Według prestiżowego magazynu Lancet rosyjska szczepionka Sputnik V wykazuje 92% skuteczności

Kategorie: 

Źródło: pixabay.com

Rosyjska szczepionka Sputnik V przeszła badania kliniczne i ostatnią fazę testów, wykazując niemal 92% skuteczność.  Rosyjski Fundusz Inwestycji Bezpośrednich (RDIF), który sfinansował jej utworzenie, ogłosił że Rosja ma nadzieję wyprodukować w tym roku aż 1,4 miliarda dawek!

 

W badaniach klinicznych, rosyjska szczepionka Sputnik V, wykazała 91,6% skuteczność przeciwko objawowemu COVID-19, co zostało potwierdzone w ocenie magazynu Lancet. Tym samym, na świecie istnieją obecnie trzy szczepionki, których udowodniona skuteczność przekracza 90%. Wyniki wstępnej analizy, wykazały również, że szczepienie Sputnik V zapewnia pełną ochronę przed umiarkowanymi i ciężkimi przypadkami COVID-19.

Przegląd 2000 uczestników badania w wieku powyżej 60 lat wykazał, że szczepionka jest równie skuteczna w tej grupie wiekowej. Próby wciąż trwają, a celem jest przyciągnięcie łącznie 40 000 uczestników. Ponieważ badanie zostało przeprowadzone kilka tygodni temu, nie obejmuje ono danych dotyczących skuteczności przeciwko nowszym wariantom wirusa.


Pomimo obiecujących wyników Rosji nie udało się uzyskać społecznej zgody na szczepienia. Tylko 46% Rosjan wyraziło chęć otrzymania szczepionki. Wyniki te są znacznie niższe niż w Stanach Zjednoczonych (63%), Niemczech (67%) i Wielkiej Brytanii (86%).

 

Ocena: 

3
Średnio: 3 (2 votes)
Opublikował: [email protected]
Portret użytkownika M@tis

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego oraz wielki fascynat nauki. Jego teksty dotyczą przełomowych ustaleń ze świata nauki oraz nowinek z otaczającej nas rzeczywistości. W przerwach pełni funkcję głównego edytora i lektora kanałów na serwisie Youtube: 

zmianynaziemi.pl/ innemedium.pl/ tylkomedycyna.pl/tylkonauka.pl oraz tylkogramy.pl.

Projekty spod ręki [email protected], możecie obserwować na jego mediach społecznościowych.

Facebook: https://www.facebook.com/M4tis

Twitter: https://twitter.com/matisalke


Komentarze

Portret użytkownika Surun

i jeszcze  na deser:

i jeszcze  na deser:

https://pace.coe.int/en/files/29004

Szczepionki Covid-19: względy etyczne, prawne i praktyczne

Zgromadzenie Parlamentarne

Sesja 2021 - Pierwsza sesja miesięczna

7.3.
with respect to ensuring high vaccine uptake:
7.3.1.
ensure that citizens are informed that the vaccination is NOT mandatory and that no one is politically, socially, or otherwise pressured to get themselves vaccinated, if they do not wish to do so themselves;
7.3.2.
ensure that no one is discriminated against for not having been vaccinated, due to possible health risks or not wanting to be vaccinated;
7.3.3.
take early effective measures to counter misinformation, disinformation and hesitancy regarding Covid-19 vaccines;
7.3.4.
distribute transparent information on the safety and possible side effects of vaccines, working with and regulating social media platforms to prevent the spread of misinformation;
7.3.5.
communicate transparently the contents of contracts with vaccine producers and make them publicly available for parliamentary and public scrutiny;
7.3.6.
collaborate with non-governmental organisations and/or other local efforts to reach out to marginalised groups;
7.3.7.
engage with local communities in developing and implementing tailored strategies to support vaccine uptake;

co mniej więcej znaczy:

  7.3.1. dopilnować, aby obywatele zostali poinformowani, że szczepienie NIE jest obowiązkowe i że nikt nie jest politycznie, społecznie lub w inny sposób naciskany, aby się zaszczepić, jeśli sami nie chcą tego zrobić;

7.3.2. zapewnić, aby nikt nie był dyskryminowany za to, że nie został zaszczepiony, ze względu na możliwe zagrożenie dla zdrowia lub brak chęci szczepienia;

