System bankowy może wygenerować nieskończoną ilość pieniędzy. Problem z brakiem funduszy na rozwój społeczeństw to mit?

Kategorie: 

Źródło: Internet

Politycy składając i realizując obietnice wyborcze, często asekurują się tezą o braku środków finansowych na spełnienie wszystkich postulatów wyborców. Prawda jest jednak taka, że system bankowy może tworzyć dowolne ilości pieniądza, głównie w formie elektronicznej.

Druk pieniądza polega na zwiększaniu jego ilości w gospodarce. Istnieje kilka metod, które banki stosują wedle uznania.

Metoda nr 1 – obniżanie stopy rezerw obowiązkowych.

Banki otrzymując depozyt, który pochodzi z czyjegoś kredytu, mogą większą jego część pożyczyć dalej. Zwiększa to ilość pieniądza, z powodu zwiększenia się poziomu sald na kontach całego społeczeństwa. Czyjś kredyt, jest czyimś depozytem i odwrotnie.

Od każdego depozytu bank musi odprowadzić do Banku Centralnego 3,5 procent pieniędzy. Ten procent określa się jako stopę rezerw obowiązkowych. Jednak dla lepszego zilustrowania schematu tworzenia pieniądza, uprośćmy rachunki. Załóżmy więc, że stopa rezerw obowiązkowych wynosi 10 procent. Co się stanie, gdy zmniejszymy stopę rezerw obowiązkowych do 5 procent? (Ilustracje pochodzą z wyliczeń Adama Dudy)

Przy zmniejszeniu stopy rezerw obowiązkowych, podaż pieniądza wzrośnie dwa razy. Poziom rezerw w Banku Centralnym nie zmieni się, pomimo faktu, iż zmniejszyła się stopa rezerw obowiązkowych.

Co się stanie więc, gdy stopę obniżymy do poziomu 2 procent albo 0,01 procent?

Podaż pieniądza wzrośnie odpowiednio do 50 000 złotych i 1 000 000 złotych przy pierwotnym tysiącu! Poziom rezerw w Banku Centralnym we wszystkich przypadkach nadal pozostaje ten sam.
 

Należy zadać w tym miejscu fundamentalne pytanie: czy jest jakaś granica tworzenia pieniądza?
 

Wiele wskazuje na to, że nie ma takiej granicy. Bank Centralny ma możliwość zwiększania podaży pieniądza w nieskończoność.

Im mniejszy poziom stóp rezerw obowiązkowych, tym Bank Centralny może generować więcej pieniędzy w systemie. A przy stopie równej 0 w systemie będzie nieskończona ilość pieniędzy.

 

Jakie są inne metody druku pieniądza?

Zakup aktywów przez Bank Centralny

Załóżmy, że bank kupuje, wykorzystując pieniądze z rezerwy, dom od przysłowiowego Nowaka. Nowak otrzymuje 500 000, a Bank Centralny dom. 500 000 Nowak wpłaca do banku, banki tworzą z tego nowe pieniądze wykorzystując mechanizm kreacji. Owe 500 000 wraca do Banku Centralnego w postaci rezerw cząstkowych od udzielanych kredytów. Bank ma więc i dom, i z powrotem swoje rezerwy. Banki komercyjne mają obecnie więcej rezerw zdeponowanych w Banku Centralnym, z kolei Bank Centralny ma na ich pokrycie teraz 500 000 rezerw, które wpłynęło z kreacji nowego pieniądza, a do tego ma dom. W przypadku wycofywania rezerw z Banku Centralnego, może się zdarzyć, że ów Bank Centralny będzie musiał sprzedać dom na wolnym rynku. W ten sposób zmniejszy podaż pieniądza, czyli pieniądz zamiast druku ulegnie destrukcji. Jednak konstrukcja systemu wymusza na bankach centralnych nieustanne zwiększanie podaży pieniądza.

Zakup obligacji przez Bank Centralny.

Rząd nie chowa pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży obligacji do skarpety, ale redystrybucje je do swoich jednostek budżetowych. Te pieniądze znajdują się oczywiście na kontach bankowych, gdzie służą do kreacji pieniądza przez system. Gdy Bank Centralny, wykorzystując pieniądze ze swojej rezerwy, kupi od banku komercyjnego obligacje, „wpompuje”  pieniądze w system tak samo, jak przy zakupie domu. Te nowe pieniądze znowu ulegną procesowi kreacji przez system bankowy przy pomocy mnożnika pieniądza (1/stopa rezerw obowiązkowych). Tym samym Bank będzie miał z powrotem swoje rezerwy plus nowe, ale w postaci obligacji, a nie samego pieniądza.

