Chrześcijaństwo w Unii Europejskiej - czy to początek prześladowań?

Kategorie: 

Ostatnio w Norwegii Barnevern (służba ochrony małoletnich) odebrała rodzinie pięcioro dzieci, w tym niemowlę, oskarżając ludzi o chrześcijański radykalizm i indoktrynację. Wszystko zaczęło się od tego, że córki tej familii odważyły się zaśpiewać chrześcijańską pieśń w publicznej szkole…

 

Jak wiadomo, Unia Europejska od dawna stosuje prześladowania symboliki chrześcijańskiej. Chrześcijaństwo wypierane jest ze szkół, uczelni i poddawane jest drwiną w przestrzeni informacyjnej UE, gdzie nastroje kreuje garść korporacji medialnych. Jeszcze gorzej sytuacja wygląda w tych krajach, które przeżyły agresję ze strony rządów UE i USA, i które są w pełni lub częściowo kontrolowane przez wojsko i najemników. Żołnierze tępią chrześcijaństwo, jako zjawisko w Syrii, Iraku i w części byłej Jugosławii – w Kosowie na przykład. Zginęły tam setki tysięcy chrześcijan, wypędzonych ze swoich domów. Uszkodzono lub zniszczono tysiące świątyń.

 

W krajach Zatoki Perskiej, które od czasów panowania brytyjskiego imperium kolonialnego, są całkowicie zależna od Zachodu, chrześcijaństwo jest zabronione. Arabii Saudyjska swoich obywateli chrześcijan skazuje na śmierć. Cudzoziemcy, których żyje tam ponad milion, również nie mają prawa obnosić się ze swoją religią oficjalnie. I „zachodni obrońcy praw człowieka” w ogóle o tym nie mówią. Nic nie analizują na temat wolności wyznania w tym kraju, ale są żywotnie zainteresowani łamaniem praw człowieka w Rosji, chociaż Rosja, w porównaniu z Arabią Saudyjską, to cytadela wolności.

 

NATO  ściśle kontroluje swoje sługi arabskie w kategoriach wojskowych - za pośrednictwem baz danych, a także informacji ekonomicznych. „Fejkowi szejkowie i emiraci” zabijają swoich muzułmańskich współbraci w Syrii lub na Północnym Kaukazie, wysyłając tam terrorystów, przebranych w szaty klaunów posłusznych i oddanych na wszystko. Sytuację tą trafnie opisał ekonomista John Perkins w książce pt. „Hit-Man. Wyznania ekonomisty od brudnej roboty”.

 

Oczywiście, pragnienie przywódców UE i Stanów Zjednoczonych, aby wykorzenić chrześcijaństwo, nie jest wyraźne, ale widać to jednoznacznie i dokładnie. W krajach UE chrześcijaństwo prześladowane jest przez tzw. miękkie siły za pośrednictwem mediów, system edukacji, prokuratury, a także z pomocą, finansowanych przez państwo, grup zbrojnych. W obszarach kontrolowanych przez Zachód chrześcijaństwo eliminowane jest metodami wojskowego terroryzmu. Żywym tego przykładem jest Ukraina.

 

Wszystko wskazuje na to, że rewolucja na Majdanie i wojna domowa na Ukrainie jest w całości dziełem rządów Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Warto wspomnieć przy tej okazji o występach np. polskich polityków z pierwszych stron gazet podczas manifestacji w Kijowie. Rosjanie twierdzą, że z Europy Zachodniej trafili tam również wyszkoleni bojownicy, którym udzielono wsparcia politycznego i finansowego. Ogień artyleryjski na Ukrainie zniszczył, bądź uszkodził, ponad sto cerkwi. Ponadto ukraińscy nacjonaliści przejęli 28 świątyń, należących wcześniej do Patriarchatu Moskiewskiego. Walka z religią jest kontynuowana poprzez wykorzystanie tzw. „miękkiej siły”, a to dopiero początek. Marionetkowy rząd Ukrainy musi liczyć się z opinią publiczną w kraju i na świecie, dopóki nie pokona wewnętrznych wrogów, aby się wzmocnić. Przypuszcza się, że wówczas liczba wiernych może być eliminowana metodami Dzierżyńskiego i Trockiego. Przewrót w Kijowie miał miejsce w lutym 2014 roku, a już 06 czerwca tego samego roku zarejestrowano tam Kościół Lucyfera (gest władz w stronę satanistów).

