Naukowo obalono mit o pragnieniu obżarstwa

Kategorie: 

Źródło: tg

Brytyjscy psychologowie udowodnili, że człowiek potrafi intuicyjnie wybierać zdrową żywność, powiedział Jeff Brunstrom, profesor na Wydziale Psychologii Eksperymentalnej na Uniwersytecie w Bristolu. Badanie, w którym on i jego koledzy naukowcy naukowo obalili mit bezmyślnego przejadania się, przytacza BBC.

 

Jeff Brunstrom zaczął zgłębiać koncepcję wywiadu żywieniowego, rozmawiając ze swoim przyjacielem, dziennikarzem Markiem Shatzkerem. Ta ostatnia zwróciła uwagę profesora na to, jak dzikie i udomowione gatunki zwierząt wykazują zdolność reagowania na niedobory mikroelementów poprzez odpowiednią modyfikację diety. Aby sprawdzić, czy ludzie również mają tę cechę, Branstrom i Shatzker pokazali ludziom zdjęcia owoców i warzyw w różnych kombinacjach, a następnie poprosili respondentów o wybranie preferowanej kombinacji.

 

Uczestnicy badania wybrali pary z największą ilością mikroelementów. Brunstrom i jego współautorka, dr Annika Flynn, przeanalizowali wyniki badań przeprowadzonych w poprzednich latach. W jednym badaniu, w kontrolowanych warunkach, 20 osób wybrało dietę z różnych codziennych posiłków o różnej zawartości kalorii przez cztery tygodnie. Żadna z osób nie próbowała schudnąć. W rezultacie, powiedział Branstrom, ludzie wybierali stosunkowo małe porcje żywności o wyższej zawartości kalorii. Następnie naukowcy wykorzystali dodatkowe dane z brytyjskiej Narodowej Agencji ds. Żywności i Żywienia (NDNS) zebrane podczas eksperymentu, w którym uczestników poproszono o przygotowanie własnych diet.

 

„Ludzie wybierali mniejsze porcje makaronu z twarogiem, który jest wysokokaloryczny, niż sałatkę z dużą ilością różnych warzyw, która jest stosunkowo niskokaloryczna” – podano przykład, udowadniając, że ludzie nie mają skłonności do bezmyślnego przejadania się. Brunstrom wskazał, że w tych badaniach ludzie nie byli świadomi zawartości kalorii w posiłkach, ale nieświadomie oceniali ich zawartość kaloryczną. Wcześniej dietetyk Sarah Garone stwierdziła, że według badań przeprowadzonych przez amerykańskich naukowców błonnik zawarty w bakłażanie pomaga przez długi czas utrzymać uczucie sytości, zmniejsza apetyt na jedzenie, a także poprawia trawienie. Spożywanie tego produktu zmniejsza również stan zapalny w organizmie.

 

Ocena: 

4
Średnio: 3.7 (3 votes)
Opublikował: tallinn
Portret użytkownika tallinn

Legendarny redaktor portali zmianynaziemi.pl oraz innemedium.pl znany ze swojego niekonwencjonalnego podejścia do poszukiwania tematów kontrowersyjnych i tajemniczych. Dodatkowo jest on wydawcą portali estonczycy.pl oraz tylkoprzyroda.pl gdzie realizuje swoje pasje związane z eksploracją wiadomości ze świata zwierząt


Komentarze

Portret użytkownika chris

„Religijni wariaci i różne

  • „Religijni wariaci i różne łobuzy biblijne”: dla nich chodzi tylko o cytowanie Pisma Świętego do znudzenia, bez względu na temat. Najgorsi z nich to ci, którzy *myślą*, że wiedzą coś o chrześcijaństwie, ale w rzeczywistości nie tylko prawie nic nie wiedzą, ale to, co wiedzą, kompletnie nie rozumieją. Będą bombardować cię cytatami z pism świętych, aby spróbować ukryć swoją ignorancję Pisma Świętego i jego znaczenia.
Portret użytkownika ba

Do chris

Do chris

Poczytaj coś ze swojej Biblii o celibacie i o waszych postach ze to nauki demonów :

1 Tymoteusza 4: 4  Jednakże natchniona wypowiedź wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach+ niektórzy odpadną+ od wiary, zwracając uwagę na zwodnicze natchnione wypowiedzi+ oraz nauki demonów,+  przez obłudę ludzi, którzy mówią kłamstwa,+ napiętnowanych w sumieniu+ jakby rozpalonym żelazem,  zabraniających zawierania związków małżeńskich,+ nakazujących powstrzymywać się od pokarmów,+ które Bóg stworzył,+ aby były spożywane z dziękczynieniem przez tych, którzy mają wiarę+ i dokładnie znają prawdę.

 Wszystko bowiem, co Bóg stworzył, jest wspaniałe+ i niczego nie należy odrzucać,+ jeśli się to przyjmuje z dziękczynieniem,

Zablokowany do odwołania. To nie portal religijny. Moderator.

