Szkic podstaw ustroju archekratycznego - część 1

Kategorie: 

http://www.polityka.pl/jamyoni/1524829,1,zmienne-dzieje-siwoglowych.read

Szkic podstaw ustroju archekratycznego - część 1.

 

Chciałbym w tym artykule przedstawić wam szkic podstaw ustroju archekratycznego. Całość ustroju będzie dużo więcej zajmowała i będzie jeszcze bardziej czytelna, tak żeby każdy mógł się z nią zapoznać. System ten tworzę po to, żeby społeczeństwu przedstawić ustrój stworzony przez prawdziwego niezależnego człowieka, jakim bezsprzecznie jestem. Problem ustrojów politycznych polega na tym, że każdy z nich oparty jest o wpływy osób trzecich i tworzy tzw. „grupy interesu”. Większość z ustrojów wywodzi się jeszcze z czasów starożytnej Grecji. Niektóre z ustrojów wam znanych doprowadzały już do upadku cywilizacji i właśnie takim ustrojem jest wszystkim nam dobrze znana demokracja.

 

Nie ma sensu, zatem powtarzać błędów historii i żeby zachować dalszy rozwój naszej cywilizacji trzeba zmian, które przekształcą demokrację w archekrację a życie społeczeństwa w danym kraju zamienią w życie pełne pozytywnych doznań życie pełnego zdrowia, samospełnienia napełnionego wartościami duchowymi. Interes ogółu jest bardzo ważny, ale nie ingeruje on w wolność gospodarczą jednostki oraz w prawo własności jednostki. Likwiduje natomiast biedę i daje równe szanse w odniesieniu sukcesu wszystkim obywatelom a nie tylko osobom mającym pieniądze.

 

Ustrój archekratyczny oparty jest o ustrój polityczny w królestwie Bożym, przedstawiony w Biblli zarazem nie mając nic wspólnego z teokracją. Prosiłbym żebyście przekazywali informacje o tym ustroju jak największej ilości osób, np. poprzez linkowanie tego artykułu. Im więcej osób się z nim zapozna tym szybciej ustrój ten będzie ustrojem naszego kraju. Społeczeństwo natomiast szybciej zmieni światopogląd i bezsprzecznie zachowa najważniejsze wartości społeczne oraz stworzy nowe wartości. Przejdźmy jednak do rzeczy.

 

Archekrcja - system rządów (ustrój polityczny) i forma sprawowania władzy, w których władzę stanowi 12 przedstawicieli powyżej 60 roku życia, wybranych w wolnych wyborach z osób najbardziej zasłużonych dla danej grupy ludzi (tzw. Rada starców). Nadzorują oni pracę 24 ministrów, którzy w systemie Archekracji dostają tytuł mgr. Inż. Architektury kraju.

 

Archekratą nazywamy osoby posiadające specjalistyczną wiedzę, pełniące określone funkcje w 12 niżej wymienionych podstawowych dziedzinach życia społecznego, przede wszystkim zaś deklarują wyraźnie aspiracje polityczne i wolę kierowania 12 sferami tylko dlatego, że w tych sferach potrafią efektywnie zarządzać. Istotnym elementem konstytutywnym archekraty jest istnienie społecznego przekonania, iż jest on przydatny poza sferą nauki i gospodarki całemu społeczeństwu, jako specjalista ze swymi kompetencjami, wychodzący niejako na zewnątrz obszaru w którym poruszał się początkowo.

 

12 sfer, nad którymi czuwa rada starców:

 1. Sprawiedliwość.
 2. Niepokój społeczny.
 3. Nauka i kultura osobista.
 4. Gospodarka społeczna.
 5. Obrona narodowa.
 6. Zdrowie fizyczne.
 7. Nieśmiertelność.
 8. Dziedzictwo narodowe.
 9. Kontrola techniki.
 10. Środowisko i ekologia.
 11. Moralność.
 12. Czystość duchowa - zdrowie psychiczne.

 

Pod 12 sfer podlegać będzie 24 ministerstw na czele których stoją magistrowie Inżynierowie Architektury kraju.

