Postęp technologiczny przyspieszy powstanie bezgotówkowego społeczeństwa pod całkowitą kontrolą

Kategorie: 

Jeszcze kilka lat temu terminale płatnicze znajdowały się tylko w większych sklepach, teraz nawet sklepy osiedlowe posiadają infrastrukturę do realizowania płatności zbliżeniowych. Jak się okazuje nie potrzeba do tego karty, wystarczy telefon. Usługi w postaci zbliżeniowego e-portfela zaproponowały właśnie polskie sieci komórkowe.

 

Już teraz sytuacja wygląda tak, że zdecydowana większość populacji jest monitorowana. Odbywa się to za pomocą telefonów komórkowych. Nasze służby nie potrzebują nawet decyzji sądu, aby po prostu wyrysować sobie na mapie gdzie podróżował wraz z właścicielem dany telefon komórkowy. Oczywiście podsłuchy i czytanie SMS-ów jest równie dziecinnie proste, co pokazała kilka lat temu prokuratura w sprawie Ministra Kaczmarka. Wtedy właśnie po raz pierwszy publicznie pokazano jak proste jest rysowanie na mapie śladu pozostawianego w stacjach bazowych BTS.

 

Dane o każdym z nas zbierane są na podstawie ustawy nakazującej na operatorów tak zwaną "retencję danych". Oznacza to, że wszystkie nasze lokalizacje, SMS-y a niekiedy nawet rozmowy są gromadzone na potrzeby służb a koszt ich gromadzenia ponoszą operatorzy. Prawo nakłada obowiązek przechowywania takich danych przez okres dwóch lat. Nawet w Polsce istnieje specjalny system komputerowy agregujący strumienie danych od operatorów komórkowych i udostępniający wygodny interfejs GUI.

Do budowy społeczeństwa pod totalną kontrolą nie wystarcza jednak same telefony, nawet pełniące funkcje płatnicze. Taka integracja ułatwia jednak korelacje danych bankowych i komunikacyjnych. W tej chwili trzeba te dane dodatkowo kojarzyć, a karta płatnicza wbudowana w telefon będzie ułatwiać to zadanie. Konieczne są też inne metody lokalizowania ludzi i sprawdzania ich zachowania, bo telefon zawsze można wyłączyć, lub zostawić w domu.

Oprócz tego nie sposób nie wspomnieć możliwości, jaką daje CCTV, czyli telewizja przemysłowa. W tym przypadku konieczne jest jeszcze połączenie dużych grup kamer. Takie sieci już funkcjonują, ale wciąż wiele kamer prywatnych pozostaje poza kontrolą i to na pewno wkrótce się zmieni. Zapewne kamery z miejsc publicznych takich jak ulice, lotniska, centra handlowe, już niedługo będą spięte w jeden system podobnym GUI, które już dzisiaj używają służby w kontekście śledzenia obywateli za pomocą ich komórek. System ten będzie stosował metody śledzenia twarzy i rozpoznawania osób poszukiwanych.

 

Działa to tak, że system łapie kamerą twarze w sposób podobny, w jaki robią to nowoczesne smartfony. Dane są następnie porównywane z bazą danych i dana twarz może być oznaczona dla operatora na przykład zielonym kwadratem lub czerwonym, gdy wykryto kogoś, kogo system interpretuje, jako zagrożenie.

 

Na drodze do NWO bardzo pomocne mogą być technologie biometryczne, takie jak skanery prześwietlające na lotniskach mogą służyć do śledzenia ludzi. Gromadzone są różne informacje w tym kluczowe wymiary jak obwód głowy i ciała. Dzięki temu zbierane są informacje umożliwiające śledzenie ludzi.

Okazuje się, że ważną funkcję pełnią również skanery biologiczne, które zaczynają się pojawiać w wielu miejscach. Na razie dzieje się to tylko na lotniskach, ale tam po prostu wykonuje się pomiary referencyjne. Następnie te dane mogą być wykorzystane i takie zeskanowanego człowieka można będzie identyfikować w innych miejscach. Łapane są pewne charakterystyczne wymiary jak obwód głowy, długości kończyn i kto wie, co jeszcze. Wszystko to jest zapisane wraz z naszym imieniem i nazwiskiem i może być wykorzystane do naszej identyfikacji również w innych miejscach.

 

Wygląda na to, że powstaną wkrótce bazy danych agregujące wszystkie dostępne źródła informacji i umożliwiające korzystanie z nich w sposób komplementarny, jeśli tylko zajdzie taka potrzeba. Osobnik, który zostanie zaklasyfikowany, jako zagrożenie dla systemu będzie śledzony na wszystkich płaszczyznach a potem może być usunięty ze środowiska na różne sposoby.

