Tajne rządowe raporty ujawniają, że szczepienia ochronne są oszustwem

Kategorie: 

źródło: dreamstime.com

Jeśli masz dziecko prędzej czy później staniesz przed takim problemem, szczepić czy nie szczepić. Większość wytresowanych telewizyjną propagandą owiec zwanych dla niepoznaki ludźmi nawet nie zadaje sobie pytania czy szczepionki mogą zaszkodzić, skoro nalegają na nie lekarze to przecież nie mogą szkodzić. Otóż błąd, w najlepszym wypadku nie szkodzą i nie pomagają a w najgorszym mogą złamać człowiekowi życie fundując mu niepełnosprawność dziecka.

 

Zachęta do szczepień sączy się z wszystkich możliwych mediów. Ktoś robi, co może, żeby odpowiednio przestraszyć społeczeństwo i doprowadzić do masowych szczepień, które mają rzekomo chronić przed grypą. Zastanówmy się, zwykle bierze się lekarstwo, gdy jest się chorym, jak zatem nazwać substancję, którą wstrzykuje się zdrowym? Jest to tym bardziej podejrzane, że zwykle po wstrzyknięciu substancji o nieznanym składzie zwanej szczepionką, lekarz lub pielęgniarka ostrzega, że możemy się rozchorować.

 

Badanie negatywnych odczynów poszczepiennych jest tak samo popularne jak badanie negatywnego wpływu GMO na zdrowie. Tego się po prostu nie robi, bo nie lubią tego korporacje. Naukowcy badający GMO przeważnie kończą marnie bez środków na dalszą pracę. Jednocześnie utwierdza się ludzi w przekonaniu, że wszystko jest przetestowane i bezpieczne. Nikt nie sprawdza, co dzieje się ze zdrowiem zaszczepionych w dłuższym okresie czasu. Szczepionka to rodzaj hazardu opierającego się na wierze w jej skuteczność.

 

Naukowcy, którzy mimo ryzyka zawodowej infamii podjęli temat bezpieczeństwa szczepień dochodzą do przerażających wniosków. Jednym z nich jest Dr Lucija Tomijenovic, której raport można znaleźć w odnośnikach poniżej. Jeśli ktoś nie wierzy w to, że rządy przekupiane przez koncerny farmaceutyczne fundują nam i naszym dzieciom choroby neurodegeneracyjne i inne to chyba nic go nie przekona. Trudno się jednak dziwić postawom sceptycznym, ponieważ wieści o kłopotach zdrowotnych w wyniku obowiązkowych szczepień nie są obecne w mediach, a jeśli o czymś nie mówi telewizja to dla wielu ludzkich owiec tego po prostu nie ma.

 

Wspomniany raport dowodzi ponad wszelka wątpliwość, że wiedza na temat zagrożeń z powodu szczepionek jest znana rządom i ich agendom odpowiedzialnym za zdrowie. Mimo to od 1989 roku nikt nic z tym nie zrobił a wręcz wszelkie odkrycia mogące pokazać szczepionki w złym świetle zostały ukryte. To ukrywanie faktów trwa zresztą do dzisiaj.

 

 

Źródło:

http://www.naturalnews.com/038598_vaccines_medical_hoax_government_documents.html

http://www.ecomed.org.uk/wp-content/uploads/2011/09/3-tomljenovic.pdf

 

 

Ocena: 

Nie ma jeszcze ocen


Komentarze

Portret użytkownika ariel

Dla mnie największym

Dla mnie największym argumentem że szczepionki to w większości syf (piszę w większości a nie że wszystkie) jest zakaz w Stanach posyłania dzieci NIESZCZEPIONYCH do szkoły bo mogą stanowić zagrożenie dla dzieci ZASZCZEPIONYCH. Do szkół mogą chodzić TYLKO dzieci ZASZCZEPIONE. 
Jedynym logicznym powodem takiej decyzji jest to, że szczepionki obniżyły odporność.
 
