Aktywność Słońca

Pomiary znajdują się również na dedykowanym Słońcu portalu

EIT 171EIT 195EIT 284EIT 304
SDO/HMI ContinuumSDO/HMI MagnetogramLASCO C2LASCO C3

 

 

X-Ray FluxSatellite Environment (combined)Electron Flux
MagnetometerEstimated Kp IndexGOES 8 Proton Flux

 

 

 

Dane z SDO - Solar Dynamics Observatory

 

Panel pomiarowy Słońca - kompilacja wielu źródeł danych  w jednym miejscu.

 

Program do analiz zachowania Słońca

 

Wersja internetowa programu helioviewer