Świat według Monsanto

Kategorie: 

Ponadnarodowa korporacja Monsanto, należąca do Rockefellerów, jest światowym liderem w produkcji GMO i pestycydów, w tym słynnego Roundupu. Zasadniczo jest to ta sama substancja, którą Stany Zjednoczone wykorzystywały, jako broń chemiczną masowego rażenia w czasie wojny w Wietnamie.

 

Uprawy GMO, produkowane przez Monsanto, opracowano specjalnie pod kątem odporności na pestycyd Roundup i to jest jedna z przyczyn popularyzacji GMO na świecie. W rękach Rockefellerów skoncentrowane są globalnie produkty petrochemiczne, nawozy sztuczne, produkcja pestycydów i produkcja nasion, zmodyfikowanych genetycznie. Oznacza to w rzeczywistości, że kontrolują oni produkcję żywności na świecie.


Amerykański artysta David Dees opublikował szereg ilustracji na temat GMO i Monsanto, układających się w kilka obrazków. Można je podziwiać na stronie internetowej artysty deesillustration.com.

 

 

 

Ocena: 

5
Średnio: 5 (1 vote)

Komentarze

Portret użytkownika ben

Monsanto

Monsanto -Agracetus
Twierdzenie, że biotechnologia lub wolny rynek rozwiążą problem głodu, jest rozmyślnym wypaczaniem prawdy.Przykładem są Indie. Mają 320 milionów obywateli, którzy stale kładą się spać głodni pomimo tego, że Indie mają w rezerwie roczne zapasy po 65-70 tysięcy ton żywności. Indie żywność eksportują, ponieważ bied­nych nie stać na jej zakup,  to też tysiące ton zalegają w magazynach. Rol­nicy nie mogą jej sprzedać nawet po cenach równoważnych do kosztów. Banki i firmy biogangsterskie namawiają indyjskich rolników do brania kredytów pod zastaw ziemi. Gospodarstwa wielohektarowe są w stanie obniżać ceny żywności i jakoś przetrwać, ale rolnicy drobni już nie. Wy­starczy gorszy zbiór lub zmiana cen skupu i tacy rolnicy już nie są w sta­nie spłacić pożyczek, a jego ziemia dostaje się w łapy dyktatorów cen. W ten bandycki sposób pozbawiono gospodarstw miliony drobnych fa­rmerów w USA, Argentynie, Paragwaju, Indiach, w wielu krajach afry­kańskich, pozbawiając ich szansy na godne życie. Tylko w Indiach do­prowadzono w ten ludobójczy sposób 150 000 rolników do samobójstw – po 1000 samobójstw miesięcznie. Czy to nie jest ludobójstwo bez jednego wystrzału, bez szubienic?
Przyczyna głodu tkwi w dystrybucji żywności i innych dóbr. Wystar­czy zadbać o odpowiedni zbyt produktów, a głodującym zapewnić pracę i zarobek – przecież to stara prawda ekonomii, równowagi podaży i po­pytu. Ale podarować nadwyżki potrzebującym to już przestępstwo! Do­wód -polski piekarz, który został finansowo zniszczony za oddawanie niesprzedanego pieczywa do garkuchni dla bezdomnych.