Druga sprawa, że (wiem z doświadczenia) trzeba mieć wielkie jaja by wymusić na służbie zdrowia zarejestrowanie odczynów poszczepiennych. K.....a

Portret użytkownika Lech

ZANIM ZASZCZEPISZ SWOJE

ZANIM ZASZCZEPISZ SWOJE DZIECKO PRZECZYTAJ LISTĘ NOP-(NIEPORZĄDANE ODCZYNNY POSZCZEPIENNE) ZE STRONY MINISTERSTWA ZDROWIA!! I ZASTANÓW SIĘ CZY KIEDYKOLWIEK, JAKIŚ LEKARZ CI O TYM POWIEDZIAŁ, ALBO CZY WIDZIAŁEŚ, ŻEBY TAKA LISTA WISIAŁA W PORADNI DZIECI ZDROWYCH!!
 
W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ZDROWIA z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych (Dz. U. Nr 241, poz. 2097), czytamy:
 § 1.
 Rozporządzenie określa kategorie i kryteria rozpoznawania niepożądanych odczynów poszczepiennych, sposób i tryb ich zgłaszania, obieg dokumentacji oraz wzór formularza zgłoszenia.
 § 2.
 Ustala się kategorie niepożądanych odczynów poszczepiennych, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
 § 3.
 Ustala się kryteria rozpoznawania niepożądanych odczynów poszczepiennych, które są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
 Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. (poz. 2097)
 Załącznik nr 1
 KATEGORIE NIEPOŻĄDANYCH ODCZYNÓW POSZCZEPIENNYCH1
 Kategorie niepożądanych odczynów poszczepiennych:
 1) odczyny miejscowe, w tym:
 a) odczyny miejscowe po szczepieniu BCG,
 b) obrzęk,
 c) powiększenie węzłów chłonnych,
 d) ropień w miejscu wstrzyknięcia;
 2) niepożądane odczyny poszczepienne ze strony ośrodkowego układu nerwowego (OUN):
 a) encefalopatia,
 b) drgawki gorączkowe,
 c) drgawki niegorączkowe,
 d) porażenne poliomyelitis wywołane wirusem szczepionkowym,
 e) zapalenie mózgu,
 f) zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,
 g) zespół Guillain-Barre;
 3) inne niepożądane odczyny poszczepienne:
 a) bóle stawowe,
 b) epizod hipotensyjno-hiporeaktywny,
 c) gorączka powyżej 39°C,
 d) małopłytkowość,
 e) nieutulony ciągły płacz,
 f) posocznica, w tym wstrząs septyczny,
 g) reakcja anafilaktyczna,
 h) reakcje alergiczne,
 i) uogólnione zakażenie BCG,
 j) wstrząs anafilaktyczny,
 k) zapalenie jąder,
 l) zapalenie ślinianek,
 m) inne poważne odczyny występujące do 4 tygodni po szczepieniu.
 1 Niepożądany odczyn poszczepienny (NOP) stanowi każde zaburzenie stanu zdrowia, jakie występuje po szczepieniu. Jeśli nie podano inaczej i z wyjątkiem odczynów po szczepieniu BCG, za związane czasowo ze szczepieniem uznaje się zaburzenia stanu zdrowia, które wystąpiły w okresie 4 tygodni po podaniu szczepionki. Mogą one być wynikiem:
 1) indywidualnej reakcji organizmu człowieka szczepionego na podanie szczepionki;
 2) błędu wykonania szczepionki lub błędu podania szczepionki;
 3) zjawisk od szczepienia niezależnych, a tylko przypadkowo pojawiających się po szczepieniu.
 
