Największa od 100 lat powódź w Bośni i Serbii

Kategorie: 

Bałkany zostały zalane przez niż, który uformował się nad Europą. Doszło do tego, że wody jest więkcej niż kiedykolwiek, od czasu prowadzenia regularnych pomiarów. Zerwanych jest bardzo wiele mostów. Szczątki jednego z nich zniszczyły w Bośni inne przeprawy w dole rzeki.

 

W Bośni ludzie zmagają się z najpoważniejszą od 120 lat powodzią. Samoloty wojskowe ewakuują mieszkańców Maglaju, gdzie poziom rzeki Bośnia sięgnął drugiego piętra wielu budynków mieszkalnych. Wojskowi próbują dotrzeć także do ludzi z miasta Doboj, które zostało odcięte od świata – wszystkie prowadzące do niego drogi zostały zalane.


Kilka bośniackich miasta znalazło się pod wodą z powodu opadów ulewnych deszczy. Na terenach objętych kataklizmem nie ma prądu, a mieszkańcy małych wiosek zmuszani są do opuszczania swoich domów.


Premier Serbii, Aleksander Vucic stwierdził, że to największa powódź z jaką zmaga się jego kraj nawet nie w ciągu ostatniego stulecia, ale kiedykolwiek w historii. Przyczyną tej sytuacji były ulewy, które przyniosły w jeden dzień więcej deszczu niż w ciągu czterech miesięcy. 

 

 

Ocena: 

Nie ma jeszcze ocen

Komentarze

Portret użytkownika PiotrKa

Do tej pory na apel władz

Do tej pory na apel władz (Cho­dzi zwłasz­cza o za­pew­nie­nie wy­star­cza­ją­cej licz­by łodzi do ewa­ku­acji lud­no­ści z za­la­nych te­re­nów)  Bośni i Her­ce­go­wi­ny za­re­ago­wa­ły: Pro­gram Na­ro­dów Zjed­no­czo­nych ds. Roz­wo­ju (UNDP), Ame­ry­kań­ska Agen­cja ds. Roz­wo­ju Mię­dzy­na­ro­do­we­go (USAID) oraz or­ga­ni­za­cja Save the Chil­dren.

Portret użytkownika Pytia

Klimat się zmienia. Cała

Klimat się zmienia. Cała północna część Serbii zalana, tysiące ludzi bez dachu nad głową, wielu ludzi zginęło. Jedynie na południu Serbii tu gdzie mieszkam sytuacja jest w miarę dobra. Ma padać jeszcze dwa dni. Rosja wczoraj jako pierwsza pomoc ratunkową wysłała.

Skomentuj

Filtered HTML

  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img><h5>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
  • Emotki będą zastępowane odpowiednimi ikonami.
  • Możesz cytować inne posty osadzając je w tagach [quote]

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem, aby zabezpieczyć witrynę przed spamem