Od 2003 roku ponurym przykładem jest okupacja Iraku przez bandy­ckie kolejne sanhedryny USA. Poza narzucającym się powodem najazdu Chazarów amerykańskich na ten kraj i jego okupacji, jakim jest iracka ropa, najeźdźcy i międzynarodowi grandziarze zwani „społecznością między­narodową”, starają się uczynić z tego nieszczęsnego kraju raj dla wolnego handlu, gigantyczne targowisko. Składową tego planu jest dążenie do do­stosowanie jego produkcji żywności do modelu dogodnego dla nasion i roślin GMO, w sumie najazd w najeździe, okupacja w okupacji. Mega- gangi żywnościowe z przemysłu rolnego, otrzymały zgodę „irackiego rządu” w ramach błyskawicznie tam wprowadzanych tzw. „Praw Bremera”. Narzuciły one zbójeckie zmiany, o których nic nie wie szara, głucha i niewidoma „społeczność międzynarodowa”. To nieograniczony import bez ceł, inspekcji i podatków, rezygnacja z wszelkich kontroli,  co Polska przerabiała w pierwszych latach „transformacji”. Używanie tradycyj­nych nasion grozi wysokimi karami, w Iraku nawet więzieniem. Czy ktoś w Europie wie o tym z „mendiów”? Można w Iraku używać tylko nasion opatentowanych, genetycznie zdegenerowanych, będących własnością giga-bandziorów korporacyjnych.
Irackim rolnikom zabrania się ponownego wysiewania pozyskanych nasion w przyszłym roku. Daje to międzynarodowym grandziarzom ab­solutną władzę nad rolnikami w Iraku na 20 lat! Rolnicy muszą tam wno­sić opłatę „licencyjną” za nasiona do siewu. Czy ktoś słyszał o tym, zagłuszany medialnym jazgotem o zamachach terrorystycznych na ulicach miast irackich?
Podstawą tego wtórnego terroryzmu jest „amerykańska” ustawa o nazwie: „Ochrona odmian roślin”. W ramach tego aktu terroryzmu, na­siona GMO mają pierwszeństwo, ochronę i prawo do karnego elimino­wania roślin w tej starożytnej kolebce rolnictwa.
Czy ktoś w Polsce lub całej „Jewropie” słyszał o tym w Tel-Awizjach?
Irak to Persja, żyzna dolina pomiędzy Eufratem i Tygrysem, od dzie­sięciu tysięcy lat idealny teren do uprawy zbóż, jakby nasze Żuławy. Od co najmniej 8000 tysięcy lat, kiedy to przodkowie dzisiejszych
jewropejczyków” jeszcze przeskakiwali z drzewa na drzewo, rolnicy Persji (dzisiejszego Iraku) już uprawiali wszystkie odmiany pszenicy i in­nych zbóż. Można ten terror porównać z metodycznym wyburzaniem bezcennych zabytków perskiej starożytnej kultury przez współczesnych amerykańskich Chazarów. W czasie, gdy Irakijczycy zwyczajnie głodują, jako jeden z potencjalnie arcybogatych krajów, gangi zbrodniczej biotechnologii i dys­trybucji prowadzą na glebach podbitego kraju swoje zdegenerowane uprawy z przeznaczeniem na eksport do innych krajów. Ten terror bez­prawia narzuconego przez bezlitosnych najeźdźców zmierza do bezpo­wrotnej „transformacji” irackiej produkcji żywności w zdegenerowaną żywność spod znaku GMO, którego główny emblemat powinien przedstawiać trupią czaszkę ze skrzyżowanymi piszczelami.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
To nic innego jak międzynarodowy, w istocie już globalny dyktator, spółka akcyjna, gigantyczna ośmiornica ośmiornic. Specjalizuje się w bio­technologii i chemii organicznej nastawionej na produkcję w rolnictwie. Monsanto jest też globalnym liderem w produkcji herbicydu (glifosatu), który pod nazwą Roundup jest sztandarowym produktem (trucizną) tego koncernu. Połączenie produkcji zdegenerowanej roślinności i bez­względnego monopolu na środki „ochrony” roślin na czele z Roundu- pem, czyni z niego totalnego dyktatora na światowym rynku żywieniowych trucizn. Zatruwa od 70 do 100 proc. powierzchni upraw swoimi patologicznymi nasionami.
