Nawet ograniczona wojna nuklearna zabiłaby miliardy ludzi

Kategorie: 

Źródło: 123rf.com

Według najnowszych symulacji, opublikowanych w czasopiśmie Nature Food, nawet stosunkowo niewielka wojna nuklearna wywołałaby światowy kryzys żywnościowy trwający co najmniej dekadę, pozostawiając setki milionów ludzi głodujących. Podczas wojny nuklearnej bomby zrzucone na miasta i obszary przemysłowe spowodowały burze ogniowe, wysyłając duże ilości sadzy do górnej atmosfery. Ta sadza rozprzestrzeni się po całym świecie i szybko ochłodzi planetę.

 

Chociaż wojna może trwać tylko kilka dni lub tygodni, wpływ na klimat Ziemi może utrzymywać się przez ponad dekadę. Wykorzystaliśmy zaawansowane modele klimatu i produkcji żywności, aby dowiedzieć się, co to oznacza dla światowych dostaw żywności. Konflikty między mocarstwami jądrowymi są stałym problemem w wielu częściach świata. Jeśli jeden z tych konfliktów przerodzi się w wojnę nuklearną, jak wpłynie to na światowe zaopatrzenie w żywność? A jak skala takiej wojny wpłynie na światową produkcję i handel żywnością?

 

Aby odpowiedzieć na te pytania, wykorzystaliśmy globalne modelowanie klimatu w połączeniu z modelami głównych upraw, łowisk i zwierząt hodowlanych. Symulacje te pozwalają nam ocenić wpływ wojny nuklearnej na globalną podaż żywności 15 lat po konflikcie. Wymodelowano sześć różnych scenariuszy wojennych, ponieważ ilość sadzy uwalnianej do górnych warstw atmosfery zależała od ilości użytej broni.

 

Najmniejszą wojną w naszych scenariuszach był „ograniczony” konflikt między Indiami a Pakistanem wielkości Hiroszimy z udziałem 100 broni (mniej niż 3% światowego arsenału nuklearnego). Największym z nich był globalny holokaust nuklearny, podczas którego Rosja i Stany Zjednoczone zdetonowały 90% światowej broni jądrowej. Sześć scenariuszy emituje od 5 do 150 milionów ton sadzy do górnych warstw atmosfery. Dla porównania, australijskie letnie pożary buszu w latach 2019 - 2020, które objęły obszar większy niż obszar Wielkiej Brytanii, wyrzuciły do stratosfery około miliona ton dymu.

 

Chociaż w naszych regionalnych scenariuszach wojennych skoncentrowaliśmy się na Indiach i Pakistanie, konflikt nuklearny z udziałem innych krajów może spowodować taką samą ilość dymu, a tym samym podobny wpływ na klimat. We wszystkich scenariuszach wpływ na globalny klimat będzie znaczący przez około dziesięć lat po wojnie nuklearnej. W rezultacie światowa produkcja żywności spadnie. Nawet w przypadku najmniejszego scenariusza wojny, który rozważaliśmy, światło słoneczne nad globalnymi obszarami upraw początkowo osłabłoby o około 10%, a średnia globalna temperatura spadłaby o 1–2 °C. Na około dekadę będzie to negować wszelkie antropogeniczne ocieplenie od czasu rewolucji przemysłowej.

 

W odpowiedzi światowa produkcja żywności spadnie o 7% w ciągu pierwszych pięciu lat po małej regionalnej wojnie nuklearnej. Choć brzmi to nieistotnie, siedmioprocentowy spadek jest prawie dwukrotnie większy od największego zarejestrowanego spadku produkcji żywności od początku rekordów w 1961 roku. W rezultacie ponad 250 milionów ludzi zostanie bez jedzenia dwa lata po wojnie. Nic dziwnego, że globalna wojna nuklearna stałaby się zagrożeniem na poziomie cywilizacyjnym, które spowodowałoby śmierć głodową ponad pięciu miliardów ludzi.

 

W tym scenariuszu średnie temperatury na świecie spadłyby o 10 - 15C w ciągu pierwszych pięciu lat po wojnie, podczas gdy światło słoneczne spadłoby o 50 - 80%, a opady na obszarach upraw zmniejszyłyby się o ponad 50%. W rezultacie globalna produkcja żywności lądowej i morskiej spadnie do mniej niż 20% poziomu sprzed wojny, a odbudowa zajmie ponad dekadę. Zmiany behawioralne mogą zapobiec głodowi po stosunkowo niewielkiej wojnie nuklearnej, ale tylko na poziomie regionalnym. Odkryliśmy, że ograniczenie marnotrawienia żywności z gospodarstw domowych i przekierowanie paszy ze zwierząt gospodarskich na ludzi zmniejszyłoby wpływ regionalnej wojny nuklearnej na dostawy żywności, ale tylko w głównych krajach eksportujących żywność, takich jak Rosja, USA i Australia.

