Postęp technologiczny przyspieszy powstanie bezgotówkowego społeczeństwa pod całkowitą kontrolą

Kategorie: 

Jeszcze kilka lat temu terminale płatnicze znajdowały się tylko w większych sklepach, teraz nawet sklepy osiedlowe posiadają infrastrukturę do realizowania płatności zbliżeniowych. Jak się okazuje nie potrzeba do tego karty, wystarczy telefon. Usługi w postaci zbliżeniowego e-portfela zaproponowały właśnie polskie sieci komórkowe.

 

Już teraz sytuacja wygląda tak, że zdecydowana większość populacji jest monitorowana. Odbywa się to za pomocą telefonów komórkowych. Nasze służby nie potrzebują nawet decyzji sądu, aby po prostu wyrysować sobie na mapie gdzie podróżował wraz z właścicielem dany telefon komórkowy. Oczywiście podsłuchy i czytanie SMS-ów jest równie dziecinnie proste, co pokazała kilka lat temu prokuratura w sprawie Ministra Kaczmarka. Wtedy właśnie po raz pierwszy publicznie pokazano jak proste jest rysowanie na mapie śladu pozostawianego w stacjach bazowych BTS.

 

Dane o każdym z nas zbierane są na podstawie ustawy nakazującej na operatorów tak zwaną "retencję danych". Oznacza to, że wszystkie nasze lokalizacje, SMS-y a niekiedy nawet rozmowy są gromadzone na potrzeby służb a koszt ich gromadzenia ponoszą operatorzy. Prawo nakłada obowiązek przechowywania takich danych przez okres dwóch lat. Nawet w Polsce istnieje specjalny system komputerowy agregujący strumienie danych od operatorów komórkowych i udostępniający wygodny interfejs GUI.

Do budowy społeczeństwa pod totalną kontrolą nie wystarcza jednak same telefony, nawet pełniące funkcje płatnicze. Taka integracja ułatwia jednak korelacje danych bankowych i komunikacyjnych. W tej chwili trzeba te dane dodatkowo kojarzyć, a karta płatnicza wbudowana w telefon będzie ułatwiać to zadanie. Konieczne są też inne metody lokalizowania ludzi i sprawdzania ich zachowania, bo telefon zawsze można wyłączyć, lub zostawić w domu.

Oprócz tego nie sposób nie wspomnieć możliwości, jaką daje CCTV, czyli telewizja przemysłowa. W tym przypadku konieczne jest jeszcze połączenie dużych grup kamer. Takie sieci już funkcjonują, ale wciąż wiele kamer prywatnych pozostaje poza kontrolą i to na pewno wkrótce się zmieni. Zapewne kamery z miejsc publicznych takich jak ulice, lotniska, centra handlowe, już niedługo będą spięte w jeden system podobnym GUI, które już dzisiaj używają służby w kontekście śledzenia obywateli za pomocą ich komórek. System ten będzie stosował metody śledzenia twarzy i rozpoznawania osób poszukiwanych.

 

Działa to tak, że system łapie kamerą twarze w sposób podobny, w jaki robią to nowoczesne smartfony. Dane są następnie porównywane z bazą danych i dana twarz może być oznaczona dla operatora na przykład zielonym kwadratem lub czerwonym, gdy wykryto kogoś, kogo system interpretuje, jako zagrożenie.

 

Na drodze do NWO bardzo pomocne mogą być technologie biometryczne, takie jak skanery prześwietlające na lotniskach mogą służyć do śledzenia ludzi. Gromadzone są różne informacje w tym kluczowe wymiary jak obwód głowy i ciała. Dzięki temu zbierane są informacje umożliwiające śledzenie ludzi.

Okazuje się, że ważną funkcję pełnią również skanery biologiczne, które zaczynają się pojawiać w wielu miejscach. Na razie dzieje się to tylko na lotniskach, ale tam po prostu wykonuje się pomiary referencyjne. Następnie te dane mogą być wykorzystane i takie zeskanowanego człowieka można będzie identyfikować w innych miejscach. Łapane są pewne charakterystyczne wymiary jak obwód głowy, długości kończyn i kto wie, co jeszcze. Wszystko to jest zapisane wraz z naszym imieniem i nazwiskiem i może być wykorzystane do naszej identyfikacji również w innych miejscach.

 

Wygląda na to, że powstaną wkrótce bazy danych agregujące wszystkie dostępne źródła informacji i umożliwiające korzystanie z nich w sposób komplementarny, jeśli tylko zajdzie taka potrzeba. Osobnik, który zostanie zaklasyfikowany, jako zagrożenie dla systemu będzie śledzony na wszystkich płaszczyznach a potem może być usunięty ze środowiska na różne sposoby.

 

 

 

Ocena: 

Nie ma jeszcze ocen

Komentarze

Portret użytkownika syzyf

Zdrada – po trzykroć

Zdrada – po trzykroć zdrada???

