Zdaniem naukowców nadchodzi drastyczny spadek urodzeń!

Kategorie: 

Źródło: pixabay.com

W czasopiśmie The Lancet, pojawiło się niepokojące badanie naukowe. Zdaniem autorów nowej pracy naukowej pt. Płodność, śmiertelność, migracje i scenariusze demograficzne dla 195 krajów i terytoriów od 2017 do 2100: analiza prognostyczna dla Global Burden of Disease Survey, już za kilkadziesiąt lat, ludzka populacja osiągnie szczyt liczebności, a do 2100 roku, dojdzie do znacznego spadku urodzeń.

 

Wzorce przyszłych poziomów populacji, mają kluczowe znaczenie dla przewidywania i planowania zmieniającej się struktury wiekowej, potrzeb w zakresie zasobów i zdrowia oraz krajobrazów ekologicznych i ekonomicznych. Są one przedmiotem znacznej niepewności, która wynika ze skrajnie różnych metodologii szacowania i prognozowania. Skutkuje to znacznymi różnicami w prognozach dotyczących globalnej populacji.

Według nowego scenariusza, ludzka populacja osiągnie szczyt w 2064 roku i wyniesie 9,73 miliardów, a w 2100 zmniejszy się do 8,79 miliardów. Prognozy dla pięciu największych populacji państw do 2100 roku to Indie (1,09 miliardów), Nigeria (791 milionów), Chiny (732 miliony), USA (336 mln) i Pakistan (248 mln). Wyniki wskazują również na zmianę struktury wiekowej w wielu częściach świata. W 2100 na całym świecie przypada 2,37 miliardów osób w wieku powyżej 65 lat, a 1,70 miliardów osób poniżej 20 roku życia.

 

Przewiduje się, że Chiny staną się największą gospodarką do 2035 roku, ale scenariusz bazowy przewiduje, że Stany Zjednoczone wrócą na pierwsze miejsce w 2098 roku. Zgodnie z alternatywnymi scenariuszami, spełnienie celów Zrównoważonego Rozwoju w zakresie edukacji i zaspokojenie potrzeb w zakresie antykoncepcji, doprowadzi do globalnej populacji rzędu 6,29 miliardów ludzi na koniec 2100 roku.

 

Prognoza dla światowej populacji w 2100 roku była niższa niż wcześniejsze spekulacje Centrum Wittgensteina i znacznie niższa niż prognoza UNPD. Nowe odkrycia sugerują, że wraz z postępami w edukacji kobiet i dostępie do antykoncepcji, które przyczyniają się do obniżenia wskaźników dzietności, stały wzrost liczby ludności na świecie przez ponad sto lat nie jest będzie już najbardziej prawdopodobną trajektorią wzrostu populacji na świecie. Światowa populacja może osiągnąć szczyt tuż po połowie stulecia.

Ustalenia wskazują, że niektóre kraje o dzietności poniżej zastępowalności, takie jak Stany Zjednoczone, Australia i Kanada, prawdopodobnie utrzymają populację w wieku produkcyjnym dzięki imigracji. Prognozy spadku liczby ludności na świecie, mają pozytywny wpływ na środowisko, zmiany klimatyczne i produkcję żywności, ale mogą mieć negatywny wpływ na siłę roboczą, wzrost gospodarczy i systemy wsparcia społecznego w tych częściach świata, w których płodność spadnie najbardziej.

 

Ocena: 

5
Średnio: 5 (1 vote)
Opublikował: M@tis
Portret użytkownika M@tis

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego oraz wielki fascynat nauki. Jego teksty dotyczą przełomowych ustaleń ze świata nauki oraz nowinek z otaczającej nas rzeczywistości. W przerwach pełni funkcję głównego edytora i lektora kanałów na serwisie Youtube: 

zmianynaziemi.pl/ innemedium.pl/ tylkomedycyna.pl/tylkonauka.pl oraz tylkogramy.pl.

Projekty spod ręki M@tisa, możecie obserwować na jego mediach społecznościowych.

Facebook: https://www.facebook.com/M4tis

Twitter: https://twitter.com/matisalke


Komentarze

Portret użytkownika Quark

A poco komu wzrost liczby

A poco komu wzrost liczby ludności i duża liczebność ? Jedynie ci którzy zajmują szczytowe miejsca na piramidzie dochodów - czyli miliarderzy - są zainteresowani utrzymywaniem stale rosnącej liczby konsumentów i robotników dla nich (pośrednio) pracujących. W interesie całej pozostałej ludzkości jest to by ani zasobów biologicznych ani mineralnych dla nikogo nie zabrakło , a to można osiągnąć jedynie zmniejszając liczebność ludzkości. Czyli obniżenie wskaźnika zastępowalności pokoleń nie jest tu niczym złym bo bez szkody dla kogokolwiel populacja będzie maleć samoczynnie. Mając też na uwadze stale rosnącą automatyzację produkcji , spadek liczby osób w wieku produkcyjnym też nie stanowi problemu . Oczywistym jest też , że nie można bez końca utrzymywać stałego wzrostu gospodarczego bo najważniejsze jest osiągnięcie stanu równowagi między popytem , podażą i zasobnością w surowce. W końcu przecież produkuje się przedmioty nie poto by je stale zużywać lecz by z nich korzystać ułatwiając sobie życie.

Absurdalność dzisiejszego systemu doskonale opisuje te oto krótkie opowiadanie :https://docs12.chomikuj.pl/6732102806,PL,0,0,Tomasz-ko%C5%82odziejczak---Jestesmy-potrzebni.pdf

Portret użytkownika Lopek

Dla białej ludności w Europie

Dla białej ludności w Europie z pewnością nadchodzi drastyczny spadek urodzin dzieci z powodu: aborcji,LGBT,rozwodów,natomiast będzie następował drastyczny wzrost urodzin dzieci wśród ludności muzułmańskiej która zastąpi w niedługim czasie białą rasę wraz z jej kulturą.

Portret użytkownika Uther Lightbringer

Tak naprawdę w ciągu kilku

Tak naprawdę w ciągu kilku lat dojdzie do gwałtownego spadku liczby ludności na Świecie (a zwłaszcza w Europie). I to wszystko przez maseczki, szczepionki oraz przymusowe sterylizacje dokonywane w niektórych krajach. Przeczuwam też, że  globaliści będą chcieli rozpętać wojnę

Skomentuj