W Chinach stworzono hybrydę małpy i świni

Kategorie: 

Źródło: youtube.com

Chińscy naukowcy stworzyli hybrydę świni i małpy, torując drogę ku przyszłości, w której narządy ludzkie do przeszczepów mogą być hodowane wewnątrz zwierząt.

 

„To pierwszy raport na temat długoterminowych chimer małpich świń” - powiedział Tang Hai z Pekin State Key Stem Cell and Reproductive Biology Laboratory.

 

Zwierzęta miały tylko niewielką ilość małpiego DNA, skoncentrowanego w sercu, wątrobie, śledzionie, płucach i komórkach skóry. Zespół próbuje teraz stworzyć zdrowe zwierzęta z dużą ilością komórek małp. Specjaliści postanowili najpierw opracować technikę wykorzystującą komórki małp, chociaż długoterminowym celem jest inkubacja zgodna z ludzkimi narządami świń.

 

To wynik krytyki dotyczącej pracy wykonanej przez zespół Juana Carlosa Izpisua Belmonte w California Salk Institute w 2017 roku. W tym przypadku tworzono wówczas hybrydy świń i ludzi, ale istniały obawy, że zwierzęta mogą mieć częściowo ludzki mózg.

 

Zespół Belmonte pracuje teraz w Chinach i, zgodnie z niepotwierdzonym raportem, już stworzył małpy chimery.

 

Świnio małpy z Chin nie żyją długo po urodzeniu, ale uważa się, że jest to problem techniki IVF, a nie wprowadzenia małpiego DNA. Kilka świń o całkowicie normalnych genach utworzonych przy użyciu tej samej metodologii również nie przeżyło.

 

W innych eksperymentach naukowcy stworzyli małpy z częściowo ludzkim mózgiem, myszy z ludzkimi komórkami w oczach i owce z częściowo ludzkimi narządami.

 

Ocena: 

1
Średnio: 1 (1 vote)
Opublikował: tallinn
Portret użytkownika tallinn

Legendarny redaktor portali zmianynaziemi.pl oraz innemedium.pl znany ze swojego niekonwencjonalnego podejścia do poszukiwania tematów kontrowersyjnych i tajemniczych. Dodatkowo jest on wydawcą portali estonczycy.pl oraz tylkoprzyroda.pl gdzie realizuje swoje pasje związane z eksploracją wiadomości ze świata zwierząt


Komentarze

Portret użytkownika Czasy ostateczne

 

 

Proroctwo 91

JOHN HAGEE, JESTEŚ POTĘPIONY NA WIECZNOŚĆ - JA, JAHWEH, MÓWIĘ!

 

Ostrzeżenie dla “John Hagee” z kościoła Cornerstone Church. Powiedziane i zapisane pod Namaszczeniem RUACH HA KODESZ przez Proroka ElisabethElijah 17-go października, 2007 roku.

Słownictwo:

Niebo objawia nam Święte Hebrajskie Imiona BOŻE: OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO, i poucza, aby używać ich z czcią. W otrzymanym w 2006 r. Proroctwie 81, BÓG mówi: „Wzywajcie MNIE ponownie w MOIM Imieniu JAHWEH i używajcie Imienia JAHUSZUA, aby dostąpić do MEGO Tronu… a JA wysłucham i odpowiem na wasze wołania”. Tego samego BÓG naucza SWE dzieci na kartach Biblii Świętej. Księga Wyjścia 3:14-15 podaje: „Odpowiedział BÓG Mojżeszowi: JESTEM, który JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JAHWEH posłał mnie do was. Mówił dalej BÓG do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JAHWEH (יהוה), BÓG ojców waszych, BÓG Abrahama, BÓG Izaaka i BÓG Jakuba posłał mnie do was. To jest Imię MOJE na wieki i tak MNIE nazywać będą po wszystkie pokolenia.” Psalm 91:14: „JA go wybawię, bo przylgnął do MNIE; osłonię go, bo uznał MOJE Imię.” Księga Wyjścia 20:7: „Nie będziesz brał Imienia JAHWEH, BOGA twego, nadaremnie.” Mateusza 6:9 „OJCZE nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Imię TWOJE!” Joela 3:5, Rzymian 10:13: „Albowiem każdy, kto wezwie Imienia JAHWEH, będzie zbawiony”

