Naukowcy odkryli, jak pozbyć się inwazyjnych gatunków zwierząt za pomocą edycji genomu

Kategorie: 

Źródło: Pixabay.com

Wprowadzenie gatunków drapieżnych, które są obce ekosystemowi, często prowadzi do wyginięcia lokalnych zwierząt, które łatwo stają się ich ofiarami, ale edycja genetyczna pomoże teraz uporać się z tym problemem. Modelowanie matematyczne wykazało, że przy takim podejściu wytępienie małych gatunków inwazyjnych zajmie 2–4 dekady. Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie NeoBiota.

Klasyczne metody walki – przynęty, pułapki czy polowania – są bezużyteczne w przypadku bardzo pospolitych gatunków. Mają tendencję do szybkiego rozmnażania się, pozwalając sztucznie wprowadzonym genom na szybkie rozprzestrzenianie się, a tę właściwość można wykorzystać przeciwko nim. Do ich modyfikacji genetycznej wygodnie byłoby zastosować system CRISPR/Cas9. Jako broń autorzy wybrali gen rozdrabniający chromosom X, który tnie je w dzieleniu plemników. W rezultacie wszystkie aktywne plemniki będą nosiły tylko chromosomy Y, co oznacza, że ​​zwierzęta będą mogły począć tylko samce.

 

Naukowcy z University of Adelaide opracowali model matematyczny, który ma naśladować efekt rozprzestrzeniania się genu shredder w populacji. Model pokazuje, że takie podejście może zabić myszy, szczury, króliki, dzikie koty i rude lisy, ale wskaźnik powodzenia i czas potrzebny na to znacznie się różnią. Oczekiwany czas do zwalczenia to 18 lat dla myszy, 19 lat dla szczurów i 48 lat dla królików, przy czym 90% supresja populacji osiągnięta została w około połowę tego czasu. W przypadku mniej lub bardziej dużych zwierząt, lisów i kotów, takie podejście może być nieskuteczne, gdyż potrwa nawet 140 lat.

Ocena: 

Nie ma jeszcze ocen
Opublikował: admin
Portret użytkownika admin

Redaktor naczelny i założyciel portalu zmianynaziemi.pl a także innemedium.pl oraz wielu innych. Specjalizuje się w tematyce naukowej ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń dla świata. Zwolennik libertarianizmu co często wprost wynika z jego felietonów na tematy bieżące. Admina można również czytać na Twitterze   @lecterro


Komentarze

Portret użytkownika Nomen - Omen

Wykaz popularnych związków

Wykaz popularnych związków chemicznych używanych w gospodarstwie domowym, a mających zastosowanie w domowym laboratorium.

