Wzrosła ilość ofiar nagłej erupcji wulkanu na Białej Wyspie w Nowej Zelandii

Kategorie: 

Źródło: kadr z YouTube

Nagła i niespodziewana erupcja wulkanu tworzącego Białą Wyspę na wschodnim wybrzeżu Nowej Zelandii spowodowała śmierć 5 osób, a 31 nadal pozostaje w szpitalu na skutek odniesionych obrażeń. Wciąż 8 osób wciąż uważa się za zaginione. 

 

Wyspa jest miejscem częstych wizyt turystów i w momencie wzmożenia aktywności wulkanicznej znajdowało się na niej 47 osób. Wulkanolodzy z nowozelandzkiego instytutu geofizycznego GeoNet, prowadzący system monitorowania zagrożenia geologicznego, opisali erupcję jako impulsywną i krótką. Pióropusz gazu i popiołu wulkanicznego wzniósł się na ponad trzy kilometry nad kraterem.

 

Premier Nowej Zelandii, Jacinda Ardern pochwaliła odwagę pierwszych ratowników i pilotów, którzy przeprowadzili rozpoznanie lotnicze po erupcji. Potwierdziła też, że ​​na zboczach wulkanu nie znaleziono już żadnych oznak życia. Sytuacja z erpocją uspokoiła się na tyle, że ratownicy mogli dzisiaj wrócić na wyspę w celu kontynuacji akcji ratunkowej, aby odnaleźć zaginionych.

 

Biała Wyspa jest jednym z kilku wulkanów w obrębie Nowej Zelandii, które mogą w każdej chwili wybuchnąć. W tym rejonie świata magma znajduje się dość płytko, a ciepło i gazy wulkaniczne działają na wody powierzchniowe i gruntowe, tworząc potężne systemy hydrotermalne. Aktywacja jednego z nich mogła być przyczyną tej tragicznej nagłej erupcji. 

 

 

 

Ocena: 

2
Średnio: 2 (1 vote)
Opublikował: admin
Portret użytkownika admin

Redaktor naczelny i założyciel portalu zmianynaziemi.pl a także innemedium.pl oraz wielu innych. Specjalizuje się w tematyce naukowej ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń dla świata. Zwolennik libertarianizmu co często wprost wynika z jego felietonów na tematy bieżące. Admina można również czytać na Twitterze   @lecterro


Komentarze

Portret użytkownika Czasy końca

Proroctwo 13

Proroctwo 13

 

POWIEDZ IM MOJE DZIECKO, POWIEDZ IM ODE MNIE!

 

Przekaz otrzymany przez Apostola Elisabeth Elijah dnia 24-go stycznia, 1998 roku.

Słownictwo:

 

Niebo objawia nam Święte Hebrajskie Imiona BOŻE: OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO, i poucza, aby używać ich z czcią. W otrzymanym w 2006 r. Proroctwie 81, BÓG mówi: „Wzywajcie MNIE ponownie w MOIM Imieniu JAHWEH i używajcie Imienia JAHUSZUA, aby dostąpić do MEGO Tronu… a JA wysłucham i odpowiem na wasze wołania”. Tego samego BÓG naucza SWE dzieci na kartach Biblii Świętej. Księga Wyjścia 3:14-15 podaje: „Odpowiedział BÓG Mojżeszowi: JESTEM, który JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JAHWEH posłał mnie do was. Mówił dalej BÓG do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JAHWEH (יהוה), BÓG ojców waszych, BÓG Abrahama, BÓG Izaaka i BÓG Jakuba posłał mnie do was. To jest Imię MOJE na wieki i tak MNIE nazywać będą po wszystkie pokolenia.” Psalm 91:14: „JA go wybawię, bo przylgnął do MNIE; osłonię go, bo uznał MOJE Imię.” Księga Wyjścia 20:7: „Nie będziesz brał Imienia JAHWEH, BOGA twego, nadaremnie.” Mateusza 6:9 „OJCZE nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Imię TWOJE!” Joela 3:5, Rzymian10:13: „Albowiem każdy, kto wezwie Imienia JAHWEH, będzie zbawiony”

Jednakże wiodące organizacje religijne i kościoły ukrywają lub ograniczają wiedzę o Świętych Imionach BOŻYCH, wycofują je z tekstów liturgicznych, kościelnych, z modlitw, z katechizmów, ze śpiewników oraz z nowych przekładów Biblii. Imię OJCA JAHWEH zastępuje się tytułami „Pan”, „Bóg” lub „Pan Bóg”, a Imię ZBAWICIELA JAHUSZUA ha MASZIJACH – greckim imieniem „Jezus Chrystus”, nieznanym w czasach MESJASZA oraz pierwszych Apostołów. Imię BOŻE było i jest usuwane z większości tłumaczeń Biblii zagranicznych i polskich, na przykład z anglojęzycznej Biblii „The King James Version”. W Polsce Imię BOŻE usunięto niemal w całości z popularnej Biblii Tysiąclecia. Imię „Jahwe” w I wydaniu BT (1965) występuje w całym Starym Testamencie z wyjątkiem Księgi Psalmów. W wydaniu II (1971) występuje również w Psalmach (łącznie około 6000 razy). Ale począwszy od wydania III (1976), w większości miejsc imię „Jahwe” zastąpiono tytułem „Pan”, z wyjątkiem 23 przypadków z 21 wersetów. 

JAHWEH – polski zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia BOGA OJCA. Zapis hebrajski: יהוה [JHWH] Jod-He-Waw-He. Skróconą, wielokrotnie występującą w Biblii formą Imienia jest także „JAH”. BÓG OJCIEC JAHWEH jest również nazwany w Biblii Świętej „OJCEM” (Ew. Św. Mateusza 23:9) i„OJCEM ŚWIĘTYM” (Czytaj Ew. Św. Jana 17:11), „JESTEM KTÓRY JESTEM”, „BOGIEM Abrahama, BOGIEM Izaaka i BOGIEM Jakuba” (Księga Wyjścia 3:14-15), EL ELJON/BOGIEM Najwyższym (Rdz 14,18-22), czy też EL SZADDAI/BOGIEM Wszechmocnym (Rdz 17,1; Wj 6,3). W języku angielskim było używane również inne Imię wymawiane: „DŻEHOWA”, a zapisywane, jako Jehova, wymawiane, jako Jehowa w języku polskim.

JAHUSZUA ha MASZIJACH [JAHUSZUA MESJASZ] – zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia SYNA BOŻEGO i naszego ZBAWICIELA. Imię JAHUSZUA oznacza: „JAH zbawia”. Takie Imię nadali SYNOWI BOŻEMU Maria [Miriam po hebrajsku] i Józef na rozkaz BOŻY. (Ew. Św. Mateusza 1: 21) To Święte Imię zostało jednakże zamienione przez tłumaczy Biblii na różne, zależne od używanego języka wersje greckiego imienia „Iesous Kristos”.

