Papież Benedykt XVI skrytykował plany papieża Franciszka w zakresie porzucenia celibatu księży

Kategorie: 

Źródło: dreamstime.com

Ostatnie postępowe zapędy papieża Franciszka, zostały skomentowane przez drugiego papieża, Benedykta XVI. Być może nie do końca świadomie wdał się on w polemikę z obecnym papiężem krytykując obwieszczony po Synodzie Amazońskim plan zakończenia wymogu celibatu księży. 

 

Tak przynajmniej odebrano ewidentną obronę celibatu w książce pod tytułem "Z głębi naszych serc", którą Benedykt XVI napisał z kardynałem Robertem Sarahem z afrykańskiej Gwinei, który jest też prefektem watykańskiej Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Publikacja jeszcze się nie ukazała, ale wzbudziła już wielkie zamieszanie, bo została odebrana jako napomnienie dla papieża Franciszka, który ostatnio wyraźnie opowiada się za zakończeniem okresu celibatu w Kościele Katolickim, co jest formalnie motywowane niedoborem księży. 

 

Watykańscy specjaliści zaczęli już przeciwdziałać temu kryzysowi sugerując, że 92 letni papież Benedykt XVI nie wie co się z nim dzieje, całymi dniami śpi i w chwilach świadomości jest manipulowany przez złych doradców, w domyśle kardynała Saraha. Papież senior widząc skutki popularyzacji jego opinii o celibacie, lub na skutek jakichś nacisków, zareagował już na ta sytuację prosząc o usunięcie go z listy współautorów książki. Jednak nawet jeśli tak się stanie, to nie będzie znaczyło, że nie napisał tego co napisał, więc de facto były papież i tak skrytykował podejście do tradycji kościoła przez jego następcę.

Przyczyną takich nieporozumień jest niewątpliwie dziwna sytuacja w której de facto mamy dwóch papieży i zaczęli się oni fundamentalnie różnić w zakresie wizji katolicyzmu. Papież Benedykt XVI abdykował w 2013 roku, co zszokowało wiernych. Przyczyny tej decyzji do dzisiaj stanowią wielką tajemnicę. Padają liczne sugestie, że papież został zmuszony do odejścia. Nigdy tego nie potwierdził informując tylko, że wycofuje się z życia publicznego i bedzie pozostawał "ukryty przed światem". Jednak ta polemika na temat celibatu wskazuje, że świadomie czy nie, nie do końca mu się to udało.

Może po prostu zrozumiał jak daleko posunął sie modernizm w Kościele Katolickim za pontyfikatu papieża Franciszka. Być może Benedykt XVI dowiedział się na przykłads o watykańskich procesjach z pogańskimi bożkami symbolizującymi Matkę Ziemię? Może dlatego papież przekazał kardynałowi Sarahowi swoje teksty na temat sensowności celibatu i powiedział żeby ten zrobił z tym taki użytek jaki uważa. Ten wybrał publikację w formie wspólnej książki.

Umieszczone w niej wystąpienie poprzedniego papieża na temat celibatu można też rozpatrywać jako głos przeciwny wobec zmian proponowanych przez papieża Franciszka i wspierających go postępowych kardynałów, którzy odgrywali dominującą rolę w Synodzie Amazońskim. Nie brakuje też  opinii, że Kościół przeobrażony przez Synod Amazoński nie będzie już katolicki tylko stanie się jakąś dziwną nową wiarą udającą Katolicyzm.

 

 

 

 

Ocena: 

Średnio: 5 (1 vote)
Opublikował: admin
Portret użytkownika admin

Redaktor naczelny i założyciel portalu zmianynaziemi.pl a także innemedium.pl oraz wielu innych. Specjalizuje się w tematyce naukowej ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń dla świata. Zwolennik libertarianizmu co często wprost wynika z jego felietonów na tematy bieżące. Admina można również czytać na Twitterze   @lecterro


Komentarze

Portret użytkownika znawca

Socjalizm w papiestwie.

Socjalizm w papiestwie.

