Fani Dynamo Mińsk wymusili na klubie zwolnienie z pracy pracownika geja

Kategorie: 

Klub piłkarski Dynamo Mińsk zrezygnował z usług szefa działu marketingu klubu Valentina Sereda. Powodem tego była interwencja kibiców, którzy byli niezadowoleni z faktu, że tę funkcję pełni osoba o innej orientacji seksualnej, napisano w VKontaktie.

 

W oświadczeniu, opublikowanym na stronie internetowej Dynamo Mińsk przeczytać można, że Sereda „swoimi nieprofesjonalnymi działaniami spowodował znaczne szkody dla wizerunku i reputacji klubu”.

 

Fani zażądali natychmiastowego usunięcia Seredy z szeregów klubu, po tym jak wyczytali na jego prywatnych stronach, że ten jest homoseksualistą. Poniżej znajduje się pełny tekst komunikatu, opublikowany na stronie internetowej klubu.

„Na prośbę fanów FC Dynamo Mińsk stwierdza się, co następuje: Valentin Sereda, kandydat na stanowisko kierownika działu marketingu FC Dynamo Mińsk i jego nieprofesjonalne akcje spowodowały znaczne szkody dla wizerunku i reputacji klubu. W związku z decyzją o rozwiązaniu stosunku pracy zakończono negocjacje z Valentinem Seredą i dalsza kwestia współpracy nie jest brane pod uwagę”.

Sytuacja ta obrazuje, że na Białorusi, ale także w Rosji, coraz częściej manifestują odmienny stosunek do kwestii związanych z inną orientacją seksualną niż ten propagowany głównie w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych.

 


 

Ocena: 

Nie ma jeszcze ocen

Komentarze

Portret użytkownika inzynier magister

Rosja okazuje się być

Rosja okazuje się być naprawdę ostoją NORMALNOŚCI ! Rosja jak widać jest dużo rozumniejsza niż zgnilizna moralna eurokołchozu ! Rosja to faktycznie obońca normalności !
"Na 25 stycznia w Moskwie zaplanowano 100-tysięczną demonstrację. Jej hasło brzmi „zrozumieć ludzi wiary”! Uczestnicy moskiewskiej demonstracji zaprotestują przeciwko publikowaniu karykatur obrażających uczucia religijne. Jednym z organizatorów protestu, który ma odbyć się na Prospekcie Sacharowa jest muzułmański obrońca praw człowieka Ali Czarinski. Uważa on, że uda się stworzyć nie tylko liczny muzułmański protest, ale wielki miting przedstawicieli wszystkich religii. – Chcemy spotkania przedstawicieli wszystkich nacji i religii, którzy w podobny sposób rozumieją wiarę i wykazują podobny sposób religijnej wrażliwości – uważa Ali Czarinski.
 Obrońca praw człowieka jest zdania, że podczas takich protestów ludzie wierzący mogą bardziej zdecydowanie niż na co dzień wyrazić swoją pozycję. "

Ojcem Mieszka był, według niego, Siemomysł, dziadem Lestek, a pradziadem Siemowit. Z pierwszą żoną, Dobrawą, miał Mieszko syna Bolesława i córkę.

Portret użytkownika Krystian

Popieram!!! TO powinno sie

Popieram!!! TO powinno sie leczyc!!!!!  geje nie powinni sprawowac zaznych wazniejszycjch stanowisk ani miejsc pracy!! zeby nie swiecili przykladem dzieciom i mlodzierzy ni wpajali i normalizowali homoseksualizm, bo te mlode mozgi sa podatne na takie propagandy i za pewne to by przyczynilo sie do rozwoju tej chorej orientacji. w Polsce normalizuje sie ta orientacje po przez wiazki HOMO w roznych serialach!!! i ze maja dzieci adoptowane i sa szczesliwi!!!! tak TV przedstawia HOMO ze to nic zlego!!! ale przypominam gdyby nie HOMO to pedofili tez by nie bylo!!! i jakby MOJ Tata byl GGEJEM to mnie tez by nie bylo!!! to choroba psychiczna!!! i takim ludziom trzeba uswiadamiac ze sa chorzy!!!! a nie ze to nic zlego!!! 

