ONZ chce stworzyć świat bez granic dla migracji

Kategorie: 

Źródło: ONZ

Już w grudniu odbędzie się głosowanie w sprawie formalnego przyjęcia Światowego Paktu ws. Migracji. Niektóre państwa już zapowiedziały, że odrzucą ten niebezpieczny dokument, lecz zdecydowana większość krajów członkowskich ONZ zamierza go podpisać i przestrzegać zawartych w nim ustaleń.

 

Porozumienie, nazywane Światowym Paktem dla Bezpiecznej, Uporządkowanej i Regularnej Migracji, choć jest niewiążące, uznaje, że migracja jest prawem człowieka i wynosi tę kwestię na skalę globalną.

 

Należy tu zaznaczyć, że dokument nie mówi o uchodźcach wojennych, czy osobach, które uciekają z jednego kraju np. z przyczyn politycznych i ubiegają się o azyl w drugim. Pakt ONZ dotyczy wszelkiej możliwej migracji, w tym migracji ekonomicznej, oraz uznaje, że każdy ma do niej prawo, a poszczególne państwa mają ją respektować i chronić.

„Uchodźcy i migranci mają prawo do tych samych powszechnych praw człowieka i podstawowych wolności, które muszą być szanowane, chronione i spełniane przez cały czas.”

Porozumienie to zawiera 23 cele, które państwa sygnatariusze powinny zrealizować. Jeden z nich, punkt nr 3, wymaga, aby uruchomiono i udostępniono strony internetowe, w których pojawią się wszystkie najważniejsze informacje, dotyczące między innymi polityki migracyjnej danego państwa, prawa, możliwości zatrudnienia się oraz warunków życia. Bazy danych mają pozwolić migrantom na wybór dowolnego kraju, w którym będą chcieli się osiedlić.

„Uruchomienie i upublicznienie scentralizowanej i publicznie dostępnej krajowej strony internetowej, aby udostępnić informacje o legalnych opcjach migracji, takich jak prawa i polityka migracyjna kraju, wymagania wizowe, formalności związane z wnioskami, opłaty i kryteria konwersji, wymagania dotyczące pozwoleń na pracę, wymagania dotyczące kwalifikacji zawodowych, ocena wiarygodności i równoważności, możliwości szkolenia i nauki, koszty i warunki życia, w celu poinformowania o decyzjach migrantów.”

Zgodnie z punktem nr 16, państwa muszą respektować kulturę, tradycje i zwyczaje imigrantów, promować akceptację różnorodności i integrować obcokrajowców ze społeczeństwem. Rządy muszą także zapewnić im „godną pracę”, dostęp do edukacji i opieki zdrowotnej oraz możliwość sprowadzania rodzin. Dalej czytamy obowiązku wspierania wielokulturowości poprzez sport, muzykę, sztukę i inne wydarzenia społeczne.

„Promować wzajemny szacunek dla kultur, tradycji i obyczajów społeczności docelowych oraz imigrantów poprzez wymianę i wdrażanie najlepszych praktyk w zakresie polityk integracyjnych, programów i działań, w tym sposobów promowania akceptacji różnorodności oraz ułatwiania spójności społecznej i integracji.”

„Wspieranie działalności wielokulturowej poprzez sport, muzykę, sztuki, festiwale kulinarne, wolontariat i inne wydarzenia społeczne, które ułatwią wzajemne zrozumienie i docenienie kultur migranckich i społeczności docelowych.”

Równie niepokojący jest punkt nr 17, który zakłada promowanie i wspieranie mediów poprawnych politycznie oraz wycofywanie środków publicznych i wsparcia dla tych, które szerzą nietolerancję, ksenofobię i rasizm wobec imigrantów. Zaproponowano również wprowadzenie ustaw, które pozwolą karać za „zbrodnie nienawiści” przeciwko imigrantom, oraz zapewnienie szkoleń dla organów ścigania i urzędników celem zapobiegania i reagowania na wszelkie akty przemocy przeciwko imigrantom. Punkt ten postuluje walkę z wszelkimi przejawami nienawiści lub niechęci do imigrantów.

„Uchwalenie, wdrożenie lub utrzymanie ustawodawstwa, które będzie karać zbrodnie nienawiści i zaostrzone przestępstwa z nienawiści skierowane do imigrantów, a także szkolić organy ścigania i innych urzędników publicznych w celu rozpoznawania, zapobiegania i reagowania na takie zbrodnie i inne akty przemocy skierowane do migrantów, jak również w celu zapewnienia opieki medycznej, pomocy prawnej i psychospołecznej dla ofiar.”

„Promowanie niezależnego, obiektywnego i jakościowego raportowania mediów, w tym informacji w internecie, w tym przez uwrażliwianie i edukowanie specjalistów od mediów na kwestie związane z migracją i terminologię, inwestowanie w standardy sprawozdawczości etycznej i reklamę oraz zatrzymywanie alokacji środków publicznych lub wsparcia materialnego dla mediów, które systematycznie promują nietolerancję, ksenofobię, rasizm i inne formy dyskryminacji wobec migrantów, przy pełnym poszanowaniu wolności mediów.”

Światowy Pakt dla Bezpiecznej, Uporządkowanej i Regularnej Migracji można podsumować krótko – jest korzystny dla imigrantów a zarazem niebezpieczny dla państw i jego rodowitych mieszkańców. Wystarczy spojrzeć na problemy, z jakimi już dziś zmaga się Europa, gdzie imigranci nie integrują się, tworzą równoległe społeczeństwa i dochodzi do różnych konfliktów.

