Olbrzymie osuwisko w Chinach zmusiło mieszkańców do ewakuacji

Kategorie: 

Źródło: 神圣使命 (Youtube)

Olbrzymie osuwiska w chińskiej prowincji Hubei, wymusiło ewakuację 8 tysięcy mieszkańców okolicznych wiosek. Zablokowało ono przepływ lokalnej rzeki a nawet stworzyło olbrzymie jezioro osuwiskowe.

 

Ten rodzaj akwenu to jezioro zaporowe, powstające w wyniku zatamowania doliny rzecznej. Dzieje się tak zazwyczaj w wyniku ruchów masowych w tym między innymi osuwisk. Do zdarzenia z Chin, doszło jeszcze w ubiegłym tygodniu 21 lipca, w okolicach 21:30.

 

Olbrzymi blok skalny, spadł wtedy do rzeki Qingjiang w prefekturze Miao. W zaledwie godzinę później, blisko 1,5 miliona metrów sześciennych ziemi spłynęło po zboczach wprost do rzeki.


Łącznie 8397 mieszkańców okolicznych domostw zostało ewakuowanych. Władze Chin uważają, że przyczyna pojawinia się osuwisk, leży w ostatnich obfitych opadach deszczu. Ostrzeżenia przeciwpowodziowe zostały już wystosowane w prowincjach Jiangxi oraz Anhui. Do tej pory, powodzie w Chinach dotknęły milionów ludzi i uszkodziły blisko 30 tysięcy domostw. 

Ocena: 

5
Średnio: 5 (1 vote)
Opublikował: [email protected]
Portret użytkownika M@tis

Komentarze

Portret użytkownika Czasy ostateczne

Proroctwo 99

Proroctwo 99

JA, JAHWEH, MÓWIĘ: WY JESTEŚCIE NA ODLICZANIU WSTECZNYM MOJEJ CIERPLIWOŚCI!

Komentarz Elisabeth:

Pięć chińskich par miało zdjęcia ślubne wzięte podczas trzęsienia ziemi, które nawiedziło chiny 12-go maja i wszystkie uniknęły obrażeń. Miejscem zdjęcia było seminarium z poprzedniego wieku i ono zostało zniszczone.

JAHWEH często daje nam zdjęcia historyczne proroczych rzeczy. I to, jak sądzę, stało się podczas ostatniego trzęsienia ziemi w Chinach. I to zdjęcie pięciu panien młodych, które próbowały wypowiedzieć ślubne przysięgi, podczas, gdy nadeszło trzęsienie ziemi (Czy to nie jest interesujące, że było tam pięć panien młodych?) To jest obraz tego świata, który odrzuca BOGA JAHWEH, mówiąc w gruncie rzeczy: My będziemy jeść, pić i cieszyć się…. aż do samego końca! Fotografie pokazują piec panien młodych, stojących w zakłopotaniu po trzęsieniu. Ich ubrania są zbrudzone ziemią – i tam są resztki ruin, pył i brud wokoło….co za obraz tego świata! Biada temu światu, który naśmiewa się ze świętości życia, z aborcji, eutanazji, homoseksualizmu, i małżeństw tej samej płci. JAHWEH nie pozwoli się długo naśmiewać z SIEBIE. Biada narodom, które odwracają się plecami do tego jedynego, prawdziwego Stwórcy JAHWEH, i Mesjasza JAHUSZUA HA MASZIJACH, i naszej Cennej Matki RUACH HA KODESZ.

To jest ironiczne, że tam było Pięć Panien Młodych, stojących pośród zniszczenia, rozwalonego sanktuarium… to przypomina mi te Pięć Głupich Dziewic, jak jest powiedziane w przypowieści powiedzianej przez JAHUSZUA (JEZUSA), czekających na ich Oblubieńca, aby ich zabrał. JAHUSZUA nadchodzi, ale zabiera tylko te Pięć Mądrych Dziewic z dodatkową porcją oleju w swoich lampach. Przeczytajcie o trzęsieniu i zobaczcie te zdjęcia zrobione w Chinach,… ich suknie poplamione, podarte….zorganizowany kościół jest w ruinach.

