YouTube przeprowadza zmasowaną cenzurę treści dostępnych na tej platformie

Kategorie: 

Źródło: kadr z youtube.com

YouTube ogłosił, że zostaną zaostrzone zasady dotyczące dozwolonych treści filmów i materiałów z ukrytymi zagrożeniami, zniewagami, a także molestowaniem rasowym i seksualnym oraz niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych będą teraz usuwane.

 

Działanie YouTube zostało nazwane przez internautów "czystką" a w serwisie Twitter już od jakiegoś czasu zaczął funkcjonować hasztag #YouTubePurge który skupia wszystkie wiadomości na temat tej nowej fali cenzury. Przedstawiciele serwisu YouTube nie postrzegają jednak swoich działań za cenzurę tylko zwalczanie "złośliwych treści"

„Nie będziemy już znosić złośliwych treści, które obrażają kogokolwiek ze względu na ich cechy osobowe, takie jak rasa, płeć, samostanowienie lub orientacja seksualna, a także dane osobowe. Dotyczy to wszystkich, zarówno zwykłych użytkowników, jak i każdego twórcy treści i przedstawicieli politycznych” - powiedział wiceprezes Google Matt Halprin.

Na przykład treści dotyczące broni, podczas mówienia o jakiejś osobie lub umieszczania jej twarzy w agresywnym materiale wideo nie będą już dozwolone. Powtarzające się naruszenia mogą również skutkować ukaraniem twórców treści demonetyzacją, dokłądnie tak jak uzgodniono podczas ostatniego spotkania Gruby Bilderberg, gdzie jedmną z wytycznych było pozbawianie finansowania nieprawomyślnych wydawców treści. Determinacja do ocenzurowania treści jest tak duża, że YouTube nie liczy się z tym, że ograniczy swoje własne przychody.

Zaostrzone zasady funkcjonujące od 10 grudnia bieżącego roku, dotyczą także dodawania komentarzy pod filmem. Platforma poinformowała, że w samym trzecim kwartale tego roku usunęła ponad 16 milionów komentarzy zawierających "pewne formy nękania", a wraz z wprowadzeniem nowych zasad spodziewa się, że liczba ta wzrośnie w nadchodzących kwartałach. Oznacza to, że resztki wolności słowa na YouTube formalnie przestały istnieć.

 

Wygląda na to, że pod pretekstem wzniosłych haseł, walki z bliżej niesprecyzowaną "mową nienawiści", wprowadzana jest cezura w stylu chińskim. Pętla totalitaryzmu zaczyna się zaciskać i wkróce może się rozpocząć nowy etap prześladowań ludzi za poglądy. Polskie włądze nie reagują na cenzorskie zapędy zachodnich karteli internetowych mimo, że firmy te nie płacą podatków w Polsce i funkcjonują nielegalnie cenzurując treści co jest pogwałceniem artykułu 54. Konstytucji.

 

 

Ocena: 

5
Średnio: 5 (2 votes)
Opublikował: tallinn
Portret użytkownika tallinn

Legendarny redaktor portali zmianynaziemi.pl oraz innemedium.pl znany ze swojego niekonwencjonalnego podejścia do poszukiwania tematów kontrowersyjnych i tajemniczych. Dodatkowo jest on wydawcą portali estonczycy.pl oraz tylkoprzyroda.pl gdzie realizuje swoje pasje związane z eksploracją wiadomości ze świata zwierząt


Komentarze

Portret użytkownika Sad BOŻY

Proroctwo 23

Proroctwo 23

KOŚCIELE POZORANTÓW! WYPUŚĆ MÓJ LUD! 

Przekaz otrzymany przez Apostoł Elisabeth Elijah pod Namaszczeniem RUACH ha KODESZ (DUCHA ŚWIĘTEGO) 
26-go sierpnia 1998 roku o godz. 10:42 rano. 

Słownictwo:

Niebo objawia nam Święte Hebrajskie Imiona BOŻE: OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO, i poucza, aby używać ich z czcią. W otrzymanym w 2006 r. Proroctwie 81, BÓG mówi: „Wzywajcie MNIE ponownie w MOIM Imieniu JAHWEH i używajcie Imienia JAHUSZUA, aby dostąpić do MEGO Tronu… a JA wysłucham i odpowiem na wasze wołania”. Tego samego BÓG naucza SWE dzieci na kartach Biblii Świętej. Księga Wyjścia 3:14-15 podaje: „Odpowiedział BÓG Mojżeszowi: JESTEM, który JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JAHWEH posłał mnie do was. Mówił dalej BÓG do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JAHWEH (יהוה), BÓG ojców waszych, BÓG Abrahama, BÓG Izaaka i BÓG Jakuba posłał mnie do was. To jest Imię MOJE na wieki i tak MNIE nazywać będą po wszystkie pokolenia.” Psalm 91:14: „JA go wybawię, bo przylgnął do MNIE; osłonię go, bo uznał MOJE imię.” Księga Wyjścia 20:7: „Nie będziesz brał Imienia JAHWEH, BOGA twego, nadaremnie.” Mateusza 6:9 „OJCZEnasz, który jesteś w niebie, niech się święci Imię TWOJE!” Joela 3:5, Rzymian 10:13: „Albowiem każdy, kto wezwie Imienia JAHWEH, będzie zbawiony”