 

Chociaż w ostatnich dziesięcioleciach dokonano znacznych ulepszeń, globalna dystrybucja żywności pozostaje głównym wyzwaniem. Pomimo faktu, że nowoczesna produkcja żywności jest więcej niż wystarczająca, aby wyżywić światową populację, w 2020 roku ponad 700 milionów ludzi na całym świecie cierpiało z powodu niedożywienia. Spodziewamy się, że w powojennym świecie globalna dystrybucja żywności zostanie całkowicie zatrzymana na kilka lat, ponieważ kraje eksportujące zawieszają handel i skupiają się na żywieniu własnych populacji. To jeszcze bardziej zaostrzy spowodowane wojną niedobory w krajach importujących żywność, zwłaszcza w Azji, Europie i na Bliskim Wschodzie.

 

Wyniki symulacji wskazują na jasny i klarowny wniosek. Nie ma czegoś takiego , jak ograniczona wojna nuklearna, kiedy na przykład strajki ograniczają się do walczących krajów. Wyniki potwierdzają po raz kolejny oświadczenie prezydenta USA Ronalda Reagana i radzieckiego sekretarza generalnego Michaiła Gorbaczowa wygłoszone w 1985 roku i potwierdzone w tym roku przez obecnych przywódców Chin, Francji, Wielkiej Brytanii, Rosji i USA: „Wojny nuklearnej nie można wygrać i ona nigdy nie może się wydarzyć".

 

Ocena: 

4
Średnio: 4 (1 vote)
Opublikował: tallinn
Portret użytkownika tallinn

Legendarny redaktor portali zmianynaziemi.pl oraz innemedium.pl znany ze swojego niekonwencjonalnego podejścia do poszukiwania tematów kontrowersyjnych i tajemniczych. Dodatkowo jest on wydawcą portali estonczycy.pl oraz tylkoprzyroda.pl gdzie realizuje swoje pasje związane z eksploracją wiadomości ze świata zwierząt


Komentarze

Portret użytkownika ba

Mateusza 26: 52  Wtedy Jezus

Mateusza 26: 52  Wtedy Jezus powiedział do niego: „Włóż swój miecz z powrotem na jego miejsce,+ bo wszyscy, którzy chwytają za miecz, od miecza zginą.+

Izajasza 34:1 Zbliżcie się, narody, by słuchać,+ a wy, grupy narodowościowe,+ natężcie uwagę. Niech słucha ziemia i to, co ją napełnia,+ żyzna kraina+ i cały jej plon.+  Bo Jehowa pała oburzeniem na wszystkie narody+ i złością na całe ich wojsko.+ Przeznaczy je na zagładę; wyda je na rzeź.+  I będą wyrzuceni ich zabici, a z ich trupów będzie się unosił smród;+ i góry rozpłyną się od ich krwi.+

Zablokowany do odwołania. To nie portal religijny. Moderator.

Portret użytkownika ba

O czym jest przesłanie Biblii

O czym jest przesłanie Biblii dla ludzkości od Księgi Rodzaju do Księgi Objawienia , Adam pierwszy człowiek zaprzepaścił życie wieczne a Chrystus te życie wieczne odkupił :

1 Koryntian 15: 22  Bo jak w Adamie wszyscy umierają,+ tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni.+

Objawienia  19:10 . „Oddaj cześć Bogu!+ Bo danie świadectwa o Jezusie jest celem* proroctw”+.”

Proroctwa Biblijne to nauki od Księgi Rodzaju do Księgi Objawienia

 

ARMAGEDON BĘDZIE

— wojną Bożą

— wojną sprawiedliwą

— wojną, w której zginą tylko źli

 

KATAKLIZM NUKLEARNY BYŁBY

— wojną ludzką

— wojną niesprawiedliwą

— wojną, w której zginęliby zarówno dobrzy, jak i źli

Łukasza 21: 26  podczas gdy ludzie będą mdleć ze strachu+ i w oczekiwaniu rzeczy przychodzących na zamieszkaną ziemię;+ bo moce niebios zostaną wstrząśnięte.+

Zablokowany do odwołania. To nie portal religijny. Moderator.

