Naukowcy ustalili dokładną datę wspominanego w Starym Testamencie Potopu

Kategorie: 

friendsofjehovahswitnesses.com

Ostatnim globalny kataklizmem na skalę planetarną, który jest pamiętany przez ludzkość a został opisany w Starym Testamencie, jest Potop. Przez długi czas, to wydarzenie było postrzegane, jako realne, a cała historia Ziemi została podzielona na dwie epoki - przed i po potopie.  Ale w pewnym momencie poglądy te zostały odrzucone, a nawet wyśmiane.  Teraz okazuje się, że to, co znamy ze starotestamentalnej tradycji zawierało znaczną część prawdy.

 

Austriaccy naukowcy z Uniwersytetu Wiedeńskiego opublikowali obszerne studium, w którym na podstawie analizy różnych źródeł ustalono, nawet dokładną datę tego wydarzenia - 23 września 9545 pne.  Samo wydarzenie, interpretowane jest, jako zderzenie komety z Ziemią, największe fragmenty, które spadły do ​​oceanu, spowodowały trzęsienia ziemi o niespotykanej mocy, wybuchy wulkanów, tsunami, huragany i obfite opady deszczu w skali globalnej.

 

Poza tym nastąpił ostry wzrost temperatury, pożary lasów, całkowite zaciemnienie, a następnie ochłodzenie.  Ze względu na "powódź" zniknęło wielu przedstawiciele istniejącej lądowej fauny, w tym mamuty a wczesne społeczności człowieka przetrwały jedynie w jaskiniach.

 

Naukowcy nie są w stanie powiedzieć co wywołało tamten Potop. Hipoteza z upadkiem komety jest tylko jedną z teorii. Równie prawdopodobne wydaja się być też teoria, że zdarzenie takie występuje cykliczne i jest powodowane przez siły przyrody, których końca cyklu jeszcze nigdy nie obserwowaliśmy.

 

 

Ocena: 

5
Średnio: 5 (1 vote)
Opublikował: admin
Portret użytkownika admin

Redaktor naczelny i założyciel portalu zmianynaziemi.pl a także innemedium.pl oraz wielu innych. Specjalizuje się w tematyce naukowej ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń dla świata. Zwolennik libertarianizmu co często wprost wynika z jego felietonów na tematy bieżące. Admina można również czytać na Twitterze   @lecterro


Komentarze

Portret użytkownika rodz

Czy globalny Potop opisany w

Czy globalny Potop opisany w Biblii wydarzył się naprawdę? Czy Biblia jest wiarygodnym źródłem informacji? " Są w  [niej] trudne do zrozumienia pewne sprawy(...) " - 2 Piotra 3:16.
Jedną z nich jest czas. Od zarania dziejów nad zawiłością tego pytania"czym jest czas i jak jego liczyć" zastanawiali się starożytni mędrcy . Powstała dziedzina nauki - chronologia która zajmuje się "mierzeniem czasu, kolejnością następowania po sobie wydarzeń, zjawisk, a także oznaczeniem wydarzeń, zjawisk na podstawie przyjętego podziału czasu. Nazwa pochodzi od greckich słów chronos (czas) i logos (słowo, nauka)." - http://pl.wikipedia.org/wiki/Chronologia.
Każda ze starożytnych cywilizacji posługiwała się odmiennym kalendarzem dlatego pojawił się problem korelacji ze sobą różnych systemów liczenia dat. Pomocny okazał się system saros opracowany przez starożytnych babilończyków .Wskazywał on  na powtarzające się cykle zaćmień Słońca i Księżyca po upływie którego  Ziemia, Słońce i Księżyc powracają do prawie takiego samego położenia względem siebie. (...)Powtarzalność cyklu zaćmień wynika z tego, że saros jest całkowitą wielokrotnością zarówno miesiąca synodycznego, jak i (z dużą dokładnością) miesiąca anomalistycznego i miesiąca smoczego. Jeden saros to zarazem 223 miesiące synodyczne, 242 smocze i 239 anomalistycznych.(...) -http://pl.wikipedia.org/wiki/Saros.
Innym sposobem  liczenia dat był system oparty na wschodach i zachodach Syriusza . Egipcjanie opierali swój kalendarz astronomiczny na heliakalnym wschodzie Syriusza, gdyż zbiegał się z wylewem Nilu (początek roku kalendarzowego). Tak więc  do dwóch najjaśniejszych źródeł światła na niebie Słońca i Księżyca na zastosowanie system liczenia dat :saros i sotis.
Po raz pierwszy "cykl sotisa" obejmujący okres 1461 lat  dla starożytnej chronologii opracował i zastosował w 1904 roku Eduard Meyer . Jednakże w różnych opracowaniach  chronologicznych  pomijane jest trzecie najjaśniejsze źródło światła na niebie mianowicie  planeta Wenus .  Moim zdaniem należało by zwrócić  uwagę na  system liczenia dat w oparciu o wielokrotność cyklu tranzytowego Wenus która była dla mieszkańców Mezopotamii  i innych starożytnych cywilizacji  najważniejszą   z gwiazd . Przy ustaleniu starożytnej chronologii cykl oparty na tranzycie planety Wenus powinien być stosowany.