 Załącznik nr 2
 KRYTERIA ROZPOZNAWANIA NIEPOŻĄDANYCH ODCZYNÓW POSZCZEPIENNYCH
 Kryteria rozpoznawania niepożądanych odczynów poszczepiennych:
 1) odczyny miejscowe:
 a) nadmierny odczyn miejscowy:
 - obrzęk wykraczający poza najbliższy staw,
 - obrzęk, zaczerwienienie i bolesność utrzymujące się dłużej niż 3 dni,
 - odczyn miejscowy wymagający hospitalizacji dziecka,
 b) odczyny miejscowe po szczepieniu BCG:
 - poronny fenomen Kocha (wczesny odczyn poszczepienny pod postacią nacieczenia pojawiającego się już pomiędzy drugim a siódmym dniem po szczepieniu, a następnie owrzodzenia gojącego się od 2 do 4 miesięcy),
 - pęcherzyk ropny o średnicy większej niż 10 mm u noworodków lub większej niż 20 mm u dzieci starszych,
 - owrzodzenie o średnicy większej niż 10 mm u noworodków lub większej niż 20 mm u dzieci starszych,
 - keloid,
 c) powiększenie okolicznych węzłów chłonnych:
 - powiększenie co najmniej jednego węzła (1,5 cm lub więcej),
 - sącząca się przetoka nad węzłem (dotyczy głównie powikłań po BCG, w okresie 2-6 miesięcy po podaniu szczepionki),
 d) ropień w miejscu wstrzyknięcia:
 - bakteryjny (obecność ropy, objawy zapalenia, gorączka, dodatnie wyniki posiewu),
 - jałowy (brak dowodów zakażenia bakteryjnego);
 2) niepożądane odczyny ze strony ośrodkowego układu nerwowego (OUN):
 a) encefalopatia:
 wystąpienie co najmniej dwóch z podanych niżej trzech objawów w przeciągu 72 godzin po szczepieniu:
 - drgawki,
 - wyraźne zaburzenia stanu świadomości trwające dzień lub dłużej,
 - wyraźna zmiana zachowania dziecka utrzymująca się dzień lub dłużej,
 b) drgawki z wyraźnym rozgraniczeniem na gorączkowe i niegorączkowe,
 c) poliomyelitis poszczepienne wywołane wirusem szczepionkowym (porażenie lub niedowład wiotki z objawami utrzymującymi się 60 lub więcej dni, który wystąpił u dziecka w okresie 4-30 dni po podaniu OPV lub 2-75 dni po kontakcie z osobą, która otrzymała tę szczepionkę. Do rozpoznania wymagane jest badanie wirusologiczne płynu mózgowo-rdzeniowego oraz stolca z wyizolowaniem szczepu szczepionkowego wirusa polio),
 d) zapalenie mózgu (rozpoznane w oparciu o typowe objawy neurologiczne, pleocytozę w płynie mózgowo-rdzeniowym i/lub izolację wirusa z PMR),
 e) zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (rozpoznane w oparciu o typowe objawy oraz badanie PMR, z wyraźnym rozgraniczeniem na bakteryjne i niebakteryjne. Przy podejrzeniu poszczepiennego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych po podaniu szczepionki żywej, wskazana jest próba izolacji wirusa szczepionkowego z PMR),
 f) zespół Guillain-Barre (symetryczny niedowład o ostrym początku, gwałtownie postępujący, bez gorączki w momencie wystąpienia pierwszych objawów, z równoczesnymi zaburzeniami czucia, rozpoznawany na podstawie objawów klinicznych i badania płynu mózgowo-rdzeniowego. Zgłaszaniu podlegają wszystkie przypadki zespołu Guillain-Barre, które wystąpiły w przeciągu 4 tygodni po szczepieniu);
 3) inne niepożądane odczyny poszczepienne:
 a) reakcje alergiczne pod jedną z niżej wymienionych postaci, ujawniające się w okresie 24 godzin po podaniu szczepionki:
 - zmiany skórne,
 - obrzęk twarzy lub uogólniony,
 - zmiany osłuchowe (świsty),
 b) reakcja anafilaktyczna (ostra reakcja nadwrażliwości) - silnie zaznaczona reakcja w przeciągu pierwszych dwóch godzin po podaniu szczepionki, charakteryzująca się dusznością z powodu skurczu oskrzeli, obrzękiem krtani, obrzękiem Quinckego,
 c) wstrząs anafilaktyczny - natychmiast po podaniu szczepionki,
 d) gorączka 39°C lub wyższa (gorączka występuje zazwyczaj w przeciągu 48 godzin po podaniu szczepionek DTP lub DT, natomiast po szczepieniu przeciw odrze lub (śwince, odrze i różyczce) odczyn w postaci wzrostu temperatury występuje w drugim tygodniu po podaniu szczepionki (szczyt około 10 dnia),
 e) epizod hipotensyjno-hiporeaktywny (jest to charakterystyczny stan po szczepieniu DTP, w którym niemowlę przez pewien okres czasu (10 minut do 36 godzin) ma obniżone ciśnienie tętnicze (stany hipotonii do zapaści naczyniowej włącznie), obniżone napięcie mięśniowe, nie przyjmuje posiłków i nie nawiązuje kontaktów z otoczeniem),
 f) nieutulony ciągły płacz (utrzymujący się powyżej 3 godzin płacz lub krzyk o znacznym nasileniu i wysokim tonie, pojawiający się przeważnie 6-18 godzin po szczepieniu),
 g) uogólnione zakażenie prątkiem BCG (m. in. zmiany w węzłach chłonnych innych regionów, zmiany kostne, meningitis BCG, zmiany w nerkach i innych narządach lub tkankach, występujące 1-24 miesięcy po szczepieniu, potwierdzone bakteriologicznie).
PS Tak więc NOP stanowi realne zagrożenie życia i zdrowia dziecka. I jeszcze jedno, lekarze zapewniają o bezpieczeństwie szczepionek nie informując o powikłaniach jak juz pisałem. skoro więc szczepienia wg nich są tak bezpieczne niech podpisza takie oto oświadczenie-
 
