Szkic podstaw ustroju archekratycznego - część 1

Kategorie: 

http://www.polityka.pl/jamyoni/1524829,1,zmienne-dzieje-siwoglowych.read

Szkic podstaw ustroju archekratycznego - część 1.

 

Chciałbym w tym artykule przedstawić wam szkic podstaw ustroju archekratycznego. Całość ustroju będzie dużo więcej zajmowała i będzie jeszcze bardziej czytelna, tak żeby każdy mógł się z nią zapoznać. System ten tworzę po to, żeby społeczeństwu przedstawić ustrój stworzony przez prawdziwego niezależnego człowieka, jakim bezsprzecznie jestem. Problem ustrojów politycznych polega na tym, że każdy z nich oparty jest o wpływy osób trzecich i tworzy tzw. „grupy interesu”. Większość z ustrojów wywodzi się jeszcze z czasów starożytnej Grecji. Niektóre z ustrojów wam znanych doprowadzały już do upadku cywilizacji i właśnie takim ustrojem jest wszystkim nam dobrze znana demokracja.

 

Nie ma sensu, zatem powtarzać błędów historii i żeby zachować dalszy rozwój naszej cywilizacji trzeba zmian, które przekształcą demokrację w archekrację a życie społeczeństwa w danym kraju zamienią w życie pełne pozytywnych doznań życie pełnego zdrowia, samospełnienia napełnionego wartościami duchowymi. Interes ogółu jest bardzo ważny, ale nie ingeruje on w wolność gospodarczą jednostki oraz w prawo własności jednostki. Likwiduje natomiast biedę i daje równe szanse w odniesieniu sukcesu wszystkim obywatelom a nie tylko osobom mającym pieniądze.

 

Ustrój archekratyczny oparty jest o ustrój polityczny w królestwie Bożym, przedstawiony w Biblli zarazem nie mając nic wspólnego z teokracją. Prosiłbym żebyście przekazywali informacje o tym ustroju jak największej ilości osób, np. poprzez linkowanie tego artykułu. Im więcej osób się z nim zapozna tym szybciej ustrój ten będzie ustrojem naszego kraju. Społeczeństwo natomiast szybciej zmieni światopogląd i bezsprzecznie zachowa najważniejsze wartości społeczne oraz stworzy nowe wartości. Przejdźmy jednak do rzeczy.

 

Archekrcja - system rządów (ustrój polityczny) i forma sprawowania władzy, w których władzę stanowi 12 przedstawicieli powyżej 60 roku życia, wybranych w wolnych wyborach z osób najbardziej zasłużonych dla danej grupy ludzi (tzw. Rada starców). Nadzorują oni pracę 24 ministrów, którzy w systemie Archekracji dostają tytuł mgr. Inż. Architektury kraju.

 

Archekratą nazywamy osoby posiadające specjalistyczną wiedzę, pełniące określone funkcje w 12 niżej wymienionych podstawowych dziedzinach życia społecznego, przede wszystkim zaś deklarują wyraźnie aspiracje polityczne i wolę kierowania 12 sferami tylko dlatego, że w tych sferach potrafią efektywnie zarządzać. Istotnym elementem konstytutywnym archekraty jest istnienie społecznego przekonania, iż jest on przydatny poza sferą nauki i gospodarki całemu społeczeństwu, jako specjalista ze swymi kompetencjami, wychodzący niejako na zewnątrz obszaru w którym poruszał się początkowo.

 

12 sfer, nad którymi czuwa rada starców:

 1. Sprawiedliwość.
 2. Niepokój społeczny.
 3. Nauka i kultura osobista.
 4. Gospodarka społeczna.
 5. Obrona narodowa.
 6. Zdrowie fizyczne.
 7. Nieśmiertelność.
 8. Dziedzictwo narodowe.
 9. Kontrola techniki.
 10. Środowisko i ekologia.
 11. Moralność.
 12. Czystość duchowa - zdrowie psychiczne.

 

Pod 12 sfer podlegać będzie 24 ministerstw na czele których stoją magistrowie Inżynierowie Architektury kraju.

 

Ideologia Archekratyczna opiera się na 7 następujących założeniach:

