Nowa technologia 6G zapewnia bezprzewodowe prędkości do 100 Gb/s

Kategorie: 

Źródło: pixabay.com

Rozpoczęło się wprowadzanie sieci 5G, ale wiodące firmy z branży telekomunikacyjnej już inwestują w rozwój technologii szóstej generacji, tj. 6G. Wśród nich japoński wyróżnia się operator NTT Docomo, który prezentuje interesująca ewolucję sieci mobilnej.

 

Według IT Home inżynierowie NTT opracowali prototypy ultraszybkich układów opartych na fosforku indu (InP), które przetestowano pod kątem transmisji bezprzewodowej w paśmie 300 GHz. Wyniki pokazują, że przy modulacji ASK prędkość wynosi 20 Gbit / s, podczas gdy przy modulacji 16QAM osiągana jest maksymalna prędkość 100 Gbit / s.

 

Podobne prędkości w sieciach 6G można osiągnąć na jednej częstotliwości nośnej, a po agregacji częstotliwości nośnej możliwa jest jeszcze szybsza bezprzewodowa transmisja danych, tj. z prędkością dziesięciokrotnie wyższą niż prędkość w sieciach 5G.

 

Operator telekomunikacyjny NTT Docomo cały czas buduje sieć piątej generaci i planowo rozpocznie świadczenie usług 5G wiosną przyszłego roku. Będą one dostępne w większych miastach Japonii. Obecnie jedyny kraj na świecie gdzie wdrożono już komercyjnie sieć 5G to Korea Południowa.

 

 

 

Ocena: 

5
Średnio: 5 (1 vote)
Opublikował: tallinn
Portret użytkownika tallinn

Legendarny redaktor portali zmianynaziemi.pl oraz innemedium.pl znany ze swojego niekonwencjonalnego podejścia do poszukiwania tematów kontrowersyjnych i tajemniczych. Dodatkowo jest on wydawcą portali estonczycy.pl oraz tylkoprzyroda.pl gdzie realizuje swoje pasje związane z eksploracją wiadomości ze świata zwierząt


Komentarze

Portret użytkownika Czasy ostateczne

 

 

Proroctwo 26

SŁUCHAJCIE MNIE! BÓJCIE SIĘ MNIE! WIERZCIE MI!

Przekaz otrzymany przez Apostoł i Prorok Elisabeth Elijah dnia 1-go stycznia 1999 roku o godz. 9:00 po południu.

 

Słownictwo:

Niebo objawia nam Święte Hebrajskie Imiona BOŻE: OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO, i poucza, aby używać ich z czcią. W otrzymanym w 2006 r. Proroctwie 81, BÓG mówi: „Wzywajcie MNIE ponownie w MOIM Imieniu JAHWEH i używajcie Imienia JAHUSZUA, aby dostąpić do MEGO Tronu… a JA wysłucham i odpowiem na wasze wołania”. Tego samego BÓG naucza SWE dzieci na kartach Biblii Świętej. Księga Wyjścia 3:14-15 podaje: „Odpowiedział BÓG Mojżeszowi: JESTEM, który JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JAHWEH posłał mnie do was. Mówił dalej BÓG do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JAHWEH (יהוה), BÓG ojców waszych, BÓG Abrahama, BÓG Izaaka i BÓG Jakuba posłał mnie do was. To jest Imię MOJE na wieki i tak MNIE nazywać będą po wszystkie pokolenia.” Psalm 91:14: „JA go wybawię, bo przylgnął do MNIE; osłonię go, bo uznał MOJE Imię.” Księga Wyjścia 20:7: „Niebędziesz brał Imienia JAHWEH, BOGA twego, nadaremnie.” Mateusza 6:9 „OJCZE nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Imię TWOJE!” Joela3:5, Rzymian 10:13: „Albowiem każdy, kto wezwie Imienia JAHWEH, będzie zbawiony”

Jednakże wiodące organizacje religijne i kościoły ukrywają lub ograniczają wiedzę o Świętych Imionach BOŻYCH, wycofują je z tekstów liturgicznych, kościelnych, z modlitw, z katechizmów, ze śpiewników oraz z nowych przekładów Biblii. Imię OJCA JAHWEH zastępuje się tytułami „Pan”, „Bóg” lub „Pan Bóg”, a Imię ZBAWICIELA JAHUSZUA ha MASZIJACH – greckim imieniem „Jezus Chrystus”, nieznanym w czasach MESJASZA oraz pierwszych Apostołów. Imię BOŻE było i jest usuwane z większości tłumaczeń Biblii zagranicznych i polskich, na przykład z anglojęzycznej Biblii „The King James Version”. W Polsce Imię BOŻE usunięto niemal w całości z popularnej Biblii Tysiąclecia. Imię „Jahwe” w I wydaniu BT (1965) występuje w całym Starym Testamencie z wyjątkiem Księgi Psalmów. W wydaniu II (1971) występuje również w Psalmach (łącznie około 6000 razy). Ale począwszy od wydania III (1976), w większości miejsc imię „Jahwe” zastąpiono tytułem „Pan”, z wyjątkiem 23 przypadków z 21 wersetów. 

JAHWEH – polski zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia BOGA OJCA. Zapis hebrajski: יהוה [JHWH] Jod-He-Waw-He. Skróconą, wielokrotnie występującą w Biblii formą Imienia jest także „JAH”. BÓG OJCIEC JAHWEH jest również nazwany w Biblii Świętej „OJCEM” (Ew. Św. Mateusza 23:9) i „OJCEM ŚWIĘTYM” (Czytaj Ew. Św. Jana 17:11), „JESTEM KTÓRY JESTEM”, „BOGIEM Abrahama, BOGIEM Izaaka i BOGIEM Jakuba” (Księga Wyjścia 3:14-15), EL ELJON/BOGIEM Najwyższym (Rdz 14,18-22), czy też EL SZADDAI/BOGIEM Wszechmocnym (Rdz 17,1; Wj 6,3).

JAHUSZUA ha MASZIJACH [JAHUSZUA MESJASZ] – zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia SYNA BOŻEGO i naszego ZBAWICIELA. Imię JAHUSZUA oznacza: „JAH zbawia”. Takie Imię nadali SYNOWI BOŻEMU Maria [Miriam po hebrajsku] i Józef na rozkaz BOŻY. (Ew. Św. Mateusza 1: 21) To Święte Imię zostało jednakże zamienione przez tłumaczy Biblii na różne, zależne od używanego języka wersje greckiego imienia „Iesous Kristos”.