 

Przy tej okazji warto wspomnieć wydarzenia z Jugosławii w 1999 roku. Europejczycy i Amerykanie rozpoczęli bombardowanie Belgradu w prawosławną Niedzielę Palmową, która w tym czasie zbiegła się z katolicką Wielkanocą. Przypadek, czy celowe działanie?

Pierwszy atak Hitlera na Jugosławię, który był ekspertem w dziedzinie okultyzmu, odbył się także w Wielkanoc 06 kwietnia 1941 roku. Trzy lata później amerykańskie samoloty zaatakowały Belgrad w prawosławną Wielkanoc 16 kwietnia 1944 roku. Liberatory zrzuciły wówczas tysiące bomb. W dziewięciu nalotach zginęło około 1160 osób, w tym przeważającej większości cywile.

 

W Europie wyraźnie rozpoczęto przygotowania opinii publicznej na fakt, że chrześcijaństwo jest bardziej niebezpieczne niż „islamski fundamentalizm", więc trzeba go zakazać i prześladować. Carl Bildt, minister spraw zagranicznych Szwecji, jeden z głównych architektów polityki wschodniej UE, wkrótce po wygraniu Euromajdanu wiosną 2014 roku powiedział, że w ciągu ostatnich kilku lat, Rosja „zmieniła się na gorsze”. Według Bildt, Władimir Putin nie wykazuje zaangażowania w krzewienie światowych wartości. Informacje takie można znaleźć na Twitterze szwedzkiego ministra. 

„Nowa antyzachodnia i antydysydencka  linia Putina opiera się na głęboko ortodoksyjnych i kontrowersyjnych pomysłach” - tłumaczy Bildt. „Jego pragnieniem jest zniszczenia Kościoła unickiego i Autokefalicznej Cerkwi Ukraińskiej. Marzy mu się jej powrót na łono Patriarchatu Moskiewskiego. Putin uważa również, że Rosja i Syria bronią praw chrześcijan, ale tylko tych prawosławnych, co stanowi poważne zagrożenie dla cywilizacji zachodniej”.

Chrześcijaństwo nie pasuje do systemu wartości europejskich, które obejmują schlebianie najgorszym podłościom ludzkich namiętności. Wyrażający nienawiść do Putina przywódcy UE, reprezentują najczęściej antychrześcijańskie grupy religijne. Sprytnie wpływają oni na sfery, które dawno odcięły się od swoich chrześcijańskich korzeni.

 

Cerkwie w Europie Zachodnie są nie tylko miejscami kultu, ale także „punktami gromadzenia" słowiańskiej diaspory”, lojalnej wobec Rosji. Podobny problem Zachód ma z Kościołem Katolickim, który stoi jeszcze na straży niepopularnych dziś wartości. Wydaje się, że w najbliższych latach lub nawet miesiącach UE rozpocznie poważniejszy atak przeciwko chrześcijaństwu. Obserwujemy to na co dzień także na naszym polskim podwórku.

Powszechnie słyszy się, że księża to „agenci Watykanu”, a duchowni prawosławni to „agenci Kremla”. Nikt nie mówi o prześladowaniu za wiarę. Co raz częściej słyszy się głosy, że cerkwie powinny być zamknięte za nieprzestrzeganie norm sanitarnych, bo tam, jak mówią, tłum ludzi całuje ikony, a wierni jedzą jedną łyżką, biesiadując przy jednym stole itp. Służby sanitarne w lot przyjmują takie argumenty i zaczynają zamykać świątynie. Wymiar sprawiedliwości interesuje się młodymi ludźmi, wychowywanymi w ortodoksyjnych rodzinach, ponieważ tam rodzice rzekomo „torturują swoje dzieci, prowadzą na nielegalne msze, nie pozwalają spać do południa i wysyłają pociechy do szkół religijnych”. Poza tym, zdaniem europejskiej propagandy, opiekunowie wywołują strach u dzieci, bo Ukrzyżowanie to straszne okrutne widowisko. Ludzi wierzących oskarża się o nietolerancje wobec innych wyznań i wobec „świętych krów” współczesnej Europy, tj. homoseksualiści i imigranci.

