Wskazówki dotyczące tworzenia zawartości

Formaty tekstów

Filtered HTML

  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img><h5>

    Ten serwis pozwala na wprowadzanie zawartości w formacie HTML. Nauka tego języka może wydawać się skomplikowana, ale korzystanie z ograniczonego zestawu znaczników jest bardzo proste. Poniższa tabela pokazuje przykłady użycia każdego ze znaczników jaki jest dozwolony w serwisie.

    Dla uzyskania dalszych informacji należy przejrzeć specyfikację HTML na stronach organizacji W3C lub użyć wybranej wyszukiwarki w celu odszukania stron, na których objaśniono zasady korzystania z języka HTML.

    Opis znacznikaWpisuje sięOtrzymuje się
    Znaczniki zwane kotwicami służą do tworzenia odnośników do innych stron.<a href="https://zmianynaziemi.pl">zmianynaziemi.pl</a>zmianynaziemi.pl
    Zaakcentowanie<em>Zaakcentowanie</em>Zaakcentowanie
    Strong<strong>Strong</strong>Strong
    Cytat<cite>Cytat</cite>Cytat
    Cytat blokowy<blockquote>Cytat blokowy</blockquote>
    Cytat blokowy
    Tekst zawierający kod programu<code>Kod</code>Kod
    Lista punktorowana - znacznik <li> otwiera nowy element listy<ul> <li>Pierwszy element</li> <li>Drugi element</li> </ul>
    • Pierwszy element
    • Drugi element
    Lista numerowana - znacznik <li> otwiera nowy element listy<ol> <li>Pierwszy element</li> <li>Drugi element</li> </ol>
    1. Pierwszy element
    2. Drugi element
    Brak objaśnienia dla znacznika li.
    Listy definicji są podobne do innych list HTML. Znacznik <dl> otwiera listę, <dt> otwiera termin definicji, a <dd> otwiera samą definicję.<dl> <dt>Pierwszy termin</dt> <dd>Pierwsza definicja</dd> <dt>Drugi termin</dt> <dd>Druga definicja</dd> </dl>
    Pierwszy termin
    Pierwsza definicja
    Drugi termin
    Druga definicja
    Brak objaśnienia dla znacznika dt.
    Brak objaśnienia dla znacznika dd.
    Brak objaśnienia dla znacznika img.
    Nagłówek<h5>Podtytuł piątego stopnia</h5>
    Podtytuł piątego stopnia

    Większość nietypowych znaków może być wprowadzona bezpośrednio bez żadnych problemów.

    Jeśli podczas wprowadzania treści pojawią się problemy należy wypróbować encje HTML. Przykładowa encja to &amp; dla znaku &. Pełna lista encji HTML jest umieszczona na tej stronie. Przykładowe znaki możliwe do uzyskania to:

