Polskie władze wprowadziły obowiązek rejestracji nawet jednej kury!

Kategorie: 

Źródło: AI

Unia Europejska chce wiedzieć wszystko o kurach jakie hodują ludzie. Nawet starsza babcia z dwiema kurkami na podwórku musi dopełnić tego obowiązku albo jej kury będą nielegalne! W myśl przepisów unijnych, zaimplementowanych przez PiS, od 6 kwietnia 2023 roku będzie funkcjonował obowiązek rejestracji kur do Agencji Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa bo w myśl nowego prawa, każdy kto posiada kurę lub gęś, lub kaczki ...prowadzi "zakład hodowli drobiu".

 

 

Wygląda na to, że żyjemy pod okupacją, tylko tak tego jeszcze nie nawzywamy powszechnie. Od kilku lat nie wolno już posiadać bez rejestracji żadnej świnki. Władza nakazała chipowanie wieprzów, a jeśli ktoś odważy się w ciemnej komórce hodować niezarejestrowaną świnię, grozi mu wysoka grzywna. Prawdopodobnie to samo rząd chce osiągnąć w kontekście drobiu.

 

Przypomnijmy, że potrzebę restrykcyjnej rejestracji świń umotywowano koniecznością kontroli pogłowia świń, aby w razie potrzeby wybić je wszystkie gdy wykryje się w okolicy przypadek Afrykańskiego Pomoru Świń - ASF. Ta choroba stała się metodą na likwidację hodowli tych zwierząt na mięso. Wpisuje się to wyraźnie w unijną agendę szaleństw klimatycznych, które przewidują odzwyczajenie ludzi od mięsa. Jak to uczynić najłatwiej? Zmniejszyć ilość wieprzowiny na rynku windując tym samym jej cenę i zmniejszając dostępność.

 

Wygląda a to, że podobny plan rządzący mają na likwidację drobiu. Zamiast ASF w zanadrzu jest zawsze ptasia grypa, którą można usprawiedliwić eutanazję milionów kurczaków. Proceder ten dzieje się zresztą masowo w ostatnich latach. Jednak solą w oku pozostają przydomowe hodowle kur. Sposobem na ich likwidację ma być zapewne rejestracja wszystkich ptaków w ARiMR. Dzięki temu władza będzie mogła nakazac zabicie kur w danej okolicy lub na terenie całego kraju. Nie sposób wymyślić innego celu takiej rejestracji, no chyba, że jakiś nowy podatek, ale jak wiadomo gdy coś chcemy zlikwidować najlepiej to po prostu opodatkować.

 

Brak oporów społeczeństwa przed rosnącym totalitaryzmem po prostu rozzuchwala rządzących, którzy i tak mają zobowiązania wobez globalistów. Jednocześnie w tym roku powinny się odbyć wybory więc lepiej, żeby plebs nie rozumiał co konkretnie szykują dla nich macherzy od "zrównoważonego rozwoju", ktorzy uwijają się jak w ukropie żeby zdążyć z NWO do 2030 roku tak jak zalożono w ONZ ( Agenda 2030).

 

Czego można się spodziewać dalej? Prawdopodobnie czeka nas zakaz samodzielnej uprawy warzyw, bo kto produkuje sobie sam żywnośc jest podejrzany dla systemu, który nami zarządza. Stan postulowany to pełna zależność ludzi od władzy i korporacji i nie ma tu miejsca na partyzantki w stylu własna działka czy hodowla kilku kur na jajka i niedzielny rosół.

Ocena: 

5
Średnio: 5 (3 votes)
Opublikował: admin
Portret użytkownika admin

Redaktor naczelny i założyciel portalu zmianynaziemi.pl a także innemedium.pl oraz wielu innych. Specjalizuje się w tematyce naukowej ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń dla świata. Zwolennik libertarianizmu co często wprost wynika z jego felietonów na tematy bieżące. Admina można również czytać na Twitterze   @lecterro


Komentarze

Portret użytkownika Nomen - Omen

"Budowa budynku związanego z

"Budowa budynku związanego z gospodarką leśną" - (Artykuł)

Mam działkę na terenie leśnym, ale niezalesioną. Składałem wniosek o budowę budynku na zgłoszenie do 35m2 związanego z gospodarką leśną, ale starostwo sprzeciwia się, bo twierdzi, że takie budynki można stawiać tylko na gruntach Skarbu Państwa. Czy osoba prywatna nie może mieć szkółki leśnej i budynku potrzebnego do tego?