Uwaga! W początkowych Proroctwach z Misji Amightywind, otrzymywanych przed rokiem 2000, JAHUSZUA ha MASZIJACH przedstawiał się tym rozpoznawanym i rozpowszechnionym pośród Chrześcijan na całym świecie imieniem „Jezus Chrystus”.  W przeciągu ostatnich lat, to właśnie Imię „JAHUSZUA ha MASZIJACH” zostało objawione światu przez naszego Świętego BOGA, jako prawdziwe Imię naszego ZBAWICIELA, i w tym oto Imieniu otrzymywane są obecniewszystkie dzisiejsze Proroctwa. BÓG JAHWEH ukazuje w nich SWOIM dzieciom jak bardzo ważne jest przyjmowanie i używanie prawdziwego Imienia JEGO Jednorodzonego SYNA zawartego w pierwotnych hebrajskich i aramejskich Pismach, w szczególności w obliczu nadchodzącego czasu Wielkiego Ucisku, kiedy tylko w tym Imieniu będą przyjmowane modlitwy przez naszego SWIĘTEGO BOGA JAHWEH.

Opracowanie na temat: Święte Hebrajskie Imiona BOGA OJCA JAHWEH oraz SYNA BOŻEGO JAHUSZUA ha MASZIJACH” jest pod adresem: http://www.amightywind-proroctwa.com/polishwebsite/hebrewnames.html

RUACH ha KODESZ – DUCH ŚWIĘTY po hebrajsku, czyli w oryginalnym języku większości Ksiąg Biblii Świętej (zapis fonetyczny, czyli według brzmienia). Innymi Imionami DUCHA ŚWIĘTEGO są również: MAMA SZIKAINJAH (Pro. 90), SZIKAINJAH CHWAŁY, (prawidłowa, słyszana z Nieba forma znanego w Polsce tytułu „SzekinaChwały”), IMMAJAH (dosł. „MAMA JAH”), MĄDROŚĆ (patrz: rozdział 8 Księgi Przysłów, Księga Mądrości, Pro. 90).

ELOHIM – rzeczownik w liczbie mnogiej oznaczający PANA BOGA JAHWEH, JAHUSZUA ha MASZIJACH, RUACH ha KODESZ (TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ).

YDS – skrót od „YAHUSHUA Demon Stompers” – są to wierzący orędownicy i duchowi wojownicy, wspierający Prorok Elisabeth Elijah i Misję Ostatniej Szansy w modlitwie. W polskim tłumaczeniu można by ich nazwać „JAHUSZUA Deptaczami Demonów“ (Deptaczami Demonów należącymi do JAHUSZUA).

Ringmaiden, Ringbearer - Ringmaiden oznacza zarówno Pannę Obwieszczającą Słowo BOŻE jako Prorokini i osobę wydającą okrzyk z Ew. Św. Mateusza 25:6 (nawołanie dla Panien oczekujących Oblubieńca), jak i pannę z pierścieniem zaręczynowym Oblubienicy. Ringbeareroznacza osłaniającego, okrywającego Pannę Obwieszczającą w celu ochrony.  Oba tytuły zostały nadane Słowem Proroctwa przez JAHWEH.

Komentarz Elisabeth:

Ważna uwaga o tym Proroctwie!

JAHWEH powstrzymał, co miało się zdarzyć w tym roku tak, jak to było za czasów Proroka Jonasza. Sąd został odłożony i teraz w 2001 roku rozpoczął się. Módlcie się, aby został ponownie odłożony.

2 Ksiega Kronik 36:16
„Lecz oni drwili z posłanców BOŻYCH, pogardzali JEGO Slowami i wyszydzali JEGO Proroków, aż gniew JAHWEH na jego własny lud wzmógl sie tak, iż nie bylo już ratunku.”

 

Koniec komentarza.

******** Proroctwo ********

W Proroctwie 105 JAHWEH powiedział, aby zamieścić to poniższe Słowo Wstępne w każdym Proroctwie:

"JA ostrzegłem cię dawno temu, Elisabeth, aby nie nazwać tej Misji imieniem mężczyzny ani kobiety. Zanim jeszcze powstała ta Misja, JA włożyłem to w twojego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twoich ust. To narodziło się z ust JAHWEH, to narodziło się z ust JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, to narodziło się z ust RUACH ha KODESZ, waszej IMMAJAH. Gdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już zawiodło. To dzieje się dzięki Wiatrowi SZIKAINJAH CHWAŁY, który owiewa tę Ziemię - Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie jest [uczynione] twoim oddechem, bo w przeciwnym razie by zawiodło." (Księga Izajasza 42:8)

Koniec słowa wstępnego.

 

MOI umiłowani, słuchajcie MOICH Słów i Instrukcji na nadchodzące dni 1999 i na przyszłość. 

JA słyszę, że MOJE dzieci wołają. JA nie jestem głuchy, ani ślepy. MOJA Ręka nie jest za krótka, aby wybawić was od nadchodzących prób, tylko postępujcie według wiary, a nie widzenia (2 Koryntian 5:7). Wasze naturalne uszy i oczy zawiodą lub oszukają was.

Nie słuchajcie prognostyków zagłady, którzy mówią, że JA porzucę MOJE dzieciątka, Oblubienicę – wybranych i wyborowych.  Opierajcie się na MOIM Słowie, wierzcie Mu i mówcie w swoich sercach: “JAHWEH to powiedział – ja wierzę w to, i to rozstrzyga wszystko!”

W 1999, słowa „Strach przed lataniem” nabiorą nowego znaczenia. MOJE dzieciątka i Oblubienica nie będą się obawiać. Pogłoski o wojnie już nie będę więcej pogłoskami i będzie więcej niż jeden kraj na raz. 

JA widzę i słyszę MOJE dzieciątka, MOJE dzieci; JA czuję wasz ból, podczas, gdy słuchacie i biegniecie przerażeni w każdym kierunku, lub jesteście przytłoczeni i sparaliżowani, jakby w szoku, a wasza wiara codziennie opróżnia się na wiadomości ze świata. Wielu z MOICH malutkich panikuje, gdyż oni mówią: “Ja nie mogę usłyszeć Głosu BOGA!” Oni płaczą i zawodzą ze strachu i modlą się: “Proszę BOŻE, powiedz mi gdzie iść i co robić.”

MOJE dzieci, słuchajcie MNIE!

Wy nie usłyszeliście, co robić i gdzie iść, gdyż nie nadszedł jeszcze czas. Pozostańcie trochę dłużej, JA będę mówił i potwierdzę waszemu duchowi na wiele różnych sposobów. JA nie porzuciłem MOICH umiłowanych dzieciątek, Oblubienicy, wybranych i wyborowych, ani nie porzucę! Wasze imiona są zapisane na MOICH Dłoniach.

Wiele z MOICH dzieci próbuje wyliczyć MOJE następne posunięcie. 

Czy nie zrozumieliście, że MOJE drogi są wyższe od dróg waszego postępowania? Oto, dlaczego JA jestem tym wielkim BOGIEM “JA JESTEM” i JA nie przepraszam nikogo za nic, co czynię. 