Jednakże wiodące organizacje religijne i kościoły ukrywają lub ograniczają wiedzę o Świętych Imionach BOŻYCH, wycofują je z tekstów liturgicznych, kościelnych, z modlitw, z katechizmów, ze śpiewników oraz z nowych przekładów Biblii. Imię OJCA JAHWEH zastępuje się tytułami „Pan”, „Bóg” lub „Pan Bóg”, a Imię ZBAWICIELA JAHUSZUA ha MASZIJACH – greckim imieniem „Jezus Chrystus”, nieznanym w czasach MESJASZA oraz pierwszych Apostołów. Imię BOŻE było i jest usuwane z większości tłumaczeń Biblii zagranicznych i polskich, na przykład z anglojęzycznej Biblii „The King James Version”. W Polsce Imię BOŻE usunięto niemal w całości z popularnej Biblii Tysiąclecia. Imię „Jahwe” w I wydaniu BT (1965) występuje w całym Starym Testamencie z wyjątkiem Księgi Psalmów. W wydaniu II (1971) występuje również w Psalmach (łącznie około 6000 razy). Ale począwszy od wydania III (1976), w większości miejsc imię „Jahwe” zastąpiono tytułem „Pan”, z wyjątkiem 23 przypadków z 21 wersetów. 

JAHWEH – polski zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia BOGA OJCA. Zapis hebrajski: יהוה [JHWH] Jod-He-Waw-He. Skróconą, wielokrotnie występującą w Biblii formą Imienia jest także „JAH”. BÓG OJCIEC JAHWEH jest również nazwany w Biblii Świętej „OJCEM” (Ew. Św. Mateusza 23:9) i „OJCEM ŚWIĘTYM” (Czytaj Ew. Św. Jana 17:11), „JESTEM KTÓRY JESTEM”, „BOGIEM Abrahama, BOGIEM Izaaka i BOGIEM Jakuba” (Księga Wyjścia 3:14-15), EL ELJON/BOGIEM Najwyższym (Rdz 14,18-22), czy też EL SZADDAI/BOGIEM Wszechmocnym (Rdz 17,1; Wj 6,3).

JAHUSZUA ha MASZIJACH [JAHUSZUA MESJASZ] – zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia SYNA BOŻEGO i naszego ZBAWICIELA. Imię JAHUSZUA oznacza: „JAH zbawia”. Takie Imię nadali SYNOWI BOŻEMU Maria [Miriam po hebrajsku] i Józef na rozkaz BOŻY. (Ew. Św. Mateusza 1: 21) To Święte Imię zostało jednakże zamienione przez tłumaczy Biblii na różne, zależne od używanego języka wersje greckiego imienia „Iesous Kristos”.

Uwaga! W początkowych Proroctwach z Misji Amightywind, otrzymywanych przed rokiem 2000, JAHUSZUA ha MASZIJACH przedstawiał się tym rozpoznawanym i rozpowszechnionym pośród Chrześcijan na całym świecie imieniem „Jezus Chrystus”.  W przeciągu ostatnich lat, to właśnie Imię „JAHUSZUA ha MASZIJACH” zostało objawione światu przez naszego Świętego BOGA, jako prawdziwe Imię naszego ZBAWICIELA, i w tym oto Imieniu otrzymywane są obecnie wszystkie dzisiejsze Proroctwa. BÓG JAHWEH ukazuje w nich SWOIM dzieciom jak bardzo ważne jest przyjmowanie i używanie prawdziwego Imienia JEGO Jednorodzonego SYNA zawartego w pierwotnych hebrajskich i aramejskich Pismach, w szczególności w obliczu nadchodzącego czasu Wielkiego Ucisku, kiedy tylko w tym Imieniu będą przyjmowane modlitwy przez naszego SWIĘTEGO BOGA JAHWEH.

Opracowanie na temat: Święte Hebrajskie Imiona BOGA OJCA JAHWEH oraz SYNA BOŻEGO JAHUSZUA ha MASZIJACH” jest pod adresem: http://www.amightywind-proroctwa.com/polishwebsite/hebrewnames.html

RUACH ha KODESZ – DUCH ŚWIĘTY po hebrajsku, czyli w oryginalnym języku większości Ksiąg Biblii Świętej (zapis fonetyczny, czyli według brzmienia). Innymi Imionami DUCHA ŚWIĘTEGO są również: MAMA SZIKAINJAH (Pro. 90), SZIKAINJAH CHWAŁY, (prawidłowa, słyszana z Nieba forma znanego w Polsce tytułu „SzekinaChwały”), IMMAJAH (dosł. „MAMA JAH”), MĄDROŚĆ (patrz: rozdział 8 Księgi Przysłów, Księga Mądrości, Pro. 90).

ELOHIM – rzeczownik w liczbie mnogiej oznaczający PANA BOGA JAHWEH, JAHUSZUA ha MASZIJACH, RUACH ha KODESZ (TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ).

YDS – skrót od „YAHUSHUA Demon Stompers” – są to wierzący orędownicy i duchowi wojownicy, wspierający Prorok Elisabeth Elijah i Misję Ostatniej Szansy w modlitwie. W polskim tłumaczeniu można by ich nazwać „JAHUSZUA Deptaczami Demonów“ (Deptaczami Demonów należącymi do JAHUSZUA).

Ringmaiden, Ringbearer - Ringmaiden oznacza zarówno Pannę Obwieszczającą Słowo BOŻE jako Prorokini i osobę wydającą okrzyk z Ew. Św. Mateusza 25:6 (nawołanie dla Panien oczekujących Oblubieńca), jak i pannę z pierścieniem zaręczynowym Oblubienicy. Ringbearer oznacza osłaniającego, okrywającego Pannę Obwieszczającą w celu ochrony.  Oba tytuły zostały nadane Słowem Proroctwa przez JAHWEH.

W lipcu 2010 roku BÓG JAHWEH powiedział również, aby dodawać następujący fragment z 2 Księgi Kronik przed każdym Proroctwem:

2 Księga Kronik 36:16
„Lecz oni drwili z posłańców BOŻYCH, pogardzali JEGO Słowami i wyszydzali JEGO Proroków, aż gniew JAHWEH na jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku.”