 1. Aceton - CH3COOCH3. Bezbarwna, łatwo palna, nisko wrząca ciecz, doskonały rozpuszczalnik tłuszczów oraz azotanu i octanu celulozy. Stosowany do wywabiania plam, odtłuszczania metali przed ich galwanicznym pokrywaniem, do sporządzania klejów celulozowych. Zmieszany ze stałym CO2 umożliwia uzyskanie temp. -82oC
 2. Amoniak - NH3. Gaz; rozpuszczony w wodzie tworzy wodorotlenek amonu NH4OH, zwany potocznie amoniakiem lub wodą amoniakalną. Ważny odczynnik laboratoryjny i surowiec do otrzymywania licznych soli amonowych
 3. Amoniak do ciasta - wodorowęglan amonu (kwaśny węglan amonu) NH4HCO3. Biały proszek rozkładający się w temperaturach wyższych z wydzielaniem NH3, CO2 i H2O. Stosowany jako tzw. rozrost przy pieczeniu ciasta. Ważny czynnik i surowiec w laboratorium chemicznym
 4. Ałuny - ogólna nazwa soli będących podwójnymi siarczanami. Ałuny są podwójnymi siarczanami metali trójwartościowych, jak Al, Fe, Cr, oraz jednowartościowych, jak Na, K, lub kationu NH4*. Najpopularniejszy jest ałun potasowo-glinowy KAl(SO4)2*12H2O, używany powszechnie w kosmetyce i przy wyprawianiu skór, zwłaszcza w tzw. białoskórnictwie. Ałuny stanowią surowiec do otrzymywania innych soli
 5. Aspiryna - popularne lekarstwo, jako główny składnik zawiera kwas acetylosalicylowy.
 6. Azotniak - CaCN2, nawóz sztuczny. Azotniak handlowy ma wygląd ciemnoszarej mączki o charakterystycznym zapachu karbidu. W laboratorium surowiec do otrzymywania azotu
 7. Biel cynkowa - ZnO, tlenek cynkowy. Biały pulchny proszek, podstawowy składnik wielu maści, pigment w przemyśle tworzyw sztucznych . Zasadniczy składnik lakierów olejnych. Surowiec do otrzymywania licznych soli oraz świec dymnych
 8. Biel tytanowa - TiO2, dwutlenek tytanu. Biały proszek nierozpuszczalny w wodzie, odporny na działanie czynników atmosferycznych i podwyższonej temperatury. Stosowany do wyrobu farb i emalii oraz napełniacz do gumy i tworzyw sztucznych
 9. Boraks - Na2B4O2*10H2O, czteroboran sodu. Bezbarwny, drobnokrystaliczny proszek stosowany w medycynie i kosmetyce. Niezbędny jako topnik przy lutowaniu mosiądzem i srebrem. Podstawowy składnik niskotopliwych szkliw
 10. Braunsztyn - MnO2, dwutlenek manganowy. Czarny, bezpostaciowy proszek używany jako depolaryzator w ogniwach galwanicznych. Ważny odczynnik chemiczny, służący do laboratoryjnego otrzymywania tlenu i chloru
 11. "Chlorek" - Ca(OCl)2 wapno chlorowane, główny składnik - podchloryn wapniowy. Białe ciało stałe, używane do dezynfekcji i bielenia tkanin. Otrzymuje się z niego podchloryn sodu stosowany do wywabiania plam atramentu
 12. Denaturat - alkohol etylowy C2H5OH, skażony np. dodatkiem zasad pirydynowych. Ciecz zabarwiona na czerwono lub fioletowo, służy do zasilania palników, kocherów, lampek
 13. Dermatol - C6H2(OH)3COOBi(OH)2 - nazwa zwyczajowa zasadowego galusanu bizmutawego. Ciężki żółtawy proszek, stosowany jako zasypka w schorzeniach skóry. Środek odkażający, osuszający i ściągający
 14. Esencja octowa - CH3COOH, stężony 80% kwas octowy. Bezbarwna, żrąca ciecz o bardzo silnym, charakterystycznym zapachu. Stosowana w gospodarstwie przy sporządzaniu marynat. Ważny odczynnik laboratoryjny i surowiec do otrzymywania licznych octanów
 15. Formalina - ok. 40% wodny roztwór aldehydu mrówkowego HCHO. Bezbarwna ciecz o ostrym gryzącym zapachu, używana do celów kosmetycznych. Formalina służy do wyprawiania skórek, utrwalania preparatów biologicznych oraz otrzymywania licznych tworzyw sztucznych i klejów
 16. Galasówki, galasy - okrągłe narośla na liściach dębowych wywołane nakłuciem tkanki oraz złożeniem jaj przez owada galasówkę. Surowiec do otrzymywania taniny i atramentów
 17. Glejta - PbO, tlenek ołowiawy. Żółty, ciężki proszek stosowany w hutnictwie szkła. Zarobiony gliceryną tworzy świetny kwasoodporny i szybko twardniejący kit do łączenia szkła z metalami
 18. Glikol - HOCH2CH2OH - glikol etylenowy. Bezbarwna, słodkawa ciecz o temperaturze wrzenia 197oC. Miesza się w każdym stosunku z wodą i alkoholem. Podstawowy składnik niezamarzających mieszanek do chłodnic samochodowych oraz składnik płynów hamulcowych
 19. Jodyna - roztwór jodu w alkoholu lub wodnym roztworze jodku potasu KI. Brunatna, silnie plamiąca ciecz o charakterystycznym zapachu. Dzięki własnościom dezynfekcyjnym stosowana w medycynie. Najprostsze źródło jodu do celów laboratoryjnych. Roztwory jodyny są stosowane do wykrywania skrobi, np. w śmietanie lub miodzie
 20. Kalafonia - bardzo kruche, szkliste ciało stałe o barwie od jasnożółtej do ciemnobrunatnej. Produkt ekstrakcji kapriny drzew iglastych i przerobu żywicy. Składnik farb olejnych, szybko schnących pokostów. Używana w gospodarstwie domowym do wyrobu mydła. Stopiona z surowym kauczukiem tworzy doskonały klej
 21. Kali - KMnO4, nadmanganian potasu. Fioletowo czarne kryształki doskonale rozpuszczalne w wodzie. Roztwory nadmanganianu potasu są silnymi środkami dezynfekcyjnymi. Nadmanganian potasu ogrzewany na sucho rozkłada się z wydzielaniem tlenu. Odczynnik o dużym znaczeniu, używany do wywiązywania chloru, tlenu oraz sporządzania licznych soli
 22. Karbid - CaC2, węglik wapniowy. Twarde, szarobiałe ciało stałe. Pod działaniem wody rozkłada się z wydzieleniem palnego gazu - acetylenu
 23. Karborund - SiC, węglik krzemowy. Bardzo twarde ciało stałe o barwie od czerwonej do brunatnej, stosowane do wyrobu tarcz ściernych i osełek. Tarczą lub osełką karborundową zwilżoną wodą można szlifować szkło i porcelanę
 24. Korund - Al2O3, trójtlenek glinowy. Ciało stałe, krystaliczne, o barwie od jasnoszarej do czarnej, nadzwyczaj twarde. Naturalny korund jest używany do wyrobu materiałów ściernych - tarcz, osełek, papierów. Produkowany jest też syntetyczny korund pod nazwą elektrokorund. Proszek korundowy jest stosowany do matowania szkła i wiercenia w nim otworów
 25. Kreda - CaCO3. Odmiana wapienia powstała ze skorupek otwornic. Stosowana do bielenia sufitów oraz sporządzania farb klejowych oraz do czyszczenia i polerowania metali. Surowiec do otrzymywania soli wapniowych i past polerowniczych
 26. Kwas borny - H2BO3, kwas borowy. Bezbarwne, łuskowate ciało stałe. Trudno rozpuszczalne w wodzie, stosowane w fotografii, galwanotechnice, do sporządzania kąpieli niklowych, w medycynie. Barwi płomień na zielono
 27. Kwasek cytrynowy - zwyczajowa nazwa kwasu cytrynowego HOOC-CH2-C(OH)(COOH)-CH2-COOH. Związek stosowany powszechnie w gospodarstwie domowym. W przemyśle spożywczym służy m.in. do wyrobu lemoniad w proszku, zup, napojów chłodzących
 28. "Kwas przegotowany" lub "kwas przepalony" (błędne nazwy zwyczajowe) - nasycony, wodny roztwór chlorku cynkowego ZnCl2. Otrzymywany przez roztworzenie cynku w kwasie solnym. Środek pomocniczy, niezbędny przy lutowaniu cyną
 29. Lapis - AgNO3 - "piekielny kamień", azotan srebra. Białe, łuskowate kryształki, czerniejące na świetle. Odczynnik o dużym znaczeniu w analizach chemicznych, służy do wyrobu luster, podstawowy składnik emulsji światłoczułych, tuszu do znakowania bielizny, farb termicznych
 30. Litopon - mieszanina ZnS+BaSO4. Biały proszek z odcieniem niebieskawym, nierozpuszczalny w wodzie, dzięki dużej zdolności krycia stosowany do wyrobu farb i lakierów
 31. Magnezja - MgO, tlenek magnezowy. Biały, bardzo lekki, puszysty proszek; ma zastosowanie w medycynie, kosmetyce, przemyśle materiałów ogniotrwałych. W laboratorium domowym jest surowcem do otrzymywania soli magnezowych oraz żaroodpornych kitów. Tlenek magnezowy zmieszany z trocinami drzewnymi i zarobiony roztworem chlorku magnezowego tworzy popularną wykładzinę podłogową - ksylolit
 32. Minia - Pb3O4, mieszanina tlenków ołowiu. Jaskrawoczerwony ciężki proszek, zarobiony pokostem stanowi dla metali najlepszy podkład (grunt) pod farby i lakiery o znakomitych własnościach antykorozyjnych oraz do uszczelnień w hydraulice
 33. Mocznik - (NH2)2CO, jest dwuamidem kwasu węglowego. Nawóz sztuczny mocznik jest pod względem barwy podobny do saletry amonowej, siarczanu amonu, soli potasowych itp. Z tego surowca można otrzymać doskonałe kleje lub twarde, termoutwardzalne żywice
 34. Popiół drzewny - powstający zwłaszcza przy spaleniu drewna twardego drzew liściastych (buk, brzoza), zawiera wiele tlenku potasu - K20. Surowiec do laboratoryjnego otrzymywania wodorotlenku potasu - KOH
 35. Potaż - K2CO3, węglan potasu. Biały proszek rozpuszczalny w wodzie, stosowany do bielenia, farbowania. W domowym laboratorium jest bardzo często stosowanym odczynnikiem i surowcem do otrzymywania licznych soli potasowych
 36. Potaż żrący - KOH, wodorotlenek potasu. Silnie higroskopijne białe ciało stałe. Substancja silnie żrąca, stosowana do wyrobu szarego mydła oraz mydła do golenia. Odczynnik i surowiec o dużym znaczeniu. Roztwory KOH służą do pochłaniania CO2
 37. Rozcieńczalnik - benzyna lakowa. Czysta, wysoko wrząca benzyna stosowana do rozcieńczania farb olejnych. Nadaje się do wyrobu past do obuwia oraz sporządzania kleju kauczukowego
 38. Rozpuszczalnik - benzyna ekstrakcyjna. Czysta, bardzo lotna benzyna stosowana do wywabiania plam i prania garderoby
 39. Rozpuszczalnik nitro - mieszanina acetonu z estrami kwasu octowego (octan butylu, octan amylu). Służy do zmywania i rozcieńczania lakierów nitro. Przy wyrobie klejów doskonały rozpuszczalnik celuloidu i polistyrenu
 40. Saletra - ogólna nazwa azotanów - soli kwasu azotowego:
  • amonowa - NH4NO3, azotan amonu podstawowy składnik nawozu sztucznego, tanie i dostępne źródło amoniaku
  • indyjska lub bengalska, potasowa - KNO3, azotan potasu, czysty służy do nasycania lontów, konserwowania mięsa, składnik prochu czarnego, środek barwiący płomień na kolor jaskrawofioletowy w pirotechnice (stąd nazwa - ognie bengalskie)
  • chilijska, sodowa - NaNO3, azotan sodu, nawóz sztuczny, tani surowiec do otrzymywania kwasu azotowego
  • wapniowa - (Ca(NO3)2, azotan wapniowy, nawóz sztuczny, tani surowiec do otrzymywania kwasu azotowego
 41. Salmiak - NH3Cl, chlorek amonu. Biały proszek lub twarde, żółtawoszare bryłki krystaliczne. Konieczny jako środek pomocniczy przy lutowaniu cyną, używany do napełniania ogniw galwanicznych. Salmiak rozpuszczając się w wodzie powoduje bardzo silne obniżanie jej temperatury
 42. Siny kamień - CuSO4*5H2O, siarczan miedziowy. Niebieskie, krystaliczne ciało stałe. Wysuszone w temperaturze ponad 180oC niebieskie kryształy rozpadają cię na biały proszek CuSO4. Podstawowy składnik preparatów do opryskiwania drzewek oraz zwalczania drobnoustrojów i pleśni. Zasadniczy składnik kąpieli do miedziowania. Ważny odczynnik laboratoryjny i surowiec do otrzymywania różnych soli miedzi
 43. Soda - ogólna nazwa węglanów sodu:
  • amoniakalna, kalcynowana - Na2CO3, węglan sodu. Obojętny, biały proszek (jeżeli bezwodna) lub bezbarwne, słupkowate kryształy (jeżeli uwodniona), stosowana do prania, szorowania, wyrobu mydła; w laboratorium chemicznym surowiec do otrzymywania wielu soli sodowych oraz wodorotlenku sodu
  • oczyszczona, bikarbonat - NaHCO3, wodorowęglan sodu (kwaśny węglan sodu), biały proszek stosowany w medycynie, ważny odczynnik w laboratorium; soda czysta stosowana do pieczenia ciasta oraz do wyrobu tzw. napojów orzeźwiających
  • żrąca - NaOH, wodorotlenek sodu. Białe łuski lub granulki doskonale rozpuszczalne w wodzie. Podstawowy surowiec przemysłowy stosowany m.in. do produkcji barwników, mydła, rafinacji, przetworów naftowych. Ważny odczynnik laboratoryjny
 44. Sól glauberska - Na2SO4*10H2O, siarczan sodu. Bezbarwne kryształy topiące się po ogrzaniu. Stosowana do wyprawiania skórek futerkowych, w medycynie i farbiarstwie
 45. Sól gorzka - MgSO4*10H2O, siarczan magnezowy. Ciało stałe, krystaliczne, bezbarwne, łatwo rozpuszczalne w wodzie. Stosowana do impregnacji drewna, wyprawy skór oraz w medycynie. Surowiec do otrzymywania soli magnezowych
 46. Spirytus - C2H5OH, alkohol etylowy, etanol. Bezbarwna ruchliwa ciecz, mieszająca się w każdym stosunku z wodą, eterem, acetonem, gliceryną. Pali się nieświecącym płomieniem. Temperatura wrzenia 78oC. Bardzo dobry rozpuszczalnik związków organicznych. Rozcieńczony stosowany wewnętrznie Smile
 47. Spirytus drzewny - CH2OH, alkohol metylowy, metanol. Bezbarwna ciecz o własnościach bardzo zbliżonych do alkoholu etylowego. Bardzo silna trucizna, przenikająca nawet przez skórę. Już niewielkie dawki metanolu wywołują zaburzenia wzroku a nawet jego utratę
 48. Spirytus salicylowy - alkoholowy, 2-5% roztwór kwasu salicylowego, łagodny środek dezynfekcyjny
 49. Superfosfat pylisty "Annofos" - sypki, szarawy, drobno zmielony nawóz sztuczny rozpuszczalny w wodzie. Głównym jego składnikiem jest fosforan wapniowy - Ca3(PO4)2. Służy do otrzymywania kwasu fosforowego oraz fosforanów
 50. Szkło wodne - woda szklana, wodne roztwory Na2SiO3 lub K2SiO3, krzemianów potasu lub sodu. Gęsta, żółtawa ciecz, stosowana do prania, przeciwogniowej impregnacji drewna, spoiwo do farb i lakierów. Ważny składnik różnych klejów i kitów
 51. Talk - Mg8Si4O11*H2O, czterokrzemian magnezowy. Biały, śliski proszek stosowany do konserwacji artykułów gumowych, w kosmetyce do wyrobu pudrów
 52. Terpentyna - łatwo palna ciecz, zależnie od stopnia czystości o barwie brunatnej, żółtej bądź całkowicie bezbarwna. Produkt suchej destylacji drewna iglastego i przerobu żywicy tych drzew. Doskonały rozpuszczalnik wosków. Stosowana do wywabiania plam, w medycynie oraz do rozcieńczania farb olejnych. Niezbędny surowiec przy wyrobie past do butów i podłogi
 53. Tetra - CCl4, czterochlorek węgla. Mało lotna, niepalna ciecz. Stosowana do napełniania gaśnic i prania garderoby. Świetny rozpuszczalnik parafiny, niezbędny składnik świec dymnych
 54. Tri - CHCl=CCl2, trójchloroetylen. Lotna, nisko wrząca, niepalna ciecz o charakterystycznym zapachu. Doskonały rozpuszczalnik tłuszczów, stosowana do wywabiania plam. Polistyren rozpuszczony w tri tworzy uniwersalny klej - lakier. Pary tri są bardzo szkodliwe dla organizmu. Na gorąco w obecności wody tri częściowo rozkłada się z wydzieleniem silnie trującego gazu fosgenu
 55. Wapno gaszone - Ca(OH)2, wodorotlenek wapniowy. Biała lub biało szara bezpostaciowa masa powstająca w wyniku działania wody na wapno palone. Podstawowy składnik tynków i zapraw. W laboratorium stosuje się do otrzymywania acetonu, amoniaku, wodorotlenku sodu, potasu i licznych soli wapniowych
 56. Wapno palone - CaO, tlenek wapniowy. Białe lub biało szare ciało stałe, otrzymywane przez wypalenie węglanu wapniowego CaCO3. Zarobione wodą bardzo silnie się rozgrzewa, przechodząc w wodorotlenek wapniowy (wapno gaszone). W laboratorium jest stosowane do otrzymywania licznych związków wapniowych
 57. Woda Burowa (płyn Burowa) - wodny roztwór zasadowego octanu glinowego (CH3COO)2Al(OH). Bezbarwna ciecz o woni octu, używana do okładów
 58. Woda gulardowa - roztwór zasadowego octanu ołowiawego Pb(CH3COO)OH. Bezbarwna ciecz o słodkawym smaku. Stosowana w weterynarii i medycynie jako środek ściągający, trująca
 59. Woda utleniona - nadtlenek wodoru, H2O2, nazwa zwyczajowa 3% wodnego roztworu nadtlenku wodoru, stosowana do dezynfekcji i często do bielenia; 30% roztwór nadtlenku wodoru jest nazywany perhydrolem. Przechowywać w butelce z ciemnego szkła
 60. Woda wapienna - Ca(OH)2, wodny, nasycony roztwór wodorotlenku wapniowego. Żółtawo zielonkawa opalizująca ciecz. Najtańsza zasada używana w przemyśle. W laboratorium stosowana do wykrywania CO2

 

http://chemfan.pg.gda.pl/Sprzet_I_Odczynniki/SrodkiGospDom.html

 

Opracowano na podstawie podanej poniżej literatury:

 

Popularnonaukowa literatura chemiczna

I. Doświadczenia chemiczne

IA. Książki z serii "Chemia dla Ciebie" Stefana Sękowskiego

 1. Galwanotechnika domowa, wyd. VIII, WNT, Warszawa 1987
 2. Pierwiastki w moim laboratorium, wyd. III, WSiP, Warszawa 1989
 3. Ciekawe doświadczenia cz. I, wyd. IV, WSiP, Warszawa 1986
 4. Ciekawe doświadczenia cz. II, wyd. IV, WSiP, Warszawa 1985
 5. Moje laboratorium cz. I, wyd. V, WSiP, Warszawa 1985
 6. Moje laboratorium cz. II, wyd. II, WSiP, Warszawa 1984
 7. Bazar chemiczny cz. I, wyd. I, WSiP, Warszawa 1982
 8. Bazar chemiczny cz. II, wyd. I, WSiP, Warszawa 1987
 9. Elektrochemia domowa, wyd. IV, WSiP, Warszawa 1987
 10. Z tworzywami sztucznymi na ty, wyd. IV, WSiP, Warszawa 1988
 11. Fotochemia domowa, wyd. II, WSiP, Warszawa 1990
 12. Na przełaj przez chemię, wyd. I, WSiP, Warszawa 1989
 13. Elementarz chemii organicznej, wyd. II, WSiP, Warszawa 1978
 14. Na wszystko jest rada

IB. Inne pozycje przydatne w "domowym laboratorium"