Uwaga! W początkowych Proroctwach z Misji Amightywind, otrzymywanych przed rokiem 2000, JAHUSZUA ha MASZIJACH przedstawiał się tym rozpoznawanym i rozpowszechnionym pośród Chrześcijan na całym świecie imieniem „Jezus Chrystus”.  W przeciągu ostatnich lat, to właśnie Imię „JAHUSZUA ha MASZIJACH” zostało objawione światu przez naszego Świętego BOGA, jako prawdziwe Imię naszego ZBAWICIELA, i w tym oto Imieniu otrzymywane są obecnie wszystkie dzisiejsze Proroctwa. BÓG JAHWEH ukazuje w nich SWOIM dzieciom jak bardzo ważne jest przyjmowanie i używanie prawdziwego Imienia JEGO Jednorodzonego SYNA zawartego w pierwotnych hebrajskich i aramejskich Pismach, w szczególności w obliczu nadchodzącego czasu Wielkiego Ucisku, kiedy tylko w tym Imieniu będą przyjmowane modlitwy przez naszego SWIĘTEGO BOGA JAHWEH.

Opracowanie na temat: Święte Hebrajskie Imiona BOGA OJCA JAHWEH oraz SYNA BOŻEGO JAHUSZUA ha MASZIJACH” jest pod adresem: http://www.amightywind-proroctwa.com/hebrewnames.html

RUACH ha KODESZ – DUCH ŚWIĘTY po hebrajsku, czyli w oryginalnym języku większości Ksiąg Biblii Świętej (zapis fonetyczny, czyli według brzmienia). Innymi Imionami DUCHA ŚWIĘTEGO są również: MAMA SZIKAINJAH (Pro. 90), SZIKAINJAH CHWAŁY, (prawidłowa, słyszana z Nieba forma znanego w Polsce tytułu „Szekina Chwały”), IMMAJAH (dosł. „MAMA JAH”), MĄDROŚĆ (patrz: rozdział 8 Księgi Przysłów, Księga Mądrości, Pro. 90).

ELOHIM – rzeczownik w liczbie mnogiej oznaczający PANA BOGA JAHWEH, JAHUSZUA ha MASZIJACH, RUACH ha KODESZ (TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ).

YDS – skrót od „YAHUSHUA Demon Stompers” – są to wierzący orędownicy i duchowi wojownicy, wspierający Prorok Elisabeth Elijah i Misję Ostatniej Szansy w modlitwie. W polskim tłumaczeniu można by ich nazwać „JAHUSZUA Deptaczami Demonów“ (Deptaczami Demonów należącymi do JAHUSZUA).

Ringmaiden, Ringbearer - Ringmaiden oznacza zarówno Pannę Obwieszczającą Słowo BOŻE jako Prorokini i osobę wydającą okrzyk z Ew. Św. Mateusza 25:6 (nawołanie dla Panien oczekujących Oblubieńca), jak i pannę z pierścieniem zaręczynowym Oblubienicy. Ringbearer oznacza osłaniającego, okrywającego Pannę Obwieszczającą w celu ochrony.  Oba tytuły zostały nadane Słowem Proroctwa przez JAHWEH we wczesnych Proroctwach.

 

W lipcu 2010 roku BÓG JAHWEH powiedział również, aby dodawać następujący fragment z 2 Księgi Kronik przed każdym Proroctwem:

2 Księga Kronik 36:16
„Lecz oni drwili z posłańców BOŻYCH, pogardzali JEGO Słowami i wyszydzali JEGO Proroków, aż gniew JAHWEH na jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku.”

 

Komentarz Proroka: 

Podczas dzisiejszej modlitwy, 23-go stycznia, 1998 roku, modliłam się z moją przyjaciółka Sharon. Ja mówiłam jej o Gabrielu i jak ja ciągle jeszcze mam przed sobą wizję trąby przyłożonej do jego ust, gdy czeka on na znak, do zatrąbienia, od BOGA OJCA, siedzącego na Tronie. Ona powiedziała, ‘Oh, Sherrie, zobaczyłaś to?’ I kiedy próbowałam jej odpowiedzieć, to (święte) Języki wyrwały się ze mnie! Ale one były inne, ponaglające; gorące łzy polały się po mojej twarzy. Potem DUCH ŚWIĘTY (RUACH HA KODESZ) pokazał mi JEZUSA (JAHUSZUA). ON klęczał na ziemi, był naprzeciw Gabriela, zakrywał SWOJĄ Twarz dłońmi i płakał, tak bardzo szlochał! ON przemówił i ja mogłam usłyszeć te Słowa. Szlochanie wydarło się ze mnie tak, jakby ON szlochał przeze mnie. Ja pozwoliłam tym łzom wyschnąć na mojej twarzy – takie były gorące – w jakiś sposób wiedząc, że to nie były cielesne łzy, ale nadchodzące od JEZUSA (JAHUSZUA). Ja ciągle odczuwam je na mojej twarzy tak, jakby zaschły i tam pozostały. 

Oto Słowa, które DUCH ŚWIĘTY (RUACH HA KODESZ) z powrotem wkłada w mego ducha, gdyż mam nakazane…
Koniec komentarza.

 

******** Proroctwo ********
 

W Proroctwie 105 JAHWEH powiedział, aby zamieścić to poniższe Słowo Wstępne w każdym Proroctwie:

"JA ostrzegłem cię dawno temu, Elisabeth, aby nie nazwać tej Misji imieniem mężczyzny ani kobiety. Zanim jeszcze powstała ta Misja, JA włożyłem to w twojego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twoich ust. To narodziło się z ust JAHWEH, to narodziło się z ust JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, to narodziło się z ust RUACH ha KODESZ, waszej IMMAJAH. Gdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już zawiodło. To dzieje się dzięki Wiatrowi SZIKAINJAH CHWAŁY, który owiewa tę Ziemię - Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie jest [uczynione] twoim oddechem, bo w przeciwnym razie by zawiodło." (Księga Izajasza 42:8)

Koniec Słowa Wstępnego.

Powiedz im MOJE dziecko, powiedz im ode MNIE!

Chociaż cieszę się z przybycia, aby zabrać MOJE dzieci z tego złego świata, by ponieść MOJĄ Oblubienicę w SWOICH Ramionach, JA płaczę i szlocham, gdyż jestem rozdarty na pół! Tak wielu będzie pozostawionych, tak wielu, którzy nazywają się MOIMI, ale nie ma w nich MOJEGO DUCHA. Oni będą pozostawieni by cierpieć Gniew Wszechmogącego BOGA! 

Powiedz im MOJE dziecko, powiedz im ode MNIE! 

 

Ostrzeż ich! Wielu posłucha i będzie posłusznych temu Proroctwu.

 

Płaczę nad kościołami, które są przepełnione, a ludzie stoją w kolejce, aby się dostać do kościoła. Lecz nie ma w tych kościołach MEGO DUCHA ŚWIĘTEGO! Ci ludzie nazywają siebie MOIMI, ale MNIE nie znają – oni są kościołem symulantów. 