 1. Nauka, medycyna, technika,  neuroteologia w wystarczającym stopniu oferuje wartości, cele i środki potrzebne społeczeństwu i człowiekowi do samodoskonalenia się.
 2. Najważniejsze jest zbudowanie symbiozy między techniką a neuroteologią w taki sposób by podczas sztucznego techniczno- cyfrowego pobudzania obszarów mózgu odpowiedzialnych za indukowanie odczuć religijnych, następowało wystąpienie odczucia jedności z Bogiem, religijnego uduchowienia (częściej u osób wierzących) czasem również relaksacji (częściej u osób niewierzących).
 3. Urządzenia techniczne i wiedza techniczno-naukowa w całej swojej okazałości dostępna jest dla wszystkich grup społecznych , w taki sposób żeby każdy mógł zweryfikować swoją osobą czy jest gotów na połączenie techniczno- cyfrowo- neuronowe.
 4. Achekracja tworzy nowy dział medycyny- angeologia-   jest to dział medycyny zajmujący się prowadzeniem społeczeństwa archekracji w taki sposób by połączenia techniczo-cyfrowo-neuronowe nie miały negatywnych wpływów na zdrowie psychiczne obywateli oraz żeby przygotować  stan psychiczny społeczeństwa do życia, w którym prawdopodobieństwo śmierci nie rośnie z czasem, nie maleją jego zdolności fizjologiczne, rozrodczość ani odporność na choroby.
 5. Archekracja wzmocnienie świadomości w czasie fazy snu REM do takiego stopnia żeby odczuwać stan Lucid Dreami.  Pamięć snu rejestrowana w 100%.
 6. Stworzenie świata cyfrowego równoległego z światem realnym o nazwie Anasstasis oraz z czytywanie do niego pamięci osób zmarłych z ich kodu DNA, na których zapisane są wspomnienia.
 7. Archekracja tworzy połączenia cyfrowe między komputerem, oprogramowaniem cyfrowym  a mózgiem w taki sposób by w odczuciu osoby w trakcie fazy snu czas spowolnił 7 krotnie oraz sen wzmacnia sygnałem cyfrowym do takiego stopnia żeby fazę snu odczuwać, jako drugą alternatywną rzeczywistość. Dodatkowo archekracja tworzy pełną listę świadomych snów i nie zabrania korzystania z programowania snu.  Jeżeli program ten przejdzie pozytywną opinię 12 naczelnych archekratów.

 

Główne ministerstwa 12 sfer archekracji:

 1. Sprawiedliwość - dzieli się na dwa ministerstwa. Ministerstwo wolności osobistej oraz Ministerstwo sprawiedliwości.
 2. Niepokój społeczny - dzieli się na dwa ministerstwa.  Ministerstwo spraw wewnętrznych oraz ministerstwo samoobrony społecznej.
 3. Nauka i kultura osobista - dzieli się na dwa ministerstwa. Ministerstwo dzielimy na ministerstwo edukacji społecznej oraz na ministerstwo kultury osobistej
 4. Gospodarka społeczna - dzielimy na ministerstwo skarbu i ministerstwo funduszu społecznego
 5. Obrona narodowa - dzielimy na, ministerstwo obrony narodowej oraz na ministerstwo obrony światów cyfowo-neuronowych
 6. Zdrowie fizyczne - dzieli się na dwa ministerstwa.  Ministerstwo zdrowia techniczno-chemiczno- genetycznego  i ministerstwo zdrowia naturalnego
 7. Nieśmiertelność - dzieli się na dwa ministerstwa.  Ministerstwo nieśmiertelności i ministerstwo cyfrowego zmartwychwstania
 8. Dziedzictwo narodowe - dzieli się na dwa ministerstwa. Ministerstwo kultury narodowej i ministerstwo archistoryczne.
 9. Kontrola techniki - dzieli się na dwa ministerstwa.  Ministerstwo technokracji i ministerstwo wolnej woli.
 10. Środowiska i ekologia - dzieli się na dwa ministerstwa. Ministerstwo przyrody naturalnej i ministerstwo przyrody archetechnicznej.
 11. Moralność - dzieli się na dwa ministerstwa.  Ministerstwo wychowania społecznego i ministerstwo wychowania jednostki.
 12. Czystość duchowa - dzieli się  na dwa ministerstwa. Ministerstwo religii i Ministerstwo zdrowia psychicznego.

Archekracja i wolna energia

Archekracja wprowadza generatory magnetyczne oraz inne źródła energii pozwalające na uzyskanie darmowej energii w każdym gospodarstwie. Dotuje te urządzenia w taki sposób, żeby w jak najszybszym czasie każdy obywatel mógł zaoszczędzić pieniądze, które wydaje na ogrzewanie i energię elektryczną. 30% zysku z pieniędzy zaoszczędzonych na silnikach magnetycznych w skali roku (jednorazowo) gospodarstwo domowe jest zobowiązane do przeznaczenia na rozbudowę dalszych rozwiązań technik energetycznych, które pozwolą na restrukturyzację kopalń i innych zakładów związanych z nierentowną branżą górniczą w celu przekształcenia ich w zakłady produkujące silniki i generatory magnetyczne.

 

Archekracja przebranżawia zakłady produkujące i sprzedające energię elektryczną w zakłady produkujące generatory magnetyczne i silniki magnetyczne. Silniki magnetyczne przystosowuje do tworzenia nowej generacji samochodów, samolotów opartych o silniki magnetyczne i elektromagnetyczne tak żeby zastąpić jak najszybciej płatną energię darmową energią dostępną dla wszystkich.

 

Archekracja  nie czerpie korzyści ze sprzedaży energii elektrycznej! Obywatele zaoszczędzając pieniądze, które wydają na energię wydają je na inne artkuły, dzięki czemu pobudzają w ten sposób inne branże gospodarki.

