Sodoma i Gomora mogły zostać zniszczone przez eksplozję meteoru

Kategorie: 

Źródło: kadr z YouTube

Opublikowana w zeszłym roku praca naukowa opisuje kulisy niezwykłej eksplozji mającej miejsce niemal 3700 lat temu nad Bliskim Wschodem. Zniszczyła ona wszelkie ślady funkcjonującej tam niegdyś cywilizacji. Dowody na to wydarzenie, zostały odkryte w pobliżu ruin biblijnej Sodomy i Gomory. To sugeruje, że być może poznano prawdziwą przyczynę unicestwienia tych miast.

Multidyscyplinarny zespół naukowców odpowiedzialnych za tę nową teorię przedstawił swoje wyniki podczas konferencji American Schools of Oriental Research mającej miejsce w zeszłym roku w Denver. Zgodnie z wypowiedzią jednego z archeologów, Phillipa Silvia ich badanie polegało na analizie gleby zlokalizowanej na okrągłej równinie położonej na północ od Morza Martwego, znanej jako Środkowy Ghor (nie mylić z prowincją Ghor w Afganistanie). Jest to dość szczególne miejsce, ponieważ zgodnie z obecną wiedzą, to właśnie tam znajdowały się wspomniane w Biblii miasta Sodoma i Gomora.

Okazało się, że próbki gleby i minerałów pobrane z obszaru 25 kilometrów średnicy od centrum Środkowego Ghoru przejawiały ślady natychmiastowego skrystalizowania. Coś takiego może mieć miejsce jedynie w wypadku nastania ogromnych temperatur takich jak te w panujące w trakcie eksplozji meteorytu. Badacze, twierdzą, że Sodoma, Gomora i biblijna żona Lota padli ofiarą takiej właśnie eksplozji, która niemal natychmiastowo spopieliła wszystko w promieniu kilku kilometrów.

 

Wykopaliska wykazały, że badany przez nich obszar, należący obecnie do Jordanii, był zamieszkiwany przez blisko 2500 lat zanim doszło do upadku kosmicznej skały i tym samym anihilacji 65 tysięcy mieszkających tam ludzi. Uważa się, że ze względu na to zdarzenie, Morze Martwe nagle zatopiło ten obszar i tym samym uczyniło go niezdatnym do zamieszkania przez ponad 700 lat. Archeolodzy nie podpierają się oczywiście jedynie wynikami badań gleby, ale również i faktycznymi pozostałościami po tamtej epoce. Na miejscu, natrafili liczne pozostałości po glinianych naczyniach stopionych na szkło czy też fragmentach minerałów wbitych w ich powierzchnię przez niezwykle silne podmuchy wiatru.

Oto jak samo badanie podsumował jeden z jego autorów: 

W artykule badamy liczne linie dowodów, które wspólnie sugerują zaistnienie podobnego do katastrofy tunguskiej, kosmicznego zdarzenia, które starło całą te cywilizację z powierzchni Ziemi. Wliczając w to miasto-państwo z okresu środkowej epoki brązu zbudowane przez Tall el-Hammam - w Środkowym Ghorze (okrągłej równinie o średnicy 25 km na północ od Morza Martwego) ca. 1700 pne lub 3 700 lat wcześniej (3,7 kJ). Opierając się na dowodach archeologicznych, potrzeba było co najmniej 600 lat, aby gleba zdołała wystarczająco odrodzić się ze zniszczeń i zanieczyszczenia gleby, zanim kolejna cywilizacja mogła ponownie osiedlić się na tym obszarze.

Pojawia się jednak istotny problem. Podczas gdy teraz mamy niejako pewność, że jakiś niespodziewany kataklizm faktycznie unicestwił miasta położone w środkowym Ghorze, nadal nie możemy mieć pewności czy był to na pewno wybuch meteorytu. Jest to tylko robocza hipoteza. Faktycznie, biorąc pod uwagę opisywane w Biblii skutki kataklizmu, który miał spaść na obydwa miasta, można chyba uznać, że jest ona najbardziej prawdopodobna.

 

 

Ocena: 

5
Średnio: 5 (1 vote)
Opublikował: admin
Portret użytkownika admin

Redaktor naczelny i założyciel portalu zmianynaziemi.pl a także innemedium.pl oraz wielu innych. Specjalizuje się w tematyce naukowej ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń dla świata. Zwolennik libertarianizmu co często wprost wynika z jego felietonów na tematy bieżące. Admina można również czytać na Twitterze   @lecterro


Komentarze

Portret użytkownika Tomasz 123

Bardzo szkoda ,że niektórzy

Bardzo szkoda ,że niektórzy ludzie traktują pozytywne postacie z Biblii w myśl zasady:"wszystko co powiesz będzie użyte przeciwko tobie w dowolnym czasie i miejscu".Lot został okreslony przez Boga Jehowę jako " sprawiedliwego".Napisano o tym w 2 Liście Piotra 2;7-9BP:" (6) jeżeli miasta Sodomę i Gomorę skazał na zagładę i obrócił je w perzynę dając przykład kary, jaka spotka bezbożnych, (7) a wybawił sprawiedliwego Lota udręczonego rozpustnym życiem występnych, (8) bo ten sprawiedliwy, mieszkając wśród nich, dzień po dniu cierpiał w swej sprawiedliwej duszy z powodu czynów występnych, jakie widział i słyszał ".