Pożyczanie pieniędzy od Banku Centralnego

Bank komercyjny nigdy nie powie, że nie może udzielić kredytu, bo skończyły mu się pieniądze. Może on pożyczyć pieniądze na rynku międzybankowym lub od Banku Centralnego, który pożyczy swoje rezerwy po stopie redyskontowej. Dzięki temu pojawi się nowy pieniądz w systemie bankowym, który podlegał będzie dalszej kreacji.

Kwotowe zmniejszanie rezerw obowiązkowych w Bank Centralnym

Można zmniejszyć zarówno procentowo, jak i kwotowo, sumę rezerw obowiązkowych. Mniejsza kwota rezerw obowiązkowych oznacza zwiększone możliwości kredytowe banku, a co za tym idzie pozwala mu na zwiększoną kreację pieniądza.

Metoda „na chama”                                                                             

Bank Centralny może też po prostu dopisać sobie cyferki do swojej rezerwy! To nie jest narzędzie obecnie wykorzystywane i legalne. Bank Centralny może jednak sięgnąć po tę opcję, gdy inne instrumenty zawiodą i będzie potrzebny nagły „plan ratowania gospodarki”. Trzeba jednak zastanowić się czy obecnie toczone wojny nie są przypadkiem finansowane za pomocą dopisywania cyferek w rezerwach bankowych. W końcu większość tych wydatków jest tajna i „pozabudżetowa”.

Bank Centralny tak samo jak drukować pieniądze, może je również i niszczyć. Robi to poprzez podwyższanie stopy rezerw obowiązkowych, sprzedaż aktywów na rynku, sprzedaż obligacji czy też pożyczanie pieniędzy od banków. Jest to jednak możliwość wyłącznie techniczna. W praktyce bowiem Bank Centralny jest zmuszony do drukowania nowych pieniędzy. Wynika to z obawy przed deflacją, czyli wzrostem siły nabywczej pieniądza. Kreowanie nowych pieniędzy jest tak naprawdę kreowaniem inflacji. Niszczenie pieniędzy to z kolei kreowanie deflacji.

Dlaczego deflacja jest groźna dla systemu pustego pieniądza, choć jest naturalna w systemie wolnego pieniądza?

Jeżeli Bank Centralny chciałby doprowadzić do deflacji poprzez zniszczenie pieniądza, to doprowadziłby do zmniejszenia popytu na kredyty. Mniej kredytu to zaś mniej pieniądza, co łatwo może doprowadzić do spirali anihilującej cały system. Żeby jednak nastąpiła deflacja, najpierw musi nastąpić inflacja.

System bankowy jako całość jest kompletnie niewypłacalny. Banki w swoich aktywach mają bardzo mało fizycznej gotówki, ponieważ ona po prostu nie zarabia i starają się jak najwięcej trzymać w zarabiających kredytach. Zwiększona wypłata gotówki z banku zmusiłaby bank do wypowiedzenia umów kredytowych lub nie udzielania następnych kredytów. Zmniejszona liczba kredytów oznacza zmniejszoną liczbę pieniądza. Pusty pieniądz jest długiem i jeżeli nie ma długu, to nie ma pieniądza. W takim wypadku nastąpi implozja systemu finansowego i banki zostaną zamknięte, a wraz z nimi zostanie nam zamknięty dostęp do naszych znikających pieniędzy.

Taki system wymyśliły sobie „elity” i takim systemem ciemiężą one ludzkość.

 

 

 

Ocena: 

5
Średnio: 5 (1 vote)
Opublikował: Marcin Kozera
Portret użytkownika Marcin Kozera

Komentarze

Portret użytkownika euklides

Czy wiecie, że szeregowy

Czy wiecie, że szeregowy pracownik zarabiał u Henrego Forda 10 tys zł miesięcznie? Takie były płace na początku XX wieku w dzikim kapitalizmie, a koszty życia były niewielkie. To były początki klasy średniej. Dzisiaj za sprawą lewactwa obserwujemy jej koniec.

Portret użytkownika Mateusz Radzik

Banki centralne to mediacyjne

Banki centralne to mediacyjne zarządy banków głównych. Jest coś takiego jak Bankowy Fundusz Gwarancjyny u nas w Polsce. Czyli masz bank prywatny, chcesz mieć rządowy, pyk tworzysz bank, spełniający wszystkie normy banku w Polsce, informujesz o bliskości bankructwa i co wtedy? BFG musi ci pomóc w tym przypadku?  

Portret użytkownika znawca

Kreacja pustego (wymyślonego)

Kreacja pustego (wymyślonego) pieniądza, a tzw. gospodarka "excell-owa"

 

Otóż nie tylko z bankami jest problem ale również z korporacjami (względnie - bardzo dużymi podmiotami gospodarczymi). To właśnie korporacje - poprzez swoją aktywność gospodarczą, wkomponują się w negatywną działalność sektora bankowego.