Powiedz im MOJE dziecko, powiedz im ode MNIE: JEZUS CHRYSTUS (JAHUSZUA ha MASZIJACH) prędko nadchodzi! 

JA płaczę nad mężami, którzy pozostawią ich bezbożne żony. JA płacze nad żonami, które opuszczą ich bezbożnych mężów. JA płaczę, gdyż oni próbowali, ale bezbożni współmałżonkowie nie chcieli słuchać. 

Powiedz im MOJE dziecko! Powiedz im ode MNIE, gdyż JA nadchodzę, och tak prędko! 

JA płaczę ze względu na tych, którzy myślą, że JA ich nienawidzę. Jednak JA zmarłem za ich grzechy i dla nich zmartwychwstałem. 

Powiedz im MOJE dziecko! Powiedz im ode MNIE, gdyż JA nadchodzę, och tak prędko!

JA wiem, to będzie wyglądało na to, że niewielu słucha i więcej zakryje swoje uszy, aniżeli usłucha, ale nic się nie zmieniło. 

Czy oni nie czynili tego samego MNIE? 

Czy nie patrzyli na MNIE, jak byłem krzyżowany na Kalwarii? 

Czy nie ci sami, którzy widzieli te cuda, które uczyniłem, krzyczeli: ‘Ukrzyżować go na drzewie!’? 

Kiedy wszystko, czego pragnąłem, to być błogosławieństwem dla nich i dla was, i JA umarłem za wszystkich, aby uwolnić was z uścisku szatana na całą wieczność. A pomimo to, jak wiele ust ciągle przeklina, zapiera się, nie słucha, drwi i bluźni przeciwko MNIE! 

 

Będziesz niczym głos wołającego na pustyni i, MOJA córko, będzie ci się wydawało, że słyszysz jedynie swoje własne echo powracające do twoich własnych uszu. 

Ale to nie twoje echo, ale MOJE echo ten świat usłyszy, wychodzące z twoich ust, które JA powołałem i namaściłem do wymawiania MOICH Słów, nie twoich słów. 

Wielka jest cena – ty i inni, których wyświęciłem/ordynowałem i namaściłem do wypowiadania MOICH Słów, wielkie poświęcenie, – którą musieliście zapłacić!

Ale wielkie będą wasze nagrody. Nic, bowiem, co porzuciliście ze względu na MNIE, nie pozostanie niewynagrodzone. Żaden ból, ani cierpienie, przez które przeszliście nie pozostaną niewynagrodzone. Cokolwiek wycierpieliście ze względu na MOJE Imię, JA wynagrodzę wam nie tylko na tej Ziemi, ale i na wieczność w Niebie. 

Powiedz im, MOJE dziecko, powiedz im ode MNIE, gdyż JA nadchodzę, och tak prędko. 

Wielkie będą błogosławieństwa, które zarezerwowałem dla wszystkich, którzy służą i są posłuszni, oddają dziesięciny, którzy są święci i czczą MNIE. 

Powiedz im, MOJE dziecko, powiedz im ode MNIE, gdyż JA nadchodzę, och tak prędko. 

Mówię wam, że inni usłyszą to Prorocze Echo dookoła świata i nie będą słyszeć głosu przemawiającej kobiety, ale usłyszą Głos przemawiającego Wszechmocnego BOGA. Oni nie będą słyszeć jeden głos, gdyż wielu odpowie echem na MÓJ Głos. 

 

Nawet bezbożni będą zmuszeni usłyszeć MÓJ Głos. Czy nie słyszycie echa nawet z oddali? Chociaż oni zamykają swoje uszy, oni usłyszą MÓJ przemawiający Głos. To jest ich wybór czy będą posłuszni, czy nie, ale JA zmuszę ich do wysłuchania. 

Nie obawiajcie się nienawiści, gniewu, odrzucenia czy pogróżek wroga. Jak ten świat nienawidził MNIE, tak oni będą nienawidzić ciebie i wszystkich, którzy naprawdę należą do MNIE.

 

Powiedz im MOJE dziecko, powiedz im ode MNIE, aby dusze mogły wciąż jeszcze być wyzwalane w MOIM Imieniu i przez MOJĄ Krew od Gniewu Wszechmogącego BOGA, który nadchodzi na ten świat tak szybko! 

Najpierw przychodzę wziąć MOJE dzieci do domu, och z tak wielką miłością. JA wiem, którzy są MOI. Ci, z MOIM DUCHEM w sobie już mają niewidoczne skrzydła do latania. 

Powiedz im, MOJE dziecko, powiedz im ode MNIE, gdyż JA nadchodzę, och tak prędko! 

Ci, których JA nazywam MOIMI dziećmi usłyszą i rozpoznają MÓJ Głos. 

Ci, którzy nie są MOIMI dziećmi, ale są z kościoła symulantów, zakryją swoje uszy i powiedzą: „Odejdź, nie chcemy słyszeć tego, co mówisz!” 

 

Nawet wtedy, gdy to, co JA prorokuję w końcu spełnia się, oni oskarżą was o spowodowanie tego, gdyż to przepowiedzieliście, a co prorokujecie dla innych, bardzo szybko się wydarzy! 

Ten świat nigdy nie przygarnie MOICH dzieci! 

Ten świat jest grzeszny i jest smrodem dla MYCH Nozdrzy. Smród grzechu Ameryki i liderów tego narodu oraz tego świata zatyka MNIE, i JA uwolnię się od tego smrodu. 

 

Oto, dlaczego przychodzę szybko, aby zabrać MOJE dzieci bezpiecznie do domu! 

Potem Sąd BOŻY spadnie na tę ziemię w sposób, o jakim nigdy się nikomu nie śniło, ani jaki nie będzie miał miejsca już więcej! I to się przydarzy tej bezbożnej krainie! 

Lecz jeśli ten świat będzie cię akceptować, kiedy JA przyjdę, wtedy wiedz to i strzeż się, gdyż nie jesteś MOIM dzieckiem! Ty należysz do szatana i twoje imię nie jest zapisane w Księdze Życia BARANKA pod nagłówkiem: ‘Wybawieni’! Nadajesz się jedynie na Sąd i Gniew Wszechmogącego BOGA! Piekło jest tym, co zobaczysz!

 

Jest Księga Życia BARANKA, która została stworzona przed założeniem świata, i JA wiedziałem z góry, kogo imię zostanie zapisane i pod jakim tytułem. 

Są tam tylko trzy tytuły: 

 1. Wybawieni 
 2. Wymazani 
 3. Potępieni 

 

Wasze imię jest już tam w jednym z tych miejsc!

 

Mimo to, ci, którzy są zapisani, jako ‘Wybawieni’, mogą mieć swoje imię wymazane! 