Benedykt XVI symbolizuje tradycjonalistyczne podejście pośród głów kościoła katolickiego - nie tylko nie chce zgodzić się na to aby księża mogli posiadać małżonki ale uważa wprost katolicyzm - za osobną religię od chrześcijańskiej, a przecież chrześcijaństwo to nie tylko katolicyzm ale również np. kalwinizm i luteranizm oraz anabaptyzm, czy grekokatolicy i prawosławie.

Obecny Papież Franciszek proponuje by znieść obowiązek celibatu księży. W wierzeniach zachodnich Chrześcijan, kapłan może posiadać żonę, z kolei obecnemu papieżowi wcale nie rozchodzi się o to aby unifikować religię z systemem polityczno-gospodarczo-społecznym. Dowodów na to jest sporo - od jego wypowiedzi nt. prymatu socjalizmu w gospodarce, aż po dziwaczne poglądy ultra pro-ekologiczne.

Taki dualizm w działaniu dostojników kościelnych, nazywa się socjalizmem. Socjalizm zawsze bazował na jaskrawym i przeciwstawnym/przeciwnym do siebie, rozdwojeniu życia publicznego, a nawet i życia prywatnego. 

Większość papieży reprezentuje socjalizm - np. nie wdrażali oni w życie nauk Św. Tomasza z Akwinu, który wręcz nakazywał wolność, a nie tylko ją preferował - jako bazę do organizacji życia ludzkiego. Według Św. Tomasza wolność to m.in. ekonomicznie ustanowiona swoboda świadczenia usług gospodarczych, możliwość bicia monety o realnej wartości (w dawnych czasach władcy psuli realną wartość środka płatniczego, poprzez zmniejszanie ilości srebra i złota w monecie, a ubytki nakazywali zastępować cyną lub miedzią), czy też swoboda interpretacji prawnej wobec świadczonych usług i produkcji towarów z sektora społeczno-gospodarczego.

System wolnorynkowy NATO to nie jest gospodarka centralnie planowana ZSRR. W porównaniu do obydwu modeli, sozialstaat EU nigdy nie był i dalej nie jest zdolny do bycia geopolityczną potęgą.

Portret użytkownika Kwazar

Dlatego, że ja tego

Dlatego, że ja tego establishmentu koszulkowego nigdy nie zrozumię,głosu nie zabieram i usuwam się w cień.Z drugiej strony i od dawna tylko patrzę.Patrzę i się zastanawiam. Czy jest coś pośród nich co i moje serce by porwało w końcu? Tam nie ma nic ! Nic ! Nie znajduję ani logiki ani Boga zobaczyłem posród nich.Nigdy nie zobaczyłem ich łączności ducha i królestwa niebieskiego :) 

Portret użytkownika Tomasz 123

To jest niepojęte .Jak ktoś

To jest niepojęte .Jak ktoś ,kto uważa ,że dobrze zna Biblię(Pismo Święte) ,może przekonywać ,że przymusowy celibat wynika z Biblii?

-1 list do Tymoteusza 4;1-3BT:"(1) Duch zaś otwarcie mówi, że w czasach ostatnich niektórzy odpadną od wiary, skłaniając się ku duchom zwodniczym i ku naukom demonów. (2) [Stanie się to] przez takich, którzy obłudnie kłamią, mają własne sumienie napiętnowane. (3) Zabraniają oni wchodzić w związki małżeńskie, [nakazują] powstrzymywać się od pokarmów, które Bóg stworzył, aby je przyjmowali z dziękczynieniem wierzący i ci, którzy poznali prawdę." 

-1list do Koryntian 7;8,9BP:"(8) Tym zaś, którzy nie wstąpili w związki małżeńskie, oraz tym, którzy już owdowieli, mówię: dobrze będzie, jeśli pozostaną jak i ja. (9) Jeśli jednak nie są powściągliwi, niech wstąpią w związki małżeńskie. Lepiej jest bowiem zawrzeć małżeństwo, niż płonąć ogniem pożądliwości.                                                                                          Apostoł Paweł i Pan Jezus Chrystus zachęcali do pozostawania w stanie wolnym ,ale absolutnie nie zmuszali do tego,jak niektórzy ludzie "skłaniając się ku duchom zwodniczym i ku naukom demonów."