Portret użytkownika 777

Luzie chorzy na

Luzie chorzy na homoseksualizm powinni jeść jakieś leki hormonalne i by się im wyrównało, zaczęli by chcieć kobiety, co jest sprawdzone, oczywiści sprawa jest poważniejsza bo to ma związek z opętaniem demonicznym, oni chcą być homoseksualni bo tak im jakiś duch każe !
Nie trzeba proroka ani syna proroka, by przewidzieć, co czeka Amerykę, UE  i resztę świata. Większość biblistów zajmujących się proroctwami naucza, że jesteśmy albo „w czasach ostatecznych” zapowiedzianych przez Pismo, albo bardzo blisko nich. Interesujące jest, że homoseksualizm ma być częścią „niezmiernie złych czasów” zapowiedzianych na dni ostateczne.
W 2 Liście do Tymoteusza 3 znajdujemy listę dziewiętnastu cech „czasów ostatecznych”. Ludzie mają być „bez serca, bezlitośni, miotający oszczerstwa, niepohamowani, bez uczuć ludzkich, nieprzychylni, zdrajcy, zuchwali, nadęci, miłujący bardziej rozkosz niż Boga”. Wyrażenie „bez serca” (dosł.: pozbawieni ludzkich uczuć-może chodzić o "zhybrydyzowanie") odnosi się do zboczenia seksualnego — homoseksualizmu.
Innymi słowy, gdy zbliżamy się do końca tego wieku i do powrotu Chrystusa, możemy oczekiwać, że homoseksualizm będzie się rozwijał pośród innych niszczących, grzesznych działań. Księga Daniela 11,37 zawiera interesującą przepowiednię na temat antychrysta, który ma rządzić światem tuż przed powrotem naszego Pana i ustanowieniem jego królestwa. „Nie będzie czcił bogów swoich przodków; ani ulubieńca kobiet (...)”. Sugeruje to, że antychryst może być homoseksualistą(hybrydalnym-specjalnie zmodyfikowanym). Jeśli tak będzie, to mogłoby to wyjaśnić znaczenie międzynarodowej, wpływowej grupy homoseksualistów, którzy (jak się mówi) zdobywają polityczne wpływy na całym świecie !
http://popotopie.blogspot.com/2014/02/dzisiejsza-paradyzja.html