Agracetus” – to kolejna światowa firma, która posiada wyłączność na produkcję zmodyfikowanej fasoli sojowej sprzedawanej pod nazwą „Roundup Ready”.
W marcu 2005 roku Monsanto wchłonęło firmę, „Seminis Inc.” i w re­zultacie stało się liderem na rynku tradycyjnego ziarna siewnego. Mon­santo zatrudnia 15 000 osób. Według zeznania podatkowego z sierpnia 2004 r., jego roczny dochód brutto wyniósł 4, 5 mld dolarów. Jednak nie w miliardach tkwi dramat ludzkości, tylko w powolnej jej eutanazji rozpisanej na dwa lub trzy pokolenia.
Monsanto posiada nieograniczony monopol na nasiona siewne zdegenerowane anty-genetycznie oraz na produkcję hormonu wzrostu krów. Agresywny lobbing nieliczący się z kosztami spowodował, że MONSANTO stało się gangiem najbardziej znienawidzonym przez „antyglobalistów” – normalnych ludzi z mózgami jeszcze nie całkiem za­trutymi przez degenerujące toksyny. Monsanto stało się także ulubionym obiektem ataków tzw. „ruchów ekologicznych”. Ich liderzy ukuli nazwę żywności GMO: „frankenfood”– od Frankensteina i słowa food – żywność. Samą nazwę MONSANTO zamienili w neologizm: MOKSATAN. Jakże słusznie.
Ruchy antyglobalne i proekologiczne traktują tych frankensteinów nowej generacji, jako sztandarowe gangi tzw. terroryzmu korporacyjnego.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Trucizny produkowane przez Monsanto
Aspartam, którego produkcję, jako dodatku do żywności rozpoczęła firma farmaceutyczna G.D. Searie & Company, przejęta później przez Monsanto; niektóre badania sugerują, że związek ten zwiększa ryzyko wystąpienia nowotworów.
Agent Orange – produkowany m.in. przez Monsanto defoliant uży­wany przez USA podczas wojny w Wietnamie, aby zniszczyć dżunglę mogącą ukrywać wietnamskich partyzantów; w czasie jego rozkładu wy­zwalają się dioksyny, które mają szkodliwe działanie na ludzi.
PCB – produkowane m.in. przez Monsanto, od 1977 zdelegalizowane nawet w USA z powodu właściwości rakotwórczych. W UE można je sto­sować z ograniczeniami.
DDT – produkowany m.in. przez Monsanto insektycyd wykorzysty­wany od lat 40 do początku lat 60. XX wieku. Obecnie DDT nie jest uży­wany w krajach wysoko rozwiniętych z powodu jego trwałości i kumula­cji w organizmach żywych. W krajach Trzeciego Świata w dalszym ciągu jest używany do walki z komarami roznoszącymi malarię.
Cycle-Safe – „prekursorska” plastikowa butelka na napoje. Po roku zaprzestano jej używania z powodu stwierdzonego ryzyka raka u ludzi. Po kilku latach ponownie zaaprobowana przez FDA.
Posilac – rekombinowany bydlęcy hormon wzrostu; zwiększa produ­kcję mleka. Ze względu na zwiększoną podatność tych krów na infekcję (związaną ze wzrostem mleczności), otrzymują one wyższe dawki anty­biotyków; nie stwierdzono bezpośredniego działania BGH na ludzi. BGH nie został dopuszczony do użytku w Kanadzie i niektórych krajach Unii Europejskiej.
Źródło: Na podstawie książki Henryka Pająka „Czas Skorpionów”.
http://www.icppc.pl/antygmo/czarna-lista/
 