 

Komentarz Elisabeth: 

Drogocenny JEZUSIE CHRYSTUSIE (JAHUSZUA ha MASZIJACH), wypowiedz dziś Słowo dla SWOJEGO ludu. Włożyłeś w mojego ducha Proroctwo, którym zamierzałeś przemówić do tych wilków w owczych skórach, i ja proszę w Imieniu JEZUSA CHRYSTUSA (JAHUSZUA ha MASZIJACH), niechaj zostanie ono wypowiedziane. Niechaj przepędzi wilki w strachu z dala od TWOICH owieczek. Proszę w Imieniu JEZUSA CHRYSTUSA (JAHUSZUA ha MASZIJACH), aby oni nie słyszeli mojego głosu, ale TWÓJ Głos. Proszę w Imieniu JEZUSA (JAHUSZUA), przemów do TWOICH ludzi teraz i nie pozwól, aby żadne słowo cielesne wyszło z tych ust, ale niech będą one prawdziwie z DUCHA ŚWIĘTEGO. W Imieniu JEZUSA CHRYSTUSA (JAHUSZUA ha MASZIJACH). Amen.

Koniec komentarza. 

 

******** Proroctwo ********
 

W Proroctwie 105 JAHWEH powiedział, aby zamieścić to poniższe Słowo Wstępne w każdym Proroctwie:

"JA ostrzegłem cię dawno temu, Elisabeth, aby nie nazwać tej Misji imieniem mężczyzny ani kobiety. Zanim jeszcze powstała ta Misja, JA włożyłem to w twojego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twoich ust. To narodziło się z ust JAHWEH, to narodziło się z ust JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, to narodziło się z ust RUACH ha KODESZ, waszej IMMAJAH. Gdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już zawiodło. To dzieje się dzięki Wiatrowi SZIKAINJAH CHWAŁY, który owiewa tę Ziemię - Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie jest [uczynione] twoim oddechem, bo w przeciwnym razie by zawiodło." (Księga Izajasza 42:8)

Koniec Słowa Wstępnego.

 

„Wypuście MÓJ lud!” 

Dzisiaj wychodzi nowe Proroctwo – ostrzeżenie dla wilków w owczej skórze, którzy pełnią urzędy apostołów, proroków, ewangelistów, pastorów i nauczycieli, a którzy chcą pożerać MOJE owieczki, znieważać, zabijać czy okaleczać je, kontrolować, oszukiwać lub przepędzać. 

„Wypuście MÓJ lud!” 

Jak za dni Mojżesza, gdy przemówiłem do złego faraona słowami: „Wypuść MÓJ lud!” Tak dziś mówię do was – do wilków, które udają, że należą MNIE, ale nawet nie wiedzą, kim JA jestem; tych, którzy udają, że MNIE miłują i MI służą i cytują MOJE Słowa, ale nawet nie wiedzą, kim JA jestem! JA mówię wam dziś: „Wypuście MÓJ lud!”

Jest wiele wilków przebranych za owieczki. Oni czynią cuda, znaki i dziwności. Mówią, że czynią te cuda w MOIM Imieniu. Występują w waszej telewizji i w radiu, a jednak JA mówię wam to: To nie mocą MEGO DUCHA ŚWIĘTEGO oni czynią te rzeczy – to mocą samego Piekła! 

Nie dajcie się oszukać! Nie dajcie się zwieść, gdyż antychryst będzie czynić to i znacznie więcej!

Strzeżcie się, MOJE niewinne dzieci! 

Są tacy, którzy czytają to teraz, a nie posłuchają, ale później przypomnicie sobie te Słowa, które powiedziałem. 

Nie wszyscy, którzy czynią znaki, dziwy i cuda, są ode MNIE. Zawsze występuje imitacja, pamiętajcie o tym! Szatan jedynie podrabia prawdziwe Namaszczenie i Dary MEGO DUCHA ŚWIĘTEGO. 

Ale tego dnia nakazuję wilkom, które oszukują MOJE owieczki i sprowadzają je na manowce fałszywymi doktrynami, kontrolą, zwiedzeniem i manipulacją umysłu, kłamliwymi i oszukańczymi duchami: „Wypuście MÓJ lud!”
 
JA jestem BOGIEM, który nie pozwoli z siebie już dłużej szydzić! (List do Galacjan 6: 7) Wy skradliście ich dziesięciny i datki – to, co ma być święte. I JA mówię wam teraz to: Będziecie odpowiadać za wszystko, co uczyniliście, gdyż uczyniliście to w Imieniu JEZUSA CHRYSTUSA (JAHUSZUA ha MASZIJACH), udając, że należycie do MNIE, ale wasze serca są daleko ode MNIE. A więc mówię wam dziś, wilki w owczych skórach: Sąd rozpoczyna się od Domu PANA, nawet w przypadku kościoła pozorantów. (1 List Piotra 4:17)

Po raz ostatni: „Pozwólcie MOIM ludziom odejść!”

Wykorzystaliście i znieważyliście MOJE owieczki i jagnięta, wy niegodziwi, źli pasterze, wilki przebrane za owce, wilki w owczych maskach! Pobiliście je bezlitośnie i skłoniliście do myślenia, że jesteście bogami, których należy czcić i adorować, i że tylko wy możecie MNIE usłyszeć! Okłamaliście je i nawet powiedzieliście im, że są ‘bogiem’, że są ‘małym mesjaszem’! 

Przekręcacie MOJE Pismo i sprowadzacie je na bezdroża!

Duch pastora jest duchem kościoła! 