Portret użytkownika Prowokator

Widzę że bardzo poważnie

Widzę że bardzo poważnie podchodzisz do tematu,
zachowujesz się jak Biblijny oskarżyciel tego świata,
a przecież jak czytasz Biblię wszyscy kroczymy w grzechu,
i jeśli ty rzucasz kamieniami w innych mósisz być bez grzechu ?
Z szatanem jako oskarżycielem spotykamy się w czwartej wizji proroka
Zachariasza:,,Potem [Pan] pokazał mi arcykapłana Jozuego, który stał
przed aniołem Pańskim, a po jego prawicy stał szatan oskarżający go.
[Anioł] Pański tak przemówił do szatana: Pan zakazuje ci tego, szatanie,
zakazuje ci tego Pan, który wybrał Jeruzalem ” (por. Za 3, 1-3). Tekst
opowiada nam o rozprawie sądowej, w której szatan oskarża kapłana Jozuego.
Anioł staje w obronie kapłana, oddala oskarżenie, a następnie przyodziewa
go w „szatę wspaniałą” i nakłada mu na głowę „czysty zwój”.
Szatan prezentuje się jako oskarżyciel publiczny, nie przez złośliwość
czy oszustwo, ale po to, aby zapanowała sprawiedliwość nad łaską Bożą.
W opowiadaniu tym szatan jest opisany jako byt osobowy i wolny, mimo tego,
że jego imię poprzedza rodzajnik.” Boismard przypisuje szatanowi w
Księdze Zachariasza rolę anioła służącego Bożej sprawiedliwości;
K. Kertelge nie waha się nawet powiedzieć, iż reprezentuje on formalne interesy Jahwe.
Również w Księdze Hioba spotykamy się z szatanem, który prosi Boga o przyzwolenie,
dzięki któremu mógłby poddać Hioba próbie (1, 6–12; 2, 1-7). Szatan jawi się jako
krytyk wartości człowieka sprawiedliwego. Z owego opowiadania dowiadujemy się,
że szatan jest przewrotnym stworzeniem podporządkowanym Bogu, które dąży do
zguby człowieka, błogosławionego przez Boga. Istotną cechą jego charakteru jest
sceptycyzm w odniesieniu do istoty ludzkiej. Laurentin uważa, że „w tym stadium
szatan nie występuje jeszcze wyraźnie jako zły duch. Jego postać jest nie wyraźna.
Można powiedzieć tylko to, że ów kusiciel podporządkowany jest Bogu...
i dąży do upadku człowieka sprawiedliwego...”  
Ostatnia wzmianka o szatanie w Biblii hebrajskiej znajduje się w Pierwszej
Księdze Kronik 21,1. Jest to trzeci tekst pod względem chronologii,
po Księdze Zachariasza i Księdze Hioba. Księga Królewska interpretuje ten
megalomański i władczy czyn króla jako grzech. Dawid zostaje ukarany,
ale później otrzyma przebaczenie (2 Sm 24, 1-9). Upłynie sporo czasu,
gdy Księga Kronik zidentyfikuje ten błąd z szatanem, którego tożsamość
zostanie stopniowo odkryta. Nowe ujęcie roli szatana w 1 Krn 21, 1,
przejawia się w samodzielności. Do niedawna występował on wyłącznie
w powiązaniu z dworem Jahwe, gdzie pełnił funkcję oskarżyciela
ludzi przed Bogiem. W Księdze Hioba jego rola wzbogaciła się o aspekt
doświadczenia człowieka, ale zawsze w imieniu i z upoważnienia Boga.
Autor Pierwszej Księgi Kronik przedstawia szatana bez jakichkolwiek
identyfikacji z dworem Jahwe. Szatan występuje tu w zupełnie nowej roli kusiciela.
Starotestamentalny obraz szatana – oskarżyciela pojawia się w Ewangelii Łukasza,
w opowiadaniu o Ostatniej Wieczerzy. Jezus mówi na niej Szymonowi:
Szymonie, Szymonie, oto szatan domagał się, żeby was przesiać jak pszenicę;
ale Ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara. Ty ze swej strony
utwierdzaj twoich braci (Łk 22,31-32). Co oznacza tutaj „przesiać”?
Niewątpliwie „wypróbować”, ujawnić wszystkie słabości, aby móc oskarżyć przed Bogiem.
Św. Paweł Apostoł określa złego ducha między innymi terminem „ bóg tego świata”
(2 Kor 4,4), przez co wskazuje na jego władzę nad światem. Szatan nie chce
dopuścić do szerzenia się Ewangelii oraz przeszkadza Pawłowi w odwiedzaniu gmin.
W Pierwszym Liście do Tesaloniczan Apostoł usprawiedliwia się: Dlatego chcieliśmy
przybyć do was, zwłaszcza ja, Paweł, jeden raz i drugi, ale przeszkodził
nam szatan (2,18). Apostoł jest świadomy niebezpieczeństwa ze strony szatana
grożącego nawróconym na chrześcijaństwo. W tym samym liście, nieco dalej,
pisze on: Dlatego nie mogąc tego dłużej znosić, posłałem [go], aby zbadać
wiarę waszą, czy przypadkiem nie zwiódł was kusiciel i czy trud nasz nie
okazał się daremny (1 Tes 3,5). Nieporozumienia i zamieszanie, jakie powstały
w gminie korynckiej, Paweł przypisuje szatanowi. W Drugim Liście do Koryntian
zapewnia on członków tej gminy: Co bowiem wybaczyłem, o ile coś wybaczyłem,
uczyniłem to dla was wobec Chrystusa, ażeby nie zwiódł nas szatan,
którego knowania dobrze są nam znane (2,11). Szatan w swojej walce z Jezusem
i Kościołem może posłużyć się ludźmi, którzy mają na ustach Boga i Ewangelię,
może przeobrazić się w uosobienie pobożności. O takim podstępnym działaniu
szatana Paweł pisze w rozdziale jedenastym Drugiego Listu do Koryntian:
Ci fałszywi apostołowie to podstępni działacze, udający apostołów Chrystusa.
I nic dziwnego. Sam bowiem szatan podaje się za anioła światłości.
Nic przeto wielkiego, że i jego słudzy podszywają się pod sprawiedliwość.
Ale skończą według swoich uczynków (11,13-15).
Na Ostatniej Wieczerzy według opisu Janowego Jezus nazywa złego ducha
„władcą tego świata”: Już nie będę z wami wiele mówił, nadchodzi bowiem
władca tego świata. Nie ma on jednak nic swego we Mnie (14,30).
On zaś gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości
i o sądzie… (w. 11) wreszcie o sądzie – bo władca tego świata został osądzony
(J 16, 8-11).
Czy już tak bardzo poznałeś tajemnice Biblii że możesz pomiatać
i oskarżać innych ? a co powiesz na tajemniczy werset Biblii
z ewangelii MK 14,51-52 ?