Obudźcie się i zobaczcie, że to nie jest przypadek. Czytajcie Proroctwo i módlcie się i zobaczcie, że JAHWEH specjalnie wspomina Chiny i mówi, że to był Wyrok z Nieba i to, co zdarzyło się w Chinach, zdarzy się w Kalifornii i w innych stanach, państwach, i narodach, zwłaszcza w Ameryce, kiedy oni najmniej tego oczekują. 60 000 zabitych w Chinach i ciągle jeszcze liczą ofiary – to wiem z ostatnich reportaży. Przeczytajcie i zobaczcie, co o tym mówi JAHWEH. Módlcie się, żebyście byli godni uniknąć JEGO Gniewu, gdyż ON odlicza aż do dnia, kiedy JEGO Cierpliwość się skończy. I biada tej Ziemi, gdy to nadejdzie!

Nie dajcie się oszukać, gdyż JAHWEH nie da się z SIEBIE tak łatwo naigrawać! Ci, którzy to czynią – szatan się z nich śmieje, gdyż on zna cenę za czynienie tego. On płaci tę cenę przez wieczność.

Bo nadszedł Wielki Dzień JEGO gniewu, a któż zdoła się ostać? (Apokalipsy 6:17)

Apostoł Jan, w szóstym rozdziale Apokalipsy, ukazuje najbardziej tragiczną, płonną modlitwę w historii świata! Módlcie się teraz, kiedy modlitwy o litość mogą być jeszcze usłyszane! Ukorzcie się, nawróćcie, odwróćcie się od grzechu, kiedy jeszcze jest czas, gdyż jutro może być za późno!

Okrzyki, biadania, jęki, płacz, żądania, żałowanie i szepty – to wszystko będzie słychać w ten nadchodzący Dzień JAHWEH, kiedy Gniew i Wyrok Sądowy JAHWEH będzie zwolniony! Nawet góry i wyspy będą usunięte z ich miejsc.

Ale wtedy modlitwy i płacze grzesznych ludzi, mężczyzn i kobiet, będą niewystarczające – za mało, za późno!

Wszyscy bogaci i sławni aktorzy, aktorki, gospodarze programów radiowych, politycy włącznie z królami, prezydentami, rządcami innych krajów, zawierzyli kłamstwom diabla i naukowców i zawierzyli w swoje i innych ludzi umiejętności. Oni pokładają wiarę w pieniądze, że za pieniądze można wszystko kupić, ale oni dołącza do tych, którzy płaczą w trwodze. Oni będą wołać na spadające skały, aby spadły na nich, aby ukryły ich od Gniewu JAHWEH, i Jedno narodzonego SYNA JAHWEH, JEGO Imię JAHUSZUA HA MASZIJACH!

My jesteśmy pomiędzy tymi, którzy wierzą, że sąd JAHWEH jest pewny. Nie znamy dnia, ani godziny! Ale JAHWEH rzeczywiście wstrząśnie Ziemią jak nigdy przedtem, i ON odda ją jedynemu KRÓLOWI Wszechświata – JAHUSZUA ha MASZIJACH!

Zauważmy: My ominęliśmy imię osoby w tym proroczym Przekazie dla ich własnego bezpieczeństwa i ochrony. Elisabeth, ….., Kathrinyah modlili się za partnera, który zmaga się z posłuszeństwem dla JAHWEH. On jest nierówno sprzężony w małżeństwie, i on ściąga niebezpieczeństwo na wynalazek, jaki MAMA SZIKAINJAH dała mu, poprzez pozostawanie w tym nierówno sprzężonym małżeństwie. JAH powiedział, że wynalazek nie będzie ukończony, podczas, gdy on pozostaje w małżeństwie – małżeństwie, ale nie z woli JAHWEH.

I wkrótce, jak oni zaczęli się modlić, Kathrinyah usłyszała Słowo ‘Quicksand’, co oznacza ‘Ruchome Piaski’ i miała wizję mężczyzny tonącego w ruchomych piaskach. Ten brat wpadł w ruchome piaski. Kathrinyah zobaczyła później bloki betonowe na jego nogach. Elisabeth powiedziała, że on przyzwyczaił się do tych bloków i nie jest zdolny do poruszania się, ale zobaczyła w wizji olbrzymi młot w jego ręce, jeśli zdecyduje się go użyć i rozbić te betonowe bloki. To jest w jego mocy; on ma do wyboru, aby go użyć.