 

Ideologia Archekratyczna opiera się na 7 następujących założeniach:

 1. Nauka, medycyna, technika,  neuroteologia w wystarczającym stopniu oferuje wartości, cele i środki potrzebne społeczeństwu i człowiekowi do samodoskonalenia się.
 2. Najważniejsze jest zbudowanie symbiozy między techniką a neuroteologią w taki sposób by podczas sztucznego techniczno- cyfrowego pobudzania obszarów mózgu odpowiedzialnych za indukowanie odczuć religijnych, następowało wystąpienie odczucia jedności z Bogiem, religijnego uduchowienia (częściej u osób wierzących) czasem również relaksacji (częściej u osób niewierzących).
 3. Urządzenia techniczne i wiedza techniczno-naukowa w całej swojej okazałości dostępna jest dla wszystkich grup społecznych , w taki sposób żeby każdy mógł zweryfikować swoją osobą czy jest gotów na połączenie techniczno- cyfrowo- neuronowe.
 4. Achekracja tworzy nowy dział medycyny- angeologia-   jest to dział medycyny zajmujący się prowadzeniem społeczeństwa archekracji w taki sposób by połączenia techniczo-cyfrowo-neuronowe nie miały negatywnych wpływów na zdrowie psychiczne obywateli oraz żeby przygotować  stan psychiczny społeczeństwa do życia, w którym prawdopodobieństwo śmierci nie rośnie z czasem, nie maleją jego zdolności fizjologiczne, rozrodczość ani odporność na choroby.
 5. Archekracja wzmocnienie świadomości w czasie fazy snu REM do takiego stopnia żeby odczuwać stan Lucid Dreami.  Pamięć snu rejestrowana w 100%.
 6. Stworzenie świata cyfrowego równoległego z światem realnym o nazwie Anasstasis oraz z czytywanie do niego pamięci osób zmarłych z ich kodu DNA, na których zapisane są wspomnienia.
 7. Archekracja tworzy połączenia cyfrowe między komputerem, oprogramowaniem cyfrowym  a mózgiem w taki sposób by w odczuciu osoby w trakcie fazy snu czas spowolnił 7 krotnie oraz sen wzmacnia sygnałem cyfrowym do takiego stopnia żeby fazę snu odczuwać, jako drugą alternatywną rzeczywistość. Dodatkowo archekracja tworzy pełną listę świadomych snów i nie zabrania korzystania z programowania snu.  Jeżeli program ten przejdzie pozytywną opinię 12 naczelnych archekratów.

 

Główne ministerstwa 12 sfer archekracji:

 1. Sprawiedliwość - dzieli się na dwa ministerstwa. Ministerstwo wolności osobistej oraz Ministerstwo sprawiedliwości.
 2. Niepokój społeczny - dzieli się na dwa ministerstwa.  Ministerstwo spraw wewnętrznych oraz ministerstwo samoobrony społecznej.
 3. Nauka i kultura osobista - dzieli się na dwa ministerstwa. Ministerstwo dzielimy na ministerstwo edukacji społecznej oraz na ministerstwo kultury osobistej
 4. Gospodarka społeczna - dzielimy na ministerstwo skarbu i ministerstwo funduszu społecznego
 5. Obrona narodowa - dzielimy na, ministerstwo obrony narodowej oraz na ministerstwo obrony światów cyfowo-neuronowych
 6. Zdrowie fizyczne - dzieli się na dwa ministerstwa.  Ministerstwo zdrowia techniczno-chemiczno- genetycznego  i ministerstwo zdrowia naturalnego
 7. Nieśmiertelność - dzieli się na dwa ministerstwa.  Ministerstwo nieśmiertelności i ministerstwo cyfrowego zmartwychwstania
 8. Dziedzictwo narodowe - dzieli się na dwa ministerstwa. Ministerstwo kultury narodowej i ministerstwo archistoryczne.
 9. Kontrola techniki - dzieli się na dwa ministerstwa.  Ministerstwo technokracji i ministerstwo wolnej woli.
 10. Środowiska i ekologia - dzieli się na dwa ministerstwa. Ministerstwo przyrody naturalnej i ministerstwo przyrody archetechnicznej.
 11. Moralność - dzieli się na dwa ministerstwa.  Ministerstwo wychowania społecznego i ministerstwo wychowania jednostki.
 12. Czystość duchowa - dzieli się  na dwa ministerstwa. Ministerstwo religii i Ministerstwo zdrowia psychicznego.