Portret użytkownika spokoluz

Ty , napisałeś , że można

Ty , napisałeś , że można wyrażać własne myśli a ty wciąż wklejasz zbronicze wersety zniewalających ksiunszek , które nie sa twoimi myślami i słowami .

NAJPIERW WYMAGAJ OD SIEBIE A POTEM OD INNYCH - więc skuńcz z tą farsą z szatańskimi wersetami.

Słowian dobrej woli jest więcej - Słowiański WIEC, Słowiański ZEW , Słowiańsk DUCH , Słowiańska KREW - na pohybę .......

Portret użytkownika ba

Do spokoluz

Do spokoluz

Przysłow 27: 22  Choćbyś głupiego utarł tłuczkiem w moździerzu pośród tłuczonego ziarna, jego głupota od niego nie odejdzie.+

Przysłów 26:11  Głupi powtarza swoje głupstwo jak pies, który wraca do swoich wymiocin.

Zablokowany do odwołania. To nie portal religijny. Moderator.

Portret użytkownika ba

Biblia to słowo Boże , kto

Biblia to słowo Boże , kto czyta Biblie to tak jakby słuchał samego Bioga Biblii,  bo to Jego myśli , jak dyrektor dyktuje sekretarce swoje mysli  a  ona je zapisuje ,  to czyje są myśli , dyrektora czy sekretarki ?

Skoro jestem świadkiem Bożym to świadcze o Bogu Biblii :

Powtórzonego Prawa 10: 17  Bo Jehowa, wasz Bóg, to Bóg bogów+ i Pan panów,+ Bóg wielki, potężny i wzbudzający lęk+ — który nikogo nie traktuje stronniczo+ ani nie przyjmuje łapówki,+

Psalm 95:   Bo Jehowa to wielki Bóg+i wielki Król nad wszystkimi innymi bogami,+

Izajasza 43: 10  „Wy jesteście moimi świadkami+ — brzmi wypowiedź Jehowy — moim sługą, którego wybrałem,+ abyście mnie poznali+ i wierzyli we mnie,+ i rozumieli, że ja jestem ten sam.+ Przede mną nie został utworzony żaden Bóg+ ani po mnie nie ma żadnego.+ 11  Ja, właśnie ja jestem Jehowa,+ a oprócz mnie nie ma wybawcy”.+ 12  „Ja oznajmiłem i wybawiłem, i sprawiłem, że to usłyszano,+ gdy nie było wśród was obcego boga.+ Wy zatem jesteście moimi świadkami+ — brzmi wypowiedź Jehowy — a ja jestem Bogiem.+

Jeremiasza 10:  10  Lecz Jehowa naprawdę jest Bogiem.+ Jest Bogiem żywym+ i Królem po czas niezmierzony.+ Z powodu jego oburzenia zakołysze się ziemia,+ a żaden z narodów nie ostoi się wobec jego potępienia.+ 11  Oto, co im powiecie: „Bogowie,+ którzy nie uczynili niebios i ziemi, znikną z ziemi+ i spod tych niebios”.

Zablokowany do odwołania. To nie portal religijny. Moderator.

Portret użytkownika ba

Czy Bóg Biblii jest wstanie

Czy Bóg Biblii jest wstanie dopuścić  na naszej planecie Ziemi do ograniczonej wojny atomowej - TAK ,, dlaczego tak odpowiadam , skoro Bóg Biblii dopuścił do I czy  II wojny światowej , a których zginęły miliony ludzi  w tym miliony cywili , więc może dopuścić do Ograniczonej Wojny Atomowej , w ten sposób jednoznacznie wykaże ze ludzie bez Boga Biblii i Jego Odkupiciela Jezusa Chrystusa nie potrafią się na Ziemi rządzić i ludzkość potrzebuje interwencji aby dalej egzystować na tej planecie , bo inaczej grozi holokaust Atomowy , a jaka to interwencja, Biblia dodaje nawet  W SZCZEGÓŁACH :

 

Przebudźcie się  1984 nr.6 str.3-6

Wydarzenia światowe wskazują, że wykonanie wyroku Bożego może nastąpić w każdej chwili. Toteż wkrótce musi się też spełnić następujące proroctwo: „Skoro tylko będą mówić: ‛Pokój i bezpieczeństwo!’ — wtedy od razu spadnie na nich nagła zagłada” (1 Tes. 5:3). Choć werset ten dopuszcza możliwość wybuchu wojen konwencjonalnych czy nawet ograniczonej wojny atomowej, to jednak wyklucza powszechną katastrofę nuklearną. Dlaczego? Zastanów się: Kto by pozostał po kataklizmie jądrowym, żeby obwołać „pokój”? A gdyby nawet niektórzy ocaleli, to czy mieliby jakieś powody, aby na skażonej radioaktywnie ziemi obwieszczać „bezpieczeństwo”?

