Żydowscy przywódcy religijni chcą wprowadzenia antysemickich ostrzeżeń w Biblii i Koranie

Kategorie: 

Źródło: Pixabay

Żydowscy przywódcy domagają się nowych wydań Biblii i Koranu, w których mocno zaakcentowane zostaną ostrzeżenia przed antysemityzmem.

Zalecenia zostały zawarte w nowym dokumencie, noszącym tytuł: "Koniec antysemityzmu! Katalog strategii walki z antysemityzmem". Tekst powstał podczas konferencji, zorganizowanej przez Europejski Kongres Żydów, na której omawiano sposoby uporania się z dyskryminacją i prześladowaniami.

 

Wśród wymienionych w dokumencie strategii, znalazła się m.in. idea wprowadzenia ostrzeżeń w świętych tekstach:

Tłumaczenia Nowego Testamentu, Koranu i innych tekstów chrześcijańskich lub muzułmańskich wymagają podkreślenia ciągłości żydowskiego dziedzictwa, zarówno z chrześcijaństwem, jak i islamem oraz ostrzeżenia czytelników o konsekwencjach antysemickich postaw.

W Nowym Testamencie znalazło się kilka fragmentów, które zostały zidentyfikowane jako szczególnie niebezpieczne, ponieważ mogą być wykorzystane przez przeciwników do uzasadnienia antysemityzmu. Wspomnieć można chociażby o obwinieniu Żydów za śmierć Jezusa Chrystusa, przedstawienie upartej natury narodu żydowskiego oraz ich nielojalność wobec Boga. W Koranie również znaleźć można pewne negatywne uwagi na temat Żydów.

Dokument wzywa również do identyfikacji i odrzucenia wszelkich antysemickich tekstów dziedzictwa chrześcijańskiego i muzułmańskiego. Żydzi argumentują, że Nowy Testament jest dziełem stworzonym przez ludzi, więc nie powinien być mylnie utożsamiany z objawieniem Bożym. 

 

Inne obszary podkreślone podczas konferencji to zwalczanie antysemityzmu w przestrzeni cyfrowej oraz w ramach organizacji badawczych i instytucji akademickich. Działania moją obejmować m.in. zapewnienie internetowym wyszukiwarkom pozytywnych wizerunków judaizmu oraz dokładnych opisów historii antysemityzmu.

 

Na inicjatywy Żydów zareagowali uczeni. Profesor sztuk islamistycznych na Uniwersytecie Londyńskim, Muhammad Abdel Haleem, podważył skuteczność pomysłów i przyznał, że jeśli ktoś chce zaangażować się w antysemityzm, to zrobi to bez względu na dodane ostrzeżenia.

 

 

Ocena: 

4
Średnio: 3.7 (3 votes)
Opublikował: ZychMan
Portret użytkownika ZychMan

Redaktor współpracujący z portalem zmianynaziemi.pl od ponad 2 lat. Specjalista z zakresu Internetu i tematyki naukowej. Nie stroni również od bieżących tematów politycznych.


Komentarze

Portret użytkownika tubylec

I teraz sobie popatrzcie na

I teraz sobie popatrzcie na tę waszą biblię do której byle ciul może dopisać co chce i wymazać z niej co chce i pewnie tak właśnie było z nią od dawna, każde pokolenie żydków coś w niej poprawiło .. ale niejeden dałby się pokroić że to co tam pisze to święta prawda .. wasza biblia to zlepek żydowskich durnot służących do prania mózgu nie-żydom .. to instrukcja zdebilenia dla naiwnych goi a żydki dla siebie mają talmud, czyli instrukcję jak wykorzystywać naiwniaków czytających biblię i koran.

Portret użytkownika Inny

Fajnie, fajnie - może zaczną

Fajnie, fajnie - może zaczną od organizacji w NY która wykorzystując manipulacje robi z nich ofiary i wszystkich oskarża o ten antysemityzm promując to zjawisko jak wegetarianin umieszczający ciagle filmy z rzeźni - po drugie jestem tego samego zdania ze Watykan stworzyłoby został przez Żydów dla imperium roma a ich karczmy łamały dokładnie 5 wskazań buddyjskich w tym zabijaj , najlepiej rytualnie im więcej cirpieńia tym lepiej, kradnij, co jest jak lichwa, cudzołóż , zamac umysł alkoholem, i kłam ile wlezie - kiedy tym wszystkim basiakniesz twój kanał rzeczywistości którym podążasz będzie przychylny demonom którym Żydzi składają ofiary całopalne nazywając ten rytuał holokaustem . Nie wspominajcie o drobnostkach jakimi był szaber, nazwa pochodzenia żydowskiego gdzie żydy wydawali germańcom zakorznych Polaków by ich majątki bezkarnie okradać. Nie wspominajcie o łódzkim getcie, gdzie żydowy zakatowały setki polskich dzieci. Nie chce mi się w tym temacie pisać, historia służy głównie do manipulacji , poznałem wielu ciekawych Żydów i we wszystkimjest zawarty Jin Jang 

NA MO JIN TUO LA JE - nie kłaniam się demonom 

Portret użytkownika Tomasz 123

Praktycznie akta każdego

Praktycznie akta każdego procesu sądowego o morderstwo w kraju ,w którym jest wykonywana kara śmierci(np.Stany Zjednoczone A.P.) ,są " księgami śmierci".Najpierw opisują zbrodnię(zbrodnie) oskarżonego,a po wykonaniu wyroku śmierci opisują przebieg wykonania kary i jak się zachwywał skazaniec przed i w czasie śmierci.No cóż ,Biblia jest takim wielokrotnym procesem o różnego rodzaju zbrodnie,oznajmia wyroki,(nie tylko śmierci),a następnie opisuje wykonanie wyroku.