Archekracja i wolna energia

Archekracja wprowadza generatory magnetyczne oraz inne źródła energii pozwalające na uzyskanie darmowej energii w każdym gospodarstwie. Dotuje te urządzenia w taki sposób, żeby w jak najszybszym czasie każdy obywatel mógł zaoszczędzić pieniądze, które wydaje na ogrzewanie i energię elektryczną. 30% zysku z pieniędzy zaoszczędzonych na silnikach magnetycznych w skali roku (jednorazowo) gospodarstwo domowe jest zobowiązane do przeznaczenia na rozbudowę dalszych rozwiązań technik energetycznych, które pozwolą na restrukturyzację kopalń i innych zakładów związanych z nierentowną branżą górniczą w celu przekształcenia ich w zakłady produkujące silniki i generatory magnetyczne.

 

Archekracja przebranżawia zakłady produkujące i sprzedające energię elektryczną w zakłady produkujące generatory magnetyczne i silniki magnetyczne. Silniki magnetyczne przystosowuje do tworzenia nowej generacji samochodów, samolotów opartych o silniki magnetyczne i elektromagnetyczne tak żeby zastąpić jak najszybciej płatną energię darmową energią dostępną dla wszystkich.

 

Archekracja  nie czerpie korzyści ze sprzedaży energii elektrycznej! Obywatele zaoszczędzając pieniądze, które wydają na energię wydają je na inne artkuły, dzięki czemu pobudzają w ten sposób inne branże gospodarki.

 

Archekracja organizuje raz w roku konkursy na budowę samochodów, samolotów i innych środków transportu opartych o darmową energię. Każdy obywatel mający pomysł na środki transportu oparte o silniki magnetyczne lub inną darmową energię ma prawo wystartować w konkursie, którego nagrodą będzie 49% procent udziału w przedsiębiorstwie w 100% sfinansowanych przez skarb państwa. Dzięki temu archekracja wprowadza prawdziwy wolny rynek w branży motoryzacyjnej. Każdy obywatel wymyślając lub projektując nowe auto, samolot lub inny środek transportu ma takie same szanse na realizację swojego pomysłu jak osoby posiadający własny kapitał, tworząc w ten sposób prawdziwe podkłady pod solidarność społeczną. Ułatwia zarazem rozwój technologiczny, mentalny jednostki jak i całego społeczeństwa.

Archekracja, wojna i stosunki międzynarodowe

Państwo o ustroju archekratycznym nie opiera się o dążenia imperialne w sposób przymusu bezpośredniego innych państw do przyjęcia tego ustroju. Archekracja tworząc społeczeństwo prawdziwie solidarne i bogate mobilizuje inne państwa i społeczeństwa do przyjęcia tego ustroju. Państwo o ustroju archekratycznym jest neutralne w każdym konflikcie niedotyczącym go bezpośrednio. Archekracja posiada siły zbrojne, ale używane one są tylko w momencie zagrożenia dla granic państwa. Zagrożenie dla interesów zewnętrznych państwa rozstrzyga się na drodze dyplomatycznej i słownej opartej o argumenty. Archekracja zabrania dotowania w jakikolwiek sposób ugrupowań politycznych, działających poza granicami kraju. Nie udziela im kredytów a archekraci nie mają prawa do opowiadania się za partiami politycznymi i innymi ugrupowaniami, które posiadają swoje siedziby poza granicami państwa.

 

Archekracja i szkolnictwo podstawowe

Edukacja w systemie archekratycznym na poziomie podstawowym jest zbudowana na podobnych zasadach jak obecna edukacja w Polsce, która przynosi dużo korzyści i nie wymaga dużej korekty. Dodatkiem najważniejszym jest dodanie do programu nauczania tzw. Systemu promowania uczniów. Polega on na tym, że raz w roku szkolnym (na jego początku) odbywa się badanie poziomu wiedzy uczniów z programu nauczania z całego roku, w który uczniowie wchodzą. Jeśli się znajdą uczniowie, którzy mimo tego że programu nauczania nie przechodzili a go znają, automatycznie będą przenoszeni do klas wyżej.