-1list do Tymoteusza 3;2-5BP:"(2) A zatem - biskupem ma być człowiek bez zarzutu, mąż jednej żony, trzeźwy, skromny, przyzwoity, gościnny, przykładny, (3) nie upijający się, nie awanturnik, ale człowiek łagodny, niekłótliwy, niechciwy pieniędzy. (4) Niech umie dobrze kierować własnym domem, utrzymując dzieci w posłuszeństwie i wszelkiej przyzwoitości. (5) Bo kto własnym domem nie umie kierować, jakżeż potrafi dbać o Kościół Boży?"                                                 Biskup (łac. episcopus z gr. ἐπίσκοπος episkopos: nadzorca, opiekun)

-1list do Tymoteusza 3;12BP:"(12) Diakoni niech będą mężami jednej żony, niech dobrze kierują dziećmi i własnymi domami. "                                                                                                                                                                                                Diakonat (gr. διάκονος diákonos ‘sługa’)

-list do Tytusa 1;5-9:"(5) W tym celu zostawiłem cię na Krecie, byś zaległe sprawy należycie załatwił i ustanowił w każdym mieście prezbiterów. Jak ci zarządziłem, [może nim zostać], (6) jeśli ktoś jest nienaganny, mąż jednej żony, mający dzieci wierzące, nie obwiniane o rozpustę lub niekarność. (7) Biskup bowiem winien być, jako włodarz Boży, człowiekiem nienagannym, niezarozumiałym, nieskłonnym do gniewu, nieskorym do pijaństwa i awantur, nie chciwym brudnego zysku, (8) lecz gościnnym, miłującym dobro, rozsądnym, sprawiedliwym, pobożnym, powściągliwym, (9) przestrzegającym niezawodnej wykładni nauki, aby przekazując zdrową naukę, mógł udzielać upomnień i przekonywać opornych. 

-1list do Koryntian 7;36,38BP:" (36) Jeżeli jednak ktoś uważa, że nie postępuje uczciwie wobec powierzonej jego opiece dziewicy, widząc jak przekracza ona wiek odpowiedni do zawarcia małżeństwa, niech czyni, co chce. Nie grzeszy. Niech się pobierają. (38) Tak więc dobrze czyni, kto poślubia swoją dziewicę, a jeszcze lepiej ten, kto jej nie poślubia. "

-list do Hebrajczyków 13;4BT:"(4) We czci niech będzie małżeństwo pod każdym względem i łoże nieskalane, gdyż rozpustników i cudzołożników osądzi Bóg."

 

Portret użytkownika Popiół z feniksa

Pokaż mi jednego księdza

Pokaż mi jednego księdza przymuszonego do swego stanu kapłańskiego , a  potem ślepcze , ględź cos o " przymusowej bezżeności " !!!  . Kapłan który nie zachowuje celibatu , to kapłon a nie kapłan ! .

Portret użytkownika Tomasz 123

Do Popiół z feniksa.Ja nigdy

Do Popiół z feniksa.Ja nigdy nie twierdziłem i nie twierdzę ,że młodzi chłopcy są zmuszani do bycia kapłanami katolickimi,czyli księżmi.Nie przypisuj mi twierdzeń ,których nie wypowiedziałem.W chrześcijaństwie w ogóle nie powinno  być kapłanów,ponieważ  kapłanem( arcykapłanem )jest Pan Jezus Chrystus.

- List do Hebrajczyków 7,14-17BT:"(14) Wiadomo przecież, że nasz Pan wyszedł z pokolenia Judy, a Mojżesz nic nie wspomniał o kapłanach z tego pokolenia. (15) Jest to jeszcze bardziej oczywiste i wskutek tego, że na podobieństwo Melchizedeka występuje inny kapłan, (16) który stał się takim nie według przepisu prawa cielesnego, ale według siły niezniszczalnego życia. (17) Dane Mu jest bowiem takie świadectwo: Ty jesteś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka."