POŚWIADCZENIE SZCZEPIENIA
Ja …………………… oświadczam,że szczepionka (nazwa,producent,nr serii) …………………………………….. przeciwko ………………….. ,którą zaaplikowałem/am (imię i nazwisko ) …………………………………. dnia ………. w (przychodnia,szpital) …………………………………. jest szczepionką w pełni bezpieczną dla życia i zdrowia . Zapewniam, że po zaszczepieniu nie wystąpi choroba, przeciwko której szczepionka została przygotowana i wykonano szczepienie oraz nie wystąpią żadne inne powikłania bezpośrednie* czy zgon.
Oświadczam, że jako lekarz jestem zaznajomiony/a z ustawą o niekorzystnym wpływie szczepień (Dz.Ust.Nr 241 poz.2097 – ‘Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 23.12.2002 r. w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych). W wypadku wystąpienia jakichkolwiek fizycznych lub psychicznych powikłań poszczepiennych i ich następstw jako osoba odpowiedzialna za zaszczepienie zobowiązuję się zapłacić stosowne odszkodowanie w wysokości ……………………………..zł (jako koszty leczenia, rehabilitacji i opieki) w stosunku do ofiary lub jego rodziców/opiekunów prawnych jeśli w wyniku tej szczepionki dozna urazów czy upośledzenia.
Niniejsze oświadczenie stanowi również podstawę do dochodzenia pośrednich odszkodowań od firm czy instytucji mogących być powiązanych z tą sprawą na drodze sądowej w oparciu o stosowne przepisy prawa polskiego lub dekretów prawnych Unii Europejskiej.
……………………………………… …… ………………………………….
miejscowość dnia
……………………………………… ……….. ……………………………….
podpis lekarza w pełnym brzmieniu pieczątka lekarza
* zapalenia, porażenia lub inne uszkodzenia mózgu (np. autyzm); uszkodzenia nerek; zapalenia wątroby; objawy neurologiczne takich jak encefalopatia, zespół nieustannego płaczu (krzyku), drgawki, zespół hyperaktywno-hypotensyjny; przewlekłe zapalenie stawów; plamica małopłytkowa; poszczepienne porażenne poliomyelitis; nowotwory.
 
ps Zachęcam również do zapoznania się za składem szczepionek!