 

A jeśli zostanie ono wymazane, to tylko, dlatego, że poznaliście dobroć BOGA OJCA, a jednak wybraliście służeniu bogu tego świata, cielesnej pożądliwości, i odwróciliście się ode MNIE i tylko udawaliście, że oddaliście MI swoje serca i życia. JA z góry to wszystko wiedziałem, jakiego wyboru dokonacie, gdyż JA jestem BOGIEM całkowitej mądrości i wiedzy i nigdy nie jestem zaskoczony przez cokolwiek, co się dzieje. 

Pamiętajcie, że cokolwiek lub ktokolwiek, kogo najbardziej kochacie, jest bogiem, któremu służycie. 

Mick Jagger jest obejmowany i chwalony przez ten świat, jednakże on służy innemu bogu – bogu zła. I chociaż JA pozwoliłem na tę sławę i fortunę, to jest to wszystko, co będzie kiedykolwiek znał, gdyż zaprzedał on swoją duszę Piekłu dawno temu. Teraz stara się zabrać innych tam, dokąd idzie – tak wiele gwiazd „rocka” (Komentarz: Rock znaczy skała, ale również kołysanie się, a także rodzaj muzyki młodzieżowej), jak ich nazywają. 

 

Nawet przez tę nazwę szatan naśmiewa się ze MNIE, gdyż on wie, że jest tylko jedna ŻYWA SKAŁA, i to jestem JA, wasz PAN JEZUS CHRYSTUS (JAHUSZUA ha MASZIJACH). 

Wiedzcie to: muzyka rockowa nie pochodzi od ŻYWEJ SKAŁY. 

Gwiazdy rocka nie mają ducha ŻYWEJ SKAŁY – oni zaprzedaliswoje dusze dla sławy i fortuny, zawarli pakty z diabłem, które JA z łatwością mogę unieważnić, i czynię to wiele razy. Oni wciąż jeszcze mogą żałować w pokorze, nawrócić się i obmyć je (dusze) w MOJEJ Krwi przelanej na Kalwarii. 

Artyści, wy zaprzedaliście swoje dusze! 

Jesteście opłacani, aby przeklinać MOJE Imię i wszystko, co Święte za zwykłą światową sławę i fortunę! Jednak nie możecie kupić swojej drogi do Nieba! 

 

Bogaci i sławni tego świata nie są bogatymi i sławnymi w oczach Wszechmogącego BOGA! 

 • Wy jesteście biedakami, jednak nie wiecie o tym!
 • Głodujecie z braku Chleba Życia, jednak nie wiecie o tym! 
 • Umieracie z pragnienia Żywej Wody, jednak nie wiecie o tym! 
 • Jesteście nadzy, nie macie okrycia, jednak nie wiecie o tym! 
 • Zmierzacie do piekła i o tym nie wiecie!
 • Jesteście bogatymi w światowe posiadłości, jednakże nędzarzami w Duchowe Dary!
 • Wasze pieniądze nie mogą kupić tego, co dałem darmo MOIM dzieciom! (Dzieje Apostolskie 8:14-22)

MOJE dzieci: 

 • służą MI i stawiają MNIE na pierwszym miejscu w swoim życiu, 
 • żyją w Świętości wobec MNIE, 
 • świadczą dla MNIE, 
 • cierpią dla MEGO Imienia. 
 • MOJE dzieci oddają dziesięciny, 
 • dają ofiary na wsparcie pracy, którą nakazałem wykonać innym misjonarzom, korzystających ze świętych dziesięcin i ofiar.

 

Z tego względu JA oszczędzę ich w Dzień Sądu.

 

MOJE dzieci nie boją się stanąć w obronie Świętości. One będą wypowiadać się przeciw homoseksualizmowi, aborcji, pornografii i wszelkiego rodzaju grzechowi. 

Czy JA nie miłowałem na tyle, aby nawet ostrzegać faryzeuszy? - O ileż bardziej powinniście wy! 

Czy JA nie posłałem Mojżesza, aby ostrzegł złego faraona? - O ileż bardziej powinniście wy! 

 

MOJE dzieci wiedzą, że JA obiecałem tę samą zapłatę, jaką otrzyma ta misjonarka w Niebie za posługiwanie ludziom, przyprowadzanie dusz do MNIE, modlenie się, pouczanie, wyzwalanie jeńców w MOIM Imieniu, wypowiadanie się przeciwko bezbożności i ogłaszanie MOICH Proroczych Przekazów. 

To samo bogactwo jest zgromadzone dla każdego, kto pomaga, zachęca, modli się za tych Apostołów, Proroków, Ewangelistów, Pastorów, Nauczycieli, tych, którzy uwalniają więźniów dla MOJEJ Chwały. Oni także otrzymają te same nagrody zgromadzone dla nich w Niebie. (Mateusza 10:41)

 

Przestrzegam was. Siejcie wasze nasiona tylko w Misje, które głoszą i pouczają całą prawdę, nawet, jeśli to przynosi zgorszenie. Módlcie się za tych misjonarzy, wspomagajcie ich. JA nie mówię o licencjach nadawanych przez człowieka, nazywanych przez ten świat uwierzytelnieniami duchowymi. Wielu je ma i również mają olbrzymie kościoły, a jednak używają ich do sprowadzenia ludzi na manowce. 

Tylko Wszechmogący BÓG JAHWEH wyświęca, a nie człowiek, gdyż JA znam ducha tego mężczyzny lub kobiety. JA wiem czy nadają się oni na duchownego przywódcę. 

 

Ponownie człowiek zabawia się w BOGA. 

 

Wielu jest powołanych, ale niewielu jest wybranych przeze MNIE. (Mateusza 22:14) 

A więc nie pozwólcie szatanowi oszukiwać! 

Wy będziecie pociągnięci do odpowiedzialności, jeśli oddajecie dziesięciny i datki pieniężne do kościoła, o którym wiecie, że nie głosi prawdziwej Ewangelii JEZUSA CHRYSTUSA (JAHUSZUA ha MASZIJACH)! Jeśli taki pastor (ksiądz zakonny, proboszcz, duchowny, misjonarz, biskup, papież) naucza błędu i sprowadza innych na manowce, a wy pomagacie mu waszymi dziesięcinami i ofiarami, to nawet, gdy to czytacie, poczujecie się winnymi, i będziecie wiedzieć, że nie jestem zadowolony, gdyż czyniąc to pomogliście wrogowi w pokonaniu MOICH dzieci. 

JA cieszę się, kiedy oddajecie dziesięciny i dary tym, którzy codziennie oddają swoje życie dla MNIE, codziennie usługują MI i ludziom. W większości przypadków oni są wykorzystywani, odrzuceni, nienawidzeni za opowiedzenie się za Świętością i głoszenie MOICH Przekazów. Tak wielu z tych misjonarzy sami dźwigają ciężary finansowe.

 

Gdzie są MOJE dzieci, które pobłogosławiłem?

Dlaczego siejecie ziarno na suchej, twardej i niepłodnej roli? 