Mateusza 24 ;37  Jakie bowiem były dni Noego, taka też będzie obecność Syna Człowieczego. 

 38  Bo jacy byli w owych dniach przed potopem - jedli i pili, mężczyźni się żenili, a niewiasty wydawano za mąż, aż do dnia, gdy Noe wszedł do arki, 

 39  i nie zwrócili na nic uwagi, aż przyszedł potop i zmiótł ich wszystkich - tak będzie z obecnością Syna Człowieczego. 

Psalm 37: 9  Złoczyńcy bowiem zostaną wytraceni, lecz pokładający nadzieję w Jehowie - ci posiądą ziemię. 

 10  I jeszcze tylko chwilka, a już nie będzie niegodziwca; i zwrócisz uwagę na jego miejsce, a już go nie będzie. 

 11  Lecz potulni posiądą ziemię i naprawdę będą się wielce rozkoszować obfitością pokoju. 

Jeremiasza 25 ; 31  " 'Wrzawa dotrze aż do najdalszej części ziemi, bo Jehowa wiedzie spór z narodami. Będzie się sądził z wszelkim ciałem. A niegodziwców wyda pod miecz' - brzmi wypowiedź Jehowy. 

 32  "Tak rzekł Jehowa Zastępów: 'Oto nieszczęście idzie od narodu do narodu, a z najodleglejszych miejsc na ziemi zostanie wzbudzona wielka nawałnica. 

 33  I pobici przez Jehowę będą w owym dniu od jednego krańca ziemi aż po drugi kraniec ziemi. Nie będą opłakiwani, nie będzie się też ich zbierać ani grzebać. Będą jak gnój na powierzchni roli'. 

 

Mateusza 5 ;5  "Szczęśliwi łagodnie usposobieni, gdyż oni odziedziczą ziemię. 

Objawienia 21:3  Wtedy usłyszałem donośny glos od tronu, mówiący: "Oto namiot Boga jest z ludźmi i On będzie przebywać z nimi, a oni będą jego ludami. I będzie z nimi sam Bóg. 

 4  I otrze z ich oczu wszelką łzę, i śmierci już nie będzie ani żałości, ani krzyku, ani bólu już nie będzie. To, co poprzednie, przeminęło". 

 5  I Zasiadający na tronie rzekł: "Oto czynię wszystko nowe". Mówi też: "Napisz, ponieważ słowa te są wierne i prawdziwe". 

1 Koryntian 2:9  Ale jak jest napisane: "Oko nie widziało i ucho nie słyszało ani się w sercu człowieka nie zrodziło, co Bóg przygotował dla tych, którzy go miłują". 

Mateusza 24 :35  Niebo i ziemia przeminą, lecz moje słowa na pewno nie przeminą. 

Krótko mówiąc , ludzkość czeka wspaniała przyszłość pod Panowaniem Królestwa Bożego , rządy Diabelskie zostaną z planety Ziemi zlikwidowane i wszyscy co je popierają , inaczej planeta Ziemia zostałaby zlikwidowana w wojnie Atomowej , a ostanie choćby wydarzenia na to wskazują  jak  do tego stanu prą , bo bombowce z bronią atomowa latają nad Polską   - pod granicami Rosji , a Polacy się  z tego cieszą ! inaczej by na takie przeloty nie dali zgody !

Zablokowany do odwołania. To nie portal religijny. Moderator.

Portret użytkownika chazarska logika

w Apokalipsie masz napisane

w Apokalipsie masz napisane ze szatan chce 3/4 zniszczyc ludzkosci a Bog zgadza sie na 1/3 , czyli jak najbardziej uzycie roznych broni moze zniszczyc taka ilosc bezboznych jak i choragiewek.

W Apokalipsie jest napisane ze lepiej byc zimnym lub goracym niz posrednim czyli choragiewki maja najgorzej a takich obecnie jest pelno.