- List do Hebrajczyków 6;20BT:" (20) gdzie Jezus poprzednik wszedł za nas, stawszy się arcykapłanem na wieki na wzór Melchizedeka."

Natomiast naśladowcy Pana Jezusa mieli być braćmi:

Ew Mateusza 23;1-8BT:"(1) Wówczas przemówił Jezus do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: (2) Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. (3) Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. (4) Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. (5) Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. (6) Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. (7) Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich Rabbi. (8) Otóż wy nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście.

Nie ma potrzeby w chrześcijaństwie odprawiać jakichkolwiek obrzędów,ponieważ Pan Jezus złożył ofiarę raz na zawsze.

- list do Hebrajczyków 9;11-14BT:"(11) Ale Chrystus, zjawiwszy się jako arcykapłan dóbr przyszłych, przez wyższy i doskonalszy, i nie ręką - to jest nie na tym świecie - uczyniony przybytek, (12) ani nie przez krew kozłów i cielców, lecz przez własną krew wszedł raz na zawsze do Miejsca Świętego, zdobywszy wieczne odkupienie. (13) Jeśli bowiem krew kozłów i cielców oraz popiół z krowy, którymi skrapia się zanieczyszczonych, sprawiają oczyszczenie ciała, (14) to o ile bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego złożył Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarę, oczyści wasze sumienia z martwych uczynków, abyście służyć mogli Bogu żywemu.

- list do Hebrajczyków 9;24,28BT:"(24) Chrystus bowiem wszedł nie do świątyni, zbudowanej rękami ludzkimi, będącej odbiciem prawdziwej /świątyni/, ale do samego nieba, aby teraz wstawiać się za nami przed obliczem Boga, (28) tak Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu, drugi raz ukaże się nie w związku z grzechem, lecz dla zbawienia tych, którzy Go oczekują."

Pan Jezus nie zjawia się w postaci wafelka ,by jakiś grzeszny człowiek (kapłan) kilka razy dziennie Go "ofarował "ludziom do zjedzenia,ponieważ został ofiarowany raz na zawsze.Przaśny chleb i wino z winogron upamiętniają ofiarę Jezusa Chrystusa  i może je podawać dowolny Chrześcijanin.