Portret użytkownika ba

Do chris

Do chris
 

Czym jest Dobra Nowina według Biblii :

DOBRA NOWINA

Wyrażenie to, często pojawiające się w Biblii, dotyczy dobrej nowiny o Królestwie Bożym i o wybawieniu dzięki wierze w Jezusa Chrystusa. Bywa ona też nazywana „dobrą nowiną o królestwie” (Mt 4:23), „dobrą nowiną Bożą” (Rz 15:16), „dobrą nowiną o Jezusie Chrystusie” (Mk 1:1), „dobrą nowiną o niezasłużonej życzliwości Bożej” (Dz 20:24), „dobrą nowiną o pokoju” (Ef 6:15) oraz „wiecznotrwałą dobrą nowiną” (Obj 14:6).

Greckim wyrazem tłumaczonym na „dobra nowina” („ewangelia” w Bw i innych przekładach) jest euaggélion. A „ewangelizator” (spolszczona forma greckiego odpowiednika) to głosiciel dobrej nowiny (Dz 21:8; 2Tm 4:5).

Czego dotyczy. Pewne wyobrażenie o tym, co obejmuje dobra nowina, dają wymienione wyżej określenia. Składają się na nią wszystkie prawdy, których nauczał Jezus i które zapisali jego uczniowie. Chociaż już w starożytności ludzie ufali Bogu i przejawiali wiarę wynikającą z wiedzy o Nim, jednak Boże zamierzenie i niezasłużona życzliwość po raz pierwszy ‛stały się wyraźnie widoczne dzięki ujawnieniu się naszego Wybawcy, Chrystusa Jezusa, który zniweczył śmierć, natomiast na życie i nieskażoność rzucił światło przez dobrą nowinę’ (2Tm 1:9, 10).

Setki lat wcześniej Bóg oznajmił dobrą nowinę Abrahamowi i wyjawił, za czyim pośrednictwem zamierza ją urzeczywistnić. Oświadczył: „Poprzez ciebie będą pobłogosławione wszystkie narody” (Gal 3:8). Później za pośrednictwem proroka Izajasza zapowiedział ogłaszanie dobrej nowiny. Jezus Chrystus przeczytał to proroctwo w synagodze w Nazarecie, po czym wyjaśnił: „Dzisiaj spełnił się ten fragment Pisma, któryście właśnie usłyszeli” (Łk 4:16-21). Proroctwo Izajasza wskazywało na cel i rezultaty ogłaszania dobrej nowiny, zwłaszcza od czasu pojawienia się Mesjasza (Iz 61:1-3).

Rozgłaszana na coraz większą skalę. Gdy Jezus się urodził, anioł rzekł do pasterzy: „Nie bójcie się, oto bowiem oznajmiam wam dobrą nowinę o wielkiej radości, która będzie udziałem całego ludu” (Łk 2:10). Jan Chrzciciel przygotowywał Żydów na przyjęcie dobrej nowiny, którą miał ogłaszać Jezus, i dlatego nawoływał ich: „Okazujcie skruchę, bo przybliżyło się królestwo niebios” (Mt 3:1, 2). O jego działalności Jezus powiedział: „Od dni Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo niebios jest celem, ku któremu ludzie prą, a ci, którzy prą naprzód, pochwytują je” (Mt 11:12).

W czasie swej ziemskiej służby Jezus głosił dobrą nowinę tylko Żydom i prozelitom. Wyjaśnił: „Nie zostałem posłany do nikogo oprócz zaginionych owiec z domu Izraela” (Mt 15:24). Wysyłając 12 apostołów, nakazał im: „Nie oddalajcie się na drogę narodów i nie wchodźcie do miasta samarytańskiego, ale raczej zachodźcie do zaginionych owiec z domu Izraela” (Mt 10:5, 6). Co prawda pewnego razu dał świadectwo kobiecie należącej do Samarytan (którzy byli spokrewnieni z Izraelitami), ale nie dlatego, że przybył do jej miasta głosić. Jednakże reakcja tej kobiety i innych mieszkańców była tak pozytywna, że zatrzymał się u nich na dwa dni (Jn 4:7-42).

Po śmierci i zmartwychwstaniu Jezus nakazał uczniom: „Idźcie więc i czyńcie uczniów z ludzi ze wszystkich narodów, chrzcząc ich w imię Ojca i Syna, i ducha świętego, ucząc ich przestrzegać wszystkiego, co wam nakazałem” (Mt 28:19, 20). Powiedział im także, że z głoszonym orędziem dotrą do „najodleglejszego miejsca na ziemi” (Dz 1:8). Ale przez jakieś trzy i pół roku za sprawą ducha świętego uczniowie głosili tylko Żydom i Samarytanom. Następnie Bóg wysłał Piotra z dobrą nowiną do domu rzymskiego setnika Korneliusza (Dz rozdz. 10, 11; 15:7). Od tego czasu dobra nowina była rozgłaszana w największym możliwym zakresie, wszędzie.

Jak bardzo jest ważna.