Wy, źli pasterze, bierzecie MOJE dziesięciny oraz ofiary i przekonujecie ludzi o tym, iż jest to przeznaczone na renowacje lub nowy budynek! I zapełniacie swoje kieszenie ich złotem uważając, że nie mają oni prawa wiedzieć, na co to tak naprawdę idzie. Wy obdarliście MOJE stada! Wy, źli pasterze, nie nauczacie odróżniać, co jest dobre, a co złe … Nie, ależ nie, moglibyście stracić wasze dziesięciny czy zgromadzenia, jeśli mówilibyście prawdę o tym, że niewyznany grzech, brak żalu za grzechy oraz pokuty i nie nawrócenie się z grzechu prowadzi do Piekła!

Wy nie mówicie im, że cudzołóstwo poprowadzi do piekła, jeżeli się nie nawrócą! 

Nie nauczacie, że aborcja jest morderstwem i że poprowadzi do piekła, jeżeli nie będzie ukorzenia i nawrócenia! 

Nie nauczacie, że homoseksualizm i cudzołóstwo to grzech, który zaprowadzi do piekła, jeżeli nie będzie pokuty i nawrócenia! 

Nie nauczacie „Bądźcie święci, jak JA jestem Święty.” (1 Piotra 1:16) – Nie! Wy ściągacie na siebie MÓJ Gniew!

Obawiacie się wypowiadać przeciwko rządowi, gdyż boicie się stracić wasze zwolnienie od podatku! 

Nie wypowiadacie się przeciwko innym duszpasterzom [pastorom, księżom, duchownym], którzy prowadzą MOJE stada na manowce, że [owce] muszą się strzec, gdyż mogłoby to sprawić, że inni zwróciliby się przeciwko wam! 

A jeśli już mówicie innym, aby żyli w świętości, to wy sami żyjecie jak diabeł! 

Wy, którzy myślicie, że JA jestem ślepy i nie słyszę ani nie widzę, co mówicie, ani tego jak drwicie ze MNIE i ze wszystkiego, co święte – strzeżcie się! Gdyż, jeśli się nie nawrócicie, to JA przyjdę w czasie, kiedy najmniej się tego spodziewacie, a wy będziecie nadawać się tylko na MÓJ Gniew!

„Wypuście MÓJ lud!” 

Mówię wam to jeszcze raz: „Pozwólcie MOIM ludziom odejść!” Zanim Rózga z Nieba spadnie (Psalm 2:9) i zniszczy was, pracowników zła i grzechu! 

Wielki BÓG „JA JESTEM” nie będzie już więcej wyśmiewany! 

Strzeż się, kościele pozorantów! 

Strzeżcie się pastorzy (księża, duchowni) kościoła pozorantów! 

Apostołowie, prorocy, nauczyciele i ewangeliści kościoła pozorantów – strzeżcie się, Rózga MEGO Gniewu nadchodzi! 

Odwróćcie się od zła! 

JA nie jestem religią. JA jestem relacją z waszym STWÓRCĄ i ZBAWICIELEM – nauczacie tego, a teraz według tego żyjcie! 

JA nie jestem BOGIEM, z którego można drwić! Nie pozwolę się już dłużej z SIEBIE naśmiewać!

Wy siedzicie w tych kościołach i wypełniacie te ławki, ale MNIE nawet nie znacie. Stoicie za kazalnicami, słuchacie MOICH Słów i nauczacie MOICH Słów i zamykacie wasze uszy, gdyż wy MNIE nawet nie znacie. Jak możecie prowadzić innych do MNIE i oczekiwać, że oni pozostaną w Zbawieniu, kiedy nawet MNIE nie znacie? 

Znowu wam mówię: „Wypuście MÓJ lud!” 

Jesteście brutalnymi, zachłannymi pastorami (duchownymi). Mówicie: „Nie wypowiadajcie się jeden przeciw drugiemu!” 

Wy kryjecie wzajemnie swoje grzechy, ale bijecie bezlitośnie MOICH ludzi waszymi słowami, uczynkami, brakiem miłości i zainteresowania! 

Wy macie podwójny standard, i kiedy oni widzą, jak pastor czy inna osoba pełniąca posługę grzeszą, to mają zamknąć swoje uszy i oczy, i nie ważyć się wypowiedzieć ani słowa, gdyż powiedziano im, że ujawnianie grzechów pastora jest grzechem!

Sąd BOŻY rozpoczął się od Domu PAŃSKIEGO i od duchowych przywódców – właśnie tych, którzy udają duchowych przywódców i tych, którzy prowadzą MOICH ludzi na bezdroża – wy jesteście dziś rozliczani!

Sąd BOŻY rozpoczął się od Domu PAŃSKIEGO za te rzeczy, które wy źli pasterze uczyniliście! 

Och, JA będę sądził pogan, i rozpocząłem sądzić tych bezbożników, kiedy plagi zostały wylane. Ale wy, wy, wy, którzy siedzicie tam tak pobożnie, którzy twierdzicie, że znacie MOJE Słowo; wy, którzy cytujecie MOJE Słowo; wy, którzy mówicie w Imieniu JEZUSA CHRYSTUSA (JAHUSZUA ha MASZIJACH), a jednak nawet MNIE nie znacie. 

„Wypuście MÓJ lud!”

JA ostrzegam was dziś z wyprzedzeniem, gdyż wielkie plagi spadną na was, jakich ten świat jeszcze nie widział, podobnie jak wtedy, gdy podzieliłem Izraelitów i Egipcjan, ale tym razem – tym razem nie tylko poganie zostaną ukarani! 