W 1999 dobrze uczynicie, jeśli nauczycie się tak, jak powinniście byli to zrobić dawno temu, aby nie polegać na swoim własnym zrozumieniu, ale uznajcie MNIE na wszystkich waszych drogach (Księga Przypowieści 3:6). Proście MNIE, a wasz Niebiański OJCIEC, Wszechmogący BÓG JAHWEH, pokieruje waszymi ścieżkami.

Przestańcie usiłować MNIE zrozumieć! To nie jest waszym zadaniem by MNIE zrozumieć, raczej to JA rozumiem każdą waszą myśl, uczynek, motyw, zamiary serca. Wy tylko pomyślicie i zanim powiecie, JA już wiem, co powiecie. JA jestem Garncarzem, a wy glinką – przestańcie się spierać ze MNĄ! (Izajasza 64:7)

Wielu z was podejmuje decyzje oparte na strachu. Nie dałem wam strachu, że wasz Niebiański OJCIEC porzuca lub zapomina o SWOICH dzieciach. Szatan dał wam ten strach, razem z duchami depresji i beznadziejności. 

Miejcie waszą nadzieję ożywioną! 

Utrzymujcie waszą wiarę ożywioną przez odnawianie waszego umysłu! 

Czytajcie MOJE Słowo o tym wszystkim, co uczyniłem w dawnych czasach.

Od dawnych czasów opiekowałem się MOIMI dziećmi, które służą MI i czczą MNIE, próbując być MI posłusznymi – czyż nie? 

Wielu duchowych przywódców straszy was faktami jak MOJE dzieci są torturowane i mordowane ze względu na MNIE. Ale JA mówię wam teraz: tak, są męczennicy! JA zawsze miałem umiłowane dzieci chętne złożyć swoje życie dla MNIE. JA zawsze będę miał męczenników – ich krew jest MI tak cenna! I tak, jak MÓJ SYN z własnej woli oddał SWOJE życie na Kalwarii, tak oni również przelewają swoją krew dla MOJEJ Chwały!

„JA JESTEM, KTÓRY JESTEM” i JA nie zmieniam się ani dla mężczyzny, ani dla kobiety, ani dla waszych pór lub czasów!

Będę błogosławił tym, którzy są błogosławieństwem dla MNIE, przeklinać tych, którzy są przekleństwem dla MNIE. Ci, którzy przynoszą MI wstyd, będą żyć wiecznie odcięci od swojego STWÓRCY w bólu i w niewypowiedzialnych cierpieniach!

Ponownie w 1999 i później nabiorą nowego znaczenia te Słowa: “JA pobłogosławię tych, którzy są błogosławieństwem dla MNIE, a przeklnę tych, którzy są dla MNIE przekleństwem!” Wszyscy odczują te Słowa!

Słuchajcie MNIE! Bójcie się MNIE! Wierzcie MI!

JA nie kłamię! Co prorokuję spełni się w 1999. JA JESTEM, który JESTEM – Wszechmocny BÓG JAHWEH, ALFA i OMEGA, którym jest ŚWIĘTA TRÓJCA!

JA nagrodzę MOJE prawdziwe dzieci, które starają się pilnie zadowolić MNIE na wszelki sposób. 

JA ochronię MOJE dzieci w 1999 w czasie nadchodzących doświadczeń i ucisków dla MOJEJ Chwały, a nie ich chwały. 

Będę chronić wszystkich tych, którzy kładą nacisk na bycie świętym, aby być świętymi, tak jak JA jestem ŚWIĘTY, żyjąc święcie, myśląc święcie, mówiąc święcie – żywe świadectwo dla pogan.

MOJA Oblubienico, MOJE dzieci – wy zostaliście oddzieleni wyłącznie dla Chwały JAHWEH i JAHSZUA (JAHUSZUA). Czerpię radość z błogosławienia tych, którzy robią te rzeczy. 

MOJE prawdziwe owieczki i jagnięcia nigdy nie będą mieć innego boga przede MNĄ!

MOJA Oblubienica w żaden sposób nie pójdzie na kompromis w tym, co JA ogłosiłem „Świętym”.

MOJA Oblubienica będzie honorowała MOJE Przykazania, włącznie z tym, które zostało niedostrzeżone przez rzesze; było źle zrozumiane, wyszydzone, albo duch buntu wstąpił i zatwardził serca. Jednak MOJA Oblubienica teraz będzie rozliczana, gdy niektórzy z was zwieszą swoje głowy ze wstydu, nie wiedząc jak bardzo zasmuciliście MOJEGO DUCHA ŚWIĘTEGO, nie święcąc MOJEGO Świętego Dnia Szabatu.

Och, ale JA widzę jak potrząsacie swoimi głowami i mówicie: “To nie ja. Z pewnością mówisz do kogoś innego, gdyż ja uczęszczam do kościoła na niedzielne nabożeństwa”, „w każdą niedzielę”, jak niektórzy się chwalą. Och, ale MOJE drogie maleństwa, to wy zasmuciliście MEGO DUCHA ŚWIĘTEGO! Albowiem, czy nie czytaliście MOJEGO Słowa:

Księga Wyjścia 31:12-18

…”Potem tak rzekł JAHWEH do Mojżesza: ‘Powiedz Izraelitom: Przestrzegajcie pilnie MOICH Szabatów, gdyż to jest znak między MNĄ, a wami dla wszystkich waszych pokoleń, by po tym można było poznać, że JA jestem JAHWEH, który was uświęcam. Przeto zachowujcie Szabat, który winien być dla was świętością. I ktokolwiek by go znieważył, będzie ukarany śmiercią, i każdy, kto by wykonywał pracę w tym dniu, będzie wykluczony ze swojego ludu. Przez sześć dni będzie wykonywał pracę, ale dzień siódmy będzie Szabatem odpoczynku, poświęconym JAHWEH, i dlatego ktokolwiek by wykonywał pracę w dniu Szabatu, winien być ukarany śmiercią. Izraelici winni pilnie przestrzegać Szabatu, jako obowiązku i przymierza wiecznego poprzez pokolenia. To będzie znak wiekuisty między MNĄ a Izraelitami, bo w sześciu dniach JAHWEH stworzył Niebo i Ziemię, a w siódmym dniu odpoczął i wytchnął. Gdy skończył rozmawiać z Mojżeszem na górze Synaj, dał mu dwie tablice świadectwa, tablice kamienne, napisane palcem BOŻYM’”

Wasza praca musi być wykonana w sześciu dniach, ale w siódmy dzień macie odpocząć, od zachodu słońca w piątek do zachodu słońca w sobotę. Módlcie się a JA wam pokażę jak wyróżnić te dni i nauczę was odpoczywać we MNIE i usłyszycie MÓJ Głos. Będziecie zachęceni, odświeżeni w nowy sposób, błogosławieni i ochraniani przed waszymi wrogami. Czy JA nie powiedziałem, że jestem tym Wielkim BOGIEM “JA JESTEM”? I ani JA, ani MOJE Słowo nie zmienia się dla mężczyzny, ani dla kobiety lub dla czasu czy pory? (Psalm 102:27; Malachiasza 3:6; Hebrajczyków 13:8)

Wasi duchowi/duchowni liderzy, którzy nie nauczali tego muszą żałować za grzech i nawrócić się.

