Prezydent Donald Trump w szpitalu, ma objawy COVID-19, czy przedwyborcza akcja globalistów?!

Kategorie: 

Źródło: 123rf.com

Trzeciego października 2020 Donald Trump trafił do wojskowego centrum medycznego w Bethesda, w stanie Maryland, USA. Według źródła agencji informacyjnej Reuters, Trump ma "lekką gorączkę". Agencja Białego Domy przekazała, że pozostanie tam przez "kilka dni". Przed godziną 6 rano polskiego czasu Trump dokojnał wpisu na Twitterze: "Idzie dobrze - tak myślę. Dziękuję wszystkim. Kocham!". Trump ma 74 lata więc jest grupie najwyższego ryzyka.

Pojawiły się głosy, że to tylko polityczna zmyłka, albo jakieś posunięcia komitetu wyborczego, jednak nikt o zdrowych zmysłach nie robi takich rzeczy tuż przed wyborami, które są zaplanowane na 3 listopada 2020 r.

Jeżeli wojskowi medycy się postarają, to za góra 10 dni Trump dojdzie do siebie, a za 15 będzie mógł rozpocząć ostatnią fazę gry o prezydencki fotel. Sytuacja jest tak napięta, a blond włosy prezydent tak znienawidzony przez globalistyczne elity, że można podejrzewać jakąś tajną akcję, która miała doprowadzić do zarażenia niebieskookiego przywódcy covidem-19. To jest wysoce prawdopodobne, biorąc niezwykle wściekła ataki amerykańskiej lewicy na patriotów i ludzi normalnych. Zresztą Trump kilka tygodni temu sam mówił, że ma bardzo groźnych wrogów, posiadających góry pieniędzy, są zdolni do mordów politycznych.

Jako Polacy powinniśmy bacznie obserwować sytuację w USA, bo to od niej zależy nasz los. Ciągle jeszcze została tam spora liczba wpływowych ludzi, którzy są do Polski dobrze usposobienie, wszak jesteśmy nie tylko ich najlepszym sojusznikiem, ale razem z Węgrami ostatnim bastionem chrześcijaństwa ! Chociaż USA jest już w sporej części przejęte przez lewicowy reżim "Nowego Porządku Światowego", czego przykładem są wybryki pani Mosbaher, to jednak ciągle jest to kraj należący do cywilizacji chrześcijańskiej.

Niestety wszystkie wielkie koncerny medialne, wliczając w to moloha Google, wydały otwartą wojnę obecnemu prezydentowi, parę dni temu rozpoczęto wielką cenzurę treści pro "trumpowskich". Jeśli Trump by się rozchorował na tyle, że przegra wybory, nie daj Boże, to rząd polskojęzyczny naczelnika Jarosława szybko odejdzie do lamusa, w to miejsce zamontują nam tu "bandę rewolucjonistów Nowego Wspaniałego Świata", doprowadzając do całkowitego rozpadu Polski, zaorania resztek suwerenności i gospodarczej nędzy planu covidowego nadzoru nad polskimi patriotami. Zrobią tu specjalne getto.

Z tej perspektywy słuszne wydają się głosy chrześcijan, w tym amerykańskich katolików, o modlitwę za blondyna Trumpa, by moce piekielne nie pokonały go w ostatecznej walce armagedonu. W dniu 7 października – we wspomnienie Matki Bożej Różańcowej – amerykański Kościół katolicki zjednoczy się w modlitwie „Różaniec za Amerykę”. Data jest bardzo słuszna, bo liczba "siedem" ma wyjątkowe znaczenie nie tylko w okultyźmie, ale i w Biblii, gdzie jest jedną z najważniejszych - Boskich !

Przewodniczący episkopatu USA abp. Jose H. Gomez w specjalnym orędziu podkreślił „szczególną role Maryi zwłaszcza w czasach niepewności, politycznego zamętu pandemii i trzęsień ziemi, podobnie jak to miało miejsce w czasach św. Juana Diego i objawień Matki Bożej w Guadalupe”. Polacy chrześcijanie powinni przyłączyć się do tej modlitwy, tak mocna jak się tylko da, zjednoczmy się duchowo "w duchu", by siły zła nie pokonały Ameryki, Polski i Węgier.

 

 

 

Ocena: 

5
Średnio: 5 (2 votes)
Opublikował: inzynier magister
Portret użytkownika inzynier magister

Komentarze

Portret użytkownika inzynier magister

Nowa rzeczywistość

Nowa rzeczywistość pandemiczna, nowy człowiek. 