 

Archekracja organizuje raz w roku konkursy na budowę samochodów, samolotów i innych środków transportu opartych o darmową energię. Każdy obywatel mający pomysł na środki transportu oparte o silniki magnetyczne lub inną darmową energię ma prawo wystartować w konkursie, którego nagrodą będzie 49% procent udziału w przedsiębiorstwie w 100% sfinansowanych przez skarb państwa. Dzięki temu archekracja wprowadza prawdziwy wolny rynek w branży motoryzacyjnej. Każdy obywatel wymyślając lub projektując nowe auto, samolot lub inny środek transportu ma takie same szanse na realizację swojego pomysłu jak osoby posiadający własny kapitał, tworząc w ten sposób prawdziwe podkłady pod solidarność społeczną. Ułatwia zarazem rozwój technologiczny, mentalny jednostki jak i całego społeczeństwa.

Archekracja, wojna i stosunki międzynarodowe

Państwo o ustroju archekratycznym nie opiera się o dążenia imperialne w sposób przymusu bezpośredniego innych państw do przyjęcia tego ustroju. Archekracja tworząc społeczeństwo prawdziwie solidarne i bogate mobilizuje inne państwa i społeczeństwa do przyjęcia tego ustroju. Państwo o ustroju archekratycznym jest neutralne w każdym konflikcie niedotyczącym go bezpośrednio. Archekracja posiada siły zbrojne, ale używane one są tylko w momencie zagrożenia dla granic państwa. Zagrożenie dla interesów zewnętrznych państwa rozstrzyga się na drodze dyplomatycznej i słownej opartej o argumenty. Archekracja zabrania dotowania w jakikolwiek sposób ugrupowań politycznych, działających poza granicami kraju. Nie udziela im kredytów a archekraci nie mają prawa do opowiadania się za partiami politycznymi i innymi ugrupowaniami, które posiadają swoje siedziby poza granicami państwa.

 

Archekracja i szkolnictwo podstawowe

Edukacja w systemie archekratycznym na poziomie podstawowym jest zbudowana na podobnych zasadach jak obecna edukacja w Polsce, która przynosi dużo korzyści i nie wymaga dużej korekty. Dodatkiem najważniejszym jest dodanie do programu nauczania tzw. Systemu promowania uczniów. Polega on na tym, że raz w roku szkolnym (na jego początku) odbywa się badanie poziomu wiedzy uczniów z programu nauczania z całego roku, w który uczniowie wchodzą. Jeśli się znajdą uczniowie, którzy mimo tego że programu nauczania nie przechodzili a go znają, automatycznie będą przenoszeni do klas wyżej.

 

Drugą zmianą jest wprowadzenie trzech nowych przedmiotów:

 1. Fizyka kwantowa- jest to podstawowa edukacja dotycząca działania fizyki kwantowej
 2. Świadomość duchowa- przedmiot polega na przygotowaniu uczniów do życia w społeczeństwie archekratycznym, w którym świat mentalny, poznawanie swojej świadomości i świadomości społeczno- duchowej są jednymi z podstawowych wartości kultury społecznej. Uczy podstaw higieny duchowej i mentalnej. Uczy podstaw dbania o swoje zdrowie psychiczne w taki sposób żeby przygotować uczniów do życia przez okres minimum 300 lat bez utraty zdolności intelektualnych.
 3. higiena i kultura osobista - przedmiot uczy podstaw dbania o swoje zdrowie fizyczne w taki sposób żeby przygotować uczniów do życia przez okres minimum 300 lat bez utraty zdolności intelektualnych.

Pozostałe zmiany w systemie edukacji podlegają pod sferę nauki i kultury osobistej, czyli pod magistrów inżynierów architektury kraju.

 

Archekracja i jej osiągnięcia potrzebne do obrony kraju przed zagrożeniem zewnętrznym

 1. Archekracja tworzy sztuczne roje pszczół modyfikowanych genetycznie z podłączeniem do głównego nadajnika, który będzie panował nad zachowaniem roju, dzięki czemu rój genetycznie modyfikowanych pszczół będzie można nakierować na przeciwnika. Rój nie ma zabijać a jedynie powodować, że jego pokąszenia będą bardzo bolesne.
 2. Archekracja tworzy genetycznie modyfikowane szarańcze podłączone do nadajnika, które pożerają z zawziętością rejon, na który zostały zaprogramowane.
 3. Archekracja tworzy poprzez inżynierie klimatyczną specjalne urządzenia tworzące huragany, wichury.
 4. Archekracja tworzy wirusy, które powodują choroby w określonym rejonie. Wirus powinien działać na przejściowy wygląd zewnętrzny zainfekowanego w taki sposób żeby podczas ataku powodował masowo wrzody i wypryski na twarzy. Jednocześnie tworzy lekarstwa na te wirusy by potem zarabiać pieniądze na leczeniu w zainfekowanym społeczeństwie.
 5. Archekracja oparta jest o wolną energię tworzoną w każdym gospodarstwie osobno niezależną od centrów zarządzania, dzięki czemu ewentualny atak sił zewnętrznych będzie musiał być skierowany na każdy budynek z osobna a nie na centra tranzytowe energii.  