 1. Doświadczenia chemiczne, Tomasz Pluciński, wyd. I, Wydawnictwo Adamantan, Warszawa 1997, Errata i uzupełnienie do egzemplarza autorskiego
 2. Doświadczenia z chemii nieorganicznej, Beniamin Lenarcik, Zofia Matysikowa, Zygmunt Warnke, wyd. I, PZWS, Warszawa 1972
 3. Zbiór doświadczeń z chemii organicznej, Zofia Matysik, Beniamin Lenarcik, Alojzy Bujewski, wyd. II, PZWS, Warszawa 1969
 4. Demonstracje z chemii organicznej, J. Sokołowski, G. Kupryszewski, PWN, Łódź, Warszawa 1958
 5. Doświadczenia chemiczne w szkole podstawowej, Z. Matysik, B. Lenarcik, M. Balka, wyd. II, PZWS, Warszawa 1971
 6. Doświadczenia chemiczne dla szkół średnich, Zofia Matysikowa, Romuald Piosik, Zygmunt Warnke, wyd. II, WSiP, Warszawa 1984
 7. Podstawy i technika demonstracji szkolnych z zakresu chemii ogólnej i nieorganicznej, J. Dobrowolski, PWN, Warszawa 1954
 8. Ćwiczenia i demonstracje z chemii ogólnej i nieorganicznej z uwzględnieniem wskazówek metodycznych, M. Langner, A. Podgórecka, PWN, Łódź, Warszawa 1958
 9. Epiprojekcja doświadczeń chemicznych, L. Nedzyński, PWN, Warszawa 1992
 10. Chemia, która zadziwia, A. Burewicz, H. Gulińska, N. Miranowicz, Wyd. OFEK, Jelenia Góra 1993
 11. 100 prostych doświadczeń z wodą i powietrzem, R. Błażejewski, WNT, Warszawa 1991
 12. Laboratorium fizyczne w domu, J. Gaj, WNT, Warszawa 1982
 13. Poradnik laboranta-chemika, N. Bellen, A. Gutowska, wyd. III, NT, Warszawa 1970
 14. Chemia czarodziejka, Jerzy Stobiński, wyd. III, Warszawa 1960
 15. Z chemią za pan brat, Erich Grosse, Christian Weissmantel
 16. Chemia na co dzień, Stefan Sękowski, Nasza Księgarnia, Warszawa 1982
 17. Chemia dla kolekcjonera amatora, Aleksandra i Stefan Sękowscy, Nasza Księgarnia, Warszawa 1989
 18. ABC klejów i klejenia, Aleksandra i Stefan Sękowscy, Nasza Księgarnia, Warszawa 1986
 19. Efektowna chemia, Stefan Sękowski, wyd. II, WNT, Warszawa 1984
 20. Metale w naszym domu, Aleksandra i Stefan Sękowscy, wyd. I, WNT, Warszawa 1988
 21. Chemia całkiem prosta, Hermann Raaf
 22. 225 doświadczeń chemicznych, Kurt Waselowsky, wyd. I, WNT, Warszawa 1987
 23. Zestaw ćwiczeń laboratoryjnych dla przedmiotu dydaktyka chemii, praca zbior. pod red. Andrzeja Burewicza, wyd. I, WN UAM, Poznań 1989
 24. Chemia organiczna w probówce, Herman Rompp, Hermann Raaf, wyd. I, WNT, Warszawa 1990
 25. Chemia praktyczna dla wszystkich, praca zbior., wyd. VII, WNT, Warszawa 1971
 26. Preparatyka organiczna, Arthur Israel Vogel, wyd. II, WNT, Warszawa 1984
 27. Preparatyka organiczna, tłum. zbiór pod red. Bolesława Bochwica, wyd. II, PWN, Warszawa 1975
 28. Preparatyka i elementy syntezy organicznej, praca zbiór. pod red. Jerzego T. Wróbla, wyd. II, PWN, warszawa 1983
 29. Preparatyka organicznych związków chemicznych, Zofia Jerzmanowska, wyd. II, PZWL, Warszawa 1972
 30. Preparatyka organiczna, Eleonora Foremska, Jan Tomkowiak, wyd. II, Wydawnictwo AR, Poznań 1995
 31. Pracownia preparatyki organicznej, Mirosław Dzianowski, wyd. X, WSip, Warszawa 1986
 32. Ćwiczenia z analizy i preparatyki organicznej: skrypt dla studentów kierunku biologii, Maria Jolanta Korohoda, Jan Rajmund Pasko, wyd. IV, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków 1998
 33. Technika laboratoryjna w chemii organicznej, praca zbiór. pod red. Tadeusza Kiersznickiego, wyd. 3, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1989
 34. Fizyczna chemia organiczna. Ćwiczenia, N.S. Isaacs, PWN, Warszawa 1974
 35. Kurs praktyczny z biochemii, W. Nejbaum-Katzenellenbogen, I. Mochnacka, PWN, Warszawa 1966
 36. Analiza kroplowa, N. Tanajew, PWN, Warszawa 1956
 37. Analiza jakościowa związków organicznych, Z. Jerzmanowska, PZWL, Warszawa 1967
 38. Organiczna analiza jakościowa, J. Woliński, J. Terpiński, PWN, Warszawa 1973
 39. Preparatyka nieorganiczna, J. Supniewski, PWN, Warszawa 1958
 40. Pracownia preparatyki nieorganicznej, Ryszard Lewandowski, wyd. IV, WSiP, Warszawa 1990
 41. Analiza nieorganiczna jakościowa, G. Charlot, PWN, Warszawa 1976
 42. Chemia analityczna z elementami analizy instrumentalnej, Zdzisław Stefan Szmal, Tadeusz Lipiec, wyd. VI, PZWL, Warszawa 1988
 43. Chemia analityczna cz. I (Podstawy teoretyczne i analiza jakościowa), Jerzy Minczewski, Zygmunt Marczenko, wyd. IV, PWN, Warszawa 1985
 44. Chemia analityczna cz. II (Analiza ilościowa), Jerzy Minczewski, Zygmunt Marczenko, wyd. V, PWN, Warszawa 1985
 45. Chemia analityczna cz. III (Analiza instrumentalna), Jerzy Minczewski, Zygmunt Marczenko, wyd. III, PWN, Warszawa 1985
 46. Technologia chemiczna nieorganiczna, Józef Kępiński, wyd. III, PWN, Warszawa 1975
 47. Technologia chemiczna organiczna, Aleksander Wielopolski, wyd. I, PWN, Warszawa 1959
 48. Podstawy chemii nieorganicznej, tom I, II i III, Adam Bielański, wyd. I, PWN, Warszawa 1987
 49. Chemia nieorganiczna, Włodzimierz Trzebiatowski, wyd. VIII, PWN, 1978
 50. Chemia nieorganiczna, E. Józefowicz, wyd. III, Warszawa 1968

IC. Polskie czasopisma, w których pojawiają się opisy doświadczeń

 1. Kurier chemiczny
 2. Młody technik
 3. Chemia w szkole
 4. Zrób sam

Najważniejsze informacje o krajowych czasopismach chemicznych

II. Chemiczne tablice, poradniki, słowniki i encyklopedie

 1. Tablice chemiczne, Witold Mizerski, wyd. II, Wydawnictwo Adamantan, Warszawa 1997
 2. Szkolny poradnik chemiczny, Z. Dobkowska, K.M. Pazdro, wyd. I, WSiP 1986
 3. Ilustrowana Encyklopedia dla wszystkich. Chemia, wyd. I, WNT, Warszawa 1980
 4. Encyklopedia techniki. Chemia, wyd. IV, WNT, Warszawa 1993
 5. Słownik chemiczny, wyd. VI, WP, Warszawa 1982
 6. Słownik chemii analitycznej. Definicje polskie i odpowiedniki angielskie, praca zbiór, WNT, Warszawa 1984
 7. Poradnik fizykochemiczny,, praca zbiór, wyd. II, WNT, Warszawa 1974
 8. Poradnik chemika analityka cz. I, praca zbiór, wyd. I, WNT, Warszawa 1989
 9. Poradnik chemika analityka cz. II, praca zbiór, wyd. I, WNT, Warszawa 1991
 10. Kalendarz chemiczny
 11. Bibliografia dydaktyki chemii, wyd. I, NOWIK Drukarnia Wydawnictwa Św. Krzyża, 1995, ISBN 83-901916-5-2, nakład 1000 egz., strona wydawnictwa

III. Inne książki popularnonaukowe związane z chemią

 1. Z laboratorium w szeroki świat, Aleksandra i Stefan Sękowscy, wyd. II, Nasza Księgarnia, Warszawa 1986
 2. Wędrówka w krainę chemii, Roman Kapuściński, wyd. II, WSiP, Warszawa 1985
 3. Chemiczne laboratoria natury, Jerzy Stobiński, NK, Warszawa 1988
 4. Chemia i życie, Bronisław Filipowicz, wyd. I, WP, Warszawa 1981
 5. Odkrywcy mimo woli, czyli przypadek w dziejach nauki, Royston M. Roberts, wyd. I, Wyd. Adamantan 1996

IV. Szczególnie przydatne pozycje obcojęzyczne

 1. Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, praca zbiór., Werlag Chemie, Weinheim, 1985-1994
 2. Encyclopedia of Chemical Technology, The Interscience Ecycl, Inc. New York 1955
 3. Chemistry of the Elements, N.N. Greenwood, A. Earnshaw, wyd. II, Butterworth-Heinemann, 1997
 4. A Comprehensive Treatise on Inorganic and Theoretical Chemistry, J.W. Mellor, Longman, Green and CO. London-New York-Toronto 1936-1960
 5. Sprawocznik chimika, praca zbior. pod red. B.P. Nikitina, Goschimizdat, Moskwa 1957-1968
 6. Kratkij sprawocznik po chimii, I.T.Goronowskij, Ju.P. Nazarienko, E.F. Niekracz, Naukowa Dumka, Kijow 1974
 7. A History of Technology, J. McGrath, Oxford University Press, 1958
 8. Perfect Symmetry. The Accidental Discovery of Buckminsterfullerene, Jim Baggott, wyd. II, Oxford University Press, 1996
 9. The Most Beautiful Molecule: An Adventure in Chemistry, Hugh Aldersey Williams, Aurum Press, London 1995
 10. Nature
 11. The Journal of Chemical Educationstrona czasopisma
 12. Journal Of Chemical Education
 13. Polish Journal of Chemistrystrona czasopisma

Jeśli znasz dobrą książkę lub innego rodzaju literaturę w jakikolwiek sposób przydatną dla pasjonata chemii, której nie ma w niniejszym spisie lub chcesz opisać w kilku słowach jedną z powyżej zaprezentowanych pozycji, wówczas użyj jednej z poniższych metod (najlepiej byś skorzystał z formularza), aby literaturę do spisu dołączyć, uzpełnić jej opis lub napisać recenzję. Na początek dokładnie przeczytaj tę stronę w całości, po czym obejrzyj formularz. Dowiesz się w ten sposób jakie informacje są nam potrzebne.

 

http://chemfan.pg.gda.pl/Literatura/

 

---

 

"ChemFan - Sprzęt i odczynniki" - Sprzęt laboratoryjny, rysunki. 

 

http://chemfan.pg.gda.pl/Sprzet_I_Odczynniki/Sprzet.html

 

Skąd zdobyć sprzęt laboratoryjny i odczynniki chemiczne? Poniżej znajdują się różne informacje, na podstawie których możliwe jest skompletowanie odczynników i akcesorii potrzebnych do utworzenia domowego laboratorium. Znajdują się tu także informacje o chemicznych dodatkach do żywności (jedyny tak pełny spis dodatków "E" na polskich stronach WWW) oraz są wymienione składniki skażające spirytus.

 

http://chemfan.pg.gda.pl/Sprzet_I_Odczynniki/#Spis

 

Lista sklepów z artykułami przydatnymi chemikowi

Skąd zdobyć sprzęt i odczynniki chemiczne? Poniżej znajduje się lista sklepów, w których znajdują się akcesoria potrzebne do utworzenia domowego laboratorium. Liczymy na Twoją pomoc w uzupełnianiu spisu. Sklepy są posortowane w kolejności alfabetycznej wg miast.