Jednakże wiodące organizacje religijne i kościoły ukrywają lub ograniczają wiedzę o Świętych Imionach BOŻYCH, wycofują je z tekstów liturgicznych, kościelnych, z modlitw, z katechizmów, ze śpiewników oraz z nowych przekładów Biblii. Imię OJCA JAHWEH zastępuje się tytułami „Pan”, „Bóg” lub „Pan Bóg”, a Imię ZBAWICIELA JAHUSZUA ha MASZIJACH – greckim imieniem „Jezus Chrystus”, nieznanym w czasach MESJASZA oraz pierwszych Apostołów. Imię BOŻE było i jest usuwane z większości tłumaczeń Biblii zagranicznych i polskich, na przykład z anglojęzycznej Biblii „The King James Version”. W Polsce Imię BOŻE usunięto niemal w całości z popularnej Biblii Tysiąclecia. Imię „Jahwe” w I wydaniu BT (1965) występuje w całym Starym Testamencie z wyjątkiem Księgi Psalmów. W wydaniu II (1971) występuje również w Psalmach (łącznie około 6000 razy). Ale począwszy od wydania III (1976), w większości miejsc imię „Jahwe” zastąpiono tytułem „Pan”, z wyjątkiem 23 przypadków z 21 wersetów. 

JAHWEH – polski zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia BOGA OJCA. Zapis hebrajski: יהוה [JHWH] Jod-He-Waw-He. Skróconą, wielokrotnie występującą w Biblii formą Imienia jest także „JAH”. BÓG OJCIEC JAHWEH jest również nazwany w Biblii Świętej „OJCEM” (Ew. Św. Mateusza 23:9) i „OJCEM ŚWIĘTYM” (Czytaj Ew. Św. Jana 17:11), „JESTEM KTÓRY JESTEM”, „BOGIEM Abrahama, BOGIEM Izaaka i BOGIEM Jakuba” (Księga Wyjścia 3:14-15), EL ELJON/BOGIEM Najwyższym (Rdz 14,18-22), czy też EL SZADDAI/BOGIEM Wszechmocnym (Rdz 17,1; Wj 6,3).

JAHUSZUA ha MASZIJACH [JAHUSZUA MESJASZ] – zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia SYNA BOŻEGO i naszego ZBAWICIELA. Imię JAHUSZUA oznacza: „JAH zbawia”. Takie Imię nadali SYNOWI BOŻEMU Maria [Miriam po hebrajsku] i Józef na rozkaz BOŻY. (Ew. Św. Mateusza 1: 21) To Święte Imię zostało jednakże zamienione przez tłumaczy Biblii na różne, zależne od używanego języka wersje greckiego imienia „Iesous Kristos”.

Uwaga! W początkowych Proroctwach z Misji Amightywind, otrzymywanych przed rokiem 2000, JAHUSZUA ha MASZIJACH przedstawiał się tym rozpoznawanym i rozpowszechnionym pośród Chrześcijan na całym świecie imieniem „Jezus Chrystus”.  W przeciągu ostatnich lat, to właśnie Imię „JAHUSZUA ha MASZIJACH” zostało objawione światu przez naszego Świętego BOGA, jako prawdziwe Imię naszego ZBAWICIELA, i w tym oto Imieniu otrzymywane są obecnie wszystkie dzisiejsze Proroctwa. BÓG JAHWEH ukazuje w nich SWOIM dzieciom jak bardzo ważne jest przyjmowanie i używanie prawdziwego Imienia JEGO Jednorodzonego SYNA zawartego w pierwotnych hebrajskich i aramejskich Pismach, w szczególności w obliczu nadchodzącego czasu Wielkiego Ucisku, kiedy tylko w tym Imieniu będą przyjmowane modlitwy przez naszego SWIĘTEGO BOGA JAHWEH.

Opracowanie na temat: Święte Hebrajskie Imiona BOGA OJCA JAHWEH oraz SYNA BOŻEGO JAHUSZUA ha MASZIJACH” jest pod adresem: http://www.amightywind-proroctwa.com/hebrewnames.html

RUACH ha KODESZ – DUCH ŚWIĘTY po hebrajsku, czyli w oryginalnym języku większości Ksiąg Biblii Świętej (zapis fonetyczny, czyli według brzmienia). Innymi Imionami DUCHA ŚWIĘTEGO są również: MAMA SZIKAINJAH (Pro. 90), SZIKAINJAH CHWAŁY, (prawidłowa, słyszana z Nieba forma znanego w Polsce tytułu „Szekina Chwały”), IMMAJAH (dosł. „MAMA JAH”), MĄDROŚĆ (patrz: rozdział 8 Księgi Przysłów, Księga Mądrości, Pro. 90).

ELOHIM – rzeczownik w liczbie mnogiej oznaczający PANA BOGA JAHWEH, JAHUSZUA ha MASZIJACH, RUACH ha KODESZ (TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ).