Według chronologii biblijnej globalny Potop miał miejsce w 2370 roku p.n.e.W tym samym roku miało miejsce przejście planety Wenus na tle tarczy Słonecznej.Starożytni Izraelici posługiwali się dwoma kalendarzami. Jeden z nich to kalendarz ksieżycowo-słoneczny  który  wyznaczał  prace w  polu i sadzie .Drugim był kalendarz księżycowy który  regulował święta doroczne obchodzone  w Izraelu. Starożytni Izraelici posiadali system wyrównywania różnicy pomiędzy rokiem księżycowym a słonecznym.Prawdopodobnie czynili to poprzez dodanie jednego dnia przez 3 kolejne lata w czwartym roku tego nie czynili. Skąd taki wniosek? Wskazówką może być informacje w Biblii dotyczące robotnika najemnego. W większości byli to najemnicy nieobrzezani. Okres najmu trwał 3 lata lub jego wielokrotność. Jubileusz uwalniał Izraelitę który z powodu trudności finansowych zaprzedał się w niewolę jako robotnik najemny mógł skorzystać z prawa wykupu w 7 roku służby lub w roku Jubileuszowym.

(3+3+1) x 7+1= 50   

a)system "małych Jubileuszy" co 50 dni
b)system dużych Jubileuszy co 50 lat
 
360 / 50 = 7,2
364,5 / 50 = 7,29
7,29 x 4=29,16 (miesiąc synodyczny ; lunacja)
 
System Jubileuszy ( Księga Kapłańska  rozdziały 25 i 26)  miał za zadanie  niwelować  różnicę między porami roku a rzeczywistym upływem czasu. Trzymanie się praw Bożych miało za zadanie nauczyć Izraelitów  zaufania   co wiązało się  z całkowitym poleganiem na Bogu .

7tygodni x 4 = 28 dni

(12 x 28 + 14)+ 14,5(Pascha) = 350 + 14,5(Pascha)

Na podstawie 23 rozdziału Księgi Kapłańskiej:

150 + 7+7(Pascha)+(1+6)x7(Święto Tygodni) + 122 + 1dzień siódmego miesiąca(Święto Trąbienia)+ 10 dzień (Dzień Przebłagania) +(od 15 do 21- Święto Szałasów) + 22(uroczyste zgromadzenie)+ 6 +150 + 7+7(Pascha)+(1+6)x7(Święto Tygodni)+ 122 + 1dzień siódmego miesiąca(Święto Trąbienia)+ 10 dzień (Dzień Przebłagania) +(od 15 do 21- Święto Szałasów) + 22(uroczyste zgromadzenie)+ 6 = 729 dni