Odwróćcie się od tego zła – czynienia rzeczy w ludzki sposób z doktrynami ludzkimi! 

Ponownie mówię: MOJE drogi są wyższe aniżeli wasze.

Uciekajcie od wszystkich duchowych przywódców, którzy odmawiają nauczania MOJEGO Świętego Słowa bez kompromisów!

Ponownie mówię: Uciekajcie!

Jest znacznie lepiej uczyć się prawdy od tej służebnicy, aniżeli umrzeć w tym kłamstwie.

Praktykujcie już teraz święcenie MOJEGO Dnia Szabatu! 

Nadchodzą trudne dni i wy będziecie ponosić odpowiedzialność za to, co wiecie. Nie macie już dłużej żadnej wymówki!

Ponownie: Wy, którzy jesteście MOIMI prawdziwymi dzieciątkami i Oblubienicą, nigdy nie będziecie mieli innych bogów przede MNĄ!

MOJA Oblubienica będzie honorować MNIE przez zachowywanie MOICH Świętych Szabatów!

Nie mówcie: „Którego Szabatu?” gdyż powiedziałem wam jasno, że to nie jest niedziela! 

MOI wybrani wiedzieli to od początku. Każdego dnia macie MNIE wielbić i uznawać, ale w Dzień Szabatu – od zachodu słońca w piątek do zachodu słońca w sobotę – macie odpoczywać, uczyć się o MNIE, gdyż JA zazdrośnie pragnę, abyście tego dnia byli tylko MOIMI, w ten dzień, który JA nazywam MOIM Szabatem.

Świat uważa to za głupstwo i sądzi, że to jest ich dzień, aby grzeszyć i imprezować lub pracować. Natomiast MOI ludzie odmówią pracy lub imprezowania, udowadniając, że to ludzkie dni są głupotą. Jednakże to jest MÓJ Święty Dzień, a szatan użył waszego religijnego systemu, aby wyśmiewać się ze MNIE w ten dzień!

Chcę was zachęcić – tych nazywanych dozorcami Szabatu – wy jesteście MOJĄ prawdziwą Oblubienicą!

Wasz zapach jest przyjemny dla MYCH Nozdrzy, ale bycie tylko dozorcą Szabatu nie zbawi was – musi być połączone z zaakceptowaniem JAHSZUA (JAHUSZUA), jako MESJASZA!

Podczas, gdy ten grzeszny świat, w którym żyjecie wciąż naucza buntu, wyrzucając lub zmieniając MOJE Dziesięć Przykazań, JA pokażę, tak jak za dni Mojżesza, co JA czynię z ludźmi o buntowniczym sercu! 

Rzesze twierdzące, że są wierzącymi w JAHSZUA (JAHUSZUA) i JAHWEH, ponownie rozbijają dwie kamienne tablice tak, jak Mojżesz, lecz tym razem w inny sposób, gdyż te buntownicze dzieci łamią MOJE Serce, kiedy łamią MOJE Przykazania i mówią, że święcenie Szabatu nie jest już więcej ważne. 

Kamiennymi tablicami są kamienne, zimne serca, dalekie ode MNIE, obojętne na MOJE Przykazania. Duchowi liderzy przerabiają MOJE Przykazania, które dałem Mojżeszowi, drwiąc z nich, łamiąc je tak, jak im się podoba, bawiąc się w BOGA odnośnie tego, co zostało zapisane i tego, jaki jest ich pogląd na znaczenie MOICH Przykazań.

Co jest Przykazaniem? To jest właśnie to: Przykazaniem, Prawem, Rozkazem ogłoszonym z Nieba przez BOGA!

Te same Przykazania, co na Ziemi, są przestrzegane w Niebie!

Żołnierze przyjmują rozkazy naczelnego dowódcy, jednakże MOI żołnierze kwestionują MNIE, gdy JA daję Przykazania!  Dlaczego tak jest? Czy JA nie jestem tym samym wielkim BOGIEM “JA JESTEM”, który rozdzielił Morze Czerwone? Czy JA nie jestem tym samym Wielkim BOGIEM “JA JESTEM”, który zaopatrywał Noego i Mojżesza? Czy JA nie posłałem Danielowi Anioła, aby zamknął paszcze lwom?

Czy JA nie ochroniłem Szadraka, Meszaka i Abed-nego w ognistym piecu? (Księga Daniela, rozdz. 3)

Czy wierzycie, że ponownie to uczynię? To MOJA Słodka Woń Namaszczenia zachowała ich od przesiąknięcia zapachem dymu. Módlcie się i ufajcie z wiarą, że JA ochronię was od kłaniania się innym fałszywym bogom.

Stawiajcie MNIE na pierwszym miejscu, na wszystkich waszych drogach tak, jak uczyniło to tych troje hebrajskich dzieci. 

Czyż JA nie jestem tym samym Wielkim BOGIEM “JA JESTEM”, który użył kobietę o imieniu Debora, jako sędziego, by pokonała tysiące, zabierając MOICH wrogów do mogił i dołów piekielnych? (Księga Sędziów 4:4)

Czy JA nie jestem tym samym Wielkim BOGIEM “JA JESTEM”, który użył chłopca pastuszka i jednego małego kamienia, aby spowodować wieczny upadek Goliata?

Czyż JA nie jestem tym samym wielkim BOGIEM “JA JESTEM”, który przeklął złego faraona? JA go stworzyłem na zniszczenie, aby udowodnić, że JA JESTEM, który JESTEM.

Nikt nie uciska ani nie próbuje mieć w posiadaniu MOICH wybranych, MOICH wyborowych, którzy czczą MNIE i służą MI, przedkładając JAHWEH i JAHUSZUA ponad wszystko inne.

Tych, którzy przeklinają MOICH wybranych – JA przeklnę!

Tym, którzy odważyli się zabijać, torturować, uciskać MOJE dzieciątka, Oblubienicę, wybranych lub mianowanych, zawładnąć nimi lub uciszać ich – JA odpłacę tak, jak w czasach Dawida i Goliata, jak za dni złego faraona. 

W tym nadchodzącym roku 1999 ponownie uczynię to, o czym czytaliście w przeszłości. Zobaczycie MOJĄ Wielką Rękę Gniewu lub Litości. Wszyscy zobaczą rzeczywistość – któremu Bogu służyli!

Ci duchowi liderzy, którzy są apostołami, prorokami, nauczycielami, kaznodziejami i ewangelistami, którzy mówią, że nie jest ważne, który dzień jest nazywany Szabatem, nauczają MOICH ludzi kłamstwa!