 

Drugą zmianą jest wprowadzenie trzech nowych przedmiotów:

 1. Fizyka kwantowa- jest to podstawowa edukacja dotycząca działania fizyki kwantowej
 2. Świadomość duchowa- przedmiot polega na przygotowaniu uczniów do życia w społeczeństwie archekratycznym, w którym świat mentalny, poznawanie swojej świadomości i świadomości społeczno- duchowej są jednymi z podstawowych wartości kultury społecznej. Uczy podstaw higieny duchowej i mentalnej. Uczy podstaw dbania o swoje zdrowie psychiczne w taki sposób żeby przygotować uczniów do życia przez okres minimum 300 lat bez utraty zdolności intelektualnych.
 3. higiena i kultura osobista - przedmiot uczy podstaw dbania o swoje zdrowie fizyczne w taki sposób żeby przygotować uczniów do życia przez okres minimum 300 lat bez utraty zdolności intelektualnych.

Pozostałe zmiany w systemie edukacji podlegają pod sferę nauki i kultury osobistej, czyli pod magistrów inżynierów architektury kraju.

 

Archekracja i jej osiągnięcia potrzebne do obrony kraju przed zagrożeniem zewnętrznym

 1. Archekracja tworzy sztuczne roje pszczół modyfikowanych genetycznie z podłączeniem do głównego nadajnika, który będzie panował nad zachowaniem roju, dzięki czemu rój genetycznie modyfikowanych pszczół będzie można nakierować na przeciwnika. Rój nie ma zabijać a jedynie powodować, że jego pokąszenia będą bardzo bolesne.
 2. Archekracja tworzy genetycznie modyfikowane szarańcze podłączone do nadajnika, które pożerają z zawziętością rejon, na który zostały zaprogramowane.
 3. Archekracja tworzy poprzez inżynierie klimatyczną specjalne urządzenia tworzące huragany, wichury.
 4. Archekracja tworzy wirusy, które powodują choroby w określonym rejonie. Wirus powinien działać na przejściowy wygląd zewnętrzny zainfekowanego w taki sposób żeby podczas ataku powodował masowo wrzody i wypryski na twarzy. Jednocześnie tworzy lekarstwa na te wirusy by potem zarabiać pieniądze na leczeniu w zainfekowanym społeczeństwie.
 5. Archekracja oparta jest o wolną energię tworzoną w każdym gospodarstwie osobno niezależną od centrów zarządzania, dzięki czemu ewentualny atak sił zewnętrznych będzie musiał być skierowany na każdy budynek z osobna a nie na centra tranzytowe energii.  

(dojdzie jeszcze 5 osiągnięć potrzebnych do obrony kraju przed zagrożeniem zewnętrznym)

 

Broń archekratycznego społeczeństwa nie zabija, ale powoduje wiele nieudogodnień i powinna działać jako odstraszacz. Broń ta oparta jest o plagi i plag tych powinno być minimum 10.

 

 

Ocena: 

5
Średnio: 5 (1 vote)
Opublikował: Mojeimię44
Portret użytkownika Mojeimię44

W świecie gdzie słowo dobrowolność oznacza przymus słowo opór oznacza wolność. 


Komentarze

Portret użytkownika zgroza

No to sie ujawniles po

No to sie ujawniles po calosci. Ewidentnie jestes kims spod ciemnej gwaizdy i nie mysl, ze cokolwiek ci sie uda. Komentarze powyzej juz nawet na to wskazuja, ze nic ci z tego nie wyjdzie. Pamietaj o jednym: kto mieczem wojuje ten od miecza ginie.