 

Korporacje ciągle są zmuszone do wykazywania zysków. Chcąc działać globalnie lub regionalnie (kontynentalnie) firma nie może sobie pozwalać na straty. Po pierwsze, przy stratach nie osiągnie dalszej ekspansji, a po drugie, notując straty zostanie "wygryziona" z danego rynku przez inną korporację (konkurencję).

 

Stąd ciągle one tworzą sztuczne zapisy księgowe nt. tzw. wzrostu dochodu wynikającego ze zwiększonych obrotów.

 

 Sam ów zwiększony dochód firmy, nie opiera się ani o zysk netto (po potrąceniu kosztów działalności i po ich uwzględnieniu w ogólnym rachunku ekonomicznym) ani o amortyzację (rozwój środków trwałych w ilości jak i jakościowy wzrost tego czynnika to dowód na bogacenie się firmy).

Korporacja tkwiąc w gospodarce "excell-owej" jako olbrzymi podmiot gospodarczy również działa w oparciu o kredytowanie, jest dla mniejszych firm - odgórnym wyznacznikiem ich kooperatywności, a nawet meritum ich dalszej-strategicznej wizji rozwoju.

 

Zatem jeśli banki mnożą pieniądze w gospodarce i przy okazji korporacje działają w oparciu o wzrost zapisu księgowego, to w dalszej przyszłości każdy na tym może stracić ale oczywiście nie bank jako podmiot obracający pieniądzem w gospodarce ani korporacja, która przy zawirowaniach gospodarczych może zwyczajnie odejść z danego rynku i przenieść się gdzieś indziej.

 

Taka gospodarka "excell-owa", czyli wykazywanie w ten sposób wzrostu dochodu poprzez ciągły wzrost obrotów nawet mało ma wspólnego z samą wymianą towarowo/usługową - dynamiką wzrostu obrotów. Firma zwyczajowo powiększa swe obroty w wymianie handlowej zasadniczo na trzy sposoby :

 

- faktycznie zwiększa produkcję towaru lub świadczenie usług, oznacza to, że naprawdę trwa tzw. rozwój przedsiębiorstwa, zatrudnia ono nowych ludzi lub rozbudowuje się w oddziały

- przedsiębiorstwo ma większe obroty handlowe np. na skutek zwiększonej aktywności ze swymi strategicznymi kooperantami, odbiorcami finalnymi, pośrednikami itd.

- firma powiększa jakość świadczonych usług lub produkowanych towarów, stąd np. jej pójście w innowacyjność przyczyni się do tego, że towarowo/usługowo zapełni ona niszę rynkową lub jej działalność przez większość uczestników rynku konsumenckiego zostanie odebrana bardziej pozytywnie lub zacznie ona nabierać prestiżowego wizerunku

 

Dlatego, jeśli wymiana handlowa korporacji ma niewiele wspólnego z prawidłami gier rynkowych, a jest jedynie odzwierciedleniem jej dominującej pozycji na rynku - na skutek której, może ona elastycznie reagować na realia gry popytowej i podażowej - tworząc w ten sposób wzrost obrotów, stąd ... niewiele ona wnosi w ogólny bilans rozwoju gospodarczego na danym terytorium.

Jeśli do tego jeszcze działa ona abstrakcyjne, na zasadzie "wzrostu słupków" to raczej bierze ona udział w psuciu gospodarki - wraz z abstrakcyjnym modelem działalności sektora bankowego - opartego na kreację "sztucznych pieniędzy", które potem krążą po gospodarce.

Internet nie służy do inwigilacji, a jeśli to prawda, że nie da się tego osiągnąć, to wolę by był on dostępny tylko z urzędu, w środowisku pracy oraz w biznesie.

Portret użytkownika Haszkers1986

Przeciez to jest dokladny

Przeciez to jest dokladny system jaki uzywaja w Ameryce .....

U nas juz tego prubowano w 1989 kto ze starszych rocznikow to pamieta hiperinflacje w Polsce jak kazdy zarabial w milionach .

Pieniadze dodrukowane maja 0 wartosc .... Wartosci dopiero nabieraja jak za nie cos kupisz . To jest Amerykanska strategia od lat ...  Dodrukowane pieniadze sa pozyczane innemu krajowi ktory kupuje za nie od nas dobra i wtedy te pieniadze sa dopiero cos warte .

