten świat. JA objawię więcej i wyjaśnię to w prosty sposób. Macie połączyć się razem z innymi, którzy są Namaszczeni, porozmawiać z nimi dzisiaj przez telefon i prowadzić modlitwy wstawiennicze, by zostało wzbudzone namaszczenie, i byście otrzymali więcej niż jedno potwierdzenie. Ustami dwóch lub trzech świadków będzie to ustanowione. 

JA dam wam Świątynie, MOJE dzieci, i będzie to Świątynia na kołach. Będziecie mogli podróżować swobodniej i udać się do miejsc, w które was wezwę. Gdyż JA naprawdę wybrałem wasz samochód kempingowy i będzie on nie tylko funkcjonalny, będzie piękny, abyście mogli powiedzieć innym: „Popatrzcie na cuda, które uczynił JAHWEH”. 

Nie szufladkujcie MNIE. Nie mówcie, co JA mogę, a czego nie mogę uczynić. To tak jak Elisabeth liczy dolary na wypożyczenie tego samochodu. W ciągu jednego dnia, JA włożyłem do serca innego syna, (Matt C) by posłał te 60 dolarów. A więc widzicie MOJE dzieci, ponieważ jesteście MI tak wierne, ponieważ jesteście MI posłuszne, ponieważ ty, Elisabeth, słyszysz MÓJ Głos, razem MOJE dzieci nie przegapicie tego. Będziecie ze sobą w zgodzie.  Więc, słuchaj MEGO Głosu, kiedy mówię ci abyś zadzwonił, ty zadzwoń. Nie przejmuj się tym, który to dzień (Szabat). Upewnij się tylko, że jesteś posłuszny!

Elisabeth, ty masz orędować i wciąż się modlić. Masz nadal szukać MOJEGO Oblicza. Masz również słuchać i być posłuszna, gdyż nie wiesz, z jakiej broni strzelają i celują w twoje ciało, więc oto, dlaczego właśnie MOJE dziecko nakazuję ci, byś odpoczęła. Oszczędzaj swoją energię MOJA córko do orędownictwa, gdyż dzisiaj ponownie wstawialiście się za innymi i przypomnieliście MI, dlaczego, podczas gdy inne MOJE dzieci również wołają o litość nad tą ludzką rasą. Oto, dlaczego JA nie wymazałem każdej ludzkiej istoty z oblicza tej ziemi, gdyż JA ciągle mam MOJĄ resztkę, i zawsze będę miał MOJĄ resztkę – tych, którzy prawdziwie MNIE kochają i MI służą oraz stawiają MNIE na pierwszym miejscu, tych, którzy wołają w Imieniu JAHUSZUA – oto ci, których słyszę ponownie. Zatem najnowszy Przekaz, MOJA córko, będzie zatytułowany: „DRWIJCIE ZE MNIE, JEŚLI SIĘ OŚMIELICIE!” Ale to nie jest jeszcze czas, by go ujawnić, gdyż JA mam o wiele więcej do powiedzenia, podczas gdy ty orędujesz i szukasz MNIE w modlitwie.

****** Koniec Proroctwa ******
 

Komentarz Elisabeth:

Roześmiałam się, ponieważ nasze ręce drętwieją od intensywnego Namaszczenia - wcześniej gdy przyszło to Proroctwo, połączyliśmy swoje dłonie. Mamy nakaz podzielić się tym wszystkim, nie cenzurując tego, bo może to pomóc innym zrozumieć i zdać sobie sprawę, że nie różnimy się od kogokolwiek innego. Miało to miejsce 26 grudnia 2002 roku. Powiedziałam, że będę dobijać się do Niebiańskich Bram, aż dostanę odpowiedź dlaczego dr Eby umarł, ponieważ obserwowałam go przyjąwszy zbawienie 27 lat wcześniej. Gdy pierwszy raz usłyszałam nazwisko dr Eby, naprawdę wierzyłam, że on nie umrze, lecz że będzie porwany we Wniebowzięciu, i że ja będę tam również. A więc, gdy on umarł tego dnia, to ja podobnie jak inni, zadawałam naszemu NIEBIAŃSKIEMU OJCU pytania o powód. Powiedziałam, że będę uderzać w Bramę Nieba i orędować i modlić się, aż otrzymam odpowiedź.  Moja skrzynka pocztowa email została już wypełniona i wiedziałam, gdyż RUACH mówiła mi, że nadejdzie więcej e-maili. Oni będą oczekiwali, abym udzieliła im odpowiedzi, a ja nie miałam odpowiedzi dla siebie samej. Ale JAHWEH nie udzielił mi odpowiedzi 26-go grudnia 2002, lecz zamiast tego powiedział mi, bym czekała, modliła się i orędowała, a ON mi odpowie. 

Poniżej jest zamieszczony sen o gradzie i ślepocie, który miałam. Otrzymałam ten sen również 26-go grudnia i JAHWEH wspomina o nim w tym Proroctwie 68. Pięć Proroctw i dwa ostrzegawcze sny nadeszły w grudniu. Zaczęło się to pierwszego grudnia w święto Chanuka, a ostatnie – w ostatni dzień roku, 31 grudnia. Dzisiaj otrzymałam nowe. Dodaje teraz komentarz do Proroctwa otrzymanego 26-go grudnia i będziecie mogli przeczytać je osobno. Wielu zastanawiało się już, jakie będzie Proroctwo 70? Tylko czas pokaże czy dostąpię zaszczytu ponownego usłyszenia Przekazu. 
 

