Sok z granatów może spowalniać proces starzenia

Kategorie: 

Źródło: pixabay.com

Starzenie się jest jedną z głównych przyczyn wielu chorób, więc naukowcy z całego świata próbują spowolnić ten proces w rozmaity sposób. W 2016 r. udowodniono, że substancja urolitin A wytwarzana przy użyciu soku z granatów poprawia stan tkanki mięśniowej starszych myszy, a obecnie badacze z Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) i Szwajcarskiego Instytutu Bioinformatyki (SIB) wykazali, że ten sam efekt można zaobserwować u ludzi.

 

Okazało się, że substancja urolitin A jest zdolna do aktywacji tkanki mięśniowej organizmów żywych i niszczenia uszkodzonych mitochondriów, które są specyficznymi elektrowniami komórek. Badacze zauważyli, że po usunięciu nieaktywnych mitochondriów zdrowe organelle o tych samych funkcjach zaczynają się dzielić i mnożyć. Ostatecznie więcej energii zaczyna być wytwarzane w ciele żywej istoty, a starzenie się przebiega znacznie wolniej niż zwykle. Tkanka mięśniowa może więc zostać odnowiona.

 

W 2016 r. efekt ten zaobserwowano u robaków z gatunku Caenorhabditis elegans i u myszy. Dawka urolityny A została wprowadzona do ich organizmów, a następnie odkryto, że robaki zaczęły żyć o 46% dłużej niż ich odpowiedniki, a ich wytrzymałość poprawiła się o 42%. Oprócz tego wzrost wydajności był spowodowany poprawą kondycji komórek mięśniowych, a nie ze względu na wzrost ich liczby.

 

Po eksperymencie na zwierzętach profesor Nate Szewczyk z the University of Nottingham w Wielkiej Brytanii zasugerowała, że substancja może mieć taki sam wpływ na organizm ludzki. Ostatecznie potwierdzenie tej hipotezy zaczęto testować na 60 starszych ochotnikach, których podzielono na trzy grupy.  W każdej z nich aplikowano odpowiednie 250, 500 i 1000 miligramów urolityny A. W trakcie badania uczestnicy prowadzili siedzący tryb życia.

 

Pod koniec eksperymentu naukowcy przeprowadzili badania krwi pobranej od pacjentów i sprawdzili, czy zawiera ona biomarkery wstrzykniętej substancji. Po otrzymaniu potwierdzenia i stwierdzeniu, że żadne z nich nie ma żadnych skutków ubocznych, naukowcy ogłosili wyniki badania. Okazało się, że grupa spożywająca 500 i 1000 miligramów urolityny A naprawdę pozbyła się niepracujących mitochondriów i zneutralizowała konsekwencje siedzącego trybu życia.

 

Wychodzi więc na to, że sok z granatów ma naprawdę pozytywny wpływ na zdrowie ludzi. Suplementy diety i leki zawierające urolitin A mogą być dostępne w sprzedaży już wkrótce, jednak przedtem ważne jest, aby naukowcy przeprowadzili szereg innych testów. Oczywiście przed intensywny spożywaniem soku zaleca się przeprowadzenie konsultacji z lekarzem.

 

Ocena: 

3
Średnio: 3 (1 vote)
Opublikował: tallinn
Portret użytkownika tallinn

Legendarny redaktor portali zmianynaziemi.pl oraz innemedium.pl znany ze swojego niekonwencjonalnego podejścia do poszukiwania tematów kontrowersyjnych i tajemniczych. Dodatkowo jest on wydawcą portali estonczycy.pl oraz tylkoprzyroda.pl gdzie realizuje swoje pasje związane z eksploracją wiadomości ze świata zwierząt


Komentarze

Portret użytkownika osa

" Oczywiście przed intensywny

" Oczywiście przed intensywny spożywaniem soku zaleca się przeprowadzenie konsultacji z lekarzem. " Całkiem dobry żart. Jak wiadomo wszyscy lekarze doskonale opanowali biochemię i śledzą jej postępy. I są w stanie dokładnie przeanalizować wszystkie niuanse zależności składników. Z definicji lekarz musi być konserwatywny w oparciu o to co wie (zwykle jest to słąbo aktualizowana wiedza przyswojona 'mechanicznie'), starając się, żeby nic nie zaszkodziło pacjentowi. Jeśli nie będzie czegoś pewien łatwo przewidzieć, jaką wygeneruje poradę z cyklu 'z umiarem itd'.

I jest to jak najbardziej słuszne. Bo druga strona to czytanie wszystkich newsów i natychmiast wdrażanie w życie takich nowinek, mimo że nie sprawdziło się zapewne dokładnie wiarygodności źródeł, rzetelności badań (co jest prawie niemożliwe dla laika), obszerności testów itd...

Portret użytkownika doktor95

Dla  zgłębienia tematu 

Dla  zgłębienia tematu  podaje  wyniki \\ Polskich\\   naukowców 

Grant NCN PRELUDIUM „Wpływ metabolitów elagotanoidów produkowanych przez bakterie flory jelitowej- urolityn na prozapalną aktywność neutrofili w kontekście chorób układu sercowo naczyniowego” (2011/03/N/NZ7/01785)

Kierownik: mgr farm. Jakub Piwowarski

Opiekun: dr hab. Anna Kiss

 

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki DEC 2011/03/N/NZ7/01785.