Jak zaczniecie dodrukowywac zlotowki ktore nie wyjda po za granice , a nie wyjda bo wszystko teraz jest oplacane w dolarach i euro to znowu nas czeka czas milionerow

Portret użytkownika nikt ważny

01000011 01111001 01110100

01000011 01111001 01110100 00101110 00111010 00100000 00100010 01011010 00100000 01101110 01100001 01110011 01110100 01100001 01101110 01101001 01100101 01101101 00100000 11000101 10011011 01110111 01101001 01110100 01110101 00100000 01101110 01101111 01110111 01100101 01100111 01101111 00100000 01100100 01101110 01101001 01100001 00100000 01110111 01110011 01111010 01111001 01110011 01110100 01101011 01101001 01100011 01101000 00100000 01101110 01101001 01100101 01110111 01101111 01101100 01101110 01101001 01101011 01101111 01101101 00100000 01100100 01100001 01110010 01101111 01110111 01100001 01101110 01100001 00100000 01111010 01101111 01110011 01110100 01100001 01101010 01100101 00100000 01100011 01100001 11000101 10000010 01101011 01101111 01110111 01101001 01110100 01100001 00100000 01110111 01101111 01101100 01101110 01101111 11000101 10011011 11000100 10000111 00101110 00100000 01011010 01100001 00001101 00001010 01101011 01100001 11000101 10111100 01100100 01111001 00100000 01101011 01100001 01101101 01101001 01100101 11000101 10000100 00100000 01100100 01101111 01110011 01110100 01100001 01110010 01100011 01111010 01101111 01101110 01111001 00100000 01100100 01101111 00100000 01101101 01101001 01100001 01110011 01110100 01100001 00100000 01110111 01101111 01101100 01101110 01111001 00100000 01100011 01111010 11000101 10000010 01101111 01110111 01101001 01100101 01101011 00100000 01100010 11000100 10011001 01100100 01111010 01101001 01100101 00100000 01101111 01110100 01110010 01111010 01111001 01101101 01111001 01110111 01100001 11000100 10000111 00100000 01101010 01100101 01100100 01101110 11000100 10000101 00100000 01101101 01101111 01101110 01100101 01110100 11000100 10011001 00101110 00100000 01001101 01101111 01101110 01100101 01110100 01111001 00100000 01101101 01101111 11000101 10111100 01101110 01100001 00001101 00001010 01111010 01100001 01101101 01101001 01100101 01101110 01101001 11000100 10000111 00100000 01101110 01100001 00100000 01101010 01100101 01100100 01111010 01100101 01101110 01101001 01100101 00101100 00100000 01101111 01100100 01111010 01101001 01100101 11000101 10111100 00101100 00100000 01101101 01101001 01100101 01110011 01111010 01101011 01100001 01101110 01101001 01100101 00101100 00100000 01110000 01100001 11000101 10000010 01100001 01100011 00100000 01110111 00100000 01101101 01101001 01100101 11000101 10011011 01100011 01101001 01100101 00100000 01100011 01111010 01111001 00100000 01110011 01100001 01101101 01101111 00100000 01101101 01101001 01100001 01110011 01110100 01101111 00101110 00100000 01001111 01100100 01110100 11000100 10000101 01100100 00100000 01101010 01100101 01110011 01110100 01100101 11000101 10011011 01100011 01101001 01100101 00100000 01110111 01101111 01101100 01101110 01111001 01101101 01101001 00001101 00001010 01101100 01110101 01100100 11000101 10111010 01101101 01101001 00100010 00101110 00100000 01010111 11000101 10000010 01100001 01100100 01101001 01101101 01101001 01110010 00100000 01001101 01100101 01100111 01110010 01100101 00100000 00100010 01001110 01101111 01110111 01100001 00100000 01000011 01111001 01110111 01101001 01101100 01101001 01111010 01100001 01100011 01101010 01100001 00100010 00100000 01110011 01110100 01110010 00101110 00100000 00110010 00111001 00101110

Portret użytkownika dzziadek ze wsi

"Każdy podatnik i płatnik

"Każdy podatnik i płatnik będzie od 1 stycznia 2020 r. wpłacał PIT, CIT i VAT na jedno indywidualne konto. Trzeba je samemu wygenerować. Do tej pory zrobiło tak zaledwie 226,7 tys. podatników."

Czyżby to będzie taki IP dla SI ... jeśli IP to już można przypisać ciasteczka na każde IP, kto ma rozum ten zrozumie. SI skuteczniej od urzędnika przeczesze całą zapisaną posiadającą IP gromadę niewolników. To "znamię szatana" z proroctw a coś mi się zdaje że tym szatanem jest SI.

Portret użytkownika fxdgldfjknkl

to chyba nie wiesz że od lat

to chyba nie wiesz że od lat 90tych na każdym produkcie w sklepie znajdziesz kod kreskowy, na nim 1 środkowa i ostatnia kreska reprezentuje liczbę 6, to juz dzieje się od dawna! Jeśli chodzi o ciasteczka to tak samo można je usunąć z komputera a nawet przerobić aby falsyfikować dane! Lepszym rozwiązaniem jest śledzenie smartfonów.

Strony

Skomentuj