Apostoł Paweł z głębokim przekonaniem pisał do Galatów o możliwości wybawienia udostępnionej przez Boga za pośrednictwem Jezusa Chrystusa. Oświadczył, że jeśliby ktoś ogłaszał im coś poza tym, czego się dowiedzieli, jakąś inną naukę, to „niech będzie przeklęty”. Następnie wyjaśnił źródło pochodzenia dobrej nowiny, którą oznajmiał: „Ani jej nie przyjąłem od człowieka, ani jej nie byłem uczony, chyba że przez objawienie od Jezusa Chrystusa” (Gal 1:8, 11, 12). Takie zdecydowane oświadczenie było konieczne, ponieważ już wówczas niektórzy próbowali wypaczać prawdziwą wiarę, głosząc „inną dobrą nowinę” (Gal 1:6, 7; 2Ko 11:4). Paweł ostrzegał przed nadejściem odstępstwa i stwierdził, że ‛tajemnica bezprawia’ już działa. Zachęcał chrześcijan, by pamiętali o celu dobrej nowiny, stali niewzruszenie i trzymali się tradycji ukształtowanych pod wpływem ducha świętego i przekazanych przez apostołów (2Ts 2:3, 7, 14, 15; zob. TRADYCJA).

Jezus uważał, że trzymanie się dobrej nowiny i rozgłaszanie jej jest ważniejsze niż obecne życie; również Paweł uznawał wierne oznajmiane jej za sprawę pierwszorzędnej wagi (Mk 8:35; 1Ko 9:16; 2Tm 1:8). Obwieszczający ją może stracić najcenniejsze dobra, a nawet doznać prześladowań, jednakże w zamian już teraz otrzyma „stokrotnie domów i braci, i sióstr, i matek, i dzieci, i pól, w nadchodzącym zaś systemie rzeczy — życie wieczne” (Mk 10:29, 30).

Dobra nowina stanowi podstawę do osądzenia ludzi: ci, którzy ją posłusznie przyjmą, zostaną wybawieni, tych zaś, którzy okażą się nieposłuszni i ją odrzucą, czeka zagłada (2Ts 1:6-8; 1Pt 4:5, 6, 17). Właśnie dlatego osoby głoszące dobrą nowinę muszą to robić z czystych pobudek — ze szczerego serca i z miłości do bliźnich. Ponieważ apostołowie uzmysławiali sobie, że dobra nowina ma życiodajne znaczenie, oraz byli przepełnieni duchem Bożym i miłością do ludzi, więc przekazywali słuchaczom nie tylko dobrą nowinę, lecz także swe „dusze” (1Ts 2:8). Bóg postanowił, że obwieszczający dobrą nowinę mają prawo przyjmować pomoc materialną od tych, którym głoszą (1Ko 9:11-14). Jednakże Paweł i jego bliscy współpracownicy bardzo sobie cenili przywilej oznajmiania dobrej nowiny i starannie wystrzegali się czerpania zysków materialnych w związku z głoszeniem, a nawet stwarzania takiego wrażenia. Apostoł

Paweł opisuje swoje stanowisko w tej sprawie w 1 Koryntian 9:15-18 i 1 Tesaloniczan 2:6, 9.
Wrogowie. Dobra nowina nierzadko spotykała się z zaciekłym sprzeciwem. Na temat źródła tej nienawiści apostoł Paweł napisał: „Jeśli więc oznajmiana przez nas dobra nowina istotnie jest zasłonięta, to jest zasłonięta wśród tych, którzy giną, wśród których bóg tego systemu rzeczy zaślepił umysły niewierzących, aby nie mogło przeniknąć oświecenie chwalebną dobrą nowiną o Chrystusie, który jest obrazem Boga” (2Ko 4:3, 4). Pierwszymi wrogami dobrej nowiny byli żydowscy przywódcy religijni. Niemniej ich postawa ostatecznie wyszła na pożytek poganom, czyli ludziom z narodów, gdyż umożliwiła im zostanie „współuczestnikami obietnicy w jedności z Chrystusem Jezusem przez dobrą nowinę” (Ef 3:5, 6; Rz 11:25, 28).

Wrogowie dobrej nowiny przysporzyli chrześcijanom wiele cierpień i zmusili apostołów do zdecydowanego występowania przed władcami w celu jej obrony oraz prawnego ugruntowywania, by mogła się jak najswobodniej rozprzestrzeniać (Flp 1:7, 16; por. Mk 13:9-13; Dz 4:18-20; 5:27-29).

Ziemska służba Jezusa i jego powrót. Warto zauważyć, że jakieś sześć miesięcy przed ochrzczeniem Jezusa Jan głosił: „Okazujcie skruchę, bo przybliżyło się królestwo niebios”, a gdy Jezus się pojawił, wskazał na niego jako na „Baranka Bożego, który usuwa grzech świata” (Mt 3:1, 2; Jn 1:29). W ten sposób zwrócił ludziom uwagę na długo oczekiwanego mesjańskiego Króla (Dz 19:4).