Z Układu Europejskiego z dnia 16 grudnia 1991 r, – przyjętego pod osłoną burzy lustracyjnej wywołanej wnioskiem Korwina Mikke i przy milczeniu na temat tego Układu przez Jana Olszewskiego i Antoniego Macierewicza – co miało być wszystko razem zakryte przed światłem dziennym opowiadaniami i filmami o „nocnej zmianie” z czerwca 1992 r. [i tak to już 18 lat trwa].
.
„Artyku
ł 102
Ustanawia się niniejszym Radę Stowarzyszenia, która będzie nadzorować realizację niniejszego Układu.
Rada będzie się zbierać na szczeblu ministrów raz w roku oraz gdy wymagać tego będą okoliczności. Rada będzie rozpatrywać wszelkie istotne kwestie, wynikające z ram niniejszego Układu oraz wszelkie inne problemy dwustronne lub międzynarodowe stanowiące przedmiot wzajemnego zainteresowania.”
.
„Artykuł 104
W celu realizacji zadań przewidzianych w Układzie, Rada Stowarzyszenia będzie miała prawo podejmowania decyzji w przypadkach w nim przewidzianych. Podjęte decyzje będą wiążące dla Stron, które podejmą niezbędne działania dla ich realizacji. Rada Stowarzyszenia może również udzielać odpowiednich zaleceń. Rada będzie podejmować decyzje i udzielać zaleceń za zgodą obydwu Stron.”
.

A tak na posiedzeniu Sejmu 1-wszej kadencji w dniu 21 maja 1992 r. o tym Układzie wypowiedziała się poseł Bogumiła Boba, a Marek Jurek dowcipkował.
.
Poseł Bogumiła Boba (ZChN)

http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/main/68C439D6
.
W Radzie Stowarzyszenia, proszę państwa, mamy 1/3 głosów. Nie wyobrażam sobie, że we własnym domu będę wołać jeszcze dwie osoby, żeby nim zarządzały, a ja mogę tylko podnieść palec i powiedzieć, że się zgadzam. Proszę państwa, można mieć takie poglądy. Proszę państwa, trzeba popatrzeć z dwóch różnych stron, nie zaś tylko z jednej strony. Oczywiście, przedstawiam to dosyć ostro. Jednak chcę, żebyśmy się zastanowili nad różnymi możliwościami, żebyśmy nie patrzyli zauroczeni Europą Zachodnią i nie myśleli, że musimy do niej lecieć na skrzydłach. Proszę państwa, jeżeli się palec oddaje mocniejszemu, to on chwyta za rękę, za łokieć, za szyję, a później może duszę wycisnąć, jeśli mu się tak spodoba, jeśli jest tak mocny.
Nie spieszmy się do sytuacji, w której nie będziemy decydować o sobie.”
„A teraz może coś z prywatnego doświadczenia. Moim rodzicom mówiono, że nie ukończę nawet podstawowej szkoły, a ukończyłam studia, więc nie bójmy się… (Głos z sali: Za komuny.) Tak jest, za komuny oczywiście, ale, proszę pana, przed wojną też bym je ukończyła, mogę pana zapewnić.
(Poseł Marek Jurek: Znowu się uważacie za właścicieli uniwersytetów.)
Tak, cały naród ciężko pracował na to, żebyśmy mogli skończyć studia, na pewno. Wszyscy przyłożyli się do tego. I, proszę państwa, kiedy mówi się, że nie ma żadnego innego wyjścia z sytuacji, ja wtedy uważam, że należy się jeszcze nad tym zastanowić, a wówczas bardzo często znajduje się wyjście. (Oklaski)”
.
A tak o takim stanie mówił ówcześnie obowiązujący Kodeks Karny.
.
„Art. 123. Kto, mając na celu pozbawienie niepodległości
, oderwanie części terytorium, obalenie przemocą ustroju lub osłabienie mocy obronnej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, podejmuje w porozumieniu z innymi osobami działalność zmierzającą do urzeczywistnienia tego celu,
podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze śmierci.” -
[Kodeks Karny z dn. 19.04.1969 r. [Dz.U.69.13.94] [ http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19690130094&type=3 - obowiązujący do dnia 01.09. 1998 r.]
.
Więcej w artykule:
Jeżeli Radio Maryja i Nasz Dziennik nie wiedziały kogo i co popierają, to teraz już wiedzą   http://jozefbizon.wordpress.com/2011/08/11/tabu-%E2%80%93-o-tym-nie-wolno-mowic-pisac/
Portret użytkownika jj