 

Oczywiście, wykorzystuje się przy tym stare metody bolszewickie poprzez tworzenie pseudo struktur kościelnych, wspierając organizacje liberalno katolickie, czy też liberalno prawosławne. Nawiasem mówiąc, projekt ten realizowany jest już od dawna. Prawdziwi „chrześcijanie” to ci, którzy akceptują „chrześcijan LGBT”, a reszta to „totalitarna sekta”.

 

W Europie i na Ukrainie aktywnie używane są również ataki na kościoły z wykorzystaniem różnego rodzaju działaczy. Na Ukrainie banderowcy, przy cichym przyzwoleniu władz, rozbijają i zagarniają wspólnoty. W Skandynawii władze aktywnie korzystają z usług satanistów, którzy są zaangażowani w podpalenia miejsc kultu i pogromy przy „cichej” akceptacji „cywilizowanych” władz. Aby lepiej zrozumieć, co się dzieje, należy przyjrzeć się bliżej bogactwom zachodnich doświadczeń z podobnych procesów. Jeśli jakiś wybryk antychrześcijański udał się i przyniósł pożądane rezultaty, powtarzany jest w innym miejscu.

 

Ważnym „poligonem szatana” jest Norwegia. Niewiele osób wie, że w ostatnich latach sataniści spalili tam wiele nowo wybudowanych i starych kościołów, które były symbolami tego kraju, a także miejscami masowych pielgrzymek. Wiele artykułów na ten temat poczyniła Simena Midgorda (np. Satanizm w Norwegii). Do mediów przekazywany jest zdewastowany, zniekształcony obraz tego, co się dzieje. Mówiono tam o stanowisku „chrześcijańskich” liberałów, którzy pod pretekstem „popularnego oburzenia” uznali, iż sieć kościołów jest zbyt „gęsta”, a duchowni nie rozpoznają nowych trendów wśród młodzieży. Nawoływano do modernizacji, więc świątynie zaczęto przekształcać w dyskoteki i miejsca rozrywki, aby przyciągać młodzież i do minimum ograniczyć czas kultu.

 

Kościół Luterański w Norwegii 18 listopada 2007 roku anulował zakaz wyświęcania pastorów, którzy żyją w otwartych związkach homoseksualnych. Należy pamiętać, że liczba 18 ma szczególne znaczenie dla satanistów  (6 + 6 + 6). Potem, w dużej mierze pod pretekstem „poprawy stosunków Kościoła i społeczeństwa, w dniu 21 maja 2012 roku Kościół Luterański stracił poparcie oficjalnych agencji rządowych, aby uwypuklić jego rozdział od państwa. Wraz z tym scentralizowane media norweskie aktywnie promują subkulturę satanizmu poprzez dobór odpowiedniej muzyki i tekstów.

 

Black Metal - bardzo antychrześcijański kierunek muzyczny narodził się właśnie w Szwecji i w Norwegii w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych poprzedniego wieku. MAYHEM, DARKTHRONE i BURZUM to trzy najczęściej reklamowane grupy w Norwegii. Hrabia Grishnackh, lider Burzum, został aresztowany pod zarzutem podpalenia dwóch kościołów…

 

Elity rządzące w Norwegii nie są do końca zadowolone z pośredniej promocji satanistycznych subkultur. Do szkół wprowadzono więc okultystyczne programy pod pretekstem „głębokiej edukacji ekologicznej”. Jeden z twórców tych programów, powiedział: 

„Dzisiaj musimy przeprowadzić ogromną ekspansję myślenia ekologicznego w tym kierunku, co ja nazywam ekozofią. „Sophia" w greckim oznacza „mądrość". My mamy do czynienia z etyką, zasadami, normami i zachowaniami. Ekozofia lub głęboka ekologia, zakłada przejście od nauki do mądrości”. 

I tu swoją rolę zaczynają odgrywać radykalne ruchy w obronie natury, szczególnie buddyzm, zen, taoizm i hinduizm poprzez m.in. „głęboką duchowość ekologiczną w obronie natury”.

 

Dzieci, których rodzice starają się przeciwstawić takim antychrześcijańskim programom, na przykład po przez odmowę uczestnictwa w zajęciach, szybko, zwłaszcza w Skandynawii, trafiają pod lupę lokalnego wymiaru sprawiedliwości. Młodych ludzi nie wolno karać, więc chowają się na luzie, chłonąc niemoralne wzorce.