Od wielu tygodni, a nawet wielu miesięcy tematem numer jeden jest koronawirus, w skrócie Covid-19. W zasadzie każde wydanie wiadomości telewizyjnych, każda audycja radiowa i większość serwisów internetowych przekazują nam informacje dotyczące „pandemii” koronawirusa i jej wpływu oraz skutków na nasze życie. Widzimy wyraźnie, że rezultatem zaplanowanej z góry pandemii jest wielopłaszczyznowy kryzys cywilizacyjny. Przebiega on wzdłuż i wszerz  porządku prawnego, ekonomicznego, religijnego czy po prostu ludzkiego. Na gruncie prawnym przejawia się to w tym, że władza wprowadza absurdalne przepisy, mające na celu ochronić nas przed zakażeniem koronawirusem, a w rzeczywistości odbiera się nam swobodę działania i wolność.

Ekonomiczne skutki wydają się być dużo bardziej dotkliwe bo dotykają wrażliwej sfery naszych portfeli. Wyraźnie w ostatnim czasie spadła wartość pieniądza, a problemem staje się rosnące bezrobocie bez robocie, a wiele branż ucierpiało z powodu spadku zamówień i załamania na rynkach światowych.

Religia katolicka, Kościół rzymskokatolicki  wobec trudności związanych z panującą sytuacją również stanął w obliczu katastrofy. Plandemia stała się pretekstem do wprowadzania haniebnych praktyk, a tym samym małymi krokami realizowany jest lucyferyczny plan zniszczenia Kościoła. Przykładem nikczemnej praktyki jest przyjmowanie komunii świętej w niegodny sposób czyli do ręki czy ograniczanie liczby wiernych w kościołach nawet w tak ważnych dla katolików świętach, jak święta Wielkiejnocy. Brak uczestnictwa we mszy świętej, a tym samym brak kontaktu z boskim misterium stanowi dla wielu ludzi duchową tragedię. W czasach trudnych, kiedy sytuacja państwa była niepokojąca Kościół stanowił ostoje stabilizacji, spokoju i ładu zgodnie z formułą domu bożego, co stanowi, że dom to świat ustabilizowany i spokojny. Można z całą pewnością powiedzieć, że gleby poszczególnych sfer ludzkiego życia zostały zatrute budową Nowego Porządku Świata. Oczywiście częściowo NWO to teoria spisku i dla umysłu racjonalnego może być ona fałszywa i nie podlega procesowi falsyfikacji to jednak, jak każda teoria zawiera w sobie ziarna prawdy.

Innymi słowy rzeczywistość przestaje być racjonalna. Oczywiście racjonalizmu nie można tutaj tłumaczyć na modłę oświeceniową to znaczy, że zdanie jest racjonalne tylko i wyłącznie wtedy gdy jest prawdziwe i sprawdzalne za pomocą nauk przyrodniczych ale racjonalizm oznacza, że w świecie panuje dualizm- rzeczywistość składa się ze świata naturalnego i nadnaturalnego. Dzisiaj wiele poziomów ludzkiego życia i świata ulega przebudowie, a co za tym idzie koncentracji na tym co jest tu i teraz.

W telegraficznym skrócie przyjrzyjmy się historii naturalizmu. Termin ten wprowadzony został do filozofii przez niemieckiego myśliciela Wilhelma Kruga notabene wolnomularza i oznacza, że postawa naturalistyczna skupia się wyłącznie na tym świecie, świecie naturalnym. Porządek wyższy, nadnaturalny zostaje odrzucony. Drogą naturalistyczną poszli również marksiści. Uważali oni, że religia jest pleśnią średniowiecza i stanowi przeszkodę w budowie naukowego, naturalnego porządku świata. Z kolei francuski jezuita Teilhard de Chardin zaproponował wizję historiozoficzną, która miała polegać na budowie właśnie raju na ziemi. Krytykował on tomizm i tradycyjny katolicyzm za pesymistyczną postawę, a chwalił komunizm za przywiązanie do ziemi i myśli tego jezuity komunizm miał stać się nowym mesjaszem. Co więcej, de Chardin uważał, że Bóg jest ze światem immanentny, a nie wobec świata transcendentny.