(dojdzie jeszcze 5 osiągnięć potrzebnych do obrony kraju przed zagrożeniem zewnętrznym)

 

Broń archekratycznego społeczeństwa nie zabija, ale powoduje wiele nieudogodnień i powinna działać jako odstraszacz. Broń ta oparta jest o plagi i plag tych powinno być minimum 10.

 

 

Ocena: 

5
Średnio: 5 (1 vote)
Opublikował: Mojeimię44
Portret użytkownika Mojeimię44

W świecie gdzie słowo dobrowolność oznacza przymus słowo opór oznacza wolność. 


Komentarze

Portret użytkownika John Moll

Mojeimię44 - kogo próbujesz

Mojeimię44 - kogo próbujesz nabrać? Zabierasz się za zakładanie partii politycznej a nie znasz dobrze języka polskiego. Słowo "Polak" piszesz z małej litery, mam wrażenie, że celowo. Zresztą i tak masz bardzo niewielkie szanse na sukces, co zresztą bardzo mnie cieszy. Używasz ładnych słówek, próbujesz ludzi ogłupić dobrobytem itd. Jak jest w rzeczywistości? Jak traktujesz innych ludzi? Mam tu przypomnieć naszą krótką dyskusję na Twoim blogu? Zapisałem sobie treść Twojej odpowiedzi, mam też rzut ekranu. Nie miałeś jednak pojęcia z kim rozmawiasz. Chciałbym, żeby ludzie mieli świadomość z kim rozmawiają, więc wklejam Twoją odpowiedź.

Zwróciłem Ci tylko uwagę, że piszesz "Polak" z małej litery, więc pewnie nie jesteś Polakiem i poleciłem Ci, żebyś założył sobie partię w swoim kraju, a Polskę zostawił w spokoju. Rozpisałeś się w swoim stylu.

Drogi kolego czasami każdy może się pomylić zwłaszcza jak szuka swoich prawdziwych korzeni, prowadzi bloga, odnajduje wrogów i przyjaciół z okresu o którym ty najwyraźniej nie masz zielonego pojęcia. Polska będzie sądzona sądem ostatecznym i to już niedługo. Co tzn.? Przeczytaj sobie apokalipsę. Na razie schowałem swoją księżniczkę z pustyni i walczę ze smokiem z Chin w fife online. Tak wpadłem na ziemie sądzić żywych i umarłych czy ci się to podoba czy nie i tak będziesz sądzony. Mogę was zagazować w każdej chwili a ten smog nad miastami to po części moja sprawa. Musiał byś prześledzić mój profil, żebyś zrozumiał kim jestem. Jestem królem, królów PANEM panów i bawię się życiem. Mogę spowodować ogromne tsunami a mogę dać wam chleb życia i kielich zbawienia. Nie spieszy mi się. Obserwuję, przypominam sobie sytuacje sprzed 20 tys lat, 12 tys. lat 6 tys lat 2 tys lat i teraz. Zawsze wygrywam bo jestem simem, mirem, alfą i omegą, początkiem i końcem i ci co mnie znają doskonale to wiedzą. Jestem Bogiem RA. Bogiem Republic Archekratycznych. Panemm aniołów które już o mnie śpiewają i nie radzę ci pisać, że jestem psycholem bo ja ci nic nie zrobię ale templariusze, mafie czy nawet mój ojciec, który dawno temu mnie zdradził też może cię skrzywdzić. Więc nie radzę ci. Moja dobra RA Da siedź cicho a RA da a jak nie to zmora razem, z szydło i innymi pachołkami ewolucyjnego pomiotu stworzą wam coś w stylu 3 rzeszy na którą ja mówię 3 rzeź. Nic i tak nie rozumiesz. Moim zadaniem na najbliższe 1000 lat to być bogiem RE czyli bogiem Republic Ekonomicznych. Z zachowaniem odrębności kulturowej ale z sojuszem globalnym a to nie jest łatwe zadanie zwłaszcza jak kontrole nad wszystkim chce przejąć nieoswojony smok z chin rozumiesz? Pozwalam mu mnie upokarzać żeby chińskie okręty wojenne nie zrównały tego padołu z ziemią ale ty i tak tego nie zrozumiesz. Ciągnę was za sobą od Babilonu i za każdym razem równam was z ziemią a na wasze miejsce sprowadzam muzułmanów dając im nową kulturę i sztukę. Każę was za to, że trzymacie z nazistami, faszystami i wszyscy uważacie się za PANów a z PAna Panów robicie alle luja. Zwykłego luja, menela który na dodatek w bed leje. Świnie, zdrajcy, manipulatorzy. Poczytaj sobie przepowiednie fatimskie a znajdziesz oblicze sprawiedliwości. Dobra dosyć. Odpuściłem światu ale wam nie odpuszczę do puki sami nie złożycie mi pokłonu i nie powiecie, że ja jestem jedynym PANem w tym łez padole a wy jesteście tylko kupą gruzu, który mogę zamienić w piach tak jak uczyniłem to na sacharze wszech wiedzące wypierdy bez rozumu. Zrozumiałeś? to teraz do szpitala i leczyć główkę.

