Naukowiec zdołał określić kształt tunelu czasoprzestrzennego

Kategorie: 

Źródło: Federico.ciccarese/Wikimedia Commons/Allen Dressen

Fizyk Roman Konoplya z Uniwersytetu RUDN zademonstrował, jak opisać kształt dowolnego symetrycznego tunelu czasoprzestrzennego – czarnej dziury, która teoretycznie może funkcjonować jako portal pomiędzy dowolnymi dwoma punktami w przestrzeni i czasie. Badania mogą pomóc w zrozumieniu fizyki tuneli czasoprzestrzennych i lepszej identyfikacji ich cech fizycznych.

 

Współczesne koncepcje Wszechświata przewidują istnienie tuneli czasoprzestrzennych (tzw. wormhole) – nietypowych krzywizn w przestrzeni i czasie. Strukturę tę można sobie wyobrazić jako czarną dziurę, przez którą można byłoby zobaczyć odległy punkt Wszechświata w czterech wymiarach. Astrofizycy wciąż nie są w stanie precyzyjnie określić kształtu i rozmiarów czarnych dziur, nie mówiąc już o tunelach czasoprzestrzennych, które istnieją tylko w teorii. Lecz fizyk z moskiewskiego Uniwersytetu RUDN wykazał, że kształt tych tuneli można obliczyć na podstawie obserwowalnych cech fizycznych.

 

W praktyce można zaobserwować jedynie pośrednie właściwości tuneli czasoprzestrzennych, np. przesunięcie ku czerwieni. Roman Konoplya z Instytutu Grawitacji i Kosmologii na Uniwersytecie RUDN zastosował założenia mechaniki kwantowej i geometryczne i pokazał, że kształt i masę tunelu czasoprzestrzennego można obliczyć na podstawie wartości przesunięcia ku czerwieni i zasięgu fal grawitacyjnych przy wysokich częstotliwościach.

Obecnie naukowcy biorą pod uwagę geometrię zwartego obiektu, analizują jego zasięg i porównują dane z wynikami eksperymentalnymi. Następnie sprawdzają, czy obserwowane wartości są podobne do przewidywanych teoretycznie. Roman Konoplya zaproponował inne podejście, zakładające określanie kształtu obiektu w oparciu o jego spektrum światła widzialnego.

 

Rosyjski fizyk zastosował model matematyczny do symetrycznego tunelu czasoprzestrzennego Morrisa-Thorne'a, aby opisać jego wąskie gardło. Jest to odmiana tunelu, postulowana przez Kipa Thorne'a i Mike'a Morrisa, która zakłada możliwość przesyłania energii i materii. Konoplya określił, w jaki sposób kształt dowolnego symetrycznego tunelu czasoprzestrzennego można opisać na podstawie zasięgu fal i rozwiązał tzw. problem odwrotny w sposób ogólny. Następnie z pomocą kwantowej aproksymacji opracował równanie, aby obliczyć kształt geometryczny dla konkretnego tunelu czasoprzestrzennego.

 

Roman Konoplya twierdzi, że jego podejście pozwala rozwiązać wiele problemów w kwestii geometrii tunelu czasoprzestrzennego. Jego pracę można rozszerzyć na kilka sposobów. Przede wszystkim, aby uniknąć długich formuł, Konoplya rozważał tylko nad polami elektromagnetycznymi. W przyszłej pracy można przestudiować także inne dziedziny w ramach tego samego podejścia. Rezultaty tej pracy można odnieść również do obrotowych tuneli czasoprzestrzennych, jeśli są wystarczająco symetryczne. Wyniki badań zostały opublikowane w ScienceDirect.

 

Wiadomość pochodzi z portalu tylkonauka.pl

 

Ocena: 

1
Średnio: 1 (1 vote)

Komentarze

Portret użytkownika gdfg

Niestety nauka nie wie czym

Niestety nauka nie wie czym jest energia, a naukowcy już chcą ja wysyłac przez czarne dziury. Energia jest niematerialna niezmierzona i nie zbadana ale mozemy badac ja pośrednio z zaobserwowanych akcji jakie wywołuje w materii.

Portret użytkownika ttteis77

widzieć a używać czarnej

widzieć a używać czarnej dziury, ma się nijak do rozumienia jej funkcji. Czytam założenia, obliczenia, wormhole, jej wygląd, jak rozpoznać...i jak działa . Przykład, nienajlepszy ale przykład,  wir wodny spowodowany prądami podnymi który (nie ma ujścia po drugiej stronie i, ( wir wodny spowodowany wessaniem czyli z ujściem po drógiej stronie). Jeżeli bez poznania czy czarna dzura jest bez ujścia, czy z ujściem wasze prace, Wszystkich prace, nie istotne kto to będzie, będą bez znaczenia. Zakładam że traficie na czarną dziurę bez ujścia, która będzie was rozciągać w nieskończoność i zmniejszać obiętość waszej materii do takiego stopnia że nawet kwanty wam nie pomogą.

Portret użytkownika Arya

Problem w tym, że czas nie

Problem w tym, że czas nie jest wymiarem tylko funkcją przestrzeni. Taki tunel może nas przenieść w przestrzeni, ale nie jest mozliwe przeniesienie w czasie-to będzie tylko iluzja, bo przemierzywszy miliony lat świetlnych będzie się nam zdawało, że przenieśliśmy się w czasie. Po za tym czas prawdopodobnie nie istnieje (w sensie w jakim my go rozumiemy). Prawdopodobie istnieje tylko teraźniejszość. My postrzegamy upływ czasu od przeszłości do przyszłości tylko dlatego, że nasz umysł nie jest w stanie poradzić sobie z wręcz nieskończoną ilością informacji, która jest dostepna... tylko w teraźniejszości. Z punktu widzenia mechaniki kwantowej ma to sens, ale nie do końca jeszcze wszystko rozumiemy. Informacje, które otrzymuję ze Źródła potwierdzają, że ta teza jest prawdziwa, ale teoretycznie istnieje możliwość, że źle je odczytuję. 

Wszyscy zmierzamy w tym samym kierunku-z powrotem do Źródła.

Skomentuj