SKĄD TO MILCZENIE? PISZCIE O

SKĄD TO MILCZENIE? PISZCIE O TYM CO SIE STAŁO W ISLANDII BO MEDIA O TYM MILCZĄ I WY TEŻ DZIWNYM TRAFEM! Islandczycy sprawili, że rząd, który aprobował pod dyktando światowej finansjery zubożyć islandzki naród zgodnie ze scenariuszem aktualnie "przerabianym" przez Grecję podał się w komplecie do dymisji! Główne banki w Islandii zostały znacjonalizowane i mieszkańcy zdecydowali jednogłośnie zadeklarować niewypłacalność długu, który został zaciągnięty przez prywatne banki w Wielkiej Brytanii i Holandii. Doprowadzono też do powołania Zgromadzenia Narodowego w celu ponownego spisania konstytucji. I to wszystko w pokojowy sposób. To prawdziwa rewolucja przeciw władzy, która doprowadziła Islandię do aktualnego załamania. Na pewno zastanawiacie się, dlaczego te wydarzenia nie zostały szeroko nagłośnione? Odpowiedź na to pytanie prowadzi do kolejnego pytania: Co by się stało, gdyby reszta europejskich narodów wzięła przykład z Islandii? Oto krótka chronologia faktów: Wrzesień 2008 roku: nacjonalizacja najważniejszego banku w Islandii,Glitnir Banku, w wyniku czego giełd zawiesza swoje działanie i zostaje ogłoszone bankructwo kraju. Styczeń 2009 roku: protesty mieszkańców przed parlamentem powodują dymisję premiera Geira Haarde oraz całego socjaldemokratycznego rządu,a następnie przedterminowe wybory. Sytuacja ekonomiczna wciąż jest zła i parlament przedstawia ustawę, która ma prywatnym długiem prywatnych banków (wobec brytyjskich i holenderskich banków) wynoszącym 3,5 miliarda euro obarczyć islandzkie rodziny na 15 lat ze stopą procentową 5,5 procent. W odpowiedzi na to następuje drugi etap pokojowej rewolucji. Początek 2010 roku: mieszkańcy zajmują ponownie place i ulice, żądając ogłoszenia referendum w powyższej sprawie. Luty 2010 roku: prezydent Olafur Grimsson wetuje proponowaną przez parlament ustawę i ogłasza ogólnonarodowe referendum, w którym 93 procent głosujących opowiada się za niespłacaniem tego długu. W międzyczasie rząd zarządził sądowe dochodzenia mające ustalić winnych doprowadzenia do zaistniałego kryzysu. Zostają wydane pierwsze nakazy aresztowania bankowców, którzy przezornie odpowiednio wcześniej uciekli z Islandii. W tym kryzysowym momencie zostaje powołane zgromadzenie mające spisać nową konstytucję uwzględniającą nauki z dopiero co "przerobionej lekcji". W tym celu zostaje wybranych 25 obywateli wolnych od przynależności partyjnej spośród 522, którzy stawili się na głosowanie (kryterium wyboru tej "25%u2033 - poza nieposiadaniem żadnej książeczki partyjnej - była pełnoletniość oraz przedstawienie 30 podpisów popierających ich osób). Ta nowa rada konstytucyjna rozpoczęła w lutym pracę, która ma się zakończyć przedstawieniem i poddaniem pod głosowanie w najbliższych wyborach przygotowanej przez nią "Magna Carty". Czy ktoś słyszał o tym wszystkim w europejskich środkach przekazu? Czy widzieliśmy, choćby jedno zdjęcie z tych wydarzeń w którymkolwiek programie telewizyjnym? Oczywiście - NIE! W ten oto sposób Islandczycy dali lekcję bezpośredniej demokracji oraz niezależności narodowej i monetarnej całej Europie pokojowo sprzeciwiając się Systemowi. Minimum tego, co możemy zrobić, to mieć świadomość tego, co się stało, i uczynić z tego "legendę" przekazywaną z ust do ust. Póki co wciąż mamy możliwość obejścia manipulacji medialno informacyjnej służącej interesom ekonomicznym banków i wielkich ponadnarodowych korporacji. Nie straćmy tej szansy i informujmy o tym innych, aby w przyszłości móc podjąć podobne działania, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Portret użytkownika rank1

Durne matołki. Dziecioki,

Durne matołki. Dziecioki, starcy niedostosowani do rzeczywistości współczesnej oraz naiwniacy. To naturalna kolej rzeczy. Postęp technologiczny wymusza takie rzeczy a ludzie SAMI będą pchali się po te rozwiązania bo każdy ma dość klepiaków, każdemu się spieszy i naturalnie: ludzie są za leniwi - a to rozwiązuje wszystkie te problemy i nie tylko te.
 
Złowróżycie tutaj ale obrót elektroniczną walutą - bezgotówkowy wyeliminuje całkowicie szarą strefę - o...tutaj najbardzej boli tych różnych od wyżej wymienionych. Wyobrażacie sobie jakikolwiek przekręt w sytuacji gdy NIE MA GOTÓWKI? Ja nie...chyba w nielicznych przypadkach choć nie wiem czy to możliwe gdy wdrożą kryptografię.
 
Bardzo dobrze, nie mogę się doczekać.