Dlaczego nie modlicie się i nie pytacie, gdzie siać wasze święte dziesięciny i ofiary? 

Tak, JA zdemaskowałem oszustów szatana, którzy MNIE ograbiają, kradnąc Święte Dziesięciny i Ofiary i używają je tylko dla swoich własnych celów. Te wilki w owczym przebraniu są demaskowane i staną oni w Dzień Sądu przed Wszechmogącym BOGIEM, którego ograbiali. Biada tym misjonarzom! (duchownym, pastorom, księżom, papieżom, kaznodziejom)! 

Módlcie się, abym ukazał wam tych prawdziwych w odróżnieniu od szatańskich oszustów. 

 

JA miałem chciwego ucznia, syna piekieł. Jednak to nie oznacza, ze wszyscy uczniowie byli zdrajcami, czy tak? A więc sprawdza się to ponownie. 

Wy pytaliście się, „Dlaczego nie jestem błogosławiony/błogosławiona za moje oddawanie dziesięciu procent?” Powiem wam: dlatego, że siejecie ziarno w twardą, suchą, nieurodzajną glebę, a tym jest pouczanie błędu, zwodząc i prowadząc innych do samego wnętrza piekła! Nawróćcie się dzisiaj! 

Jeśli jesteś MOIM dzieckiem i nie oddajesz dziesięcin i ofiar, to nie jesteś MI posłuszny/a. 

Dlaczego więc mówisz, że mnie kochasz, jeśli MNIE nie słuchasz? Nawróć się dziś, abym mógł ciebie pobłogosławić cudami takim jak ryby i chleby i aby twoje modlitwy szybko uzyskiwały odpowiedzi. 

JA słyszę, jak niektóre z MOICH dzieci mówią teraz: „Och nie, ja nie dam jakichkolwiek moich pieniędzy do Misji – ja nie wierzę w dziesięciny!”, a inni powiedzą: ‘Ja dam Misji. Nie podoba mi się to i ja przyznaję, że daję niechętnie, ale daję. Niewiele, ale daję.” 

 

A oto MOJA odpowiedź dla tej pierwszej grupy tych, którzy nazywają się MOIMI: sami sprawdźcie, bo jeśli nie słuchacie Słowa BOŻEGO, to jak możecie powiedzieć, że jest w was MÓJ DUCH ŚWIĘTY? 

Jak możecie mówić, że MNIE miłujecie, jeśli nie słuchacie MNIE? 

 

Dla tych, którzy dają skromnie i niechętnie, mówię wam: JA również dam wam skromnie i niechętnie. 

Gdyż taką samą miarą, którą wy dajecie, i z taką samą postawą JA daję wam z powrotem. 

 

A więc teraz macie swoje odpowiedzi.

 

Gdy nie odpowiadam na wasze modlitwy szybko, teraz wiecie, dlaczego. Gdy wydaje się jakby dziury były w waszych kieszeniach i pożeracz przychodzi i zjada wasze ziarno tak, iż nie wystarcza do zapłacenia długów, teraz wiecie dlaczego. 

 

Jest przekleństwo na wszystkich finansach tych, którzy nie pamiętają by dać dziesięć procent, jako dziesięcinę. Datki to wszystko, co ponad to. Kiedy wydaje się, że wszystko, co może pójść źle w waszym życiu, idzie źle, teraz wiecie dlaczego – wy ograbiliście BOGA! Malachiasza 3 nie zmienia się. (Księga Malachiasza, rozdz. 3) 

Sławni misjonarze (duszpasterze, pastorzy, duchowni, księża, papieże) tego świata nie zawsze mówią prawdę, zamiast tego, sprawdźcie, co oni mówią. Czy to się zgadza ze Słowem BOŻYM, czy też przekręcają oni Pismo, aby dopasować je do ludzkich idei? 

Wasze dziesięciny i ofiary, bez względu na to jak wielka jest ta ofiara, nie są święte dla MNIE, jeśli siejecie je w szatańskie królestwo! A to jest to, co czynicie, jeśli wspomagacie kogoś, kto naucza błędu i ludzkich doktryn, a nie Święte Słowo BOGA, które nie może kłamać! JA jestem tym Słowem, które stało się Ciałem! Wy jesteście teraz odpowiedzialni za to, czego nie wiedzieliście lub nie byliście nauczani. Nawróćcie się dzisiaj! 

JA mógłbym spuścić deszcz pieniędzy z Nieba dla wsparcia potrzeb misjonarzy. Jednak JA wybrałem, aby tego nie czynić, gdyż zamiast tego chcę, abyście mieli udział w błogosławieństwach poprzez oddawanie waszych dziesięcioprocentowych dziesięcin i datków dla wsparcia dzieła JEZUSA CHRYSTUSA (JAHUSZUA ha MASZIJACH). 

 

Wielu z was myśli, że dziesięciny są po zapłaceniu podatków, po zapłaceniu rachunków, ale czytajcie w Malachiasza 3 uważnie, a zobaczycie, że to jest to, co najlepsze, a nie resztki. Nawróćcie się [z grzesznej drogi]! Przedtem nie mieliście lepszego poznania, teraz zostaniecie pociągnięci do odpowiedzialności za to, co wiecie! 

 

Będziecie wiedzieć, że naprawdę jesteście MOI, kiedy będziecie pragnąć dawać dziesięciny i będziecie podekscytowani, gdy przyjmiecie to do swojego Ducha. Kiedy dajecie dziesięcinę, wy tylko gromadzicie sobie wasze błogosławieństwa w Niebie, które będą zwolnione, gdy zajdzie potrzeba i otrzymacie szybkie odpowiedzi na wasze modlitwy. 

 

Poddajcie MNIE próbie i zobaczycie czy jestem BOGIEM, który kłamie. Czytajcie Malachiasza 3, a potem poddajcie MNIE próbie. 

Ponieważ JA wiem, że większość nie poświęci czasu by przeczytać, JA każę MOJEJ służącej zatrzymać się tutaj i wypisać to dla was.