Kiedy Jezus był na ziemi, razem z uczniami obwieszczał: „Przybliżyło się królestwo niebios” (Mt 4:17; 10:7). Jako Chrystus, namaszczony Król, powiedział do sprzeciwiających się mu faryzeuszy: „Królestwo Boże jest pośród was” (Łk 17:20, 21). Był to główny temat dobrej nowiny podczas ziemskiej służby Jezusa. Biblia nie donosi jednak, by po jego śmierci uczniowie nadal głosili, że Królestwo się „przybliżyło” lub było tuż, tuż. Oznajmiali dobrą nowinę o tym, że Jezus oddał swe życie na okup w celu wybawienia ludzi, wstąpił do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Poza tym obwieszczali jego przyszły powrót i nadejście jego Królestwa (2Tm 4:1; Heb 10:12, 13; Obj 11:15; 12:10; 22:20; por. Łk 19:12, 15).

Uczniowie zapytali kiedyś Jezusa: „Co będzie znakiem twojej obecności oraz zakończenia systemu rzeczy?” W odpowiedzi wymienił on niektóre wydarzenia mające się wówczas rozgrywać. Między innymi oznajmił: „Ta dobra nowina o królestwie będzie głoszona po całej zamieszkanej ziemi na świadectwo wszystkim narodom; a potem nadejdzie koniec” (Mt 24:3, 14; Mk 13:10; por. Kol 1:23). W objawieniu otrzymanym ok. 96 r. n.e. apostoł Jan ujrzał „anioła, który leciał środkiem nieba i miał wiecznotrwałą dobrą nowinę do oznajmienia jako radosną wieść dla mieszkających na ziemi i dla każdego narodu, i plemienia, i języka, i ludu, i mówił donośnym głosem: ‚Boga się bójcie i dajcie mu chwałę, ponieważ nadeszła godzina jego sądu’” (Obj 14:6, 7). Z tych natchnionych wypowiedzi wynika, że w „dniach ostatnich” dobra nowina o Królestwie miała być rozgłaszana na niespotykaną wcześniej skalę.

Zablokowany do odwołania. To nie portal religijny. Moderator.

Portret użytkownika ba

Do chris

Do chris

Wyjścia 6:  I ja ukazywałem się Abrahamowi,+ Izaakowi+ i Jakubowi+ jako Bóg Wszechmocny,+ ale co do mojego imienia, Jehowa,+ nie dałem się im poznać.+

Powtórzonego Prawa 10: 17  Bo Jehowa, wasz Bóg, to Bóg bogów+ i Pan panów,+ Bóg wielki, potężny i wzbudzający lęk+ — który nikogo nie traktuje stronniczo+ ani nie przyjmuje łapówki,+

Psalm 95:   Bo Jehowa to wielki Bóg+i wielki Król nad wszystkimi innymi bogami,+

Jeremiasza 10: 10  Lecz Jehowa naprawdę jest Bogiem.+ Jest Bogiem żywym+ i Królem po czas niezmierzony.+ Z powodu jego oburzenia zakołysze się ziemia,+ a żaden z narodów nie ostoi się wobec jego potępienia.+ 11  Oto, co im powiecie: „Bogowie,+ którzy nie uczynili niebios i ziemi, znikną z ziemi+ i spod tych niebios”.

Izajasza 43: 10  „Wy jesteście moimi świadkami+ — brzmi wypowiedź Jehowy — moim sługą, którego wybrałem,+ abyście mnie poznali+ i wierzyli we mnie,+ i rozumieli, że ja jestem ten sam.+ Przede mną nie został utworzony żaden Bóg+ ani po mnie nie ma żadnego.+ 11  Ja, właśnie ja jestem Jehowa,+ a oprócz mnie nie ma wybawcy”.+

Jana 17:  To znaczy życie wieczne:+ ich poznawanie+ ciebie, jedynego prawdziwego Boga,+ oraz tego, któregoś posłał, Jezusa Chrystusa.+

Objawienia 1:  „Jam jest Alfa i Omega”,+ mówi Jehowa Bóg, „Ten, który jest i który był, i który przychodzi,+ Wszechmocny”.+

2 Tymoteusza 3: 16  Całe Pismo jest natchnione przez Boga+ i pożyteczne do nauczania,+ do upominania,+ do prostowania,+ do karcenia+ w prawości, 17  aby człowiek Boży był w pełni umiejętny,+ całkowicie wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła.+

Zablokowany do odwołania. To nie portal religijny. Moderator.

Portret użytkownika ba

A co mówi Biblia w tym

A co mówi Biblia w tym temacie :

Powtórzonego Prawa 21: 20  i powiedzą do starszych miasta: ‚Ten nasz syn jest uparty i buntowniczy; nie słucha naszego głosu,+ jest żarłokiem+ i pijakiem’.+ 21  Wtedy wszyscy mężczyźni z jego miasta ukamienują go kamieniami i umrze. Tak usuniesz spośród siebie zło, a cały Izrael usłyszy i będzie się bał.+

Przysłów  23: 20  Nie bywaj wśród upijających się winem,+ wśród obżerających się mięsem.+ 21  Bo pijak i żarłok popadną w ubóstwo,+ a ospałość odzieje człowieka w same łachmany.+

Przysłów 28:  Syn odznaczający się zrozumieniem przestrzega prawa,+ lecz kto przestaje z żarłokami, upokarza swego ojca.