Ci, którzy mówią, że JAHSZUA (JAHUSZUA) jest Szabatem, ale w następnym oddechu potępiają się mówiąc, że każdego dnia mamy wielbić JAHWEH i JAHUSZUA - to jest prawda, ale ach…słuchajcie następnego słowa, aby poddać testowi tego ducha, który mówi do tych, którzy głoszą, że MNIE znają, ale jednak nie znają MNIE – teraz jest ich szansa na nawrócenie i nauczanie Prawdy, gdyż oni mówią, że każdy dzień może być Szabatem.

JA mówię wam teraz, że szatan ukradł MÓJ Dzień oddawania czci i odpoczynku, zastępując go dniem dla wygody ludzkości – dniem, który człowiek zarządził i teraz znowu pisze polecenia, aby oddawać cześć i odpoczywać w dzień, który teraz jest zwany niedzielą.

Ale JA zarządziłem, i MOI wybrani i wyborowi znają ten dzień odpoczynku. To nie ma być udogodnieniem dla ludzkości, lecz błogosławieństwem dla ludzkości i BOGA! Teraz to jest dzień, który wy po prostu dopasowujecie do waszego wypełnionego harmonogramu pracy i zabawy. Zmieniono nawet początek i koniec tygodnia, aby dopasować go do ich rozkładu zajęć.

Nawet ci, którzy nie akceptują MEGO SYNA JAHUSZUA, jako swojego MESJASZA, ale akceptują i honorują MÓJ Dzień Szabatu, jako odpoczynek i święcą Go, mają więcej przychylności w MOICH Oczach aniżeli wy, którzy nazywacie się MOIMI, i jeszcze akceptujecie MEGO SYNA, jako MESJASZA, ale ważycie się zmieniać MOJE Przykazania!

Słuchajcie MNIE! Bójcie się MNIE! Wierzcie MI! Zemsta należy do MNIE – mówi WŁADCA/PAN! (Hebrajczyków 10:30)

Wy, którzy jesteście pod przywództwem duchowym, które odmawia nauczania MOJEGO Słowa bez omijania ani jednej joty, ani jednej kreski – uważajcie! Uciekajcie z takich kościołów! Począwszy od tego dnia będziecie siali ziarno w płytki, twardy grunt. MÓJ DUCH ŚWIĘTY będzie zabrany z tych miejsc.

Co czyniliście w nieświadomości – przebaczę.

JA przebaczę waszym duchowym przywódcom, – jeśli nawrócicie się z grzechu i będziecie nauczać i czynić to, co jest słuszne!

W tym nadchodzącym roku 1999, wiele kościołów będzie stać opuszczonych, gdyż Sąd BOŻY nadszedł do domu PANA!

Słuchajcie MNIE! Bójcie się MNIE! Wierzcie MI! 

JA nie jestem BOGIEM, z którego można się naśmiewać!

Kiedy skończyłem mówić do Mojżesza na Górze Synaj, JA dałem mu dwie tablice z kamienia zapisane MOIM Palcem, Prawa Wszechmogącego BOGA! Mimo to, dlaczego tak wielu uwierzyło kłamstwu, że JAHUSZUA unieważnił te Dziesięć Przykazań? 

Wielu naucza, że łamanie Dziesięciu Przykazań nie jest już grzechem. Wszakże JAHSZUA (JAHUSZUA) zapłacił tę cenę – mówią. Ci źli duchowi przywódcy przekręcają MOJE Słowo, nauczają MOICH ludzi, że przestrzeganie Dziesięciu Przykazań jest niemożliwe.

Nie zapominajcie, że JA włożyłem wewnątrz was MEGO DUCHA ŚWIĘTEGO, który zapewnia drogę ucieczki od każdej dręczącej was pokusy.

Inni źli nauczyciele mówią, że złamanie najmniejszego z Przykazań nie jest grzechem. Oni zapominają, że złamanie jednego jest złamaniem wszystkich. Człowiek ponumerował te Przykazania od 1 do 10.

JA mówię: “Dlaczego mówicie, że MNIE miłujecie, a nie jesteście MI posłuszni?” Czy JA dałbym wam Przykazania, których przestrzeganie jest niemożliwe? 

Przestrzegajcie MOICH Przykazań! Stosujcie je w praktyce! Nie zbaczajcie ani na prawo, ani na lewo!

Istotą Prawa jest prawdziwie miłować waszego STWÓRCĘ i waszego MESJASZA – JAHSZUA (JAHUSZUA)!

MOJE dzieci i Oblubienico, wszyscy złamali MOJE Prawa i nikt nie może powiedzieć inaczej, bo w przeciwnym razie by skłamał, to znaczy zanim zaakceptowaliście JAHSZUA (JAHUSZUA), jako MESJASZA. Teraz wy macie MOJEGO DUCHA ŚWIĘTEGO, który przekonuje i przypomina wam, kiedy wasze stopy zbaczają na lewo lub na prawo.

W tym roku 1999, pobożni będą promieniować MOJĄ obecnością w ich mowie, działaniach, nawet ich twarze będą świecić MOIM DUCHEM ŚWIĘTYM. 

Również w 1999, począwszy od tego czasu, bezbożni będą się stawać większymi bezbożnikami. Staną się podobni do syna zatracenia i również będą manifestować promieniowanie, jak anioł światłości (2 Koryntian 11:14) zwany niegdyś lucyferem, lub oblicza bezbożnych staną się jak ciemna mgła. 

Podczas gdy MÓJ SYN zbliża się do Ziemi, rozdzielanie MOICH owiec i szatańskich kozłów będzie bardziej widoczne.

Ziemia trzęsie się w wielkim strachu przed nadchodzącym Sądem!

Piekło wyrzuca roztopioną lawę.

Jeziorem Ognia jest MÓJ Gniew, który się przelewa.

Piekło jest rozpalone MOIM Gniewem.

Rzeka Życia wypływa spod MEGO Tronu w wielkiej miłości i łasce.

Dla MOICH dzieciątek, Oblubienicy, wybranych i wyselekcjonowanych, 1999 będzie rokiem pełnym wyzwoleń – dla tych, którzy stawiają MNIE na pierwszymi miejscu. 

MOJE dzieci, które wiedzą o ważności przestrzegania MOICH Przykazań, poznają wielkie błogosławieństwa za odważne święcenie MOJEGO Szabatu. 

MOJE dzieci również wiedzą, kiedy grzeszą przeciwko MNIE i nawracają się, odwracając się od tego grzechu, tylko Święta Krew JAHUSZUA przelana na Kalwarii obmyje ich ponownie do czysta.

