„Projekt Blue Beam” – ostateczny plan wdrożenia Nowego Porządku Świata?

Kategorie: 

Źródło: Internet

Od kilkunastu lat krąży uporczywa pogłoska o istnieniu tajnego rządowego planu omamienia ludzi za pomocą technologii holograficznych. Ile w tym prawdy?

Pierwszą osobą, która tak otwarcie mówiła o tym projekcie był pochodzący z Kanady dziennikarz śledczy Serge Monast. W 1994 roku napisał książkę pt. Project Blue Beam. Monast miał uzyskiwać tajne informacje od polityków, wojskowych lub agentów wywiadu. Był ścigany z powodu podejrzeń o „zamieszczanie w sieci tajnych informacji”. Zmarł w swoim domu na atak serca. Jego zwolennicy są przekonani, że padł on ofiarą „broni psychotronicznej”, podobnie jak współpracujący z nim dziennikarz, który zmarł z tego samego powodu, choć obaj mieli nigdy nie uskarżać się na problemy z sercem. Przed śmiercią Monasta porwano jego córkę, chcąc w ten sposób wymusić na nim zaprzestanie badań sprawy. Dziewczyny do tej pory nie udało się odnaleźć. Monast i jego żona zostali również pozbawieni praw do opieki nad synem. Czym więc dokładnie jest „projekt Blue Beam”?

Ma to być tajny program wykorzystujący obrazy o charakterze religijnym do stworzenia holograficznej prezentacji na globalną skalę. „Rząd cieni” może dysponować bronią stanowiącą zagrożenie dla ludzkich umysłów. Technologia HAARP według teoretyków spisku posiada zdolność do projekcji obrazów w olbrzymiej skali na niebie oraz pozwala tworzyć sygnały, które mają bezpośredni wpływ na ludzki umysł w taki sposób, że nawet osoby niewidome mogą „zobaczyć” wygenerowany hologram. Możliwe ma być przesyłanie dźwięku bezpośrednio do głowy człowieka, w procesie, w którym nasze uszy nie biorą udziału - dźwięk ma docierać bezpośrednio do mózgu w postaci impulsów elektrycznych. Już w 1998 roku, w Parlamencie Europejskim, w czasie swojego wystąpienia, dr Nick Begich zaprezentował urządzenie służące do przesyłania głosu w postaci fal elektromagnetycznych prosto do mózgu.

„Projekt Blue Beam” ma składać się z 4 głównych części, których realizacja ma ostatecznie doprowadzić do wprowadzenia nowej globalnej religii z jednym globalnym przywódcą. Jeden świat, jedna religia, jeden Bóg i jeden światowy rząd.

ETAP 1 – Fałszywe odkrycia i obalenie religii

Pierwszy z czterech etapów „projektu Blue Beam”, dotyczy rewolucji w obecnej wiedzy archeologicznej. Poprzez wywołanie sztucznych trzęsień ziemi w ściśle określonych miejscach na planecie, ma dojść do sfabrykowanych odkryć archeologicznych. Cel jest prosty: ukazanie wszystkim ludziom, że największe religie są oparte na zupełnie fałszywych tezach. Spreparowane informacje mają przekonać ludzkość, iż religie zostały źle zrozumiane i przez wieki były błędnie interpretowane. Fałszywe „dowody z przeszłości” mają więc obalić dominujące religie, zwłaszcza chrześcijaństwo oraz islam. Takimi artefaktami mogą być na przykład Arka Przymierza i to, co się mogłoby się w niej znaleźć lub też sensacyjne zapiski samego Jezusa mówiące o zupełnie innych prawdach niż te, które znamy.

ETAP 2 – Wielkie Przedstawienie

Krok drugi to stworzenie gigantycznego widowiska kosmicznego wykorzystującego hologramy i dźwięki. Projekcja laserowa konkretnych obrazów ma objąć każde miejsce na świecie w tym samym czasie. Każdy otrzyma nieco inny obraz, zgodny z dominującą regionalną czy narodową kulturą. Chodzi o to, żeby wszyscy zaakceptowali to, co widzą, a najłatwiej jest uznać coś, w co sami głęboko wierzymy i czego potwierdzenia oczekujemy. Każdy ma usłyszeć dostosowaną do siebie wersję „głosu Boga”, który ma docierać bezpośrednio do ludzkich mózgów we wszystkich językach. Obrazy zostaną przesłane przez satelity, a projekcja będzie miała miejsce  w tzw. warstwie sodowej ziemskiej mezosfery, czyli około 90 km nad ziemią. Holograficzne obrazy mają być oparte na niemal identycznych sygnałach jak te wykorzystywane do hologramu o głębokiej perspektywie z wykorzystaniem fal akustycznych ELF, VLF i LF i zjawisk optycznych.

