Wikileaks potwierdza - polskie władze planowały sprzedaż lasów aby spłacić wątpliwe roszczenia żydowskie

Kategorie: 

Źródło: 123rf.com

Gdy kilka miesięcy temu prawicowe media donosiły o nocnej próbie zmiany prawa, podjętej w Sejmie, która miała umożliwić sprzedanie polskich lasów państwowych celem przeznaczenia pozyskanych w ten sposób środków na pokrycie bardzo wątpliwych roszczeń żydowskich, wydawało się to zbyt wielką bezczelnością. Okazuje się jednak, że nie była to raczej historia wyssana z palca, ponieważ potwierdzają to dokumenty ujawnione przez demaskatorski portal Wikileaks.

Tego samego wieczoru gdy wszystkie bez wyjątków polskojęzyczne media prorządowe rozkręcały oburzenie na panią poseł Pawłowską, która odważyła się zjeść sałatkę na sali sejmowej, w niższej izbie polskiego parlamentu działy się rzeczy niebywałe. Pod osłoną nocy przeprowadzono głosowanie, które mogło otworzyć możliwość sprzedania części majątku Polaków, lasów, celem miało być podobno pozyskanie środków celem przekazanie go wybranym organizacjom żydowskim i spadkobiercom.

„W sprawie perspektyw uchwalenia prawa odnośnie odszkodowania dla prywatnych właścicieli mienia utraconego, w czasach II wojny światowej i PRL, Komorowski wyraził obawę, że kryzys finansowy przedstawił "nowe okoliczności". Niemniej jednak, Komorowski powiedział, że Tusk jest zdeterminowany, aby zmusić nieprzejednanych ministrów, zwłaszcza ministra rolnictwa i środowiska, aby przyczynić się do zasilenia funduszu kompensacyjnego ze sprzedaży nieruchomości będących własnością rządu, w tym lasów. "Musimy szukać dodatkowych funduszy" z powodu spadku wartości nieruchomości. Komorowski powtórzył, że Tusk był zdeterminowany, by uchwalić nowe prawo. Komorowski zasugerował, że w obecnym projekcie ustawy zaproponowano dziesięcioletni plan spłaty, który byłby "mechanizm bezpieczeństwa". Powiedział, że to absolutnie niezbędne, aby rozpocząć ten proces, ale nie określił, kiedy przepisy zostaną wprowadzone w parlamencie.” - głosi cześć depeszy z Ambasady USA w Warszawie, kierowanej do Waszyngtonu

 

Chodzi o słynne już roszczenia majątkowe wysuwane względem naszego kraju od połowy lat dziewięćdziesiątych. Polska ma rzekomo odpowiadać za to co z majątkiem pomordowanych Żydów zrobił totalitaryzm niemiecki i sowiecki. Co więcej roszczenia wysuwają nie tylko prawdziwi spadkobiercy odebranych, lub zniszczonych majątków, ale również gminy żydowskie, które uważające, że dziedziczą po bezpotomnie zmarłych Żydach, zupełnie tak jakby nie byli oni nigdy obywatelami Rzeczpospolitej.

 

Do spłacenia żydowskich majątków utraconych w II wojnie i w czasach po wojnie, wzywał już Polskę żydowski Kneset, parlament brytyjski i Kongres USA. Wydaje się, że i poprzednia i obecna władza raczej skłania się do spełnienia tego dyktatu, a mowa o niebagatelnej sumie, 65 miliardów dolarów. Kilka lat temu rząd został nawet wezwany do Izraela na wyjazdowe posiedzenie. Wszyscy zastanawiali się co tam postanowiono. Teraz chyba jest to już w miarę jasne.

 


 

Ocena: 

Nie ma jeszcze ocen
Opublikował: admin
Portret użytkownika admin

Redaktor naczelny i założyciel portalu zmianynaziemi.pl a także innemedium.pl oraz wielu innych. Specjalizuje się w tematyce naukowej ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń dla świata. Zwolennik libertarianizmu co często wprost wynika z jego felietonów na tematy bieżące. Admina można również czytać na Twitterze   @lecterro


Komentarze

Portret użytkownika Taki

Halo Zawodowi Polacy jeden

Halo Zawodowi Polacy jeden maly krok zostal zrobiony PO juz nie jest najwieksza.
Terz nalezy wszystkich PiS ZYDOSTWO wywalic i zrobic LUSTRACJE WSZYSTKICH PO LITYKOW. Sprawdzic ile i z kad maja pieniadze TO. DOPIERO ZROBI. SIE. ZAWIERUCHA!!!!!!!!!!

