Aktywność Słońca

Pomiary znajdują się również na dedykowanym Słońcu portalu

EIT 171 EIT 195 EIT 284 EIT 304
SDO/HMI Continuum SDO/HMI Magnetogram LASCO C2 LASCO C3
 

 

Słońce w promieniowaniu Rentgenowskim X-Ray Flux Satellite Environment (combined) Electron Flux
Magnetometer Estimated Kp Index GOES 8 Proton Flux

 

Dane z SDO - Solar Dynamics Observatory

 

Panel pomiarowy Słońca - kompilacja wielu źródeł danych  w jednym miejscu.

 

Program do analiz zachowania Słońca

 

Wersja internetowa programu helioviewer