729 / 2lata = 364,5 dni

lub

350+14,5(Pascha)+ 350+14,5 = 729 dni

360+ 4,5(Pascha)+ 360+ 4,5 = 729 dni

albo

26miesięcy x 28dni + 1dzień= 729 dni

Miesiąc synodyczny(Lunacja ; od nowiu do nowiu) = 29,16 dnia
Draconic miesiąc(od węzła orbity do węzła orbity) = 27 dni
Anomalistyczny miesiąc ( perygeum do perygeum) =28,038461538461538461538461538462 dnia
Rok drakoniczny, rok smoczy lub rok zaćmieniowy – odstęp czasu pomiędzy dwoma kolejnymi, następującymi po sobie, przejściami Słońca przez ten sam węzeł orbity Księżyca.
 
Rok najemnika (Powtórzonego Prawa 15:18) = 3 lata (rok za dzień) (zasada dzień za rok Liczb 14: 33,34  ; 3 dni =3 lata)

(Powtórzonego Prawa 15:18) (...)wszak sześć lat służył ci za podwójną wartość najemnika,(...)

(Izajasza 16:14) (...)„Zanim upłyną trzy lata, według lat najemnika, (...)

1461 / 7,29(czas trwania poszczególnej fazy księżyca )=200 tygodni + 3 dni

1458 / 7,29=200 tygodni

Korelacja między kalendarzem księżycowym a słonecznym.

Rok najemnika =3lata zasada z  księgi Liczb 14: 33,34 :  dzień za rok  czyli 3lata=3 dni

1 rok biblijny(364,5 dni)+1dzień | 1rok biblijny(364,5 dni)+1dzień | 1 rok biblijny(364,5 dni)+1 dzień | 1 rok biblijny(364,5 dni)+= 4 lata biblijne +3 dni

1458 dni+3 dni=1461 dni

Zasada dzień za rok  z księgi Liczb 14:33,34  ; 1461 dni=1461 lat

2370 p.n.e(POTOP; tranzyt Wenus ) + 2012n.e(tranzyt Wenus)=4382

1461 x 3=4383

4383-4382=1

2370p.n.e(POTOP ; tranzyt Wenus) – 1461= 909p.n.e

909 p.n.e +3(wyrównanie różnicy pomiędzy rokiem księżycowym a słonecznym) =912p.n.e (tranzyt Wenus)

2012n.e(tranzyt Wenus) -1461=551 n.e

551 n.e +3 lata(wyrównanie różnicy pomiędzy rokiem księżycowym a słonecznym)=554 n.e (tranzyt Wenus)

1461 - 554 n.e (tranzyt Wenus) = 907 n.e

907 n.e + 3 (wyrównanie różnicy pomiędzy rokiem księżycowym a słonecznym)= 910 n.e(tranzyt Wenus)

912p.n.e (tranzyt Wenus) - 243(podstawowy cykl tranzytowy Wenus)=669p.n.e(tranzyt Wenus)
669p.n.e- 8=661p.n.e(tranzyt Wenus Amon po Manassesie zostaje królem)

661(Amon po Manassesie zostaje królem Judy; 2 Królów 21:19 ; tranzyt Wenus )
chronologia1 http://gog.cba.pl/chronologia1.jpg
chronologia2 http://gog.cba.pl/chronologia2.jpg
chronologia3 http://gog.cba.pl/chronologia3.jpg

Transits of Venus: 2000 BCE - 1000 CE 
( http://eclipse.gsfc.nasa.gov/transit/catalog/VenusTransit1.xls )

Transits of Venus: 1000 CE - 4000 CE (http://eclipse.gsfc.nasa.gov/transit/catalog/VenusTransit2.xls )

Tak więc podane fakty jednoznacznie wskazują ,że opisany w Biblii potop miał miejsce 4384 lat temu a nie 11559 lat temu jak podają  austriaccy naukowcy z Uniwersytetu Wiedeńskiego.