Portret użytkownika ben

Podczas wojny w Wietnamie

Podczas wojny w Wietnamie używano wynalazku Monsanto – defoliantu o nazwie  “Agent Orange”. Zawierał on super toksyczne dioksyny, powodujące podobne skutki co PCB, przy wielokrotnie niższych stężeniach. 500 tysięcy wietnamskich dzieci, które urodziły się zdeformowane w wyniku kontaktu matek z dioksynami, odszkodowania  nie dostało.
W 1976 r. Monsanto wprowadziło na rynek Cycle-Safe – pierwszą plastikową butelkę na napoje. Mimo “bezpiecznej nazwy”, w rok później została zakazana ze względu na działanie rakotwórcze.
W 1985 r. Monsanto rozpoczęło sprzedaż Aspartamu (Nutra-Sweet) – słodziku podejrzewanego o powodowanie nowotworów mózgu, później zakazanego w Stanach Zjednoczonych.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MONSANTO historia
1947 – Eksplozja w fabryce Monsanto w Texas City zniszczyła część miasta, zabijając wiele osób !
1979 – Monsanto przeprowadziło badania, na podstawie których stwierdziło, że dioksyny nie zwiększają ryzyka zachorowania na raka. W 1990 r. okazało się, że wyniki badań zostały sfałszowane i sprawa przycichła
1986 – Monsanto dało łapówkę , by nie dopuścić do uchwalenia w Kalifornii prawa zakazującego wprowadzania rakotwórczych chemikaliów do źródeł wody pitnej.
1990 – Monsanto dało łapówkę na zablokowanie kolejnej inicjatywy prawnej, zmierzającej do ograniczenia stosowania pestycydów, w tym produkowanego przez Monsanto rakotwórczego alachloru.
1997 – wyszło na jaw, że Monsanto sprzedało 6,000 ton odpadów skażonych kadmem firmom produkującym nawozy.
19 maja 2001 r. Monsanto ujawniło, że genetycznie modyfikowana soja RoundUp  zawiera truciznę oraz stwierdziło , że "nie ma powodów do paniki."
 “OSIĄGNIĘCIA MONSANTO”
Genetycznie hormon wzrostu, zwiększa u krów produkcję mleka. Niestety,  zwiększa on również ryzyko zachorowania na raka piersi, okrężnicy i prostaty u pijących to mleko.
MONSANTO ROUNDUP SZKODLIWOŚĆ
RoundUp Ready – gen uodparniający rośliny na herbicyd RoundUp, również produkowany przez Monsanto. Po zastosowaniu na skalę przemysłową w kukurydzy, soi, rzepaku, bawełnie i burakach cukrowych, powstały w wyniku niekontrolowanych krzyżówek odporne na RoundUp chwasty. W efekcie rolnicy muszą obecnie stosować większe dawki herbicydów, co oznacza większą chemizację i wyższe koszty upraw (oraz większe zyski Monsanto).
ROUND UP CENA
Stosowany na całym świecie i promowany w ochronie roślin zmodyfikowanych genetycznie (GMO) herbicyd Roundup, do niedawna uznawany za mało szkodliwy, okazał się groźny dla rozwoju łożyska kobiecego i potencjalnie niszczący układ endokrynologiczny człowieka. W Stanach Zjednoczonych stwierdzono, że Roundup w stężeniach dużo niższych od stosowanych w rolnictwie blokował rozwój łożyska kobiecego i wywoływał poronienia i przedwczesne urodzenia płodu o małej masie. Co gorsza w stężeniach nietoksycznych Roundup wpływa na aktywność aromatazy, enzymu regulującego miejscową produkcję estrogenów, co może zaburzać rozwój zdrowego gruczołu piersiowego i skutkować powstaniem raka sutka. Roundup jest trwały pod ziemią i w wodach, jest bardzo śmiercionośny dla płazów i ma dużo szersze oddziaływanie niż przypuszczano. W Polsce Roundup jest powszechnie stosowany do zwalczania perzu a nielegalnie także do opryskiwania rzepaku w celu przyspieszenia jego dojrzewania, co zwiększa jego wnikanie do łańcucha żywnościowego.
Na pewno także i inne "dobre i skuteczne" opryski w sobie coś mają o czy nie bardzo wiemy.
Monsanto odpowiedzialne za masowe zgony w USA
Akademia Nauk Medycznych z Rosji  przygotowała raport mówiący o “tajemniczych zgonach” w Stanach Zjednoczonych.Zgodnie z zawartymi w nim informacjami te tajemnicze i jeszcze niezidentyfikowane choroby płuc odpowiedzialne za masowe zgony rozpoczęły się wiosną 2008 roku w rolniczym stanie USA Iowa, gdzie (na ironię) zachorowało co najmniej 36 osób uczestniczących w sympozjum nt. chorób płuc.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Największych regionów produkcji kukurydzy na świecie jest USA  i obejmuje prawie 32 mln ha użytków rolnych, z których ponad 99% to genetycznie zmodyfikowane odmiany stworzone przez Monsanto..
Kukurydza ta jest trująca ludzie tyją , powstają coraz to nowsze choroby .

Modyfikowana kukurydza jest niebezpieczna . Czas pokaże jak bardzo ?
Dlatego proszę wszystkich Polaków o niekupowanie produktów tej firmy MONSANTO ! Proszę zainteresować się innymi

Donald Tusk celowo ochrania "interesy tej firmy" , bo w Polsce można wszystko robić bezprawnie, a ludzie jedzą te gówna !!!
żródło:http://wciazczarna.blogspot.com/2010/11/roundup-szkodliwosc.html
temat poruszany na ZNZ:http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/prezydent-komorowski-podpisal-ustawe-wprowadzajaca-polski-zywnosc-gmo
 Już po ciszy wyborczej.