W 1999, MOJE dzieciątka, Oblubienica, wybrani i wyborowi zobaczą MOJĄ miłująca Dłoń Wybawienia sięgającą z Nieba i zobaczą JAHWEH, JAHSZUA (JAHUSZUA) i DUCHA ŚWIĘTEGO wybawiających MOJE dzieci, Oblubienicę, wybranych i wyborowych, czyniących to, co w przeciwnym razie wydawałoby się niemożliwe.

Słuchajcie i nauczcie się, że w 1999 nie powinno się zawierzać temu, co naturalne, ale zamiast tego wierzyć, że JAHWEH i JAHUSZUA zaopatrzą was ponadnaturalnie.

JA, PAN, wasz BÓG, nie jestem ograniczony do robienia rzeczy ludzkim sposobem w zaopatrywaniu was, gdyż JA mam całe Niebo do SWOJEJ dyspozycji. 

Do tych z was, którym brakuje wiary: czy możecie wytłumaczyć, dlaczego słońce jest gorące? Kto powoduje, że lód jest zimny? JA udowodnię, że co powiedziałem stanie się. 

JA wymawiam to poprzez MOICH prawdziwych proroków i apostołów, a to jest dopiero początek.

Począwszy od 1999 JA będę przemawiał odważniej, głośniej i częściej, jako, że MÓJ SYN JAHSZUA (JAHUSZUA) się zbliża.

Nikt nie będzie w stanie powiedzieć, że nie ostrzegałem: znaki na Niebie i strach przed tym, o czym nikt nie myślał, aby się obawiać! Nawet ateiści będą się wzdrygali przed tym, co zamierzam uczynić w 1999 i w 2000. Ale pamiętajcie, że nie cały gniew, który będziecie widzieć nadejdzie ode MNIE. 

Szatan jest bardzo zły – jego czas jest krótki. Szatan pośle swoje sługi by kradli, zabijali i niszczyli w jeszcze większym stopniu. 

Czego szatan nie może osiągnąć w imieniu szatana, on oszuka i osiągnie używając Imienia JEZUS, Imienia MEGO SYNA JAHSZUA (JAHUSZUA).

(Komentarz: szatan użyje greckiego imienia: Jezus, aby oszukać miliardy ludzi w czasie wielkiego ucisku)

Szatan nawet będzie oszukiwał używając MEGO Imienia – JAHWEH. 

Wy MOJE dzieci, Oblubienico, wybrani i wyborowi rozpoznacie to zło czynione w imię nauki, rządu i religii. 

Słuchajcie i bójcie się wy, wrogowie Ewangelii JAHSZUA (JAHUSZUA) – JA zawsze będę miał ludzi!

MOJE dzieci, Oblubienico, wybrani i wyselekcjonowani – kiedy JA powiem uciekajcie, to będzie tak, jak wtedy, gdy JA otworzyłem Morze Czerwone i pokażę wam tę drogę. Nie obawiajcie się, po prostu uciekajcie tak, jak Lot uciekał – nie oglądajcie się do tyłu!

Pod koniec 1998, wielu uważało, że to był ciężki rok. Wy, którzy wznosiliście wzajemne toasty i celebrowaliście koniec 1998 roku, odliczając minuty do końca – wy nie wiecie, że JA również liczyłem, powstrzymując MÓJ Gniew ze względu na dusze. 

Pewnego dnia zatęsknicie za 1998 ponownie. Wy będziecie żałować, że odrzuciliście MOJE błogosławieństwa! Pożałujecie, że nie posłuchaliście! Pożałujecie, że nie sialiście ziarna na zbliżające się trudne dni.

Ale MOJE prawdziwe dzieci powstaną w zwycięstwie, gdyż oni oddali wszystko! Oni nie zatrzymują niczego, a nawet, jeśli zajdzie potrzeba, oddadzą MI swoje życie! Gdyż w końcu MOJE dzieci, Oblubienica, wybrani i mianowani zobaczą jak Ręka JAHWEH i JAHSZUA (JAHUSZUA) wybawia – oraz zabija goliatów tego świata – powodując, że ich wrogowie uciekną w siedmiu różnych kierunkach! 

MOJE dzieci, które potrafią MI zaufać w nowym roku 1999, w świecie pozornie wypełnionym chaosem, nawet w tym chaosie odczują pokój, który przekracza wszelkie zrozumienie. 

MOJE dzieci, Oblubienica, wybrani i wyborowi będą mieć więcej błogosławieństw, mądrości, wiedzy, objawień, aby wiedzieć jak ominąć pułapki wrogów.

MOJE dzieci będą jak Jozue,  i ujrzą wrogów i ich ściany zła walące się na tych nikczemników. W tym roku 1999, a zwłaszcza w jego połowie, zobaczycie i będziecie pamiętać, co zostało powiedziane w ten dzień poprzez tę służebnicę 31-go grudnia 1998 roku.

Jeszcze jedna rzecz, chociaż ta służebnica jest pochodzenia żydowskiego, zarówno po matce jak i po ojcu, i JA mówię to nie dla jej dobra, ale dla dobra innych - to nie to, czy jesteś Żydem, czy nie, zbawi cię, lecz raczej to, czy przyjąłeś MEGO SYNA JAHSZUA (JAHUSZUA), jako MESJASZA; czy mieliście transfuzję Krwi od JAHSZUA (JAHUSZUA) przelanej na Kalwarii!

Nie bądźcie jak synagogi szatana, które wyznają, że są MOIMI a jednak nie zachowują MOICH Praw i Szabatów i prawdziwie nie przyjęli tak naprawdę daru JAHSZUA (JAHUSZUA) z Kalwarii.  

MÓJ żydowski lud przestrzega MOICH Praw i Szabatów, ale odrzuca JAHSZUA (JAHUSZUA), jako MESJASZA.

Nie będzie innego MESJASZA! 

Czekacie na próżno kosztem waszych dusz! 

JA mówię to odważnie poprzez tę służebnicę, którą JA poślę do Izraela i Jerozolimy i do innych części świata, aby dostarczyła ten Przekaz osobiście w MOJEJ Miłości a nie tylko w swojej miłości, jak JA posłałem inne sługi, aby powiedziała żydowskiemu ludowi:

“Wy miłujecie i czcicie i służycie JAHWEH; wy nawet próbujecie przestrzegać MOICH Praw, Świąt i dnia Szabatu, jednak samo to nie może nikogo zbawić, czy to Żyda, czy nie Żyda (Poganin).

Bądźcie ostrzeżeni!  Wy tylko miłujecie połowę MNIE, jeśli nie uznajecie, nie akceptujecie MEGO SYNA JAHSZUA (JAHUSZUA), jako jedynego MESJASZA – zarówno dla Żydów jak i nie Żydów (Pogan) – jedynej Bramy do Nieba, jedynego Pośrednika przed JA, OJCEM JAHWEH!

Do tych wszystkich, którzy nie zaakceptowali MOJEGO Daru na Kalwarii, Jego Imię to JAHSZUA (JAHUSZUA): wszystkie wasze ofiary były daremne!