 

Ogólnie rzecz biorąc, polityka „miękkiego” narzucania wartości społeczeństwa antychrześcijańskiego okazała się bardziej skuteczna niż masowe i brutalne prześladowania. Obecnie Norwegia jest znacznie mniej chrześcijańska niż, na przykład Ukraina, która przetrwała siedemdziesięcioletni okres ateistycznych prześladowań wierzących.

 

W Skandynawii gołym okiem widać naturalny upadek dominujących wyznań. W ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat szwedzki kościół stał się bardzo postępowy. Na kapłanów wyświęca się tam kobiety, a funkcje biskupów pełnią homoseksualiści.

 

W Szwecji i Norwegii ostateczne i rażące wypaczenie nauki umożliwiło wprowadzenie małżeństw homoseksualnych i programu gender. Instytucja rodziny w Skandynawii została zniszczona przez metody, którymi posługiwali się Lenin i Trocki. Być może to początek masowego prześladowania wiary i tradycji , zakorzenionych w innych krajach Unii Europejskiej. 

 
 
 
Żródło: vremya4e.com
 

Ocena: 

Nie ma jeszcze ocen

Komentarze

Portret użytkownika debaucher

A co wtym dziwnego,że każdy

A co wtym dziwnego,że każdy prześladuje to masochistyczne frajerstwo?Skoro uwielbieją nadstawiać drugi policzek,to każdy kto może wali ich w ryj na odlew.Oni z kolei się tym podniecają i robią za męczenników.Tylko głupi by nie skorzystał z okazji.W układzie sado-maso robią za maso.Do tanga trzeba dwojga!

Każdy ma z tego życia dokładnie tyle,ile SAM sobie weźmie.

Portret użytkownika maniekx123345

Bzdurny artykół oparty na

Bzdurny artykół oparty na przeinaczonych faktach .... Mieszkam w NO i ta sprawa była głośna ze względu na to że Ojciec- wieki pan katolik- niezrównoważony psychicznie maltretował całą rodzinę fizycznie i psychicznie ... 
 

Portret użytkownika Zenek :)

OSTATNI CHRZEŚCIJANIE... w

OSTATNI CHRZEŚCIJANIE... w Europie WYGINĘLI w XIw ... WYMORDOWANI RĘKAMI chazarskiego przybłędy bolesława chrobrego....

Nazywanie CHRZEŚCIJANAMI wyznawców jakiejkolwiek obecnej odżydowskiej herezji czy to w wersji matecznej znanej jako judaizm czy tysięcy jej faryzeuszowskich klonów świadczy o GŁĘBOKIM NIEDOROZWOJU osoby nazywającej także duchowego żydonazistę - "chrześcijaninem".... bo jak stoi w akapicie pierwszym ONI JUŻ NIE ISTNIEJĄ.... ZOSTALI PRZEZ ŻYDÓW i ich sługi WYMORDOWANI.... Świadczą też o tym obecne przepowiednie mówiące o ODRODZENIU się chrześcijaństwa a nie o jego ROZKWICIE.... ODNOWIENIU czyli ODTWORZENIU.....

Nie wiem też czemu są jakoweś wołania do "BOGA O POMOC". Bóg jak wiadomo jest BOGIEM CHRZEŚCIJAN...by takowym stał się wyznawca dowolnej żydonazistowskiej HEREZJI winien się on wcześniej NAWRÓCIĆ o czym tym imbecylom przypominały słowa św Jana w dziele zwanym Apokalipsa....

Skoro tego NIE UCZYNILIŚCIE, OZNACZA TO ŻEŚCIE ZATWARDZIALI W SODOMIE I GOMORZE, żydowskich osiągnięciach "światowej" kultury.... i podobnie jak mieszkańcy tych dwóch żydowskich miast - WYGINIECIE wraz ze wszelkimi żydami w nadchodzącej Apokalipsie.....

Ale tak to jest jak ROZUM... zastąpiło walenie łbem o krużganek czy "spijanie boskich soków" z pały swojego rabe....