Portret użytkownika obudź się, rozejrzyj, zobacz prawdę...

wszyscy wiedzą, że

wszyscy wiedzą, że  wykończają nas w każdej dziedzinie ale mimo wszytkich tych tragedi w dążeniu do NWO nikt nie robi nic... kur. 7 milardów ludzi poddaje się ciemiężeniu garstce ludzi ! nadodatek w polsce mają swoich przedstawicieli... fak !

Portret użytkownika skiper

Taa modyfikacje genetyczne

Taa modyfikacje genetyczne monsanto robi pod siebie jestem rolnikiem i widzę co się dzieje mie ma na rynku np. starych  odmian zbóż w miarę odpornych na choroby których mój ojciec czy dziadek nigdy nie pryskali np na grzyby Co najwyżej się zaprawiało ziarno siewne.
A teraz nie ujedziesz bez środków 2 lub nawet 3 opryski idą a kase doją i tu jest pies pogrzebany!!!!!!!

Portret użytkownika Pulsar

@TrTrcv Pierniczysz gościu od

@TrTrcv
Pierniczysz gościu od rzeczy.
Poniższe cytaty dowodzą, iż owe 'modyfikacje genetyczne nowych odmian roślin uprawnych' wcale nie przysłużyły się zmniejszeniu głodu na ziemi, - a nawet się do niego przyczyniły, powoduąc zubożenie płodów rolnych w składniki odżywcze, co jest na rękę chciwym na kasę sprzedawcom żywności, gdyż musisz kupić 2 - 3 razy więcej żywności niż dawniej, by się najeść. A wiadomo, - dziś nie każdy ma wystarczającą gotówkę by zaspokoić swe potrzeby, więc mamy głod i niedobory żywności na świecie. Nie wspomnę o przemysłowym niszczeniu żywności, by cena się utrzymała, - np: palenie zboża w elektrociepłowniach, jako biopaliwo.
 Klika cytatów z internetu:

Quote:
„Badania przeprowadzone na całym świecie (zarówno najczystrze tereny jak i te uprzemysłowione) pokazały, ze na przestrzeni 10 lat (bodajże w latach 80-90) spadek wartości odżywczych w płodach rolnych sięgał 50-70% w zalezności od rośliny.”

http://nowadebata.pl/2011/10/13/buszujacy-w-pszenicy/
Quote:
„Mało kto wie tak dużo o wpływie pszenicy na zdrowie człowieka co dr William Davis. Autor zebrał wiedzę na ten temat nie tylko z literatury medycznej, sięgnął również do genetyki rolniczej, która w ciągu ostatnich 50 lat tradycyjną pszenicę zamieniła w produkt hybrydowy – opłacalny, odporny i wydajny, ale praktycznie bez związku z pierwowzorem. Przypomnijmy tylko, że za biologiczno-genetyczną modyfikacją pszenicy stały szlachetne intencje. W latach 60-tych zapanował za Zachodzie strach przed przeludnieniem i głodem na świecie. Zwiększoną uprawę zbóż zaczęto przedstawiać jako jedyny ratunek ludzkości, przeciwstawiając ją „szkodliwej” hodowli bydła i produkcji mięsa. W atmosferze tamtej histerii rząd USA oraz inne wysoko rozwinięte państwa zaczęły inwestować olbrzymie kwoty w badania naukowe mające na celu ulepszanie roślin i zwiększanie plonów. I to się udało – np. średni plon z hektara jest dziś dziesięciokrotnie wyższy niż jeszcze 100 lat temu. Jednak za sprawą genetyki i biotechnologii pszenicę zmodyfikowano do tego stopnia, że ta nowa roślina tylko dla niepoznaki wciąż nosi nazwę „pszenicy”.

