Niemcy znacznie zaostrzają obostrzenia dla niezaszczepionych

Kategorie: 

Źródło: pixabay.com

Angela Merkel i przywódcy 16 niemieckich landów zdecydowali o nałożeniu ograniczeń na osoby nieszczepione na terenach, na których liczba hospitalizacji przekracza ustalony próg. Zgodnie z proponowanym prawem, niezaszczepieni na wirus SARS-COV-2, nie będą mogli odwiedzać określonych miejsc.

 

Liczba codziennych przypadków w Niemczech gwałtownie wzrosła w czwartek do ponad 65 000, najwyższego poziomu od początku pandemii. Od teraz, landy w których liczba hospitalizowanych pacjentów z Covid-19 przekroczyła trzy osoby na 100 000 w ciągu trzech dni, wprowadzają apartheid dla niezaszczepionych. Odmówi im się dostępu do miejsc, takich jak wydarzenia sportowe, kulturalne i restauracje. Obecnie większość landów przekracza ten próg.

Ogłoszenie pojawiło się tuż po tym, gdy niższa izba parlamentu Niemiec, przegłosowała nowy zestaw środków do walki z koronawirusem. Mowa tu chociażby o ograniczeniu dostępu do transportu publicznego i miejsc pracy tylko dla osób, które zostały zaszczepione lub przebadane. Środki zostaną uzgodnione przez wyższą izbę parlamentu dzisiaj. Niektórzy konserwatywni politycy grożą zablokowaniem ustawy, jednak trudno ocenić jak rozwinie się sytuacja.

 

Niemcy nie są pierwszym krajem europejskim, który nałożył ograniczenia na osoby niezaszczepione przeciwko Covidowi. W czwartek Czechy i Słowacja ogłosiły zaostrzenie restrykcji wobec osób nieszczepionych, próbując zmusić je w ten sposób, do przyjęcia szczepionek. Zgodnie z przepisami zatwierdzonymi przez czeski rząd, od poniedziałku tylko osoby zaszczepione lub wyleczone z Covid w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, będą mogły wejść do restauracji, uczestniczyć w niektórych wydarzeniach i korzystać z różnych innych usług. 

W Austrii na początku tego tygodnia około dwóch milionów osób, które nie otrzymały pełnej szczepionki przeciw Covid-19, umieszczono w izolacji. Oznacza to, że mogą wychodzić z domu tylko z ograniczonych powodów, takich jak praca lub zakupy. Jeszcze niedawno, kilkaset osób protestowało przed ambasadą austriacką w Paryżu przeciwko restrykcjom Austrii, obawiając się, że Francja może być kolejnym krajem, który nałoży taki restrykcje.

 

W tym samym czasie, Emmanuel Macron chwali się świetną sytuacją i niską liczbą zachorowań, która nie wymusza izolacji osób nieszczepionych. Trudno nie dostrzec tu cynizmu ze strony władz tego kraju, ponieważ chodzenie do restauracji, kawiarni i kin oraz podróżowanie pociągami dalekobieżnymi wymaga między innymi dowodu szczepienia lub negatywnego testu PCR. Macron powiedział niedawno, że wciąż czeka na wskazówki od organów ds. zdrowia, aby upewnić się, czy należy rozszerzyć trzecią dawkę na wszystkich kwalifikujących się do szczepionki. Dalsze obostrzenia wobec niezaszczepionych, mogą więc pojawić się tam już wkrótce.

 

Ocena: 

5
Średnio: 5 (2 votes)
Opublikował: [email protected]
Portret użytkownika M@tis

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego oraz wielki fascynat nauki. Jego teksty dotyczą przełomowych ustaleń ze świata nauki oraz nowinek z otaczającej nas rzeczywistości. W przerwach pełni funkcję głównego edytora i lektora kanałów na serwisie Youtube: 

zmianynaziemi.pl/ innemedium.pl/ tylkomedycyna.pl/tylkonauka.pl oraz tylkogramy.pl.

Projekty spod ręki [email protected], możecie obserwować na jego mediach społecznościowych.