Portret użytkownika Voymir

Nie możesz się doczekać,

Nie możesz się doczekać, powiadasz? To życzę Ci bardzo dużo szczęścia w życiu panie informatyk, przyda Ci się, bo te zmiany - nie nastąpią... albo nastąpią, ale podobni Tobie technofile nie zdążą się nimi nacieszyć. Postęp technologiczny ma to do siebie, że kiedyś musi się skończyć jego bieg, z reguły bardzo gwałtownie. Tak, że naprawdę lepiej ułóż sobie pracę, życie prywatne z narzeczoną (powinszować ;8-]), załóż rodzinę. Tego Ci życzę bo nadchodzą ciężkie czasy dla nas wszystkich, czas odrodzenia i odbudowy, także duchowej. Matka Natura się buntuje przeciw pasożytniczemu rodzajowi ludzkiemu, Gwiezdni Biali Bracia wracają na Ziemię. Plany Illuminatów spalą na panewce, a ich chore twory czeka zagłada. Słodkich snów życzę. I nie wysyłajcie niskich energii w kosmos, energii strachu i zwątpienia, wysyłajcie energię nadziei i radości z nowego jutra. Otoczcie się bliskimi i wspólnie z nimi chwalcie i miłujcie Pana bo oto nadchodzą Dni Sprawiedliwych.

Portret użytkownika Michaleddon

jedyny przekret "Matolku" jak

jedyny przekret "Matolku" jak ty to powiedziales...to taki ze idziesz sobie dosklepu po chlebek atu..ooops nie masz pan srodkow dzwonisz do banku aoni wode w usta ze nic nie wiedza i ze to potrwa zanim sie wyjasni... wiec idziesz do sasiada i jak ci chleba nie pozyczy albo nie kupi to bedziesz osle glodowal bo gotwki od nikogo nie uswiadczysz skoro jej nie bedzie,.. a malo to takich problemow teraz ludzie maja ze pieniazki z konta znikaja? wyobraz sobie co bedzie w swiecie bezgotowkoym.. Juz pomijam fakt o ktorym juz tu mowiono ze latwo bedzie "uciszac" niewygodnych czy politycznie czy inaczej... wystarczy im konto zblokowac albo wyczyscic...
To ty jestes matol niestety i to do kwadratu... Nie wygode bedziesz mial tylko smycz i to baaardzo krotka... jak podskoczysz panstwu to sie obudzisz z czystym kontem w najlepszym razie albo z wysadzonym pod skora chipem i smiertlenie skazonym cialem... no ludzie i jak ten przekret ma sie im (czyli NWO) nie udac jak ludzie tacy tepi sa...

Jeszcze dzien najwyzej dwa wszystko sie odmieni i zrozumiesz ile jest szczęścia tu na Ziemi...

Portret użytkownika Kali

Ponoć Nobel , kiedy

Ponoć Nobel , kiedy uzmysłowił sobie , do jakiego celu będzie wykorzystywany jego wynalazek , stwierdził , że niepotrzebnie go ujawnił światu . Bo ludzie tak mają . Jeśli można coś wykorzystać w dwojaki sposób , zawsze wybiorą opcję minus .
Być może z tego właśnie powodu powstaje masa literatury oraz filmów na ten temat . Artyści jak najczulsze barometry wyczuwają ogrom zagrożenia , jaki może przynieść przyszłość . Gdyby nie to , zapewne nikt nie kłopotałby się kręceniem filmów typu : " Wróg publiczny " , " Wyspa " , " Pamięć absolutna ",
" Raport mniejszości " itp .
I proszę mi wierzyć , że nie trzeba być Einsteinem , aby te locki samodzielnie poukładać w jedną całość . Wystarczy tylko się odważyć .

Portret użytkownika edmar

W świecie bankowości

W świecie bankowości elektronicznej i elektroniki wszechobecnej przekręty są łatwiejsze do dokonania niż w sytuacji nazwijmy ją papierową. Ale co do tej możliwości przekretów to ta możliwość dostępna będzie tylko dla nielicznych nie dla Ciebie!

Pozdrawiam !STRACH  odbiera  rozum,    STRACH  zabija  duszę !

Portret użytkownika Ja

Cóż za optymizm :] ale muszę

Cóż za optymizm :] ale muszę cie zmartwić bo jeśli ktoś chełpi lenistwo ignorancję i naiwność tym jak że wydawac się może cudownym wynalazkiem to musisz wiedzieć że nikomu z tych którzy opracowuja takie rzeczy nie chodzi o twoja wygodę czy twoje dobro, ale tych którzy płacą tym co opracowują takie cudo, widzisz pieniądz to takie umowne nic za pomocą którego ludzie wymieniaja się dobrami, usługami, środek pośredni dla cwanych głupców, to nie sprawi że bangsterzy przestaną tworzyc pieniądze z powietrza, to nie spowoduje dobrobytu dla tych co będą z tego korzystać bo ten rodzaj płatności będzie obciążony kosztami utrzymania tego całego shitu... Nic co jest związane z pieniądzem nie jest dobre, wystarczy zobaczyc na statystyki z których wynika że ok. 95% przestępstw jest spowodowane przez Pieniążki "handel bronia, narkotykami, żywym towarem, paserstwo, kradzieże, etc..." tylko handel "naturalny", a w polsce paru milionerów dorobiło się właśnie tak :] wymieniając towary :] sprawdź jak nie wierzysz Język

Kochane pieniążki cóż by głupcy robili gdybyście nie istniały ;]

Portret użytkownika rank1

Wiem o tym. Z większością

Wiem o tym. Z większością zgadzam się. Siedziałem "w spiskach" wiele lat i doszedłem do pewnych wniosków (ale to nie miejsce na to).
 