Nie żywcie nienawiści do MOICH wysłanników, których posłałem z tym Przekazem, a raczej miłujcie MOICH wysłanników za to, że miłują was wystarczająco, aby przez wzgląd na wasze dusze głosić odważnie Prawdę wbrew kosztom i prześladowaniom. Byłoby im łatwiej pozostać w milczeniu, ale JA nie pozwoliłbym by ich wargi były uciszone, gdyż JA miłuję MÓJ żydowski lud. 

Czego jeszcze trzeba, abyście zobaczyli Dar waszego BOGA JAHWEH, który złożyłem na Kalwarii?

Szatan usiłuje nakłonić prawodawców, aby uciszyli MOICH posłańców z tym przekazem. Ich życie jest w niebezpieczeństwie, ale zawsze wiele kosztowało bezkompromisowe wypowiadanie MOICH Słów. 

1999 będzie rokiem, w którym MOI prawdziwi słudzy powstaną i powiedzą światu: “Ja zdecydowałem się iść za JAHWEH, JAHSZUA (JAHUSZUA) i DUCHEM ŚWIĘTYM!” głosząc Słowo w porę i nie w porę, w niedostatku i w dostatku, w prawdzie, bez strachu i bez kompromisu.

Jest duchowy przywódca z innym duchowym przywódcą, który ma jeszcze nadejść, a który siedzi na wielkim tronie. Nosi on koronę z klejnotami, trzyma berło w swojej dłoni, ludzie nisko mu się kłaniają, czczą go i szanują. Prawa są zatwierdzane przez tego grzesznego, ustanowionego przez ludzi króla, który został stworzony przez Imperium Rzymskie. I w śmiałości, poprzez MOJĄ służebnicę, JA mówię: w 1999 zobaczycie tego, tak zwanego bezbożnego króla przerabiającego MOJE Przykazania, stawiającego innego boga przed ludźmi, tym razem kobietę, która ma być boginią.

Mówi się, że ona jest częścią BÓSTWA – ale nie jest!

Miejcie się na baczności, kiedy oni dołączają imię: "Maryja/Maria" do OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO!

Strzeżcie się ludzkich doktryn! 

Jest tylko jedno BÓSTWO: Wielki BÓG "JA JESTEM": JAHWEH, który jest waszym STWÓRCĄ i Niebiańskim OJCEM, i JAHSZUA (JAHUSZUA), MÓJ SYN, który jest waszym MESJASZEM, oraz DUCH ŚWIĘTY! Nikt inny!

Nie ma innych orędowników w Niebie! 

Tylko, gdy przyjdziecie do MNIE w Imię JAHSZUA (JAHUSZUA), wysłucham was! 

Do tych, którzy nie chcą w to uwierzyć: co uczynicie, kiedy się przekonacie, że wasze ofiary, modlitwy w imionach innych świętych były na próżno?

To szatan oszukał was, gdyż przedłożyliście przede MNIE innych bogów, którzy nie są żadnymi bogami! 

Co powiecie, kiedy staniecie przed JAHWEH i JAHUSZUA, i dowiecie się, że nie ma Czyśćca, a tylko Niebo i Piekło, i że nie możecie wymodlić nikogo z Piekła, bez względu na to ile świeczek zapalicie? 

Wy nie możecie uzyskać przebaczenia bez względu na to ile razy odmówicie "Zdrowaś Mario"!

W godzinie śmierci, przestańcie wołać na imię matki MOJEGO SYNA –Marii! Ona nie może wam pomóc, a tylko Imię JAHSZUA (JAHUSZUA) może! To nie jej krew była przelana na Kalwarii, ale Krew MEGO SYNA JAHSZUA (JAHUSZUA) była przelana na Kalwarii. To jest jedyne przebłaganie za grzech.

MOJE umiłowane dzieci, które jesteście MOIMI maleństwami, Oblubienicą, wybranymi i wyborowymi, bezbożni nazywają was „ci z wąskimi horyzontami”, kiedy mówicie, że jest tylko jedna droga do Tronu BOGA OJCA i tylko w jednym Imieniu, Imieniu JAHSZUA (JAHUSZUA), JA odpowiem na wasze modlitwy. Powiedzcie im: Tak, ja mam wąskie horyzonty, gdyż Słowo JAHWEH nie może kłamać i JAHWEH mówi, że „tylko w Imię JAHSZUA (JAHUSZUA) usłyszę TWOJE modlitwy i dróżka do Nieba jest wąska, a droga do Piekła jest szeroka!”

Powiedzcie im: “To ci o szerokich horyzontach skończą cierpiąc w agonii – najpierw w Piekle, a potem w Jeziorze Ognia!”

Ponieważ wy miłujecie JAHWEH i JAHSZUA (JAHUSZUA) i ich – ostrzeżcie ich MOJE dzieci! Miłujcie ich wystarczająco, by narazić się na ich gniew! Miłujcie ich wystarczająco, aby być obrazą!

JA, JAHWEH, JAHSZUA (JAHUSZUA) i DUCH ŚWIĘTY mówimy prawdę. Większość nie chce jej słyszeć i my jesteśmy obrazą dla wielu.

1999 jest nie tylko rokiem dla wielkiego wyzwolenia, gdyż ono przyjdzie do MYCH ludzi. Pamiętajcie, że 9 jest liczbą symbolizującą uwolnienie i wy macie ją trzy razy. Trójka jest liczbą MOJEJ TRÓJCY, przeto macie całkowitą harmonię: OJCIEC, SYN, i DUCH ŚWIĘTY.

Uwaga! szatan weźmie 1999 i odwróci kierunek, przekręcając to do góry nogami, i będzie 6661, tak, jak on bierze wszystko, co Święte i podrabia to poprzez czynienie rzeczy na odwrót, wypaczając nawet MOJE Święte Modlitwy podczas swoich szatańskich/satanistycznych nabożeństw. A więc ten rok, 1999, będzie pełen mocy szatańskiej. Zobaczycie manifestacje mocy szatana, antychrysta i fałszywego proroka – tej bezbożnej trójcy – używającej nauki, rządu i religii oraz ludzkich doktryn, aby oszukać wielu.

Szatan użyje nauki i będzie mówił, że jest używana w dobrych celach. Ale strzeżcie się! Ona jest używana do zła! Bądźcie ponownie ostrzeżeni! To dotyczy również rządu, religii i organizacji charytatywnych. Zło będzie czynione w imię Boga, i to gorzej!

MOI umiłowani, nie możecie powiedzieć, że JA nie posłałem MOICH Proroków i Apostołów by was ostrzec, abyście nie wpadli w sidła wroga.

Gdyż ludzie, którzy dożyją końca 1999, nawet ateiści i poganie będą musieli przyznać, że znaki, dziwy, cuda, wyzwolicielska Moc towarzyszy tym, którzy wierzą, służą, trzymają się swojej wiary, słuchając MNIE. 

