W ciągu ostatnich 40 lat liczebność wędrownych gatunków zwierząt spadła o 44 procent!

Kategorie: 

Źródło: pixabay.com

W obliczu globalnych zmian klimatu, ekosystemy naszej planety stają przed coraz większymi wyzwaniami. Jednym z najbardziej dotkniętych aspektów są gatunki wędrowne, których przetrwanie i zdolność do świadczenia kluczowych usług ekosystemowych staje pod znakiem zapytania. Konwencja o Ochronie Gatunków Wędrownych Dzikich Zwierząt (CMS), traktat dotyczący bioróżnorodności ONZ, podczas otwarcia głównej konferencji ONZ dotyczącej ochrony dzikiej przyrody (CMS COP14), opublikowała pierwsze w swoim rodzaju opracowanie stanu światowych gatunków wędrownych.

 

Badanie to podkreśla pilną potrzebę działania w celu wsparcia wrażliwych gatunków wędrownych w dostosowaniu się do zmieniającego się klimatu. Działania takie jak utworzenie wszechstronnych i dobrze połączonych sieci obszarów chronionych oraz inne skuteczne środki ochrony obszarów są kluczowe dla wspierania ruchów gatunków w odpowiedzi na zmiany klimatu. W niektórych przypadkach konieczne będą bezpośrednie interwencje ludzkie, takie jak translokacja wrażliwych populacji gatunków.

 

Jednym z głównych wniosków raportu jest silne dowody na to, że globalne wzrosty temperatury wpłynęły na większość grup gatunków wędrownych, a te wpływy są głównie negatywne. Na przykład rosnące temperatury powodują zmiany w reprodukcji i przeżywalności kryla, co negatywnie wpływa na ssaki morskie i ptaki morskie, które polegają na krylu jako kluczowym źródle pożywienia. Ponadto zmiany w dostępności wody powodują utratę mokradeł i zmniejszenie przepływów rzecznych, co prawdopodobnie będzie miało szczególny wpływ na migrację ryb i ptaków wodnych.

 

Zmiany klimatu wywierają wpływ na gatunki wędrowne, podkreślając potrzebę współpracy krajów nad działaniami mającymi na celu ich ochronę. CMS zapewnia platformę do takiej współpracy, zajmując się gatunkami wędrownymi na całym ich zakresie. Poprzez ochronę gatunków wędrownych i ich siedlisk w ramach CMS, kraje mogą również osiągnąć rozwiązania korzystne dla obu stron i bezpośrednio przyczynić się do realizacji celów i założeń Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu oraz Porozumienia Paryskiego.

 

Start tego ważnego raportu poprzedza 14. spotkanie Konferencji Stron CMS, które odbywa się w Samarkandzie, Uzbekistan, od 12 do 17 lutego 2024 roku. Spotkanie to będzie jednym z najważniejszych globalnych zgromadzeń dotyczących bioróżnorodności od czasu przyjęcia Ramowej Konwencji o Bioróżnorodności Kunming-Montreal, i będzie omawiać kluczowe priorytety ochrony, w tym priorytetowe działania mające na celu zwalczanie zmian klimatu i ich wpływów na gatunki wędrowne oraz ich siedliska.

 

Niniejszy artykuł, korzystając z danych i wniosków zawartych w najnowszych raportach CMS i konferencji UNFCCC, rzuca światło na rosnące wyzwania, przed którymi stoją gatunki wędrowne w obliczu zmian klimatu, podkreślając jednocześnie pilną potrzebę globalnej współpracy w celu zapewnienia ich przetrwania i ochrony kluczowych usług ekosystemowych, które oferują.

 

Ocena: 

Nie ma jeszcze ocen
Opublikował: admin
Portret użytkownika admin

Redaktor naczelny i założyciel portalu zmianynaziemi.pl a także innemedium.pl oraz wielu innych. Specjalizuje się w tematyce naukowej ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń dla świata. Zwolennik libertarianizmu co często wprost wynika z jego felietonów na tematy bieżące. Admina można również czytać na Twitterze   @lecterro


Komentarze

Portret użytkownika r.abin

Czytałem, że (na Sycylii) -

Czytałem, że (na Sycylii) - strzela się bociany. Może tamtejsi myśliwi - mają lepsze szczelby. A może bocianom (w Afryce), nie służą żaby - konsumujące szarańczę na roundapie. Nam pewnie - nie będzie to szkodzić (przynajmniej - tak będą twierdzić media)

Portret użytkownika KittySlayer

Nie ma w tym nic dziwnego, bo

Nie ma w tym nic dziwnego, bo w końcu jestesmy w okresie masowego wymierania gatunków i jest to szóste albo jak niektórzy twierdzą siódme takie masowe wymieranie w historii Ziemi. 

Niefortunnie dla nas to wymieranie ma geometryczny charakter tzn. zwiększa się liczba wymarłych gatunków w tym samym czasie, zaś fortunne jest dla nas to, że te porzednie wymierania trwały zwykle 2-3 miliony lat, w skali geologicznej to jest mgnienie oka ale w naszej ludzkiej skali to jest bardzo długi okres i niezależnie czy to wymieranie by było czy nie to ludzie i tak najprawdopdobniej nie byliby na Ziemi za te parę milionów lat.         

Każdego dnia znika z Ziemi ponad 20 gatunków i mając na uwadze, że nowe gatunki nie powstają w takim tempie to mamy już tragedię z bardzo smutnym finałem dla życia na Ziemi za te 2 czy 3 miliony lat, mam nadzieję, że nie zostanie pobity permski rekord kiedy to wymarło około 95% wszystkich gatunków na Ziemi.

„Veritas est adequatio rei et intellectus”

Portret użytkownika axell69

W takim razie co  robią nadal

W takim razie co  robią nadal w naszym kraju żydzi ?     gatunek pazerno  wędrowny  ,  kłamliwy  i  podszywający się  pod inne gatunki  -  nadal tu są  żrą z naszego stołu  , kłamia jak opętani   i  rozmnażają   się  jak   afrykanie  

„Dopóki nie staną się świadomi, nigdy się nie zbuntują, a dopóki się nie zbuntują, nie mogą stać się świadomi”.
-George Orwell, 1984

Skomentuj