W moim przekonaniu starosta, zgłaszając sprzeciw, błędnie powołał się na przepis art. 29 ust. 2 pkt 8 ustawy Prawo budowlane, który dotyczy gruntów leśnych należących do Skarbu Państwa, a nadto pozostaje w sprzeczności z brzmieniem ww. powołanego § 33 ust. 2 pkt 2) i 4) MPZP dopuszczającego budowę obiektu związanego z gospodarką leśną.

Przepisami odrębnymi odnoszącymi się do Pana zgłoszenia są art. 29 ust. 1 pkt 14) ustawy Prawo budowlane oraz art. 3 pkt 2 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.

Art. 29 ust. 1 pkt 14 stanowi:

„1. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, o którym mowa w art.30 budowa: wolno stojących:

a) parterowych budynków gospodarczych (…)

– o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki”.

A zatem w okolicznościach niniejszej sprawy mógł Pan zrealizować (w oparciu o dokonane zgłoszenie) bez pozwolenia budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy nie większej niż 35 m2, przeznaczony wyłącznie na cele gospodarki leśnej (ww. punkt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego).

Pojęcie „gospodarka leśna” ( wobec nieokreślenia tego przez MPZP) oznacza – zgodnie z art.6 pkt 1 ustawy o lasach – „działalność leśną w zakresie urządzania, ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymania i powiększania zasobów i upraw leśnych, gospodarowania zwierzyną, pozyskiwania – z wyjątkiem skupu – drewna, żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego, a także sprzedaż tych produktów oraz realizację pozaprodukcyjnych funkcji lasu”.

Ponadto należy uwzględnić treść art. 3 pkt 2 ustawy o lasach. Przepis ten bowiem nie wyklucza uznania za las gruntu, na którym znajduje się budynek, o ile zajęty jest pod wykorzystywanie dla potrzeb gospodarki leśnej. Innymi słowy za las może być uznany także grunt, który znajduje się pod budynkiem, o ile zajęty jest pod wykorzystywanie z prowadzeniem gospodarki leśnej.

Przepisy te pozwalają zatem na zdefiniowanie budynku służącego gospodarce leśnej jako budynku, w tym gospodarczego, który jest wykorzystywany dla potrzeb związanych z gospodarką leśną. Tego rodzaju zabudowa gospodarcza musi pozostawać w związku z celami określonymi w art. 7, art. 8 i art. 9 ustawy o lasach. Jak już podnoszono w orzecznictwie, do tej grupy budynków służących gospodarce leśnej można zaliczyć nie tylko budynki gospodarcze, lecz także inne, np. mieszkalne (por. wyroki NSA z 30 października 2018 r., sygn. akt II OSK 2524/16; z 24 lutego 2016 r., sygn. akt II OSK 1563/14).

Pana inwestycja jest zgodna z MPZP oraz z ww. przepisami, zatem sprzeciw starosty jest do zaskarżenia.

W świetle planu miejscowego istotny dla rozstrzygnięcia Pana sprawy był „związek” określonej zabudowy z prowadzeniem gospodarki leśnej, a związek ten może być różnego rodzaju i obejmować bardzo różne stany faktyczne. Co za tym idzie, związek budynku z prowadzeniem gospodarki leśnej należy rozumieć szeroko. Także sama gospodarka leśna, zdefiniowana w ustawie o lasach, dopuszcza – w jej ramach – realizację również pozaprodukcyjnych funkcji lasu.

https://www.praworolne.info/budowa-budynku-zwiazanego-z-gospodarka-lesna-580-material.html

Portret użytkownika Nomen - Omen

Czy Islamscy Ekstremiści będą

Czy Islamscy Ekstremiści będą zatruwać rynek narkotykowy? Okazuje się, że "święta wojna" napędzana jest przez produkowane na masową skalę substancje psychotropowe. Bestialstwo islamskich terrorystów może być nie tylko efektem ideologicznego radykalizmu, ale również narkotykowego odurzenia.

"Naćpany jak dżihadysta. Narkotyki napędzają islamskich terrorystów i ich świętą wojnę" - (Artykuł z dnia 26-11-2015)

https://www.google.de/amp/s/wiadomosci.wp.pl/nacpany-jak-dzihadysta-narkotyki-napedzaja-islamskich-terrorystow-i-ich-swieta-wojne-6025267887060097a%3f...