Skutkiem tego „show” będzie ukazanie światu nowego Mesjasza, dla natychmiastowego wprowadzenia nowej światowej religii. Szokująca forma przekazów ma sprawić, że niespodziewające się niczego społeczeństwa uznają kłamstwo za prawdę. Ta sztuczka naprawdę ma wmówić ludzkości wypełnianie się przepowiedni starożytnych kultur czy wierzeń o „ponownym przyjściu Zbawiciela” czy „apokalipsie”.

ETAP 3 – Elektroniczna telepatia i sztuczne myśli

Etap trzeci to „elektroniczna telepatia” przy wykorzystaniu fal ELF, VLF i LF, które mają penetrować ludzie umysły i oddziaływać, a także interferować z naturalnymi myślami człowieka. Badania przeprowadzone na zakresie fal o częstotliwości 6-10 Hz pokazały, że fale takie mogą zmieniać naturalną częstotliwość pracy ludzkiego mózgu.

Fale mózgowe są cyklami aktywności bioelektrycznej mózgu. Konkretnym częstotliwościom fal mózgowych odpowiadają w dużym stopniu stany świadomości człowieka. Można w tym miejscu wymienić chociażby: fale gamma (od 40 do 100 Hz), fale beta (od 12 do 28 Hz), fale alfa (od 8 do 13 Hz), fale theta (od 4 do 7 Hz) i fale delta (od 0,5 do 3 Hz). Rodzaj fal oraz zakres ich częstotliwości wytwarzanych przez nasz mózg, ma ścisły związek z czynnościami, jakie wykonujemy. I tak fale gamma towarzyszą dużej aktywności człowieka, beta występują przy zwykłej dziennej aktywności, fale alfa podczas stanu relaksu, fale theta podczas płytkiego snu i w fazach medytacji czy hipnozy, zaś fale delta podczas fazy najgłębszego snu. Tak więc oddziaływanie na ludzki umysł falami z zakresu skrajnie małej częstotliwości, może zmieniać stany naszej świadomości i mieć wpływ na formułowane w naszych umysłach myśli.

Każdy człowiek ma znaleźć się w zasięgu działania fal z zakresu ekstremalnie niskich częstotliwości, które zagłuszą naturalne myśli i wykreują zupełnie nowe - sztuczne, które wpłyną na ludzkie zachowania i działania. „Głos Boga” może przekazywać religijnym fanatykom rozmaite rozkazy.

ETAP 4 – niezwykłe manifestacje

Ostatni etap dotyczy „cudownych” manifestacji, które powstaną przy użyciu środków elektronicznych. Plan zakłada wykorzystanie znanych powszechnie wizerunków kosmitów (szaraków), a także ich „latających spodków”. Chodzi o to, aby zmusić narody do zjednoczenia i demilitaryzacji pod egidą ONZ. Wykorzystany zostanie klasyczny motyw walki sił dobra ze złem, z finalną interwencją obcej cywilizacji, która zostanie odebrana jako boska interwencja mająca „uratować” ludzkość. Przy wykorzystaniu telewizorów, komputerów, smartfonów i tabletów, wywołane zostaną paranormalne zjawiska, takie jak projekcje energetyczne, duchy, poltergeisty itp. Ma to doprowadzić ludzi do szaleństwa i masowej histerii. Umysłami w stanie histerii steruje się znacznie łatwiej niż analizującymi „na chłodno”.

Inwazja kosmitów jako „kozłów ofiarnych”, ma dać ludzkości sztucznego wroga, który zagraża wszystkim, a zatem wszyscy muszą się zjednoczyć. Taka może być wykładnia Nowego Porządku Świata.