Portret użytkownika M103

Kilka przemyśleń na gorąco,

Kilka przemyśleń na gorąco, po przeczytaniu artykułu. Ustrój oparty na władzy Rady Starców nie jest jakimś odkryciem opartym na Bibli itd. Otóż coś takiego istniało we wspomnianej przez autora starożytnej Grecji, a dokładniej - w Sparcie. Nie jest więc tak, że źli Grecy wymyślili demokrację i wszystko się posypało (niby co, cywilizacja leśnych dziadków?). Oni mieli tysiące ścieżek filozoficznych i setki koncepcji ustroju państwa. Osobiście uważam Greków za największych geniuszy starożytności.
Plan budowy Ministerstwa Niepokojów czy wykorzystywania elektroniki do stymulacji mózgu śmierdzi mi NWO. I to bardzo śmierdzi. Jaka byłaby nasza kontrola nad tym, czy minister dobrze wywiązuje się z obowiązków i sam nie tworzy przypadkiem niepokojów (problem-akcja-rozwiązanie). A ten od cybernetyki? Nie będzie chciał przypadkiem za pomocą swej kosmicznej elektroniki zawładnąc umysłami? W końcu każdy może zejść na złą ścieżkę. Wtedy to będzie gorzej niż w "1984" Orwella. 1000 razy gorzej... Kolejna sprawa - edukacja. Tu generalnie się zgadzam, nauka o duchowości bardzo się przyda. Wolna energia jest OK, choć strasznie dużo w tej dziedzinie biznesmenów, którzy żerują na naiwności ludzi.
Tyle odnośnie trzech pierwszych stron. Co do czwartej... o chłopie! Tu żeś popłynął! Pszczoły GMO, szarańcza GMO, sztuczne wirusy... o panie, toż to NWO w najczystszym wydaniu! Mam się cieszyć?! Ja się boję! Inżynieria klimatyczna? Przecież to JUŻ jest! Sypią na nas z samolotów pół tablicy Mendelejewa, dostajemy raka, alergii, niebo ma kolor stali. Podoba ci się to kolego? Bo mi ani trochę! Jak tak ma wyglądać ta cała d*pokracja, to ja dziękuję. Wysiadam!

Portret użytkownika niepoprawny

Zajmujemy się często na tym

Zajmujemy się często na tym forum sprawami wykraczającymi poza ustalony mechanizm fizyki i przyrody. Nie przepadam za słowem ezoteryczny, czy parapsychologiczny.
W każdym razie wedle wielu przekazów ,Polska ma być wyzwalaczem i sednem zmian , które mają zajść tak w jej wnętrzu jak i świecie.
 Zmiany te dotyczą powstania jakiegoś nowego ustroju ! Tak więc nie klapałbym dziobem, że 44 gada bzdury. Owszem to co pisze, skala zmian , wydaje mi się nieprawdopodobne, bardzo śmiałe, niczym szklane domy, nawet o wiele bardziej ale... . Jednak jakbyście swoim dziadkom, czy pradziadkom w młodości  opowiadali o dzisiejszym świecie uwierzyli by wam już tak zaraz ?  Mi się kiedyś wydawało dziwem mleko, płyny w kartonie, dopóki nie zobaczyłem na czym idea polega. Wedle teorii  kwantowej fizyki można myślą zmienić swój świat w którym żyjemy, niejako przeskoczyć w inny wymiar, nawet dosłownie. Tak więc nie wiem jaki będzie dokładnie ten ustrój, ale na pewno w moim wyobrażeniu bez ludzi typu Petru, Tuska, platformy, tego skur..., skromniejszy w pewnych przejawach, a w innych z rozmachem. To już każdego indywidualna sprawa jak to widzi, ale jest coś bardzo na rzeczy, z tym ustrojem.
Rozważenie nic nie kosztuje, biorę pod uwagę też najbardziej nieprawdopodobne rozwiązania. Jeśli 44 jest wariatem, (sorry to takie dywagacje) to się wyda, po owocach ich poznacie. Pomyślcie, jednak, co jeśli miałby rację.

Portret użytkownika Wojox

Wszystko ładnie napisane. Ale

Wszystko ładnie napisane. Ale niestety biblijnie nie uzasadnione. Jezus ostrzegał że w czasch końca, tuż przed jego objawieniem, przyjdą ludzie którzy będą propagować cudowne idee ale z pominięciem Boga i spraw z nim związanych. Człowiek nie da sobie rady sam w rządzeniu sobą....

Trzy etapy poznawania prawdy: najpierw wyśmiewana, później zaprzeczana a na końcu oczywista. Arthur Schopenhauer