Poniżej jest komentarz z taśmy magnetofonowej:

Katherineyah: Ja czuję, że PAN pośle piorun i ON uderzy w ten beton.

Elisabeth: To jest Namaszczenie Ognia DUCHA SWIETEGO/RUACH ha, który teraz uderzy w ten beton w Imieniu JAHUSZUA HA MASZIJACH. Ale ponownie mówię, że on ma wybór – ja słyszę to wielokrotnie. On przyzwyczaił się do noszenia tych betonowych bloków i on przyzwyczaił się do bezruchu; on poczuł się komfortowo. On przyzwyczaił się do otrzymywania poleceń od jego żony tak samo jak i Gary. On przyzwyczaił się do tego, pomimo, że wie – on wie, co robić. On patrzy na innych, aby powiedzieli mu, co ma robić, chociaż on już zna odpowiedz. On wie, że nie ma powracać do pracy. On nie będzie mógł nigdy powiedzieć, że powiedziano mu: "Tak mówi JAHWEH", że nie miał powracać do pracy. Jego "pracą" był ten wynalazek. To żona dała mu polecenie powrócenia do pracy. Ona daje mu ultimatum i …..ty (Elisabeth rozpoczyna modlitwę w językach) masz jej powiedzieć, że zastraszanie i manipulacja na nic się nie przydadzą przeciw tobie.

Ona tak jest zaabsorbowana sprawą bezpieczeństwa. W gruncie rzeczy jest wypełniona wstydem; ona jest bardziej zainteresowana zrobieniem wrażenia na rodzicach, jej rodzinie. Ja nie wiem, czy to są w zasadzie jej rodzice, czy też ktoś, do kogo zwraca się po rodzicielską poradę, ale oni mówią: Czy on nie poszedł jeszcze do pracy? Jak dużo tego jeszcze będziesz znosić? Jest to wiec sprawa jej dumy.  Nie ma jej nigdzie… ja widzę książkę z pustą stroną. Nie ma jej nigdzie na twojej stronie. Ty chcesz, aby ona była na twojej stronie, ale nie ma jej tam nigdzie

Koniec komentarza.

 

 

******** Proroctwo ********
 

W Proroctwie 105 JAHWEH powiedział, aby zamieścić to poniższe Słowo Wstępne w każdym Proroctwie:

"JA ostrzegłem cię dawno temu, Elisabeth, aby nie nazwać tej Misji imieniem mężczyzny ani kobiety. Zanim jeszcze powstała ta Misja, JA włożyłem to w twojego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twoich ust. sGdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już zawiodło. To dzieje się dzięki Wiatrowi SZIKAINJAH CHWAŁY, który owiewa tę Ziemię - Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie jest [uczynione] twoim oddechem, bo w przeciwnym razie by zawiodło." (Księga Izajasza 42:8)

Koniec Słowa Wstępnego.

 

Kogo będziesz się bał, mówi JAHWEH, MÓJ umiłowany synu ………., kogo obawiasz się więcej? Kogo bardziej obawiasz się obrazić nieposłuszeństwem? Ty jesteś sprawdzany. (Księga Wyjścia 20:20, Zachariasza 13:9)

Nie ma nikogo, nikogo, nikogo, nikogo, nikogo, nikogo, nikogo pomiędzy Oblubienicą JAHUSZUA HA MASZIJACH, który nie byłby sprawdzany, aby zobaczyć komu bardziej boją się narazić, i lepiej niechaj to będę JA, JAHWEH, lepiej niechaj to będzie JAHUSZUA, wasz MESJASZ! – Czyż ON nie dał wam przykładu, i że odmówił bycia nieposłusznym JAHWEH; ON odrzucił nieposłuszeństwo wobec JEGO Niebiańskiego OJCA?