Tym razem, kiedy ta nowa plaga nadejdzie, to ona spadnie na tych, którzy twierdzą, że należą do MNIE, a jednak MNIE nie znają! Oni skradli ofiary i dziesięciny! Oni twierdzą, że należą do MNIE, a jednak nawet MNIE nie znają! Oni się nawet nie przejmują! Pobili MOJE owieczki i przepędzili je, – kiedy nie mogli ich kontrolować, to zamknęli im usta i pobili ich zmuszając do uległości, i wygonili ich!

Och, przyjdźcie do MNIE – waszego PANA, waszego BOGA, waszego ZBAWICIELA – MOJE owieczki i jagnięcia, gdyż JA jestem jedynym DOBRYM PASTERZEM! JA opatrzę wasze rany i dam wam odpoczynek. Och, och, och, czy słyszycie, jak bardzo ubolewam?! JA wam tego nie wyrządziłem, MOI umiłowani. JA wam tego nie wyrządziłem, MOJE owieczki, MOJE jagnięcia, MOJE dzieci, MOJA Oblubienico!

Och, wilki zapłacą, gdyż w ten dzień Rózga spadnie na wilki w potężny sposób. Ujawnię i zdemaskuję wilki, i użyję tego naczynia, które teraz przemawia, a ona w MOJEJ Mocy zedrze maski z waszych twarzy, i owieczki ujrzą was takimi, jakimi jesteście. Najpierw mówicie, że jesteście owcami i zakładacie jedną maskę, ale pod spodem macie inną maskę, a jest nią maska wilka. JA mówię wam jednak, to pod tą maską kryje się prawdziwa twarz, a jest to twarz demona, który wypowiada te kłamstwa pochodzące z samego piekielnego padołu!

Och, och, och, mówię do was ponownie: zanim zostaniecie zupełnie opanowani przez demona, wy wilki w owczym przebraniu, teraz uzyskajcie wyzwolenie!  Przyznajcie, co uczyniliście przed całym Niebem i ziemią. Uciekajcie! Uciekajcie! Uciekajcie! JA, bowiem jestem Wszechmocnym WŁADCĄ BOGIEM – JEZUSEM CHRYSTUSEM (JAHUSZUA ha MASZIJACH), z którego zadrwiliście! 

Mówicie, że nie jesteście misjami, a jednak udajecie, że pełnicie posługę, lub też twierdzicie, że jesteście duszpasterzami, ale odzieracie MOJE stada! 

JA będę tym, który przegoni was SWOJĄ Rózgą, i JA wzbudzam armię Eliaszów, Jeremiaszów i Janów Chrzcicieli, i oni pogonią was w MOIM Imieniu i w MOJEJ Mocy, wyłącznie dla MOJEJ Chwały!

Mówicie, że JA nie wypowiadam się o Sądzie. Mówicie, że JA nie wypowiadam się o gniewie. Poniżacie MOICH świętych proroków i mówicie: „Och, drogie biedactwa, brak wam DUCHA ŚWIĘTEGO”. Ale JA mówię wam w ten dzień, wy źli: JA wypowiadam się o Sądzie, JA wypowiadam się o gniewie! A wy, wy, wy, którzy przemówiliście w MOIM Imieniu, CHRYSTUS (ha MASZIJACH) – wy, wy, wy, wy odczujecie MÓJ Gniew w potężny sposób, kiedy wyrok spadnie na was tego dnia!!!

O tak, wy otrzymacie bolesną lekcję! O tak, wy źli pasterze, to będzie dla was wielka lekcja, jeśli nie ukorzycie się i nie nawrócicie jeszcze tego dnia! 

Oto, co mówię: To, co postanowiliście rozegrać, nie jest grą! Wy ograbiliście MOJE stado i sprowadziliście je na manowce, ale JA dopilnuję, abyście za to zapłacili! Och, będziecie za to płacić!

Uciekajcie wilki, uciekajcie! 

Uciekajcie od tego, co zamierzaliście uczynić! 

Uciekajcie od tego, co uczyniliście!

Uciekajcie, ukorzcie się i nawróćcie! 

Upadnijcie na kolana i wołajcie o litość za to, co uczyniliście!

Wołajcie o litość, która wciąż jeszcze może przyjść!

Wy uciszacie MOICH prawdziwych Proroków i Apostołów. Mówicie: „Jeśli nie możecie mówić dobrych rzeczy i poprawiać mi samopoczucia…”, że, jeśli to nie oddziałuje pozytywnie, nie nawołuje i nie buduje moralnie, to mówicie: „Nie!” 

Nie chcecie słyszeć od nich jakichkolwiek Proroctw!

Nazywacie ich fałszywymi prorokami i mówicie: „Odejdźcie! Zaprawdę DUCH ŚWIĘTY nie przemawia dzisiaj przez was!” Chociaż JA posyłam ich raz za razem i ostrzegam, i ostrzegam, i ostrzegam, wy zamknęliście swoje uszy i udajecie, że JA w ogóle nie przemawiam, ale w swoich sercach boicie się, że inni ludzie usłyszą!

Jak wielu zwiedliście? 

Jak wielu okłamaliście?

Jak wielu przekonaliście, że są bogiem, a oni stanęli przede MNĄ i JA musiałem powiedzieć: „Odejdź precz!”? 

To z waszego powodu, wy źli przywódcy, JA muszę mówić: „Odstąpcie ode MNIE wy, którzy dopuszczacie się nieprawości, nigdy was nie znałem, i idziecie do piekła i tam pozostaniecie.” (Ew. Św. Mateusza 5:41)

Wy bierzecie MOJE Słowa i przekręcacie je tak, by oznaczały to, czego JA nie chciałem przez nie przekazać!