Zwróćmy uwagę, że w wielu wymiarach życia: kulturalnym, społecznym, religijnym, filozoficznym proces naturalizacji świata nabiera rozpędu. Symbole świata boskiego- krzyż i ołtarz w chwili obecnej przestają odgrywać wiodącą rolę w życiu ludzkim. Z chłodnej kalkulacji wynika, że transcendencja stanowi aktualnie przerost, który za pomocą nowoczesnej nauki i innych prądów naturalnych musi być zniszczona. Brak reakcji z naszej strony jest wyrazem pacyfizmu, a sprzeciw musi wystąpić jako postawa zdecydowana.

Za kulisami wyimaginowanej pandemii kryje się również zawoalowany projekt stworzenia nowego człowieka. Pamiętamy, że historia nie milczy w sprawie nowego człowieka i były już projekty, mające na celu stworzenia kogoś w rodzaju nowego człowieka. Przed laty pojawił się pomysł homo sovieticus. Miał on być zwolennikiem partii komunistycznej, wyznawcą marksistowsko-leninowskiej filozofii, wierzyć w nowych bogów czyli Marksa, Engelsa, Lenina i Stalina oraz kierować się dziejowym prawem materializmu dialektyczno-historycznym. Projekt taki okazał się być zgubny dla ludzkości. Pochłonął dziesiątki istnień ludzkich, a przebudową świata zajęli się neomarksiści kierując swoje wysiłki na walkę przede wszystkim z kulturą. Nowy człowiek, człowiek XXI w. ma stać się supermaszyną, cyborgiem. Obdarzy się człowieka niezwykłymi mocami, zdolnościami, zdolny on będzie do na przykład nauki języków obcych w ciągu jednej doby czy wielogodzinnego wysiłku bez koniczności odpoczynku. Superczłowiek we wszystkim będzie przypominał istotę ludzką z tą różnicą, że odbierze się mu podstawowy przymiot człowieczeństwa jakim jest moralność i etyczne działanie. W zrealizowaniu zadania wykreowania nowego człowieka pomocna ma być szczepionka na koronawirusa opracowywana obecnie w bardzo szybkim tempie. Nie można jednoznacznie stwierdzić na obecnym etapie, ze szczepionka taka okaże się sposobem na tego typu wirusa. Ciało ludzkie stanie się polem eksperymentalnym dla biotechnologii i inżynierów społecznych, którzy pod pozorem walki z Covid-19 chcą uczynić z ludzi półroboty. Stanowi to zagrożenie dla samego człowieczeństwa bowiem ciało ludzkie stanowi świętość z uwagi na posiadaną w sobie duszę i stworzenie przez Boga. Antropologia filozoficzna przestaje być metafizyką a staje się nowożytną ontologią, która zajmuje się tylko czystymi możliwościami na gruncie badania relacji między ideami. Mało tego. Nowy człowiek wyposażony będzie w szereg praw człowieka, które teraz usilnie próbuje włączyć się do porządków prawnych. Amputacji ulega prawo boskie per se oraz prawo naturalne, które istnieją apriori, odgórnie, i są nie zależne od woli człowieka, na rzecz czysto arbitralnych decyzji określonej grupy społecznej. Katalog praw człowieka to katalog otwarty. Do tak otwartego  worka można wrzucić dosłownie wszystko. Prawa człowieka nie posiadają charakteru ponadczasowego oraz dogmatycznego. Jest jasne, że można powiązać je z postmodernistyczną wizją świata, zgodnie z którą relatywne stają się wartości uznane wcześniej za aczasowe, w tym takie jak między innymi prawda. Przypomnijmy, że X przykazań nie daje człowiekowi żadnych prawa, a zawarte tam są same obowiązki. Dzisiaj człowiek nie potrzebuje obowiązków, chce dla siebie tylko praw. Większym jeszcze zagrożeniem jest jeszcze to, że prawa człowieka pretendują do roli stania się porządkiem dogmatycznym. Zadajmy sobie tylko pytanie: jaka instytucja będzie odpowiedzialna za dawanie ludziom praw i czy instytucja taka kierować będzie się zasadami transcendentalnymi wobec świata? Absolutyzacja praw człowieka doprowadzi do stanu, że Bóg i Jego porządek staną się elementami zbędnymi i niekoniecznymi dla ludzkiej egzystencji. Pozytywizm prawniczy podniesiony do rangi dogmatycznej uzmysłowi człowiekowi, że jest on istotą boską i staje się panem oraz sędzią we własnej sprawie.