Tytusa 1: 12  Jeden z nich, własny ich prorok, powiedział: „Kreteńczycy to zawsze kłamcy, bestie wyrządzające krzywdę,+ żarłoki bezczynne”.

1 Koryntian 15: 33  Nie dajcie się wprowadzić w błąd. Złe towarzystwo psuje pożyteczne zwyczaje.

Wniosek: obżarstwo jest poważnym grzechem i szkodzi własnemu ciału

https://fakty.tvn24.pl/fakty-o-swiecie,61/najciezszy-czlowiek-na-swiecie-w-ciagu-trzech-lat-schudl-ponad-300-kilogramow,989413.html

Zablokowany do odwołania. To nie portal religijny. Moderator.

Art. 4. konstytucji RP

2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.

nieważny głos to przywilej suwerena mającego bezpośrednią władzę - oddając głos stajesz się  niewolnikiem wyboru dobrowolnie.

Portret użytkownika ba

Do spokoluz

Do spokoluz

a cały Izrael usłyszy i będzie się bał.  - całe szczęście , że tylko żytków się to dotyczy

A wiesz dlaczego tylko Izraelitów to sie tyczyło ,bo z nimi Bóg Biblii zawarł przymierze :

Wyjścia 19:  Jeśli więc będziecie bezwzględnie posłuszni+ memu głosowi i naprawdę będziecie zachowywać moje przymierze,+ to staniecie się moją szczególną własnością spośród wszystkich ludów,+ gdyż do mnie należy cała ziemia.

Natomiast Narody ziemi dopuszczały sie wszystkiego co ochdne bo nie znali przykazań Bożych