Tak mało jest czasu. JA wyplewiałem ich jeden po drugim, "nie ma już więcej darmowego przewozu!" JA powiedziałem wam. JA już odliczam MOJĄ Cierpliwość. Dlaczego, jak myślicie, dlaczego JA pytam was: Czy odliczacie Omer? (Księga Kapłańska 23:15-16)

(Komentarz: Miedzy Świętem Pesach, czyli Paschą, a Świętem Tygodni (hebr. Szawuot) trwa sefirat ha-omer. Słowo sefirat pochodzi od czasownika lispor, który znaczy liczyć. Sefirat omer znaczy odliczanie snopa. W rzeczywistości liczy się nie snopy lecz 50 dni lub 7 szabatów/tygodni do Świętą Tygodni.)

Ciąg dalszy Proroctwa:

Jeśli Nie możecie MNIE teraz słyszeć, to jak usłyszycie MNIE później? Ta Misja ma Namaszczenie, aby dać pragnienie ludziom, których imiona są zapisane w BARANKA Księdze Życia, aby usłyszeli MÓJ Głos, aby czynili MOJĄ Wolę, gdyż wy jesteście dla nich przykładem. Co uczynicie? ….. JA już teraz wiem.

Byłoby MI tak łatwo …….. uczynić to dla was łatwym sposobem, ale wtedy jakże byście mogli zaliczyć test? Jak udowodnilibyście posłuszeństwo? Jak udowodnilibyście, kogo bardziej miłujecie? To dotyczy teraz wszystkich mężczyzn i kobiet, którzy są w nierówno związanych małżeństwach – one nie zostały ustanowione MOJĄ Ręką! 

Co uczynicie, gdy nadejdzie czas Wielkiego Ucisku, i jeśli nie będziecie zasługiwać, aby być nazwanymi MOJĄ Oblubienicą, jeśli nie będziecie zasługiwać, aby być Oblubienicą JAHUSZUA? 

Gdyż pamiętajcie – cokolwiek należy do JAHUSZUA, jest MOJE. I cokolwiek jest MOJE, jest MOJEGO SYNA JAHUSZUA.

Co uczynicie, gdy zostaniecie pozostawieni? 

Czy będzie się opłacało? 

Gdyż ci sami, z którymi powiązaliście się, będą tymi samymi, którzy was zdradzą!

Co uczynicie? 

Wy myślicie, że teraz jest ciężko – wy nie macie pojęcia! Wtedy mężowie zdradzą żony i żony zdradzą mężów. Dzieci zdradzą rodziców i rodzice zdradzą dzieci. Nie będzie istniała lojalność. I tylko jedna rodzina będzie się liczyć – rodzina JAHUSZUA HA MASZIJACH! Wyłącznie im będziecie mogli zawierzyć! Nawet, gdy spotkacie obcego, to rozpoznacie, kim oni są. To będzie oczywiste dla wszystkich do zobaczenia.

A więc "………" i "……...", i ten inny człowiek, któremu pomaga ….., JA nie odwołam waszych testów! A to jest to, co chcecie, abym uczynił. Każdy jest sprawdzany. Czyż nie mówi MOJE Słowo: "Próby waszej wiary są cenniejsze niż złoto"? (Pierwszy List Apostoła Piotra, rozdz. 1, wiersz 7)

Ta, poprzez którą JA mówię teraz, tych pięciu, którzy reprezentują te Pięć Mądrych Dziewic, wszyscy zostali sprawdzeni. 

Adam pozostawił to, co nazywał domem przez wiele lat. On odszedł od popłatnej pracy, i oj, jak długo on czekał, aby zostać członkiem związku zawodowego, a JA powiedziałem mu, aby odszedł. 

…….. musiała opuścić biologiczną rodzinę, jej własne dziecko z własnego łona. Wszyscy z was, wszyscy z was, wszyscy z was – serce matki, które przychodzi przede MNIE tak sponiewierane, złamane i poobijane. Wam brakuje waszych dzieci, ale złożyliście je na ołtarzu poświecenia. I to dotyczy również ciebie, …….., i ty powiedziałeś: "Uczyń z nimi według TWOJEJ woli. One są TWOIMI dziećmi, a nie moimi." 

