Syberyjski holokaust Polaków przyczyną pogromów żydowskich na Podlasiu, w tym zbrodni w Jedwabnem

Kategorie: 

Źródło: Internet

Nie mamy szczęścia do ministrów spraw zagranicznych. Najnowszy, Jacek Czaputowicz, wychowanek Bronisława Geremka, zamiast bronić polskiej racji stanu oświadczył, że to Polacy są sprawcami mordu w Jedwabnem dokonanego na tamtejszych Żydach. Dlaczego jednak nie wspomina się o udziale Niemców? Co ze wstrzymanymi ekshumacjami? I przede wszystkim daczego zbrodnia ta jest rozpatrywana bez szerszego kontekstu historycznego?

Zbrodnia w Jedwabnem z 10 lipca 1941 roku pozostaje do dzisiaj niewyjaśniona. Niestety po tym gdy Lech Kaczyński jako minister sprawiedliwości, wstrzymał ekshumacje skończyły się badania naukowe i zaczęło się budowanie mitu. Pogrom w Jedwabnem został wykorzystany jako propagandowa pałka na Polaków i wytrych do wrobienia ich w sprawstwo Holokaustu.

 

Niewątpliwie miejscowa ludność polska i żydowska nie żyli w zgodzie już przed wojną. Obie narodowości właściwie tworzyły dwa społeczeństwa. Przypomina to dzisiejszą sytuację na zachodzie Europy gdzie obok siebie żyją miejscowi i "uchodźcy" z Afryki i Azji. Tak jak u nich teraz, tak u nas Polsce przedwojennej, okazało się, że multi-kulti nie działa. W XX wieku na terenie Rzeczpospolitej nadal wielu Żydów nie mówiło po polsku, a integracja w społeczeństwie po kilkuset latach ich obecności na ziemiach polskich, wciąż postępowała bardzo powoli.

Mimo to ludzie żyli w zgodzie, najwyżej ktoś dał sobie po mordzie. Wszystko zmieniła II Wojna Światowa, która przeorała resztki stosunków społecznych łączących Polaków i Żydów. Teren Podlasia został zajęty przez Związek Radziecki, co bardzo ucieszyło miejscowych Żydów. Budowali wkraczającej Armii Czerwonej bramy powitalne i rozdawali sołdatom kwiaty.

Jedna z bram powitalnych Armii Czerwonej i NKWD na Podlasiu

Ta nielojalność to był dopiero początek. Potem zaczął się holokaust Polaków skazywanych na zsyłkę na Syberię. Żydowscy sąsiedzi Polaków z Wąsosza, Szczuczyna, Jedwabnego i innych okolicznych miejscowości, kolaborowali z żydowskim w większości NKWD. Wkroczenie Sowietów wielu miejscowych Żydów traktowało jako pozytywne zrządzenie losu.

Znaczek pocztowy wydany przez ZSRR dla upamiętnienia powitań po wkroczeniu Armii Czerwonej

Gdy zarządzono masowe wywózki Polaków to właśnie ci żydowscy sąsiedzi pomagali NKWD w wyłuskiwaniu Polaków do wywózki, skazując wielu na śmierć jeszcze w trakcie tej podróży w bydlęcym wagonie. Wywózki odbywały się często pod osłoną nocy, a polskie rodziny miały niekiedy 15 minut, aby zebrać co się da i ruszyć w drogę na Syberię w bydlęcym wagonie. Powszechna kolaboracja Żydów z NKWD stworzyła do nich potężne złoża nienawiści miejscowych polskich mieszkańców. Powszechnie winiono ich za śmierć najbliższych w obozach na Syberii.

 

Los chciał, że 22 czerwca 1941 roku III Rzesza rozpoczęła Unternehmen Barbarossa, czyli atak na ZSRR. W krótkim czasie wojska niemieckie znalazły się daleko w ZSRR, dotarli aż pod Moskwę! Wiązało się to też z tym, że Podlasie nagle znalazło się pod zarządem Niemiec, czyli III Rzeszy, która zinstytucjonalizowała zagładę narodu żydowskiego. Oznaczało to kłopoty dla pozostającej tutaj ludności żydowskiej.