Kapłańska 19 : 19  I Jehowa powiedział jeszcze do Mojżesza, mówiąc:  „Przemów do całego zgromadzenia synów Izraela i powiedz im: ‚Macie być święci,+ ponieważ ja, Jehowa, wasz Bóg, jestem święty.+  „‚Każdy z was ma się bać swej matki i swego ojca,+ macie też zachowywać moje sabaty.+ Jam jest Jehowa, wasz Bóg.  Nie zwracajcie się do nic niewartych bogów+ i nie wolno wam czynić sobie lanych bogów.+ Jam jest Jehowa, wasz Bóg.  „‚A jeśli składacie Jehowie ofiarę współuczestnictwa,+ składajcie ją tak, by zaskarbić sobie uznanie.+  Należy ją jeść w dniu, w którym złożycie swą ofiarę, i zaraz następnego dnia, ale co pozostanie do trzeciego dnia, należy spalić w ogniu.+  Gdyby jednak jedzono ją w trzecim dniu, byłaby czymś plugawym.+ Nie zostanie przyjęta z uznaniem.+  A kto będzie ją jadł, ten odpowie za swe przewinienie,+ gdyż zbezcześcił świętą rzecz Jehowy; i dusza ta musi zostać zgładzona spośród swego ludu.  „‚A gdy będziecie urządzać żniwo w waszej ziemi, nie żnij ze swego pola aż do skraju i nie zbieraj pokłosia swego żniwa.+ 10  Nie zbieraj też resztek+ w swej winnicy i nie zbieraj rozsypanych winogron w swej winnicy. Masz je zostawić dla uciśnionego i dla osiadłego przybysza.+ Jam jest Jehowa, wasz Bóg. 11  „‚Nie wolno wam kraść+ i nie wolno wam zwodzić,+ i nikomu z was nie wolno się sprzeniewierzać swemu towarzyszowi.+ 12  I nie wolno wam przysięgać w moim imieniu na coś, co jest kłamstwem,+ abyś nie zbezcześcił imienia swego Boga. Jam jest Jehowa. 13  Nie wolno ci oszukiwać swego bliźniego+ i nie wolno ci rabować.+ Zapłata najemnika nie ma pozostawać u ciebie przez całą noc aż do rana.+ 14  „‚Nie wolno ci złorzeczyć głuchemu, a przed ślepym nie wolno ci stawiać przeszkody;+ i będziesz się bał swego Boga.+ Jam jest Jehowa. 15  „‚Nie wolno wam dopuszczać się niesprawiedliwości w sądzie. Nie wolno ci maluczkiego traktować stronniczo+ i nie wolno ci faworyzować kogoś wielkiego.+ Sprawiedliwie winieneś osądzać swego towarzysza. 16  „‚Nie wolno ci krążyć wśród swego ludu, by rzucać oszczerstwa.+ Nie wolno ci nastawać na krew twego bliźniego.+ Jam jest Jehowa. 17  „‚Nie wolno ci w swym sercu nienawidzić swego brata.+ Masz zdecydowanie upominać swego towarzysza,+ abyś razem z nim nie ponosił grzechu. 18  „‚Nie wolno ci wywierać pomsty+ ani żywić urazy do synów swego ludu;+ i masz miłować swego bliźniego jak samego siebie.+ Jam jest Jehowa. 19  „‚Macie przestrzegać moich ustaw: Nie wolno ci krzyżować dwóch rodzajów zwierząt domowych. Nie wolno ci obsiewać pola dwoma rodzajami ziarna+ i nie wolno ci ubierać się w szatę z dwóch rodzajów włókna połączonych ze sobą.+ 20  „‚Jeżeli mężczyzna położy się z kobietą i dojdzie u niego do wypływu nasienia, to jeśli ona jest służącą przeznaczoną dla kogoś innego i nie została jeszcze wykupiona ani nie została jej dana wolność, należy wymierzyć karę. Nie należy ich uśmiercić, gdyż ona nie została wyzwolona. 21  A on ma przed wejście do namiotu spotkania przyprowadzić dla Jehowy swój dar ofiarny za przewinienie — barana stanowiącego dar ofiarny za przewinienie.+ 22  I przed obliczem Jehowy kapłan dokona za niego przebłagania baranem stanowiącym dar ofiarny za przewinienie, za grzech, który popełnił; a grzech, który popełnił, zostanie mu przebaczony.+ 23  „‚A gdy wejdziecie do tej ziemi i posadzicie jakieś drzewo zapewniające pokarm, macie jego owoc uważać za nieczysty jako jego „napletek”. Przez trzy lata pozostanie dla was nieobrzezany. Nie należy go jeść. 24  Lecz w czwartym roku wszystek jego owoc+ stanie się czymś świętym ku radosnemu świętowaniu dla Jehowy.+ 25  A w piątym roku możecie jeść jego owoc; tak zostanie wam dodany jego plon.+ Jam jest Jehowa, wasz Bóg. 26  „‚Nie wolno wam jeść niczego razem z krwią.+ „‚Nie wolno wam wypatrywać znaków wróżebnych+ i nie wolno wam zajmować się magią.+ 27  „‚Nie wolno wam ścinać włosów dookoła głowy na wysokości pejsów i nie wolno ci niszczyć skraju swej brody.+ 28  „‚I nie wolno wam robić na swym ciele nacięć ze względu na zmarłą duszę,+ nie wolno wam też wykonywać na sobie tatuowanych znaków. Jam jest Jehowa. 29  „‚Nie bezcześć swej córki, czyniąc z niej nierządnicę,+ by ta ziemia nie uprawiała nierządu i by ziemia nie napełniła się wyuzdaniem.+ 30  „‚Macie zachowywać moje sabaty+ i odnosić się do mego sanktuarium z bojaźnią nacechowaną szacunkiem.+ Jam jest Jehowa. 31  „‚Nie zwracajcie się do mediów spirytystycznych+ i nie radźcie się tych, którzy trudnią się przepowiadaniem wydarzeń,+ żebyście przez nich nie stali się nieczyści. Jam jest Jehowa, wasz Bóg. 32  „‚Przed siwym włosem winieneś wstać+ i masz okazywać względy osobie starca,+ i masz się bać swego Boga.+ Jam jest Jehowa. 33  „‚A jeśli jakiś osiadły przybysz przebywa u was jako przybysz w waszej ziemi, nie wolno wam go gnębić.+ 34  Osiadły przybysz, który przebywa u was jako przybysz, ma się stać dla was jak wasz rodowity mieszkaniec; i masz go miłować jak samego siebie,+ byliście bowiem osiadłymi przybyszami w ziemi egipskiej.+ Jam jest Jehowa, wasz Bóg. 35  „‚Nie wolno wam dopuszczać się niesprawiedliwości przy sądzeniu,+ przy mierzeniu, przy ważeniu+ ani przy odmierzaniu płynów. 36  Macie mieć dokładną wagę,+ dokładne odważniki, dokładną efę i dokładny hin. Jam jest Jehowa, wasz Bóg, który was wyprowadził z ziemi egipskiej. 37  Macie więc przestrzegać wszystkich moich ustaw i wszystkich moich sądowniczych rozstrzygnięć i macie je spełniać.+ Jam jest Jehowa’”.

