Odkryto, że salamandry są zdolne do fotosyntezy

Kategorie: 

Źródło: pixabay.com

Na świecie istnieje kilka gatunków zwierząt zdolnych do fotosyntezy, jednak do tej pory była to właściwość uważana za niemożliwą dla bezkręgowców. Dowiedziono, że pewien rodzaj salamandry występujący w Ameryce Północnej może wykorzystywać światło słoneczne do wytwarzania energii.

Fotosynteza salamandry jest możliwa jedynie w fazie embrionalnej, ze względu na związki symbiotyczne z algami. Naukowcy odkryli, że gdy małe salamandry rozwijające się wewnątrz jaj, glony penetrują jajko oraz sam embrion. Występują wówczas wzajemnie korzystne relacje oparte na azocie i tlenie.

 

W jajku salamandry glony przyłączają się do mitochondriów. Mitochondria wytwarzają energię dla komórek zwierzęcych z tlenu oraz metabolicznej formy glukozy. Algi przenoszą tlen i węglowodany (produkty fotosyntetyczne) bezpośrednio do komórek salamandry. W zamian zarodek dostarcza glonom odpady bogate w dwutlenek węgla.Algi występują także w jajowodach salamander. Matka może mieć algi od początku, przekazując je potomstwu. Niezwykłe, symbiotyczne relacje zwierząt z glonami mogą pomóc w zrozumieniu jak komórki radzą sobie z obcymi substancjami, takimi jak bakterie lub wirusy.

 

 

Ocena: 

Średnio: 1 (1 vote)
Opublikował: Scarlet
Portret użytkownika Scarlet

Komentarze