 1. ALchem - Hurtownia zaopatrzenia laboratoriów - Białystok, ul. Włościańska 58, ocena 5
  Godz. otwarcia: 7:30
  Godz. zamknięcia: 15:30
  Telefon (085) 653-87-65
  Fax (085) 653-94-04
  E-mail sklepu: [email protected]
  Strona WWW sklepu: http://www.alchem.com.pl
  Są: Odczynniki, szkło laboratoryjne, sprzęt i drobny sprzęt laboratoryjny, elektronika laboratoryjna, itp. Jest wszystko. Obsługa w MOIM PRZYPADKU mniej niż zero! Hurtownia i detal.
  Dnia 05-09-08 nadesłał dane zastrzeżone - [email protected]
 2. CHEMIA Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Handlu Chemikaliami - Białystok, ul. Obrębowa 1, ocena 4 
  Dane telefoniczne już są nieaktualne, opis sklepu również, aktualne dane na stronie sklepu: http://www.chemia.bialystok.pl/
  tel. Dział Handlowy (085) 741 31 10
  fax (085) 741 29 85
  Sklepy firmowe:
  Nr 1 - Białystok, ul. Obrębowa 1, tel. (085) 7 437-956
  Nr 2 - Białystok, ul. Obrębowa 1, tel. (085) 7 411-430 w. 19
  W sklepie prawie żadnych odczynników nie ma, natomiast obok sklepu jest hurtownia zaopatrzona we wszystkie podstawowe odczynniki - można w niej również zamówić dowolny odczynnik, którego nie mają na stanie. W hurtowni mogą zamawiać jedynie firmy. Możliwe jest co prawda "przeniesienie" zamówienia z hurtowni do sklepu, w praktyce jest to jednak trochę kłopotliwe zarówno dla kupującego detalicznie jak i dla pracowników hurtowni.
  Dnia 00-09-12 nadesłał Andrzej Kasperowicz - [email protected] 
   
 3. CHEMIA Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Handlu Chemikaliami - Białystok, Sklep Wzorcowy, Al. Piłsudskiego 28, ocena 3
  Dane sklepu już są nieaktualne.
  tel. (085) 742 48 36
  Od czasu do czasu można w tym sklepie kupić jakiś odczynnik, np. salmiak, kwas siarkowy akumulatorowy 36%, wodorotlenek sodu techn., generalnie jednak jest to sklep z farbami i tworzywami sztucznymi.
  Dnia 00-09-12 nadesłał Andrzej Kasperowicz - [email protected]
   
 4. P.P.H.U. "MALAB" - Białystok, ul. Broniewskiego 4, ocena 4
  Godz. otwarcia: 10:00
  Godz. zamknięcia: 17:00
  Telefon (085) 651 31 46
  Fax (085) 651 31 46
  Dość szeroki wybór szkła laboratoryjnego. Dodatkowo niektóre rzeczy można sprowadzić na zamówienie. Można też zamówić do wykonania w miarę możliwości, gdyż zaraz za sklepem znajduje się zakład wytwarzający szkło laboratoryjne.
  Dnia 01-08-25 nadesłał Mariusz Szczęsny - nie posiada e-maila
 5. Z.U.H. PROLAB Tadeusz Borowski - Białystok, ul. Rzymowskiego 43/3, ocena 5
  Godz. otwarcia: 7:00
  Godz. zamknięcia: 15:00
  Telefon (085) 7480045
  Fax (085) 7480073, (085)7453386
  E-mail sklepu: [email protected], [email protected]
  Strona WWW sklepu: http://www.prolab.com.pl
  Specjalistyczny sklep dla prawdziwego chemika z laboratorium, lekarza i weterynarza. W ofercie można znaleźć: - probówki z odczynnikami (preparowane probówki i mikroprobówki) - kuwety, koncówki do pipet, naczynia reagencyjne - pipety jednomiarowe i pipety serologiczne - produkty do hodowli komórkowej - płytki Petriego, ezy, wymazówki, bagietki - płytki mikrotestowe - zamknięty system do pobierania moczu - kubki o różnym przeznaczeniu - manualne testy diagnostyczne - system pobierania krwi włośniczkowej. Sprzedaż pełnej gamy instrumentów, odczynników, oraz cześci zamiennych firm BECKMAN COULTER oraz INSTRUMENTATION LABORATORY - światowych producentów aparatury medycznej, naukowej i przemysłowej, a także wykonujemy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
  Dnia 05-08-28 nadesłał dane zastrzeżone - [email protected]
 6. Interhurt - Częstochowa, ul. Krótka 3, ocena 3
  Telefon (034) 365 59 28
  Raczej maja tam niewiele, ale jeżeli potrzeba coś zamówić z Mercka czy Aldricha to nie robią problemów, z tym że długo się czeka. Ceny raczej znośne. Można przyjść poprosić beczkę kwasu siarkowego, azotowego + 100l gliceryny i nikogo to nie zdziwi i to jest prawdziwy plus tego sklepu.
  Dnia 02-06-29 nadesłał brak danych
   
 7. REKO - sprzedaż wysyłkowa - Dzierżoniów Śląski, ul. Szkolna 5, ocena 4
  Godz. otwarcia: 8
  Godz. zamknięcia: 15
  Telefon (074) 831 14 45
  Fax (074) 645 96 30
  E-mail sklepu: [email protected]
  Firma "REKO" prowadzi wysyłkową sprzedaż odczynników w postaci małych porcji, według potrzeb klientów.
  Dnia 03-04-04 nadesłał Janusz Mirek - [email protected]
   
 8. "Chemag" s.c. Przedsiębiorstwo Handlu Chemikaliami - Gdańsk, ul. Łąkowa 35/38.
  Telefon (058) 301 86 38
  Szkło laboratoryjne, odczynniki
  Dnia 99-05-20 nadesłał Adam Błaszczyk - [email protected] 
   
 9. "Chemia Sp. z o.o." Przedsiębiorstwo Handlu Chemikaliami - Gdańsk, ul. Grunwaldzka 48/50.
  Telefon (058) 341 22 02
  Chemikalia i odczynniki chemiczne ze składu i na zamówienie.
  Dnia 99-05-20 nadesłał Adam Błaszczyk - [email protected] 
   
 10. VINC Przedsiębiorstwo Handlu Chemikaliami - Gdynia, ul. Nowodworcowa 11.
  Telefon (058) 629 44 93.
  Odczynniki chemiczne, chemikalia, testy diagnostyczne ze składu i na zamówienie.
  Dnia 99-05-20 nadesłał Adam Błaszczyk - [email protected] 
   
 11. Przedstawicielstwo Handlowe POCh - Gliwice, ul. Sowińskiego 11, ocena 5.
  Telefon: (032) 23 92 260
  Fax (032) 23 92 266
  Nazwa mówi sama za siebie. Mają wszystko, a jak nie to zamówią. Odczynniki wszelakie, szkło Simax, kolumny do chromatografii. Realizują zamówienia osób prywatnych.
  Dnia 02-09-15 nadesłał Łukasz Mucha - [email protected]
   
 12. Przedstawicielstwo Handlowe POCh - Katowice, ul. Kościuszki 227, ocena 5.
  Telefon: (032) 252 80 04
  Fax (032) 252 80 05
  E-mail sklepu: [email protected]
  Nazwa mówi sama za siebie. Mają wszystko, a jak nie to zamówią. Odczynniki wszelakie, szkło Simax, kolumny do chromatografii. Realizują zamówienia osób prywatnych.
  Dnia 02-09-15 nadesłał Łukasz Mucha - [email protected]

  Inny wpis odnośnie powyższego sklepu:
  ocena 5
  Godz. otwarcia: 7:30
  Godz. zamknięcia: 15:30
  Dostępne są tam praktycznie wszystkie odczynniki i to większość w małych opakowaniach i niewygórowanej cenie. Większość nie jest dostępna od ręki - ale wystarczy zatelefonować i poprosić - wszystko sprowadzą do tygodnia. Miła obsługa - nikt się nie "czepia" - po co? na co? itp. itd. Po prostu OK!
  Dnia 03-01-31 nadesłał Kuba Kościelniak - e-mail zastrzeżony

  Inny wpis odnośnie powyższego sklepu:
  Owy sklep/hurtownia już nie istnieje. Istnieje za to bardzo blisko sklep z chemią budowlaną (Katowice, Kolejowa 19), jednak oni mają dosyć słabe wyposażenie (ocena 2)
  Dnia 07-02-25 nadesłał [email protected]

   

 13. Sklep z odczynnikami - Kielce, ul. Prusa 1 (w przychodni), ocena 5.
  Jest to sklep z odczynnikami chemicznymi, jak i ze szkłem. Jest wszystko (no może prawie), ale i tak warto tam się wybrać.
  Dnia 99-03-21 nadesłał Mike Zych - [email protected] 
   
 14. "Cezas" Przedsiębiorstwo zaopatrzania szkół - Kielce, ul. Chęcińska 12, ocena 2.
  Telefon (041) 361 02 35
  Nie wiem nie byłem, ale chyba trzeba być szkołą żeby tam kupować. Sad
  Dnia 99-03-24 nadesłał Mike Zych - [email protected] 
   
 15. "Cezas" przedsiębiorstwo zaopatrzania szkół - Kielce, ul. Peryferyjna 12, ocena 3.
  Godz. otwarcia: 8
  Godz. zamknięcia: 15
  Telefon: (041) 331 23 79
  Taki sobie, jest trochę szkła.
  Dnia 99-03-24 nadesłał Mike Zych - [email protected] 
   
 16. Mediwet - Kielce, ul. Sienkiewicza 40, otwarty od 9 do 17, ocena 4.
  Jest trochę szkła, ale nie wszystko. Dla mieszkających w centrum Kielc.
  Dnia 99-03-24 nadesłał Mike Zych - [email protected] 
   
 17. Hurtownia odczynników i szkła laboratoryjnego - Koszalin, ul. Wopistów 11, ocena 3.
  Godz. otwarcia: 10
  Godz. zamknięcia: 15
  Telefon: (094) 340 54 33
  Fax (094)340 54 33
  Jest to jedyny sklep z odczynnikami przy woj. pomorskim. Troszkę trudno do niego trafić ale dla chcącego nic trudnego. Na składzie mają podstawowe odczynniki, całą resztę można bez problemu zamówić. Czeka się także niezbyt długo (ok. tygodnia). Posiadają dosyć szeroki wybór szkła laboratoryjnego. Nazwa mówi sama za siebie.
  Dnia 03-02-20 nadesłał Bartek Urbaniak - [email protected]
   
 18. Equimed - Kraków, ul. Prądnicka 46, ocena 4.
  Telefon (012) 423 47 64
  Fax (012) 423 47 64
  Email sklepu: [email protected]
  Jednym, a raczej dwoma słowami jest to super sklep. Jest w nim praktycznie wszystko (oprócz odczynników). Zamawiałem już w nim ze 100 rzeczy i wszystko było profesjonalnie zrobione. Sklep jest bardzo fajny. Polecam.
  Dnia 04-11-04 nadesłał Grzegorz Wójcik - [email protected].
   
 19. F.H. Omar - Kraków, ul. Grzegórzecka 29, ocena 5.
  Sklep, w którym znajdują się odczynniki (przede wszystkim z POCHu) i sprzęt. Nie wiem, czy powiedzieć, czy ceny są niskie czy zbyt wygórowane, bo nie mogę ich porównać z innym sklepem chemicznym (innego nie znam). Jest tu raczej większość potrzebnych odczynników, ale tych popularnych (kwasy, zasady, niektóre sole). Sklep jest dobrze zaopatrzony w sprzęt, przede wszystkim w szkło.
  Dnia 99-02-08 nadesłał Piotr Nikiel - [email protected].
   