Portret użytkownika ba

Do chazarska logika

Do chazarska logika

Bóg Biblii jest Bogiem sprawiedliwym i wyroki skazujące wydaje tylko na bezbożych , wielokrotnie to wykazałem wersetami z Biblii ,

A tu masz dowód Biblijny :

Rodzaju 18: 23  Wtedy Abraham zbliżył się i przemówił: „Czy istotnie zmieciesz prawego razem z niegodziwym?+ 24  Przypuśćmy, że w mieście jest pięćdziesięciu prawych. Czy więc ich zmieciesz i nie przebaczysz temu miejscu ze względu na pięćdziesięciu prawych, którzy są w nim?+ 25  Jest nie do pomyślenia, żebyś działał w ten sposób, uśmiercając prawego razem z niegodziwcem, tak by prawego miało spotkać to, co niegodziwego!+ Jest to u ciebie nie do pomyślenia.+ Czyż Sędzia całej ziemi nie miałby uczynić tego, co słuszne?”+ 26  Wówczas Jehowa rzekł: „Jeśli w Sodomie, w obrębie miasta, znajdę pięćdziesięciu prawych, to ze względu na nich przebaczę całemu temu miejscu”.+ 27  Lecz Abraham odpowiedział jeszcze i rzekł: „Spójrz, oto podjąłem się mówić do Jehowy, chociaż jestem prochem i popiołem.+ 28  Przypuśćmy, że do pięćdziesięciu prawych brakuje pięciu. Czy z powodu tych pięciu obrócisz całe miasto w ruinę?” On odrzekł: „Nie obrócę go w ruinę, jeśli tam znajdę czterdziestu pięciu”.+ 29  Ale on jeszcze raz przemówił do niego i rzekł: „Przypuśćmy, że znajdzie się tam czterdziestu”. On zaś rzekł: „Nie uczynię tego ze względu na tych czterdziestu”. 30  Lecz on ciągnął dalej: „Proszę, niech Jehowa nie zapała gniewem,+ ale jeszcze powiem:+ Przypuśćmy, że znajdzie się tam trzydziestu”. On zaś rzekł: „Nie uczynię tego, jeśli tam znajdę trzydziestu”. 31  Lecz on ciągnął dalej: „Spójrz, oto podjąłem się mówić do Jehowy:+ Przypuśćmy, że znajdzie się tam dwudziestu”. On zaś rzekł: „Nie obrócę go w ruinę ze względu na tych dwudziestu”.+ 32  W końcu rzekł: „Proszę, niech Jehowa nie zapała gniewem,+ ale powiem jeszcze ten raz:+ Przypuśćmy, że znajdzie się tam dziesięciu”. On zaś rzekł: „Nie obrócę go w ruinę ze względu na tych dziesięciu”.+

A wiesz ilu było sprawiedliwych w Sodomie kiedy została wypalona - ani jednego , sam Lot ze swoją rodziną jest tego dowodem , ze zewzględu na Lota , jego żonę i jego dwie córki Bóg nie zniszczył Sodomy , Bóg Biblii jest Bogiem sprawiedliwym , w Armagedonie zginą tylko bezbożni :

Psalm 37:   Złoczyńcy bowiem zostaną wytraceni,+lecz pokładający nadzieję w Jehowie — ci posiądą ziemię.+ ו [Waw] 10  I jeszcze tylko chwilka, a już nie będzie niegodziwca;+i zwrócisz uwagę na jego miejsce, a już go nie będzie.+ 11  Lecz potulni posiądą ziemię+i naprawdę będą się wielce rozkoszować obfitością pokoju.+

29  Prawi posiądą ziemię+i będą na niej przebywać na zawsze.+

Łukasza 17: 26  A jak działo się za dni Noego,+ tak też będzie za dni Syna Człowieczego:+ 27  jedli, pili, mężczyźni się żenili, kobiety wydawano za mąż, aż do owego dnia, gdy Noe wszedł do arki i nadszedł potop, i zgładził ich wszystkich.+ 28  Podobnie jak działo się za dni Lota:+ jedli, pili, kupowali, sprzedawali, sadzili, budowali. 29  Ale w dniu, w którym Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki i zgładził ich wszystkich.+ 30  Tak samo będzie w owym dniu, w którym Syn Człowieczy ma być objawiony.+

Chrystus w imieniu swojego Ojca Boga Biblii Jehowy Boga wykona wyroki tylko na beżbożnych