 

Tłumiona dotychczas nienawiść z powodu współpracy Żydów z NKWD po prostu wybuchła i ludzie dali upust najgorszym instynktom. Wszystkie te straszne morderstwa działy się oczywiście za aprobatą niemieckich władz, które wręcz zachęcały do pogromów i dawały im asystę wojskową. 

 

Nie ma wątpliwości, że Polacy zabijali Żydów w Jedwabnem i w okolicach, ale nie może być zgody na przedstawianie tego bez kontekstu historycznego. Żydzi, którzy ginęli na Podlasiu pod niemiecką okupacją padli ofiarą okrutnej odpowiedzialności zbiorowej. Ale akurat Jedwabne promowane przez znanego żydowskiego pisarza Jana Tomasza Grossa jako symbol uczestnictwa Polaków w Holokauście może być przykładem na to, że udział władz niemieckich w tych pogromach nie może być pomijany, co teraz robi się notorycznie.

Aby zakończyć te wątpliwości trzeba wznowić przerwane nagle ekshumacje w Jedwabnem, którym sprzeciwia się obecnie Naczelny Rabin Polski. Zanim zaczniemy za to przepraszać, najpierw trzeba poznać kontekst historyczny tych wydarzeń, bo za kolaborację z NKWD i wydawanie Polaków na śierć na Syberii, naród żydowski też powinien przeprosić. Trzeba też rozwikłać tajemnicę tego konkretnego pogromu w Jedwabnem i ostatecznie odpowiedzieć na pytania odnośnie tego, co tam się wtedy wydarzyło, ile osób rzeczywiście zginęło oraz kto zabijał i w jaki sposób.

 

Dowiemy się dzięki temu na przykład czy ofiary nie miały śladów po kulach, bo według niektórych przekazów, spędzonych w stodole Żydów ( około 200), których wcześnej zmuszono do zniszczenia wziesionego przez sowietów pomnika Lenina, potem przyprowadzono do stodoły, ale przed podpaleniem budynku, wszystkich rzekomo rozstrzelano. Czy tak było? Jeszcze nie wiadomo, ale na te pytania trzeba w koncu odpowiedzieć, bo pewność pana ministra Czaputowicza, że tylko Polacy, a nie Niemcy mordowali w Jedwabnem nie jest po prostu poparta żadnymi dowodami, a jedynie jego odczuciami.

"W Jedwabnem Polacy zabili Żydów i tego nikt się nie wypiera. Ustawa nie zmienia historii. Nie można jednak piętnować narodu za działania jednostek, a nawet grup osób, które zabijały lub wydawały Żydów" – stwierdził szef MSZ Jacek Czaputowicz.

Zastanawia też uwielbienie jaką obecny szef MSZ wykazuje w kierunku szkalującego Polaków Jana Tomasza Grossa. Szef MSZ zdaje się nie zauważać, że w powieściach pana Grossa brak jakiegokolwiek naukowego warsztatu. Brak przypisów czy wiarygodnych źródeł. Zamiast tego jest pisanie powieści pod tezę. Mimo to pan Gross, który jest z zawodu socjologiem, a nie historykiem, zdobywa uznanie pana ministra Czaputowicza, który niemal przed nim czapkuje.

"Prof. Gross jest naukowcem i mimo że nie zgadzam się z tezami jego prac, to ustawa go nie dotyczy. Jest swoboda prowadzenia badań naukowych i ma prawo do swoich poglądów. On nie używa określenia polskie obozy śmierci.” - powiedział szef MSZ

Gdy praktycznie codziennie jesteśmy smagani kłamstwami historycznymi i półprawdami na temat rzekomego współudziału narodu polskiego w Holokauście, pamiętajmy, że pogromy na Podlasiu miały miejsce, ale nie wystąpiły z powodu organicznego antysemityzmu Polaków tylko były prymitywnym i niedopuszczalnym w cywilizowanych społeczeństwach sposobem zemsty na lokalnej społeczności żydowskiej obwinianej za jej rzekomy współudział w syberyjskim holokauście Polaków.