POLACY NIE. DAJCIE. SIE. WYROLOWAC. JESTESMY. DUZO. LEPSI. NIZ. ZYDY NIEMCY. RUSKI. I. AMERYKANIE RAZEM. WZIECI .
JESZCZE. JEST. CZAS. ZEBY. TEGO. PATALAJSTWA. SIE. POZBYC.

POLSKO. POWSTAN. !!!! POTRZEBUJEMY KROLA. KTORY SIE. JUZ. URODZIL i. CZEKA. NA. NAROD. KTORY. ZA NIM PUJDZIE.

SLUCHAJCIE. : GRZEGORZA BRAUNA na YT

CIAPATYM pokazac nalezy ich dom gdzie maja WRACAC

NIE DAJCIE SIE. POLACY (Zawodowi Polacy) Takich najbardziej sie boja ZYDY

Portret użytkownika Surun

I jeszcze

I jeszcze raz...
"Odszkodowanie za skutki Holokaustu zostało wypłacone przez państwo niemieckie. Bo to przecież Niemcy napadły na Polskę, odebrały Żydom majątki, zorganizowały i przeprowadziły Zagładę. I za te krzywdy, za zabór żydowskiego mienia, należycie zapłaciły.
Na mocy traktatu z 1952 r. między Izraelem a NRF państwo niemieckie przekazało ok. 3,5 mld marek tytułem zadośćuczynienia. Ponadto udzielało Izraelowi corocznej pomocy gospodarczej i finansowej. Łączną wartość wszystkich świadczeń z Niemiec na rzecz Izraela i jego obywateli oszacowano na prawie 60 mld marek.
O tym, że była to należyta zapłata i pełne zadośćuczynienie, świadczy fakt, iż środowiska żydowskie nie zgłaszają żadnych roszczeń wobec Niemiec, a z terminologii stosowanej w USA i Izraelu zniknęło już pojęcie „niemieckich obozów koncentracyjnych”. Roszczenia są natomiast kierowane pod adresem Polski."
za: https://wiernipolsce1.wordpress.com/2015/07/14/szewach-weiss-majatek-pozydowski-a-dlugi-pozydowskie/
"Tymczasem już w okresie PRL roszczenia odszkodowawcze obywateli obcych wobec Polski wynikające z przejęcia majątków przez komunistyczne władze zostały zaspokojone. Odszkodowania dotyczyły wszystkich obywateli obcych, także tych pochodzenia żydowskiego. Polskie władze powinny głośno przypominać, że nie może być mowy o "roszczeniach żydowskich" wobec Polski. Można mówić jedynie o roszczeniach obywateli polskich, bez względu na narodowość.

Polska zaspokoiła roszczenia obywateli państw obcych z tytułu nacjonalizacji i innych form przejęcia na rzecz państwa majątków w Polsce - wynika z informacji przekazanych "Naszemu Dziennikowi" z MSZ. O uregulowanie sprawy przejętych majątków zadbały władze PRL. Od 1946 r. do początku lat 70. ubiegłego wieku kolejne polskie rządy podpisały umowy z państwami kapitalistycznymi, których obywatele mieli roszczenia majątkowe pod naszym adresem. Takich umów zawarto po wojnie dwanaście z czternastoma państwami, w tym ze Stanami Zjednoczonymi i Kanadą (wspólną umowę miały Belgia i Luksemburg oraz Szwajcaria i Lichtenstein).
- Za PRL informacja o tych umowach była utrzymywana w tajemnicy, ponieważ z punktu widzenia władz komunistycznych fakt zapłaty za nacjonalizację był "niepoprawny ideologicznie" - twierdzi nasze źródło w MSZ.
Na mocy tych umów Polska wypłaciła rządom państw zachodnich odszkodowania przeznaczone na zaspokojenie roszczeń ich obywateli z tytułu majątków przejętych przez komunistyczne władze w Polsce. Odszkodowania dotyczyły wszystkich obywateli, bez względu na narodowość, a więc zaspokajały także tzw. roszczenia żydowskie. Na tym tle roszczenia oparte na narodowości, wysuwane przez Światowy Kongres Żydów, a wyceniane przezeń na 65 mld USD, są pozbawione podstaw.
W projekcie ustawy o rekompensatach za przejęte mienie, nad którą pracuje Sejm, znajduje się zastrzeżenie, że w reprywatyzacji nie mogą uczestniczyć osoby, które uzyskały prawo do odszkodowania na mocy umów międzynarodowych. Jest to ważne, ponieważ rekompensaty mają być przyznawane bez względu na obywatelstwo. Nie jest natomiast jasne, czy o rekompensaty będą mogli występować obywatele obcy, którzy odmówili przyjęcia dość skromnych odszkodowań wypłacanych na mocy wyżej wspomnianych umów międzynarodowych. Sprawa ta wymaga precyzyjnego sformułowania.