YDS – skrót od „YAHUSHUA Demon Stompers” – są to wierzący orędownicy i duchowi wojownicy, wspierający Prorok Elisabeth Elijah i Misję Ostatniej Szansy w modlitwie. W polskim tłumaczeniu można by ich nazwać „JAHUSZUA Deptaczami Demonów“ (Deptaczami Demonów należącymi do JAHUSZUA).

Ringmaiden, Ringbearer - Ringmaiden oznacza zarówno Pannę Obwieszczającą Słowo BOŻE jako Prorokini i osobę wydającą okrzyk z Ew. Św. Mateusza 25:6 (nawołanie dla Panien oczekujących Oblubieńca), jak i pannę z pierścieniem zaręczynowym Oblubienicy. Ringbearer oznacza osłaniającego, okrywającego Pannę Obwieszczającą w celu ochrony. Oba tytuły zostały nadane Słowem Proroctwa przez BOGA JAHWEH Apostołom Elisabeth Elijah we wczesnych Proroctwach. 

W lipcu 2010 roku BÓG JAHWEH powiedział również, aby dodawać następujący fragment z 2 Księgi Kronik przed każdym Proroctwem:

2 Księga Kronik 36:16
„Lecz oni drwili z posłańców BOŻYCH, pogardzali JEGO Słowami i wyszydzali JEGO Proroków, aż gniew JAHWEH na jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku.”

 

Komentarz Elisabeth:

Co wzbudziło Namaszczenie? - Przeczytanie, że John Hagee sprzedał JAHUSZUA. On sprzedał swoją duszę szatanowi. On poucza nową ewangelię. Napisał nową książkę i zapiera się JAHUSZUA. Nawet, podczas, gdy nazywa GO JEZUSEM CHRYSTUSEM, swoim MESJASZEM, to poucza inną Ewangelię. On mówi, “JAHUSZUA, JEZUS, nie miał być tym (jedynym) MESJASZEM. ON nie przyszedł na Ziemię, aby być MESJASZEM.” On, John Hagee, zna Słowo lepiej niż ja, ale również i diabeł, ponieważ on był tam, podczas, gdy było to napisane… A ja mówię tobie, John Hagee, ty wzbudziłeś gniew w JAHWEH. Sądzę, że ludzie mogą rozpocząć odliczanie twoich dni, i ja mam widzenie, że kiedy będziesz umierał, John Hagee, twoja twarz będzie taka czerwona, rozwścieczona. Zasługujesz na to, co otrzymasz. Ja raz słyszałam jak JAHUSZUA powiedział, że ty jesteś brutalnym pastorem, ale ja nigdy bym nie przypuszczała, że będziesz Judaszem.

Koniec komentarza.

 

******** Proroctwo ********
 

W Proroctwie 105 JAHWEH powiedział, aby zamieścić to poniższe Słowo Wstępne w każdym Proroctwie:

"JA ostrzegłem cię dawno temu, Elisabeth, aby nie nazwać tej Misji imieniem mężczyzny ani kobiety. Zanim jeszcze powstała ta Misja, JA włożyłem to w twojego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twoich ust. To narodziło się z ust JAHWEH, to narodziło się z ust JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, to narodziło się z ust RUACH ha KODESZ, waszej IMMAJAH. Gdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już zawiodło. To dzieje się dzięki Wiatrowi SZIKAINJAH CHWAŁY, który owiewa tę Ziemię - Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie jest [uczynione] twoim oddechem, bo w przeciwnym razie by zawiodło." (Księga Izajasza 42:8)

Koniec Słowa Wstępnego.

 

Nie opłakuj MNIE, MOJA córko. Nie daj się oszukać, MOJA córko, gdyż JA nie daję się tak łatwo naśmiewać z siebie. Opłakuj “John Hagee”. Czy nie widzisz MOJA córko? JA powiedziałem tobie, gdy ty i twój mąż byliście w tym namiocie 27-go września, 2007 (Sukkot). JA powiedziałem tobie; ty słyszałaś MOJE stąpanie i JA powiedziałem tobie, że obchodziłem Ziemię w formie, jakiej byś nie rozpoznała. 

Jeden po drugim, ci, którzy mówią, że reprezentują MNIE, ci, którzy mówią, że reprezentują JAHUSZUA, ci, którzy mówią, że są wypełnieni przez RUACH HA KODESZ, ci nie mają części w nas! Nie ma NASZEGO DUCHA nigdzie w pobliżu nich.