 

Wstęp:

Produkty spożywcze, nutraceutyki i rośliny lecznicze zawierające elagotanoidy zyskały w ostatnich latach na popularności ze względu na korzystny wpływ na układ sercowo naczyniowy. Dla takich produktów jak dojrzewające w dębowych beczkach wino, orzechy laskowe, włoskie, migdały, truskawki czy owoce granatu wykazano korzystne efekty w wielu interwencyjnych badaniach klinicznych. Opublikowane w New England Journal of Medicine badania trwajace 5 lat na grupie ponad 7500 pacjentów wykazały, że regularne spożywanie bogatych w elagotanoidy orzechów włoskich, laskowych i migdałów o 30 procent zmniejszało śmiertelność wśród pacjentów z ryzykiem wystąpienia chorób sercowo naczyniowych.

Obecnie uważa się, że to nie same elagotanoidy, ale produkty ich metabolizmu prowadzonego przez florę jelitową człowieka są czynnikami odpowiedzialnymi za efekty elagotanoidów in vivo. Te związki to urolityny powstałe z grupy heksahydroksydifenowej cząsteczki elagotnoidu. Wykazano, że urolityny są głównymi metabolitami obecnymi w osoczu świadczącymi o spożyciu bogatych w elagotanoidy produktów tj. dojrzewające w beczkach wino, owoce granatu lub orzechy, osiągając przy tym stężenia mikromolarne.

 

Cel:

Celem projektu było wyjaśnienia mechanizmu pozytywnego wpływu bogatych w elagotanoidy produktów na układ sercowo naczyniowy poprzez skoncentrowanie się na aktywności biologicznej urolityn. Ze względu na istotną rolę jaką pełnią neutrofile w rozwoju zmian patologicznych w obrębie układu sercowo naczyniowego, aby wyjaśnić pozytywny wpływ elagotanoidów zbadaliśmy aktywność urolityn na prozapalne funkcje ludzkich neutrofili.

 

Wyniki:

Dokonano syntezy urolityny A, B oraz C (odpowiednio UA, UB i UC), których struktury ustalono na podstawie widm NMR a czystość potwierdzono metodą HPLC-DAD. W badaniach cytotoksyczności z użyciem barwienia jodkiem propidyny wykazano brak wpływu badanych urolityn na żywotność neutrofili. Badania wpływu na indukowaną lipopolisacharydem produkcję cytokin prozapalnych wykazały hamowanie produkcji interleukiny-8 przez wszystkie badane związki w stężeniu 20 μM, przy czym najsilniejszy efekt był obserwowany w przypadku UB, która nawet w stężeniu 5 μM hamowała produkcję interleukiny-8 o 23,6 ± 5,2%. W przypadku wpływu na produkcję interleukiny-1β żaden z badanych związków nie wykazywał inhibicji. Statystycznie znamienne zahamowanie produkcji obserwowane było natomiast w przypadku metaloproteinazy macierzy-9 również dla wszystkich badanych związków, z najsilniejszą aktywnością obserwowaną w przypadku UB (w stężeniu 5 μM 42,0 ± 17,2% inhibicji).

Badania wpływu na poziom powierzchniowej ekspresji cząsteczek adhezyjnych wykazały brak wpływu urolityn na zwiększającą się pod wpływem f-MLP i cytochalazyny A ekspresję integryny CD11b, natomiast UB jako jedyna zapobiegała zmniejszeniu ekspresji powierzchownej L-selektyny (CD62L).

Spośród badanych urolityn, jedynie UC wykazała hamujący wpływ na uwalnianie elastazy. Statystycznie znamienna i zależna od dawki inhibicja była obserwowana w stężeniach 5 i 20 μM (odpowiednio 39,0 ± 15,9 and 66,6 ± 7,0 % inhibicji). Zahamowanie uwalniania mieloperoksydazy zostało zaobserwowane w przypadku UA i UC, przy czym UA była nawet aktywna w stężeniu 1 μM (17,9 ± 7,9 % inhibicji). Wpływ na uwalnianie wolnych rodników tlenowych został określony za pomocą dwóch modeli, pierwszy polegał na stymulacji neutrofili na drodze zależnej od receptora (za pomocą f-MLP) oraz poprzez bezpośrednią aktywację kinazy proteinowej C (za pomocą PMA). Na obydwu modelach najsilniejszą aktywność wykazała UA, która w stężeniu 20 μM powodowała niemal całkowite zahamowanie produkcji wolnych rodników tlenowych. Pozostałe urolityny były również aktywne, jednak w znacząco mniejszym stopniu.

 

Wnioski:

Produkowane przez bakterie flory jelitowej człowieka metabolity elagotanoidów- urolityny specyficznie wpływają na prozapalne funkcje ludzkich neutrofili w stężeniach potencjalnie osiągalnych w krwioobiegu. Obserwowane efekty mogą wyjaśniać korzystny wpływ bogatych w elagotanoidy produktów na układ sercowo-naczyniowy.

 

 

Wyniki badań zostały opublikowane w artykule „Influence of gut microbiota-derived ellagitanninsʼ metabolites urolithins on pro-inflammatory activities of human neutrophils” w czasopiśmie Planta Medica.

 

Pozdrawiam   

Marek

Skomentuj