PS.
Śmieszne są też kwilenia co poniektórych "biblistów" jakoby jezus był żydem..... Jezus w bibli jest znany pod co najmniej 5 różnymi określeniami.... z których część traktowana jest jako "anielskie" a część jako "demoniczne" w zależności od tego od kogo żydowstwo KRADŁO "swoje" święte księgi..... Tak samo zabawne jest oddawanie przez żydów czci "świątyni salomona"..... skoro w niej CZCZONO BÓSTWO JAKIE za poprzedniego cyklu PRAWIE W CAŁOŚCI NIE WYBIŁO ŻYDÓW Z POWIERZCHNI ZIEMI..... Zresztą tę świątynie wybudowali FENICJANIE a nie jakoweś żydki jak to się im naiwnie wydaje...

Ale tak to już jest u "ureligijnionych".... znaczy nasączonych religijnie brzmiącą (partyjną) PROPAGANDĄ.... którzy nie myślą a wokoło żwawo HAILUJĄ tym swoim murzyńskim mzimu.....

Portret użytkownika Takitam

Norwegia jest specyficznym

Norwegia jest specyficznym krajem, tam zgodnie z ustawodawstwem dzieci należą do państwa, a nie do rodziców. Wystarczy "widzimisię" urzędnika państwowego by odebrać dzieci rodzicom. Podobnie - acz nie tak drastycznie jest w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Znam przypadek z Londynu gdzie polskiej rodzinie odebrano dziecko tylko z tego powodu, że nie miało biurka do odrabiania lekcji. Jeśli norweski urzędas dostał "wytyczne" że śpiewanie pieśni chrześcijańskiej w publicznej szkole obraża uczucia "ciapatych" to system zadziałał zgodnie z procedurami.  U nas były podobne trendy, dzieci zabierało się (i nadal zresztą zabiera) z powodu niedostatku w rodzinie. Trafiały do patologicznych "rodzin zastępczych" w których dochodziło nawet do zakatowania maluchów na śmierć. Często biologiczni rodzice widząc krzywdę swoich dzieci w tych "rodzinach" próbowały interweniować, ale nikt ich nie słuchał. Te "rodziny zastępcze" to komercyjne podejście, to biznes za którym stoją niemałe pieniądze. Nie ma tam miejsca na miłość do tych maluchów - na pewno nie we wszystkich ale w większości tak niestety jest. Każdy system pozwalający na odbieranie dzieci jest tragiczny i dla rodziców i dla dzieci.  Pomijam sytuacje gdzie faktycznie lepiej dla dziecka jest jego odebranie, ale taka sytuacja powinna być naprawdę dobrze przeanalizowana zanim zostanie wdrożona w życie, a już na pewno nie powinno to się odbywać z urzędniczego automatu - jak jest obecnie.

Portret użytkownika Akamai

Cytat z artykułu: "Elity

Cytat z artykułu: "Elity rządzące w Norwegii..." Jakie elity ? Chyba raczej: "Banda pojebów i degeneratów, posadowionych na rządowych stanowiskach, przez swoich obrzydliwie bogatych, mocodowców-zwyrodnialców ". Nazywajmy w końcu rzeczy po imieniu. I może jeszcze: " Pozbawionych zasad i kręgosłupa moralnego sprzedajnych ku*ew, które za władzę i pieniądze zdolne są popenić każdą niegodziwość, wymierzona w naturalny porządek tego świata ". Takie jest ich CV. A poniżej, szczęśliwie zdegenerowana, norweska rodzina.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prawda nas wyzwoli, 

Ale najpierw nas wku*wi.

 

Portret użytkownika Adel

  Po

 

Po Pierwsze Ludzie

6 październik · 

"Jeśli pragniesz znaleźć pokój, staraj się raczej zmienić samego siebie, niż innych ludzi. Łatwiej ci bowiem będzie ochronić swe stopy, zakładając pantofle, niż pokrywając dywanem całą ziemię".
Anthony De Mello
Dnia Zmiany - Życzymy Wam Emotikon smile

Zdjęcie: Theo Peekstok

 