Dzięki temu rzesze będą zbawione, gdyż oni zachowali swoją wiarę w JAHWEH, i JAHSZUA (JAHUSZUA) i śmiało wypowiadali to, że ich BÓG ich zbawi. Dzięki ich odwadze, rzesze usłyszą i będą zbawione!

Dzięki temu, rzesze będą słyszeć i będą potępione, gdyż bezbożni ciągle będą się zapierać JAHSZUA (JAHUSZUA), jako MESJASZA i będą pociągnięci do odpowiedzialności nawet po tym, jak JAHSZUA (JAHUSZUA) udowodni SWOJĄ wyzwolicielską Moc na oczach wszystkich.

Nie mówcie jak mówią grzesznicy: “Szczęśliwego Nowego Roku!” Gdyż grzesznicy nie wiedzą, co nadchodzi. Ale, och dla MOICH dzieciątek, wybranych i wyselekcjonowanych – wy nie macie się, czego obawiać.

Nieszczęścia pogan nie są nieszczęściami dla MOICH dzieci! 

JA jestem BOGIEM przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, a wszystko, co MOJE dzieci mają uczynić, to być jak małe owieczki lub jagnięcia – ufać PASTERZOWI! One nie obawiają się, ani nie niepokoją. One mają wiarę w DOBREGO PASTERZA, który zaopatruje ich. 

To wszystko, o co JA was proszę: Trzymajcie się mocno swojej wiary w 1999 i nie puszczajcie! 

JA was wybawię!

******* Koniec Proroctwa *******

 

Komentarz Elisabeth:

Zapisane 1-go stycznia 1999 roku. I tak jak zostało powiedziane, tak zostało zapisane pod Namaszczeniem DUCHA ŚWIĘTEGO. Dane tej służebnicy Elisabeth Elijah.

Koniec komentarza.

Adresy E-mail do korespondencji:

[email protected]
[email protected]

Adres E-mail do korespondencji w języku polskim:

[email protected]
 

Adresy stron internetowych:

www.amightywind.com / www.almightywind.com
www.amightywind-proroctwa.com

Kliknij, aby przejść do strony głównej, na której znajdują się pozostałe Proroctwa w języku polskim.

[Kopie Proroctw można znaleźć także na stronie macierzystej Misji Amightywind w dziale tłumaczeń międzynarodowych pod tym oto adresem: http://www.amightywind.com/prophecy/prophlanguages.htm]

Adres do korespondencji :

Almightywind

P.O. Box 40007

Upper Hutt

Nowa Zelandia 5018

Portret użytkownika BBKing

Nawet nie czytam, tylko

Nawet nie czytam, tylko minusuję.

Tu powinny być komentaże, a nie kopiuj/wklej kilka stron.

Zrób z tego arta, a nie wkoorwiasz ludzi - ten co będzie chciał to sobie przeczyta.

To co robisz to brak kultury i/lub inteligencji.

Pozdr

Portret użytkownika bojkot_5G

Mikrofalowanie społeczeństw

Mikrofalowanie społeczeństw wysokimi częstotliwościami 5G:

  • ułatwi robotyzację i automatyzację zmniejszając zapotrzebowanie na pracę ludzi i zwiększając bezrobocie,
  • pogarszając zdrowotność społeczeństw utrudni im buntowanie się przeciw wyższym kastom,
  • przysporzy klientopacjentów przemysłowi chemiofarmacyjnemu,
  • przy okazji może pogorszyć warunki życia zwierząt i roślin, ale płatni obrońcy przyrody zapewne nie zaprotestują,
  • ułatwi wprowadzenie totalitarnej ekonomii bezgotówkowej i tym samym zarządzanie zasobami ludzkimi (czyż nie tak nazywane są niższe kasty?),
  • tworzy nowe możliwości szpiegowania zasobów ludzkich i przetrzebiania ich nawet bez dronów, a tylko odpowiednimi śmiercionośnymi impulsami energetycznymi,
  • da nowe pole prowadzenia wojen (jakiego nie znano od czasów, gdy ludzkość schroniła się w jaskiniach po pradawnej wojnie atomowej).

Zapewne to nie wszystkie dary 5G od wyższych kast dla niższych. Ale każdy z tych darów powinien wystarczyć, by niższe kasty wyszły na ulice i poszły do gmachów wyższych kast czynić samoobronę. Ale może jest już zapoóźno? Może niższe kasty już są dość otumamione dotychczasowymi metodami, by próbować się bronić?

I pamiętajcie proszę, Siostry i Bracia, że wyższe kasty nie odczują 5G, gdyż będą mieszkać w strefach wolnych od 5G, używać ekranowanych samochodów, ubrań, ekranowanych pomieszczeń w budynkach w zasięgu 5G oraz łączności hybrydowej, w której na bliskim dystansię będą pracować bezpieczniejsze od 5G formy komunikacji.

Tak, świat już jest więzieniem...

Portret użytkownika Tupac

Internet mobilny nigdy nie

Internet mobilny nigdy nie dorówna rozwiązaniom stacjonarnym, ponieważ jego prędkość jest zależna od warunków atmosferycznych, ilości urzytkowników na danym nadajniku, zagęszczenia przy miejscu w którym docelowo będziemy odbierać sygnał. Mająć do wyboru Internet Mobilny,Internet Stacjonarny na kablach miedzianych oraz Internet Światłowodowy, najbardziej stabilne rozwiązanie to Światłowód i jest ono także najbardziej przyszłościowe, na 2 miejscu postawił bym technologię kabla miedzianego, ponieważ w warunkach labolatoryjnych osiąga on już prędkości 1 Gb/s co jest bardzo porównywalne z prędkością Światłowodu. Jedyna tak naprawdę różnica między tymi rozwiązaniami w przyszłości to będzie stabilność. W przypadku Internetu Mobilnego nawet czasem mająć dobrą antenę zewnętrzną, nasza prędkość jest bardzo niska przy dużym obciążeniu w godzinach szczytu. Jesli w naszym kraju operatorzy tak będą dbać o nadajniki przy 5G jak to robią przy LTE to nawet technologia 8G tutaj nic nie da bo potrzebna jest modernizacja infrastruktury. Co do Światłowodów to u nas w kraju także z tym bieda, niektóre firmy sprzedają rozwiązanie hybrydowe i nazywają to Światłowodem a jedynie co jest Światłowodem w ich ofercie to kabel w skrzynce, który potem rozdzielają kablami koncentrycznymi co działa gorzej jak infrastruktra telekomunikacyjna TPSA z lat 90tych. Niestety ale Polska technologicznie jest,była i będzie 100 lat za murzynami, i nie jest to rasizm bo on z punktu widzenia nauki nie istnieje, jesli przyjąć że wszyscy wywodzimy się z 1 źródła, jest to niestety prawda.

Skomentuj