 20. Krakchemia - Kraków, ul. Pilotów 6, ocena 5.
  Godz. otwarcia: 7
  Godz. zamknięcia: 16
  Najlepszy sklep jaki znam w Krakowie. Mimo iż nie mas tu szkła to jednak odczynniki mają stosunkowo tanie i można znaleźć wiele egzotycznych, organicznych, itd.  Polecam.
  Dnia 01-01-13 nadesłał Piotr Nikiel - [email protected]
   
 21. Sklep z bombkami Wink - Krakowska wytwórnia ozdób choinkowych - Kraków, ul. Lubicz 3 (naprzeciwko mostka), ocena 4
  Godz. otwarcia: 8
  Godz. zamknięcia: 17
  Właściwie jest to sklep z bombkami choinkowymi ale są tam również różnego typu naczynia szklane i porcelanowe (probówki, pipety, zlewki, cylindry miarowe, biurety...). Wszystko w różnych rozmiarach i wcale nie takie drogie. Panie są bardzo miłe i uczynne choć chyba nie mają pojęcia do czego służą te wszystkie rzeczy. Kiedy kupowałam biuretę zapytałam jedną z nich "na ile centymetrów jest ta biureta?" (to oczywiście chemiczny żargon, a chodziło mi o centymetry sześcienne) pani zrobiła zdziwione oczy i zaczęła mi pokazywać rękami jej długość!!! I jeszcze jeden plus tych pań - nie oszukują (sprzedawca ze sklepu na Lwowskiej - tam jest WSZYSTKO i ceny są w miarę przystępne - zawsze mnie oszukał ilekroć tam byłam - dawał coś małego a liczył jak za większe naczynie).
  Dnia 01-12-17 nadesłała Monika Stasik - email zastrzeżony
   
 22. POCh - Przedstawicielstwo Handlowe - Lublin, ul. Mełgiewska 16,  ocena 5
  Godz. otwarcia: 7:30
  Godz. zamknięcia: 15:30
  Telefon (081) 745 13 10 (09)
  Szeroki asortyment odczynników polskich (POCh - Gliwice) i zagranicznych (Merck, Fluka, Sigma - Aldrich). Dystrybucja sprzętu szklanego firmy Simax (Czechy) oraz specjalnego, wykonywanego na zamówienie. Możliwe jest sprowadzenie każdego odczynnika. Dystrybucja sprzętu analitycznego wiodących światowych koncernów. Fachowa i bardzo miła obsługa!!!
  Dnia 03-06-22 nadesłał Robert Wrona - [email protected]

   

 23. SLINAP -  Łódź, ul. Limanowskiego 127, ocena 5.
  Godz. otwarcia: 8
  Godz. zamknięcia: 16
  Telefon (042) 651 63 20
  Fax (042) 651 63 20
  Wszelkiego rodzaju sprzęt chemiczny (szkło laboratoryjne, pH-metry itd.) możliwość zamawiania nietypowego szkła
  Dnia 99-07-22 nadesłał Jacek Zielonka - [email protected].
   
 24. CENTRASZKŁO - Łódź, ul. Brukowa 14, ocena 5
  Godz. otwarcia: 7:30
  Godz. zamknięcia: 15:30
  Telefon (042) 651 31 25
  Sklep ze szkłem laboratoryjnym. Bardzo tanio, np.: chłodnica z nasadką destylacyjną kosztuje 53 zł, a w Slinapie ta sama kosztuje 75 zł  (ceny netto).
  Dnia 01-02-10 nadesłała Matija Mitrić - [email protected] 
   
 25. Chemia - Łódź, ul. Brukowa 28,  ocena 4
  To hurtownia, ale detalicznie też się da. Sporo tam tego wszystkiego, ale nie na 5, bo tyle ma Merck.
  Dnia 00-06-15 nadesłał dane zastrzeżone
   
 26. PolAura - Olsztyn, ul. Żołnierska 17.
  Narzucają naprawdę niskie marże na produkty, przeważnie POCHu i Mercka. Zaopatruje nawet olsztyński Sanepid. 
  Dnia 99-05-20 nadesłał dane niepełne - [email protected]
   
 27. MAT - hurtownia - Ostrów Wielkopolski, ul. Odolanowska 91, ocena 4
  Godz. otwarcia: 07:00 
  Godz. zamknięcia: 16:00
  Telefon (062) 736 80 81
  Fax (062) 735 11 00
  Odczynniki POCh, szkło SIMAX, ceny katalogowe, w sumie niezły sklep.
  Dnia 01-03-26 nadesłał brak danych
 28. Hendri - Gras Chemicals B.V. - Przedstawicielstwo w Polsce - Piaseczno, ul. Kosodrzewiny 1, ocena 5
  Godz. otwarcia: 
  Godz. zamknięcia: 
  Telefon (022) 716-92-00..09
  Fax (022) 716-92-10/11
  E-mail sklepu: [email protected]
  Strona WWW sklepu: http://www.graschem.pl
  Surowce chemiczne odczynniki.
  Dnia 05-08-28 nadesłał dane zastrzeżone - [email protected]
   
 29. CHMES - laboratorium chemiczne - Poznań, ul. Obornicka 225a, ocena 4
  Godz. otwarcia: 9
  Godz. zamknięcia: 15
  Telefon (061) 822 61 51
  Fax (061) 822 61 51
  E-mail sklepu: [email protected]
  Hurtownia prowadząca zasadniczo sprzedaż wysyłkową. Prowadzi tylko odczynniki i chemikalia - nie sprzęt. W naszej ofercie znajdują się także sączki, bibuły i papierki wskaźnikowe. Zamawiać można dowolnie: tel., fax, e-mail, osobiście (to najmniej wskazane, bo pod podanym adresem jest tylko biuro), listownie. Raczej tanio, chyba, że sprowadzane z importu na zamówienie. Terminy - szybko jeśli jest na magazynie - odwrotnie, jeśli sprowadzane - zależnie od dostawcy. Także odczynniki z upłynnień - bardzo tanio.
  Dnia 01-05-09 nadesłał Marek Schmidt - [email protected]

  Inny wpis odnośnie powyższego sklepu:
  Chmes
  W siedzibie na Suszki 10 [obecnie Obornicka 225a - przypis red.] znajduje się pan, który bardzo chętnie posługuje się mailem, tak że nie jest konieczne w tym wypadku dzwonienie za każdym razem, gdy chcemy się czegoś dowiedzieć.
  Dnia 04-06-28 nadesłał Mariusz Kot - [email protected]

   

 30. Hurtownia Chemiczna sp. z o.o. - Poznań, ul. Św. Antoniego 24, ocena 5
  Godz. otwarcia: 8
  Godz. zamknięcia: 15
  Telefon (061) 879 39 40
  E-mail sklepu: [email protected]
  Jest wszystko, ale zwykłym "cywilom" sprzedają prawie wszystko - trzeba się trochę namęczyć, by dostać coś niebezpiecznego jeśli nie ma się firmy. Poza tym O.K.
  Dnia 03-03-05 nadesłał brak danych

  Inny wpis odnośnie powyższego sklepu:
  MERCK, ocena 3
  Szkła jest ile dusza zapragnie (mimo, że tanio nie jest), jednak często trzeba zamawiać. Odczynniki są ale tych "niebezpiecznych" nie sprzedają na osoby prywatne (np. wody amoniakalnej), jest dość drogo ale lepszy rydz niż nic.
  Dnia 02-12-19 nadesłał Bartek Gątarski - e-mail zastrzeżony

 31. Sklep Chemiczny - Poznań, ul. Św. Michała 100, ocena 4
  Godz. otwarcia:
  Godz. zamknięcia:
  Telefon
  E-mail sklepu:
  Sprzedają prawie wszystko oprócz jak wiadomo zastrzeżonych zwykłemu śmiertelnikowi (ocena 4) trzeba dużo chodzić bo mają magazyny rozmieszczone na duuużym terenie
  Dnia 04-11-15 nadesłał Zwierzax - email zastrzeżony

   

 32. Alchem - Rzeszów, ul. Krzyżanowskiego 6c. ocena 4
  Godz. otwarcia: 9:00
  Godz. zamknięcia: 15:00
  Telefon (017) 850 29 10
  Fax (017) 852 61 23
  Email sklepu: [email protected]
  Profesjonaliści w dziedzinie sprzętu, wyposażenia, mebli, itp. do laboratoriów. Dobre zaopatrzenie w podstawowe i specjalistyczne szkło, sprzęt laboratoryjny oraz odczynniki chemiczne. Polecani dla rejonów: Podkarpackie, Lubelskie, Świętokrzyskie, Małopolskie i nie tylko!!! Sugerowany kontakt w celu oszczędności czasu, telefon, fax, e-mail.
  Dnia 01-01-02 nadesłał imię i nazwisko zastrzeżone - [email protected] 
   
 33. Aktyn - Suchy Las, ul. Stara Droga 16, ocena 5
  Godz. otwarcia: 8
  Godz. zamknięcia: 16
  Telefon (061) 811 71 55
  Fax (061) 811 71 55
  E-mail sklepu: [email protected]
  Sprzedaż detaliczna i hurtowa odczynników i surowców chemicznych krajowych i z importu; można zamówić prawie wszystko co jest dostępne na rynku; ceny bardzo konkurencyjne; możliwość wysyłki zamówionego towaru; w ofercie także szkło i drobny sprzęt laboratoryjny, bibuły, sączki, papierki wskaźnikowe.
  Dnia 03-05-01 nadesłał Piotr Drela - [email protected]
   
 34. AGAT - Szczecin, ul. Pomorska 42, ocena 4
  Godz. otwarcia: 7:30
  Godz. zamknięcia: 15:30
  Telefon (091) 469 28 06
  Fax (091) 469 28 05
  E-mail sklepu: [email protected] 
  Naprawdę mają wszystko, od szkła po chemię. Związek, który sobie zażyczyłem odszukano w 3 minuty w katalogach i o dziwo w 4 dni dostarczono mi go do domu. POLECAM, są naprawdę bardzo dobrzy.
  Dnia 01-06-01 nadesłał Adam Biernacki - [email protected]
   
 35. POCh - Polskie Odczynniki Chemiczne - Szczecin, ul. Piastów 42, ocena 4
  Godz. otwarcia: 8
  Godz. zamknięcia: 16
  Telefon 914494267
  Sklep jest niezły, mają mnóstwo odczynników, lecz na niektóre trzeba poczekać ok. tygodnia. Mają także szkło, ale nie wiem dokładnie w jakim zakresie. Ceny odczynników niższe niż w Agacie.
  Dnia 02-06-13 nadesłał imię i nazwisko zastrzeżone - [email protected]
   
 36.  Brak danych - Śrem, ul. Chłapowskiego 23, ocena 5
   Telefon 283 37 48
   Brak opisu [proszę nadsyłającego o uzupełnienie informacji o sklepie - przypis admina]
   Dnia 03-04-30 nadesłał Kryspin Marciniak - brak danych

   

 37. Chemilab - Tarnobrzeg, ul. Kopernika 6a, ocena 5
  Godz. otwarcia: 7
  Godz. zamknięcia: 16
  Telefon  (015) 822 21 05 , 822 92 61
  Fax (015) 822 21 05
  E-Mail sklepu: [email protected]
  Kompetentna i miła obsługa. Oferta pełna łącznie z możliwością sprowadzenia odczynników i szkła laboratoryjnego na zamówienie. Można zakupić sprzęt i szkło laboratoryjne.
  Dnia 02-12-25 nadesłała dane zastrzeżone

   

 38. Cezas - Toruń, ul. Poznańska 125, ocena 3
  Jest szkło i sprzęt, ale również np. papierki lakmusowe.
  Dnia 02-05-11 nadesłał Oskar - [email protected]

   

 39. Alchem Sp. z o.o - Warszawa, ul. Obozowa 16, ocena 4
  Godz. otwarcia: 8
  Godz. zamknięcia: 16
  Telefon (022) 632 99 54, 67
  Fax (022) 632 99 73
  E-Mail sklepu: [email protected]
  W sklepie znajdziesz odczynniki te zwykłe i egzotyczne jak np. 5-Chloro-N-[4-(cyclohexylureidosulfonyl)phenethyl]-2-metoxybenzamide, itp. Można też zamówić odczynniki różnych nie spotykanych firm. Jest szkło, podstawowy sprzęt i jest TANIO!!! 
  Dnia 00-03-02 nadesłał imię i nazwisko zastrzeżone - [email protected]
  Inny wpis odnośnie powyższego sklepu:
  ocena 5
  E-Mail sklepu: [email protected]
  Można sprowadzić odczynniki jeżeli nie ma.
  Dnia 02-05-29 nadesłał Michał Symonowicz - [email protected]

   

 40. CHEMIA - Warszawa, ul. Powąskowska 13b, ocena 4
  Godz. otwarcia: 8
  Godz. zamknięcia: 16
  Można tam dostać sprzęt, odczynniki i za darmo odczynniki przeterminowane.
  Dnia 02-02-19 nadesłał Michał Symonowicz - [email protected]
   