John Hagee, ty nadajesz się na Ogień MEGO zniszczenia! 

Ty zapierasz się MEGO SYNA JAHUSZUA ha MASZIJACH jakoMESJASZA! Ty wykładasz swoje kieszenie złotem dla sławy i fortuny. Ty sprzedałeś swoją duszę, gdyż to było zdecydowane dawno temu. 

John Hagee, JA prorokuję teraz poprzez MOJĄ Pannę Obwieszczającą: Ty jesteś skazany!

Gdyż ty nie tylko kłamiesz chrześcijanom, tworzącym olbrzymi kościół na całym świecie, ale ty zapierasz się MEGO SYNA JAHUSZUA przed Żydami wiedząc, że nawet dzieci szatana nie mogły usunąć to, co było napisane nad stosem, gdzie JAHUSZUA został ukrzyżowany: “KRÓL ŻYDOWSKI”.

Ty jesteś tak napuszony dumą. Czy myślisz, że ukryjesz swoją nikczemność przede MNĄ? Ty się zadławisz swoimi własnymi słowami, gdyż ty masz ducha antychrysta! Ty mówisz Żydom, że jeszcze inny ma przyjść. Przygotowujesz ich na przyjście tego, który przychodzi, jako oszust, syn szatana!

Ty, John Hagee, jesteś potępiony na zawsze, gdyż ty nie tylko wpadniesz do wnętrza piekła, ale i jezioro ognia pochłonie cię. Ty jesteś zdrajcą! Ty jesteś judaszem! I jak zdradziłeś MNIE przedtem, tak i zdradzasz MNIE ponownie. 

JA prorokuję: Ty, John Hagee, jesteś skazany.

Ty, Juanita Bynum myślisz, że jesteś tak piękna. Ale kiedy patrzę na ciebie, sprawiasz, ze zbiera MNIE na wymioty! Twój smród sięga aż do Nieba, wraz z Johna Hagee [smrodem]. 

Wy wszyscy, w tym Benny Hinn – szatan napełnia was wszystkich! 

JA prorokowałem poprzez tą służącą: “Każda Misja nazwana imieniem człowieka upadnie.” JA dałem wam czas do ukorzenia się, żalu za grzechy i nawrócenia się, ale nikt tego nie czyni. Wy sprzedaliście wasze dusze szatanowi i ty, Juanita Bynum, ty swoją mową wypełniasz serca kobiet duchem pożądania. Ty dajesz przykład, który jest tylko wstydem. 

Ty przynosisz wstyd MEMU Imieniu.

JA używam tej Misji, aby osądzać tych, którzy myślą, że są awansowani. JA użyję tej Misji pod MOIM Namaszczeniem, aby zepchnąć was z waszych piedestałów, na które wynieśliście się, i JA pogrzebie was pod nimi. 

Ty, Juanita Bynum, jesteś dziwką w MOICH Oczach! Ty jesteś wszystkim, czym JA gardzę. 

I nie tylko tak mówię o tobie, JA mówię to do wszystkich tych, którzy popełniają potajemnie grzechy i głoszą jedną drogę do Nieba, a jednak ich własne duchy nigdy nie wejdą. 

John Hagee, Juanita Bynum, Benny Hinn, Ron Howard, Rodney Howard-Browne, wy jesteście skazani.

Oral Roberts, siedzący tak wysoko w “Wieży Modlitwy”. Ty zbudowałeś “Więżę Babilonu”, ale to jestem JA, który zburzy ją. Ty teraz czcisz złoto i srebro. 

Miejcie się na baczności przed jakimkolwiek pastorem, który kiedyś pouczał MOJE prawdziwe Słowo, a teraz poucza słowo dobrobytu, aby być wysłuchanym na całym świecie.

MÓJ ŚWIĘTY WIATR, MÓJ DUCH, cenna RUACH HA KODESZ, ogarnia tę krainę. 

W mniej niż minutę, przeszedłem tam i z powrotem; na własne oczy ujrzałem Sukkot. To nie dlatego, że jestem ślepy – widziałem go z Nieba – ale chciałem chodzić po tej Ziemi, a więc JA, JAHWEH, zrobiłem to 27-go.

Wy, Żydzi, w dniach Święta Sukkot, tak pełni pychy – “Mój Sukkotjest lepszy niż twój; moje jedzenie jest lepsze niż twoje; ja czytam Torah dłużej aniżeli ty.” – wy wszyscy utraciliście skupienie swojej uwagi. Tylko nieliczna resztka zbudowała swoje Sukkoty i oni byli najskromniejsi i oni naprawdę dotknęli MOJE serce, gdyż oni nie uczynili tego, jako rytuał; oni nie uczynili tego z dumy. I ci, którzy dotknęli MOJE Serce, wypatrywali JAHUSZUA w te noce. 