Podsumujmy: Czy rzeczywiście stoimy u kresu historii? Czy możliwe jest, że Fukuyama i Hegel mieli rację? U Hegla duch absolutny przejawiał się w mądrości czyli filozofii. Heglowska sowa mądrości wylatywała o zmierzchu i była dziejowym symbolem rozwoju idei. Dzisiaj sowa mądrości niemieckiego idealisty symbolizuje nowy świat. Świat jest czysto laicki, bez Boga, prawa boskiego i naturalnego. Do rangi absolutu urastają prawa człowieka, zakorzenione w laickiej godności człowieka. Trzymajmy się tradycji. Świat się jeszcze nie skończył, a walka trwa nieustannie.

Ojcem Mieszka był, według niego, Siemomysł, dziadem Lestek, a pradziadem Siemowit. Z pierwszą żoną, Dobrawą, miał Mieszko syna Bolesława i córkę.

Portret użytkownika Jose

Chcecie odpowiedzi co się

Chcecie odpowiedzi co się właściwie dzieje? Proszę bardzo. Wystarczy tylko wejść na oficjalną stronę Światowego Forum Ekonomicznego i tam mamy wszystko punkt po punkcie. Zapewniam, że lektury jest pod dostatkiem na każdy temat. To już się dzieje, a z zapowiedzi wynika, że będzie jeszcze ciekawiej. Od razu tłumaczę, że to nie żadne teorie spiskowe, a oficjalna strona "elit" tego świata: https://www.weforum.org

Poniżej link odnośnie (jak to ładnie nazwali) założeń Czwartej Rewolucji Przemysłowej - już wdrażanej. Można pobrać ładną broszurkę w pdf i na spokojnie studiować. Pa Smile

https://www.weforum.org/centre-for-the-fourth-industrial-revolution

 

 

 

 

Portret użytkownika Mojeimię44

Wojna azersko- ormiańska

Wojna azersko- ormiańska wchodzi w nową fazę. Wojna już nie dotyczy górskiego Karabachu a całych państw.

https://www.rp.pl/Konflikty-zbrojne/201009775-Azerbejdzan-Armenia-wystrzelila-rakiety-na-miasto-Gandza.html

To oznacza, że do wojny może się włączyć Rosja po stronie Armenii oraz Turcja po stronie Azerbejdżanu. Azerbejdżan oficjalnie wspierany już jest przez Izrael i Ukrainę. Nie wiadomo co zrobi Iran gdyż ma dobre stosunki z Rosją i Turcją. Decyzje jednak musi podjąć szybko gdyż okazuje się, że w kierunku terytorium Iranu zostały wystrzelone pierwsze strzały i ranione zostało dziecko. Rosja nawet gdyby nie chciała uczestniczyć w konflikcie po stronie Armeni prawdopodobnie musi gdyż jest z nią w sojuszu i ma tam swoje bazy. Jednak jak będzie wyglądać pomoc? Tego nikt nie wie. Zadziwiające jest to, że właśnie teraz kiedy wszystko wskazuje na to, że będziemy świadkami makabrycznych zdjęć z bombardowania milionowych miast szeryf świata, mistrz pokoju i bezpieczeństwa, "lwi król Judy" dostał zadyszki. Chodzi mi o wice Pana tej ziemi Donalda Trumpa gdyż wiadome jest, że rządzi Jared Kushner.

Wybory za pasem a tu globalny konflikt zbliża się wielkimi krokami. No chyba nie macie wątpliwości, że konflikt pomiędzy Turcją, Rosją, Izraelem, Ukrainą to już nie przelewki? Nie to już nie przelewki. To nie Syria gdzie wszyscy walczyli i ćwiczyli wspólnie z wyimaginowanym państwem islamskim. Teraz nadchodzi hard core a przeciwnik jest bardzo realny. Więc zestrzelone samoloty, czołgi, wozy opancerzone będą codziennością w dużych ilościach. Z dużym prawdopodobieństwem możemy napisać, że za tydzień ta wojna będzie już dużo bardziej makabryczna niż dziś. Kogo Polacy powinni poprzeć? Nikogo i jak najszybciej powinniśmy wycofać się z siania zamentu na Białorusi gdyż patrząc z globalnego punktu widzenia obie sytuacje są ze sobą bardzo powiązane. Jeśli nie chcemy deaskalacji konfliktu powinniśmy być bardzo opanowani. Kochani światowy ład runął. Budują nowy porządek. 

 

Strony

Skomentuj