 41. POCh S.A. - Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 101, ocena 5
  Godz. otwarcia: 8:00
  Godz. zamknięcia: 16:00
  Telefon (022) 824 02 52
  E-Mail sklepu: [email protected]
  Sklep jest przedstawicielstwem Polskich Odczynników Chemicznych w Gliwicach. Odczynniki można zamawiać jeżeli danego nie ma w magazynie .
  Dnia 02-02-21 nadesłał Łukasz N  - [email protected]

   

 42. Promel - Warszawa, ul. Elektoralna 13, ocena 5
  Godz. otwarcia: 11:00
  Godz. zamknięcia: 17:00
  Telefon (022) 620 14 82
  Wszystko i jeszcze raz wszystko czego tylko zapragnie młody chemik amator jeżeli chodzi o sprzęt. Sklep w ogóle nie prowadzi odczynników, ale za to ma chyba największą ofertę w stolicy i to po niewygórowanych cenach, do tego jeszcze fachowa obsługa i doradztwo. Warto zaglądać, gdyż często można zdobyć taki sprzęt, którego ludzie z Alchemu nigdy nie widzieli i nie wiedzą do czego służy np. wkraplacz ze szlifem i rurką do wyrównywania ciśnień... Smile
  Dnia 02-02-21 nadesłał Łukasz N  - [email protected]
 43. ADEVIQ-SPIN - Wrocław, ul. Braci Gierymskich 164 pok. 27, ul. Mydlana 3 pok.6, ocena 5
  Godz. otwarcia: 10
  Godz. zamknięcia: 22 (plus całodobowe pogotowie odczynnikowe)
  Dział Handlowy serwisu: tel. +48 600 777 355, fax. +48 717 336 538
  Telefon 071/ 347-63-65
  Fax 071/ 348-41-88
  E-Mail sklepu: [email protected]
  Strona WWW sklepu: http://odczynniki.chem.pl
  Nasza oferta znajduje się na stronie http://odczynniki.chem.pl, oprócz tam wymienionych substancji możemy zsyntezować lub sprowadzić każdy (!) legalny odczynnik w dowolnej ilości, przy czym oczywiście, przy większych zamówieniach ceny są o wiele korzystniejsze. Prowadzimy sprzedaż prawie wyłącznie wysyłkową (nie mamy biura sprzedaży bezpośredniej), czasami można odebrać towar w siedzibie we Wrocławiu. Ceny umiarkowane, szczególnie przy większych zakupach.
  Dnia 04-11-18 nadesłał: Tomasz Holband - e-mail zastrzeżony 

  Inny wpis odnośnie powyższego sklepu:
  ocena 5
  Zestawy dla chemika, możliwość skompletowania własnego laboratorium, odczynniki, szkło laboratoryjne. Wysokie ceny, ale warto.
  Dnia 05-08-28 nadesłał dane zastrzeżone - [email protected]

 44. ALCHEM-Wrocław - Wrocław, ul. Giżycka 62, ocena 5
  Godz. otwarcia: 7
  Godz. zamknięcia: 15
  Telefon (071) 325 24 07
  Fax (071) 325 24 07
  Odczynniki chemiczne, sprzęt i szkło laboratoryjne.
  Dnia 00-01-30 nadesłał: brak danych 
   
 45. P.O.O.Ch. MULTICHEM - Wrocław, ul. Krakowska 98, ocena 5
  Godz. otwarcia: 8
  Godz. zamknięcia: 15
  Telefon (071) 372 60 60
  Fax (071) 372 60 60
  Jedyny taki sklep, który realizuje nawet najmniejsze zamówienia. Lol Bardzo dużo odczynników, sprzętu i szkła laboratoryjnego do kupienia "od ręki". Zamawiany asortyment są w stanie sprowadzić w tydzień, niezależnie czy to pojedynczy odczynnik, czy też wyposażenie całego laboratorium wraz z meblami. Fachowa obsługa - prowadzący firmę są chemikami z wyższym wykształceniem. I chyba najważniejsze - zamówienia można składać via e-mail!!!
  Dnia 00-12-21 nadesłał: Roman Gomółka - e-mail zastrzeżony

Skala ocen

5 Lol - Jest prawie wszystko czego dusza zapragnie
4 Smile - Dosyć dobrze zaopatrzony
3 Głupek - Przeciętny lecz warto się wybrać
2 Sad - Lepsze to niż nic
1 Sad - Raczej nie warto tam zaglądać

 

Jeśli znasz dobry sklep ze sprzętem i/lub odczynnikami chemicznymi, którego nie ma w niniejszym spisie, użyj jednej z poniższych metod (najlepiej byś skorzystał z formularza), aby sklep do spisu dołączyć. Na początek dokładnie przeczytaj tę stronę w całości, po czym obejrzyj formularz. Dowiesz się w ten sposób jakie informacje są nam potrzebne.

.http://chemfan.pg.gda.pl/Sprzet_I_Odczynniki/Sklepy.html

NAJWAŻNIEJSZE DODATKI DO ŻYWNOŚCI

 

http://chemfan.pg.gda.pl/Sprzet_I_Odczynniki/DodatkiE.html

Zobacz także: Chemical Cuisine: CSPI's Guide to Food Additives

 

Chemical Cuisine Ratings

 

https://www.cspinet.org/page/chemical-cuisine-ratings

 

 

 

Portret użytkownika Nomen - Omen

Sprzęt i odcznniki

Sprzęt i odcznniki

Oczyszczanie i osuszanie rozpuszczalników i reagentów

 

ACETON

Właściwości

Miesza się w każdym stosunku ze wszystkimi popularnymi rozpuszczalnikami. Jest mało toksyczny, ale bardzo łatwo palny, jego opary tworzą z powietrzem mieszaninę wybuchową.

Oczyszczanie i osuszanie

Metoda A

W celu osuszenia pozostawia się go w ciągu jednej godziny nad pięciotlenkiem fosforu, dosypując od czasu do czasu nową porcję pięciotlenku. Po osuszeniu i odsączeniu aceton należy przedestylować w aparaturze zabezpieczonej od dostępu wilgoci. Należy pamiętać, że podczas suszenia za pomocą zasadowych środków suszących aceton może ulegać kondensacji typu aldolowego.

Metoda B

Aceton ogrzewa się do wrzenia pod chłodnicą zwrotną dodając porcjami nadmanganian potasu dotąd, aż przestanie znikać fioletowe zabarwienie roztworu. Wtedy aceton suszy się bezwodnym węglanem potasu lub siarczanem wapnia (nie należy używać chlorku wapnia) i po odsączeniu środka suszącego podaje się destylacji frakcyjnej w aparaturze zabezpieczonej przed dostępem wilgoci. Niezbyt duże ilości czystego i bezwodnego acetonu można otrzymać przez rozkład produktu przyłączenia wodorosiarczynu sodu (patrz keton etylowo metylowy). Inny sposób polega na wytworzeniu kompleksu acetonu z jodkiem sodu (3:1), który można rozłożyć w trakcie ogrzewania: W 440g handlowego acetonu rozpuszcza się 100g dobrze sproszkowanego jodku sodu ogrzewając do wrzenia pod chłodnicą zwrotną. Następnie roztwór chłodzi się w mieszaninie lodu z solą. Wydzielone kryształy odsącza się i szybko przenosi do suchej kolby destylacyjnej połączonej z chłodnicą i odbieralnikiem. Po lekkim ogrzniu rozpoczyna się destylacja acetonu.

 

ACETONITRYL

Właściwości

Miesza się w każdym stosunku ze wszystkimi popularnymi rozpuszczalnikami. Z wodą tworzy azeotrop wrzący w temperaturze 76.7°C zawierający 84.1% acetonitrylu. Acetonitryl jest bardzo łatwo palny, jego opary mogą tworzyć z powietrzem mieszaninę wybuchową.

Oczyszczanie i osuszanie

Metoda A

Acetonitryl ogrzewa się pod chłodnicą zwrotną do wrzenia z pięciotlenkiem fosforu do chwili odbarwienia się nitrylu. Wówczas oddestylowuje się nitryl, destyluje raz jeszcze znad węglanu potasu i w końcu destyluje się przez sprawną kolumnę.

Metoda B

Wodę usuwa się wstępnie za pomocą aktywowanego silikażelu lub sit molekularnych 4A. Tak osuszony rozpuszczalnik miesza się z wodorkiem wapnia, który dodaje się porcjami tak długo, aż ustanie wydzielanie wodoru. Wtedy acetonitryl dekantuje się znad osadu i poddaje destylacji frakcyjnej przez sprawną kolumnę.

 

ANILINA

Właściwości

Miesza się w każdym stosunku ze wszystkimi popularnymi rozpuszczalnikami. Jest bardzo toksyczna! Z wodą nie miesza się. Z kwasami tworzy sole rozpuszczalne w wodzie.

Oczyszczanie i osuszanie

Metoda C

Anilina świeżo destylowana jest bezbarwną cieczą, lecz na świetle utlenia się tlenem z powietrza i ciemnieje. Zabarwienie to można zwykle usunąć destylując anilinę z dodatkiem niewielkiej ilości pyłu cynkowego.

 

BENZEN

Właściwości

Miesza się w każdym stosunku ze wszystkimi popularnymi rozpuszczalnikami. Jest silnie toksyczny, rakotwórczy oraz bardzo łatwo palny, jego opary tworzą z powietrzem mieszaninę wybuchową. Z wodą nie miesza się i tworzy z nią azeotrop wrzący w temperaturze 69.25°C zawierający 91.17% benzenu.

Oczyszczanie i osuszanie

Metoda A

W celu osuszenia poddaje się go destylacji odrzucając pierwsze 10% destylatu. Wodę można także usunąć za pomocą sodu. Sodu dodaje się do chwili, aż przestaną się wydzielać pęcherzyki wodoru i sód zachowa lśniącą powierzchnię. W celu usunięcia tiofenu do 1 litra benzenu dodaje się 80 ml stężonego kwasu siarkowego i wytrząsa intensywnie przez 30 minut. następnie usuwa się warstwę kwasu i powtarza tę czynność do momentu, aż warstwa kwasu przestanie się zabarwiać. Następnie benzen oddziela się i destyluje.

 

BEZWODNIK OCTOWY

Właściwości

Miesza się w każdym stosunku ze wszystkimi popularnymi rozpuszczalnikami. Jest stosunkowo łatwo palny. Zmieszany z wodą hydrolizuje na kwas octowy. Charakteryzuje się ostrym zapachem. W kontakcie ze skórą może wywołać oparzenia.

Oczyszczanie i osuszanie

Metoda A

W celu oczyszczenia ogrzewa się go do wrzenia z bezwodnym octanem sodu i destyluje.

 

CHLOREK METYLENU

Właściwości

Miesza się w każdym stosunku ze wszystkimi popularnymi rozpuszczalnikami. Jest cięższy od wody. Z wodą nie miesza się i tworzy z nią azeotrop wrzący w temperaturze 38.1°C zawierający 98.5% dichlorometanu. Jest niepalny, ale może spowodować nieodwracalne zmiany w stanie zdrowia. Należy unikać wdychania par.

Oczyszczanie i osuszanie

Metoda B

Chlorek metylenu przemywa się 5% roztworem wodorowęglanu sodu, wodą, a następnie suszy się bezwodnym chlorkiem wapnia. Osuszony związek poddaje się destylacji.
Uwaga! Dichlorometanu nie wolno suszyć sodem ze względu na niebezpieczeństwo wybuchu.

 

CHLOROFORM

Właściwości

Miesza się w każdym stosunku ze wszystkimi popularnymi rozpuszczalnikami. Jest cięższy od wody. Z wodą nie miesza się i tworzy z nią azeotrop wrzący w temperaturze 56.1°C zawierający 97.2% chloroformu. Jest niepalny, ale działa narkotycznie i w wyniku długotrwałego narażenia może spowodować poważne zmiany w stanie zdrowia. Należy unikać wdychania par.

Oczyszczanie i osuszanie

Produkt handlowy zawiera do 1% etanolu, który jest dodawany jako stabilizator zapobiegający rozkładowi i wytwarzaniu się fosgenu. Chloroform nie zawierający stabilizatora należy przechowywać w ciemności!