Wy, źli przywódcy, pożywiacie ich trucizną, kiedy zamiast tego, MOJE Słowo jest jak plaster miodu – słodkie, och tak słodkie… Ono ma być przyjemnym, ale jednocześnie solidnym, twardym pokarmem (komentarz: duchowym mięsem). Mleko ma być proste nawet dla najprostszego dziecka, a wy jednak zmieniacie je w truciznę kłamstwami, które wypowiedzieliście! 

Nauczacie ich, że JA nie powrócę ponownie, mówicie im, że o tym opowiada się od czasów Noego, (2 List Piotra 3:4) a zamiast tego uczycie ich drwić i wyśmiewać się ze wszystkiego, co czyni MÓJ DUCH ŚWIĘTY, i ze wszystkiego tego, co jest wypowiadane! Nauczacie ich, że aborcja jest czymś właściwym, a homoseksualizm jest miłością, i że JA nie będę sądzić tego grzechu, ale czy nie widzicie, że wyłącznie JA jestem Czysty i Święty, i że ta obrzydliwość pochodzi z dołu, a nie z góry? 

To prawda, że miłuję grzesznika; to prawda, że nienawidzę grzechu! 

To jest obrzydliwość w MOICH oczach i każdy, kto słucha, może usłyszeć w tym MOJEGO DUCHA ŚWIĘTEGO.

Och, usłyszcie MNIE! Och, usłyszcie MNIE! Och, usłyszcie MNIE, kaznodzieje i przywódcy, którzy sprowadziliście MOJE stada na manowce! 

Och, usłyszcie MNIE! Och, usłyszcie MNIE! Och, usłyszcie MNIE wilki, oddalcie się dzisiaj od MOICH stad, bo w przeciwnym razie powalę was u szczytu powodzenia, powalę was za kazalnicami! Nastąpią zgony pomiędzy tymi, którzy śmieli przeciwstawić MI się w ten dzień! Ujawnię wasze ukryte grzechy na większą skalę. Jeśli myślicie, że już to widzieliście, poczekajcie tylko, bo JA dopiero zacząłem!

Wy, którzy jesteście wprzężeni w nierówne jarzmo, (2 Koryntian 6:14) JA mówię dziś do was. Słuchajcie uważnie! Nakłońcie wasze uszy ku każdemu Słowu, które wypowiadam. Och, jest tak wiele małżeństw, których JA nie powołałem, jest tak wiele małżeństw, i w MOICH Oczach, JA mówię wam to, nie mogę znieść tego brudu grzechu, który pokrywa MOJĄ Oblubienicę, gdyż to oni są tymi, którzy to uczynili. JA mówię wam to, słuchajcie uważnie, co mam właśnie powiedzieć! 

JA mówię do bezbożników, z którymi się pobrali, którzy pokrywają ich rożnego rodzaju perwersją, złem, winą i grzechem – wypuście MOJĄ Oblubienicę!

Skaziliście ją grzechem seksualnym! Uprawiacie nierząd, a potem przychodzicie do niej … JA mówię to do was, wy mężowie, którzy zostaliście sprowadzeni na bezdroża. JA mówię to do was, wy, które macie mężów, którzy uprawiają nierząd. Szatan stara się skazić MOJĄ Oblubienicę – tą, która ma być bez plamki i w bieli. I JA mówię to teraz do was: JA nie będę tego już dłużej tolerował! 

Mówię wam teraz: Nie będę tego już dłużej tolerował! Biorę MÓJ miecz i rozdzielam małżeństwa! (Ew. Św. Mateusza 10:34-36) Ci, którzy są pobożni, ostoją się, a ci, którzy nie są – upadną! 

JA nie jestem w rozwodach, to jedynie większe więzy.

Przychodzę, aby uwolnić MOJE dzieci, i to właśnie będzie miało miejsce!  

Och wy, którzy twierdzicie, że należycie do MNIE, i którzy jesteście ożenieni z pobożnymi kobietami, a mimo to przeglądacie Internet w poszukiwaniu grzechu i pornografii – zatruwacie wasze oczy i popełniacie cudzołóstwo w waszym duchu i duszy, a jednak myślicie, że nikt nie będzie o tym wiedział! Cóż, mam dla was wiadomość, i wierzcie MI, mówię wam, i jest to prawda, gdyż JA jestem BOGIEM, który nie może kłamać.  Jeśli się nie ukorzycie i nie nawrócicie, to zginiecie, gdyż skaziliście MOJĄ Oblubienicę! Małżeństwo ma być święte!

Czy nie rozumiecie? 

Małżeństwo ma być święte! 

Jest ono pomiędzy kobietą i mężczyzną. 

Łoże małżeńskie ma być święte, gdyż reprezentuje ono jedność we MNIE! 

Kiedy bowiem jesteście prawdziwie połączeni umysłem, ciałem, duchem i duszą, to jesteście jednością ze MNĄ i z TRÓJCĄ ŚWIĘTĄ. 

Jak jednak możecie być jednością z kimś, kto uprawia nierząd na prawo i lewo? 

Jak możecie być jednością z kimś, kogo umysł myśli o każdego rodzaju grzechu? 

Jak możecie być jednością z kimś, kto nienawidzi samego MOJEGO Imienia? 

Och, mówię wam to i mam zamiar wyrazić się bardzo jasno. Nie będę już dłużej tolerował tego, że MOJA Oblubienica jest zanieczyszczana grzechem seksualnym! 

Nie będę już tego dłużej tolerował i lepiej potraktujcie te Słowa poważnie, gdyż widzicie, JA nie jestem BOGIEM, z którego można drwić, a wy znacie MÓJ Głos! JA mówię wam to – czy to mężowi, czy żonie – wy nie zdradzacie ich (współmałżonków), wy zdradzacie JEZUSA CHRYSTUSA (JAHUSZUA ha MASZIJACH)!