Portret użytkownika Pacal

Saros wcale nie służył i nie

Saros wcale nie służył i nie służy takiej korelacji, tzw kalendarzy lunarnych z solarnymi a tym mniej z rokiem zwrotnikowym. Do tego celu, starożytni stosowali 19-to letni cykl Metona. Żydzi stosują go do dziś w takim samym celu i głównie z powodów religinych bo nie mogą się obyć bez obserwacji Księżyca i wykorzystywania jego cykli do kalendarza, tzn nie mogą zrezygnować z aspektu lunarnego w swoim kalendarzu. Polega to na tym że co 2 lub 3 lata wstawiają za ostatnim miesiacem Adar, drugi 2 Adar, który oznacza wtedy 13-ty miesiąc. To jest w ich przypadku konieczne, ponieważ przeciętny kalendarz lunarny ma ok 354 dni a wiec o 10 do 11 liczy mniej dni od solarnego /do jakich należą: staroegipski 365 dni i unowocześnione solarne celem przybliżenia ich do roku zwrotnikowego; są to oczywiście juliański i gregoriański/.
Kalendarz solarny staro-egipski, w zadaniu w uzgodnienia do roku zwrotnikowego, funkcjonował w systemie sotisowym ale ma tą niedogodność /jakiej w takiej skali nie mają juliański i gregoriański/, że tylko co ok 1460 lat w tym systemie następuje synchronia miesięcy przypisanych do nominalnych pór roku /w kalendarzu staroegipskim było ich tylko 3/, z bieżącymi porami roku. Ten system ma jeszcze tą wadę, że zakłada rok majacy 365,35 dni czyli tak jak w juliańskim, podczas gdy rok zwrotnikowy ma 365,24219 dni, wyranie mniej. To powoduje nadwyżkę dnia na każde 128 lat. System syriuszowy jeżeli by miał taką poprawkę uwzględniać, oznaczałby nie cykl 1461 x 365 dni ale dłuższy: 1508 x 365 dni;. Nb.: 1508 = 29 x 52 czyli sa to 29 azteckie "cykle katastrof"! Myślę że ma to jakieś specjalne znaczenie.
Czyli zachodzi w tym poprawionym sotisowym zależnosć podobna jak w tradycyjnym mianowicie: 1508 x 365 = 1507 zwrotnikowych lat. Wynika  to z prostego rachunku: 1507 ~ 365 /0,24219.
Pozdrawiam i przyjemnego odpoczynku w weekend Smile

Portret użytkownika rodz

   Nefilimi ,epos o

   Nefilimi ,epos o Gligemeszu i Potop. Biblia a stała Niniwy co je łączy?
Obecnie przyjmuje się długość roku na 365,242199 dnia . Dwanaście miesięcy synodycznych daje 354,36706 dnia. Aktualnie na świecie wykorzystuje się ponad czterdzieści różnych kalendarzy. Największe znaczenie mają jednak cztery: gregoriański (rok dzieli się na 365 dób, rok przestępny ma ich 366) obowiązujący oficjalnie w większości państw, żydowski (stosowany w judaizmie), muzułmański (krótszy od zwrotnikowego o 11 dni) i chiński (znany już od II w. p.n.e.). Jak wiadomo Filolaos z Krotony (V/ IV w.p.n.e), na którego prace powołuje się Mikołaj Kopernik ustanowił „wielki rok” (59 lat ) na 729 miesięcy po 29,5 dnia. Okres 59 lat ma dokładnie 21505,5 dni . Filolaos, uważał że każdy rok musiał mieć po 364,5 dnia! Niektórzy współcześni badacze (Podręcznik matematycznej i technicznej chronologii Rachunkowość czas narodów Prof Friedrich Karl Ginzel http://www.archive.org/stream/handbuchdermathe02ginzuoft#page/n7/mode/2up) zarzucili Filolaosowi mistycyzm . Warto zapamiętać , że czas pełnego przebiegu cyklu faz księżycowych (miesiąc synodyczny) stał się podstawą wyznaczenia miesiąca kalendarzowego.
Średni rok zwrotnikowy ma około 365,2422 dni R = 365,d24  220, wartość aktualną dla epoki roku 1900 ( http://urania.pta.edu.pl/urania/u7_1977-a3.html)
 