Portret użytkownika Popiół z feniksa

Te wszystkie pozorne

Te wszystkie pozorne argumenty wsuwane w przez sekciarzy i heretyków z powodu płytkiego rozumienia słowa Bożego , słyszałem dziesiątki , jak nie setki razy , więc nie wklejaj tutaj wersów (bicie piany !)które znam na pamięć i rozumiem najgłebiej jak tylko można , czego nie można powiiedzieć o tobie ! . Jak w ogóle ktoś tak ograniczony , kto nie widzi zależności między swim zarzutem względem katolików ,a moim wpisem , bierze się za  odczytywanie znaczenia i głebi słowa Bożego ?!. Oto twój zarzut ; " To jest niepojęte .Jak ktoś ,kto uważa ,że dobrze zna Biblię(Pismo Święte) ,może przekonywać ,że przymusowy celibat wynika z Biblii?" . Imputujesz i sugerujesz tutaj , że celibat który wprowadził kościół katolicki dla osób duchownych(innym osobom nie narzuca ) ,  jest " przymusowy " . Młody człowiek który chce przyjąć powłołanie do życia konsekrowanego , czyni to świdomie i z wolnej woli  uwzgleniając wynogi tego stanu - to zaprzeczenie twojej imputacji o " przymusowym celibacie " . Gdy Jezus powiedział przy nauce o dobrowolnej bezżenności " Kto może pojać , niech pojmuje  !" - znaczyło nie tylko " kto może zrozumieć ,  niech rozumie " , ale i " kto może przyjąć (ten stan bezżenności ) niech przyjmuje " . Tak jak " pojmuje"  się np. kobietę za żonę ! .Oosba która niczym nie wyróżnia się pośród wiernych a szczególnie tym celibatem , to taki sam facet jak ja , tylko  że trochę słabiej oczytany i wtajemniczony w słowo Boże- więc po co ja bym miał go chodzić słuchać ?!. Albo łożyć na jego utrzymanie ? . On ma być jak dziewica , bo inaczej konsekracja chleba i wina , jest dopiero w tych , którzy spożyją te komunikanty (z wiarą! ).Heretyka nikt przekona , ale piszę to dla tych , który taki kacerz jak ty ,  zwodzi !. Pobiegłeś to czynić jak podobni tobie odszczepieńcy , nawet nie rozumiejąc , co znaczą te słowa Jezusa ; "  Odpowiedział im: «Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, 8 ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami6 w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi " . Świadek to nie osoba zaczepiająca na ulicy lub nachodząca ludzi w domu , ale uczestnik ! .Tutaj ślepcze : " moim świadkami " czyli uczestnikami Chrystusa - w tym także ,  jako kapłana ofiary wieczystej ! . Świadczyć bowiem znaczy " udzielać " , tak jak np. firma l świadczy usługi !. I tak kapłan uczestniczy w kapłaństwie Chrystusa podczas Eucharystii , i w niej udziela ludowi Chrystusa pod postacią Ciała i Krwi  Chrystusa . A co do twojego " wafelka " , to zacytuję to : "  Dlatego też kto spożywa chleb lub pije kielich Pański niegodnie, winny będzie Ciała i Krwi Pańskiej12.
28 Niech przeto człowiek baczy na siebie samego, spożywając ten chleb i pijąc z tego kielicha. 29 Kto bowiem spożywa i pije nie zważając na Ciało [Pańskie]13, wyrok sobie spożywa i pije. 30 Dlatego to właśnie wielu wśród was słabych i chorych i wielu też umarło. " . To pajacu ,  " symbol" czy też " pamiatkę"  można spożyć niegodnie ?! . Każdy człowiek w którym jest prawda , znajdzie tutaj potwierdzenie realnej obecności Chrystusa w konsekrowanym chlebie i winie ! . W tobie jej nie ma , tylko " kwas faryzeuszy " (przewrotne nauki ducha fałszu ) !.

Portret użytkownika Tomasz123

Do Popiół z feniksa.Już sama

Do Popiół z feniksa.Już sama Twoja agresja świadczy o tym ,że nie jesteś uczniem Pana Jezusa i chrześcijaninem.Dodać do tego należy całkowite lekceważenie Słowa Bożego (Biblii).Już to jest wystarczjący powód ,by Ci nie odpowiadać,ani teraz ,ani później.Wspomnę tylko na koniec ,że nie wypowiadałem się lekceważąco o uroczystości upamiętniającej śmierć Pana Jezusa obchodzonej raz w roku w okresie Paschy żydowskiej,na której spożywa się przaśny chleb i wino z winogron.Jak najbardziej uważam ,że chleb i wino symbolizujące ciało i krew Chrystusa powinny spożywać tylko osoby ,które są godne tego pod względem duchowym.Jednak podawać te produkty może każdy wierny Chrześcijanin ,bo wszyscy jesteśmy braćmi.A że ktoś sobie wymyślił na przekór Biblii specjalną klasę ludzi do podawania wafelków kilka razy dziennie,zamiast chleba i wina raz w roku ,to jest jego i jego naśladowców problem.Kończę tym samym wszelkie dyskusje z Tobą,dlatego ,że wymaga tego ode mnie mój Pan Jezus Chrystus.

Portret użytkownika Popiół z feniksa

Człowiek jest światynią , a

Człowiek jest światynią , a gdy z tej światyni duch fałszu czyni jaskinię zbójców , to Jezus pokazał co należy ucznić . W dyskusji takim skręconym powrozem jest ostra polemika i bicz słowa . To nie agresja , tylko naśladowanie Mistrza i Nauczyciela , obłudniku ! . Twój chleb przaśny i wino to marne  wiktuały , którym nie należy się żadna " godność , bowiem nie są konsekrowane - to zwykły chleb i wino , i nie można ich spożyc niegodnie ! . Choćby je spożywał największy  rozpustnik i  zbir  . Z okazji "  pamiątki " czy jako przekąska z zapitką .