JA mam MOICH Mesjańskich Żydów, niektórzy z samej Oblubienicy JAHUSZUA siedzą w Jeruzalem, i oni dotknęli MOJE Serce. Ja nie jestem rozgniewany na tych, co czekali na MEGO SYNA, czekali i smucili się, gdyż to nie był czas przyjścia. JA jestem rozgniewany na tych, którzy potraktowali ten Święty Dzień tylko, jako rytuał.

Dni Ziemi są policzone!

Ameryko, JA powiedziałem, że pozostawiłem najgorsze z Wyroku na koniec, i to jest dla was! 

Ale nie macie pojęcia, co mam zamiar zrobić dla was, co mam zamiar zrobić z wami! Połączcie każdą klęskę w całym świecie, pomnóżcie to razy siedem! 

Jesteś skazani! 

Gdyż dokonaliście przez Arnolda Schwarzennegera, dokonaliście przez Biały Dom więcej zbrodni aniżeli ktokolwiek nawet wie, ale dowiedzą się tego czasu. 

Amerykańscy ludzie, jest już za późno! 

Ostrzegłem was przez tą służebnicę. Mówiłem wam, że to wszystko było iluzją.

Teraz te resztki, którzy jesteście MOIMI, kiedy powiem wam: ‘Uciekajcie’, to lepiej wyruszajcie, podczas gdy jeszcze możecie się wydostać, gdyż JA prorokowałem poprzez tę służebnicę wielokrotnie: Wy będziecie ujęci na ziemi, w powietrzu i na morzu! 

Rząd amerykański nie pozwoli wam uciec! 

Zmiana wart została dokonana. 

Szatan ma ich wszystkich na miejscu, wszystkich z wyjątkiem tego jednego, który musi jeszcze objawić swoją twarz.

JA jestem JAHWEH i JA nie będę wyśmiewany. MÓJ SYN JAHUSZUA nie będzie wyśmiewany, i MOJA Słodka, Słodka,  Słodka, Słodka DUCH ŚWIĘTY, tak jak Potężny Wiatr będzie przeganiała plewy, a one tylko nadają się na spalenie! 

Czyż nie ostrzegałem was?

Amerykanie i MOJE umiłowane Skarby – tych niewielu, których JA mam, którzy skrzą się jak drogocenne kamienie – JA patrzę z MEGO Tronu w Niebiosach i widzę odchody nieludzkiego bestialstwa, gdyż tak wyglądają dla MNIE dzieci szatana, sterty kału. Smród dosięga Niebios. 

Hollywood nie jest niczym więcej aniżeli placem zabaw szatana i naprawdę to piekło posiada "Kto jest kim w Hollywood." (Komentarz: Lista gwiazd filmowych z Hollywood)

Ale widzicie, JA mam te małe, skrzące się drogocenne kamyki na całym świecie, co przypominają MI, że nawet w chwilach MOJEGO wzburzenia i gniewu JA widzę ich skrzących się, osaczonych dookoła przez ten kał, – ale wy mienicie się skrząc, ponieważ MOJA cenna, cenna, cenna, umiłowana DUCH jest wewnątrz i wy skrzycie się.

Szatan zawsze ma imitacje. Miejcie się na baczności przed imitacjami – pastorami, którzy pouczają tak, jak ten John Hagee! On nie jest wcale pastorem. Nie słuchajcie tego złego wilka, lub żadnej misji, która nazywa się imieniem mężczyzny lub kobiety! 

Nie słuchajcie nauk dobrobytu, gdyż to, co JA wam daję jest większe niż złoto i srebro. 

JA daję wam dary MAMY MĄDROŚCI. 

MOJA Chwała wypełnia wasze twarze. 

JA nie jestem zły na was. 

Kontynuujcie czekanie i czuwanie! 

Spójrzcie w górę, gdyż zbliża się wasze odkupienie!

Elisabeth, JA udowodnię ci, że JA jestem JAHWEH, który nie kłamie. Zanim MÓJ JAHUSZUA przyjdzie po Oblubienicę Apokalipsy 14, JA powiedziałem ci, że poślę Anioła. Ponownie przyjdzie Święty Anioł. Powiedziałem ci, abyś ostrzegła innych, by nie słuchali “ShelbyCorbitt”. Teraz ich serca są złamane i krwawią – mają poczucie porażki; czynią wymówki jedną za drugą, aby jej wierzyć, ale ty ostrzegłaś ich. I gdy ona została oszukana, to duch oszustwa wstąpił na innych, ponieważ JAHUSZUA nie może przyjść aż przepis za przepisem, nakaz za nakazem ze Świętego Słowa zostaną spełnione.