Metoda A

Chloroform wytrząsa się kilkukrotnie z wodą, a następnie suszy się bezwodnym chlorkiem wapnia przynajmniej 24h. Osuszony związek poddaje się destylacji.
Uwaga! Chloroformu nie wolno suszyć sodem ze względu na niebezpieczeństwo wybuchu.

Metoda B

Chloroform wytrząsa się kilkukrotnie ze stężonym kwasem siarkowym, przemywa wodą, a następnie suszy się bezwodnym chlorkiem wapnia i destyluje.

Metoda C

Chloroform (ok.1.5 litra) ogrzewa się pod chłodnicą zwrotną jednocześnie z bezwodnym węglanem potasu (50g) i pięciotlenkiem fosforu (50g). Po 2h ogrzewania przeprowadza się destylację.

 

CZTEROCHLOREK WĘGLA

Właściwości

Miesza się w każdym stosunku ze wszystkimi popularnymi rozpuszczalnikami. Jest cięższy od wody. Z wodą nie miesza się i tworzy z nią azeotrop wrzący w temperaturze 66°C zawierający 95.9% czterochlorku węgla. Jest niepalny, ale może spowodować nieodwracalne zmiany w stanie zdrowia. Należy unikać wdychania par.

Oczyszczanie i osuszanie

Metoda A

Do osuszania zazwyczaj wystarcza destylacja (odrzuca się pierwsze 10% destylatu). W celu dokładnego odwodnienia czterochlorek węgla ogrzewa się kilka godzin do wrzenia nad pięciotlenkiem fosforu i destyluje przez kolumnę.
Uwaga! Czterochlorku węgla nie wolno suszyć sodem ze względu na niebezpieczeństwo wybuchu.

 

DIMETYLOFORMAMID I N-METYLOPIROLIDON

Właściwości

Mieszają się w każdym stosunku z wodą i ze wszystkimi popularnymi rozpuszczalnikami oprócz heksanu i innych nasyconych węglowodorów.

Oczyszczanie i osuszanie

Metoda B

Podczas destylacji pod ciśnieniem atmosferycznym następuje częściowy rozkład tych rozpuszczalników. Podobna sytuacja ma miejsce podczas suszenia metalicznym sodem, stałym wodorotlenkiem potasu lub wodorkiem wapnia. Handlowy DMF i NMP oczyszcza się przez destylację azeotropową z benzenem. Mieszninę 1 litra rozpuszczalnika i 100ml benzenu destyluje się pod ciśnieniem atmosferycznym zbierając azeotrop wrzący w granicach 70-75°C. Pozostały w kolbie rozpuszczalnik wytrząsa się z tlenkiem baru lub aktywowanym tlenkiem glinu, sączy i destyluje w atmosferze azotu pod zmniejszonym ciśnieniem. Destylat przechowuje się nad sitami molekularnymi 4A.

 

DIMETYLOWY SULFOTLENEK

Właściwości

Miesza się w każdym stosunku z wodą i ze wszystkimi popularnymi rozpuszczalnikami za wyjątkiem eteru i nasyconych węglowodorów. Jest higroskopijny.

Oczyszczanie i osuszanie

Metoda B

Podczas destylacji pod ciśnieniem atmosferycznym następuje częściowy rozkład DMSO. Produkt suszy się przez pozostawienie na noc nad świeżo aktywowanym tlenkiem glinu, tlenkiem baru lub siarczanem wapnia. Po odsączeniu rozpuszczalnik destyluje się znad wodorku wapnia pod zmniejszonym ciśnieniem i przechowuje nad sitami molekularnymi 4A. Dodatkowo można schłodzić go do 5°C, wydzielić powstałe kryształy i przedestylować po stopieniu.

 

DIOKSAN

Właściwości

Miesza się w każdym stosunku ze wszystkimi popularnymi rozpuszczalnikami i wodą. Jest bardzo łatwo palny, jego opary tworzą z powietrzem mieszaninę wybuchową. Z wodą tworzy azeotrop wrzący w temperaturze 87.8°C zawierający 81.6% dioksanu. Z etanolem tworzy azeotrop wrzący w temperaturze 78.1°C zawierający 9.3% dioksanu. Podobnie jak wszystkie etery łatwo tworzy wybuchowe nadtlenki. Uszkadza wątrobę i nerki.

Oczyszczanie i osuszanie

Metoda B

Produkt handlowy zawiera zwykle niewielkie ilości aldehydu octowego oraz dość znaczne ilości acetalu glikolu etylenowego i wody. Oczyszczanie polega na ogrzewaniu 1 litra technicznego dioksanu z 14ml stężonego kwasu solnego i 100ml wody pod chłodnicą zwrotną przez 12 godzin i przepuszczaniu strumienia azotu lub argonu w celu usunięcia aldehydu octowego. Po ochłodzeniu oddziela się warstwę kwasową a roztwór zadaje się wodorotlenkiem potasu do momentu aż przestanie się rozpuszczać. Warstwę wodną oddziela się a dioksan suszy się świeżą porcją wodorotlenku przez 24 godziny. Następnie rozpuszczalnik dekantuje się i ogrzewa do wrzenia pod chłodnicą zwrotną z nadmiarem sodu do momentu aż powierzchnia sodu pozostanie srebrzysta. Wtedy dodaje się benzofenonu. W momencie gdy rozpuszczalnik staje się bezwodny roztwór przybiera intensywną niebieskopurpurową barwę. Na koniec dioksan destyluje się w obojętnej atmosferze.

 

ETANOL

Właściwości

Miesza się w każdym stosunku ze wszystkimi popularnymi rozpuszczalnikami. Z wodą tworzy azeotrop wrzący w temperaturze 78.1°C zawierający 95.6% alkoholu. Jest bardzo łatwo palny.

Oczyszczanie i osuszanie

Alkohol syntetyczny zanieczyszczony jest acetonem i aldehydem octowym. Alkohol fermentacyjny zawiera domieszkę wyższych alkoholi (fuzle). Do skażania etanolu wykorzystuje się szereg środków chemicznych. Próba na zawartość domieszek wody: etanol zawierający ponad 0.05% wody wytrąca z benzenowego roztworu trójetanolanu glinu obfity biały osad.

Metoda A

W 1 litrze handlowego 'absolutnego etanolu' rozpuszcza się 7g sodu, dodaje 27.5g ftalanu dietylowego i ogrzewa przez godzinę pod chłodnicą zwrotną zabezpieczoną rurką z wodorotlenkiem sodu. Etanol przedestylowany przez krótką kolumnę powinien zawierać poniżej 0.05% wody.

Metoda B

Odwadnianie rektyfikatu tlenkiem wapnia. W kolbie kulistej o pojemności 3 litry umieszcza się 2.5 litra rektyfikatu oraz 500g tlenku wapnia, który musi być świeżo wyprażony i ostudzony w eksykatorze. Kolbę zamyka się chłodnicą zwrotną z podwójnym płaszczem chłodzącym zabezpieczoną rurką z chlorkiem wapnia. Mieszaninę ogrzewa się do łagodnego wrzenia przez 6 godzin i pozostawia na noc. Następnie powoli destyluje się etanol odrzucając pierwsze 20ml destylatu.
Etanol całkowicie bezwodny. W suchej kolbie o pojemności 2 litry umieszcza się 100ml etanolu wstępnie odwodnionego(!) oraz 10g magnezu. Po dodaniu 0.5g jodu całość ogrzewa się pod chłodnicą zwrotną zabezpieczoną przed wilgocią. Ogrzewanie prowadzi się aż cały magnez ulegnie przemianie w etanolan (kilka godzin). Następnie dodaje się 1.5 litra handlowego absolutnego etanolu i przez pół godziny ogrzewa do wrzenia. Następnie etanol oddestylowuje się do naczynia, w którym ma być przechowywany. Tak uzyskany etanol jest zazwyczaj higroskopijny i należy go przechowywać nad sitami molekularnymi 3A i 4A.

 

ETER DIETYLOWY

Właściwości

Miesza się w każdym stosunku ze wszystkimi popularnymi rozpuszczalnikami za wyjątkiem dimetylosulfotlenku (choć większość źródeł podaje, że eter i DMSO mieszają się bez ograniczeń). Z wodą nie miesza się i tworzy azeotrop wrzący w temperaturze 34.15°C zawierający1.26% wody. Jest bardzo łatwo palny, z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową. Jego opary zapalają się już w zetknięciu z rozgrzanym przedmiotem (na przykład płaszczem grzejnym).

Oczyszczanie i osuszanie

Handlowy eter zanieczyszczony jest zazwyczaj etanolem i wodą. Jak wszystkie etery, eter dietylowy pozostający przez dłuższy czas w kontakcie z powietrzem i światłem tworzy silnie wybuchowy nadtlenek, który w czasie destylacji może ulec zatężeniu i wywołać eksplozję.

Metoda B

Przed przystąpieniem do pracy z eterem, który przez dłuższy czas miał kontakt z powietrzem (np. w tylko częściowo wypełnionej butelce) należy przeprowadzić próbę na obecność nadtlenków w sposób opisany dla izopropanolu. Jeśli wynik jest pozytywny nadtlenek należy usunąć poprzez wytrząsanie 1 litra eteru z 10-20g roztworu soli żelaza(II). Roztwór taki przygotowywuje się rozpuszczając 60g siarczanu żelaza(II) w mieszaninie 6ml stężonego kwasu siarkowego i 110 ml wody albo rozpuszczając 100g chlorku żelaza(II) w mieszaninie 42ml stężonego kwasu solnego i 85ml wody. Inne metody usuwania nadtlenków obejmują reakcję z chlorkiem cyny(II) - jak w przypadku izopropanolu lub przepuszczanie przez kolumnę wypełnioną tlenkiem glinu. Po usunięciu nadtlenków do eteru dodaje się 200g bezwodnego chlorku wapnia i pozostawia na 24 godziny od czasu do czasu wstrząsając. Po odsączeniu chlorku wapnia eter przenosi się do ciemnego naczynia i wprowadza do niego 7g drutu sodowego i pozostawia na 24 godziny. Operację tę powtarza się do czasu aż powierzchnia sodu pozostaje niezmieniona. Tak przygotowany odczynnik nadaje się do większości zastosowań.

 

IZOPROPANOL

Właściwości

Miesza się w każdym stosunku z wodą i ze wszystkimi popularnymi rozpuszczalnikami. Jest łatwo palny. Z wodą tworzy azeotrop wrzący w temperaturze 80.3°C zawierający 91% alkoholu.

Oczyszczanie i osuszanie

Metoda B

Izopropanol może zawierać nadtlenek, który należy usunąć przed przystąpieniem do jego odwadniania. Próbę na obecność nadtlenku wykonuje się nastepująco: Do 1 ml 10% roztworu jodku potasu zakwaszonego (bezpośrednio przed wykonaniem próby) za pomocą 0.5 ml 2M kwasu solnego dodaje się izopropanol i kilka kropel roztworu skrobi. Wynik jest pozytywny, jeśli w ciągu minuty pojawi się zabarwienie niebieskie lub niebieskoczarne. W celu usunięcia nadtlenku alkohol przez pół godziny ogrzewa się do wrzenia pod chłodnicą zwrotną z 15g bezwodnego chlorku cyny (II) i po ochłodzeniu sprawdza się, czy zawiera nadal nadtlenek. Jeśli wynik próby jest pozytywny, dodaje się kolejne 5g chlorku cyny i ponawia ogrzewanie. Operacje te powtarza się do momentu negatywnego wyniku próby na obecność nadtlenku. Następnie do roztworu dodaje się około 200g tlenku wapnia i ogrzewa do wrzenia pod chłodnicą zwrotną przez 4 godziny, po czym destyluje odrzucając pierwszą porcję destylatu. Destylat można jeszcze bardziej odwodnić pozostawiając go przez kilka dni nad metalicznym sodem lub sitami molekularnymi 5A, a następnie przedestylować. Po kilkudniowym przechowywaniu następuje ponowne wytworzenie się nadtlenku.

 

KETON ETYLOWO METYLOWY

Właściwości

Miesza się w każdym z wszystkimi popularnymi rozpuszczalnikami. Jest łatwo palny.