Mateusza 25: 31  „Kiedy Syn Człowieczy+ przybędzie w swojej chwale, a wraz z nim wszyscy aniołowie,+ wtedy zasiądzie na swym chwalebnym tronie.+ 32  I będą przed nim zebrane wszystkie narody,+ i będzie oddzielał+ jednych ludzi od drugich,+ jak pasterz oddziela owce od kóz. 33  I postawi owce po swej prawicy,+ ale kozy po swej lewicy.+

34  „Wtedy król powie do tych po swej prawicy: ‚Chodźcie, pobłogosławieni przez mego Ojca,+ odziedziczcie+ królestwo+ przygotowane dla was od założenia świata.+

41  „Wtedy powie z kolei do tych po swej lewicy: ‚Idźcie ode mnie,+ przeklęci, w ogień wieczny,+ przygotowany dla Diabła i jego aniołów.+

46  I ci odejdą w wieczne odcięcie,+ prawi zaś do życia wiecznego”.+

" W Apokalipsie jest napisane ze lepiej byc zimnym lub goracym niz posrednim czyli choragiewki maja najgorzej a takich obecnie jest pelno. "

Objawienia 3: 15  ‚Znam twoje uczynki, wiem, że nie jesteś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący. 16  A tak, skoro jesteś letni, i ani gorący,+ ani zimny,+ zamierzam cię wypluć z mych ust.

Na pierwszy rzut oka można by przypuszczać, że stan gorący, wspomniany w Objawieniu 3:15, 16, dotyczy pałania gorliwością lub miłością, podczas gdy zimno odnosi się do braku takich cech, wskazując, że one wystygły. Ale Chrystus powiedział: „A tak, żeś letni, a nie gorący ani zimny, wypluję cię z ust moich.” Zimny albo gorący nie miał być wypluty. Gdyby wspomniany tu stan zimny dotyczył wychłodzenia pod względem miłości i gorliwości, z pewnością kwalifikowałby do wyplucia. Dla Pana jednak zimny był tak samo przyjemny, jak i gorący; zamierzał wypluć jedynie to, co było letnie. Zatem w Objawieniu 3:15, 16 zimno nie jest przeciwstawione gorącu.

 

Zablokowany do odwołania. To nie portal religijny. Moderator.

Portret użytkownika Goryl Magilla

Gorący to wierzący A zimny to

Gorący to wierzący A zimny to satanista .dwa bieguny przeciwstawne ale wierzące w byty nadprzyrodzone jakim jest duch Bóg i szatan byt anielski. Chrystus tu kwalifikuje satanistow jako przeciwników Boga ale prawdziwie wierzących.a letni to sprzedowczyk panu Bogu świeczkę A diabli ogarek i tego wypływa bo to najgorsza cecha hipokryzja kłamstwo i flaga jak wiatr zawieje.

Portret użytkownika spokoluz

Jehowa - Ty znów z cytatami z

Jehowa - Ty znów z cytatami z ksiunszek zbrodniczych a pisałeś aby pisać swoje myśli - masz sowje myśli ? Czy jesteś tak ogranoczony umysłowo ze spranym mózgiem tymi szatańskimi wersetami , że na siłę chcesz wszystkich zrobić niewolnikiami sowimi aby na nich żerować jak stonka w imię ksiunszek , boga i jehowy ?

Słowian dobrej woli jest więcej - Słowiański WIEC, Słowiański ZEW , Słowiańsk DUCH , Słowiańska KREW - na pohybę .......

Portret użytkownika ba

Do spokoluz

Do spokoluz

Przysłow 27: 22  Choćbyś głupiego utarł tłuczkiem w moździerzu pośród tłuczonego ziarna, jego głupota od niego nie odejdzie.+

Przysłów 26:11  Głupi powtarza swoje głupstwo jak pies, który wraca do swoich wymiocin.

Zablokowany do odwołania. To nie portal religijny. Moderator.

Portret użytkownika spokoluz

Powtarzasz się - ale rozumiem

Powtarzasz się - ale rozumiem , postarałeś się trochę aby jakąś nową wklejkę zrobić tylko się nie przemęcz ale z tym swoim wpisem , że boga głosisz mieczem ci nigdy nie zapomnę - screen zrobiłem aby ci to przypominieć jak będzie trzeba wyznawco zbrodniczych ksiunszek.

Słowian dobrej woli jest więcej - Słowiański WIEC, Słowiański ZEW , Słowiańsk DUCH , Słowiańska KREW - na pohybę .......

Strony

Skomentuj