7.3.3. podjąć wczesne skuteczne środki w celu przeciwdziałania dezinformacji, dezinformacji i wahaniu w odniesieniu do szczepionek Covid-19;

7.3.4. rozpowszechniać przejrzyste informacje na temat bezpieczeństwa i możliwych skutków ubocznych szczepionek, współpracując z platformami mediów społecznościowych i regulując je, aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się dezinformacji;

7.3.5. przekazywać w przejrzysty sposób treść umów z producentami szczepionek i udostępniać je publicznie do kontroli parlamentarnej i publicznej;

7.3.6. współpracować z organizacjami pozarządowymi i / lub innymi lokalnymi wysiłkami, aby dotrzeć do zmarginalizowanych grup; 7.3.7. współpracować ze społecznościami lokalnymi w opracowywaniu i wdrażaniu dostosowanych strategii wspierających pobieranie szczepionek;

Portret użytkownika Surun

A teraz cos baaardzo

A teraz cos baaardzo ciekawego

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Dz.U. 2020 poz. 2316

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002316

 

Rozdział 3
Ograniczenia, zakazy i nakazy obowiązujące na obszarze, na którym wystąpił stan epidemii
§ 10. 1. Do dnia 17 stycznia 2021 r. ustanawia się zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424 i 1086)
oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu:
1) dyskotek i klubów nocnych lub działalności, która polega na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego
w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni, z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych;
2) basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness, z wyłączeniem basenów, siłowni, klubów i centrów fitness:
a) działających w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów,
b) dla członków kadry narodowej polskich związków sportowych;
3) działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie
96.04.Z).
2. Do dnia 17 stycznia 2021 r. prowadzenie usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U.z 2020 r. poz. 2211) jest dopuszczalne, z wyłączeniem działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, wykonywanej na
terenie prowadzenia usług hotelarskich, wyłącznie:.....

....§ 27. 1. Do dnia 17 stycznia 2021 r. nakazuje się zakrywanie, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki,
przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568, 695, 1087 i 1517), ust i nosa:
1) w środkach publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.
o publicznym transporcie zbiorowym, na statkach pasażerskich w żegludze krajowej w rozumieniu przepisów
o bezpieczeństwie morskim lub statkach żeglugi śródlądowej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia
21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej, przeznaczonymi lub używanymi do przewozu osób;
2) w miejscach ogólnodostępnych, w tym:
a) na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych,
b) na terenie nieruchomości wspólnych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1910) oraz na terenie takich nieruchomości o innych formach posiadania,
c) w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba, chyba że pracodawca postanowi inaczej,
d) w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości,
kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub
socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki,
sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za
budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,
e) w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach);
3) w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej
przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu.

 i tym podobne kwiatki

 co wy na to... jesteśmy dymani przez nierzond na całego!!!

Portret użytkownika pikares

autor: baca jak tak

autor: baca jak tak przeglądasz internet to powinien wiedzieć że nawet Putin swoją szczepionką nie zaszczepił Twoje komentarze na niczym się nie opierają I się zastanawiam czy się czasem nie leczysz na głowę

Portret użytkownika baca

czytam sobie dość uważnie

czytam sobie dość uważnie neta i jeszcze nie wyczytałem nigdzie o skutkach ubocznych rosyjskiej szczepionki, ba wyczytałem że niemcy żadają sputnika zamiast tej trutki od pfizera...
póki co jedną fabrykę wyrobów szczepionkopodobnych ludobójcom już wysadzono w powietrze i dwóch rotszyldów zdepopulowano ale zabawa trwa nadal... jest wesoło jest śmiesznie...

 

Portret użytkownika Rumcajs

bo ten sputnik v to po prostu

bo ten sputnik v to po prostu sól fizjologiczna - więc nie mieli dużo roboty z przygotowaniem szczepionki na fake covid - bo nie ma covida, to i szczepionki na covida nie trzeba Biggrin jak łatwo Rosjanie wydymali tych wszystkich głąbów satanistycznych. Według mnie od marca 2020 cały ten fałsz był wykreowany tylko po to by wcisnąć ludziom te zastrzyki śmierci w krwiobieg i nic więcej. Rosja wie co się dzieje i wie co robi choć tak naprawdę to nie ufam już NI KO MU.

Z a p r a s z a m - www.NPTV.pl i DobreFilmyTu

 

Skomentuj