===

"Islamscy ekstremiści religijni podejrzani o zatrucie ponad 300 uczennic" - (Artykuł z dnia 28-02-2023)

W Iranie od jesieni 2022 roku otrutych zostało kilkaset dziesięciolatek. Niektóre musiały być hospitalizowane. W tej sprawie wszczęto dochodzenie i okazuje się, że za serią zatruć mogą stać islamscy fundamentaliści.
Zatruciu uległo w ostatnich miesiącach ponad trzysta uczennic w wieku około dziesięciu lat, uczęszczających do szkół dla dziewcząt w miejscowościach Qom i Borujerd. Część z nich musiała być hospitalizowana po zauważeniu pojawienia się objawów, takich jak kaszel, ból głowy, nudności, kołatanie serca, a nawet trudności w oddychaniu.
Chociaż śledztwo dopiero się rozpoczęło, podejrzenie pada na religijnych ekstremistów, którzy zdecydowanie sprzeciwiają się edukacji dziewcząt. Wiceminister zdrowia Younes Panahi powiedział w niedzielę 26 lutego, że zatrucia, których doznały dziewczynki, były spowodowane związkami chemicznymi dostępnymi na rynku. Wykluczył, by chodziło o zatrucia zakaźne, czy jakieś związki biologiczne.
Niektóre osoby chcą, aby wszystkie szkoły, zwłaszcza szkoły dla dziewcząt, zostały zamknięte – dodał minister w tym samym kontekście, co pośrednio wskazuje właśnie na islamskich fundamentalistów.
Molavai Abdolhamid, przywódca mniejszości sunnickiej w Iranie, ocenił, że te zatrucia były nieludzkim, antyislamskim aktem wrogów edukacji i nauczania kobiet, ale także zemstą za niedawny bunt kobiet, który dotyczył noszenia chust islamskich.
Bodźcem buntu była śmierć Kurdyjki Mahsy Amini we wrześniu ubiegłego roku. Przed śmiercią 22-latka została zatrzymana przez policję moralności, która stwierdziła, że ​​miała na sobie nieodpowiednie ubranie i nakrycie głowy.

https://nczas.com/2023/02/28/islamscy-ekstremisci-religijni-podejrzani-o-zatrucie-ponad-300-uczennic/

===

Śmiertelnie zatrute narkotyki w sprzedaży. Jaki może być skutek znalezienia się takich narkotyków na "rynku" ... oprócz przypadków śmiertelnych po ich zażyciu? Czy może jest to sposób na "podważenie" wiarygodności "konkurenji" - Czy może sposób na "podbicie" ceny "towaru z pewnego źródła" - Wojny Narkotykowe...(?) Argentyńscy eksperci znaleźli w popularnym narkotyku Karfentanyl — opiat obecny w leku do usypiania słoni. Syntetyczna substancja jest 10 000 razy silniejsza niż morfina, a jego stosowanie u ludzi jest zabronione. Obecność Karfentanilu na nielegalnym rynku narkotykowym w Argentynie jest bezprecedensowa. Obchodzenie się z tym syntetycznym lekiem jest tak niebezpieczne, że nawet kontakt ze skórą może spowodować śmierć przez wchłonięcie.

"Zabójcza kokaina w Argentynie. Przez Karfentanyl zginęły już 24 osoby" - (Artykuł z dnia 11-02-2022)

https://www.google.de/amp/s/wiadomosci.wp.pl/zabojcza-kokaina-w-argentynie-przez-karfentanyl-zginely-juz-24-osoby-6736201993411360a%3famp=1?espv=1

https://hyperreal.info/news/zabojcza-kokaina-w-argentynie-przez-karfentanyl-zginely-juz-24-osoby

===

Portret użytkownika Nomen - Omen

"Eksperci przekonują, że z

"Eksperci przekonują, że z punktu widzenia ekstremistów to raczej zwykły relatywizm, a wręcz pragmatyzm. Jak zauważa Gartenstein-Ross, po pierwsze, celem nie jest czysto hedonistyczne osiągnięcie haju, tylko jedno z narzędzi dżihadu, dlatego zażywanie nie tylko jest akceptowalne, ale wręcz pożądane. Jak więc te restrykcyjne zasady, dyktowane prawem szarii, czyli świętością nad świętościami, mają się do narkotycznych praktyk dżihadu? Pierwsze co się ciśnie na usta: toż to hipokryzja w czystej postaci."