 

 

 

Ocena: 

4
Średnio: 3.2 (5 votes)


Komentarze

Portret użytkownika Lukrecja

Kiedy ludzie wreszcie

Kiedy ludzie wreszcie zrozumieją, że wojny to nie konflikty nacji przeciw nacji, ale ludzi przeciwko ludziom. Ludzie noszący w sobie dużo nienawiści, strachu frustracji szybko znajdą sobie wroga w pierwszej dowolnie wybranej osobie, z przyczyn całkiem irracjonalnych. Za zbyt długie włosy, za zbyt krótkie, za kształt sylwetki, za stare ciuchy, za płeć, za rasę, za kolor skóry, za nowy samochód, za orientację seksualną, za sukcesy w pracy, za dobre zarobki. A jeśli spotka się takich dwóch, dziesięciu czy stu, uprzedzenia staną się już silne jak betonowa ściana. Ludzie bezkolnfliktowi potrafią się ze sobą dogadać, nie szukają zwady, ani różnic, szukają podobieństw i zależy im na życzliwości i współpracy, nie na wzajemnym obijaniu gęby, bez względu na to, jakiej są rasy i jakiego wyznania. Dajmy może spokój tym ciągłym pretensjom, zwłaszcza, że za cholerę nie odpowiadamy za to, co robiły nasze babcie i dziadkowie. Patrzmy jak człowiek na człowieka, jak mieszkańcy tej samej planety, którą należy ratować przed dewastacją i zagrożeniami z zewnątrz. Serio, mamy tu mnóstwo ważnych rzeczy do zrobienia. Zbyt dużo, żeby wdawać się w kolejne wojenki o przeszłość. 

Portret użytkownika lommo

Zdaje się że Żydzi też nie

Zdaje się że Żydzi też nie byli grupą całkiem jednorodną. Wywożono elementy nastawione malkontencko do władz bolszewickich, czyli oprócz urzędników II RP, także zamożniejszych kupców i przedsiębiorców. Z tego co można przeczytać we wspomnieniach wojennych to na wschodzie było od groma Żydów ze w wchodniej Polski, część wywieziona planowo (paradoksalnie ci wywiezieni byli jedynymi ocalonymi z rodzin po wojnie) , część uciekająca przez niemiecko - radziecką linię demarkacyjną (większa część takich trafiała po krótkim śledztwie do łagrów). Już przy tworzeniu Armi Andersa i jej ewakuacji do Iranu były problemy polegające na wzajemnym podgrzewaniu atmosfery wrogości między Polakami a Żydami . Władze ZSRR nie chciały rejestrować Żydów do Andersa , ani potem pozwolić na ich ewakuację. Natomiast Żydom przedstawiano że to Polacy się nie zgadzają na przyjmowanie Żydów, czemu przeczą relacje - Polacy traktowali ich jako obywateli polskich.  A i tak bardzo wielu się z Andersem wyewakuowało jeśli wkróce potem nastąpiły liczne zerwania się z Armi Polskiej i osiedlenia w Palestynie. Gdyby żandarmeria z Armi Andersa podchodziła do sprawy zgodnie z procedurą i przepisami to by dopiero dzisiaj było. A co do Jedwabnego to roztrząsanie tej sprawy jest całkiem bezprzedmiotowe gdyż nie istaniała w czasie wojny żadna polska administracja państwowa nawet kolaborancka. Zawsze można jakiś element napuścić czy nawet tylko to wyreżyserować. A to zdjęcie stodoły to całkowita lipa, tak nie wygląda stodoła , za niska,  i jeszcze okno - rzecz bardzo rzadka w stodołach tym bardziej na biednych terenach II RP.

Portret użytkownika UPAdlina

"Brawa" dla ciebie nieuku. 

"Brawa" dla ciebie nieuku. 