Z Ameryką kwita
O wypłatę odszkodowań obywatelom amerykańskim rząd PRL zadbał w 1960 roku. Układ między rządem PRL a rządem Stanów Zjednoczonych w sprawie zaspokojenia roszczeń został zawarty 16 lipca, a 29 listopada podpisano dodatkowy protokół. Na mocy tych umów Polska wypłaciła rządowi Stanów Zjednoczonych sumę 40 mln USD "na całkowite uregulowanie i zaspokojenie wszystkich roszczeń obywateli Stanów Zjednoczonych, zarówno osób fizycznych, jak i prawnych, do Rządu Polskiego z tytułu nacjonalizacji i innego rodzaju przejęcia przez Polskę mienia oraz praw i interesów związanych lub odnoszących się do mienia…". Układ obejmował wszelkie roszczenia powstałe do dnia jego wejścia w życie (co nastąpiło z dniem podpisania).
Spłata owych 40 mln USD nastąpiła w ratach w ciągu 1961 roku. Nadzór nad wykonaniem umowy sprawował pełnomocnik ustanowiony w ambasadzie amerykańskiej w Warszawie. Polskie Ministerstwo Finansów oprócz przekazania rządowi amerykańskiemu kwoty odszkodowań dostarczało również wszelkich informacji na temat przejętego mienia, pomocnych przy rozdziale odszkodowań pomiędzy poszkodowanych (np. danych o przedwojennych cenach gruntów rolnych i leśnych, placów miejskich, budynków mieszkalnych, przedsiębiorstw i zakładów rzemieślniczych). Strona amerykańska miała obowiązek przed wypłatą odszkodowań ustalić tytuły prawne oraz wartość roszczenia. Ministerstwo Finansów dostarczało przy tym informacji, w jakim stanie znajdowała się dana nieruchomość po zakończeniu działań wojennych. Chodziło o to, aby Polska nie odpowiadała materialnie za zniszczenia wojenne. Przy ustalaniu wysokości odszkodowań uwzględniano zadłużenie przedsiębiorstw i innych nieruchomości. Strona amerykańska zobowiązała się - w przypadku uznania danego roszczenia za wiarygodne - dostarczyć stronie polskiej oryginalne dokumenty, z których ono wynika, oraz oświadczenie podpisane przez uprawnionego o uzyskaniu zaspokojenia.
- Cała ta dokumentacja powinna się znajdować w resorcie finansów - twierdzi pracownik MSZ. Próbę odnalezienia tych dokumentów podjęto na początku prac nad ustawą o rekompensatach. Nie wiadomo, czy z sukcesem.
Rząd Stanów Zjednoczonych zobowiązał się na mocy układu, że nie będzie popierał roszczeń obywateli Stanów Zjednoczonych wobec Polski, a gdyby takie roszczenia zostały wysunięte - mają być odesłane władzom amerykańskim.

