Wpływ pola elektromagnetycznego na zdrowie człowieka