Portret użytkownika js

Kapitalizm i demokracja nie

Kapitalizm i demokracja nie warunkuje prawdziwie wolnego rynku. Polska ma za sobą cały szereg ustrojów politycznych lepszych lub gorszych. Zawsze jednak drenowała nasz kraj jakaś grupa - elita, która prędzej, czy później obracała potęgę w pył/proch. Mieliśmy monarchię absolutną, ale dopadł na podział dzielnicowy, po którym długo się zbieraliśmy do kupy, kolejną porażką było nadanie przywilejów szlacheckich, co w kolejnych wiekach bardzo źle się nam odbiło z trzema rozbiorami włącznie. Ślepe zaufanie we Francję i Anglię dało nam czwarty rozbiór (1939) oraz dodatkowe 44 lata niewoli zafundowanej przez braci wyzolicieli kierowanych przez Józefa S. Niestety jesteśmy takim narodem, który albo ma totalnie prze****ne z sąsiadami - z lewa Germanie z prawa Rusini oraz Kozacy, albo mamy z d**y władzę (niektórzy królowie elekcyjni + szlachta, PZPR, chołota po '89). Cóż nam więc pozostaje?
Ustawa 1066 do kosza, największych krzykaczy odtrąconych od koryta + popleczników sprzedać do łagrów, występujemy z unii i NATO, proklamujemy neutralność, zamykamy granice, dziennik ustaw do kosza, konstytucja do kosza; wielkie umysły z każdej dziedziny nauki zaprząc do pracy by stworzyć normalne prawo. Gdy to już będziemy mieć, wyszukamy wśród odpowiednich pretendentów nowego króla, który zapoczątkuje nową dynastię władców absolutnych i dopiero wtedy otworzymy granice.
Niestety, jesteśmy zbyt bierni, by coś takiego uczynić, więc będziemy dalej trwać w tym kondominium.
Na koniec dodam, że nie należę do żadnego ruchu ani związku, żeby nie było... Smile

Portret użytkownika Israfel

Chyba najgłupsze

Chyba najgłupsze jest:
"Archekracja tworzy wirusy, które powodują choroby w określonym rejonie. Wirus powinien działać na przejściowy wygląd zewnętrzny zainfekowanego w taki sposób żeby podczas ataku powodował masowo wrzody i wypryski na twarzy. Jednocześnie tworzy lekarstwa na te wirusy by potem zarabiać pieniądze na leczeniu w zainfekowanym społeczeństwie."
 
:D.
 
I brakuje mi jeszcze "Ministerstwa Głupich Kroków", równie potrzebnego, co większość z wymienionych w artykule :D.
 
https://www.youtube.com/watch?v=OgV4iBQVNyU

" ...nauka prowadzi nas do zrozumienia tego, jaki jest świat, a nie tego, jaki chcielibyśmy, by był ... "
- Carl Sagan

Portret użytkownika Robaczkowa

     O ja pie...le!    Masz

     O ja pie...le!
   Masz rację Israfelu!
   Proponuję połączyć ministerstwa ,,zdrowia fizycznego" i ,,nieśmiertelności". Wtedy zaoszczędzimy na etatach i będzie można utworzyć też ,,Ministerstwo Dziwnych Kroków". 
   Co do tej 12-sto osobowej ,,Rady Starców" to dzięki PO i PIS-owi po ostatnich zmianach już ją mamy w postaci Trybunału Konstytucyjnego.
   I jeszcze 24-rech ministrów. Dobry pomysł. Więcej ludzi zmieści się przy korycie. Ja ze swojej strony mam pomysł na jeszcze jednego ministra ,,od manny z nieba" i jako pomysłodawca zgłaszam na to stanowisko swoją kandydaturę.
               
                        A TAK JUŻ NA POWAŻNIE !
   To co proponujesz to życie w istnym matrixie, całkowita masakra.
Wara wszystkim od moich połączeń neuronowych! To w tłumaczeniu znaczy dokładnie tyle, że nawet myśleć nie moglibyśmy samodzielnie. Fakt, że nawet już dzisiaj bardzo często korzystam z różnych częstotliwości dla wyostrzenia tego i owego ale to całe szczęście jak na razie moja prywatna sprawa.
   Nawet przestać istnieć tu i teraz by się nie dało, bo bylibyśmy uwięzieni w maszynie. 
   To właśnie było by to co ja rozumiem jako najgorsze NWO.
A co niby by robiło to ,,Ministerstwo Czystości Duchowej" - to pewno ci od badania myślozbrodni ?  To pewno oni gdy pomyślimy niezgodnie z wytycznymi pana ministra wysyłaliby na nas te wredne sadystyczne pszczółki aby pokąsały nas ile wlezie po dupie?
 
   Drogi Autorze! Robisz jakieś badania na poziom zidiocenia czytelników ZnZ czy tak poprostu jaja sobie robisz? Święta Ci się pomyliły?
 
 
 

Strony

Skomentuj