Pływanie i lot zwierząt zostały opisane matematycznie w ramach tego samego modelu

Kategorie: 

Źródło: tg

Fizyk ze Stanów Zjednoczonych zbudował model matematyczny, który pomaga obliczyć dynamiczne właściwości kilku rodzajów ruchu zwierząt jednocześnie. Z jego pomocą naukowiec określił siły i ciśnienia, jakich doświadczają nurkujące zwierzęta, a także obliczył siłę ciągu wytwarzaną przez skrzydła i płetwy podczas poruszania się odpowiednio w powietrzu i wodzie. Swoje obliczenia zastosował do danych o parametrach prawdziwych zwierząt. Wyniki badań opublikowano w Scientific Reports.

 

Ruch zwierząt bada taką dziedzinę nauki jak biomechanika. Naukowcy i inżynierowie regularnie zapożyczają od zwierząt wszelkie cechy ich ruchów, aby zastosować je w robotyce, samolotach i przemyśle stoczniowym. Aby to zrobić, naukowcy muszą stworzyć modele matematyczne, które są jak najbardziej zbliżone do tego, co robią zwierzęta.

 

Wykonano wiele pracy w tym kierunku, aby zbadać, jak zwierzęta pływają i machają skrzydłami w powietrzu. W obu przypadkach pchnięcie jest tworzone przez zawirowania w środowisku wywołane ruchem ciała i trzepotaniem płetw lub skrzydeł.

 

Jednak dla niektórych zwierząt te dwa rodzaje ruchu są ściśle związane z przekraczaniem granicy powietrze - woda, czyli nurkowaniem. Fizycy opisujący nurkowanie zwykle interesują się tym, ile ciśnienia i siły uderzenia uzyska ciało, gdy wpadnie do wody.

 

Teoria potencjału prędkości jest tradycyjnie używana do odpowiedzi na to pytanie. Pomimo ogromnych postępów w analitycznym opisie tego typu ruchu, wszystkie z nich są rozpatrywane przy użyciu oddzielnych modeli matematycznych.

 

Fizyk Sunghwan Jung z Cornell University zbudował model matematyczny opisujący pływanie i lot oraz nurkowanie.

 

Ocena: 

5
Średnio: 5 (1 vote)
Opublikował: tallinn
Portret użytkownika tallinn

Legendarny redaktor portali zmianynaziemi.pl oraz innemedium.pl znany ze swojego niekonwencjonalnego podejścia do poszukiwania tematów kontrowersyjnych i tajemniczych. Dodatkowo jest on wydawcą portali estonczycy.pl oraz tylkoprzyroda.pl gdzie realizuje swoje pasje związane z eksploracją wiadomości ze świata zwierząt


Komentarze

Portret użytkownika bobi

Nikt tego nigdy nie obliczy,.

Nikt tego nigdy nie obliczy,. Zlapali rekina i zainstalowali mu GPS'a. Plywal w Atlantyku kolo wybrzezy P. Ameryki . 

Nagle znalazl sie w sasiedztwie Australi w czasie krotszym niz lot samolotu. Przeplywal na poludnie od S. Afryki, nie przez kanal Suezki. 

I niech to ktos wyjasni...

 

Portret użytkownika oswiecony77

Ta wiedza jest swieta

Ta wiedza jest swieta geometria Naukowcy jakby poznali umysl Boga w stworzeniu Nie byloby takiej patologi na ziemi   By zrozumieć pochodzenie tego typu tez, wystarczy przyjrzeć się temu, jak powszechnie obecność geometrii można spostrzec w widzianym na co dzień świecie – spojrzeć na geometryczne kształty płatków śniegu, kwiatów, wzory dostrzegalne w kryształach czy prawach poruszania się gwiazd. Święta geometria zawiera w sobie wzór, który dokładnie rozumiany jest tylko przez boskość, objawiający się jednak w świecie na różne sposoby i mogący być w jakiś sposób pojętym właśnie przez osoby zajmujące się tym zagadnieniem.

13

1 Głupi [już] z natury2 są wszyscy ludzie,
którzy nie poznali Boga:
z dóbr widzialnych nie zdołali poznać Tego, który jest,
patrząc na dzieła nie poznali Twórcy,
2 lecz ogień, wiatr, powietrze chyże,
gwiazdy dokoła, wodę burzliwą
lub światła niebieskie3 uznali za bóstwa, które rządzą światem.
3 Jeśli urzeczeni ich pięknem wzięli je za bóstwa -
winni byli poznać, o ile wspanialszy jest ich Władca,
stworzył je bowiem Twórca piękności;
4 a jeśli ich moc i działanie wprawiły ich w podziw -
winni byli z nich poznać, o ile jest potężniejszy Ten, kto je uczynił.
5 Bo z wielkości i piękna stworzeń
poznaje się przez podobieństwo ich Stwórcę.
6 Ci jednak na mniejszą zasługują naganę,
bo wprawdzie błądzą,
ale Boga szukają i pragną Go znaleźć.
7 Obracają się wśród Jego dzieł, badają,
i ulegają pozorom, bo piękne to, na co patrzą.
8 Ale i oni nie są bez winy:
9 jeśli się bowiem zdobyli na tyle wiedzy,
by móc ogarnąć wszechświat -
jakże nie mogli rychlej znaleźć jego Pana? 