 

Co więcej, dokument ONZ głosi, że państwa i jego mieszkańcy mają tolerować wszystkie kultury i religie, a tymczasem islam, który agresywnie rozprzestrzenia się po Europie właśnie dzięki imigracji, nie toleruje chrześcijaństwa. Pamiętajmy również, że gdy nielegalna migracja stanie się legalną i promowaną przez państwa, na pomoc dla obcokrajowców będą oczywiście składać się podatnicy.

 

Światowy Pakt dla Bezpiecznej, Uporządkowanej i Regularnej Migracji sprzyja globalizacji, jest krokiem ku zniesieniu granic i zaprowadzeniu globalnego porządku. Głosowanie nad tym dokumentem i jego przyjęcie nastąpi już w grudniu, ale jego treść nie jest szeroko omawiana i można śmiało założyć, że zdecydowana większość Polaków, a także mieszkańców innych państw, nawet nie ma pojęcia, co zawiera ten tekst. Dlatego bez zgody opinii publicznej, wyrażonej na drodze referendum, poprzedzonym odpowiednią kampanią informacyjną, nie powinien być przyjmowany. Powinien trafić do kosza.

 

Dokument: https://www.un.org/pga/72/wp-content/uploads/sites/51/2018/07/migration.pdf

Ocena: 

5
Średnio: 5 (2 votes)
Opublikował: John Moll
Portret użytkownika John Moll

Redaktor współpracujący z portalem zmianynaziemi.pl niemal od samego początku jego istnienia. Specjalizuje się w wiadomościach naukowych oraz w problematyce Bliskiego Wschodu


Komentarze

Portret użytkownika Bolek

O tym co piszesz to się

O tym co piszesz to się nazywa utopia . By był możliwy świat bez granic to po pierwsze na całym zamieszkałym świecie muszą być wyrównanie dysproporcje gospodarcze. Po drugie zakaz wyznawania religii muzułmańskiej, ta grupa wyznaniowa nie integruje się i wpływa destrukcyjnie na struktury władzy wręcz je zastępuje . Następuje obecnie przyspieszona islamizacja krajów na wschodzie Azji i na południe Afryki. A za kilkadziesiąt lat islam owładnie Europę. I co zrobi z tą grupą ludzi światowy rząd wytraci w obozach zagłady to już robił Hitler a może z edukuje z wynikami jak w Europie zachodniej. Nie wykonywalne.

Portret użytkownika inzynier magister

wyszli z ukrycia ! to jest

wyszli z ukrycia ! to jest jawne nawoływanie do wojny, rozruchów i walki ideologicznej ! Straszne czasy nadchodzą ! Ciekawe kiedy zniszczą watykan, tak jak to jest w przepowiedni Maryi z Fatimy i innych przepowiedni Matki Boskiej ?! "Gdy usłyszał słowa papieża: „Proszę o miłosierdzie dla Polski”, wszedł do pokoju i ujrzał Ojca św. trzymającego twarz ukrytą w dłoniach. Z jego oczu spływały łzy. Dotknął papieskiego ramienia, pytając: „Czy Waszej Świątobliwości coś się stało?” Po chwili milczenia papież odpowiedział: „Nie, nic mi nie jest ! – To dlaczego, Ojczę święty płaczesz? zapytał ks. Dziwisz. – „Gdybyś ty widział to, co ja ujrzałem, też byś zapłakał”.Można się tylko domyślać, że Najświętsza Maryja Panna objawiła papieżowi, przyszłe i jak się wydaje tragiczne losy świata i Polski.Po tej dramatycznej wizji, papież Jan Paweł II, poprosił o przetłumaczenie z orginału portugalskiego pełnego tekstu siostry Łucji: Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej."

Ojcem Mieszka był, według niego, Siemomysł, dziadem Lestek, a pradziadem Siemowit. Z pierwszą żoną, Dobrawą, miał Mieszko syna Bolesława i córkę.

Portret użytkownika Arek

Inżynierze magistrze, w

Inżynierze magistrze, w jednym komentarzu tyle herezji jak ci nie wstyd ?

1. Manifestacje fatimskie to objawienia demoniczne.

2. Marka boska- kto? Jezus to nie bóg tylko jego syn. Więc Maria (po katolicku Ma-ryja) to nie matka boga tylko po prostu matka Jezusa. Bo co to za bóg który sie rodzi a potem umiera. 

3. Papież to nie żaden ojciec a tym bardziej święty, no chyba, że dostaje jakieś laurki na dzień ojca tylko się nimi nie chwali Wink A święty bo sam tak o sobie mów, albo jego koledzy tak ustalili? 

4. Najświętsza Ma-ryja panna - Maria z biblii miała wiele dzieci po Jezusie więc panienką była tylko przed ślubem z Józefem. 

5. Te objawienie papieżowi to typowa projekcja astralna. 

Widzę u ciebie katolickie wychowanie ale czemu biblii ty nie czytasz to ja nie wiem. Może masz tylko ci służy jako podkładka pod stolik od telewizora aby się nie bujał ?

Portret użytkownika Zenek ;)

"Sarmata 13/11/2018 at 10:50

"Sarmata 13/11/2018 at 10:50

Przyjaciel żydów, Aron Duda, uważa za obraźliwe transparenty „Czysta Polska, biała Polska” i każe ścigać przez policję. Niedługo zabronią używać słów „naród polski”.

W tym UBeckim państwie piątej klepki wszystko działa tylko nie normalność.

Żydki tworzą nam tutaj państwo piątej klepki o nazwie Polin. Ten ubity przez nich samych (do dziś nie wiadomo jak i gdzie) i zrekonstruowany po 6 latach – do „w miarę całości” – i pochowany na Wawelu, jest założycielem nowej dynastii. Z czasem wykopią jak kukułka Piastów z Wawelu i za 300 lat nikt pod groźbą obozu koncentracyjnego bądź śmierci słowem nie piśnie o Słowianach. "

Strony

Skomentuj