Portret użytkownika zwolennik rządu światowego

Ruchy antyszczepionkowe

Ruchy antyszczepionkowe działają pełną gębą. Szkoda tylko, że zapominają, ze dzięki szczepieniom ludzkość wyeliminowała wiele chorób, które dawniej ich dziesiątkowały. Ok, sporadycznie na świecie zdarzają się szczepionki szkodliwe czy też nieskuteczne, ale wsadzanie ich do jednego wora z tymi sprawdzonymi to nadużycie.
Kiedyś gdzieś czytałem, że aby szczepienia były skuteczne, musi być zaszczepione min 70% społeczeństwa. Tak więc na razie jesteśmy względnie bezpieczni, ale jak długo? W USA w niektóych stanach gdzie ruchy antyszczepionkowe działają od lat, odnotowuje się już wybuchy epidemii i nawrót chorób, które nie występowały od dziesiątek lat. Po liczby i szczegóły można sięgnąć do literatury fachowej, której obecne tu w większości prostactwo nie czyta, bo nie rozumie(co wcale im nie przeszkadza robić z siebie speców od tej tematyki!).
Na dzień dzisiejszy w Polsce jest jeszcze ok. prof. Krzysztof Simon zapytany czy ruch antyszczepionkowy ma już w Polsce jakieś poważne konsekwencje odpowiada - Na razie szerzy ludzką głupotę. A ta jest dla społeczeństwa największym zagrożeniem.
Nic dodać, nic ująć!

Portret użytkownika Iva 123

Czy pomyslales ze moze te

Czy pomyslales ze moze te "ogniska" zachorowan byly sztucznie wywolane zeby przestraszyc ludzi. W USA firmy farmakologiczne zarabiaja rocznie 1 bilion dolarow. Czy myslisz ze oni z tego zrezygnuja? Musza ciebie trzymac w strachu.

Portret użytkownika Lech

To co piszesz, to bzdury

To co piszesz, to bzdury powtarzane przez koncerny. 
Spadek liczby zachorowań wystąpił dużo wcześniej aniżeli wprowadzenie szczepień i antybiotyków. Spadek zachorowań na 11 podstawowych chorób zakaźnych nastąpił o trzy pokolenia wcześniej, aniżeli wprowadzenie szczepień i antybiotyków w populacji. Spadek ten, jak dowodzą analizy jest związany z wprowadzeniem wody wodociągowej w dużych aglomeracjach, poprawą sytuacji sanitarnej i podniesieniem poziomu higieny. Kraje europejskie, w których nie wprowadzono szczepień zanotowały także spadek zachorowań na odrę i polio, równolegle z krajami, które wprowadziły szczepienia.. Jak powszechnie wiadomo bez mała symbolem skuteczności szczepień przymusowych jest rzekome zwalczenie, dzięki szczepieniom ospy. Niestety osobnicy wyrażający taki pogląd posiadają minimalną wiedzę w zakresie historii medycyny i powtarzają jedynie teksty reklamowe producentów szczepionek. Szczepienia przeciwko ospie wprowadzono w 1801r. i dopiero po 178 latach WHO uznało, że można zaprzestać szczepień w związku ze zwalczeniem ospy. Tak więc zwalczenie jednej choroby zajęło “rządowej” medycynie aż 7 pokoleń. Podobnie, pomimo szczepień notujemy, od początku lat 90-tych ubiegłego wieku, nawrót zachorowań na gruźlicę, rzekomo z powodu zakażeń przybyłych do nas z dawnej Rosji. Niestety choroba występuje u ludzi szczepionych. Tak więc albo szczepionka jest nieskuteczna, dlaczego więc wydajemy pieniądze na jej zakup?
Podobnie przymusowe szczepienia przeciwko WZW wprowadzono w 8 lat po stwierdzeniu radykalnego spadu zachorowań na tą chorobę. W dodatku szczepi się głównie dzieci, które raczej nie zachorują. Tak samo było z “epidemią” błonnicy w 1993-4 roku, kiedy to chorowały dzieci szczepione równie często jak i nie szczepione.
Należy także zwalczać kolejny absurd przemysłu szczepionkowego o rzekomej konieczności szczepienia całej populacji bo inaczej może rozwinąć się epidemia. Jeżeli szczepienia są skutecznym sposobem zapobiegania chorobom, to osoby zaszczepione nie powinny zachorować w żadnym przypadku, a te niezaszczepione będą sobie same winne. Niestety jak obserwujemy efekty szczepień przeciwko grypie to sytuacja jest odwrotna. Ciężki przebieg grypy obserwuje się dużo częściej u osób szczepionych aniżeli u nieszczepionych. Podobie było z zachorowaniami na błonnicę w latach 1993-94. Jak to podał prof.Boyd E.Haley, koszt produkcji jednej szczepionki - ampułki to 2 centy, a koszt sprzedaży to ok. 50 dolarów. Takiego zysku nie mają nawet dilerzy narkotyków czy też handlarze bronią.
dr. Jerzy Jaskowski