http://www.ppr.pl/artykul-gleby-coraz-ubozsze-w-skladniki-mineralne-154035-dzial-1.php
Quote:
„Tylko w latach 1949 – 2001 ubyło z gleb w USA od 45 do 60% ilości 6 najważniejszych składników mineralnych takich jak: białka 6%, wapń 5%, fosfor 7%, żelazo 4%, kwas askorbinowy 3% oraz ryboflawina 38%.
Wartość odżywcza owoców i warzyw spadła na przestrzeni ostatnich 60 lat o 76%. I tak, ziemniaki straciły 100% witaminy A, 57% witaminy C oraz 28% wapnia. Ilość składników mineralnych w kapuście, sałacie, szpinaku i pomidorach zmniejszyła się z 400 mg do 50 mg.
Jeśli chodzi o produkty spożywcze przetworzone to: w mleku ilość żelaza spadła o 62%, magnezu 21%, miedź zniknęła całkowicie, w serze parmezańskim stwierdzono 70% mniej magnezu. Ogólnie ilość wapnia i żelaza w najważniejszych produktach spożywczych w ciągu ostatnich 60 lat dramatycznie spadła.”

A wszystko to robi się dla pieniędzy i zwiększenia zysków.
Jak zatem napisano: – „umiłowanie pieniędzy, jest korzeniem wszelkiego zła”.
 

Portret użytkownika ben

 Ty już jesteś  martwy

 Ty już jesteś  martwy --TrTrcv  --- swój swego broni czyt żyd żyda. W Polsce popaprańcu  damy sobie rade bez was  i tego waszego świństwa jak chcesz to żryj  te gówno smak!
---------------------------------------------------------------------------------------------
 Możecie  tego prowadzić  a  od Polski to wara!
Ta zbrodnicza manipulacja dotyczy niszczenia naturalnego systemu DNA człowieka i roślin. Gen to odcinek decydujący o rozwoju jakiejś określonej cechy organizmu. Genetycznie zmodyfikowane organizmy (ang. Genetically Modified Organisms – GMO) to organizmy inne niż ludzkie (mikroorganizmy, rośliny i zwierzęta), których geny zostały labo­ratoryjnie zmienione w sposób, który nie zachodzi w warunkach natural­nych. W rezultacie powstają organizmy transgeniczne, czyli genetycznie zmienione (zmanipulowane) poprzez wstawienie genów po­chodzących z innych organizmów. Wbudowano w nie fragmenty obce­go DNA. Są już pomidory z genami ryby, ziemniaki z genami meduzy, karpie i ryż z ludzkimi genami, sałata z genami szczura, kukurydza i soja z genami bakterii, świnie z krowią skórą, itd.
-------------------------------------------------------------------------------------------
 