Powiem krótko - jesteś chorym człowiekiem i jak widać, choroba postępuje. Niech każdy sam wyciąga wnioski. Na ZnZ jesteś już skończony i powiem więcej - osobiście zawiodłem się.

Portret użytkownika Dominik82

Wracając do tematu. Jeśli

Wracając do tematu. Jeśli chcielibyśmy zbudować idealny ustrój w oparciu o szlachetne zasady starożytnej Lechii dopasowując go do czasów obecnych, w których świat zmalał z powodu rozwoju technologii, to jest jedno wyjście, ale do tego trzeba bezkompromisowości i mądrej a zarazem twardej ręki monarszej.
Gdybym to ja został królem, o to co bym zrobił.
 
1. W pierwszej kolejności uporządkowałbym sprawy ekonomiczne.
- Zlikwidowałbym podatek dochodowy i koszta pracy. Niech ludzie się bogacą.
- Zlikwidowałbym urzędy typu, ZUS, KRUS, itp.
- Otworzyłbym specjalny bank emerytalny, w którym ludzie mogliby zakładać konta i na własną rękę odkładać na emeryturę. Bank byłby jawny i pod prawem - kto sprzeniewierzy choćby złotówkę dostaje dożywotnie prace społeczne, odpowiedzialność własnym majątkiem lub wygnanie z Polski. Będzie miał wybór.
 
2. Bezpieczeństwo wewnętrzne.
- Policja ma odgórny nakaz ochrony obywateli i zakaz nękania mandatami. Zadanie policji to łapać przestępców a nie produkować statystyki.
- Obowiązkowa służba w wojsku.
 
3. Edukacja.
- Patriotyzm w szkołach
- Lekcje historii w oparciu o kilkutysiącletnią historię Imperium Lechitów.
- Przedmiot edukacji o moralności w oparciu o 10 przykazań Boga i szlachetne wartości lechickie z uwzględnieniem odpowiedzialności zbiorowej również poza domem. Taka edukacja ma również na celu ukształtować przyszłe społeczeństwo do tego, by nie było bierne na krzywdę swojego rodaka na wzór; kochaj bliźniego jak siebie samego.
- Przysposobienie obronne,nauka samoobrony, edukacja strzelecka, edukacja odpowiedzialności za siebie i innych.
- Nacisk na nauki ścisłe i indywidualne cykliczne testy od najmłodszych lat mające na celu wyodrębnienie najlepszych predyspozycji dla poszczególnej dziedziny, dzięki czemu będzie można wykorzystać każdy potencjalny talent dla dobra ogółu.
 
4. Media, radykalizacja mediów.
 
Likwidacja kanałów i pozostawienie tylko jednego.
 
- Likwidacja szkodliwych programów rozrywkowych,
- Likwidacja złych informacji z obiegu mediów.
- Zakaz przedstawiania statystyk o morderstwach. kradzieży, patologii.
- Likwidacja możliwości reklamowania kłamliwych informacji o produktach.
- Likwidacja socjotechniki.
- Z programów rozrywkowych tylko sport, muzyka, ciekawostki technologiczne.
 
- Wprowadzenie programów patriotycznych
- Wprowadzenie programów historycznych z uwzględnieniem powyższego.
- Wprowadzenie filmów o przyjaźni, miłości, braterstwie, honorze, ojczyźnie i Bogu.
 
- Program wstydu, tj. wprowadzenie programu w mediach, który będzie przedstawiał pojedyncze przypadki przestępstw z pełnym imieniem i nazwiskiem oraz przedstawianie ich w otoczce wstydu, ku przestrodze dla innych (szczególnie dla najmłodszych).
- Wstyd w programie ma na celu samoczynne i naturalne wymuszanie wśród ludzi potępienie nieszlachetnych zachowań, wynaturzeń i patologii. Dzięki temu ci co noszą w sobie zło będą mieli szansę zrozumieć pod presją otoczenia swoje własne zachowanie. (Brak zdecydowanej akceptacji na zło jest tutaj kluczem)
 
4. Ustrój Państwa - Lechicka Monarchia.
- Najwyższą władzę i pełną odpowiedzialność sprawuje Król, którego zadaniem jest bezwarunkowa obrona kraju wewnątrz i na zewnątrz.
- Jego drugim zadaniem jest kontrola mediów, policji i innych struktur oraz utrzymanie porządku w tych gałęziach służby dla narodu.
- Król będąc mężem stanu jest pod kontrolą ludu i za zdradę narodu podlega natychmiastowej karze dożywotnich prac społecznych w ubogich warunkach w otoczce wstydu pod kamerami.
 