Co ciekawe, były prezydent USA Ronald Reagan w dość zaskakujący sposób naświetla to, jak można by zakopać globalne podziały międzyludzkie. 21 września 1987 roku podczas zgromadzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych powiedział on:

W naszej obsesji antagonizmów chwili, często zapominamy, jak wiele jednoczy całą ludzkość. Być może potrzebujemy jakiegoś zewnętrznego, uniwersalnego zagrożenia, abyśmy mogli rozpoznać tę wspólną więź. Od czasu do czasu myślę, jak szybko nasze globalne różnice zatarłyby się, gdybyśmy tylko stanęli w obliczu obcego zagrożenia spoza tego świata.

5 maja 1988 roku, a więc prawie rok później, w Białym Domu, przemawiając do reporterów wypowiedział z kolei te słowa:
 

Często zastanawiałem się, co by się stało, gdyby wszyscy na świecie odkryli, że grozi nam niebezpieczeństwo z zewnątrz… siła z innej planety. Czy w obliczu tego nagłego odkrycia nie stwierdzilibyśmy, że pomiędzy nami nie istnieją jakiekolwiek różnice, że wszyscy jesteśmy ludźmi, obywatelami świata, czy nie zjednoczylibyśmy się razem w walce z tym konkretnym zagrożeniem?

Nie wiadomo, ile w tym prawdy, ale zdarzające się od czasu do czasu w różnych częściach świata obserwacje niecodziennych kształtów, nawiązujących chociażby do symboli religijnych, każą zadać pytanie czy nie są to przypadkiem przygotowania do wdrożenia „projektu Blue Beam”?

Ocena: 

5
Średnio: 5 (2 votes)
Opublikował: Marcin Kozera
Portret użytkownika Marcin Kozera

Komentarze

Portret użytkownika znawca

Projekt Blue Beam, służby

Projekt Blue Beam, służby specjalne, a zwykły obywatel.

To chyba już spóźniony cywilizacyjnie temat jest, co najmniej o 40 lat, przy tworzeniu jednorodnej myśli religijnej, dla wszystkich - bez wyjątku ze względu na rasę, wiarę, naród, pochodzenie, wiek, płeć, wykształcenie, stan posiadania. Świat globalistyczny kręci się wokół konsumpcji prywatnej i publicznej, wzdłuż progresu dla wzrostu naszych gospodarek narodowych, w czynnikach kulturowych - jednoznacznie wspólnych : odbiór nowoczesnej technologii i implementacja jej w życie prywane/rodzinne/osobiste, stosunek do mass mediów i internetu, globalizm toczy się również dla prywatnej promocji własnej jednostki (coraz więcej osób pracuje na swoim, jest samodzielnym specjalistą doradczym/twórczym/technicznym lub nic nie robi, a zwyczajnie "lansuje się" w sieci na portalach, w serwisach społecznosciowych, na prywatnych stronach www etc.).

Ta więc, pomysł aby rządzący dostępem do technologii mogącej tworzyć takie rzeczy (rzeczy opisane w artykule nt. : Blue Beam), nastawili by się na religię, przy tworzeniu Nowego Porządku Świata (NWO - New World Order), jest dla mnie nietrafiony. Jednak są pewne wg. mnie, cechy wspólne/ogólnie dostępne przy masowym odbiorze społecznym, dla konkretnych stref geograficznych na świecie. Oczywiście strefy te to nic innego, jak obraz działań politycznych w zakresie : geopolityki, finansów i gospodarki, sojuszy militarnych, kultury narodowej. Podzielmy zatem świat, z uwagi na to, co w nim może zostać wykonane przez technologie, które są podejrzewane o tworzenie takich przekazów :

[do takich technologii zalicza się : HAARP i jego rosyjskie (SURA, DUGA) lub chińskie odpowiedniki broni elektro-magnetycznej / elektro-magnez użyty z przestrzeni kosmicznej / elektro-encefalograf w zastosowaniach wojskowych na szeroką skalę-nadawanie fal, tak aby umysł ludzki wszedł w korelację z urządzeniem / nanocząsteczkowe nadawanie fal mikrofalowych, w celu rozpracowania tego, jak dany organizm biologiczny jest podatny na wzrost promieniowania, jak kształtuje się jego biorytm i odczyty jego podstawowych funkcji życiowych / broń akustyczna i nadawanie ultra dźwieków] :