Obce geny wprowadza się do komórek zarodowych za pomocą agre­sywnych wirusów, których atakowana komórka nie jest w stanie odrzu­cić. Mogą być także mechanicznie „wstrzeliwane” do owocu, rośliny ziar­nistej, itp. Skutki są nieprzewidywalne, losowe. Tylko kilka procent komórek atakowanego organizmu ulega modyfikacji (deformacji). Nale­ży, więc takie komórki oddzielić od niezmodyfikowanej reszty. Aby tego dokonać, zamiast jednego genu wprowadza się, co najmniej dwa. Ten do­datkowy gen uodparnia manipulowany organizm na antybiotyki. Nastę­pnie wszystkie organizmy, zmodyfikowane i jeszcze nie, poddaje się działaniu silnych antybiotyków. Przetrwają tylko zmienione, wyposażone w geny odporności na antybiotyki. Genialne? Nigdy nie dowiemy się, ilu z tych naukowych zboczeńców otrzymało Nagrody Nobla. Wiedzą o tym tylko oni i szwedzki sanhedryn.
Nowe „zboczone” organizmy są już zdolne do rozmnażania i przeka­zywania swych cech następnym pokoleniom. W odniesieniu do GMO i globalnego koncernu Monsanto, celem jest uzależnienie rolnictwa od masowego kupowania takich mutantów. Jak uzależnić rolnictwo od dostaw ich nasion i środków ochrony ro­ślin? Odpowiedź: dostarczane nasiona na zasiew plonują, ale nasiona z tego plonu już się nie rozmnażają.
---
Międzynarodowy gang o nazwie Monsanto stara się uodpornić ro­śliny modyfikowane na szkodniki. Ma to ułatwić uprawę zasiewów i chronić glebę przed środkami ochrony. Osiągają to poprzez wprowadze­nie genu powodującego, że roślina produkuje toksyny zabijające jej na­turalne szkodniki, nie trzeba, więc stosować (rzekomo) oprysków ochronnych – to kolejne kłamstwo.
Usiłują zwiększać wydajność, co jest ich największym argumentem propagandowym. Krowom wprowadzają zmodyfikowany hormon wzrostu, który zwiększa ich produkcję mleka, a świnie dorastają do 120 kg w ciągu pięciu miesięcy. Badania wykazały niezbicie, iż u osób pijących mleko od krów z hormonami wzrostu, zwiększa się zachorowa­lność na raka piersi, okrężnicy i prostaty. Ale jak o tym poinformować, a zwłaszcza przekonać setki milionów konsumentów, skoro wszystkie media są w „polu magnetycznym” tych ludobójców? Z nieznanych po­wodów wydali wojnę koncernom papierosowym. Dziś na każdej paczce papierosów widzimy ostrzeżenie o szkodliwości palenia, a palaczom niewolno zaciągać się nawet na przystankach autobusowych. Giganty tyto­niowe mogłyby rewanżować się ostrzeżeniami o szkodliwości GMO, ale tego nie czynią, bo to jedna i ta sama stajnia Augiasza.
Monsanto tworzy organizmy przeznaczone jedynie na paszę lub do produkcji leków czy przemysłowych środków chemicznych. Przykładem są kozy, którym wszczepiono geny – nomen omen – pająka! Rezultat?
Z kazeiny zawartej w mleku takich kozo-pająków, produkuje się niezwykle wytrzymałe liny.
Rośliny i zwierzęta modyfikowane na potrzeby przemysłu nie nadają się do
konsumpcji. Nikt jednak nie jest w stanie wykluczyć ludzkich błędów, pomyłek czy świadomego nadużycia, w wyniku, których trafiają one do konsumpcji. W 2003 roku ujawniono, że w USA aż 400 świń, na których dokonano eksperymentów genetycznych, zamiast do utylizacji trafiło do spożycia. Można mieć 1000 procent pewności, że ani gram z tego mięsa nie zna­lazł się na talerzach w Białym Domu, w siedzibie Goldman Sachs na Manhattanie, itd.
To pasza (!) dla gojów, czyli dla bydła, a nie dla wład­ców Globu oraz ich ważniejszych marionetek.
W 1998 roku genetycznie zmodyfikowana kukurydza etykietowana, jako pasza dla zwierząt hodowlanych, zanieczyściła 10 proc. zbiorów amerykańskiej kukurydzy i znalazła się w przetwórstwie spożywczym.