5. Obrona terytorialna.
- Każdy obywatel posiada wyszkolenie strzelecke wpajane zza młodu w szkołach i jest ubzrojony.
 
6. Nowe technologie.
Centralny korpus rozwoju technologii na rzecz usprawnienia życia wszystkich mieszkańców państwa dotowany przez część pieniędzy z jednego podatku na rzecz skarbu państwa.
- Rozwój technologii w kierunku niezaleności energetycznej, czyli każdy dom zasilany darmową energią, która ma zapewnić ogrzewanie, ciepłą wodę oraz elektryczność.
- Rozwój nowoczesnych technologii obronnych i ofensywnych.
- Rozwój technologii udoskonalających życie społeczne, wszelkie gałęzie technologii, lotnictwo, motoryzacja, budownictwo, itp.
 
7. Podatki.
 
- 10% Podatek VAT jako jedyny podatek w kraju dla wszystkich. 
 
Z tego podatku państwo miałoby fundusze na obronę kraju i na rozwój technologii a także na służby porządkowe i edukację. Nic więcej nie potrzebuje.
 
8. Naturalne złoża.
 
Państwo posiadałoby kolejne 10% do skarbu państwa z wydobywania gazu, ropy, miedzi i innych dóbr. Pozostałe pieniądze z zysków transferowane byłyby na specjalny jawny fundusz widoczny na elektronicznej tablicy, dzięki czemu społeczeństwo widziałoby rosnący zysk. Dzięki temu funduszowi państwo może zabezpieczyć naród na wypadek wyjątkowych sytuacji poprzez referendum.
Dzięki tym pieniądzom można byłoby budować darmowe mieszkania, budować nowe drogi, inwestować za granicą lub modernizować dodatkowo armię czy dofinansowaywać służbę zdrowia.
 
9. Prawo.
 
- Zakaz wydawania publicznych pieniędzy widniejących na publicznej tablicy informacyjnej.
- Wolność gospodarcza.
- Zakaz propagowania zła, wynaturzeń i wszelkiej maści nieszlachetnych wzorców.
- Rodzic ma decydujący głos w wychowaniu własnego dziecka.
- Prawo za przewinienia i przestępstwa jasne i proste.
 
10. Więziennictwo.
Więzienie bez strażników otoczone wielkim stalowym murem, z którego nie da się uciec. Na szczycie muru rozstawione automatyczne działa gotowe do strzału w chwili gdy więzień próbuje ingerować w strukturę muru lub się na niego wspiąć (nadzór kamer). Dzięki temu skazańcy nie musieliby być pilnowani i mogliby tworzyć własne niewielkie społeczeństwo odizolowane od narodu. Podsumowując więzienie dla skazańców za najcięższe zbrodnie. System takiego więzienia działałby na wyobraźnię, gdyż wewnątrz panowałaby samowolka i dominacja silnych.
 
11. Sądownictwo.
 
Sędziowie wybierani w powszechnych wyborach a każda rozprawa rejestrowana na kamerze. Sędziowie lustrowani i jawne dochody. 
 
12. Polityka zagraniczna.
- Polityka w kierunku scalenia narodów słowiańskich i utworzenie UNI Słowiańskiej na wzór dawnej Lechii w oparciu o wzajemny szacunek i szlachetne wartości.
 
13. Życie i rodzina.
 
Jako król starałbym się zalesić więcej obszarów i użyźnić więcej gruntów rolnych tak, aby społeczeństwo z blokowisk mogło przenosić się do domów z darmową energią, by mogli prowadzić spokojne i rodzinne życie w oparciu o samowystarczalność, jak szklarnie i tego typu zastosowania. 
Niewielkie skupiska miast byłyby dla tych ludzi, którzy zdecydowaliby się na pracę w Centralnym Korpusie Rozwoju Technologii czy w strukturach Rządowych.
 
Mniej więcej ja widzę to tak właśnie.

PILNE! Linkuj ciekawe artykuły znz u siebie na koncie społecznościowym. Zwiększaj zasięg. 

Portret użytkownika Dominik82

Jeśli głupią telewizję w

Jeśli głupią telewizję w ilości 100 bezużytecznych kanałów odbierasz jako dobro dla ludzi i przejaw wolności, ok. Wpojono ci to zza młodu. Uważam, że jeden kanał jest idealnym rozwiązaniem, bo każde oko narodu skierowane byłoby w jeden punkt, a nie porozrzucane po wielu. Sprowadzenie telewizji do jednego kanału automatycznie likwiduje rozbieżny odbiór rzeczywistości w danym państwie i usuwa zagrożenie manipulacji mediów z różnych kierunków. W zastosowaniu praktycznym w zgodzie z szlachetnymi wartościami jest to rzecz najlepsza jaką można zastosować. Nie ma to nic wspólnego z totalitaryzmem ani z piekłem. Piekło to eksperymenty na mózgu jakie opisałeś i szkodliwa ingerencja w życie ludzie, jak z NWO. Ja zaś określiłem kierunek rozwoju, w którym dorastające dzieci i całe społeczeństwo otoczone jest propagowaniem szlachetnych wartości. 
Media obecnie nastawione są tylko i wyłącznie na ludzkie tragedie i bestialstwo. To odnosi odwrotny skutek i prowadzi do depresji, znieczulicy, do osamotnienia, bo jeśli programują cię tylko w przeświadczeniu, że wokoło dzieje się tylko źle, to człowiek traci boską iskrę i nadzieję. 
 