Portret użytkownika zwolennik rządu światowego

Dopuszczasz się manipulacji

Dopuszczasz się manipulacji faktami. Do przestrzegania higieny i poprawy warunków sanitarnych doszło znacznie wcześniej, niż np wprowadzonie do powszechnego stosowania wielu różnych szczepionek. 
Skutecznosć szczepień przeciwko ospie została udowodniona w bardzo krótkim czasie, co otworzyło drogę do poszukiwania szczepionek na inne choroby.
A całkowite wyeliminowanie choroby to zupełnie inna para kaloszy. Tylko polityka globalna (np narzucenie i przestrzeganie przez cały swiat obowiązku szczepień) byłaby w stanie w krókim czasie być skuteczna.
Ostatecznym dowodem na wybiórczą interpretację faktów jest wspomniana gruźlica. Szczepionka przeciwko gruźlicy jest skuteczna, ale tylko dla dzieci i ewentualnie młodzieży. Każdy lekarz wie, że te szczepienie na dorosłych niestety nie działa, a to u nich odnotowuje się przyrost zachorowań. Swoją drogą, to dobry przykład na udowodnienie skutecznosci szczepień. Sprawdź jaki jest odsetek dzieci chorujących na gruźlicę w krajach, gdzie owe szczepienia są powszechne i w krajach ubogich, gdzie o szczepionkach mogą tylko pomarzyć.
Ostatnia sprawa, to ewolucja. Bakterie i wirusy się zmieniają, a co za tym idzie również choroby. Obecnie np wiele niebezpiecznych bakterii dawniej podatnych, dziś jest w pełni odpornych na penicylinę. Czynnikiem przyśpeiszającym ewolucję jest też globalizacja, dzięki której wiele chorób zarezerwowanych dla danego kontynentu, może wystąpić gdziekolwiek w innych warunkach do rozwoju, co w efekcie moze doprowadzić do powstania nowych jeszcze niebezpieczniejszych chorób.
 
Nie zrozum mnie źle, nie staję po stronie koncernów farmaceutycznych. Są tam gigantyczne pieniądze i jest tam mnóstwo patologii z powstrzymywaniem innowacyjnych metod leczenia na czele. Jednakże w imię walki z tą bandą nie poprę deprecjonowania dziesiatek lat obserwacji klinicznych. które ponad wszelką wątpliwość udowdniły skutecznosć działania wielu leków i szczepionek.