JA wzbudzam wam duchowe dzieci, które wołają do was tak, jak do mamy i taty, i pragną waszego prowadzenia, i pragną waszej miłości. One chcą MNIE słuchać, i JA mówię wam, abyście ich prowadzili i byli ich przewodnikami. I… przygotujcie się! JA was zaszokuje – te duchowe dzieci miłują was więcej, aniżeli mogłyby wasze biologiczne dzieci! Oni mają dla was szacunek, honor. Nie zaniedbujcie ich! I jak macie cierpliwość do waszych biologicznych dzieci, tak i miejcie cierpliwość do waszych duchowych dzieci. Nie podnoście rąk, mówiąc: Ja już mam dosyć!

………, JA daję ci zlecenie. Jest jeden, przed którym podniosłeś swoje ręce i powiedziałeś: "Ja już mam dosyć" Obmyłeś swoje dłonie po nim, chociaż on nazywa cię "tatą". Ty znasz go po imieniu "Jeremiyah". Ty masz napisać do niego. Ty masz skontaktować się z nim – on nazwał cię "tatą".

(Komentarz: My nie kontaktowaliśmy się z Jeremiyah przez kilka miesięcy. Po tym otrzymanym Słowie, …….popatrzył na nadesłane nam listy, i zgadnijcie, kto napisał do nas? Tak, Jeremiyah napisał do nas e-mail, zanim uczynił to …….! To było potwierdzenie, że Słowo nadeszło od JAHWEH!)

Kontynuacja Proroctwa:

Nigdy nie napuszajcie się w dumie, aby ludzie nie myśleli, że wy zawsze byliście MI posłusznymi, gdyż wszyscy, wszyscy, wszyscy zmagaliście się w pewnym czasie! Każdy powiedział: "Ja wolałbym uczynić to moim sposobem." I tylko, że JA wam dałem takie lanie, że każdy z was nauczył się tym trudniejszym sposobem. I to jest, dlaczego teraz mówicie: Cokolwiek powiesz, ABBA JAHWEH, ja uczynię TWOIM sposobem! JA nawet nie potrzebuję podnosić MEGO Głosu. Wy wiecie, kiedy źle czynicie. JA nie mówię, że ktokolwiek jest doskonały, z wyjątkiem MEGO SYNA JAHUSZUA, ale JA mówię, że wszystko, czego oczekuję od MOICH dzieci jest to, aby po prostu spróbowały.

A więc "…….." Uczyń swoją powinność. Ty wiesz, co JA powiedziałem, abyś uczynił. Ty wiesz, co JA powiedziałem, abyś nie czynił. Szatan nie chce, aby ten wynalazek kiedykolwiek ujrzał światło dzienne. Wiec on ma jedną kobietę, stojącą na drodze. I ona jest jak mysz, która ryczy, a ty uciekasz do rogu. Jakże ona może to uszanować?

Jest później, aniżeli myślicie, i JA uczyniłem Chiny, jako przykład, co się staje, kiedy MOJA cierpliwość się kończy. Dawno temu, JA dałem Słowo Elisabeth "Koniec rundy pierwszej, teraz do drugiej rundy." Uważajcie na Chiny, ponieważ trzecia runda nadchodzi!

(Komentarz: Chiny właśnie miały dewastacyjne trzęsienie ziemi, w którym zginęło przynajmniej 60 000 ludzi. Koniec komentarza.)

I Ameryko, JA nawet nie zacząłem. JA powiedziałem to wielokrotnie, że pozostawiłem najgorsze na koniec. Wy nawet, nawet, nawet nie zaczęliście kosztować MEGO Gniewu!

I Europo, nie myśl, że uciekniesz od swego przeznaczenia!

Obecnie jest tylko jeden głośny głos protestujący to, co jest abominacją dla MNIE i JA używam Kościoła Katolickiego. Pamiętajcie, jak JA użyłem osła do przemówienia (Księga Liczb 22:22-23), tak JA używam Kościoła Katolickiego, aby ostrzegł, ostrzegł o Świętości Życia. 

A gdzie są inni? 

Gdzie są inne zorganizowane religie? 

Powinien zabrzmieć ogólnoświatowy okrzyk oburzenia przeciwko małżeństwom tej samej płci! 

Dlaczego jest tak cicho? 