Kapłańska 20: 20  I Jehowa odezwał się do Mojżesza, mówiąc:  „Masz powiedzieć synom Izraela: ‚Każdy człowiek spośród synów Izraela i każdy osiadły przybysz przebywający w Izraelu jako przybysz, który kogoś ze swego potomstwa oddaje Molochowi,+ ma bezwarunkowo być uśmiercony. Lud tej ziemi ma go obrzucić kamieniami, żeby umarł.  A ja skieruję swe oblicze przeciw temu człowiekowi i zgładzę go spośród jego ludu,+ gdyż kogoś ze swego potomstwa oddał Molochowi, aby skalać me święte miejsce+ i zbezcześcić moje święte imię.+  Jeśli zaś lud tej ziemi rozmyślnie zasłoni oczy przed owym człowiekiem, oddającym kogoś ze swego potomstwa Molochowi, i go nie uśmierci,+  to ja skieruję swe oblicze przeciw temu człowiekowi i jego rodzinie+ i niechybnie zgładzę spośród ich ludu zarówno jego, jak i wszystkich, którzy wraz z nim uprawiają nierząd,+ dopuszczając się nierządu z Molochem.  „‚Jeśli chodzi o duszę, która się zwraca do mediów spirytystycznych+ oraz do tych, którzy się trudnią przepowiadaniem wydarzeń,+ aby uprawiać z takimi nierząd, ja skieruję swe oblicze przeciw tej duszy i zgładzę kogoś takiego spośród jego ludu.+  „‚A wy się uświęćcie i bądźcie święci,+ gdyż ja jestem Jehowa, wasz Bóg.  I przestrzegajcie moich ustaw, i je wykonujcie.+ Jam jest Jehowa, który was uświęca.+  „‚Jeśli jakiś człowiek złorzeczy swemu ojcu i swej matce,+ ma bezwarunkowo być uśmiercony.+ Złorzeczył przecież swemu ojcu i swej matce. Spadnie na niego jego własna krew.+ 10  „‚A mężczyzna, który cudzołoży z żoną innego mężczyzny, cudzołoży z żoną swego bliźniego.+ Ma być bezwarunkowo uśmiercony — zarówno cudzołożnik, jak i cudzołożnica.+ 11  A mężczyzna, który się kładzie z żoną swego ojca, odsłonił nagość swego ojca.+ Oboje mają bezwarunkowo być uśmierceni. Spadnie na nich ich własna krew. 12  A jeśli mężczyzna kładzie się ze swą synową, oboje mają bezwarunkowo być uśmierceni.+ Dopuścili się pogwałcenia tego, co naturalne. Spadnie na nich ich własna krew.+ 13  „‚A gdy jakiś mężczyzna kładzie się z inną osobą płci męskiej, tak jak mężczyzna kładzie się z kobietą, obaj dopuszczają się obrzydliwości.+ Mają bezwarunkowo być uśmierceni. Spadnie na nich ich własna krew. 14  „‚Jeśli mężczyzna weźmie sobie kobietę oraz jej matkę, jest to rozpasanie.+ Należy go wraz z nimi spalić w ogniu,+ żeby rozpasanie+ nie pozostawało wśród was. 15  „‚A jeśli mężczyzna da nasienie, które z niego wypłynie, jakiemuś zwierzęciu,+ to ma bezwarunkowo być uśmiercony, macie też zabić zwierzę. 16  I jeśli kobieta zbliży się do jakiegoś zwierzęcia, by z nim spółkować,+ zabijesz tę kobietę oraz to zwierzę. Mają bezwarunkowo ponieść śmierć. Spadnie na nich ich własna krew. 17  „‚A jeśli mężczyzna weźmie swoją siostrę, córkę swego ojca lub córkę swej matki, i zobaczy jej nagość, a ona zobaczy jego nagość, jest to hańbą.+ Zostaną więc zgładzeni na oczach synów swego ludu. Odsłonił nagość swej siostry. Niech odpowie za swe przewinienie. 18  „‚A jeśli mężczyzna kładzie się z kobietą, która miesiączkuje, i odsłania jej nagość, to obnażył jej źródło; ona też odsłoniła źródło swej krwi.+ Oboje więc zostaną zgładzeni spośród swego ludu. 19  „‚I nie wolno ci odsłonić nagości siostry twej matki+ oraz siostry twego ojca,+ gdyż zostałaby obnażona jego krewna.+ Niech odpowiedzą za swe przewinienie. 20  A mężczyzna, który się kładzie z żoną swego wujka, odsłania nagość swego wujka.+ Odpowiedzą za swój grzech. Umrą bezdzietnie.+ 21  Jeśli zaś mężczyzna weźmie żonę swego brata, jest to coś odrażającego.+ Odsłonił nagość swego brata. Będą bezdzietni.

22  „‚A wy macie przestrzegać wszystkich moich ustaw+ oraz wszystkich moich sądowniczych rozstrzygnięć+ i macie je wykonywać, żeby was nie wypluła+ ziemia, do której was prowadzę, byście w niej zamieszkali. 23  I nie wolno wam postępować według ustaw narodów, które wypędzam przed wami,+ gdyż one dopuściły się wszystkich tych rzeczy i ja się nimi brzydzę.+

24  Dlatego wam powiedziałem:+ „Wy posiądziecie ich ziemię, ja zaś dam ją wam, abyście ją wzięli w posiadanie — ziemię mlekiem i miodem płynącą.+ Jam jest Jehowa, wasz Bóg, który was oddzielił od tych ludów”.+ 25  I macie czynić różnicę między zwierzęciem czystym a nieczystym oraz między ptakiem nieczystym a czystym;+ nie wolno wam plugawić+ swych dusz czworonożnym zwierzęciem ani ptakiem, ani czymkolwiek poruszającym się po ziemi, co wam oddzieliłem, uznając to za nieczyste. 26  I bądźcie dla mnie święci,+ gdyż ja, Jehowa, jestem święty;+ i oddzielam was od tych ludów, abyście się stali moją własnością.+ 27  „‚A jeśli chodzi o mężczyznę lub kobietę, w których będzie duch mediumistyczny lub duch przepowiadania,+ mają bezwarunkowo być uśmierceni.+ Należy ich obrzucić kamieniami, żeby umarli. Spadnie na nich ich własna krew’”.+

22  „‚A wy macie przestrzegać wszystkich moich ustaw+ oraz wszystkich moich sądowniczych rozstrzygnięć+ i macie je wykonywać, żeby was nie wypluła+ ziemia, do której was prowadzę, byście w niej zamieszkali.