Portret użytkownika SurvivorMan

Oczywiście że szczepionki, to

Oczywiście że szczepionki, to tylko narzędzie do nabijania forsą kieszenie mafii farmaceutycznej!!! Pamiętajcie jednak żeby zwracać uwagę nie tylko na szczepionki:
Weźmy na przykład reklamę generowaną u góry na tej stronie: "ZRZUĆ 14kg TŁUSZCZU W MIESIĄC" - myślicie że tam jest mowa o zdrowym odżywianiu i aktywności fizycznej? NIE!!! To jest reklama jakiejś pieprzonej chemii - suplement cud na zbicie tłuszczu! Frajerzy to kupują za niemałe pieniądze, a właściciel tego interesu się śmieje i patrzy jak mu co parę minut rośnie stan konta!!!
Zdrowa dieta i aktywny tryb życia i mamy z głowy choroby!!!

DBAJ O SWÓJ NÓŻ! Nigdy nie wiadomo kiedy uratuje Ci życie!

Portret użytkownika MrWilk3000

Moim zdaniem zbliża

Moim zdaniem zbliża się koniec tego "szczepionkowego szaleństwa". Na dzień dzisiejszy wielu rodziców przestało szczepić swoje dzieci, a ich liczba rośnie w szybkim tępie. Trzebaby tylko w jakiś sposób poddać reedukacji rodziców wierzących w działanie szczepionek. 

Portret użytkownika syriues

Kazdy ma swoj wybor i zrobi

Kazdy ma swoj wybor i zrobi to co zechce.Ja powiem szczerze zostalem zaszczepiony jak bylem maly i potem na gruzlice
Nic mi nie jest.Powiedzmy.Gdybym mial wybor to zapewne ominalbym to wszystko,ale jako dzieciak exscytowalem sie tym ,ze to przezylem.
Szczepionki sa zdrowe,ale pod jednym wzgledem.Jezeli jest zrobiona i przetestowana.Zreszta po co maja umierac malpy czy psy lub szczury.
Ten swiat bedzie sie ciagnal jak makaron az do konca a przy koncu bedzie jeszcze gorzej a szczepionki to male piwko z tym co robi usa z innym krajami.

Portret użytkownika PDS

MAM pytanie:)   Mam

MAM pytanie:)
 
Mam 4-letniego synka niestety do 3-ciego roku życia miał szczepionki te podstawowe tylko, czy mam prawo go nie szczepić?? bo nie chce tego robić!! jak można uniknąć tych szczepień?? czy wystarczy znać lekarza który jest przeciwko szczepionkom??? jak ominąć ten system??? nie chcę go szczepić już i tak NON STOP jest chory!!

Portret użytkownika mmmjhg

ja swojej córki nie

ja swojej córki nie zaszczepiłam przeciwko śwince odrze różyczce. Panie z przychodni wydzwaniały do mnie, podpisałam oświadczenie że rezygnuję i tyle. to było pół roku temu.

Portret użytkownika watch:dean clifford on youtube

Zeby odmowic posluszenstwa

Zeby odmowic posluszenstwa wobec jakiekolwiek ustawy musisz skorygować swój status,a dokładnie twój status wobec twojej osoby prawnej. Jak na razie wszystko wskazuje na to ze jesteś jedna z wielu osób świadczących usługi corporacji działającej na polskiej ziemi jaka jest sam rząd.( zarejestrowana korporacja), masz numer identyfikujący cię jako pracownika(pesel), mnóstwo kontratkow na wykonywanie różnych uslug(prawo jazdy,paszport, numer ubezpieczenia itp.) jesteś pracownikiem ich firmy,a jak wiadomo pracownicy muszą się dostosować do wewnętrznych praw firmy( ustawy). Wiec dopoki nie skorygujesz statusu,nie masz nic do gadania, Twoje prawa pochodzą od Stworcy(jakiego tam wierzysz)nie z urojeń i papierowych ustaw tych rządowych przyglupow. Zacznijcie się uczyć ludzie.chetnie pomogę ale nikt nie wydaje się być zainteresowany, tylko pobiadolic i przed telewizor.

Strony

Skomentuj