Fakt - nikomu nie chodzi o wygodę - oni sprzedają wygodę. Te nowe technologie są jak nóż - może używać go typowa pani domu w kuchni a może użyć bandzior do zabicia kogoś.
 
Problem z waszym czarnowidztwem jest taki, że zawsze były warstwy społeczne (od starożytności wręcz) i tam ludzie na dole zawsze posądzali tych wyżej o wszelkie zło. Teraz to samo się dzieje - z tym że dzięki Internetowi i możliwościom komunikacyjnym w skali globalnej się o tym mówi.
 
Pieniądz elektroniczny to naturalny krok rozwoju społeczeństw - to jest fakt. Czy majętne grupy mogą chcieć to w jakiś sposób wykorzystać? Bądź służby? OWSZEM. Świat jest wielobiegunowy - ścierają się od zarania dziejów różne warstwy społeczne i prowadzą różne gry. Kiedyś był taki i owaki poziom gier, teraz jest taki i siaki.
 
Pieniądz to jedna z płaszczyzn na której toczą się gry różnych warstw społecznych. Proponuję poczytać o darwinizmie społecznym - pozwoli to zejść trochę na ziemię.
 
Te wszystkie wasze Religie, NewAge, mieszanina tych obu itd. itp. powoduje zwiększone oderwanie od rzeczywistości.
 
To, że jakiś Bilderberg może knuć przeciwko "ciemnym masom" to naturalne! Gdybyście byli na ich miejscu też byście to robili. Niewiedza dotycząca tego co oni "knują" wywołuje różnego rodzaju spekulacje zwane "teoriami spiskowymi". W tych spiskach jest dużo prawdy jak i bredni.
 
Świat nie jest prosty bo ludzie komplikują go za nadto. Ale koniec końców podstawowym fundamentem wszystkich dobrych czy też złych rzeczy jest: pragnienie szczęścia. Pragnie go bezdomny mieszkający w kartonie jak i Rotschildowie. Wszyscy uciekają od nieprzyjemnego i gnają w stronę przyjemnego. Poobserwujcie.
 
Rotschild szukając szczęścia, będąc na najwyższym poziomie drabiny społecznej, dysponując potężnymi środkami gra w gry reprezentujące jego poziom. Człowiek mieszkaący w kartonie gra w gry na poziomie mikro-loklanym walcząc o przetrwanie kolejnego dnia. Wszyscy prowadzą gry które mają ich zaprowadzić do szczęścia i pomyślności.
 
Czy chcą nas zamknąć w klatce i pastwić się? Nie. Grają w swoje szachy - jednym z pionków jest elektroniczny pieniądz. Ludzie niżej pchać się będą po taki pieniądz bo da im on: komfort, oszczędność czasu i poczucie uwolnienia od stresu - kolejny trybik w uwolnieniu od stresu. Oni sprzedają wygodę a ludzie wygodę kupują.
 
Sam chętnie skorzystam ponieważ będę miał czarno na białym analizę wydatków. Gdy posługuję się gotówką - nie jestem na tyle zdyscyplinowany żeby wszystko notować i pieniądze gdzieś umykają między palcami. A stanie w kolejce? A czekanie na wydanie kilku groszy? Nie. Dziękuję - nie mam więcej zamiaru. Nie prowadzę burdelu, nie handluje narkotykami i bronią, płacę daninę państwu bo muszę, opłaty wnoszę za media bo muszę - nic w moim życiu nie zmieni ten pieniądz poza tym że da mi więcej czasu i kontrolę nad wydatkami.
 
Wy młodzi, zbuntowani, zalęknieni bojący się świata nie wiedzący jak on funkcjonuje - oczywiście złowróżycie i czarnowidzicie. Ale to się zmieni wam. Odechce się wam. Przyjdą problemy zdrowotne własne lub najbliższej rodziny, kobieta was zdradzi, dziecko zachoruje, mama lub tata umrze bądź nie będziecie mogli znaleźć pracy...NIE DACIE RADY! Pozostanie wam zatruwanie głów. A wyjść do lasu i odetchnąć!
 
Powodzenia i przestańcie się bać! I pamiętajcie jedno: czy Rotschild czy narkoman z Bronxu...WSZYSCY SKOŃCZYMY W TRUMNACH.