Zwłaszcza wy, tak zwani chrześcijańscy mężowie, którzy twierdzicie, że należycie do MNIE, a mimo to nie słyszycie MOJEGO DUCHA, a wasze Duchowe Oczy są ślepe. Wy nie zdradziłyście tylko tego męża, wy nie zdradziliście tylko tej żony – JA mówię wam to ponownie – wy zdradziliście JEZUSA CHRYSTUSA (JAHUSZUA ha MASZIJACH)! JA wystawię was na otwartą hańbę! 

Zaczęło się od tego, gdy prezydent tego narodu wystąpił przed ludźmi, i powiedział: „Chociaż ja zrobiłem źle, to nie jest wasza sprawa.” (Komentarz: Odniesienie do występku byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Billa Clintona.) A ludzie zgodzili się.

Cóż, JA mówię wam w ten dzień: To jest sprawa PANA BOGA WSZECHMOGĄCEGO, gdyż JA ostrzegam was dziś.

Kościele pozorantów, słuchajcie uważnie tego, co mówię. Nawet, jeśli udajecie, że należycie do MNIE, nawet, jeśli udajecie tak, jak przywódca tego narodu udaje, że należy do MNIE, JA wystawię was na otwartą hańbę tak, jak uczyniłem temu przywódcy, i JA uczynię to ponownie. 

Wy, którzy twierdzicie, że należycie do MNIE, wykradacie się za plecami współmałżonków i wdajecie się w cudzołożne związki. Grzechów seksualnych i żądz wam nie brakuje. JA jednak mówię wam to: Następnym razem, kiedy będziecie w samym akcie dokonywania cudzołóstwa, to pamiętajcie o tym, że każdy twój oddech, każde kolejne bicie serca, należą do MNIE! Wy nie będziecie znać dnia ani godziny. Sprawię, iż współmałżonek dowie się dokładnie wszystkiego o was! 

Świat będzie potrząsać głową, nie rozumiejąc, dlaczego tak częste są przypadki raka prostaty u mężczyzn. Ale mam zamiar pokazać dokładnie, co myślę o grzechu seksualnym! JA to pokażę, a wy zostaliście dziś ostrzeżeni o tym, że jesteście odpowiedzialni za to, co teraz wiecie! 

Lepiej ukorzcie się i nawróćcie i upadnijcie na swoje twarze i kolana, i lepiej ukorzcie się i nawróćcie nie tylko przed waszym Wszechmocnym WŁADCĄ JEZUSEM CHRYSTUSEM (JAHUSZUA ha MASZIJACH), a JA wam dzisiaj przebaczę, ale wtedy musicie wyznać wszystko waszemu współmałżonkowi, którego obraziliście i zdradziliście. Mówię wam, bowiem to, iż nie pozwolę się z SIEBIE wyśmiewać ani dnia dłużej! Wy możecie być w trakcie dokonywania cudzołóstwa i myśleć, że uszło wam to płazem, ale JA mówię wam to: JA, PAN BÓG, sprawię, że padniecie martwi, i nie będziecie wiedzieć, kiedy to uczynię, i ześlizgniecie się na waszej własnej spermie prosto do Piekła! (V Księga Mojżeszowa32:39; List do Hebrajczyków 10:26-31)  

JA mówię wam to, ponieważ jestem BOGIEM Miłosierdzia. Słuchajcie, i to słuchajcie MNIE dobrze. Wy jesteście nauczani: „Ach, co tam, jestem tylko mężczyzną. Mogę robić, co chcę. Tak długo jak tylko nie widzi tego żona, wszystko jest w porządku.” Ale zapominacie o tym, że macie Niebiańskiego OJCA, nawet, jeśli udajecie, że należycie do MNIE, JA znam was, och, tak dobrze.

I wy, tak zwane chrześcijanki, które twierdzicie, że należycie do MNIE – nie jesteście lepsze. Przez jak wiele dni wykradacie się myśląc, że wszystko jest w porządku, „jeśli tylko mój mąż nie wie”. Ale JA mówię wam dziś, że rozliczam was, i wy też nie wiecie, kiedy zabiorę wasze życie! Wy także będziecie nękane plagami raka, i nie będzie na nie lekarstwa.

Trzymajcie MNIE za Słowo, gdyż te Słowa, które wiecie, że słyszycie, są z MEGO DUCHA ŚWIĘTEGO, a was objął strach, gdyż wiecie, do kogo JA mówię – do ciebie i ciebie i ciebie!

Wy możecie zatwierdzać wszystkie prawa, jakie tylko chcecie i próbować twierdzić, że małżeństwa tej samej płci są święte, ale och, stany, które zatwierdzą to prawo, pożałują tego, ponieważ JA nie dam się z SIEBIE naśmiewać! Gdyż instytucja małżeństwa została, bowiem ustanowiona, jako święta! Symbolizuje ona jedność OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO. MY jesteśmy Jednością, a kiedy pobieracie się – wy jesteście jednością. Kiedy wychodzicie za poganina, to zawsze będą zmagania, kiedy to światłość będzie próbowała przemóc ciemność, albo ciemność będzie próbowała przemóc światłość.

Ale JA usłyszałem wołania MOICH dzieci, które są w nierówno sprzężonych jarzmach i mówię wam w ten dzień poprzez tę Prorok ElisabethSherrie Elijah, wypowiadam to w potężny sposób: JA zażądam życia tego, kto dalej zanieczyszcza MOJĄ Oblubienicę, Oblubienicę JEZUSA CHRYSTUSA (JAHUSZUA ha MASZIJACH)!

MOJE dzieci – ci, którzy prawdziwie MNIE znają: Wy macie żyć w tym świecie, ale nie stać się podobnymi do tego świata! 