 

Malachiasza 3:8-18: „Alboż godzi się człowiekowi oszukiwać BOGA, jak wy MNIE oszukujecie? Pytacie: W czym oszukaliśmy CIĘ? W dziesięcinach i ofiarach. Jesteście zupełnie przeklęci, bo wy - i to cały naród - ustawicznie MNIE oszukujecie! Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w MOIM domu, a wtedy możecie MNIE doświadczać w tym - mówi JAHWEH Zastępów - czy wam nie otworzę zaworów niebieskich i nie zleję na was błogosławieństwa w przeobfitej mierze. I zgromię dla waszego dobra szkodnika polnego, aby wam nie niszczył owocu pól, a winorośl nie będzie już pozbawiona owoców, mówi JAHWEH Zastępów. I nazywać was będą szczęśliwymi wszystkie narody, gdyż będziecie krajem upodobania, mówi Pan Zastępów. Bardzo przykre stały się wasze mowy przeciwko Mnie - mówi JAHWEH. Wy zaś pytacie: Cóż takiego mówiliśmy między sobą przeciw TOBIE? Mówiliście: Daremny to trud służyć BOGU! Bo jakiż pożytek mieliśmy z tego, żeśmy wykonywali polecenia Jego i chodzili smutni w pokucie przed JAHWEH Zastępów? A teraz raczej zuchwałych nazywajmy szczęśliwymi, bo wzbogacili się bardzo ludzie bezbożni, którzy wystawiali na próbę BOGA, a zostali ocaleni. Tak mówili między sobą ludzie bojący się BOGA, a JAHWEH uważał i to posłyszał. Zapisano to w Księdze Wspomnień przed Nim dla dobra bojących się JAHWEH i czczących JEGO Imię. Będą moją własnością – mówi JAHWEH Zastępów - w dniu, który JA przygotowuję, i oszczędzę ich, jak ktoś oszczędza swojego syna, który mu służy. Wtedy znowu dostrzeżecie różnicę między sprawiedliwym a bezbożnym, między tym, kto BOGU służy, a tym, kto mu nie służy.”

 

Pamiętajcie, że diabeł oszukał was używając swoich sług, aby skłonić was do myślenia, że wszyscy pastorowie jeżdżą samochodami Rolls Royce, mają prywatne odrzutowce i wypełniają swoje kieszenie srebrem i złotem. Ci, którzy to czynią rabują dziesięciny i ofiary tym misjonarzom, którzy ich potrzebują, a przecież nakazałem, aby MOIM ludziom dawać dziesięciny i datki. 

Dlaczego mówię o tym przez ten Proroczy Przekaz? 

Ponieważ nie usłyszycie tych prawd w bogatych misjach – one zbyt obawiają się urazić ludzi, one nie ostrzegą was, gdzie są wilki, one nie powiedzą wam, że grzech jest grzechem. BÓG się nie zmienił – człowiek tak. Ci bogaci duszpasterze (duchowni, pastorzy, misjonarze, księża, papieże) zabierają pieniądze grzeszników i nawet nie dbają o to, aby im powiedzieć, że muszą się nawrócić [z grzesznej drogi], gdyż są na drodze do piekła! 

Misjonarze, których JA wzbudzam będą mówić MOJE Słowa – oni nie posiadają bogactwa tego świata, aby się obawiać, że je utracą, ale w tych Czasach Końca oni również muszą mieć wasze wsparcie. To będą ci Misjonarze (duszpasterze), którzy w śmiałości będą niczym Jan Chrzciciel. 

Wielu z MOICH dzieci myśli, że ponieważ bogate i sławne duszpasterstwa mają przepełnione kościoły, kolejki ustawiają się przed wejściami, same sławne imiona z radia i telewizji, to na pewno dziesięcina wyda więcej plonu aniżeli ziarno dane komuś wykonującemu MOJĄ pracę, mniej sławnemu lub niemającemu materialnych posiadłości jak ci wyżej wymienieni. 

MOI wierni duszpasterze wspierają te duszpasterstwa(kościoły, misje) ze swoich własnych finansów. Oni polegają na MNIE, abym poruszył serca ludzi, aby siali ziarno w te skromne duszpasterstwa. 

 

JA powiedziałem tej służącej, której teraz używam do wygłoszenia tego Przekazu, kiedy ona zapytała MNIE, dlaczego JA nie posłałem jej tych ryb ze złotymi monetami w ich pyskach? (Mateusza 17:27) 

 

To mówi Wszechmogący BÓG JAHWEH do wszystkich MOICH sług i misjonarzy, którzy zadali to samo pytanie: JA ich posłałem; JA powiedziałem im, aby dali, ale oni nie posłuchali! 

 

Dlatego JA wzbudzę posłuszne sługi, którzy będą siali swoje ziarno na dobrej glebie Duszpasterstw pozyskujących dusze, tak, nawet tę Misji, gdyż pracownik zasługuje na wynagrodzenie. 

 

Dlaczego jest tak, że, gdy osoba ma światową pracę, to każdy myśli: ‘Tak, oni powinni mieć płacone za swoją ciężką pracę’. Ale kiedy ta osoba pracuje dla MNIE, i nawet pracuje ciężej, gdyż duszpasterz pracuje w każdej chwili i w każdy dzień swego życia, a pomimo to jak niewielu rozumie, że oni również zasługują na zapłatę. Czyż nie? Na to jest dziesięcina. 

Czy JA nie nakazałem, aby pierwsza dziesięcina była dla kapłana Aarona? (Kapłańska 2:3, 6:16,18; 7:34) Czytajciewszyscy Malachiasza 3 i zapytajcie się MNIE, abym was pouczył, dlaczego jest w tym błogosławieństwo, nie tylko dla roli, w której zasadza się nasienie, ale również dla siewcy tego nasienia. Wy, którzy czytacie to: MÓJ DUCH ŚWIĘTY (RUACH ha KODESZ) przekonuje was i pokazuje czy jesteście posłuszni, czy nie. 

 

Ci, którzy wspomagają MOJE Duszpasterstwa (misje, kościoły), głoszące MOJE Słowo, czynią to nie dla swojej chwały, honoru lub czci, ale na MOJĄ Cześć, Honor i Chwałę, aby ich dobroć była odbiciem BOGA, któremu służą - jaką radością jesteście dla MNIE!

Och, wstydzę się tych, którzy wspierają MOICH misjonarzy, ale czynią to dla odpisów podatkowych. Zaprawdę, nie będzie żadnego innego błogosławieństwa poza tym. 

Miejcie się na baczności przed tymi, którzy dają na cele charytatywne po to, aby mogli otrzymać z powrotem ich pieniądze po rozliczeniach podatkowych! JA znam wasze serca. One są daleko ode MNIE. To jest smród ofiary nieprzyjemnej dla MYCH Nozdrzy. Nawróćcie się dzisiaj [z grzesznej drogi]! 

JA mam wielu milionerów, a pomimo to tak mało wspomaga tych, którzy mają śmiałość być MOIMI Wysłannikami - Oni będą pociągnięci do odpowiedzialności w Dzień Sądu! 

Nawróćcie się dzisiaj! 

Inwestujcie w dusze! Wy nie możecie zabrać pieniędzy ani posiadłości, gdy będziecie opuszczać Ziemię! 

JA zapytam tych, którzy zostali obficie pobłogosławieni: Jak użyliście swoich pieniędzy dla MEJ Chwały, dla MOICH dzieci? Co odpowiecie? 

Szatan nakłania ludzi do siania w złą pracę, dla złych pasterzy, którzy przekręcają MOJE Słowa, wypowiadają przekazy, które nie urażają, w przeciwnym razie ucierpieliby finansowo, lub utraciliby swój status bezpodatkowy, lub też obawiają się obrazić bezbożników, a nie boją się obrazić Wszechmogącego BOGA! Biada wam! 