Portret użytkownika to ja

Z całym szacunkiem kolego,

Z całym szacunkiem kolego, ale z Twojego posta wynika iż jako jedyny znasz prawidła i algorytmy rządzące światem - gratuluję. My maluczcy nie mamy pojęcia o tych wyższych poziomach funkcjonowania społeczeńtwa i dlatego oficjalnie pragnę podziękować za uświadomienie. Jednakże pozwolę sobie mieć własną opinię wypracowaną na podstawie obserwacji oraz uważnego słuchania i czytania. W epoce cyfryzacji isnieje jedno wielkie zagrożenie, które z pewnością zostanie wykorzystane przeciwko plebsowi. Otóż cyferki na Twoim koncie nad którymi nie masz kontroli (wbrew temu co myślisz) są potężnym narzędziem do kontrolowania Ciebie. Będziesz nie posłuszny cyferki się wyzerują. Nie będziesz miał możliwości nic z tym zrobić i dlatego będziesz tańczył jak Ci zagrają...ale oczywiście to tylko kolejna teoria spiskowa "młodziaka" nie wiedzącego jak działa świat.
pozdrawiam
ps
z tymi tytułami naukowymi mogę Cię przebić ( to tak na schłodzenie Twojego ego) ale nie będę się licytował i chwalił bo jest to poziom raczej poniżej mojego ego:-) wiekiem i doświadczeniem życiowym raczej też mogę konkurować. A tak już kończąc: ta wpaniała pusta retoryka którą serwujesz na forum świadczy jedynie Twoim talencie do kwiecistego wypowiadania się - pan premier był by z Ciebie dumny...on tez na tym jedzie juz od kilku lat:-)

Portret użytkownika przybysz

chyba zes z ksiezyca spadl

chyba zes z ksiezyca spadl ,jaka wygoda brak stresu myslisz ,tu sie mylisz  jest ciekawy film nie pamietam tytulu jak komputer wrabia goscia kasujac go jako obywatela i wrabiajac ,jesli sie nie spodoba cos tym co tym steruja i uznaja cie za zagrozenie bo zrobisz cos nie tak po ich mysli odrazu lecisz na bruk jak bezdony .pozatym bedziesz niewolnikiem tyrajacym za kawalek plastikowego guwna lub za jakies cyferki ktore tak naprawde nie istnieja i nie maja zadnej wartosci ,bankierzy elity i inne gady beda mialy w tym zysk bo nic nie wydadza na nas i za nasza cieszka prace na ich zecz  oni beda mieli rope diamenty zloto i inne bogactwa dla siebie a my cyferki bez pokrycia .dlatego nie chca bysmy posiadali pieniadze bo oni juz sie nakradli w strefie czarnego rynku

Portret użytkownika Kali

Tytuł tego filmu brzmi " Wróg

Tytuł tego filmu brzmi " Wróg publiczny " z Willem Smithem . Ale , jak się dowiedziałam z odpowiedzi na Twój post , kolega Rank1 wierzy , że fabuła przedstawiona w tym filmie jest li tylko czrnowidztwem . Faktycznie , czarno widzę naszą przyszłość , skoro wokół tylu kastratów .

Portret użytkownika rank1

Zapodajesz tu chłopie samymi

Zapodajesz tu chłopie samymi spekulacjami i domniemaniami okraszonymi czarnowidztwem.
 
Jestem informatykiem i znam się na procedurach bezpieczeństwa a także na przepisac na linii bank <-> KNF/i inne i oznajmiam, że nie da się nikogo wykasować bo człowieka chronią inne prawa. Nigdy nie dojdzie do takiego typu KASACJI ponieważ świat nie jest tak prosty jak się wydaje...pokomplikowały go procedury, przepisy i technologia.
 
W jaki sposób można być "wykasowanym" dzisiaj już? Podam przykład: masz dług, nie spłacasz - trafiasz do BIK...później przez długi czas nikt nie udzieli ci kredytu - po prostu nie istniejesz dla nich. Zostałeś wykasowany poprzez BIK z grona potencjalnych pożyczkobiorców.

O w taki sposób jak w przykładzie z BIKiem może ktoś zostać wykasowany w przyszłości - wykasowany metaforycznie - nie dosłownie.

Portret użytkownika rank1

Widzisz...tu cię zdziwię. Mam

Widzisz...tu cię zdziwię. Mam narzeczoną, planuję założyć rodzinę, mam odpowiedzialną pracę, tytuł magistra i jestem wg kobiet przystojny - piszę to w opozycji do twojego bełkotu który zarzuca mi pedofilie.
 
Wiedz, że nie jesteś anonimowy i gdyby mi się chciało redakcja musiałaby przekazać namiary na ciebie gdybym założył sprawę cywilną za znieważenie ale w przeciwieństwie do ciebie - nie hołduję swojemu EGO jak talmudowcy radzą ale je eliminuję.
 
Cokolwiek byś nie powiedział - świat idzie w kierunku jakim idzie i nic na to nie poradzisz. Tam gdzie wy widzicie zorganizowany spisek i zło ja widzę ludzką chciwość, lenistwo i ułomności. SAMI SOBIE LUDZIE GOTUJĄ TEN LOS.
 
Wyjdź poza swój chory młodzieńczy światek i wyjdź na ulicę bo tracisz kontakt z rzeczywistością. Przeprowadź na swoją rękę ankietę na ulicy i poznaj opinie ludzi co do obrotu bezgotówkowego - to wszystkich będziesz musiał posądzić o obcowanie z chłopcami.
 