1. Przekaz dla USA/Kanady - wg. mnie byłby to : Hollywood.

2. Przekaz dla grupy Euro Socjalistycznej i Europy - wg. mnie byłaby to : flaga EU.

3. Przekaz dla CHRL - wg. mnie byłoby to : logo Komunistycznej Partii Chin.

4. Przekaz dla Rosji i WNP - wg. mnie byłby to : jeden z epickich bohaterów, którejś ze starożytnych mitologii.

5. Przekaz dla Afryki - wg. mnie byłaby to : symbolika dolara amerykańskiego, jako światowego środka w finansowych rozliczeniach międzynarodowych.

6. Przekaz dla Australii i Oceanii - wg. mnie byłby to : jeden z elementów obrazu, opisujacego totalny kataklizm.

7. Przekaz dla Ameryki Południowej i Środkowej - wg. mnie byłaby to : wiadomość o charakterze mocnego podtekstu seksualnego.

8. Przekaz dla Bliskiego Wschodu i Strefy Państw Muzułmańskich - wg. mnie byłby to : element o dużym ładunku dezinformacji lub informacji nawzajem ze sobą sprzecznych.

9. Przekaz dla Subkontynentu Indyjskiego i dla Azji Południowo-Wschodniej i Wschodniej - wg. mnie byłoby to : coś w rodzaju komedianckiego show.

Oczywiście powyższe zestawienie to frywolna interpretacja politologiczna i nie ma ona związku, z pogłębionymi badaniami antropologicznymi. ( Smile )

Internet nie służy do inwigilacji, a jeśli to prawda, że nie da się tego osiągnąć, to wolę by był on dostępny tylko z urzędu, w środowisku pracy oraz w biznesie.

Portret użytkownika APOKALIPSA

OSTATECZNE ZWIEDZENIE !

OSTATECZNE ZWIEDZENIE !

Aaaaa… Projekt Blue Beam będzie polegał na tym, że nie będzie żadnego BLUE BEAM… pozostanie tylko PROJEKT… a więc gdy nastąpią sekwencje jak najbardziej realnych wydarzeń i zjawisk… to naganiacze ze szczujni zakrzykną – „ eeetam nie dajcie się zwieść, wszystko co widzicie i słyszycie to są sztucznie wytworzone haluny /czyli p. blublabla/…!!! I na tym właśnie będzie polegało OSTATECZNE ZWIEDZENIE!!! Pisałem już o tym… ci co mają jeszcze rozum i wyobraźnię widzą i czują jak bardzo ciśnienie wzrosło i nadal wzrasta… czyli cudów nie ma – musi  w końcu PIERDYKNĄĆ… im więcej zboczenia, zwyrodnienia i głupoty się uzbiera… tym mocniejsze PIERDUT musi nastąpić… bo praw NATURY nie da się oszukać!!!  Ale nieszczęsne barany chciały by następne 1000 lat wegetować w niewoli, będąc bezrozumnym tępym stadem… wszelkie sygnały, znaki i PRAWDY palcem WSKAZYWANE… nazywając „TEO,RYJAMI ZPIŚ,KOWYMI”… !!!

Wszystkie ustawki i przygotowania dopięte prawie na ostatni guzik… jeszcze tylko szczypioneczki które tak długo czekały na swe ofiary… i stado gotowe by udać się na ostatni UPÓJ… SZEŚNIA PANA wygłodniała już czeka… fojska syprzeniewieszone już jadą by otoczyć owieczki „pratnią opiekom” co by żadna owieczka nie czmychnęła… i zanadto nie wierzgała…

Pozostało już tylko życzyć „przyjemnego” beeeczenia i… „mniłych wyspomnień” z proFFesjonalnej ZYGŁADY… przy następnych narodzinach w ZA$$YFIAŁYM MATYrixowym systemie!!!   