 Jak można można znieważać kogoś,kto chce ratować za wszelką cenę niewinnych ludzi(Lot nie wiedział ,że ma do czynienia z aniołami)?Inną sprawą jest to ,że wbrew pozorom ,jego córkom nie groziło poważne niebezpieczeństwo.Jego córki miały narzeczonych,a w realiach tamtych czasów ,praktycznie były zamężne, i do do tego z mieszkańcami Sodomy. Rodz.19;14BP:"(14) Poszedł tedy Lot i porozmawiał ze swoimi zięciami, którzy mieli poślubić jego córki. Powiedział [im]: Przygotujcie się! Uchodźcie z tego miejsca, gdyż Jahwe zniszczy to miasto! Lecz jego zięciom wydawało się to jakimś żartem."

Następnym faktem ,który przemawiał za tym ,że córki Lota były w miarę bezpieczne ,był fakt,że w tłumie znajdowali się  homoseksualiści płci meskiej i chłopcy, a ci raczej nie gustują w kobietach.                  Rodz.19;4-9 BP:"(4) Zanim jednak ułożyli się do snu, mężczyźni z miasta Sodomy, od młodzieńca aż do starca, cała ludność do ostatniego mężczyzny, otoczyli dom. (5) Wywoławszy Lota, zapytali go: Gdzie są ci mężowie, którzy przybyli do ciebie tej nocy? Wyprowadź ich do nas, bo chcemy pobawić się z nimi. (6) Wtedy Lot wyszedł do nich przed bramę, zamykając za sobą drzwi. (7) Potem rzekł: Bracia moi! Proszę was, nie czyńcie tej niegodziwości. (8) Oto mam dwie córki, które jeszcze nie żyły z mężczyzną. Wyprowadzę je wam, a wy możecie postąpić z nimi wedle swego upodobania. Tym mężom jednak nie róbcie nic złego, bo oni znaleźli się przecież pod cieniem mego dachu. (9) A ci rzekli: Odsuń się! I dodali: Ten oto przyszedł szukając gościny, a teraz bierze się do osądzania! Możemy postąpić z tobą jeszcze gorzej aniżeli z tymi! I poczęli gwałtownie napierać na niego (na Lota), tak że wnet wyważyliby drzwi. "                                                                                                                                           Spotkałem się nawet współcześnie z taką opinią ,że jak koleżanki(nie moje) chcą spokojnie porozmawiać bez seksualnych zaczepek ,to umawiają się w kawiarni prowadzonej i odwiedzanej przez gejów.