Przemyśl to sobie zanim zaczniesz tworzyć kolejne futurystyczne wizje wpływania na ludzi poprzez fizyczną ingerencję w ich umysły.

Portret użytkownika Q090090

"Jeden kanał telewizyjny?"

"Jeden kanał telewizyjny?" jak najbardziej, trzeba zniewolić ludzi bo są zbyt tępi, ale nie bardziej ogłupiać i nie mordować, i w zniewoleniu dawać się rozwijać. Jako że jakikolwiek rozówj jest trudny, wypada rozwijać przez zabawe. To byłoby całkiem fajne piekło.
 

Portret użytkownika 44.

1-wszy punkt, który powinien

1-wszy punkt, który powinien być Najważniejszy - ZAKAZ sprawowania wszelkich u(nad)rzędów przez typów spod ciem... dawidowej gwiazdy, zakaz lichwy = ZAKAZ pasożytniczej działalności chazarstwa w Państwie Lechitów.

Portret użytkownika Xenox93

OMG, Fu*ck logic i nie wiem

OMG, Fu*ck logic i nie wiem co jeszcze opisać :O Zatkało mnie i to nie wcale z "dobrego i pozytywnego poziomu", który taki nie jest, a jest wręcz gorszy i przeciwnie skierowany wektorowo niż jest obecne Shok
 
Podstawowe błędy, które popełniasz to:
* Polityka + pieniądze + hierarchia = nic dobrego, niestety logika i nauka rządzą się prawami :/
* Po drugie przeczysz istnieniu - "Wolnej woli". Owszem, łatwiej jest zmusić innych do czynienia dobra, ale czy to jest dobre, hmm? Na pewno nie, gdyż nie masz do czynienia z czystą energią, pozytywną :/ To jest jeden z tych powodów, dla których Bóg/stwórca/kreacjonizm lub kreacjonista bądź jeśli istnieją inne cywilizacje, nigdy nie mogły nas zmusić do czynienia dobra, zawsze to musiała być nasza wolna decyzja, gdyż jakiekolwiek pogwałcenie zasad energetycznych/uniwersalnych praw spowoduje chaos w całych wszechświecie, to właśnie tego każdy się obawia.
* To co Ty piszesz, nie może nazywać się Archekracją, gdyż jest czymś w rodzaju Monarchii lub OMG - to jest to co chce wprowadzić NWO :O Dokładnie, to jest to, oni chcą Ciebie kontrolować za wszelką cenę, chcą wiedzieć co myślisz. Baaa, samo czytanie w myślach idzie oszukać, ale czytanie snów jest czymś strasznie osobistym, gdyż podczas snów nie kontrolujemy myśli :/
 
W ogóle to o czym piszesz, jest pogwałceniem jakichkolwiek praw. Wszystkie twoje pomysły mają negatywne skutki, które będą miały dalekosiężny skutek. Możliwość nie doświadczania skutków własnych decyzji powoduje, że traktujemy życie z łatwością. Wtedy ludzie właśnie odsuwają się od duchowości i koncentrują się na części materialnej/cielesnej. Zamiast dążyć do równowagi materialno-duchowej, próbujesz za wszelką cenę skierować energię w jedną stronę co nie jest pozytywne :/
 
Oparcie świata i pozwolenie sprawowania władzy przez osoby inteligentne nie jest dobrym rozwiązaniem. Wiem, wydaje się że one znają się na tym i w ogóle, ale właśnie. Jeszcze raz od początku. Zamknijcie oczy i skupcie się na tym co czujecie po wypowiedzeniu słowa - inteligencja?
Z pewnością na początku pozytywne cechy, ale gdy zaczniecie kontemplować nad tym dłużej, zaczną Wam przychodzić takie przymiotniki jak: ktoś lepszy od kogoś, wywyższający się, egocentryzm itp. I tą będą te cechy opisujące te osoby. Owszem to nie jest reguła, bo na to czy naukowiec lub osoba inteligentna będą wykorzystywać swój talent w dobrym czy złym celu przesądza przeszłość + teraźniejszość Wink Otóż, cechy wrodzone( DNA ) + przeszłość( przykre wspomnienia ) + otoczenie + cecha osobowości Szczesliwy Jednakże, osoby, które nie mają "zacięcia" do polityki długo nie wytrzymają i tak się okazuje, że zostają największe szuje :/
 
W ogóle osoba, która jest inteligentniejsza od innych, czuje, że całe jej otoczenie jest lekko mówiąc - popieprzone. Wystarczy spojrzeć na największych szefów dużych korporacji, a najlepszy przykład to twórca facebook'a ;p
 
Obejrzyj sobie takie filmy jak Niezgodna i tego pokroju. W ogóle jak grasz, oglądasz filmy lub czytasz książki to powinieneś wiedzieć, że to co piszesz to wprowadzenie państwa policyjnego, gdzie każdy jest inwigilowany. No i to co kiedyś pisałem to:
* Nie ma i nie będzie lepszego państwa/ustroju, jeżeli założeniami będą praca za pieniądze lub twór monetarno podobny, niestety, ale to ma swoje konsekwencje.
* Większość rzeczy, to problem, który tkwi w nas samych. Dotknęło nas sporo zła, nie rozumiemy istoty zła i dobra itp. to powoduje dysonans i w ostateczności dochodzimy do sprzeczności, gdzie zamiast coś polepszać to spieprzamy to.
 