Portret użytkownika Nietędydroga2020

Tworzycie alternatywną

Tworzycie alternatywną rzeczywistość wychwalając książkę (kodowa nazwa) Biblia, z dumą cytujecie wersety nic z tego nie rozumiejąc?! Wszystko jest tak przekłamane... Mędrzec Słowiański - znany skądinąd - nazywany Jezusem został zamordowany przez żydów /chazarów robiąc z niego Boga syna nienawistnego, zazdrosnego Jahwe. Widzicie moi mili historia przedstawia się zgoła inaczej  Wink

Portret użytkownika Alien1974

.............................

........................................ Miriam i Josef vel Tyberiusz Juliusz_Abdes Pantera mieli siedmioro dzieci, o czym wspomina Ewangelia Mateusza. Celibat obowiązywał Żydów, ale tylko w czasie, gdy kobieta miała menstruacje, bo w tym stanie wg Żydów kobieta  była nieczysta, podobno aż do tego stopnia, że mąż nie mógł jej nawet dotknąć. Jezus miał żonę Marię Magdalenę, ale Kościół Kat...olicki zadał sobie wiele trudu by wymazać ten fakt z historii. A Niewiasta obleczina w Słońce i 12 gwiazd pod jej stopami, to symbol prawdziwego Kościoła Jezusa Chrystusa, który nastanie po upadku watykańskiej NIERZĄDNICY, czyli po upadku Kościoła Kat...olickiego. 

Portret użytkownika MiamiVibe

Zabawa we władzę skrzywionych

Zabawa we władzę skrzywionych psychicznie ludzi z demencją starczą, myślących, że to co dla nich byłoby dobre +- 60 lat temu, będzie dobre dla młodszych, a młodsi nielepsi, wybierający ciągle zdemenciałych starców Smile Tak samo jest w polskim rządzie, banda dziadów chcąca tu zrobić PRL 2.0 bo im było dobrze w tamtych czasach XD A co do celibatu, to mam tylko 3 wyrazy: patologia i wynaturzenie oraz sodoma... typowa mentalność ludzka, szukanie na siłę władców, bogów i króli oraz niewiara w siebie. Dziadzia w rządach i na chmurce w niebie Smile

Portret użytkownika Illuminat13

Serafini – Boży żar miłości

Serafini – Boży żar miłości

Serafini zajmują najwyższe miejsce w anielskiej hierarchii.

Znajdują się najbliżej Boskiej chwały, chociaż tworzą najmniej liczną grupę.

Są najdoskonalszymi przyjaciółmi Boga.

Po raz pierwszy wzmianka o serafinach pojawia się w Biblii w Starym Testamencie, gdzie prorok Izajasz wspomina: „[…] ujrzałem Pana siedzącego na wysokim i wyniosłym tronie, a tren Jego szaty wypełniał świątynię. Serafiny stały ponad Nim; każdy z nich miał po sześć skrzydeł. I wołał jeden do drugiego: Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały   https://www.tajemnice-swiata.pl/cherubini-i-serafini/      https://www.youtube.com/watch?v=NoESRix9w3Q   cale szczescie ze niedlugo koniec swiata bo w tym zaklamanym ziemskim syfie nie da sie zyc z durniami

4 Niemożliwe jest3 bowiem tych - którzy raz zostali oświeceni, a nawet zakosztowali daru niebieskiego

Portret użytkownika Popiół z feniksa

Marny z ciebie iluminat ,

Marny z ciebie iluminat , skoro nie wiesz , że najwyżej w anielskiej hierarchi stoją cheruby ( nie mylić z cherubinami) . Cheruby są władcami dziedzin Dzieł Boga . I też mają 6 skrzydeł - 3 pary . Skrzydła nie służą do latania lecz są czyms w rodzaju zasobnika atrybutów .

Strony

Skomentuj