Dobrze poinformowani obserwatorzy, zarówno z Rosji jak i spoza niej, zauważali decydującą rolę żydów w bolszewizmie. W 8 II 1920 r. w Illustrated Sunday Herald Winston Churchill ostrzegał, że „bolszewizm jest globalnym spiskiem mającym na celu obalenie cywilizacji, przebudowę społeczeństwa od podstaw, zatrzymanie rozwoju, zawistną wrogość, niemożliwy egalitaryzm”. Ten ważny brytyjski polityk i historyk napisał:

„Nie ma potrzeby wyolbrzymiać wpływu jaki wywarli w wykreowaniu bolszewizmu i teraźniejszym prowadzeniu Rewolucji Rosyjskiej, międzynarodowi i w większej części ateistyczni żydzi. Z pewnością jest bardzo duży; najpewniej przewyższa wszystkie inne. Z istotnym wyjątkiem Lenina, większość przywódców jest żydami. Ponadto zasadnicza inspiracja i kierownicze siły pochodzą od żydowskich liderów. A zatem Cziczerin, czysty Rosjanin, stoi w cieniu swoich podwładnych – Litwinowa, wpływ Rosjan jak Bucharin czy Lunczarski nie może być porównany z siłą Trockiego czy Zinowiewa – dyktatora Czerwonej Cytadeli (Piotrogród), czy Krasina lub Radka – wszyscy żydzi. W sowieckich instytucjach dominacja żydów jest zadziwiająca. Wpływowa, jeśli nie zasadnicza, część systemy terroru stosowana przez Nadzwyczajną Komisję do Walki z Kontrrewolucją (Czeka) została przejęta przez żydów, a w kilku nadzwyczajnych przypadkach, przez żydówki.
Nie trzeba zaznaczać, że intensywna pasja zemsty została wywołana w piersiach Rosjan”.

David R. Francis, ambasador USA w Rosji, ostrzegał w depeszy wysłanej w styczniu 1918 r. do Waszyngtonu: „Tutejsi bolszewiccy liderzy, z których większość jest żydami i z których 90 procent powróciło z wygnania, mało dbają o Rosję i jakikolwiek inny kraj. Są internacjonalistami i próbują wywołać światową rewolucję socjalną”.

Holenderski ambasador w Rosji, Oudendyke, kilka miesięcy później zrobił podobną uwagę: „Jeśli bolszewizm nie zostanie natychmiast zduszony w zarodku to w podskokach rozprzestrzeni się z jednego (kraju) na drugi w Europie i na całym świecie – jako że jest zorganizowany przez żydów,  tych którzy nie mają narodowości i których jedynym celem jest zniszczenie istniejącego porządku rzeczy.”

„Rewolucja Bolszewicka” w 1920 r. deklarowała wiodąca gazeta żydowskiej społeczności w Ameryce „była w wielkiej części produktem żydowskiego myślenia, żydowskiego malkontenctwa, żydowskiego wysiłku przebudowy”. 

Doucz się nieco, a potem się oburzaj, jeżeli jest taka potrzeba.

"Przeciwstawiać się zbliżeniu Polaków i Rosjan, podsycać ich wrogość do siebie, pamiętając, że sojusz rosyjsko-polski jest zagrożeniem dla Ukrainy" Fragm.uchwały OUN z 22.VI.1990

Portret użytkownika tomtom2

No, no sypiesz cytatami

No, no sypiesz cytatami wygodnymi dla podparcia swoich tez jak z rękawa, szkoda że dotyczą nie tego okresu historii. Stalin raczej nie był obrzezany a Żydów traktował bardzo podejżliwie. Co prawda sam nie był Rosjaninem ale reprezentował rosyjski imperializm pod płaszczykiem nowej ideologii. Zresztą przypisywanie Żydom jakichś demonicznch właściwości to dla mnie objaw własnej słabości. Są tak samo zróżnicowani w swych poglądach jak wszyscy inni ludzie. Świadczy o tym chociażby ta ustawa. Zarówno Kaczyński jak Morawiecki czy żona Dudy mają korzenie częściowo żydowskie ...

Portret użytkownika Angelus Maximus Rex

KONFABULUJESZ  ŻYDZIE...

KONFABULUJESZ  ŻYDZIE... Komunizm założyli żydzi ( Marks, Engels, Lenin), poprowadzili ciemne masy na sznurku komunistycznych haseł i rekami tego ciemnego ludu wymordowali rosyjskie elity. W zbrodniczej NKWD oraz KCPZPR  służyli żydzi -86%,  co przyznał publicznie sam Putin, więc nie pier**l!

