Nowe badanie ujawnia niszczycielskie podwodne skutki erupcji wulkanu Tonga

Kategorie: 

Źródło: kadr z YouTube

W styczniu 2022 roku wulkan Hunga Tonga-Hunga Ha’apai, w większości podwodny, znajdujący się w Królestwie Tonga, wybuchł, generując zdarzenie o takiej skali, że przyciągnęło uwagę całego świata. Ta erupcja, obecnie uznawana za jedno z najważniejszych wydarzeń wulkanicznych w ostatniej historii, dostarczyła unikalnej możliwości zrozumienia wpływów i ryzyk związanych z podmorskimi wybuchami wulkanów. Nowe badania dostarczyły jeszcze więcej informacji o niszczącej sile tej erupcji.

 

Skala i intensywność erupcji Erupcja Hunga Tonga-Hunga Ha’apai była wyjątkowa zarówno pod względem eksplozywności, jak i globalnego wpływu. Naukowcy szacują ją na poziomie VEI-6 w Skali Eksplozywności Wulkanicznej, co może oznaczać największą erupcję od czasu wybuchu wulkanu Tambora w 1815 roku ​​​. Co godne uwagi, słup popiołu z tej erupcji osiągnął imponującą wysokość 58 kilometrów, znacznie powyżej stratosfery, przewyższając wysokość słupa z erupcji Mt Pinatubo​​.

 

Globalny rezonans Erupcja wywołała potężny huk słyszalny aż na Fidżi, a wykryły go na całym świecie instrumenty zwykle używane do monitorowania testów nuklearnych​​. Wygenerowała również trzęsienie ziemi o sile 5,8 w skali Richtera, porównywalne z potężną bombą atomową​​. To zdarzenie było zjawiskiem raz na stulecie, jego dźwięk słyszany nawet 11 500 km dalej na Florydzie, co podkreśla jego ogromną moc​​.

 

Wpływ erupcji na środowisko był wielowymiarowy, obejmując zarówno zjawiska atmosferyczne, jak i głębokie zmiany oceaniczne. Wyprodukowała niezwykłą liczbę błysków piorunów, przyczyniając się do 80% światowych piorunów w godzinie szczytu​​. Erupcja wywołała również unikalne tsunami, które okrążyło glob, wpływając na odległe lokalizacje i stawiając wyzwania istniejącym modelom tsunami​​​​​​.

 

Wpływ erupcji na życie morskie i ekosystemy był głęboki. Naukowcy ostrzegają przed długotrwałymi uszkodzeniami raf koralowych, erozją wybrzeży i zakłóceniami w rybołówstwie. Erupcja uwolniła gazy takie jak dwutlenek siarki i tlenek azotu, prowadząc do powstawania kwaśnych deszczy, które mogą dalej wpływać na życie morskie i lądowe. Spowodowała również powstawanie dużych osadów popiołu wulkanicznego, dusząc rafy koralowe i sprzyjając rozwojowi szkodliwych alg, co pogarsza te ekosystemy​​.

 

Być może najbardziej uderzający wpływ miał miejsce na dnie morskim. Erupcja spowodowała szybko przemieszczający się i niszczycielski przepływ podwodnego gruzu, przecinając prawie 200 kilometrów ważnych podmorskich kabli telekomunikacyjnych. Radykalnie zmienił dno morskie, tworząc głębokie kanały i rozmycia, wskazując na siłę i zasięg podwodnych przepływów wulkanicznych

 

Zdarzenie to uwypukliła pilną potrzebę lepszego zrozumienia i gotowości w odniesieniu do wulkanów podmorskich i płytkowodnych. Erupcja Hunga Tonga-Hunga Ha’apai posłuży jako istotne studium przypadku do oceny zagrożeń stwarzanych dla środowiska łodzi podwodnych i krytycznej infrastruktury dna morskiego.

 

Erupcja Hunga Tonga-Hunga Ha’apai w 2022 r. wyraźnie przypomina o sile i nieprzewidywalności podmorskich wulkanów. Jego dalekosiężny wpływ na atmosferę, oceany i życie morskie podkreśla potrzebę kompleksowych badań i przygotowań w celu ograniczenia ryzyka wynikającego z tak kolosalnych zdarzeń naturalnych.

Ocena: 

5
Średnio: 5 (1 vote)
Opublikował: admin
Portret użytkownika admin

Redaktor naczelny i założyciel portalu zmianynaziemi.pl a także innemedium.pl oraz wielu innych. Specjalizuje się w tematyce naukowej ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń dla świata. Zwolennik libertarianizmu co często wprost wynika z jego felietonów na tematy bieżące. Admina można również czytać na Twitterze   @lecterro


Skomentuj