Gdzie są te kościoły? 

Dlaczego nie powstaną wszyscy z Islamu? Oni dbają o karykaturę; oni posyłają terror na każdego, kto się z nimi nie zgodzi. Ale dlaczego milczą?

I to jest, dlaczego JA jestem teraz w trakcie odliczania MOJEJ cierpliwości. To, o czym myślicie, że będzie za wiele lat – wszyscy z was zostaniecie brutalnie obudzeni! 

JA nakazuję tej Misji, aby uczyniła to, co mają uczynić i to uczynić szybko! 

Nie ma już więcej czasu na rozpieszczanie dzieci! 

Już czas, aby podrosły. Już czas, aby mężczyźni byli mężczyznami!

To jest, dlaczego JA umieściłem kobiety w kierownictwie. 

To jest, dlaczego JA wzbudziłem Deborę; mężczyźni są „Barakami”. (Księga Sędziów, rozdział 4) Oni są tchórzami…nie wszyscy MOI mężczyźni! JA mam MOICH, MOICH własnych, i oni słyszą MÓJ głos i mówią MOJE Słowa, ale oj, jak niewielu, jak niewielu!

I wy, kobiety, które byłyście zastraszane w tych nierówno sprzężonych małżeństwach, i Pismo było użyte przeciw wam, aby wam powiedzieć: Bądźcie cicho! JA tylko powiedziałem, abyście słuchały tego męża, jeśli on czyni zgodnie z MOIM Słowem. Jeśli on tego nie czyni, wygońcie go! Dosyć już tego, wystarczy! Dosyć już tego, wystarczy!

MÓJ ukochany synu ….., JA Namaszczam cię w ten dzień, abyś przemawiał te Słowa do tych ludzi odważnie, aby oni zapamiętali, kim mężczyzna ma być. 

Oni mają zadowolić MNIE przed zadowoleniem kobiety, przed zadowoleniem jakiegokolwiek dziecka! 

A dla kobiet nierówno sprzężonych w małżeństwie, JA przypominam wam o duchu Debory. (Księga Sędziów rozdział 4) Wy macie się MNIE spodobać! Wy macie się spodobać JAHUSZUA zanim spróbujecie przypodobać się jakiemukolwiek człowiekowi, zanim zadowolicie swoje dzieci! 

Posłuszeństwo, posłuszeństwo, posłuszeństwo jest lepsze od ofiary! (Pierwsza Księga Samuela 15:22) Zabierzcie wasze dziesięciny, zabierzcie wasze donacje i zabierzcie sobie wasze pochwały, jeśli nie słuchacie MNIE!

Gdyż, jeśli nie słuchacie MNIE teraz, to, co skłania was do myślenia, że posłuchacie MNIE w czasie Wielkiego Ucisku, kiedy będzie rzadkością, aby prorok mówił w ten sposób?

Nauczcie się posłuszeństwa teraz!

Jak udowodnicie, że miłujecie JAHUSZUA HA MASZIJACH? Czyż MOJE Słowo nie mówi: "Jeśli MNIE miłujecie, to posłuchacie MNIE"? (Ewangelia Św. Jana 14:15, 21) 

Jak JAHUSZUA HA MASZIJACH (JEZUS CHRYSTUS) udowodnił, że miłuje JAHWEH? - Poprzez posłuszeństwo każdemu Słowu, które JA mówię. 

Nie czyńcie Mi obietnic, których nie zamierzacie nigdy wypełniać!

JA nie jestem przejęty ludzkimi przysięgami ślubnych małżeństw, których JA nie złączyłem! I teraz widzicie nawzajem, kim jesteście!

JA jestem tylko przejęty tymi małżeństwami, które zostały powołane z Niebios. A jak poznacie, że są one powołane z Niebios? Ponieważ jesteście jednością we MNIE!

To jest prawda, że Słowo mówi, że mąż powinien być duchowym liderem domostwa (List do Efezjan rozdz. 5, wiersz 22). Ale kiedy ten mąż nie nadaje się na duchowego lidera domostwa, to ja będę miał lidera z tego domostwa, czy to kobietę, czy też dziecko! JA będę miał kogoś głoszącego MOJE Słowa! JA będę miał kogoś wypowiadającego MOJE Słowa! MOJA Chwała będzie ewidentna dla każdego do oglądania!

