Naukowcy znaleźli nową przyczynę topnienia lodu w Arktyce

Kategorie: 

Źródło: dreamstime.com

Rosyjscy badacze odkryli wpływ efektów termicznych z głębi Oceanu Arktycznego na przyspieszenie topnienia lodu w Arktyce Atlantyckiej zimą. Nowe dane zwiększą dokładność prognoz zmian klimatycznych w regionie.

 

Autorzy wykonali obliczenia matematyczne, wykorzystując nowe dane z systemów monitoringu satelitarnego, oceniając zmniejszenie powierzchni i objętości lodu w basenie Nansen Oceanu Arktycznego w ciągu ostatnich 20 lat. Przeprowadzona analiza pozwoliła ustalić, że wkład pionowego konwekcyjnego strumienia ciepła z głębi oceanu do górnej 100-metrowej warstwy w okresie zimowym ma decydujące znaczenie w procesie zmniejszania się pokrywy lodowej w okresie zimowym. Założono, że mechanizmem takiego efektu jest pionowa konwekcja termohalinowa - przeciwnie skierowane pionowe ruchy wody pod wpływem sił grawitacyjnych.

 

Naukowcy uważają, że napływ ciepłej wody z umiarkowanych szerokości geograficznych kształtuje pionową strukturę wód oceanicznych w taki sposób, że w górnej 300-metrowej warstwie temperatura i zasolenie wzrastają wraz z głębokością. Jednocześnie, na skutek ochłodzenia wody w okresie zimowym, warstwa powierzchniowa oceanu staje się „cięższa”, co przyczynia się do rozwoju pionowego ruchu wody pod wpływem sił grawitacyjnych.

 

W ciągu ostatnich dziesięcioleci naukowcy odnotowują coroczną redukcję powierzchni lodu w Arktyce atlantyckiej. W szczególności na Morzu Barentsa straty te w sezonie zimowym wynoszą 2-4% rocznie. Topniejący lód, oprócz wpływania na klimat, stanowi zagrożenie dla zamieszkujących je organizmów morskich, z których część może zniknąć.

Ocena: 

5
Średnio: 5 (1 vote)
Opublikował: admin
Portret użytkownika admin

Redaktor naczelny i założyciel portalu zmianynaziemi.pl a także innemedium.pl oraz wielu innych. Specjalizuje się w tematyce naukowej ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń dla świata. Zwolennik libertarianizmu co często wprost wynika z jego felietonów na tematy bieżące. Admina można również czytać na Twitterze   @lecterro