Paaaaaaaaa pa.

Portret użytkownika Kali

Dziękuję za wykład . Szkoda ,

Dziękuję za wykład . Szkoda , że nic nie zrozumiałeś . Ale tak to już jest we wspólczesnych szkołach , że nikt w nich nie uczy czytania między wierszami . Trudno . Co zaś się tyczy obrotu bezgotówkowego , to proponuję pójść jeszcze krok dalej . W końcu " świat idzie w kierunku jakim idzie i nic na to nie poradzisz " . Dlatego daj sobie spokój z narzeczoną i zainwestuj w cybersex . Taniej i higienicznej . Mnożyć przykłady dalej ? Pytam , bo sądząc po tonie twoich postów , jesteś gotów na wiele wyrzeczeń .
Ps : Zanim poczęstujesz mnie kolejnymi pierdami na temat swego EGO przemyśl , w imię czego wstawiłeś te głodne kawałki na temat tytułu naukowego , opowiedzialnej pracy i jakości urody .
O tak , ujarzmiłeś swoje EGO , niczym rasowy uczestnik rodeo .
Pozdrawiam .
Ach , i dziękuję za komplement . Wprawdzie leciwa ze mnie babka , ale jeśli chcesz , możemy wspólnie kontemplować mój " chory młodzieńczy światek ".

Portret użytkownika rank1

Wiedziałem że się uczepisz

Wiedziałem że się uczepisz auto prezentacji. Też nic nie zrozumiałaś z tego - celowo to napisałem w celu pokazania, że nie tylko dewiantom jak to zasugerowałaś zależy na pieniądzu elektronicznym.
 
Wiem, że wymiana barterowa może być i w tym obszarze rozwinie się szara strefa - jednak musisz przyznać, że bardzo bardzo dotkliwie zostanie ona uderzona poprzez brak jakiejkolwiek gotówki - a do tego wszystko zmierza (w mediach już przygotowują mentalnie "masy" do zaakceptowania tego typu środka płatniczego - mówi się co jakiś czas o wysokich kosztach bicia monety, że np. jednogroszówka jest droższa w produkcji niż jej wartość).
 
Nie uważasz to za duży plus? Chyba, że sama jesteś w szarej strefie...to sorry.
 
Z tym, że i z wymianą barterową poradzą sobie dzięki..."Internetowi rzeczy" - dokładne pojęcie: INTERNET RZECZY...znów dostanie szara strefa po dupsku...a jak ją wykończyć całkowicie? Kontroling wpływów...otrzymasz przedmiot za usługę? Musisz go spieniężyć...a jak udowodnisz legalność tego przedmiotu? Ojojojjj skandalicznie ciężĸo będzie a przestępczość spadnie do minimum.
 
Cokolwiek byście nie napisali to się dzieje i będzie działo. A tego typu portale nie informują życzliwie o tych sprawach - oni liczą na duży ruch i spieniężenie - bo mają swoje potrzeby i problemy życiowe.
 
PS. Co do twojego wieku...powiedz mi szczerze: ten filmik z tego newsa...tam pisze "nwo tools"...czy skanowanie ludzi na lotnisku uważasz za gadżet N W O? Celowo zaprojektowany w celu kontroli i ucisku? Powiedz mi w takim razie...cóż takiego masz przy sobie, żeby martwić się o skanowanie? Parę fantów z chaty i kosmetyków? Wybiegam tutaj naprzód: jeśli uważasz to za gadżet NWO to nie mamy o czym ze sobą pisać.
 
Pozdr.
 

Portret użytkownika Ja

System kontroli ewoluuje na

System kontroli ewoluuje na naszych oczach :] A skoro Władcy tego świata posiedli już niemal wszystkie dobra posiadjące jakąś warość "złoto, szlachene kamienie i inne kruszce oraz ropę" to co mogą jeszcze sobie wziąść??? Ano ludzką godność i życie w tedy będą panami nas wszystkich... nikogo nie trzeba będzie już mordować ani zmuszać lub grozić wystarczy że sie kogoś wykasuje i pozbawi środków do życia a sam ze sobą skończy... W dzisiejszych czasach bez pieniędzy "nie licze kosztów transportu :P", człowiek może jeszcze ruszyć tam gdzie nie są one potrzebne - kraje III świata, maleńkie wyspy na pacyfiku, etc. ale w krótce i te miejsca nie będą dostępne kiedy korporacje położą łapy na nich, juz to się dzieje bo ludzie są wyrzucani na pustynie z żyznych terenów a większość wysp juz dawno są przejęte i maja właścicieli...