JA wzbudziłem misjonarzy, którzy nie mają światowego bogactwa, ale wypowiadają z odwagą MOJE Słowa, błogosławiąc MOICH ludzi i MNIE. 

JA przemawiam do serc MOICH ludzi i mówię: „Dajcie dziesięciny, dajcie datki miłosierdzia!” A oni zachowują się jakby byli głusi i ślepi na potrzeby misjonarzy. 

Biada wam, zbuntowane dzieci! 

Zabiorę to, co wam dałem i dam temu z MOICH dzieci, które nie jest chciwe. 

Tę pracę, którą macie, dałem wam nie po to abyście gromadzili na wypadek, gdy pewnego dnia będziecie w potrzebie, ale aby użyć jej dla głoszenia Ewangelii po całym świecie. 

JA mówię to do serc tych, którzy czczą materialne posiadłości więcej aniżeli MNIE, którzy czczą pieniądze bardziej aniżeli MNIE! Te rzeczy nie zachowają was, kiedy ponownie powrócę. 

Budujcie wasze bogactwa w Niebie, gdzie ani mole ani rdza nie mogą ich zniszczyć, gdzie złodzieje nie mogą ich ukraść. (Mateusza 6:19-21) Ilu z was czyni te rzeczy? Czy ubieracie nagiego? Czy żywicie biednego? Nie w waszym imieniu, ale w MOIM Imieniu, nie dla waszej chwały, ale dla MOJEJ Chwały! 

Artyści i bogacze dają rozmaitym instytucjom charytatywnym myśląc, że to ukoi MÓJ Gniew, ale tak nie jest. Gdyż wielu to czyni, oddając trochę z ich obfitości dla swojej własnej chwały, honoru i czci, a nie dla MOJEJ, w swoim imieniu, nie w MOICH Imionach. Zaprawdę, to jest ich jedyna nagroda. 

Pieniądze nie wypełnią pustki, którą JA miałem wypełnić. Każdy ma pustkę. To jest próżnia umieszczona wewnątrz każdego człowieka uczynionego na MÓJ obraz, aby MNIE miłować i pragnienie miłowania swojego STWÓRCY.

Jednakże ludzkość wypełnia tą pustkę wieloma światowymi rzeczami, materialnymi rzeczami, poszukując innych bogów, ale JA jestem jedynym, który może wypełnić tę pustkę! 

JA smucę się, gdyż ten świat myśli, że ten, kto został zabrany przez śmierć, a był bogaty lub sławny i jest to znana osoba, to ze względu na swoją sławę lub fortunę na tej ziemi odziedziczy on Królestwo Niebios. Ale to kłamstwo z piekła rodem!

Jeśli bogaci i sławni są miłowani przez ten świat i nie są odrzuceni za należenie do MNIE, to ponownie mówię, że oni nie mają w sobie DUCHA Żywego BOGA. 

Powiedz im, MOJE dziecko, powiedz im ode MNIE! 

Czy to jest rzeczywiście warte tej ceny za Piekło na całą wieczność? 

Powiedz im, że tylko

 • Służąc, czcząc i miłując JEZUSA CHRYSTUSA (JAHUSZUA ha MASZIJACH), 
 • Przedkładając MNIE na pierwszym miejscu w swoim życiu, 
 • Słuchając MNIE, 
 • Żyjąc świętym życiem, broniąc świętości, 
 • Miłując innych wystarczająco, aby ich ostrzec 

– dzięki temu dostaną się do Nieba. 

Powiedz im, MOJE dziecko, powiedz im ode MNIE – oni skradli miłość i uwielbienie, które miały być dla MNIE! 

Powiedz im, MOJE dziecko, powiedz im ode MNIE, jeśli chcą Zbawienia –przychodzi ono drogą Krwi, którą przelałem na Kalwarii. 

Artyści robią tak wiele dobrych uczynków, jednak nie czynią ich dla MNIE, dla MEJ Chwały, Honoru i Czci. Powiedz im MOJE dziecko, powiedz im ode MNIE, powiedz im, aby się nawrócili z grzesznej drogi, aby się odwrócili od swych grzechów. Jest przebaczenie w MOJEJ Krwi przelanej na Kalwarii. JA umarłem również dla nich, aby ich wyzwolić! 

Powiedz im, MOJE dziecko, powiedz im ode MNIE, gdyż nie jesteś posłana tylko do biednych i znieważanych jagniąt! Jesteś posłana do tych, którzy wywyższają się ponad przeciętność, którzy wierzą w swoją sławę, którą kupili. Jesteś posłana do liderów tego kraju i wielu narodów. 

Powiedz im, MOJE dziecko, powiedz im ode MNIE, gdyż bogaci i biedni są tacy sami dla MNIE. JA przelałem MOJĄ Krew na Kalwarii, aby mogli oni zostać wyzwoleni od piekła. 

Powiedz im, MOJE dziecko, powiedz im ode MNIE, gdyż JA szybko przychodzę! Wiara bez uczynków jest martwa! Wielu z tych bogatych i sławnych nie pokłada wiary we MNIE, ale w popularność na tym świecie, w siłę tego, który ma najwięcej pieniędzy. 

Nawet umiłowana prezenterka programu telewizyjnego, znana na całym świecie – kiedyś była MOJA, ale teraz zeszła na manowce. Świat przyjmuje ją, gdyż ona stoi za światem. Nie wstawia się już więcej za Świętością, ale w zamian tego, szydzi z tego, co wie, że jest Święte. Ona drwi ze Słowa BOŻEGO, w które niegdyś wierzyła, szukając innych bogów dla swoich swędzących uszu. Ona wybrała drogę nierządu z obcymi bogami, ale mimo to powiedz jej, aby się nawróciła i powróciła do MNIE, gdyż to JA jestem tym, który dał jej popularność i przychylność, aby prowadziła innych do MOJEJ zbawczej Krwi z Kalwarii! 

Powiedz to Oprah Winfrey, powiedz jej, MOJE dziecko, powiedz jej ode MNIE, gdyż podzieli los księżnej Diany na wieczność, jeśli szybko nie nawróci się z grzesznej drogi i nie powróci do JEZUSA CHRYSTUSA (JAHUSZUA ha MASZIJACH), który zapłacił tą cenę, aby mogła być uwolniona z kontroli szatana. 

Powiedz Oprah Winfrey, aby powróciła z powrotem do Kalwarii, aby powróciła do korzeni jej przodków, gdzie jest jej miejsce. Powiedz jej, że nikt nie może jej miłować tak, jak JA ją miłuję. Powiedz jej, że JA pobłogosławiłem ją wszystkim, czego pożądała jej dusza, i nic nie może wypełnić tej uczynionej przez BOGA pustki, z wyjątkiem MNIE. JA czekam na nią, aby powróciła, mimo to, że ona nazywa się MOJĄ, a MÓJ DUCH jest daleko od niej. Powiedz jej ode MNIE MOJE dziecko. JA płaczę nad nią. JA płaczę nad światem, który ona sprowadza na manowce. 