Teraz sprawa córek Lota.Wyrosły w zdeprawowanym mieście ,miały narzeczonych(praktycznie mężów) z Sodomy i nasiąkły niemoralnością.To jest przestroga ,żeby chronić, ile się da swoje dzieci, i nie zadawać się z miłymi,ale zdeprawowanymi ludżmi.Gdy ci narzeczeni zginęli w Sodomie,postąpiły tragicznie.           Rodz. 19;31-36BP:' (31) Starsza rzekła do młodszej: Nasz ojciec jest starcem. W tej okolicy nie ma jednak mężczyzny, który by połączył się z nami według powszechnie przyjętego zwyczaju. (32) Dalej więc! Upoimy ojca winem i położymy się z nim, a tak doczekamy się potomstwa z naszego ojca! (33) Tej samej nocy upoiły więc ojca winem; wtedy starsza poszła i położyła się przy ojcu. On zaś nie spostrzegł, ani kiedy się położyła, ani też gdy wstała. (34) A nazajutrz starsza rzekła do młodszej: Oto wczoraj ja spałam z ojcem. Upoimy go winem także i tej nocy; wtedy ty idź, połóż się z nim, a tak doczekamy się potomstwa z naszego ojca. (35) Upoiły więc ojca winem także i tej nocy. Wtedy młodsza poszła i położyła się przy nim, on zaś nie spostrzegł, ani kiedy się położyła, ani też gdy wstała. (36) Tak to obie córki Lota stały się brzemienne przez swego ojca." 
                                                                                                       Bóg Jehowa (Jahwe) około 1500 lat póżniej ustanowił zasadę ,która ma chronić ludzi wiernych i sprawiedliwych przed takimi konsekwencjami ich wyborów i zapowiedział:" (13) Synu człowieczy, gdy kraj zgrzeszy przeciwko mnie, dopuszczając się niewierności, wyciągnę rękę moją przeciw niemu. Złamię mu laskę chleba i ześlę nań głód, wygubię w nim ludzi i zwierzęta. (14) Gdyby znaleźli się w nim owi trzej mężowie: Noe, Daniel i Job, oni przez swoją sprawiedliwość ocaliliby [tylko] swoje życie - wyrocznia Pana, Jahwe. (15) Gdybym nasłał na kraj dzikie zwierzęta, aby się wyludnił i zamienił w pustkowie, bo z powodu [dzikich] zwierząt nikt by [przezeń] nie przechodził, (16) a ci trzej mężowie znajdowaliby się w nim, [jak prawdą jest, że] Ja żyję - wyrocznia Pana, Jahwe - nie uratowaliby oni ani synów, ani córek. Tylko oni by ocaleli, kraj zaś obróciłby się w pustkowie. (17) Gdybym przywiódł na ten kraj miecz i rozkazał: Niech miecz przejdzie przez kraj, i wytraciłbym w nim ludzi i zwierzęta, (18) a owi trzej mężowie [przebywaliby] w nim, [jak prawdą jest, że] Ja żyję - wyrocznia Pana, Jahwe - nie uratowaliby synów i córek, ale tylko oni s by ocaleli. (19) Gdybym zesłał na ten kraj zarazę i wywarł na nim moją złość w sposób krwawy, aby wytracić w nim ludzi i zwierzęta, (20) a Noe, Daniel i Job [przebywaliby] w nim, [jak prawdą jest, że] Ja żyję - wyrocznia Pana, Jahwe - nie uratowaliby oni ani syna, ani córki, ale przez swoją sprawiedliwość ocaliliby [tylko] swoje życie. "Księga Ezechiela 14;13-20BP                                                                                                                                                      Ludzie którzy są posłuszni Bogu Jehowie w sytacjach wyroków - ocaleją ,ale nie ich dorosłe dzieci(córki Lota były dorosłe,przynajmniej w realiach tamtego okresu).

Portret użytkownika Uczeń Jezusa

   Występek przeciw naturze

   Występek przeciw naturze jest karane śmiercią, bo ten grzech czyniony w Sodomie i ościennych miastach był przew Bogu. Została wymierzona kara ogniemn i siarką. Tak będzie z każnym, kto czyni bezprawie. 

Ojcem Mieszka był, według niego, Siemomysł, dziadem Lestek, a pradziadem Siemowit. Z pierwszą żoną, Dobrawą, miał Mieszko syna Bolesława i córkę.

Portret użytkownika R

A to, że cały region jest w

A to, że cały region jest w kraterach , najwięcej zidentyfikowanych na sacharze która wcześniej była lasem.

Tak więc już wyprzedza naukofcow, który przewala miliony dolców, żeby ogłosić, że Sahara zmieniła się w pustynię po deszczu meteorytow. 

Portret użytkownika SurvivorMan

Cała Ziemia jest

Cała Ziemia jest podziurawiona jak Sahara, z tym że na Saharze (tak jak na innych pustyniach świata) łatwiej odkryć kratery...
I żadnego deszczu meteorytów nie było, a już na pewno nie deszczu który zamienił zalesioną Sacharę w pustynię... Zdajesz sobie sprawę że to bzdura, co nie?

DBAJ O SWÓJ NÓŻ! Nigdy nie wiadomo kiedy uratuje Ci życie!

Portret użytkownika SurvivorMan

Zważywszy na to, jakim

Zważywszy na to, jakim zwyrolem był uważany przez Chrześcijan za "prawego człowieka" Lot (przypomnijmy: Wydał on swoje dwie córki napalonemu seksualnie tłumowi, by ten je zwyczajnie zerżnął, a wszystko po to, żeby uchronić dwóch jego gości "aniołków" przed zerżnięciem Głupek Który normalny na umyśle ojciec coś takiego by zrobił swoim dzieciom???...), ja mam swoją teorię... Myślę że sam się żonki pozbył a córkom wkręcił bzdury o słupie soli, by móc je niedługo potem posuwać spokojnie w pieczarze, co zresztą jest opisane w Biblii, z tym że cała wina zrzucana jest na córki... Wiadomo... Kobiety... Czyli coś pomiędzy człowiekiem a bydłem hodowlanym w biblijnym świecie Bad

DBAJ O SWÓJ NÓŻ! Nigdy nie wiadomo kiedy uratuje Ci życie!

Skomentuj