Portret użytkownika Nomen - Omen

"[2022 / 2023] Przewóz

"[2022 / 2023] Przewóz zwierząt na użytek własny" - (Artykuł)

Czy jeśli przewożę zwierzęta na użytek własny muszę posiadać licencje na przewóz zwierząt? Jak daleko mogę przewieźć zwierzęta na użytek własny?
Użytek własny rozumiany jest tutaj jako transport w innym celu niż zarobkowy (związany z prowadzeniem działalności gospodarczej). Kontrowersje wzbudzają jednak przewozy zwierząt na zawody np. gołębi czy koni. Przepis ten często różnie jest interpretowany i dla części urzędów, przewiezienie swojego konia na zawody jest transportem zarobkowym, bo właściciel ma okazję wzbogacić się np. zajmując pierwsze miejsce i wygrywając nagrodę pieniężną. Jak widać jest to kwestia mocno zależna od interpretacji urzędnika. Jednak o jednej kwestii przepisy mówią jasno. Jak daleko mogę przewieźć zwierzęta na użytek własny. Przepisy pozwalają lokalnym podmiotom gospodarczym na podróż do 65 km, a rolnikom używających własnych środków transportu, wiozących zwierzęta na użytek własny do 50 km, w innych przypadkach przewożący zwierzęta musi posiadać stosowne uprawnienia, a konkretnie licencję na przewóz zwierząt.
Czy w przypadku transportu na potrzeby własne należy mieć specjalnie przystosowany pojazd? Otóż w takim przypadku, nie jest to wymagane. Specjalistyczne pojazdy, pozwalające na izolację zwierząt, pojenie i karmienie w czasie jazdy obejmuje tylko transport związany z prowadzeniem działalności lub gdy przekracza on określoną wcześniej odległość. Należy jednak pamiętać o dobrostanie zwierząt podczas transportu. Najważniejsze to zabezpieczenie zwierząt przed ucieczką, zapewnienie im dopływu powietrza oraz wygodnej pozycji tj. stojącej lub leżącej. Ważnym działaniem jest również oddzielenie na czas transportu młodych zwierząt od dorosłych, jak i dorosłych niekastrowanych samców od samic. Należy również unikać transportu gatunków agresywnie do siebie nastawionych.
Jakie dokumenty są wymagane podczas transportu zwierząt na użytek własny w 2022 / 2023?
Przewożąc zwierzęta na potrzeby własne nie potrzebne są licencje ani inne zezwolenia dla przewoźnika. Przy takim transporcie, potrzebne będą dokumenty mówiące o identyfikacji zwierząt tj. oznakowanie zwierząt oraz paszport w przypadku bydła i koni, świadectwo zdrowia, a w przypadku trasy do 65 km należy mieć ze sobą jeszcze dokumenty potwierdzające pochodzenie zwierząt, datę i czas wyjazdu, przewidywany czas transportu oraz miejsce docelowe gdzie zwierzęta będą transportowane.

https://star.edu.pl/przewoz-zwierzat-na-uzytek-wlasny

===

"Wymagania dotyczące transportu zwierząt" - (Artykuł)

https://www.globkurier.pl/porady/wymagania-dotyczace-transportu-zwierzat

===

"Przewodnik dobrych praktyk w transporcie drobiu" - Do sprawdzenia w wyszukiwarce:

https://www.google.de/m?q=Przewodnik+dobrych+praktyk+w+transporcie+drobiu&client=ms-opera-mobile&channel=new&espv=1

===

"Transport drobiu żywego przepisy" - Do sprawdzenia w wyszukiwarce:

https://www.google.de/search?client=ms-opera-mobile&channel=new&espv=1&q=Transport+drobiu+żywego+przepisy&sa=X&ved=2ahUKEwjF9qLxj679AhW7VPEDHer6BDEQ1QJ6BAgXEAE&biw=360&bih=582&dpr=2

===

Portret użytkownika Nomen - Omen

"Tarnów. Hodował kury w

"Tarnów. Hodował kury w mieście i traktował je jak zwierzęta domowe. Sąd ukarał go naganą" - (Artykuł)