Zablokowany do odwołania. To nie portal religijny. Moderator.

Portret użytkownika spokoluz

22  „‚A wy macie przestrzegać

22  „‚A wy macie przestrzegać wszystkich moich ustaw+ oraz wszystkich moich sądowniczych rozstrzygnięć+ i macie je wykonywać, żeby was nie wypluła+ ziemia, do której was prowadzę, byście w niej zamieszkali.  - to też tylko żytków sie dotyczy, bogu dzięki , że sobie ich wybrał na tresurę Smile

Art. 4. konstytucji RP

2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.

nieważny głos to przywilej suwerena mającego bezpośrednią władzę - oddając głos stajesz się  niewolnikiem wyboru dobrowolnie.

Portret użytkownika ba

Dziś państwa tez " tresują

Dziś państwa tez " tresują swoich obywateli "  spróbuj nie płacić podatku , czy przechodzić na czerwonym świetle , a bez dowodu osobistego nic nie załatwisz , w Biblii jest tylko około 600 nakazów dla izraelitów, a ile masz przepisów o samym ruchu drogowym , a teraz wymień inne dziedziny życia co są regulowane przepisami i masz je wszystkie znać i wykonywać , inaczej słuzby porządkowe zjawia sie u ciebie w domu , albo zostaniesz do nich doprowadzony :

Łukasza 20: 25  Powiedział im: „W takim razie spłacajcie to, co Cezara, Cezarowi,+ a co Boże, Bogu”.+

Izajasza 48: " „Ja, Jehowa, jestem twoim Bogiem; uczę cię, byś odniósł pożytek,+ sprawiam, że idziesz drogą, którą powinieneś kroczyć. 

Przysłow 2: 20  Chodzi o to, byś kroczył drogą dobrych+ i trzymał się ścieżek ludzi prawych.+ 21  Prostolinijni bowiem będą przebywać na ziemi+ i nienaganni będą na niej pozostawieni.+ 22  Niegodziwi zaś zostaną z ziemi wytraceni,+ a postępujący zdradziecko zostaną z niej wyrwani.+

Zablokowany do odwołania. To nie portal religijny. Moderator.

Portret użytkownika Hannto

No wszystko pięknie tylko

No wszystko pięknie tylko niech teraz znajdą wytłumaczenie dlaczego niektórzy ludzie osiągneli wagę 300 lub więcej kg. Bo pragnę przypomnieć że tacy też istnieją i stanowią problem ze względu na to że jak im się coś stanie to trzeba ich wyciągać z mieszkania dźwigiem (niestety to jest fakt).

Portret użytkownika wojna.info na ZNZ

To problem zdrowotny. Zła

To problem zdrowotny. Zła przemiana materii lub problemy psychiczne, nieumiejętność radzenia sobie ze stresem.

W naturze długotrwały stres to sygnał dla organizmu, że dzieje się źle i trzeba zmagazynować tłuszcz.

Portret użytkownika Medium

Fakt, więcej zaufania do

Fakt, więcej zaufania do mądrości i wrodzonej intuicji człowieka!

Owszem, są ludzie, którzy mają problemy z właściwym wyborem, lecz większość wybiera prawidłowo. Tylko nie zubażajmy na siłę, w sposób sztuczny naturalnego jedzenia tworząc produkty light czy słodząc potrawy sztucznymi słodzikami!

Portret użytkownika Q

Tkz: "naturalne jedzenie"

Tkz: "naturalne jedzenie" jest już tak zubożone, że jedząc normalnie bez przejadania się nie ma możliwości odżywienia ciała we właściwy sposób. Poprostu warzywa i owoce (już !) nie mają w sobie wystarczającej ilości mikroelementów i witamin - tych które miały kiedyś gdy można było jeść pierwotne ich odmiany rosnące w żyznej glebie - czyli takiej która zawiera wszystkie niezbędne roślinom i nam pierwiastki umożliwiające wytworzenie w owocach i warzywach odpowiedniej ilości witamin.
Ja już od dość dawna stosuję suplementację "multiwitaminą" i wit. C w dawce 1g dziennie. Odkąd to robię nie mam już zachcianek na to czy tamto.. poprostu jem by zaspokoić głód.

Portret użytkownika Q

Dobra ale czemu akurat mnie

Dobra ale czemu akurat mnie się czepiasz za jakiś drobiazg ? (pytanie retoryczne) Może zacznij wytykać błędy wszystkim tu komentującym, zobaczymy czy nadążysz i będziesz mieć jeszcze czas na cokolwiek innego. 

Potknięcia szlachetnego są jak ksieżyc w pełni - wszyscy je widzą. (niemniej jednak dałem '+' za tą uwagę)

Strony

Skomentuj