Wy w tych zorganizowanych kościołach, wy wiecie, że one są smrodem w MOICH Nozdrzach, wy mówicie, że macie budynek do zbierania się. 

A co się stało ze wspólnotą sam na sam ze MNĄ? 

Co się stało ze wspólnotą sam na sam z MOIM SYNEM?

Wy jesteście na odliczaniu Omera; wy jesteście na odliczaniu MOJEJ Cierpliwości.

Biada, biada, biada, biada tej Ziemi, kiedy wyczerpie się MOJA Cierpliwość! Módlcie się, abyście byli godni i abyście uniknęli MOJEGO Gniewu! To będzie wasza ciągła modlitwa każdego dnia!

JA nie jestem zły na tych, którzy powiedzą: Słucham TWEGO Głosu. Prowadź mnie i doradzaj mi! 

JA nie gniewam się nawet na tych, którzy powiedzą: Proszę przebacz mi! 

JA jestem rozgniewany na tych, którzy odmawiają posłuszeństwa!

A Wyrok rozpoczyna się od Domu JAHWEH. Bezbożnicy nie wiedzą jak słuchać MEGO Głosu. Ale JA gniewam się na tych, którzy twierdzą, że są MOIMI i należą do JAHUSZUA HA MASZIJACH, ale odmawiają posłuszeństwa!

Chiny zakosztowały teraz MOJEGO Gniewu. Ale JA zaoszczędzę tych, którzy są MOIMI!

Oni powstali i powiedzieli: "Biblie są niedopuszczane tutaj." Oni zamykają MOICH świętobliwych w więzieniach, tych, którzy naprawdę MNIE miłują i służą MI; oni dokonują egzekucji na nich; oni torturują ich; oni głodzą ich!

Skosztujcie MEGO Gniewu, Chiny, gdyż więcej ma przyjść!

(Komentarz Elisabeth:

Mam wizje i widze chmury i wnętrze chmur przed trzęsieniem ziemi. Ja mówiłam to ……, i on rozumie dlaczego tam była chmura, która miała, jeśli patrzymy na nią, to moglibyśmy powiedzieć, że to była mieniąca się w tęczowe kolory chmura ( 30 mins before the 2008 Sichuan earthquake in China ). (My nie zgadzamy się z żadnymi komentarzami do tego linku na "You Tube")

Ta chmura była rozmaitych kolorów, była jasna i wyglądała pięknie 30 minut przed trzęsieniem ziemi. Ja powiedziałam: "Dlaczego takie piękno nadeszło 30 minut przed trzęsieniem ziemi w Chinach?" I oto to, co JAHWEH powiedział do mnie podczas, gdy dawał mi tę wizję).

Koniec komentarza.)

                    Ciąg dalszy Proroctwa:

Ponieważ tęcza reprezentuje obietnicę, którą JA dałem tym, którzy wołają do MNIE, dla cierpiących, dla prześladowanych, dla umęczonych w Chinach, uwiezionych w więzieniach i skazanych na uwiezienie, i którzy byli torturowani, ponieważ oni wielbią JAHUSZUA – JA dałem obietnicę, że JA się zemszczę za nich! 

I to jest dopiero początek, Chiny! 

To jest dopiero początek, jako przykład jednego narodu. 

To dotyczy całego świata.

Czyż MOJE Słowo nie mówi, że JA, JAHWEH, mszczę się? 

Zemsta należy do MNIE, mówi JAHWEH! (Księga Powtórzonego Prawa 32:35, Rzymian 12:19). 

Wołajcie na MNIE i JA spowoduje, że wasi wrogowie będą uciekali w 7 rożnych kierunkach! W ilu rożnych kierunkach uciekacie teraz, chiński rządzie? Ale JA zapewniam, że Święci Aniołowie są tam, aby zabezpieczać i utrzymywać waszych braci i wasze siostry w JAHUSZUA HA MASZIJACH.