Powiedz Oprah, MOJE dziecko, powiedz jej ode MNIE, bo choć może wyszydzić, to w duchu będzie wiedziała, że prorok PANA ostrzegł ją, a tą, którą posłałem jesteś ty. Powiedz jej MOJE Dziecko, powiedz jej ode MNIE, aby powróciła do BOGA Świętości, którego niegdyś czciła – JEZUSA CHRYSTUSA (JAHUSZUA ha MASZIJACH), który zapłacił tą cenę na Kalwarii. Powiedz jej, że ona musi żyć według Świętego Słowa BOŻEGO, bo w przeciwnym razie nigdy nie ujrzy swojej rodziny, która czeka na nią w Niebie! 

Powiedz jej, MOJA córko, powiedz jej ode MNIE, gdyż JA powołałem cię do posługiwania prowadzącej program dyskusyjny znany na cały świat, Oprah Winfrey. Powiedz jej, że ona miała być MOJA, ale uciekała ode MNIE raz za razem. 

Powiedz jej MOJE dziecko, powiedz jej ode MNIE!

Wszystkie z MOICH dzieci, które oglądają ją każdego dnia i przyczyniają się do jej bogactwa, cytują słowa, które wypowiada. JA teraz bardzo obciążam was winą poprzez Przekaz taki jak ten. Wy nazywacie siebie MOIM Imieniem, a mimo to oglądacie jak ona codziennie odbiera znaczenie Świętości i profanuje ją. Powstańcie i powiedzcie jej, powiedzcie jej ode MNIE! Wy również jesteście MOIMI głosami, które muszą sprowadzić ją z powrotem do ducha nawrócenia poprzez MOJĄ Krew przelaną na Kalwarii. 

Powiedzcie jej, MOJE dzieci, powiedzcie jej ode MNIE – to was ona stara się zadowalać, a nie MNIE. 

JA raduję się nad wami, MOJE dzieci, które jesteście bogate w wiarę, nie pokładając wiary w bogactwach tego świata. 

Wy nie możecie służyć dwóm panom – wy będziecie nienawidzić jednego, a miłować drugiego. 

Nie możecie służyć dwóm światom: światu cielesnemu i światu Królestwa Niebios. 

Zachowam jedynie tych, którzy zapierają się ciała oraz żyją i chodzą w DUCHU ŚWIĘTYM. 

Powiedz im, MOJE dziecko! Bądź MOIM Głosem i powiedz im ode MNIE! Ci, którym JEZUS CHRYSTUS (JAHUSZUA ha MASZIJACH) dał duchowe uszy i oczy, z tym Przekazem będą uwolnieni.

Powiedz im MOJE dziecko, powiedz im ode MNIE! MOJE czarne owce, bez względu na to jak daleko odeszłyście, powróćcie do waszego jedynego DOBREGO PASTERZA, powróćcie do MNIE! Zgańcie szatana i uciekajcie od tych demonów bezbożności, a jeszcze ujrzycie Niebo! 

Powiedz im MOJE dziecko, powiedz im ode MNIE: JEZUS CHRYSTUS (JAHUSZUA ha MASZIJACH) zapłacił cenę na Kalwarii! JA zrobiłem wszystko, co mogłem, teraz pozostawiam wam wybór. 

Powiedz im wszystkim mającym uszy by słyszeć i oczy, aby widzieć, przekaż te Poselstwa, które wypowiedziałem do ciebie, abyście w ten nadchodzący dzień byli godni, kiedy ja wezmę MOICH wybranych w SWOJE ramiona i zabiorę ich do domu. Będziecie wiedzieć z powodu waszych słów, że nie idziecie sami. 

Powiedzcie im, MOJE dzieci, powiedzcie im ode MNIE, że JEZUS CHRYSTUS (JAHUSZUA ha MASZIJACH) szybko nadchodzi, gdyż Gabriel utkwił swój wzrok w naszego OJCA ŚWIĘTEGO, a róg przyłożony do ust – On czeka tylko na znak od BOGA OJCA JAHWEH, a potem OJCIEC zwróci się do MNIE i powie: ‘Wyruszaj! Teraz jest czas. Idź zabierz swoją Oblubienicę!’. Do tego czasu będę czekać, oglądać i słuchać wiedząc, kto usłucha i przekaże to ostrzeżenie o nadchodzącym Dniu Sądu. 

Powiedzcie im MOJE dzieci, powiedzcie im ode MNIE! Niechaj głosy wasze i MOJEGO Proroka rozbrzmiewają razem, dopóki jest jeszcze czas! 

Powiedzcie im MOJE dzieci, powiedzcie im ode MNIE! 

Powiedz im MOJE dziecko, powiedz im ode MNIE, że wiara we MNIE jest kluczem do ich przeznaczenia. Ale nie wystarczy jedynie wierzyć, kim JA jestem. MOJE dzieci muszą być posłuszne, miłować i służyć Wielkiemu BOGU – ‘JA JESTEM’! 

Powiedz im MOJE dziecko, chociaż wielu nie posłucha, powiedz im ode MNIE, że Niebo lub Piekło są na wieczność! 

Powiedzcie im MOJE dzieci, powiedzcie im ode MNIE! 

Wy zostaliście ostrzeżeni tego dnia! 

Co nastąpi? Czy powiem: ‘Dobra robota, dobry i wierny sługo, wejdź? [Mat 25:21-23] Czy też powiem: ‘Odejdź ode MNIE ty, pracowniku zła i grzechu! Nigdy nie miałeś w sobie ŚWIĘTEGO DUCHA PAŃSKIEGO! Służyłeś bogu tego świata i grzechowi! Teraz ty, który służyłeś szatanowi, będziesz na zawsze cierpieć wraz z nim.’! 

Powiedzcie im, MOJE dzieci, powiedzcie im ode MNIE: JEZUS CHRYSTUS (JAHUSZUA ha MASZIJACH) szybko nadchodzi! 

Powiedz im, MOJE dziecko, powiedz im ode MNIE! 

 

******* Koniec Proroctwa *******

Obrażając niektórych, którzy nie chcą słuchać; oświecając innych którzy chcą słuchać. Z miłością, wasza siostra, rozbite gliniane naczynie, ale potężny wojownik i Oblubienica JAHUSZUA. 

Apostoł Elisabeth Elijah

Adresy E-mail do korespondencji:

[email protected]
[email protected]

Adres E-mail do korespondencji w języku polskim:

[email protected]

Adresy stron internetowych:

www.amightywind.com / www.almightywind.com
www.amightywind-proroctwa.com

[Kopie Proroctw można znaleźć także na stronie macierzystej Misji Amightywind w dziale tłumaczeń międzynarodowych pod tym oto adresem: http://www.amightywind.com/prophecy/prophlanguages.htm]

Adres do korespondencji :

Almightywind

P.O. Box 40007

Upper Hutt

Nowa Zelandia 5018

Skomentuj