A teraz nie bolej i nie płacz i nie mów: “Oj, to będzie za tyle lat…” JA wykonam rzeczy szybko, szybciej aniżeli twoje oczy przypuszczają, iż one mogą się pojawić.  JA wiem, kto należy do MNIE; JA wiem, kto jest obmyty we Krwi JAHUSZUA; JA wiem, kto ukorzył się w pokucie i nawrócił i zaprzestał złego, i ich serca są pełne MOJEJ miłości.

Obrzydliwość rozpoczęła się w Kalifornii. Powstaje tam człowiek ohydy napuszony dumą. On myśli, ze zwykle zatwierdza prawa dotyczące dzieci i systemu szkolnego…już więcej nie nazywając ich: “mama i tata”, nie określając ich już więcej: “mąż i zona” – “my nie możemy obrażać homoseksualistów; nie możemy obrażać muzułmanów”. 

Ale czy mogę zapytać: Gdzie są prawa MOICH Świętych Dzieci?

Dlaczego milczeliście? 

Dlaczego, oh świętobliwi, nie zaprotestowaliście? 

Czyż JA nie dałem wam Proroctwa i nie ostrzegłem was, że jeśli nie wstawicie się o prawa innych, nawet, jeśli nie zgadzacie się z nimi, to zobaczycie, że wasze wolności zostaną wam zabrane?

Teraz macie wybory prezydenckie i ten, który ma wygrać będzie tym, który będzie krzyczał najgłośniej: “Mordujcie dzieci wewnątrz!” Ci, którzy wygrają będą krzyczeć najgłośniej: “Homoseksualizm nie jest grzechem!”

Nie dajcie się oszukać. To nie potrwa długo zanim ujrzycie JAHUSZUA wy, którzy jesteście Świętymi w MOICH Oczach gdyż, czyż MOJE Słowo nie mówi: “I Święci staną się świętszymi, a plugawi się więcej splugawią”? (Apokalipsy 22:11)

Zmiana Wart została dokonana!

Oni rzucają kamieniami teraz na tego przemawiającego posłańca. Oni próbują rozbić tę misję na kawałki kłamstwami, – ale to będą ich serca i ich dusze, które JA rozedrę na kawałki i wrzucę je do jeziora ognia, gdyż tylko wrogowie tej Misji, którzy powstają przeciw MOIM prawdom są wyłącznie tymi, którzy połkną te kłamstwa!

Jack Barr, ty jesteś martwym człowiekiem. Ty znasz MOJE Słowa, ale nie żyjesz nimi. 

Ten, który nazywa się Zeph Daniel (Komentarz: Woody Keith jest jego prawdziwym imieniem) i jego żona – wy nadajecie się wyłącznie do piekła i jeziora ognia! 

Richard Keltner, ty zbyt długo zabawiałeś się. Głębiny twojej deprawacji trwają już zbyt długo. JA nie będę tracił czasu na wymienianie wszystkich. Większości imion, ty Elisabeth, nie będziesz nawet znała. Oni posyłają swoje przekleństwa, dokonują swoich rytuałów.

Peggy LeTrent, z kogo chcesz robić głupca, jak myślisz? JA wymieniam twoje imię. Ty jesteś nikim innym jak tylko graczem, ale Elisabeth przejrzała ciebie na wskroś. Ona musiała zbliżyć się zbytnio do pieca i sparzyła się.

Uważajcie wy czarownice, wy czarnoksiężnicy! 

Strzeżcie się tych, którzy pogrzebali swoje ofiary! 

Wy zrobiliście swoje rytuały wudu, zawarliście wasze kontrakty z diabłem, aby próbował zabić MOJĄ Pannę Obwieszczającą, aby próbował zniszczyć wszystko, co ta Misja reprezentuje! 

Ale widzicie, to tylko spada z powrotem na was! 

JA ochraniam sieroty, i JA mówię o biologicznych, gdyż, kiedy należycie do MNIE, to nigdy nie jesteście bez OJCA, nigdy nie jesteście bez MATKI. I wy macie MESJASZA, który jest waszym OSWOBODZICIELEM, który jest waszym WYZWOLICIELEM, który jest MOIM Jednorodzonym SYNEM! 

Więc JA pozwalam na te ataki, ponieważ one tylko spadają na głowy wrogów!