Małgorzata Goss"
Układ między rządem PRL a rządem USA dotyczący roszczeń obywateli USA
http://www.michalkiewicz.pl/do_sciagnie ... szczen.pdf
za: http://www.polskawalczaca.com/viewtopic.php?f=39&t=8370
http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2013/07/wyplacone-przez-polske-odszkodowania-za-mienie-pozydowskie-3/
http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2013/07/wyplacone-przez-polske-odszkodowania-za-mienie-pozydowskie-4/
 

Portret użytkownika Zenek :)

http://wiadomosci.onet.pl/lub

http://wiadomosci.onet.pl/lublin/jeden-ja-trzymal-a-drugi-cial-ostrym-narzedziem-policja-szuka-napastnikow-z-wieniawy/qb94n2

" Trzech mężczyzn napadło w czwartek na 29-latkę wynajmującą wraz ze znajomymi mieszkanie przy ul. Popiełuszki. - Jeden ją trzymał, a drugi ciął ostrym narzędziem ręce i okolice klatki piersiowej - relacjonował współlokator kobiety. Sprawców szuka policja, a w internecie wrze. Mieszkańcy Wieniawy chcą sami patrolować ulice - informuje "Dziennik Wschodni"."

-- to ci ŻYDOARABSCY TERRORYŚCI (wojsko GOGA) co to "UBOGACAJĄ" Europejską Cywilizacje...... na razie poodpaleniami i gwałtami ale szybko zaczną i mordowanie..... zaślepione nazistowską/ żydowską propagandą "jelenie".....

"Na Spotted Lublin na facebooku jeden z chłopaków, którzy przegonili Turka pisał swoją relację. Ten, który śledził pierwszą dziewczynę był Turkiem/innym Arabem, jak również dwóch z trzech napastników drugiej dziewczyny (trzeci był Polakiem i im pomagał). Oczywiście poprawność polityczna nie pozwoli Onetowi na napisanie o ich narodowości."

"Dlaczego nie napiszecie prawdy ze to turasy ?"

"Spotter: Witam. To bardzo poważna sprawa, więc proszę bez durnych komentarzy.

Dzisiaj w nocy 29.10 o godzinie 4.40 koleżanka wysiadła z nocnego autobusu N2 pod Kulem, po stronie Parku Saskiego. Za nią wysiadł mężczyzna, około 20 parę lat, prawdopodobnie Turek lub coś podobnego, bo to tałatajstwo wygląda podobnie. Szedł za nią Długosza aż do domu na Popiełuszki. Mieszkamy w kamienicy. Wszedł za nią na klatkę schodową, ona zapłakana wpadła do domu i powiedziała, że jest na schodach. Kumpel wybiegł do niego a potem ja. Przywitanie miał jak Turcy pod Wiedniem od Polaków. Myśleliśmy, że na tym koniec. Ja i kumpel pojechaliśmy do pracy. Po jakiejś godzinie dostaję telefon. Druga koleżanka, która z nami mieszka poszła do sklepu. Gdy wracała pod domem czekało 2 nazwijmy ich Turków i 1 Polak. Polak zapytał czy wie gdzie mieszka 2 wysokich gości co tu się z rana szarpało z kolegą. Używając brzydkich słów, kazała im odejść. Wtedy się na nią rzucili. Pobili ją, pocięli jej nożem ręce i okolice klatki piersiowej. Na koniec powiedzieli, że to dopiero początek. Po czym uciekli bo ktoś z klatki wychodził. Sprawa oczywiście została zgłoszona a koleżanka trafiła do szpitala. Jeśli ktoś był świadkiem tej sytuacji lub zna sprawców proszę o kontakt z administracją Spotted. Sam widziałem jednego z nich. Wysoki, szczupły, ciemne włosy i oczy. Miał krótką brodę i przy głupawy uśmieszek. Myślę, że w 1 sytuacji chodziło o napaść na tle seksualnym, bo innego rozwiązania nie widzę, tym bardziej że koleżanka jest bardzo atrakcyjna. W 2 sytuacji szukali mnie i kolegę w ramach zemsty. Prosimy o pomoc. A że na tym serwisie kogoś się pozdrawia, to chciałbym pozdrowić każdego kto jest za tym, by wpuszczać imigrantów z Bliskiego Wschodu do Europy. Pomyślcie ludzie, że to wasza córka, żona lub siostra, mogłaby na miejscu moich koleżanek. "

Portret użytkownika karabinmaszynowy

Aaron makaron napisał: Nie

Aaron makaron wrote:

Nie "wątpliwe" tylko "niewątpliwe"' bo wszystkie roszczenia są prawdziwe i mają pokrycie w faktach...
To tyle w temacie jak zwykle antysemickim na tym portalu 
Szalom!

Te urojone roszczenia są nieprawdziwe i nie mają pokrycia w jakichkolwiek faktach. Są po prostu urojone.

Strony

Skomentuj