Portret użytkownika Adaś

Krótka droga do mądrości jest

Krótka droga do mądrości jest opisana w Dzienniczku Św Siostry Faustyny cytuję nie dosłownie mówi Jezus; gdyby ludzie się Mi poddali (otworzyli dla mnie) to w krótkim bez świętych ksiąg osiągnęli by najwyższy pułap wiedzy. Czyli jak to często cytują księgi hinduskie nie trzeba NIC robić i można być bogatym ale to NIC to oddanie się Bogu i można osiągnąć wyżyny wiedzy jakie maksymalnie są możliwe dla ludzkiego mózgu!!! Była i jest droga dłuższa medytacji różnego typu zbliżania się krok po kroku do Boga lub Buddyści do Jego brahmajoti promieniowania Boga nie rozpoznając osoby Boga. Są systemy np. teozoficzny i takie towarzystwa są w niemczech przynajmniej wiem o szkołach gdzie wychowuje się dzieci zgdonie z filizofią Rudolfa Steinera mówi ona min. o objawach boskich sił w fizce materialnej tej Ziemii np. aether substancja graniczna między ciałem i duchem. Filozofia ta zawiera wiele praktycnzych sposobów na życie itd.. i jest stosowana wg. tych zaleceń dla dzieci min. autystycznych. Wiele miejsc tak ogólnie ujmując gdzie u nas by pracowały siostry zakonne tam pracują członkowie takiego min. stowarzyszenia. Nasi księża by powiedzieli okultyzm ale tam gdzie wiedza wyższa duchowa jest wykorzystywana dla dobra to biały okultyzm i magia a TAM gdzie się okrada Pana Boga z tej energii do niecnych celów to na pewno czarna magia i okultyzm w pełnym tego słowa znaczeniu. Więc te szkoły niemieckie i norweskie patrzać oczami pozytywnymi nie są takie złe aczkolwiek na pewno niedoskonałe bo podstawy dał człowiek i używa wswojej pracy dalej człowiek. Biorac JEDNAK pod uwagę brak morlaności naszych czasów niewątpliwe pojawienie się dużych grup zrzeszonych w duże organizacje, które chą władać światem można z dużym prawdopodobieniństewm uznać, że może a nawet jest to że te szkoły, ruchy , organizacje są użyte przeciw chrześcijaństwu !!! Dlaczego bo my chrześcijanie mamy krótką ścieżkę o której poinformowął nas Jezus w języku polskim poprzez Faustynę j/w !!!! Bądź ze mną i oddaj się Mi i dostaniesz.. posiądziesz w właczając w to ochronę nawet mienia własnego w tym życiu !!!! Nie mówiąc o podaniu ręki w czasie konania śmiertelnego, które jest istotniejsze w tm monecie niż całe życie o czym niewiele osób wie i się zastanawia , to moment podsymowania życia, można wygrać całe życie będąc czarnym od tzw. grzechu (emoecjonalnego) i tylko wtedy. Czy coś komuś jeszcze więcej potrzeba !!!??? NA CO ONI jak ich tam różnie nazywają są wściekli, że wiemy to od Jezusa i Faustyny bo nie przechodzi to przez nich nie kontrolują tego włącznie z bankami !!! My chrześcijanie możemy być w każdej chwili lepsi od nich to ICH BOLI !!! Pozdrawiam      

Portret użytkownika mirand62

To nie poczatek prześladowań

To nie poczatek prześladowań chrześcijaństwa to przygotowanie do całkowitego zniszczenia religii poczynając od chrześcijaństwa. Zapowiedziano to w Biblii księga Apokalipsy [Objawienie] rozdziały 17 i 18 dokładnie opisują zagładę Wielkiej Nierządnicy uprawiającej nierząd z królami ziemi. To poczatek końca ludzkich rzadówa to co dziś obserwujemy to nadciągajacy wileki ucisk jakiego w historii ludzkosci nie było.

