Regulamin serwisu

§ 1 Zakres regulaminu

1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z Portalu, zastrzeżenia dotyczące praw autorskich oraz politykę prywatności.

2. Portal zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu po wcześniejszym powiadomieniu Użytkowników. Każde zalogowanie do serwisu traktowane jest jako akceptacja regulaminu witryny.

3. Korzystając każdorazowo z usług Portalu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

4. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz odpowiednich ustaw.

 

§ 2 Dane o portalu

1. Portal zmianynaziemi.pl  prowadzony jest przez firmę AC Partners. Formularz kontaktowy.

 

§ 3 Słownik użytych pojęć

1. Użytkownik – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej, korzystająca z usług Portalu na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

2. Portal- strona internetowa zmianynaziemi.pl

 

§ 4 Warunki techniczne do korzystania z serwisu

1. Do korzystania z usług Portalu konieczne jest, aby przeglądarka internetowa Użytkownika akceptowała pliki typu cookies. Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na komputerze Użytkownika. Pliki cookies nie zawierają żadnych informacji, które zostały podane przez Użytkownika, a służą jedynie ułatwieniu korzystania z Portalu. Pliki cookies moga być również pozostawiane przez współpracujące z portalem systemy reklamowe.

2. Portal zapisuje adresy IP (numery pozwalające zlokalizować komputer w sieci) komputerów Użytkowników.

3. Nazwy Użytkowników (loginy) nie mogą zawierać znaków niestandardowych, ani być adresami stron www

4. Portal zastrzega sobie prawo do stosowania przerw w funkcjonowaniu usług Portalu lub ich części.

 

§ 5 Zasady świadczenia usług

1.Usługi świadczone przez Portal mają charakter bezpłatny.

2. Do usług bezpłatnych należą: rejestracja w portalu oraz korzystanie z indywidualnego konta,  dostęp do artykułów i zamieszczonych treści, a także dostęp do innych treści, określonych przez Portal.

 

§ 6 Treści na Portalu

1. Portal służy wymianie poglądów, doświadczeń, informacji pomiędzy Użytkownikami.

2. Portal nie bierze odpowiedzialności za treści dodawane przez Użytkowników. W szczególności portal nie odpowiada za skutki zastosowania się przez kogokolwiek do porad i informacji udzielanych przez Użytkowników.

3. Korzystanie z portalu jest bezpłatne. Każdy zarejestrowany Użytkownik może umieszczać swoje wypowiedzi pod artykułami.

4. Wypowiedzi Użytkowników są przechowywane przez Portal.

5. Zabronione jest umieszczanie wypowiedzi, które naruszają obowiązujące prawo, a w szczególności zawierają treści lub materiały pornograficzne, nawołujące do nienawiści, dyskryminacji z jakiejkolwiek przyczyny, dotyczą produktów, których obrót jest zakazany prawem, są wulgarne, obsceniczne lub sprzeczne z dobrymi obyczajami, naruszają dobra osobiste innych osób.

6. Zabronione jest także umieszczanie, bez uprzedniej zgody Portalu, wypowiedzi zawierających linki do stron www oraz treści reklamowe.

7. Naruszenie postanowień punktów 5 lub 6 skutkować będzie trwałym i natychmiastowym usunięciem konta Użytkownika, wraz z usunięciem jego wypowiedzi, a w przypadku naruszenia punktu 5 także powiadomieniem organów ścigania.

8. Portal zastrzega sobie prawo do zamykania, przerywania lub zmiany każdego wątku , a także do usuwania wypowiedzi niezwiązanych z tematem artykułu.

9. Treści dodane na Portalu przez Użytkowników z chwilą ich publikacji stanowią integralną część Portalu.

 

§ 7 Zasady zamieszczania reklam w Portalu

1. Cennik i zasady zamieszczania treści reklamowych w Portalu określa odrębny regulamin, który będzie dostępny w dziale „Reklama”.

2. Portal nie ponosi odpowiedzialności za treść prezentowanych reklam oraz za szkody lub konsekwencje wynikające z zakupu, stosowania produktów lub usług oferowanych przez reklamodawców.

 

§ 8 Ochrona własności intelektualnej

1. Znajdujące się w Portalu treści, znaki graficzne, zdjęcia, logo firmowe podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych i stanowią wyłączną własność portalu zmianynaziemi.pl, chyba że autorskie prawa majątkowe należą do osób trzecich.

2. Wszystkie nazwy handlowe i nazwy towarów występujące w Portalu będące znakami towarowymi zastrzeżonymi bądź nazwami zastrzeżonymi zostały zamieszczone wyłącznie za zgodą ich właścicieli lub na podstawie odpowiedniego umocowania.

3. Wykorzystywanie przez Użytkowników oraz osoby trzecie treści i materiały zawarte w Portalu do celów innych niż użytek własny wymaga pisemnej zgody Portalu. Zabronione jest w szczególności kopiowanie ich części lub całości, wprowadzanie zmian, przesyłanie i wszelkie wykorzystywanie treści serwisu do celów komercyjnych.

 

§ 9 Polityka Prywatności

1. Oto szczegóły naszej Polityki Prywatności