Więc John Hagee, ty usłyszysz to Słowo i twoja twarz zaczerwieni się ze złości. I to tylko przyspieszy twój upadek, ponieważ jesteś potępiony na zawsze. Dzisiaj ujawniłem twoje kłamstwa i daje to ostrzeżenie wszystkim dookoła świata: Jeśli wspomagacie tego człowieka i któregokolwiek z tych wymienionych, to wspomagacie prace szatana, gdyż ci nie są MOIMI sługami. Wy nagromadzacie srebro i złoto w ich kieszeniach. Płacicie za rezydencje nad ich głowami i te zamawiane nici, i to nie jest MOIM.

MOIM ostatnim Słowem, które mam do powiedzenia dzisiaj: „Świętobliwi rodzice, weźcie swoje dzieci z nory antychrysta nazywanej szkołami!” 

Czyż nie słyszycie? 

Czy wy chcecie postępować według zarządów szatana? 

Protestujcie! 

Niechaj wasze głosy będą słyszane! 

JA pozwoliłem na te okrucieństwa w jednym celu - aby zobaczyć jak wielu z was zabierze głos! 

Bojkotujcie szkoły! 

Protestujcie przeciw temu, co zostało uczynione w Kalifornii nawet, jeśli nie mieszkacie tam! Wszyscy dookoła świata, jeśli jesteście Świętymi, przemawiajcie teraz, zanim nie przyjdzie to do waszego stanu, zanim nie przyjdzie to do waszego kraju! To jest duch syna szatana, który przenika ten świat z tymi kłamstwami. 

Macie usta, więc używajcie je! 

Odmówcie posyłania waszych dzieci do szkół! 

Wy nic nie czynicie i pozwalacie mniejszości rządzić i aby próbowali przekonać was, że homoseksualizm jest w większości. JA mówię wam, to wszystko jest kłamstwem.

Ale ci najbogatsi nagromadzili bogactwa dla tych, którzy zarządzają. Jednakże odbierzcie im to z powrotem!

Odbierzcie to z powrotem! 

Weźcie z powrotem moc, którą JA wam dałem! 

Przestańcie pozwalać, aby tylko paru mówiło reprezentując MNIE!

Módlcie się, aby powstał świętobliwy przywódca, gdyż przynajmniej wtedy będziecie mieli wybór. Gdyż Republikanie i Demokraci są tym samym. Oni pracują razem; oni planują razem; oni razem zatwierdzają prawa, które są obrazą dla MEGO Imienia! 

Ponownie mówię: Powstańcie, przemówcie i krzyczcie i powiedzcie szatanowi i jego sługom: Dosyć tego!

Bo mówię wam to, wszystkie te nowe przepisy, które zostały zatwierdzone, są obrzydliwością dla MNIE! One mówią wam, Ameryko, abyście zaufali im, a nie abyście zaufali MNIE, temu dobremu "JA JESTEM", I JA jestem PRZEDWIECZNYM CZASOW (Daniel 7:9,13). Wiem, początek od końca i wiem dokładnie, jak każdy naród będzie płacić. To są Słowa, które mam do powiedzenia w ten dzień.

I JA mam jeszcze jedną małą rzecz do dodania, że tylko paru rozpozna rezultat tego Słowa. 

Uważajcie na obcych przybyszów! 

Oni już przejęli władze i są na najwyższych pozycjach Izby Reprezentantów i w polityce – uważajcie, ja nie mówię o obcych z innych krajów. 

JA mówię o obcych, których szatan posłał! 

I uważajcie na tę, która pisze książkę o obcych na internecie. Uważajcie na kobietę, która przychodzi do was w przebraniu i mówi wam, abyście zawierzyli w “Orgone”, że on będzie trzymał demony z dala, że będzie trzymał obcych przybyszowi z innych planet z dala i mówi: “Oddajcie wiarę w orgone.” JA mówię wam: Jest to nic innego jak tyko kłamstwo! 

Pokładajcie natomiast wiarę w MEGO SYNA JAHUSZUA ha MASZIJACH, w JEGO Imię i w JEGO Krew, gdyż to jest jedyne miejsce nadejścia Wykupienia. 

Sherry Shriner, twój dzień nadchodzi. JA nie powiem nic więcej. Ale JA dałem MOJEJ Córce Proroctwo, które czeka na właściwą chwilę i odpowiedni sezon. JA wiem, kim ty jesteś; JA wiem, czym ty jesteś. Ostrzegam każdego, kto wspiera jej prace. Gdyż ona ostrzega was o planach rządu, ale to naczynie jest zaprzedane dawno temu. Ona naprowadza was na drogi, których nie znacie.