Portret użytkownika baca :-)

chrześcijaństwo to nie są

chrześcijaństwo to nie są jakieś mityczne "korzenie", czy "dorobek" Europy (bo tylko kościoły i cmentarze wyprodukoało) chrzescijaństwo to tylko... nowotwór który się żywi jak wampir dobrymi ludzkimi chęciami...
niech po chrześcijanach popłacze sobie matka boska płacząca z jakiegoś obrazka Smile

Portret użytkownika prawdaoj

To także ukazuje absurd,

To także ukazuje absurd, który panuje w takich krajach jak Szwecja, czy własnie Norwegia, odebrali dzieci rodzinie Chrześcijańskiej, która dbała o te dzieći dawała im poczucie bezpieczeństwa i miłości, a teraz oddadza te dzieći rodzinie homoseksualnej do adopcji, gdzie będą bite i wykorzystywane seksualnie, jest coraz więcej takich przypadków na świecie, trzeba reagować ludzie powini sie jednoczyć i wtchodzić na ulicę i protestować. Z resztą nawet mam znajomych którym chcieli zabrać dzieci w Szwecji, tylko dla tego że w domu mieli nie 5 pokoji tylko 3, przyszedł urzędnik i wręczył, że tego i tego dnia dzieci wam zabierzemy, to spakowali manetki i następnego dnia uciekli do Polski, to co w tych krajach się dzieje to jest skandal.  
  
 

Portret użytkownika zyx

Z jednej strony religijne

Z jednej strony religijne świry i z drugiej strony religijne świry. Różnica polega na tym, że kiedyś wyrzynali się wzajemnie, a teraz eliminują sie podstępem. Ale potencjał i chęci do rzezi takie same - wystarczy iskra.
I za kilkadziesiąt miesięcy przetoczy mi się przez chałupę banda debili i idiotów strzelając wzajemnie do siebie w imię bajek.
A wystarczyło się słuchać  zasad własnej wiary: nie ruchać bliźniego swego na każdym kroku, nie brać pieniążków od polityków za przekręty, uczciwie głosować a nie na kolesi - i tałatajstwo nie dostałoby się na stołki i nie rozpleniło po urzędach w Europie. Ale to zbyt logiczne na mózgi parafian-baranków sprane latami przez głoszone przez księży pierdoły i korporacyjne lanie wody.

Portret użytkownika Pseudonick

Chrześcijaństwu, ogólnie

Chrześcijaństwu, ogólnie szeroko pojętej religii oprócz oczywistych pozytywów panie Promyk zawdzęczamy również sporo przykrych konsekwencji, oto według mnie dwa najważniejsze z nich i niezmienne od stuleci:

 

- ludzie w wieku produkcyjnym którzy zamiast korzystać z życia i rozwijać siebie a tym samym społeczeństwo sprawują opiekę paliatywną nad tymi którzy już powinni ze sceny zejść. Starzy się męczą, często sami chcą odejść ale dzieciom nie przejdzie to przez myśl. Przecież klecha zacytował z ambony fragment Biblii której to nigdy w ręku nie miałem no to do roboty! Podmywamy dupkę warzywu! ;> Dzieci też życia nie mają albo portfel wydrenowany na prywatną opiekę. W imię czego do cholery? "Bo tak trzeba" xD 

 

- samotne matki które rodzą dzieci aby potem na skutek braku wymaganego zaplecza naraziły je na różne dysfunkcje (z homoseksualizmem włącznie!). Najpierw dużo wzniosłego pierdololo "to dziecko a nie płód, masz obowiązek, nie będzie tak źle" a potem jak już zmanipulowana pieprzeniem z ambony kobieta urodzi to nagle wszyscy łby w górę i pogwizdują ;> "to twoje dziecko a nie nasze, my nie pomożemy ale inni pewnie tak". Statystyki jasno mówią że im więcej niechcianych ciąż jest donoszonych tym większa przestępczość. Ale pół biedy jak chłopak nie mając nad głową ojcowskiej ręki trafi do mamra. Gorzej jak pozbawiony męskiego wzorca zostanie homo xD Walcząc z aborcją wspierasz przestępczość i homoseksualizm, pamiętaj o tym ;>

 

Rzygać sie chce, katolicy [....] którym religia służy za ścierkę do pyska. 

 

Portret użytkownika Adolf Rotshild

"Elity rządzące w Norwegii

"Elity rządzące w Norwegii nie są do końca zadowolone z pośredniej promocji satanistycznych subkultur. Do szkół wprowadzono więc okultystyczne programy pod pretekstem „głębokiej edukacji ekologicznej”. Jeden z twórców tych programów, powiedział: 
„Dzisiaj musimy przeprowadzić ogromną ekspansję myślenia ekologicznego w tym kierunku, co ja nazywam ekozofią. „Sophia" w greckim oznacza „mądrość". My mamy do czynienia z etyką, zasadami, normami i zachowaniami. Ekozofia lub głęboka ekologia, zakłada przejście od nauki do mądrości”.
I tu swoją rolę zaczynają odgrywać radykalne ruchy w obronie natury, szczególnie buddyzm, zen, taoizm i hinduizm poprzez m.in. „głęboką duchowość ekologiczną w obronie natury”."
 