    Opis znakuWpisuje sięOtrzymuje się
    Znak ampersand&amp;&
    Większy niż&gt;>
    Mniejszy niż&lt;<
    Cudzysłów&quot;"
  • Końce linii i akapitów rozpoznawane są automatycznie. Znacznik końca linii <br />, znacznik otwierający akapit <p> i znacznik zamykający akapit </p> są dopisywane automatycznie. Jeśli Drupal nie uwzględnił podziału na linie, należy po prostu dodać kilka nowych, pustych linii.
  • If you include a textual smiley in your post (see chart below), it will be replaced by a graphical smiley.
    SmileyAcronyms
    *bomb**bomb* @=
    *bad**bad* :-! :! :-~ ;-~ :(~ +(~ =(~ :bad:
    *help**help* *HELP*
    *good**good* :GOOD: :good: *GOOD* *THUMBS_UP*
    *music2**music2* [:-} [:} [:-}
    *give_rose**give_rose* @}->-- @}-:-- @>}--,-`--- (F) (f) @}->--
    *smile**smile* :-) :) +) =) :smile:
    *blush**blush* :-[ :[ ;'> ;-. :blush:
    *dirol**dirol* 8-) 8) B) :COOL: :cool:
    *bye**bye* *BYE*
    *aggressive**aggressive* >:o >:O >+O >:o >+o :-@ :angry:
    *scratch_one-s_head**scratch_one-s_head* *SCRATCH*
    *ok**ok* *OK*
    *ROFL**ROFL* *ROFL* :ROFL: :rofl: :-)))) :-))))) :-)))))) :)))) :))))) :)))))) =)))) =))))) =))))))
    *angel**angel* O:-) O:) O+) O=) 0:-) 0:) 0+) 0=) (A) (a)
    *air_kiss**air_kiss* *KISSED*
    *new_russian**new_russian* \m/ \M/
    *pardon**pardon* *PARDON* =] :PARDON: :pardon:
    *kiss3**kiss3* *KISSING*
    *secret**secret* :-X :-x X: x: :-# :# :secret:
    *mail1**mail1* *WRITE* *MAIL*
    *drinks**drinks* *DRINK* :drink:
    *yes3**yes3* *YES*
    *wacko**wacko* %) %-) :-$ :$ :wacko: :WACKO:
    *shok**shok* =-O =O =-o =0 O_O O_o o_O O_0 o_0 0_O 0_o
    *wink**wink* ;-) ;) ^_~ :wink:
    *preved**preved* *HELLO* *PREVED* *PRIVET* *HI*
    *kiss2**kiss2* :-* :* :-{} :{} +{} ={} ^.^ :kiss: *KISS* <calus> <caluj>
    *dash1**dash1* *DASH* *WALL* <mur>
    *man_in_love**man_in_love* *IN_LOVE* <love>
    *yahoo**yahoo* *YAHOO* *YAHOO!* :YAHOO: :yahoo: <hura>
    *fool**fool* :-| :| =| :-| <glupek>
    *dance4**dance4* *DANCE* :dance: <tanczy>
    *i-m_so_happy**i-m_so_happy* *HAPPY* :happy: :HAPPY: :Happy: ^^ <happy> <szczesliwy>
    *crazy**crazy* *CRAZY* :crazy:
    <zmeczony><zmeczony>
    <zadowolony><zadowolony>
    *cray2**cray2* :'( :'-( <szalony>
    *nea**nea* *NO* *NO* <nie>
    *blum3**blum3* :-P :P :-p :p +P =P +p =p :-b :b +b =b :tongue: <jezyk>
    *unknw**unknw* *DONT_KNOW* *UNKNOWN* :HZ: :hz:
    *sad**sad* :-( :( +( =( :-(( :(( +(( =(( :sad:
    *acute**acute* ;D *ACUTE*
    *biggrin**biggrin* :-D :D +D =D :biggrin:
    *clapping**clapping* *BRAVO* :BRAVO: :bravo: :clapping:
    *sorry2**sorry2* *SORRY* :sorry:
    *diablo**diablo* ]:-> }:-> ]:> }:> >:-] >:] (6) :diablo: *DIABLO*
    *mosking**mosking* *JOKINGLY* 8P 8p
    *stop**stop* *STOP* :stop: <stop>
    *lol**lol* *LOL* :-)) :)) =)) +)) :-))) :))) :lol: <lol>
    *beee**beee* :-\ :-/ :\ :-\
  • Quoted content can be placed between [quote] tags in order to be displayed as an indented quote. Every [quote] tag must have a corresponding [/quote] tag. For example:

    [quote]This is a simple quote.[/quote]
    is displayed as:

    Quote:
    This is a simple quote.

    Additionally, there is an optional attribute which allows quotes to specify the original author.

    [quote=Mr. Drupal]This is a quote with an attribution line.[/quote]
    is displayed as:

    Mr. Drupal wrote:
    This is a quote with an attribution line.

    Finally, multiple [quote] tags can be nested within one another. Just remember that every [quote] tag must have a corresponding [/quote] tag.

    [quote]I think she says it best...
    [quote=Ms. Quotation]This is a quote nested within another quote.[/quote]
    but you can't argue with
    [quote=Ms. Reply]The more quotes, the merrier.
    Just don't get too carried away.[/quote]
    And I have nothing more to say.[/quote]
    is displayed as:

    Quote:
    I think she says it best...
    Ms. Quotation wrote:
    This is a quote nested within another quote.
    but you can't argue with
    Ms. Reply wrote:
    The more quotes, the merrier. Just don't get too carried away.
    And I have nothing more to say.

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Końce linii i akapitów rozpoznawane są automatycznie. Znacznik końca linii <br />, znacznik otwierający akapit <p> i znacznik zamykający akapit </p> są dopisywane automatycznie. Jeśli Drupal nie uwzględnił podziału na linie, należy po prostu dodać kilka nowych, pustych linii.