Portret użytkownika UPAdlina

Jak nie z tego okresu

Jak nie z tego okresu historii? O czym ty mówisz? To dokładnie okres historii, do którego się odnosisz. Ja mówię o tym, że naród rosyjski sam był ofiarą żydo-bolszewizmu, a nie jego twórcą, co ty tu próbujesz kłamliwie sugerować. Żydo-bolszewizm zainstalowano w Rosji. Nie Rosjanie go stworzyli. Cytaty, które ci podałem tego dowodzą. Rosyjski imperializm? Każde państwo, które jest wystarczające potężne ma ciągotki imperialne, więc nie rozumiem twoich wyrzutów akurat co do Rosjan. I pod jakim płaszczykiem "nowej ideologii" ten imperializm? Dociera do ciebie, że ta ideologia nie była rosyjska? Biała Rosja walczyła z czerwonym żydo-bolszewizmem, tak? No to co ty sugerujesz? Że walczyła sama ze sobą? Materiałów na temat żydowskiego pochodzenia bolszewizmu masz mnóstwo. Zapoznaj się z nimi. Ot i wszystko.

"Przeciwstawiać się zbliżeniu Polaków i Rosjan, podsycać ich wrogość do siebie, pamiętając, że sojusz rosyjsko-polski jest zagrożeniem dla Ukrainy" Fragm.uchwały OUN z 22.VI.1990

Portret użytkownika tomtom2

Biała Rosja? o czym ty mówisz

Biała Rosja? o czym ty mówisz, przecież ta degrengolada chcąca utrzymać system pańszczyźniany w XX wieku nie miała szans się utrzymać. Jakakolwiek alternatywa była dla ludzi lepsza niż to co do tej pory. Zresztą działąło wtedy wiele ruchów i wcale nie bolszewicy na początku przeważali. A wirusa bolszewizmu do Rosji wpuścili Niemcy, chcący odciążyć front wschodni. Sam Lenin nie był Żydem. Kończę ten offtopic. Co do ustawy to uważam że została napisana pod ściganie Tomasza Grossa i jest to wielkie g. legislacyjne jak większość produkcji obecnej włady. Trzeba było napisać że ścigamy za użycie takich to a takich fraz związanych z wariacjami na temat "polskich obozów" i sprawa byłaby prosta.

Portret użytkownika UPAdlina

Tak? Alternatywa żydo

Tak? Alternatywa żydo-bolszewicka była lepsza? Jaja sobie robisz? Oczywiście, że Biała Rosja walczyła z czerwonym żydo-bolszewizmem. Wirusa wpuścili niemcy, ale kto stworzył doktryny żydo-bolszewizmu? Lenin był pionkiem, a to co robił było zgodne z planami żydostwa i to się liczy.

PS: Ustawa? Rozmawialiśmy o jakiejś ustawie?

"Przeciwstawiać się zbliżeniu Polaków i Rosjan, podsycać ich wrogość do siebie, pamiętając, że sojusz rosyjsko-polski jest zagrożeniem dla Ukrainy" Fragm.uchwały OUN z 22.VI.1990

Portret użytkownika UPAdlina

Można, bo nie są. Twórcami i

Można, bo nie są. Twórcami i instalatorami żydo-bolszewizmu w Rosji jest żydowstwo, które ty gorąco wspierasz, więc takie prawdy są dla ciebie niewygodne. Jak Rosja, która walczyła z żydo-bolszewizmem może być odpowiedzialna za zbrodnie tego zydowskiego systemu? Na tej zasadzie wszystkie państwa, które uległy żydo-bolszewii też są winne jej zbrodni, tak? Gadasz od rzeczy.

"Przeciwstawiać się zbliżeniu Polaków i Rosjan, podsycać ich wrogość do siebie, pamiętając, że sojusz rosyjsko-polski jest zagrożeniem dla Ukrainy" Fragm.uchwały OUN z 22.VI.1990

Portret użytkownika kuba8131

A moi rodzice, w szkole, w

A moi rodzice, w szkole, w mediach mówią że ZSRR to Rosja. Więc komu mam wierzyć, paru osobom którzy są w bardzo małej mniejszości czy osobom którzy w większości twierdzą inaczej niż ty i paru tutaj innych osób.

,,Europa albo będzie chrześcijańska albo nie będzie jej wcale" - Robert Schuman

Strony

Skomentuj