 

 

 

Ocena: 

Nie ma jeszcze ocen

Komentarze

Portret użytkownika syzyf

Zdrada – po trzykroć

Zdrada – po trzykroć zdrada???

Z Układu Europejskiego z dnia 16 grudnia 1991 r, – przyjętego pod osłoną burzy lustracyjnej wywołanej wnioskiem Korwina Mikke i przy milczeniu na temat tego Układu przez Jana Olszewskiego i Antoniego Macierewicza – co miało być wszystko razem zakryte przed światłem dziennym opowiadaniami i filmami o „nocnej zmianie” z czerwca 1992 r. [i tak to już 18 lat trwa].
.
„Artyku
ł 102
Ustanawia się niniejszym Radę Stowarzyszenia, która będzie nadzorować realizację niniejszego Układu.
Rada będzie się zbierać na szczeblu ministrów raz w roku oraz gdy wymagać tego będą okoliczności. Rada będzie rozpatrywać wszelkie istotne kwestie, wynikające z ram niniejszego Układu oraz wszelkie inne problemy dwustronne lub międzynarodowe stanowiące przedmiot wzajemnego zainteresowania.”
.
„Artykuł 104
W celu realizacji zadań przewidzianych w Układzie, Rada Stowarzyszenia będzie miała prawo podejmowania decyzji w przypadkach w nim przewidzianych. Podjęte decyzje będą wiążące dla Stron, które podejmą niezbędne działania dla ich realizacji. Rada Stowarzyszenia może również udzielać odpowiednich zaleceń. Rada będzie podejmować decyzje i udzielać zaleceń za zgodą obydwu Stron.”
.

A tak na posiedzeniu Sejmu 1-wszej kadencji w dniu 21 maja 1992 r. o tym Układzie wypowiedziała się poseł Bogumiła Boba, a Marek Jurek dowcipkował.
.
Poseł Bogumiła Boba (ZChN)

http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/main/68C439D6
.
W Radzie Stowarzyszenia, proszę państwa, mamy 1/3 głosów. Nie wyobrażam sobie, że we własnym domu będę wołać jeszcze dwie osoby, żeby nim zarządzały, a ja mogę tylko podnieść palec i powiedzieć, że się zgadzam. Proszę państwa, można mieć takie poglądy. Proszę państwa, trzeba popatrzeć z dwóch różnych stron, nie zaś tylko z jednej strony. Oczywiście, przedstawiam to dosyć ostro. Jednak chcę, żebyśmy się zastanowili nad różnymi możliwościami, żebyśmy nie patrzyli zauroczeni Europą Zachodnią i nie myśleli, że musimy do niej lecieć na skrzydłach. Proszę państwa, jeżeli się palec oddaje mocniejszemu, to on chwyta za rękę, za łokieć, za szyję, a później może duszę wycisnąć, jeśli mu się tak spodoba, jeśli jest tak mocny.
Nie spieszmy się do sytuacji, w której nie będziemy decydować o sobie.”
„A teraz może coś z prywatnego doświadczenia. Moim rodzicom mówiono, że nie ukończę nawet podstawowej szkoły, a ukończyłam studia, więc nie bójmy się… (Głos z sali: Za komuny.) Tak jest, za komuny oczywiście, ale, proszę pana, przed wojną też bym je ukończyła, mogę pana zapewnić.
(Poseł Marek Jurek: Znowu się uważacie za właścicieli uniwersytetów.)
Tak, cały naród ciężko pracował na to, żebyśmy mogli skończyć studia, na pewno. Wszyscy przyłożyli się do tego. I, proszę państwa, kiedy mówi się, że nie ma żadnego innego wyjścia z sytuacji, ja wtedy uważam, że należy się jeszcze nad tym zastanowić, a wówczas bardzo często znajduje się wyjście. (Oklaski)”
.
A tak o takim stanie mówił ówcześnie obowiązujący Kodeks Karny.
.
„Art. 123. Kto, mając na celu pozbawienie niepodległości
, oderwanie części terytorium, obalenie przemocą ustroju lub osłabienie mocy obronnej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, podejmuje w porozumieniu z innymi osobami działalność zmierzającą do urzeczywistnienia tego celu,
podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze śmierci.” -
[Kodeks Karny z dn. 19.04.1969 r. [Dz.U.69.13.94] [ http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19690130094&type=3 - obowiązujący do dnia 01.09. 1998 r.]
.
Więcej w artykule:
Jeżeli Radio Maryja i Nasz Dziennik nie wiedziały kogo i co popierają, to teraz już wiedzą   http://jozefbizon.wordpress.com/2011/08/11/tabu-%E2%80%93-o-tym-nie-wolno-mowic-pisac/
Portret użytkownika jj