Cykl Filolaosa:
21505,5 dnia / 50 / 7,29 =59
Biblia : księga Kapłańska 23 rozdział oraz zasada z księgi Liczb 14:34
349,92(rok drakoniczny) +1/2 lunacji=364,5 dni (rok księżycowo-słoneczny)
364,5 dni (rok księżycowo-słoneczny) - 14,58(Pascha)=349,92 dni(rok drakoniczny)
351( średni rok drakoniczny)-349,92(rok drakoniczny)=1,08
[(1,08 x 50x50x7,29)/364,5] /2=27(średni miesiąc drakoniczny)
27(średni miesiąc drakoniczny) x 13 miesięcy=351(średni rok drakoniczny)
1458dni /54=27 (miesiąc drakoniczny)
1458/50=29,16 (miesiąc synodyczny)
1458/52=28,038461538461538461538461538462
1461 dni/54=27,055(555)
1461 /50=29,22
1461/52=28,0961538(461538)
350,5(średni rok drakoniczny; między dwoma wieczorami) 364,5( biblijny rok księżycowo-słoneczny)+ 366(rok przestepny)=360 (rok religijny)
12 lunacji + 12,5 lunacji+ 13 lunacji+12,5 lunacji =50 lunacji (1461dni)
1461dni /50 lunacji=29,22(średni miesiąc synodyczny)
50/4=12,5 lunacji po 29,22 dnia
12,5 x 29,22=365,25
365,2425 x 4=1460,97
1460,97/ 29,22=49,998973305954825462012320328542
50 x 29,22=1461
Korelacja między długością miesiąca synodycznego a rokiem zwrotnikowym.
364,5 (biblijny rok księżycowo -słoneczny = rok drakoniczny + 1/2 lunacji) / 12,5=29,16(miesiąc synodyczny)
System wyrównywania różnicy pomiędzy rokiem księżycowym a słonecznym:
Między dwoma wieczorami: (Kapłańska 23)
349,92dni(12 lunacji , rok drakoniczny) + 14,58 dni(1/2 lunacji)=364,5(12,5 lunacji)
350,64 dni(12 lunacji) + 14,61 dni(1/2 lunacji)=365,25(12,5 lunacji)
350,64 dni(12 lunacji) x 4=1402,56
1461 dni -1402,56 dnia =58,44dni
58,44dni / 2 = 29,22 dni (średni miesiąc synodyczny)
1402,56(cztery lata smocze ) + 2 średnie miesiące synodyczne =1461 dni (zasada z księgi Liczb 14:33,34 dzień za rok )
1461dni=1461 lat
1461 lat - 3=1458 lat
1458 lat /4=364,5 (biblijny rok księżycowo słoneczny= rok drakoniczny +1/2 miesiaca synodycznego ; księga Kapłańska 23 rozdział)
14 Nisan 33 n.e (śmierć Jezusa Chrystusa) + 14 Nisan 1512 p.n.e(Pascha)=1545 lat
 