Benny Hinn działa pod dziwnym ogniem obcych przybyszów. Słowo dla mądrych: Trzymajcie się z dala od niego. JA czynię was wszystkich, którzy słuchacie, odpowiedzialnych za to gdzie zasialiście finansowe nasienie. Niechaj lepiej to będzie praca, o której wiecie, iż pochodzi ode MNIE.

Trzymajcie się MOJE Maleństwa! Trzymajcie się MOJE Maleństwa! Poczekajcie MOJE Skarby – wy, którzy skrzycie się bardziej aniżeli drogocenne kamienie, nawet te w Niebie. 

Trzymajcie się, już niedługo! 

Módlcie się, abyście byli godni ominąć nadchodzący Wielki Ucisk! 

Ale JA mówię wam to – to jest tak, jak nikt nigdy nie napisał, to jest bardziej opowieść o horrorze większym, aniżeli moglibyście sobie wyobrazić, gdyż tak jak za dni Noego, tak będzie ponownie, tylko siedmiokrotnie gorzej!

JA nie mówię wam, że JA zaleje Ziemię wodą. 

Ale JA mówię wam, że będzie powódź bezbożności taka, jakiej nigdy nie było! Ale tak, jak JA miałem drogę ucieczki dla Noego, tak również JA mam drogę ucieczki dla was. Jak widzicie broń o wysokiej technice, wiedzcie, że MOJA niebiańska broń jest potężniejsza, gdyż JA mam sposób na ochronienie was. 

Wiec trzymajcie się mocno rąbka odzienia JAHUSZUA! 

Nie puszczajcie! 

Nie puszczajcie! 

Gdyż tylko Wiara będzie w stanie uratować wasze dusze!

 

********** Koniec Proroctwa **********

 

Komentarz Elisabeth:

Obrażając większość I błogosławiąc innych z “Duchowymi Uszami” do słuchania, których imiona są znalezione w Baranka Księdze Życia.

Dziecko, Żołnierz, i Oblubienica JAHUSZUA HA MASZIJACH

Apostoł Elisabeth Elijah

Adresy E-mail do korespondencji:

[email protected]
[email protected]

Adresy E-mail do korespondencji w języku polskim:

[email protected]
 

Adresy stron internetowych:

www.allmightywind.com / www.almightywind.com
www.amightywind-proroctwa.com

Kliknij, aby przejść do strony głównej, na której znajdują się pozostałe Proroctwa w języku polskim.

[Kopie Proroctw można znaleźć także na stronie macierzystej Misji Amightywind w dziale tłumaczeń międzynarodowych pod tym oto adresem: http://www.allmightywind.com/prophecy/prophlanguages.htm]

 

Portret użytkownika anja

"Po trwającym rok dochodzeniu

"Po trwającym rok dochodzeniu niezależny trybunał jednomyślnie orzekł, że więźniowie sumienia w Chinach byli – i nadal są – „na znamienną skalę” (ang. „on a significant scale”) zabijani w celu pozyskania ich organów na przeszczepy."

„W Chinach od lat popełniana jest na znamienną skalę zbrodnia grabieży organów” – powiedział przewodniczący trybunału sir Geoffrey Nice QC podczas odczytywania wyroku 17 czerwca 2019 w Londynie. Członkowie trybunału stwierdzili ponadto, że zwolennicy duchowej praktyki Falun Gong stanowią jedno z głównych źródeł pozyskiwania organów. Falun Gong to dyscyplina duchowa, której praktykowanie polega na wykonywaniu ćwiczeń medytacyjnych i stosowaniu się do nauk moralnych opartych na prawdomówności, życzliwości i cierpliwości. Przez ostatnie dwa dziesięciolecia była i nadal jest brutalnie prześladowana przez chiński reżim. Zwolennicy tej praktyki są wtrącani do więzień, skazywani na obozy pracy i zamykani w ośrodkach prania mózgu, tam wielu poddawanych jest torturom w celu zmuszenia ich do wyrzeczenia się przekonań."

„Trybunał nie dysponuje dowodami, że rozbudowana infrastruktura związana z chińskim przemysłem transplantacyjnym została zlikwidowana – i nie otrzymał zadowalającego wyjaśnienia odnośnie źródła łatwo dostępnych organów – stwierdza tym samym, że grabież organów trwa do dziś”.

https://epochtimes.pl/grabiez-organow-w-chinach-odbywa-sie-na-wielka-skale-orzekl-niezalezny-trybunal

Skomentuj