Facebook: https://www.facebook.com/M4tis

Twitter: https://twitter.com/matisalke


Komentarze

Portret użytkownika Fenix7

Cała szopka i totalitaryzm

Cała szopka i totalitaryzm skończy się szybciej niż planowano. W Polsce Ordo Medicus zbiera materiał dowodowy, poszły pozwy do Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze (info na strażnicywolności.pl), niedawno Warszawę odwiedzili dr Reiner Fullmich i Vivianne Fischer. Zapis wideo konferencji:

https://youtube.com/watch?v=54Rf_HODNwE

Nie czytajcie samych negatywnych tekstów.

Portret użytkownika inzynier magister

gdyby doszedł do władzy ryży

gdyby doszedł do władzy ryży folksdojcz albo jego koledzy to byśmy już byli po 4 dawcy ale wszyscy, i po pałowaniu przeciwników oraz po nachodzeniu policji po domach w ramach sprawdzania czy wszyscy przyjeli dawkę depopulacyjną śmiercionki, a to wszystko by było tak jak w hitlerowsko-bolszewickiej australi u nas momentalnie jako nowoczesność i postęp, czylo kolejny raz w Polsce stanęli by na szczyciewładzy  stalinowcy, ryży by wprowadził ponownie UB, SB i ORMO NWO ! Musimy prosić o miłosierdzie Jezusa Chrystusa !

Abp Viganò wzywa do sojuszu antyglobalistycznego celem powstrzymania globalnego zniewolenia ludzkości

(LifeSiteNews) – Od dwóch lat jesteśmy świadkami globalnego zamachu stanu, w którym elita finansowa i ideologiczna zdołała przejąć kontrolę nad częścią rządów krajowych, instytucjami publicznymi i prywatnymi, mediami, sądownictwem, politykami i przywódcami religijnymi. Wszyscy oni, bez wyjątku, stali się niewolnikami tych nowych panów, którzy zapewniają władzę, pieniądze i poparcie społeczne swoim wspólnikom. Podstawowe prawa, które jeszcze do wczoraj były prezentowane jako nienaruszalne, zostały podeptane w imię nagłych kryzysów. Dziś jest to zagrożenie sanitarne, jutro ekologiczne, a po nim zagrożenie dla internetu. 

Ten globalny zamach stanu pozbawia obywateli jakiejkolwiek możliwości obrony, ponieważ władze ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza są współwinne łamania prawa, sprawiedliwości i celu, dla którego istnieją. Jest to globalny zamach stanu, ponieważ ten zbrodniczy atak na obywateli rozciąga się na cały świat, z bardzo rzadkimi wyjątkami. Jest to wojna światowa, w której wrogami jesteśmy my wszyscy, nawet ci, którzy nieświadomie nie zrozumieli jeszcze znaczenia tego, co się dzieje. Jest to wojna toczona nie za pomocą broni, ale za pomocą bezprawnych zasad, niegodziwej polityki gospodarczej i niedopuszczalnych ograniczeń praw naturalnych.  Ponadnarodowe organizacje, finansowane w dużej mierze przez organizatorów tego zamachu stanu, ingerują w rządy poszczególnych narodów oraz w życie i zdrowie miliardów ludzi. Robią to oczywiście dla pieniędzy, ale jeszcze bardziej po to, by scentralizować władzę i ustanowić dyktaturę światową. Jest to Wielki Reset Światowego Forum Ekonomicznego, Agenda 2030 Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jest to plan Nowego Porządku Świata, w którym Uniwersalna Republika zniewala wszystkich, a Religia Ludzkości anuluje wiarę w Chrystusa. 

W obliczu tego globalnego zamachu stanu konieczne jest utworzenie międzynarodowego Sojuszu Antyglobalistycznego, który zgromadzi wszystkich tych, którzy chcą przeciwstawić się dyktaturze, którzy nie mają zamiaru stać się niewolnikami bezimiennej władzy, którzy nie chcą wyrzec się własnej tożsamości, własnej indywidualności, własnej religii. Jeśli atak jest globalny, to i obrona musi być globalna. 