******* Sen z 26-go grudnia 2002 roku *******

Miałam sen, w którym ja byłam w wysokim drapaczu chmur. Dookoła byli mężczyźni. Nie przypominam sobie, czy w pomieszczeniu były kobiety. Wokół nas rozbrzmiewały wrzaski, gdy mężczyźni, jeden po drugim, byli porażani ślepotą. Krzyki typu: „Pomóżcie mi, jestem ślepy!” były wszędzie wokół nas.  Nic nie można było zrobić.  Ja nie bałam się, ponieważ nie byłam ślepa. Potem, sen przeskoczył do sceny, w której widziałam grad rozmaitych rozmiarów rozbijający okna, a także olbrzymie kule lodu spadające z nieba przy wiatrach wiejących z prędkością około 100 mil na godzinę, jednocześnie z gradem. Nigdy nie widziano takiego gradu, gdyż nie był to grad rozmiarów małych piłek golfowych. Było go tak dużo, że wyglądało, jakby skały lodowe spadały z nieba strumieniem. Próbowałam jechać przez ten sztorm po drodze, na której prawie nie było samochodów. Wiatr był tak silny, że wprawiał samochody w ruch wirowy i pchał je na nadjeżdżające z przeciwka samochody, jeśli jakieś tam były. Grad rozbijał przednie szyby i przebijał dachy samochodów. Jechałam prawą stroną drogi, a wiatr obrócił mój samochód dookoła osi. Również samochód nadjeżdżający lewym pasem wpadł w niekontrolowany obrót. Jednak nie zderzyliśmy się, ani też nie uderzyliśmy samochodu, który był przede mną, gdyż krzyknęłam: Jezu, pomóż! (Przyznaje się, że kiedy wcześniej uczestniczyłam w wypadkach samochodowych, to nie wołałam JAHUSZUA, bo po prostu ma to za dużo sylab, i cofałam się do czasu, kiedy pierwszy raz przyjęłam zbawienie, i wołałam: „Jezu, pomóż”). Samochód nagle przestał się obracać i byłam bezpieczna.

****** Koniec Snu ******
 

Po przebudzeniu, szukałam JAHUSZUA, by mi objaśnił znaczenie tego snu. I ON powiedział mi, że JAHWEH będzie sądził narody i państwa ponownie przez ogień, siarkę, grad i ślepotę. Tak jak uczynił z Sodomą i Gomorą, JAHWEH uczyni ponownie. Tylko ci, którzy będą wołali w Imieniu JAHUSZUA, zostaną zaoszczędzeni. Ślepota przyszła na homoseksualistów, którzy upierali się, by mieć stosunek seksualny z dwoma Aniołami w Sodomie i Gomorze, jak sprawozdaje Biblia (Księga Rodzaju 19:5-10). Nie wiem kogo jeszcze symbolizują ci ślepi mężczyźni, ale mogłoby to oznaczać ślepotę fizyczną jak i duchową. Zorganizowane kościoły są w większości ślepe. Ostrzegawczy sen z 19-go grudnia dotyczył deszczu meteorytów spadających z nieba, które wybuchały w płomieniach. Ogień spadł z nieba, a teraz ten sen o lodowym gradzie i sen o pocisku! Jeśli zsumujemy to wszystko razem, to mamy obraz Gniewu JAHWEH na bezbożnych i nieposłusznych. Zanotowałam ten sen najlepiej jak go pamiętam.  

Obrażając niektórych, oświecając innych w miłości JAHUSZUA HA MASZIJACH.

Apostoł Elisabeth Elijah 

Adresy E-mail do korespondencji:

[email protected]
[email protected]

Adres E-mail do korespondencji z polskimi misjonarzami:

[email protected]
[email protected]nmail.com

Adres stron angielskich Misji Amightywind

www.amightywind.com / www.allmightywind.com

Adres internetowych stron polskich Misji Amightywind

www.amightywind-proroctwa.com
http://amightywi

Portret użytkownika baca

straty są na pozór ogromne bo

straty są na pozór ogromne bo tu chodzi o doralary kanadyjskie które są porównywalne z dolarami zimbawwe - milion ich kosztuje kilogram aluminiowych puszek....

matka natura pochopnie pozwoliła kanadyjczykom zamieszkać w domach ze sklejki... gdyby nadal uprawiali pederastię w indiańskich namiotach - gradobicie mogłoby nie byłoby aż tak kosztowne...

w ciągu najbliższych dwustu lat kanadyjczycy rozwiną się do poziomu lepianek z krowiego gówna a potem może jakiś odważny pederasta szarpnie się na eksperyment z cegłą ewentualnie zrobi kurs na betoniarkę....

jestem w szoku że Kanadyjczycy nie jeżdżą samochodami z drewna z napędem na renifery....

 

Skomentuj