Bądźcie święci tak, jak JA jestem Święty! (1 Piotra 1:16) 

Żyjcie w święty sposób, mówcie w święty sposób, myślcie w święty sposób i postępujcie w święty sposób! 

Oddzielcie się od wszystkiego, co jest bezbożne! Bezbożność nie powinna mieć w was miejsca.

Dzieci, módlcie się w Imieniu JEZUSA (JAHUSZUA), gdyż JA was uwolnię. Potem miejcie ufność, że jest to dokonane, i po prostu uwierzcie!

******* Koniec Proroctwa ******* 

Jak zostało wypowiedziane, tak zostało zapisane 26-go sierpnia 1998 roku o godzinie 10:42. Dane tej Służebnicy, Dziecku, Wojowniczce i Oblubienicy JAHUSZUA MESJASZA, Elisabeth Elijah.

Adresy E-mail do korespondencji:

[email protected]
[email protected]

Adresy E-mail do korespondencji w języku polskim:

[email protected]

Adresy stron internetowych:

www.amightywind.com / www.almightywind.com
www.amightywind-proroctwa.com

Kliknij, aby przejść do strony głównej, na której znajdują się pozostałe Proroctwa w języku polskim.

[Kopie Proroctw można znaleźć także na stronie macierzystej Misji Amightywind w dziale tłumaczeń międzynarodowych pod tym oto adresem: http://www.amightywind.com/prophecy/prophlanguages.htm]

 

Portret użytkownika ttteis77

powiedźcie sprawdzam.

powiedźcie sprawdzam. Zobaczcie na jakich zasadach działa cenzor, popatrzcie na filmy i zróbcie porównanie. Dlaczego ten materiał został usunięty, a tamten nie?, który również narusza, łamie regulamin . Przecież wyraźnie pisze w regulaminie, tu i tu. walczcie ich własną bronią, aż się zadławią.

Portret użytkownika Alien1974

...... 

...... 
Internet nie powstał po to, żeby ułatwiać ludziom życie, ale po to, żeby móc inwigilować wszystkich i wszystko. W Objawieniu Jana ten czas nazywany jest właśnie APOKALIPSĄ, czyli odsłonięciem. Czas odsłonięcia dobiega końca, bo Smok, który wspomaga BESTIĘ, zaniepokojony rozwojem sytuacji, postanowił wprowadzić cenzurę, a tym samym zakończyć czas Apokalipsy. Z chwilą upadku CZARNEGO KRÓLA (nie mylić z czarnoskórym) zacznie się ARMAGEDDON i internet przestanie istnieć. Kto chciał skorzystać z wiedzy zawartej w internecie, to skorzystał, a reszta pracy będzie musiała zostać przeprowadzona w tradycyjny sposób.

 

Portret użytkownika PrawNICK

Przecież cenzura na Google (a

Przecież cenzura na Google (a więc i YT) jest od ponad roku. Praktycznie nie sposób znaleźć treści które były dostępne jeszcze dwa lata taemu a już przypadkiem na nie natknąć się nie można wcale.

Dotyczy to materiałow o NWO, szczepieniach czy medycynie tradycyjnej.

Portret użytkownika PrawNICK

Ty to pewnie z tych co jak w

Ty to pewnie z tych co jak w głowę cegłą dostaną to i tak będą twierdzić, że cegły nie isntnieją.

PS. Już był taki jeden co twierdził że "reaktory RBMK" nie wybuchają i nie miało dla niego znaczenia, że na własne oczy widział grafit który wyleciał z ich wnętrza.

PPS. Gdyby nie cenzura mógłbyś znaleźć prawie dwudziestoletni film o NWO w którym z ponad 80% dokładnością opisano to co teraz jest robione.

Portret użytkownika GoFunkYourself

Odnosnie rasizmu   oraz  mowy

Odnosnie rasizmu   oraz  mowy nienawisci;

 

Wszystkie marki/rasy/brands of samochodow sa takie same

Kazdym przejedziemy z punktu A do punktu B

Kto myśli inaczej  wywyższa jedne  rasy/marki/

brands jest brandystą/rasistą 

Tak głupie  ze az smieszne

Ale z tego co widze ryje berety piewcom poprawnosci politycznej  

Czyli dziala

Portret użytkownika inzynier magister

Czy to oznacza że wszystkie

Czy to oznacza że wszystkie treści chrześcijańskie będą promowane i chronione przez youtuba ?! No bo przecież w ich oświadczeniu widać chęć ochrony wszystkich, czyli także chrześcijan i ochronę chrześcijańskich wartości które wyraźnie mówią że zboki, genderowcy i pederaści to ludzie opętani, którzy idą do piekła jeśli się nie poprawią !

Ojcem Mieszka był, według niego, Siemomysł, dziadem Lestek, a pradziadem Siemowit. Z pierwszą żoną, Dobrawą, miał Mieszko syna Bolesława i córkę.

Portret użytkownika &

Bóg zawarł przymierze z

Bóg zawarł przymierze z człowiekiem i dopóki nikomu nie dzieje się krzywda i nie ma szerzenia propagandy, jes to tylko ewentualnie grzeszek. Kto dzisiaj nie jest zboczony? Może księża? Może ty?

Wy natomiast handlujecie, by uczcić narodziny swojego boga. Czy wasz bóg Jezus jest królem handlu i jarmarków?

Straszycie piekłem wszystko i wszystkich i siejecie lęk.

 

To być może dla Ciebie magistrze:

W innym miejscu sam Pan Jezus powiedział: ...(21) Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. (22) W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów? (23) A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie (Mateusza 7:21-23).

Strony

Skomentuj