1512p.n.e(Pascha) +33n.e(Pascha)=1545 lat
1545 lat x 364,5=563152,5dni
[351( średni rok drakoniczny)+364,5(rok księżycowo-słoneczny)+366(rok przestępny)] /3=360,5
360,5(biblijny rok religijny) x 4 + 19= 1461dni
4026(chronologia biblijna od Adama do narodzin Jezusa Chrystusa) x 364,5+ [(4026/4 )x3]=1470496,5
1470496,5/1461=1006,5 cykl
4032 x 365,25/1461=1008 cykli 4-ro letnich
195955200000000 (stała Niniwy) /1008 /86400/1461=1540,0410677618069815195071868583
195955200000000 (stała Niniwy) 4032/86400 /365,25=1540,0410677618069815195071868583
1520 p.n.e=1520x365,25x86400x 4 x1008 =193405169664000
195955200000000 (stała Niniwy) -193405169664000=2550030336000
2550030336000 /365,25/86400 / 4 /1008=20,041067761806981519507186858316
1520 p.n.e(tranzyt Wenus)+20,041 lat=1540,041(stała Niniwy) lat upływa od upamiętnienia jakiegoś ważnego wydarzenia historycznego.
4032p.n.e – 1540(stała Niniwy) – 122 lata( biblijny Potop) -2370 = punkt „0”
4032p.n.e – 1540(stała Niniwy) – 122 lata( biblijny Potop) +1656= 4026p.n.e(początek chronologii biblijnej)
4026p.n.e(początek chronologii biblijnej) -1540[(stała Niniwy) lat upływa od upamiętnienia jakiegoś ważnego wydarzenia historycznego] - 116 lat ( biblijny Potop) +1656(od Adama do Potopu)=4026 lat
2486p.n.e (pojawienie się nefilimów ,epos o Gilgameszu) – 116 (biblijny Potop) + 60 n.e(tranzyt Wenus)]=2430 lat
2430 lat / 243(podstawowy cykl tranzytowy Wenus)=10 cykli
2492p.n.e(pojawienie się nefilimów ,epos o Gilgameszu) – 2430(10 cykli tranzytowych Wenus)= 62 p.n.e(tranzyt Wenus)
62 p.n.e(tranzyt Wenus)+60 n.e(tranzyt Wenus)=122
60n.e(tranzyt Wenus) - 2430(10 cykli tranzytowych Wenus) – 122(pojawienie się nefilimów ,epos o Gilgameszu) -1540 =4032p.n.e
2492p.n.e(pojawienie się nefilimów ,epos o Gilgamaszu) - 1520p.n.e(tranzyt Wenus)=972 lata
972+8=980
2492p.n.e(pojawienie się nefilimów ,epos o Gilgameszu) - [122 – 850(tranzyt Wenus) ] - [913 -67 ] =540 p.n.e(tranzyt Wenus ; Daniela 9:1,2)
2492p.n.e(pojawienie się nefilimów ,epos o Gilgameszu) - [122 – 858(tranzyt Wenus) ] - [905 - 67 ] =540 p.n.e(tranzyt Wenus ; Daniela 9:1,2)
540 p.n.e(tranzyt Wenus ; Daniela 9:1,2)+ 67 = 607 p.n.e. (biblijny rok zburzenia Jerozolimy przez Babilończyków)
 
Moim zdaniem "stała Niniwy" wskazuje na dwa ważne wydarzenia w dziejach ludzkości :pojawienie się na ziemi "nefilim" oraz na globalny Potop który położył kres tej zdegenerowanej rasie "nefilim". Od tych wydarzeń rozpoczyna się system datacji oparty na tzw:Stałej Niniwy" .System ten podobnie jak system  datacji opracowany przez Scalingera  określał datę początkową  od której liczono upływający czas  od jednego do drugiego wydarzenia.
 
 

Portret użytkownika mokry

Kiedyś potop był możliwy, bo

Kiedyś potop był możliwy, bo na Ziemi było więcej wody. Teraz ludzie wodę albo wypili, albo zużyli do celów przemysłowych i potopu nie będzie.
Dowód - wysychające studnie, rowy i potoki! Dowód tak samo dobry, jak dowody na ocieplanie się klimatu, którego skutkiem są limity emisji CO2.

Portret użytkownika natan072

Hehe dobre... Ciekawe ze

Hehe dobre... Ciekawe ze stworzenie Adama datuje sie na 4026r.p.n.e była to jesień jak większość wydarzeń biblijnych odbywa sie ta pora roku..chronologia biblijna dokladnie wyjawia kto ile żył lat i mozna z tego to wyliczyć(a jesli ktos chce ciekawy dokument z BAAAARDZO dokładna i wnikliwa chronologia biblijna to piszcie w odpowiedzi;)....

Jakim więc cudem wg nich potop pojawił sie 9545r. Pne?;) ciekawe co to za naukowcy......?:)

Strony

Skomentuj