Nie trafiła do Białego Domu, do stołówek i lodówek banksterów z Gold­man Sachs czy na talerze wybrańców boskich koszerów. Skutek? W ciągu dwóch miesięcy od ujawnienia tego przestępstwa, amerykańskie zrzeszenia pro­ducentów żywności przetworzonej zanotowały dziewięćdziesięciokrotny (9000 proc.) wzrost zgłoszeń reakcji alergicznych łączonych z żółtą kukurydzą. W setkach przypadków wymagały one leczenia szpitalnego, a w kilkudziesięciu pomocy ratującej życie. Etapem łańcucha jest zapylanie. Jeśli „zboczone” nasiona lub rośliny nie zostaną bezpośrednio zmieszane ze zdrowymi, to uprawy odległe na­wet o wiele kilometrów zostaną skażone ich zmodyfikowanym pyłkiem. Znany jest przypadek farmera, u którego specjalny szwadron („komisja”) wykrył na jego polach „zasiewy” nasion Monsanto, podczas gdy nie po­siadał on dowodów, że takie nasiona nabył. Jeżeli nie nabył a zasiał, to ukradł. Ukarano go setkami tysięcy dolarów grzywny i farmer „poszedł z torbami”, choć kryminaliści z Monsanto doskonale wiedzą, że ich pyłki zarażają (zapylają) zdrowe zasiewy na odległość do kilkunastu kilome­trów, w zależności od siły wiatru w okresie kwitnienia. Nasiona roślin zdrowych zapylone pyłkami zdegenerowanymi przez Monsanto pozostaną już nasionami zdegenerowanymi bez wiedzy i woli farmerów. I kryminaliści z Monsanto starają się zmieniać składniki odżywcze w roślinach lub nadawać im takie cechy, których one nigdy wcześniej nie posiadały. Przykładem jest tzw. „złoty ryż”. Totalna (raczej totalitarna) kampania reklamowa firm biotechnologicznych obiecywała, że dzięki większej zawartości witaminy „A”, „złoty” ryż wyeliminuje jej brak u ludności krajów Trzeciego Świata. Obiecanki były w rażącej sprzeczno­ści z trwającym przez dziesięciolecia procederem wojny z populacją lu­dów Afryki. Badania wykazały, że dwuletnie dziecko, które miałoby uzupełnić brak witaminy „A” przez spożywanie tego ryżu, musiałoby zjadać dziennie 3, 5 kg tego ryżu, a dorosły 10 kg. Tymczasem wystarczy zjeść trzy średnie marchewki, których oczywiście w Afryce brak, ale „złoty ryż” jest tylko „marchewką” przystawianą do ust i nosa zagłodzo­nych dzieci Trzeciego Świata.
--------------------------------------------------------------------------------------
armienie szczurów kukurydzą zmodyfikowaną genetycznie wywołało podwyższoną ilość białych krwinek (białaczka) i nasilenie zaburzeń pracy nerek, zmniejszenie ilości czerwonych krwinek i wzro­st poziomu cukru we krwi.
Podawanie ciężarnym samicom soi GMO spowodowało bardzo wy­soką ich śmiertelność oraz zaburzenia wzrostu potomstwa: 55, 9 %. młodych zmarło w ciągu trzech pierwszych tygodni. Dla porównania – karmionych soją naturalną, umierało tylko 9 proc. potomstwa.
A co u ludzi? Skutki rozkładają się na lata w porównaniu z długością życia szczura i człowieka. Żywność z GMO to bomba z zapłonem przedłużonym na dziesięciolecia. Soja i kukurydza dodawane są, jako za­gęszczacze i wypełniacze do wędlin, przetworów, majonezów, śmietany. Większość produkowanej soi na świecie jest już z GMO. Dodajmy do tego oleje sojowe, a wtedy odkryjemy, że jesteśmy w pułapce bez wyj­ścia, skazani na wielkie supermarkety, bez naturalnych warzyw, pomi­dorów, ziemniaków kupowanych niegdyś na gminnych targowiskach. Osoby po opuszczeniu obszarów uprawy GMO, przestają cierpieć na alergie, wysypki, chrypki, astmy, itp. Oprócz szczurów, myszy są także wyczulonymi testerami. Żywione GMO mają poważne upośledzenie zdolności reprodukcyjnych. Szczury i myszy karmione GMO w trzecim pokoleniu tracą rozrodczość. Ludzi czeka to samo w przeliczeniu na dwa pokolenia.
------------------------------------------------------------------------------------------
\ Te i inne fakty znajdziesz młocie Tu:http://racjapolskiejlewicy.pl/monsanto-terror-gmo/3008
 SMACZNEGO!
------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

Portret użytkownika OLI

PRZEDŁUŻENIE CISZY WYBORCZEJ

PRZEDŁUŻENIE CISZY WYBORCZEJ O 1.5 GODZ. MIAŁO NA CELU ZMNIEJSZENIE MIAŻDŻĄCEJ  RÓŻNICY PUNKTOWEJ  NA NIEKORZŚĆ KOMOROWSKIEGO  ./// Z 62 - DUDA I 42- KOMOROWSKI NA 52 - DUD I 48- KOMOROSKI . I TO SIE UDŁO - UFOLUDKI WSZYSKO MOGĄ.////

Skomentuj

Filtered HTML

 • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
 • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img><h5>
 • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
 • Emotki będą zastępowane odpowiednimi ikonami.
 • Możesz cytować inne posty osadzając je w tagach [quote]

Plain text

 • Znaczniki HTML niedozwolone.
 • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
 • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem, aby zabezpieczyć witrynę przed spamem
           _  _  
__ __ _ __ __| | | | __
\ \ / / | '__| / _` | | |/ /
\ V / | | | (_| | | <
\_/ |_| \__,_| |_|\_\
Przepisz kod wyrażony w postaci znaków ASCII