Syberyjskie bagna to metanowa bomba z opóźnionym zapłonem

Kategorie: 

Źródło: zmianynaziemi

Zachodnia Syberia kryje w sobie potężne źródło metanu, które może stanowić poważne zagrożenie dla środowiska. Naukowcy z Uniwersytetu Stanowego Ugra odkryli, że metan uwalnianym z bagien tej regionu może mieć katastrofalne skutki, jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie działania.

 

Badania przeprowadzone przez Centrum Zastosowań Zbiorowych „Akceleratorowa Spektrometria Mas NSU-NNSC" dostarczyły niepokojących informacji. Okazało się, że metan przedostaje się do wycieków z wysokich bagien zajmujących około połowy Chanty-Mansyjskiego Okręgu Autonomicznego i migruje wraz z wodami gruntowymi. Naukowcy wykorzystali datowanie radiowęglowe, aby określić wiek i pochodzenie tego gazu. Wyniki potwierdziły, że mamy do czynienia z potężnym źródłem metanu, które będzie istniało do czasu zniknięcia lokalnych bagien.

 

Metan to jeden z najsilniejszych gazów cieplarnianych, a jego uwolnienie do atmosfery może mieć katastrofalne skutki dla środowiska. Naukowcy podkreślają, że ścisłe powiązanie między krajobrazami jest kluczowe dla przewidywania konsekwencji ich zmian w obliczu globalnego ocieplenia lub działalności człowieka, takiej jak zanieczyszczenia powstałe w wyniku produkcji ropy naftowej.

 

Badania te są pierwszymi, w których syberyjscy naukowcy zastosowali tak zaawansowane metody do analizy metanu z bagien. Dotychczas niewiele było wiadomo na temat źródeł i migracji tego gazu w tym regionie. Teraz okazuje się, że mamy do czynienia z poważnym zagrożeniem, które wymaga pilnej reakcji.

 

Naukowcy podkreślają, że podobne mechanizmy transportu metanu mogą występować w innych regionach o podobnej strukturze krajobrazu. Dlatego konieczne są dalsze badania, aby lepiej zrozumieć skalę problemu.

 

Syberyjskie bagna to tylko jeden z wielu przykładów, które pokazują, że nie mamy wpływu na procesy naturalne. Oskrycia takie jak to sugerują, że działania na rzecz zrównoważonego rozwoju nie zapobiegną skutkom zmian klimatycznych, ale są w stanie uczynić życie przyszłych pokoleń nieznośnym właśnie z ich powodu.

 

 

Ocena: 

1
Średnio: 1 (1 vote)
Opublikował: admin
Portret użytkownika admin

Redaktor naczelny i założyciel portalu zmianynaziemi.pl a także innemedium.pl oraz wielu innych. Specjalizuje się w tematyce naukowej ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń dla świata. Zwolennik libertarianizmu co często wprost wynika z jego felietonów na tematy bieżące. Admina można również czytać na Twitterze   @lecterro


Komentarze

Portret użytkownika r.abin

Bo te uczone głąby, nie mogą

Bo te uczone głąby, nie mogą pojąć - rozdzielności funkcji. Bagna i torfowiska, wążą intensywnie węgiel (z dwutlenku węgla), ale metan - wydzielają. Ocieplenie, powoduje wzrost aktywności w.w. - z dobrodziejstwem inwentarza. Zalewanie (i zakwaszanie), podmokłych terenów w Polsce (zgodnie z dyrektywą UE) da - podobny efekt. Nie ma róży - bez ognia.

Skomentuj