Wzywam rządzących, przywódców politycznych i religijnych, intelektualistów i wszystkich ludzi dobrej woli, zachęcając ich do zjednoczenia się w Sojuszu, który wystosuje antyglobalistyczny manifest, obalający punkt po punkcie błędy i wypaczenia dystopii Nowego Porządku Świata. Manifestu, który zaproponuje konkretne propozycje dla programu politycznego inspirowanego dobrem wspólnym, moralnymi zasadami chrześcijaństwa, tradycyjnymi wartościami, ochroną życia i naturalnej rodziny, ochroną biznesu i pracy, promocją edukacji i badań oraz szacunkiem dla stworzenia. 

Ten antyglobalistyczny sojusz będzie jednoczyć narody, które zamierzają uciec spod piekielnego jarzma tyranii i potwierdzić swoją suwerenność, zawierając umowy o wzajemnej współpracy z narodami i ludźmi, którzy podzielają ich zasady i wspólną tęsknotę za wolnością, sprawiedliwością i dobrem. Konieczne będzie ujawnienie zbrodni elit, wskazanie odpowiedzialnych, postawienie ich przed trybunałami międzynarodowymi, ograniczenie ich nadmiernej władzy i szkodliwych wpływów. Równie konieczne będzie zapobieganie działaniom lobby, przede wszystkim poprzez walkę z korupcją urzędników państwowych i osób pracujących w przemyśle informacyjnym oraz poprzez zamrażanie kapitału wykorzystywanego do destabilizacji porządku społecznego. 

W krajach, gdzie rządy podporządkowują się elitom, będą oni w stanie stworzyć społeczne struktury oporu społecznego i komitety wyzwolenia narodowego, w skład których wejdą przedstawiciele wszystkich sektorów społeczeństwa, proponujący radykalną reformę polityki, inspirowaną dobrem wspólnym i zdecydowanie przeciwstawiającą się neomaltuzjańskiemu projektowi globalistycznej agendy. 

Zapraszam wszystkich, którzy chcą bronić tradycyjnego społeczeństwa chrześcijańskiego, do jak najszybszego spotkania na międzynarodowym forum, na którym przedstawiciele różnych narodów  przedstawią poważną, konkretną i jasną propozycję. Mój apel kieruję do przywódców politycznych i do rządzących, którzy troszczą się o dobro swoich obywateli, odsuwając na bok stare systemy partii politycznych i logikę narzuconą przez system zniewolony przez władzę i pieniądze. Wzywam narody chrześcijańskie, od Wschodu po Zachód, zapraszając głowy państw i zdrowe siły w  instytucjach, gospodarce, uniwersytetach, służbie zdrowia i mediach, aby przyłączyły się do wspólnego projektu, burząc stare systemy i odkładając na bok wrogość, której pragną wrogowie ludzkości w imię divide et impera. Nie akceptujemy zasad naszego przeciwnika, ponieważ zostały one stworzone właśnie po to, aby uniemożliwić nam reakcję i zorganizowanie skutecznej i zdecydowanej opozycji.

Wzywam narody i ich obywateli do sprzymierzenia się pod krzyżem Pana naszego Jezusa Chrystusa, jedynego Króla i Zbawiciela, Księcia Pokoju. In hoc signo vinces.

Załóżmy ten Sojusz Antyglobalistyczny, nadajmy mu prosty i jasny program i uwolnijmy ludzkość od totalitarnego reżimu, który łączy w sobie okropności najgorszych dyktatur wszechczasów. Jeśli nadal będziemy zwlekać, jeśli nie zrozumiemy zagrożenia, które góruje nad nami wszystkimi, jeśli nie zareagujemy poprzez zorganizowanie się w stanowczy i odważny opór, ten piekielny reżim, który ustanawia się wszędzie, nie będzie mógł być powstrzymany. 

 Niech nas wspiera i chroni Bóg Wszechmogący. 

+ Carlo Maria Viganò, Arcybiskup Były nuncjusz apostolski w Stanach Zjednoczonych Ameryki

 

Tłum. Sławomir Soja

Ojcem Mieszka był, według niego, Siemomysł, dziadem Lestek, a pradziadem Siemowit. Z pierwszą żoną, Dobrawą, miał Mieszko syna Bolesława i córkę.