"A pewien młodzieniec szedł za Nim, odziany prześcieradłem na gołym ciele.
Chcieli go chwycić, lecz on zostawił prześcieradło i nago uciekł od nich.
(Mk 14,51-52)". O kogo może chodzić i dlaczego ta osoba była w prześcieradle?
Co symbolizuje nam ten werset?
Przypatrzmy się zachowaniu młodzieńca, jest on przedstawiony jako
„idący za Nim [= Jezusem]”. Użyty tu termin synakoloutheo pojawia się
w NT oprócz tego miejsca tylko w Mk 5,37 oraz Łk 23,49, odnosząc się do tych,
którzy należą do grona uczniów.
Próby interpretacji owego młodzieńca rozpoczęły się dość wcześnie.
Najstarszym śladem odczytania, kim był ów człowiek jest
„Tajemnej Ewangelia Marka”. Jej fragment cytowany jest w XVIII-wiecznej
kopii listu Klemensa Aleksandryjskiego napisanego do Teodora[1].
Autor listu przytacza dwa fragmenty z tej ewangelii, z których jeden
jest szczególnie ważny, gdyż jest próbą identyfikacji postaci nagiego młodzieńca:
Następnie przyszli do Betanii i przebywała tam pewna kobieta, której brat zmarł
A gdy przyszła, pokłoniła się przed Chrystusem i mówi Mu: „O Synu Dawida,
zlituj się nade mną!”. Ale uczniowie skarcili ją. Jezus, rozgniewawszy się,
poszedł z nią do ogrodu, gdzie znajdował się grób; natychmiast dało się
słyszeć głośne wołanie z grobu. Podszedłszy, Jezus odsunął głaz od wejścia
do grobu i szybko wszedłszy tam, gdzie znajdował się młodzieniec,
wyciągnął swą rękę i podniósł go, ująwszy za rękę. Młodzieniec,
gdy spojrzał na Niego, pokochał Go i zaczął błagać, by mógł zostać z Nim.
Wyszedłszy z grobu, przyszli do domu młodzieńca, gdyż był bogaty.
Po sześciu dniach Jezus rozkazał mu, a gdy nastał wieczór,
młodzieniec przyszedł do Niego, odziany tylko lnianym płótnem na gołym ciele.
I pozostał z Nim tej nocy, gdyż Jezus uczył go tajemnicy Królestwa Bożego.
Wstawszy, udał się stamtąd na drugą stronę Jordanu.
Jak wiemy wiele jest jeszcze tajemnic zakrytych, lecz nie
należy wyciągać pochopnych wniosków, aby nie popaść w pychę,
albowiem jak wiemy pycha poprzedza upadek ludzki...
Co do reszty może być...

__________________________________________________________________

Portret użytkownika inzynier magister

Jak się okazuje nawet w

Jak się okazuje nawet w filmach historycznych przemyca się zboczeństwo ! Zapowiadana jako szpiegowski thriller „Gra Tajemnic” pod względem zagadek rzeczywiście nie zawodzi. Polskich widzów spece od promocji zachęcają do obejrzenia filmu również grą na narodowej dumie i „zakłamaniem historii złamania Enigmy”. Film Mortena Tylduma jednak nie ma służyć poznawaniu tajnej historii drugiej wojny światowej, ale… promocji homoseksualizmu. To nowy etap kina homoseksualnego, przemycającego „postępowe” poglądy w sposób znacznie subtelniejszy niż dotychczas.
O ile mniejsze byłoby bowiem zainteresowanie filmem, jeśli zostałby przedstawiony jako kolejny akt pochylenia się nad homoseksualistami prześladowanymi przez opresyjny heteroseksualny świat. Ileż to filmów na ten temat obejrzeliśmy w ostatnich latach! Widzowie – zwłaszcza w relatywnie konserwatywnej pod tym względem Polsce – z pewnością mieli dosyć tej nachalnej propagandy. Zapewne dlatego historia Turinga promowana jest wyłącznie jako opowieść o niesamowitym naukowcu, któremu życie zawdzięczają tysiące ludzi. W trailerze nie znajdziemy wspomnienia o jego homoseksualizmie, wręcz przeciwnie – sugeruje się nam jego romans z postacią kreowaną przez Keirę Knightley. Wątek ukrywanego homoerotyzmu nie jest jednak żadną tajemnicą, której rozwiązanie przychodziłoby w ostatniej scenie – takie rozwiązanie rzeczywiście mogłoby zmuszać do zatuszowania go w filmowych zapowiedziach. Już po pierwszych dwóch kwadransach filmu widz nie ma przecież wątpliwości co do upodobań głównego bohatera.
 

 

Ojcem Mieszka był, według niego, Siemomysł, dziadem Lestek, a pradziadem Siemowit. Z pierwszą żoną, Dobrawą, miał Mieszko syna Bolesława i córkę.

Skomentuj

Filtered HTML

  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img><h5>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
  • Emotki będą zastępowane odpowiednimi ikonami.
  • Możesz cytować inne posty osadzając je w tagach [quote]

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem, aby zabezpieczyć witrynę przed spamem