Wiem, że to ostre słowa i pewnie poczujesz to co psychologia nazywa mechanizmem obronnym ego - dysonans poznawczy. Czyli stan nieprzyjemnego napięcia psychicznego, pojawiający się u danej osoby wtedy, gdy jednocześnie występują dwa elementy poznawcze (np. myśli i sądy), które są niezgodne ze sobą.
Ale za jakiś czas to zrozumiesz. Też tak kiedyś myślałem, że chciałbym wprowadzić dobro na świecie i w ogóle, ale dziś widzę, że może wyniknąć z tego sporo zła, niestety.
Zauważ, że paradoksalnie w usuwaniu zła kierujemy się egoizmem, bo chcemy sami uniknąć zła. Gdy nas on w rzeczywistości nie dotyka jest nam obojętne, czy zmienimy to Wink
 
No i kwintesencją wszystkiego jest to, że człowiek/społeczeństwo nie potrzebuje państwa do życia. Zauważ, że państwo powstało po to, aby scalać ludzi by wykonywać konkretną pracę zlecaną przez w/w państwo. Chodzi mu tylko o to, a społeczeństwo wymaga od państwa, że to ono ulepszy poziom życia, naprawi zło itp.
 
Tak więc, chcąc naprawiać świat zacznij od siebie, bliskich i kończąc na otoczeniu. Nie zmieniaj ich na siłę, a czynami daj im argumenty i dowody na to co uważasz. W ten sposób ich przekonasz, a tym samym sprawdzisz na własnej skórze czy czasem twoja decyzja jest wykonywalna i jakie ma skutki Wink Chcąc naprawiać świat to idź do szpitala i opiekuj się małymi dziećmi, rozmawiaj z nimi bo potrafią wiele nauczyć.
 
Pozdrawiam i mam nadzieję, że jutro jak się z tym prześpisz to coś tam zrozumiesz i ochłoniesz, bo dziś będziesz czuł furię. Ofc, nie bierz tego do siebie osobiście. Najczęstszy błąd ludzi to to, że wszystko biorą osobiście, np. właściciel iphone'a bierze do siebie to, że ktoś uważa, że iphone jest za drogi i jest na takim samym poziomie jak inne flagowce. W rzeczywistości krytyk skomentował to urządzenie, a nie właściciela. Jednakże on myśli, że ta osoba uważa go za idiotę, co nie koniecznie jest prawdą.
To samo tyczy się twojej wizji, ma ona ogromne luki, a właściwie czarne dziury, ale nie oznacza to, że jesteś taki i owaki. Serio, po prostu potrzebujesz jeszcze czasu, na dostrzeżenie ich Wink Pamiętaj, że za zło każdy z nas jest odpowiedzialny, nie da się wskazać złoczyńcę. Jest to odniesienie do pierwotnego instynktu, który został aż uwieczniony pod symbolem Adama i Ewy oraz grzechu pierworodnego, gdzie każda z postaci zgania winę na kogoś innego, kiedy to każdy z nich miał możliwość nie wyrażenia zgody.
Zauważ, że wielu ludzi samych jest sobie winnych temu co ich spotkało, to właśnie nazywamy doświadczeniem. Człowiek uczy się na błędach, dlatego zabranie tego bodźca człowiekowi jest kategorycznym przekroczeń granicy, która ma negatywny skutek. Zauważ, że dziecko jeśli nie dozna bólu oparzenia i nie powiąże tego w mózgu, np. zapałki + papier = ogień = ból. To w przyszłości może zginąć od ognia, bo będzie ten żywioł ignorował Wink
Jak chcesz to możemy każdy aspekt przedyskutować. Niekiedy będę potrzebował czasu, na kontemplację i przeanalizowanie danych Wink Tyle, że prosiłbym wtedy Ciebie o jakąś spójną formę, np. numeruj pytania czy coś takiego, abym mógł się do nich odnieść Szczesliwy

Portret użytkownika Mojeimię44

Szkic podstaw ustroju

Szkic podstaw ustroju archekratycznego - część 1
dlatego są czarne dziury Smile Ale poważnie każda pomoc się przyda i pisałem to nie raz. Nie bez powodu dałem taką ilustrację do obrazka gdzie jedna osoba jest z boku i myśli bo tu chodzi o mnie. Wyobcowany.
To jest dopiero początek.

PILNE! Linkuj ciekawe artykuły znz u siebie na koncie społecznościowym. Zwiększaj zasięg. 

Strony

Skomentuj