Portret użytkownika axell69

"Załóżmy ten Sojusz

"Załóżmy ten Sojusz Antyglobalistyczny, nadajmy mu prosty i jasny program i uwolnijmy ludzkość od totalitarnego reżimu"  - naprawdę ??!!    naprawdę  myślisz  że   jakiś  pan w sułtannie   chce nas  uratować ??!!  NIE  on chce  uratować    swoje  darmowe  koryto .Was   idiotów  katolickich  już od 2000 lat ratuje   gipsowy /drewniany/plastikowy    mit   i  jego  przedstawiciele handlowi  !! 

 "ryży  folksdojcz" to  naprawdę  NIKT znaczący   z tym  co  kościół  wasz   wszechobecny powszechny pazerny i  katolicki   Polsce   uczynił , a to że teraz   rżniesz  durnia  obnażając  szefa  watykanu   niewiele znaczy ,  gdyż jego   jak i  resztę  tej mafi w czarnych  sukienkach nie da się  oderwać od koryta darmowego ,  czy naprzykład  takiego  prałata od  jego zycia  codziennego  i zapędzić  do jakiejkolwiek  pracy ??    Nie  da się  -  pasorżyd   nie chce  żyć  z pracy swoich rąk - on woli  okradać  wiernych   do   cna - kościółek  jest   gorszy od urzędu skarbowego  i ma wprawę  w tym co czyni bo  trenuje  to od  setek lat . Gdzie był ten  kościół   i wasz  kandydat  na  króla  gdy   rozpierdalano  Polskę  po raz  setny ??  Gdzie  oni  wszyscy  byli   gdy  trzeba było  bronić    lud  pobożny i łatwowierny ??!! GDZIE ??  patafianie  inschtalatoże  vel homusiu   z  IM 

 

 

 

Portret użytkownika StrasznaPrawda

Jeszcze tego nie pisałem więc

Jeszcze tego nie pisałem więc napiszę pierwszy raz i będę często powtarzał, mianowicie wiecie czemu PIS nie wprowadza jeszcze żadnych większych restrykcji i segregacji?

Ponieważ ci którzy tym wszystkim zarządzają (nie tylko fałszywą pandemią ale też ustawiają wybory w Polsce) nie mogą sobię pozwolić na najmniejszy błąd przez który PIS mogłoby stracić władzę w Polsce, więc wychodzi na to, że PIS to taki nadzorca który oddał wszystko, możliwe też, że bezpośredni dostęp do WAR-ów na terenie Polski, a to jest gra o wszystko więc większego pożytecznego idioty niż PIS okupanci już tutaj mieć nie będą więc nie chcą aby stracili tutaj władzę.

Za PIS-em stoją chyba te same siły co za Trumpem, Netanjahu który naprawdopodobniej cały czas "rządzi" mając do dyspozycji różne służby w tym MOSAD i to oni utrzymują PIS przy władzy.

Portret użytkownika Niemiecki lekarz

Niemiecki lekarz, Dr.

Niemiecki lekarz, Dr. Christian Fiala, określa "szczepionki" przeciwko coronavirus-19 jako programowanie organizmu na samodestrukcję!

Tyle w temacie...

(ode mnie: VIP-om wstrzykuje się placebo albo vitaminy wzmacniające)

Portret użytkownika Quark

Ostatnie zdjęcie bezspornie

Ostatnie zdjęcie bezspornie kojarzy mi się z więzieniem do którego tradycyjnie już trafiał po nieudanych akcjach słynny drobny kasiarz Egon Olsen .

Na szczęście nasz rząd stoi na stanowisku , że zaostrzanie rygorów covi-owych w Polsce jest zbędne - bo jak pokazuje praktyka krajów zachodnich , decyzje takie nie przynosiły spodziewanych rezultatów w postaci spadku zachorowań a jedynie szkody w gospodarce i protesty na ulicach . Co by nie mówić o sytuacji politycznej w naszym kraju to jednak na tle krajów europejskich jesteśmy ostoją wolności i bezpieczeństwa . Nie takie trudności naród polski pokonywał i przetrwał skutecznie czasy ucisku. Parafrazując słowa Pawlaka z Samych swoich - jeszcze będą nam naszej ziemi zazdraszczać ! 

Strony

Skomentuj