Biada światu, ponieważ – popatrzcie na Chiny, wy zobaczycie, że to, co stało się w Chinach, wydarzy się w Kalifornii. Ja nie wspomnę innych części świata, ale Ameryko, wy chcecie grać na harfie.

(Komentarz: Po angielsku harfa znaczy "harp", PAN odnosi się tu do wojskowego projektu kontroli pogody H.A.A.R.P. Koniec komentarza.)

Zaczekajcie, aż JA zacznę grać na MOJEJ harfie. Wy chcecie kontrolować pogodę – wy nie widzieliście jeszcze niczego!

JA posyłam zamieszanie wśród naukowców. 

JA posyłam zamieszanie pośród astronomów.

W Białym Domu panuje obłęd! W rządzie panuje obłęd; ludzie biegają tu i tam; politycy są obłąkani! Jak mogą oni przewodzić ludźmi?

A więc wołajcie na MNIE! Wołajcie na MNIE, gdyż jeszcze będę słuchał!

Wołajcie na MNIE! JA nie uczynię niczego, aż najpierw przemówię poprzez proroków! (Księga Amosa 3:7). 

JA ostrzegłem z ust tego proroka o tym, co się stanie od momentu, gdy oni opuścili Amerykę – Proroctwo zostało ogłoszone i ostrzegłem was, co się stanie, kiedy cena ropy naftowej pójdzie w górę; 

JA ostrzegłem was o cenach żywności. (Proroctwo 85) 

JA ostrzegłem was o kosztach. 

JA nawet ostrzegłem was o kierowcach ciężarówek, gdy ceny pójdą w górę. Wy nie widzieliście jeszcze niczego!

Ale wiedzcie to, że ten głód nie jest uczyniony przeze MNIE. To jest manipulacja tych, którzy są pełni chciwości, jak zbierają dla siebie złoto i srebro, i planują zabić tych, którzy są w potrzebie. 

Rozpoczęło się od aborcji, a potem poszło do tych, którzy są zbyt chorzy, aby się bronić. To było to ludobójstwo, o którym JA mówię!

W szczepionkach jest śmierć! JA ostrzegałem wielokrotnie. Ponieważ ten świat nie uważa, że potrzebuje biednych dzieci – JA ostrzegłem was – dosięgnie starszych.

Wszystko to jest ludobójstwo! To wszystko jest uczynione, aby bogaci mieli dostatek, według ich własnej oceny! I, teraz wy załamujecie wasze ręce i zastanawiacie się, dlaczego jest tak wiele samobójstw wśród nastolatków?

Wasza jedyna nadzieja jest w JAHUSZUA ha MASZIJACH! 

Wasza jedyna nadzieja jest w ukorzeniu się, nawróceniu ze złej drogi i w posłuszeństwie. 

Wasza jedyna nadzieja jest w litości, gdyż JA jestem nieskory do gniewu.

A wiec czyńcie to, co czynicie!

Kontynuujcie ostrzeżenia, podczas, gdy macie wolność przemawiania, gdyż są siły, które chcą was uciszyć, które szukają sposobu na uciszenie MYCH prawdziwych proroków! A więc przemawiajcie jak jeszcze możecie!

******** Koniec Proroctwa **********

 

Komentarz:

25-go maja, zakończone o 9:24 wieczorem. Rozpoczęło się modlitwą za brata, ………., który się zmaga z życiem w posłuszeństwie, i my po prostu zaczęliśmy się modlić, aby zobaczyć jak możemy mu pomóc i poprowadzić go, i jak dać mu wskazówki.

Dane waszej Siostrze w JAHUSZUA HA MASZIJACH.

Apostoł Elisabeth Elijah 

 

Portret użytkownika SurvivorMan

Powiedzieć że przyczyną

Powiedzieć że przyczyną takich osuwisk są deszcze, to tak jakby powiedzieć że przyczyną wypadku drogowego jest samochód Głupek
Przyczyną jest deforestacja! System korzeniowy jest dla olbrzymich mas ziemi niczym zbrojenie w betonie! Bez niego ziemi nic nie trzyma w ryzach... Potem tylko deszcz i katastrofa gotowa!

DBAJ O SWÓJ NÓŻ! Nigdy nie wiadomo kiedy uratuje Ci życie!

Skomentuj