Psalm 76;9,10:"(9) Ogłosiłeś z nieba swój wyrok, przelękła się ziemia, zamilkła, (10) gdy Bóg na sąd się podniósł, by ocalić wszystkich pokornych na ziemi."

Ps. 119;83-85:"(83) Bo chociaż jestem jak bukłak wśród dymu, nie zapomniałem Twych ustaw. (84) Ile dni słudze Twojemu zostaje? Kiedy wykonasz wyrok na prześladowcach? (85) Doły wykopali na mnie zuchwalcy, którzy nie postępują według Twego Prawa."

Koheleta 8;11,12:"(11) Ponieważ wyroku nad czynem złym nie wykonuje się zaraz, dlatego serce synów ludzkich bardzo jest skore do czynów złych; (12) zwłaszcza że grzesznik czyni źle stokrotnie, a jednak długo żyje. Chociaż ja również i to poznałem, że szczęści się tym, którzy Boga się boją, dlatego że się Go boją. "

Izajasza 3;11-14:"(11) Biada niegodziwemu; źle [z takim] będzie, bo wedle czynów rąk jego będzie mu oddane. (12) Nad ludem moim niedorostek dzierży władzę, krętacze nim rządzą. Twoi rządcy, mój ludu, to zwodziciele; prowadzą cię na bezdroża. (13) Jahwe powstaje, aby się rozprawić, i stoi, by sądzić swój naród. (14) Jahwe przybywa, by prawa dochodzić wobec starszyzny i książąt swego ludu: - To wyście spustoszyli winnicę. w waszych domach znajduje się mienie zrabowane biednym! "

2 Kronik 28;1-5:"(1) Rozpoczynając panowanie miał Achaz lat dwadzieścia, a rządził szesnaście lat. W przeciwieństwie jednak do postępowania swego ojca Dawida nie czynił tego, co jest sprawiedliwe przed Jahwe. (2) Chodził natomiast drogami królów izraelskich, a nawet odlewał z metalu posągi Baalów. (3) On też palił kadzidło w dolinie Ben-Hinnom i spalił w ogniu swego syna, naśladując obrzydliwości pogan, których Jahwe wygnał sprzed oblicza synów Izraela. (4) Składał ofiary i palił kadzidło na wyżynach i na wzgórzach, i pod każdym [niemal] zielonym drzewem. (5) Dlatego jego Bóg, Jahwe, oddał go w ręce króla Aramu, który go pokonał, wziął wielką liczbę jeńców i uprowadził ich do Damaszku. Dostał się również w ręce króla Izraela, który zadał mu poważną klęskę."

Wszechmocny Bóg Jahwe(Jehowa) jest sprawiedliwym sędzią całej Ziemi.Cytaty powyżej to tylko wycinek Biblii , ale dobrze wskazuje ,że nie jest księgą zbrodni,lecz księgą sądową .Stary Testament opisywał jak Bóg postepował z Judą i Izraelem,oraz okolicznymi państwami.Nowy testament zapowiada jak będzie postępował poprzez Pana Jezusa Chrystusa z ludnością całej Ziemi.

Portret użytkownika euklides

Wszyscy przeczytali żydowscy,

Wszyscy przeczytali żydowscy, ale umknęło wam PRZYWÓDCY. Właśnie "przywódcy" jest kluczowe, bo Żydzi mają takich samych przywódców jak nasze nieszczęsne Polin. Jak Polin zaatakuje Iran to irańska ludność też sobie pomyśli "złe te Lachy". Wtedy pakistańscy PRZYWÓDCY odpalą rakiety z głowicami jądrowymi by dać nauczkę Lachom. Ale komu się dostanie? Oczywiście nie naszym PRZYWÓDCOM. I tak cała ludzkość daje się wodzić za nos diabłowi, który wynalazł państwo i opanował dusze żądnych władzy polityków.

Portret użytkownika еuklidеs

"Wszyscy mają sny, ale niw

"Wszyscy mają sny, ale niw wszyscy takie same. Ci którzy śnią w nocy budzą się rankiem i stwierdzają, że sen był dziełem poruszania się po zakurzonych zakamarkach ich umysłów; jednak Ci którzy śnią w dzień są niebezpiecznymi ludźmi, gdyż mogą zrealizować swoje sny z otwartymi oczyma, czyniąc je rzeczywistością"

Uważaj więc żebym nie śnił.

Portret użytkownika inzynier magister

Ciekawe czy to wypuścili

Ciekawe czy to wypuścili prawdziwi Żydzi, czy może to jakaś prowokacja synagogi szatana? "Znam twój ucisk i ubóstwo - ale ty jesteś bogaty - i [znam] obelgę wyrządzoną przez tych, co samych siebie zowią Żydami, a nie są nimi, lecz synagogą szatana - Apokalipsa św. Jana 2,9

Ojcem Mieszka był, według niego, Siemomysł, dziadem Lestek, a pradziadem Siemowit. Z pierwszą żoną, Dobrawą, miał Mieszko syna Bolesława i córkę.

Strony

Skomentuj