SKĄD TO MILCZENIE? PISZCIE O

SKĄD TO MILCZENIE? PISZCIE O TYM CO SIE STAŁO W ISLANDII BO MEDIA O TYM MILCZĄ I WY TEŻ DZIWNYM TRAFEM! Islandczycy sprawili, że rząd, który aprobował pod dyktando światowej finansjery zubożyć islandzki naród zgodnie ze scenariuszem aktualnie "przerabianym" przez Grecję podał się w komplecie do dymisji! Główne banki w Islandii zostały znacjonalizowane i mieszkańcy zdecydowali jednogłośnie zadeklarować niewypłacalność długu, który został zaciągnięty przez prywatne banki w Wielkiej Brytanii i Holandii. Doprowadzono też do powołania Zgromadzenia Narodowego w celu ponownego spisania konstytucji. I to wszystko w pokojowy sposób. To prawdziwa rewolucja przeciw władzy, która doprowadziła Islandię do aktualnego załamania. Na pewno zastanawiacie się, dlaczego te wydarzenia nie zostały szeroko nagłośnione? Odpowiedź na to pytanie prowadzi do kolejnego pytania: Co by się stało, gdyby reszta europejskich narodów wzięła przykład z Islandii? Oto krótka chronologia faktów: Wrzesień 2008 roku: nacjonalizacja najważniejszego banku w Islandii,Glitnir Banku, w wyniku czego giełd zawiesza swoje działanie i zostaje ogłoszone bankructwo kraju. Styczeń 2009 roku: protesty mieszkańców przed parlamentem powodują dymisję premiera Geira Haarde oraz całego socjaldemokratycznego rządu,a następnie przedterminowe wybory. Sytuacja ekonomiczna wciąż jest zła i parlament przedstawia ustawę, która ma prywatnym długiem prywatnych banków (wobec brytyjskich i holenderskich banków) wynoszącym 3,5 miliarda euro obarczyć islandzkie rodziny na 15 lat ze stopą procentową 5,5 procent. W odpowiedzi na to następuje drugi etap pokojowej rewolucji. Początek 2010 roku: mieszkańcy zajmują ponownie place i ulice, żądając ogłoszenia referendum w powyższej sprawie. Luty 2010 roku: prezydent Olafur Grimsson wetuje proponowaną przez parlament ustawę i ogłasza ogólnonarodowe referendum, w którym 93 procent głosujących opowiada się za niespłacaniem tego długu. W międzyczasie rząd zarządził sądowe dochodzenia mające ustalić winnych doprowadzenia do zaistniałego kryzysu. Zostają wydane pierwsze nakazy aresztowania bankowców, którzy przezornie odpowiednio wcześniej uciekli z Islandii. W tym kryzysowym momencie zostaje powołane zgromadzenie mające spisać nową konstytucję uwzględniającą nauki z dopiero co "przerobionej lekcji". W tym celu zostaje wybranych 25 obywateli wolnych od przynależności partyjnej spośród 522, którzy stawili się na głosowanie (kryterium wyboru tej "25%u2033 - poza nieposiadaniem żadnej książeczki partyjnej - była pełnoletniość oraz przedstawienie 30 podpisów popierających ich osób). Ta nowa rada konstytucyjna rozpoczęła w lutym pracę, która ma się zakończyć przedstawieniem i poddaniem pod głosowanie w najbliższych wyborach przygotowanej przez nią "Magna Carty". Czy ktoś słyszał o tym wszystkim w europejskich środkach przekazu? Czy widzieliśmy, choćby jedno zdjęcie z tych wydarzeń w którymkolwiek programie telewizyjnym? Oczywiście - NIE! W ten oto sposób Islandczycy dali lekcję bezpośredniej demokracji oraz niezależności narodowej i monetarnej całej Europie pokojowo sprzeciwiając się Systemowi. Minimum tego, co możemy zrobić, to mieć świadomość tego, co się stało, i uczynić z tego "legendę" przekazywaną z ust do ust. Póki co wciąż mamy możliwość obejścia manipulacji medialno informacyjnej służącej interesom ekonomicznym banków i wielkich ponadnarodowych korporacji. Nie straćmy tej szansy i informujmy o tym innych, aby w przyszłości móc podjąć podobne działania, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Portret użytkownika rank1

Durne matołki. Dziecioki,

Durne matołki. Dziecioki, starcy niedostosowani do rzeczywistości współczesnej oraz naiwniacy. To naturalna kolej rzeczy. Postęp technologiczny wymusza takie rzeczy a ludzie SAMI będą pchali się po te rozwiązania bo każdy ma dość klepiaków, każdemu się spieszy i naturalnie: ludzie są za leniwi - a to rozwiązuje wszystkie te problemy i nie tylko te.
 