Od dawna wiadomą rzeczą jest że międzynarodowe żydostwo zmieniło koncepcje komunizmu z wersji sowieckiej na wersję jewropejską, czytaj ekologiczną. Najlepiej nowy "ekologiczny komunizm" rozpracował niejaki George Reisman:
"Ruch zielonych podobnie jak ruch czerwonych - komunistów i socjalistów są całkowicie pozbawione podstaw naukowych. Jedyną nieistotną z resztą różnicą między nimi jest przyczyna dla której ruchy te chcą naruszać wolność jednostki i ograniczać jej prawo dążenia do szczęścia.
Czerwoni twierdzą że jednostka nie może pozostać wolna ponieważ rezultatem tego będą takie zjawiska jak wyzysk, monopol i kryzys gospodarczy. Zieloni natomiast uważają że jednostka nie może pozostać wolna ponieważ spowoduje to zniszczenie warstwy ozonowej, pojawienie się kwaśnego deszczu czy nadejście globalnego ocieplenia. Oba ruchy twierdzą natomiast podobnie że centralizowana władza, kontrolująca działalność gospodarczą, jest niezbędna i nas przed złem uchroni."

 

Portret użytkownika Promyk

Dzięki chrześcijaństwu mamy

Dzięki chrześcijaństwu mamy stabilną sytuację na świecie i pokój. Troska o rodzinę, dzieci, osoby starsze. W rodzinach jest równowaga, szanowanie rodziców i pewnych wartości. Chrześcijańskie społeczeństwo jest zdyscyplnowane i nie dąży do wojny. Myślę, że upadek chrześcijaństwa może spowodować upadek cywilizacji.  Chyba, że wprowadzą terror i kontrolę. Były już filmy, w których taka sytuacja już była, czipy itp. Planeta wolnej woli, zwycieża silniejszy, albo sodoma i gomora.

Portret użytkownika Adolf Rotshild

Chrześcijaństwo w Europie

Chrześcijaństwo w Europie upadło już dawno temu. Polska jest ostatnim bastionem normalności jak to powiedział pewien francuski polityk, pan Le Pen. A dlatego Polska jest ostatnim cywilizowanym krajem w europejskiej dżungli bo Polska jest jedynym krajem w którym nie było rewolucji komunistycznej. W każdym kraju w Europie czerwoni doszli do władzy i zbolszewizowali naród.
A w Polsce nawet za głębokiej komuny w czasach rządów Bieruta i Ochaba, dwóch agentów NKWD religia katolicka była nauczana w szkołach. Dopiero Gomułka ją wywalił ale nie dlatego bo marzyłu mu się zdeprawowanie polskiego narodu tylko dlatego bo miał agentów w Watykanie którzy mu donieśli że żydostwo wprowadziło tam swoich lobbystów i będą przekształcać ustawy i konstytucje pod dyktando żydomasoństwa a jak wiadomo Izrael był wtedy we wrogim Polsce ludowej obozie czyli krótko mówiąc Gomułka wywalił religie ze szkół z przyczyn politycznych a nie ideologicznych.
A jeśli chodzi o czasy dzisiejsze to widać że żydomasońskie partie takie jak PO Palikociarnia czy Nowoczesna postulują o przekształcenie polskiego ustroju na wzór masoński ale przez najbliższe 4 lata pozostało im tylko szczekać swoimi obrzezanymi mordami.

 

"Jeżeli planujesz życie w niebie wiedząc, że całe rzesze ludzi są i będą torturowane przez wieczność to jesteś takim samym socjopatą jak bóg którego czcisz"
Stefan Telefan I ( pierwszy
)

Strony

Skomentuj

Filtered HTML

  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img><h5>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
  • Emotki będą zastępowane odpowiednimi ikonami.
  • Możesz cytować inne posty osadzając je w tagach [quote]

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem, aby zabezpieczyć witrynę przed spamem