W Sądzie Okręgowym w Tarnowie miała miejsce sprawa mieszkańca ul. Klikowskiej, który hodował ozdobny drób na swojej posesji. Zwierzęta, a w szczególności dwa koguty zakłócały spokój okolicznym mieszkańcom. Straż miejska skierowała więc wniosek o ukaranie mężczyzny do sądu twierdząc, że nie ma prawa hodować tych zwierząt w mieście. Ten jednak twierdził, że jest związany emocjonalny z ptakami.

https://dziennikbaltycki.pl/tarnow-hodowal-kury-w-miescie-i-traktowal-je-jak-zwierzeta-domowe-sad-ukaral-go-nagana/ar/c8-15087631

===

"Pierzasta Ekipa Krzycha" - (YouTube - Kanał poświęcony hodowli kur ozdobnych i niosek - Na czym to polega i jak zacząć)
Hodowla kur pasjonuje Go od dziecka - Najpierw była to hodowla Jego Taty - Teraz ma swoją własną. Na temat hodowli drobiu wymienia się poglądami z doświadczonymi hodowcami.

https://m.youtube.com/@pierzastaekipakrzycha/videos

===

"Hodowla kur ozdobnych KURY SILKI" - (Artykuł)

Kury jedwabiste, silki, amerykańskie silki, USA, EUSA, EU.
Pod takimi nazwami można je spotkać. Wszystkie te nazwy kury pochodzą od jednej rasy kur jedwabistych pochodzących z Chin. Kupcy przywozili je na statkach i reklamowali jako krzyżówkę kury i królika. Rasa ta jest niezwykle popularna na całym świecie i nikt już nie wyobraża sobie hodowli kur ozdobnych bez tych uroczych, puszystych stworzeń. Silka (Kura jedwabista) jest to gatunek kury. Nazwany jego nietypowym puszystym upierzeniem, który w dotyku jest jak jedwab. Rasa ma kilka innych niezwykłych cech, takich jak czarna skóra i kości, niebieskie płatki uszu i pięć palców u każdej stopy, podczas gdy większość kurcząt ma tylko cztery. Często są wystawiane na pokazach drobiowych i pojawiają się w różnych kolorach. Oprócz charakterystycznych cech fizycznych, silki są dobrze znane ze swojego spokojnego, przyjaznego temperamentu. Kury są również wyjątkowe pod względem wysiadywania jaj i opieki nad młodymi kurczętami. Dlatego te kury są trzymane do wylęgania jaj od innych ras i gatunków ptaków ze względu na ich matczyny charakter. Kurczaki silki są bardzo łatwe do trzymania jako zwierzęta domowe. Są odpowiednie dla dzieci, ponieważ dają się głaskać i nie są dzikie.

http://www.tragopan.pl/kura/silkie.html

===

Portret użytkownika KittySlayer

Obecna sytuacja w żydoUE

Obecna sytuacja w żydoUE przypomina mi sytuację jaka panowała we Francji ponad 200 lat temu, czyli przed rewolucją francuska.
Tam również mieliśmy do czynienia z idioctwami związanymi z opodatkowywaniem wszystkiego co się dało i co przyszło do debilnych głów - wspomnę jedynie o opodatkowywaniu ilości sztachet w płocie.

Jak to się skończyło, to każdy wie, gilotyna była w powszechnym użyciu i głowy padały często i gęsto, monarchia upadła.
Jak to się skończy w żydoUE - nie będę wybiegał z prognozowaniem
przyszłości ale historia lubi się powtarzać, bo ludzie mają zadziwiającą właściwość, nie uczą się na własnych błędach.

„Veritas est adequatio rei et intellectus”

Portret użytkownika orka

Czary mary. Jeśli dojdzie do

Czary mary. Jeśli dojdzie do wyborów na jesieni to trzeba postawić na ludzi mających jeszcze zdrowy rozum, nie przeżarty unijnymi farmazonami np. Konfederację. Najpierw trzeba doprowadzić do referendum w sprawie wystąpienia z tej parchatej unii bo jak nie wrócimy na własne tory to zostaniemy żebrakami, bez samochodów, bez własnych domowych kur czy świnek, bez pieniędzy, bez wolności słowa, jak ostatnie sieroty, niewolnicy gudłajów, którym władza tak uderza w sagan, że już nie wiedzą czym nas mamić byśmy jeszcze trochę dali im się zaczarować. Zamordyzm to fakt ale jeszcze nie każdy to widzi.

Strony

Skomentuj