Złowróżycie tutaj ale obrót elektroniczną walutą - bezgotówkowy wyeliminuje całkowicie szarą strefę - o...tutaj najbardzej boli tych różnych od wyżej wymienionych. Wyobrażacie sobie jakikolwiek przekręt w sytuacji gdy NIE MA GOTÓWKI? Ja nie...chyba w nielicznych przypadkach choć nie wiem czy to możliwe gdy wdrożą kryptografię.
 
Bardzo dobrze, nie mogę się doczekać.

Portret użytkownika Voymir

Nie możesz się doczekać,

Nie możesz się doczekać, powiadasz? To życzę Ci bardzo dużo szczęścia w życiu panie informatyk, przyda Ci się, bo te zmiany - nie nastąpią... albo nastąpią, ale podobni Tobie technofile nie zdążą się nimi nacieszyć. Postęp technologiczny ma to do siebie, że kiedyś musi się skończyć jego bieg, z reguły bardzo gwałtownie. Tak, że naprawdę lepiej ułóż sobie pracę, życie prywatne z narzeczoną (powinszować ;8-]), załóż rodzinę. Tego Ci życzę bo nadchodzą ciężkie czasy dla nas wszystkich, czas odrodzenia i odbudowy, także duchowej. Matka Natura się buntuje przeciw pasożytniczemu rodzajowi ludzkiemu, Gwiezdni Biali Bracia wracają na Ziemię. Plany Illuminatów spalą na panewce, a ich chore twory czeka zagłada. Słodkich snów życzę. I nie wysyłajcie niskich energii w kosmos, energii strachu i zwątpienia, wysyłajcie energię nadziei i radości z nowego jutra. Otoczcie się bliskimi i wspólnie z nimi chwalcie i miłujcie Pana bo oto nadchodzą Dni Sprawiedliwych.

Portret użytkownika Michaleddon

jedyny przekret "Matolku" jak

jedyny przekret "Matolku" jak ty to powiedziales...to taki ze idziesz sobie dosklepu po chlebek atu..ooops nie masz pan srodkow dzwonisz do banku aoni wode w usta ze nic nie wiedza i ze to potrwa zanim sie wyjasni... wiec idziesz do sasiada i jak ci chleba nie pozyczy albo nie kupi to bedziesz osle glodowal bo gotwki od nikogo nie uswiadczysz skoro jej nie bedzie,.. a malo to takich problemow teraz ludzie maja ze pieniazki z konta znikaja? wyobraz sobie co bedzie w swiecie bezgotowkoym.. Juz pomijam fakt o ktorym juz tu mowiono ze latwo bedzie "uciszac" niewygodnych czy politycznie czy inaczej... wystarczy im konto zblokowac albo wyczyscic...
To ty jestes matol niestety i to do kwadratu... Nie wygode bedziesz mial tylko smycz i to baaardzo krotka... jak podskoczysz panstwu to sie obudzisz z czystym kontem w najlepszym razie albo z wysadzonym pod skora chipem i smiertlenie skazonym cialem... no ludzie i jak ten przekret ma sie im (czyli NWO) nie udac jak ludzie tacy tepi sa...

Jeszcze dzien najwyzej dwa wszystko sie odmieni i zrozumiesz ile jest szczęścia tu na Ziemi...

Portret użytkownika Kali

Ponoć Nobel , kiedy

Ponoć Nobel , kiedy uzmysłowił sobie , do jakiego celu będzie wykorzystywany jego wynalazek , stwierdził , że niepotrzebnie go ujawnił światu . Bo ludzie tak mają . Jeśli można coś wykorzystać w dwojaki sposób , zawsze wybiorą opcję minus .
Być może z tego właśnie powodu powstaje masa literatury oraz filmów na ten temat . Artyści jak najczulsze barometry wyczuwają ogrom zagrożenia , jaki może przynieść przyszłość . Gdyby nie to , zapewne nikt nie kłopotałby się kręceniem filmów typu : " Wróg publiczny " , " Wyspa " , " Pamięć absolutna ",
" Raport mniejszości " itp .
I proszę mi wierzyć , że nie trzeba być Einsteinem , aby te locki samodzielnie poukładać w jedną całość . Wystarczy tylko się odważyć .

Strony

Skomentuj

Filtered HTML

  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img><h5>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
  • Emotki będą zastępowane odpowiednimi ikonami.
  • Możesz cytować inne posty osadzając je w tagach [quote]

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem, aby zabezpieczyć witrynę przed spamem