Kochane pieniążki cóż by głupcy robili gdybyście nie istniały ;]

Portret użytkownika navajo88

Ej marudy czyżby nic nie

Ej marudy czyżby nic nie mozna było zrobić ???????
Odpowiedż jest bardzo prosta ! wystarczyzrezygnować telefonów komurkowych ,mastępnie z internetu ,a na koniec zastrzec sobie u pracodawcy wyplacanie wyplaty w miejscu pracy !
I co nie mozna tak zrobić ????? można ,,, ale to są tylko mrzonki ponieważ wy młodziaki jesteście już tak uzależnieni od tej całej elektroniki że innaczej już nie potraficie żyć !!!!
To są moje słowa i tylko moje słowa ,jasne panowie !!!!
J.M.H

Portret użytkownika Ur

Płacisz kartą zbliżeniową? To

Płacisz kartą zbliżeniową? To od każdej transakcji płacisz od 4 do 20 % prowizji.Prowizja nie jest ściągana automatycznie z konta po miesiącu.Jak sie nazbiera to wysyłają pismo żeby uregulować dług.Karty zbliżeniowe to naciągactwo.
 

Portret użytkownika Corel94

NWO Jest to struktura nie

NWO Jest to struktura nie unikniona . bo aby iść do przodu w procesie postepu elektronicznego , naukowego itd . To trzeba przejśc przez NWO bez tego staniemy w miejscu . Bo jeżeli ktoś inny wymyśli np . różno rodne skanery  pierwszy cżlowiek pomysli że to nie ma nic wspólnego z NWO tylko aby żylo się lepiej , a drugi pomyśli że chcą nas ograniczyć zaczipować itd.
To jest nie uniknione ... płacić za pomocą telefonu ... w reklamach jest to podawane że pomoże Ci to bardziej zabezpieczyć  swoje oszczędności przed złodziejami ale nikt nigdy nie pomyśli że największymi złodziejami są TO BANKi I ELITA ! ...
Gdyby patrząc na to zboku idzie odrazu zobaczyć ten system ile ma dziur jakie pasożyty nas atakują i skubią z siana . jest to bardzo ale to bardzo śmieszne i tragiczne bo tak naprawdę nic nie da rady z tym zrobić .....
W Grecja upada w necie wszystko przeczytasz ale 2/4 społeczeństwa myśli że wszystko jest już spokojnie ..... Telewizja największa broń Elity .
Ale nie długo wejdzię spowrotem ustawa ala. Acta i pozamiata . bo nawet w tv o tym nie mówią dlaczego ? ...
aby nas odłączyć od społeczeństwa , na tym świecie nie ma wolności słowa jest już ograniczane .
 

Portret użytkownika gregorius

ja jakoś sobie nie wyobrażam

ja jakoś sobie nie wyobrażam chodzić na zakupy bez pieniędzy, tylko z jakimis chipami czy z czymś tam jeszcze, musze czuć kase dotknąc, popatrzeć, a pójde na rynek po pyry i babce dam karte płatnicza i niech mi teraz sprzeda ten towar... paranoja to wszystko po to by ludzi inwigilować na masową skale i ubezwłasnowolnić tego człowieka...

Człowiek mądry liczy na swoją pracę, głupi ufa złudzeniom. 
gg 6170829

Portret użytkownika 777

Dlatego módlmy się do

Dlatego módlmy się do miłosiernego Boga i Jego Syna o ratunek ! Maryja Dziewica jest tą która zgniecie głowę węża ! Wystarczy żyć na wsi i już człowiek jest wolny bo na wsi na polu nic nie ma tylko satelity latają nad głowami ! Smile

Portret użytkownika Michaleddon

P.S. Co ciekawe wiekszosc z

P.S.
Co ciekawe wiekszosc z forumowiczow tutaj przeciwna jest NWO i strasznie sie na nich boczy, Nie widza jednak ze w jednym glownym zalozeniu myslowym sa tacy sami... i jedni i drudzy uwazaja ze to MY sie uratujemy. ze cokolwiek sie nie wydarzy to MY mozemy przetrwac jak odpowiednio sie do tego SAMI przygotujemy... Dokladnie tak samo mysli NWO..:my przetrwamy i berdziemy wami zadzic, bo nie ma Boga i wiemy najlepiej jak urzadzic ten swiat i wg jaich norm ma funkcjonowac,,, Czyli u jedni i drudzy realizuja w 100% plan szatana, czyli zeby czlowiek nie ufal Bogu tylko sobie, ze sam sie wyleczy, poprowadzi przez zycie, zorrganizuje szczesliwa egzystencje i przetrwa wszelkie kataklizmy. Dlatego 777, nie warto ich nawracac... leiej sie skupic na tych ktorzy jeszcze maja odrobine wiary w sobie i jeszce nie wybrali ostatecznie drogi bez Boga=Chrystusa.
A stawiajcie sobie minusow ile wlezie, nie do was pisze tylko do 777

Jeszcze dzien najwyzej dwa wszystko sie odmieni i zrozumiesz ile jest szczęścia tu na Ziemi...

Strony

Skomentuj

Filtered HTML

  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img><h5>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
  • Emotki będą zastępowane odpowiednimi ikonami.
  • Możesz cytować inne posty osadzając je w tagach [quote]

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem, aby zabezpieczyć witrynę przed spamem