Polska gospodarka zostanie już niedługo uratowana ? Jacek Kurski został zastępcą kierownika Banku Światowego !

Kategorie: 

Źródło: internet

Jak donoszą dobrze poinformowane media pan Jacek Kurski w grudniu 2022 został zastępcą dyrektora wykonawczego szwajcarsko-polskiej konstytuanty w Grupie Banku Światowego w Waszyngtonie. Wydaje się, że jest to wielki sukces tego polityka, jednak spora liczba internautów zadaje pytanie, czy jest to "sukces Polski" ? Pan Kurski w roku 1997 ukończył studia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie handlu zagranicznego więc ma jakieś pojęcie o biznesie. Pracował jako szef TVP więc też zna się na propagandzie, co może mu się przydać gdy trzeba będzie ogłosić "wielki sukces gospodarczy", już kolejny.

 

Kurski potwierdził w środę na Twitterze, że podjął zgodną z jego wykształceniem i doświadczeniem menadżera pracę jako alternate executive director w Banku Światowym. Przyznał, że jest świadomy, iż oznacza to rezygnację z części aktywności publicznej czy ambicji politycznych. "Zawsze myślałem, że nie ma życia poza polityką. Otóż jest. Wiem, że tu też dobrze przysłużę się Polsce" - napisał.

Jak się okazuje to już kolejny wielki sukces dla Polski. Znamy innych uzdolnionych rodaków, którzy odnieśli podobne sukcesy, jak choćby znany wszystkim politolog Zbigniew Brzeziński, który był na szczycie elit, stał się elitą i zaprowadzał porządek..., wszyscy wiemy jaki. Możliwe, że za jakiś czas, ktoś z biednego państwa, jakim jest Polska, zostanie zastępcą prezydenta USA ? Wszystko jest możliwe... przecież to amerykański sen. A który jest polski sen ?

Ocena: 

4
Średnio: 3.7 (3 votes)
Opublikował: inzynier magister
Portret użytkownika inzynier magister

Komentarze

Portret użytkownika Nomen - Omen

"Czy kwoty wydatkowane na

"Czy kwoty wydatkowane na zakup zakładów bukmacherskich stanowią koszty uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej" - (Artykuł)

Pana zdaniem wydatki związane z zawarciem zakładów bukmacherskich i zakupem kuponów będą stanowiły koszt uzyskania przychodów.
Stan prawny:
Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.
Tak więc w stanie faktycznym przedstawionym przez Pana, w związku z tym, że wydatki związane z zawarciem zakładów bukmacherskich mają bezpośredni związek z uzyskaniem przychodów, będą stanowiły one koszty uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej pod warunkiem ich prawidłowego udokumentowania. Zaznaczyć jednak należy, że to na podatniku spoczywa obowiązek udowodnienia związku poniesionego kosztu z uzyskiwanymi przychodami.

https://e-prawnik.pl/interpretacje-podatkowe/pdof-415292005.html

===

"Koszty Uzyskania Przychodów" w przypadku gry na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz na FOREX.

"Gra na giełdzie a działalność gospodarczą" - (Artykuł)
Opodatkowanie przychodów uzyskiwanych z gry na giełdzie i na FOREX na zasadach obowiązujących przy działalności gospodarczej skutkuje prawem do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów nie tylko standardowych wydatków związanych z prowadzeniem firmy m.in. telefon, Internet, paliwo do samochodu, najem lokalu, materiały biurowe, ale także innych wydatków sensu stricte związanych właśnie z grą na giełdzie, lub na FOREX. Do takich wydatków można zaliczyć:
- zakup prasy naukowej, bieżących wiadomości z giełdy, książek tematycznych,
- prowizje bankowe i inne opłaty związane z prowadzeniem rachunku maklerskiego,
- koszty przewalutowania walut,
- abonamenty za dostęp do płatnych portali informacyjnych i wiele innych. 
Ważne jest tylko to, aby móc udowodnić racjonalność i niezbędność poniesionych wydatków w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

https://www.sperling.pl/gra-gieldzie-a-dzialalnosc-gospodarcza/

===

Portret użytkownika Nomen - Omen

"Wydatki na produkty

"Wydatki na produkty spożywcze i usługi gastronomiczne a koszty firmowe" - (Artykuł z dnia 10-08-2022)

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w art. 22 ust. 1 oraz ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych w art. 15 wskazuje jakie cechy powinien posiadać wydatek, aby można było uznać za koszt obniżający wysokość podatku dochodowego. Sprawdziliśmy, czy można ująć wydatki na żywność w kosztach!
Prawidłowe ustalenie kosztów uzyskania przychodu z tytułu działalności gospodarczej jest wyrazem optymalizacji podatkowej. Uznanie określonego wydatku przedsiębiorcy za koszt uzyskania przychodu wpływa na wysokość zobowiązania podatkowego. Jednak nie każdy wydatek poniesiony przez przedsiębiorcę w związku z prowadzoną działalnością może stanowić koszt uzyskania przychodu.
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w art. 22 ust. 1 oraz ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych w art. 15 wskazuje jakie cechy powinien posiadać wydatek, aby można było uznać za koszt obniżający wysokość podatku dochodowego. Sprawdziliśmy, czy można ująć wydatki na żywność w kosztach!
Koszt uzyskania przychodu
Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 w odniesieniu do osób fizycznych oraz w art.16 w odniesieniu do osób prawnych. Wydatek stanowi koszt uzyskania przychodu, jeżeli spełnia następujące warunki:
- został poniesiony z majątku podatnika
- ma charakter definitywny – wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona
- pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą, wydatek pozostaje w faktycznym związku z przedmiotem działalności
- został poniesiony w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów
- został należycie udokumentowany: z faktur, oświadczeń, umów bądź innych dokumentów wynika, że zdarzenie gospodarcze faktycznie miało miejsce
- nie został wymieniony w katalogu art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w katalogu art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wskazujących wydatki, które nie mogą stanowić kosztu uzyskania przychodu, niezależnie od celu ich poniesienia

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-wydatki-na-produkty-spozywcze-i-uslugi-gastronomiczne-a-koszty-firmowe

===

Strony

Skomentuj