Portret użytkownika APOKALIPSA

Oooch… gdyby Wielce

Oooch… gdyby Wielce Tajemnicze Siły odtajniły bardzo TAJNE Archiwum mat. usuniętych na ZnZ i IM… to w jednym z artykułów /Odkrywanie Prawdy 5/ był opisany fenomen i przekręt związany z korzerniutkim Projektem Blue Beam i Znamieniem Bestii itd… i byście się przekonali jakie to straszne poczucie humoru mają ONI… Nooooo… ale skoro w Chinach panuje tak straszna cenzura… no to sami rozumiecie – Siła Wyższa /NIEczysta/!!!

Chyba że ktoś pamięta serię w/w art.

Portret użytkownika Jarocky93pro

Projekt "Blue beam" kulturowo

Projekt "Blue beam" kulturowo i rozrywkowo można uznać za pochodną czegoś "pięknego" jak każdy postęp postępowo wykorzystany.

Smutne jest natomiast wyciąganie zdjęć dowodów na chmurach niby sterowanych za pomocą mieszanki nadprzewodnikow z wiązka elektromagnetyczne kierunkowa z jakimkolwiek projektem. Na całej ziemi przez 20 lat obserwacji jest kilka miejsc, gdzie wystąpiło "zjawisko". No na takim obszarze ziemi i okresu to powinno być tego kilka tysięcy a nawet tego nie ma.

Ważne by się w taki sposób nie dyskredytowac w oczach masy no bez jaj temat ważny a tak na wstępie się ośmieszacie że dalej tylko z politowaniem inni słuchają.

Olej przepowiednie i religie bo to masa informacji z palca do głowy wysłane do przeciążenia procesora w głowie i "zeswirowania" co w przekazie cennej wiedzy "innym" prowadzi do totalnego osmieszenia.

Góra odczucia a co do faktu:

Haarp to nie tylko anteny to opisałem. Są stacje przetwarzania kierunkowania wzmacniania sygnału typu TTA. Przesył charakteryzuje lej w górę lub dół cząstek wody (chmura) a obraz jak już piszę artykuł to obraz mózgu nie oczu jako sensora wiec:

Kto by się jeszcze w obrazy bawił jak odczucia, pożądania, i sterowanie organizmem to ta sama technologia zbliżone medium i zakres mocowy. Tylko mikromalnie niższa częstotliwość a i tak do wytworzenia w głowie "Blue beam" to już ELF w najniższej postaci.

Kto by się bawił.... 

Portret użytkownika Nie ekologicznie

Blue-beam, czyli niebieska

Blue-beam, czyli niebieska soczewka kojarzy mi się z dzisiejszą cywilizacją smartfonową. Większość z użytkowników tego dobrobytu straciła w dużym stopniu kontakt z rzeczywistością. Za chwilę będą sięgać po wytyczne z magicznego pudełka z szybką w kwestii instrukcji obsługi sznurowadła, albo zapałek. Ja póki co - jestem wieloczynnościowy. Potrafię w tym samym czasie oddychać i mrugać oczami. Smile

Portret użytkownika sio

Ludźmi się steruje od wieków

Ludźmi się steruje od wieków za pomocą biblii, koranu, upanishad itd.

W nowym świecie będą tylko te istoty.które już tam były a których chciano zastąpić żydami, arabami czy rzymianami inaczej tzw świętymi. To tylko kwestia czasu. Nie ma niszczenia wiary i religii bo ich nigdy nie było - to fałsz.

Czyli nie ma żadnej konspiracji są tylko środki i czyny naprawcze

 

Portret użytkownika keri

Kalitolicy nie mają wolnej

Kalitolicy nie mają wolnej woli, ponieważ oddają ją demonowi zwanemu boziu, słowami "bądź wola twoja". Wszyscy członkowie religii i sekt religijnych, którzy te słowa klepią, nie mają wolnej woli.

Apel Polskiego Stow. Niezależnych Lekarzy i Naukowców, psnlin.pl

Portret użytkownika APOKALIPSA

Witaj Keri… no i popatrz…

Witaj Keri… no i popatrz… kilka słów PRAWDY a baranki już niemiłosiernie minusują… dwa słowa więcej i wpis został by uZUSnięty… noooo… ale w Chnach to jest cenzuraaaaaaa… dobrze że u nas jeszcze jej „NIEma”!!! – Pozdrawiam Cię…

Strony

Skomentuj