Nierozumność bałwochwalstwa4

10 A nieszczęśni i w rzeczach martwych zadufani
ci, co bogami zwą dzieła rąk ludzkich:
złoto i srebro - dzieła sztuki,
wyobrażenia zwierząt
lub bezużyteczny kamień, dzieło starożytnej ręki.
11 Oto jakiś cieśla wyciął odpowiednie drzewo,
całą korę zdjął z niego umiejętnie
i obrobiwszy ładnie
sporządził sprzęt przydatny do codziennego użytku.
12 A odpadków z tej obróbki
użył do przygotowania pokarmu i nasycił się.
13 Wziął spośród nich odpadek na nic już niezdatny,
kloc kręty, poprzerastany sękami,
rzeźbił, bawiąc się pracą dla odpoczynku,
i przekształcał, próbując swych umiejętności.
Odtworzył w nim obraz człowieka
14 lub uczynił coś podobnego do jakiegoś marnego zwierzęcia.
Pociągnął minią, czerwienią jego powierzchnię zabarwił
i zamalował na nim wszelką skazę.
15 Przygotował mu pomieszczenie stosowne:
na ścianie umieścił, przytwierdzając gwoździem.
16 Zatroszczył się więc o niego, żeby czasem nie spadł,
wiedząc, że sobie sam pomóc nie zdoła,
bo jest [tylko] obrazem i potrzebuje pomocy.
17 Ale gdy się modli w sprawie swego mienia,
w sprawie swych zaślubin i dzieci -
nie wstydzi się mówić do bezdusznego.
I bezsilnego prosi o zdrowie,
18 do martwego modli się o życie.
Najbardziej bezradnego błaga o pomoc,
a o drogę szczęśliwą - niezdolnego posłużyć się nogą.
19 O zarobek, o pracę, o rękę szczęśliwą,
o siłę prosi tego, czyje ręce są jak najbardziej bezsilne.

Psalm 18.29  „Ty zaiste zapalasz pochodnię moją; Pan, Bóg mój, oświeca ciemności moje

Portret użytkownika Goku

Też zawsze uważałem że obrazy

Też zawsze uważałem że obrazy i krzyże nic z Bogiem wspólnego nie mają, choć ostatnio noszę mały krzyż (oczywiście bez przybitego Chrystusa, bo przybili go skorwysyny na wieki do tego krzyża ) i tak się zastanawiam czy dobrze robię, nigdy się nie modłę nad jakimiś obrazami krzyżami, bardziej chodzi mi i to że się nie wstydzę swojej wiary (Chrześcijaństwa, tak wiem znakiem Chrześcijan jest ryba, ale niestety mało kto tak naprawdę to wie, może inaczej to okresle nie wstydzę się Chrystusa)

 

 

Portret użytkownika Tomasz123

Do Goku.Księga Powtórzonego

Do Goku.Księga Powtórzonego Prawa 4;15- 19 BP:" (15) Strzeżcie się więc pilnie - bo nie widzieliście żadnej postaci w dniu, w którym Jahwe przemówił do was na Chorebie spośród ognia - (16)abyście się nie sprzeniewierzyli, wykonując dla siebie rzeźby przedstawiające jakąkolwiek podobiznę: postać mężczyzny albo kobiety, (17)obraz jakiegokolwiek zwierzęcia żyjącego na ziemi [czy] jakiegoś ptaka latającego pod niebem, (18) obraz jakiegoś płaza, pełzającego po ziemi, czy wyobrażenie jakiejś ryby, żyjącej w wodach pod powierzchnią ziemi. (19)Spoglądając więc w niebo i widząc słońce, księżyc i gwiazdy, cały zastęp niebieski, nie daj się uwieść do oddawania im czci i do służenia im! Twój Bóg, Jahwe, dał je w udziale wszystkim ludom pod niebem"                             cytat ze Starego Testamentu

"(17) Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. (18)Zaprawdę, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą i dopóki nie wypełni się wszystko, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie. (19)Ktokolwiek więc zniósłby jeden z tych przepisów, choćby najmniejszy, i tak nauczał ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto by ich przestrzegał i nauczał tego, ten będzie wielki w królestwie niebieskim." 

Słowa Pana Jezusa Chrystusa w Ewangelii Mateusza 5;17-19 BP.

Masz wg mnie zupełną rację,że nie modlisz się do obrazów.Krzyżyk też nie jest potrzebny,ponieważ Pan Jezus podał znak rozpoznawczy swoich naśladowców.Tym znakiem miała być miłość panująca wśród nich.Pozdrawiam.

Skomentuj