Oczyszczanie i osuszanie

Metoda B

Wstępne oczyszczenie produktu handlowego polega na wysuszeniu bezwodnym węglanem potasu lub siarczanem wapnia, odsączeniu środka suszącego i destylacji. W celu lepszego oczyszczenia destylat ten można przeprowadzić w produkt przyłączenia wodorosiarczynu sodu. Keton wytrząsa się w tym celu z nadmiarem nasyconego roztworu wodorosiarczynu dotąd, aż zakończy się reakcja. Po ochłodzeniu do 0°C krystaliczny produkt odsącza się dokładnie, przemywa eterem i suszy na powietrzu. Suchy addukt rozkłada się działając niewielkim nadmiarem roztworu węglanu sodu i przeprowadza destylację z parą wodną. Z destyaltu wysala się keton węglanem potasu. Oddzieloną warstwe ketonu suszy się bezwodnym siarczanem wapnia i destyluje. Inna metoda plega na wytworzeniu kompleksu acetonu z jodkiem sodu, który można rozłożyć w trakcie ogrzewania (patrz aceton).

 

KWAS OCTOWY

Właściwości

Miesza się w każdym stosunku z wodą i ze wszystkimi popularnymi rozpuszczalnikami.

Oczyszczanie i osuszanie

Metoda C

Do 1 litra lodowatego kwasu octowego dodaje się 20ml bezwodnika octowego i ogrzewa do wrzenia pod chłodnicą zwrotną przez godzinę. Następnie prowadzi się destylację frakcyjną przez sprawną kolumnę.

 

METANOL

Właściwości

Miesza się w każdym stosunku z wodą i ze wszystkimi popularnymi rozpuszczalnikami za wyjątkiem heksanu i podobnych węglowodorów. Jest bardzo łatwo palny. Z wodą nie tworzy azeotropu. Po spożyciu wywołuje ślepotę i śmierć.

Oczyszczanie i osuszanie

Metoda A

Wstępnie metanol można odwodnić stosując destylacje frakcyjną przez sprawną kolumnę. W celu dokładnego osuszenia do 1 litra metanolu dodaje się 5g wiórków magnezowych. Po ustaniu reakcji ogrzewa się go do wrzenia przez 2-3 godziny i w końcu destyluje. W przypadku gdy metanol zawiera powyżej 1% wody, nie reaguje on z magnezem. Należy wtedy dodać magnezu do niewielkiej ilości bezwodnego metanolu i w momencie rozpoczęcia reakcji tworzenia metanolanu wlać tę mieszaninę do głównej ilości osuszanego metanolu.

 

OCTAN ETYLU

Właściwości

Miesza się w każdym stosunku ze wszystkimi popularnymi rozpuszczalnikami. Jest bardzo łatwo palny. Z wodą tworzy azeotrop wrzący w temperaturze 70.4°C zawierający 94.6% estru.

Oczyszczanie i osuszanie

Metoda B

Mieszninę 1 litra handlowego octanu etylu, 100ml bezwodnika octowego i 10 kropli stężonego kwasu siarkowego ogrzewa się do wrzenia pod chłodnicą zwrotną przez 4 godziny, a następnie poddaje destylacji frakcyjnej. Destylat wytrząsa się z 30g bezwodnego węglanu potasu, sączy i ponownie destyluje.

 

PIRYDYNA

Właściwości

Miesza się w każdym stosunku z wodą i ze wszystkimi popularnymi rozpuszczalnikami. Z wodą tworzy azeotrop wrzący w temperaturze 92-94°C zawierający 57% pirydyny. Jest higroskopijna i może tworzyć hydrat o temperaturze topnienia 94.5°C. Jest bardzo łatwo palna, z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową. W wyniku długotrwałego narażenia może spowodować poważne zmiany w stanie zdrowia. Należy unikać wdychania par.

Oczyszczanie i osuszanie

Metoda A

Pirydynę osusza się bezwodnym wodorotlenkiem potasu i destyluje przez sprawną kolumnę. W celu lepszego oczyszczenia można do 500g destylatu dodać 15g świeżo destylowanej aniliny i 5g drobno sproszkowanego amidku sodu, małymi porcajmi, sprawnie mieszając. Następnie ogrzewa się tę mieszanię na łaźni wodnej, mieszając, do chwili zaprzestania wydzielania się amoniaku. Ciecz oddestylowuje się znad osadu, który rozkłada się przez dodanie etanolu. Destylat ogrzewa się do wrzenia przez godzinę pod chłodnicą zwrotną z dodatkiem 10ml bezwodnego kwasu fosforowego, a następnie destuluje.

Metoda B

Pirydynę można oddzielić od domieszek innych amin wytrącając kompleks z chlorkiem cynku. Do odczynnika przygotowanego przez rozpuszczenie 340g bezwodnego chlorku cynku w mieszaninie 210ml stężonego kwasu solnego i 1 litra etanolu dodaje się 400ml przedestylowanej pirydyny. Wytrąca się krystaliczny osad związku addycyjnego, czemu towarzyszy wydzielanie ciepła. Po ochłodzeniu osad odsącza się i przemywa absolutnym etanolem, uzyskując około 680g produktu. Krystalizuje sie go z etanolu do uzyskania temperatury topnienia 151.8°C. W celu wydzielenia pirydyny kompleks ten zadaje się nadmiarem stężonego wodorotlenku sodu i destyluje z parą wodną do momentu, aż destylat nie będzie wykazywał odczynu alkalicznego wobec lakmusu. Destylat zadaje się 250g stałego wodorotlenku sodu, oddziela górną warstwę, a warstwę wodną ekstrahuje się eterem. Ekstrakty eterowe łączy się z odzieloną uprzednio warstwą organiczną i suszy bezwodnym węglanem potasu. Eter oddestylowuje się na łaźni wodnej a pirydynę poddaje się destylacji frakcyjnej.

 

TETRAHYDROFURAN

Właściwości

Miesza się w każdym stosunku ze wszystkimi popularnymi rozpuszczalnikami i wodą. Jest bardzo łatwo palny, jego opary tworzą z powietrzem mieszaninę wybuchową. Z wodą tworzy azeotrop wrzący w temperaturze 63.2°C zawierający 94.6% tetrahydrofuranu. Podobnie jak wszystkie etery łatwo tworzy wybuchowe nadtlenki.

Oczyszczanie i osuszanie

Metoda B

Obecność nadtlenku można wykryć jak w przypadku izopropanolu. Nadtlenek można usunąć przepuszczając tetrahydrofuran przez kolumnę z tlenkiem glinu lub zastosować sposób opisany dla eteru lub dioksanu (w tym drugim przypadku nie następuje rozdzielenie faz i należy od razu dodać wodorotlenek potasu). Po usunięciu nadtlenku należy rozpuszczalnik wstępnie osuszyć siarczanem wapnia lub wodorotlenkiem potasu, a następnie ogrzewać do wrzenia z wodorkiem wapnia lub glinowodorkiem litu i przedestylować. Można również zastosować ogrzewanie z dwusodowym kompleksem benzofenonu opisane dla dioksanu.

 

TOLUEN

Właściwości

Miesza się w każdym stosunku ze wszystkimi popularnymi rozpuszczalnikami. Jest bardzo łatwo palny, jego opary tworzą z powietrzem mieszaninę wybuchową. Z wodą nie miesza się i tworzy z nią azeotrop wrzący w temperaturze 84.1°C zawierający 81.4% toluenu. Ze względu na niska toksyczność należy - tam gdzie to możliwe - stosować go zamiast benzenu.

Oczyszczanie i osuszanie - patrz benzen

Przepisy opracowano na podstawie następujących źródeł:
 • Metoda A - "Preparatyka organiczna" - wydanie drugie zmienione, tłumaczenie zbiorowe z języka niemieckiego pod redakcją Bolesława Bochwica, Państwowe Wydawnictwa Naukowe, Warszawa 1975
 • Metoda B - "Preparatyka organiczna" - wydanie drugie, Arthur I.Vogel, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1984
 • Metoda C - "Laboratorium z chemii organicznej", S. Zawadzki i K. Kociołek, skrypt Politechniki Łódzkiej, Łódź 1993

 

http://chemfan.pg.gda.pl/Sprzet_I_Odczynniki/ciecze/rozpuszczalniki.html

 

===

Portret użytkownika Nomen - Omen

Chlor -  Baza wiedzy - Chemia

Chlor -  Baza wiedzy - Chemia - Ściągi - (sciaga.pl)

 

https://sciaga.pl/tekst/49774-50-chlor

 

Chlor:
- przedstawiciel fluorowców, 17 gr ukł okresowego
- w przyrodzie wystepuje jedynie w postaci związków
- główne minerały chloru: sól kamienna (NaCl)
i karnalit(KCl * MgCl2 * 6 H2O)

OTRZYMYWANIE:
1. Metoda Scheelego
MnO2 +4HCl  MnCl2 + Cl2 + H2O
2 KMnO4 + 16 HCl -> 2 KCl + 2 MnCl2 + 5 Cl2 + 8H2O
MnO2 – rola utleniacza
2 KMnO4 – utleniacz manganian (VII) potasu

2. Elektroliza wodnego roztworu soli kuchennej NaCl

A(+): 2Cl - -> Cl2 + 2 e-
K(-): 2 H2O + 2e- -> H2 + 2 OH –

2NaCl + 2 H2O -> Cl2 + H2 + NaOH
Na katodzie wydziela się wodór, chlor powstaje na
anodzie. Metoda stosowana do przemysłowej produkcji
dużych ilości chloru. A NaOH jest wykorzystywany jako ważny surowiec w przemysle chemicznym.

Właściwości fizyczne:
- żółtozielony gaz, cięższy od powietrza, o charakterystycznym duszącym zapachu, toksyczny.
- dobrze rozpuszcza się w wodzie a powstający roztwór to woda chlorowana (Cl2 aq)
Cl2 + H2O -> HCl + Halo
Halo -> HCl + O
- wielowartościowy
- duza elektroujemność

właściwości chemiczne:
- właściwości bielące i odkazające, spowodowane powstawaniem tlenu atomowego podczas rozpuszczania chloru w wodzie.
- aktywniy chemicznie niemetal
- reaguje bezpośrednio z wieloma metalami (powstaja chlorki)
i niemetalami
- reakcja z sodem silnie egzoenergetyczna
2Na + Cl2 -> 2 NaCl
Cu + Cl2 -> Cu Cl2
Zastosowanie chloru:
- do bielenia masy papierowej przy produkcji papieru

Związki chloru:
1 . NaCl dobrze rozpuszcza się w wodzie
2. Chlorowodór HCl
otrzymywanie:
H2 + Cl2 -> 2 HCl
właściwości:
- bazbarwy gaz o duszącym zapachu, dymiący
- gazowy chlorowodór jest trujący
- dobrze rozpuszcza się w wodzie
- wodny roztwór HCl to kwas chlorowodorowy (solny)
Doświadczenie:
H2SO4 wyparł HCl z chlorku sodu:
NaCl + H2SO4 -> NaHSO4 + HCl
NaHSO4 + NaCl -> Na2SO4 + HCl

lub zapis sumaryczny:
2NaCl + H2SO4 -> Na2SO4 + 2 HCl
3. HCl kwas chlorowodorowy
- ciecz silnie żrąca, powodująca trudno gojące się rany, bezbarwna cięższa od wody, niszczy tkaniny, papier i skóre
- rozcieńczony wystepuje w soku żołądkowym człowieka i innych ssaków(procesy trawienne)
Zastosowanie:

- odczynnik chemiczny stosowany w laboratoriach, laboratoriach przemyśle
- ważny związek dla przemysłu chemicznego, włókienniczego, tworzyw sztucznych, uzywa się go w garbarstwie, cukrownictwie, prz. farmaceutycznym, do produkcji barwników
4. Chlorki
- NaCl
5. Połączenia chloru z tlenem
- tlenki chloru ( nietrwałe)
- Cl2O – tlenek chloru(I) żółtobrunatny łatwo wybuchający gaz
tlenek kwasowy HClO
- ClO2 – tlenek chloru (IV) wybuchowy żłótoczerwony, nietrwały gaz, stosowany jako środek wybielający
- Cl2O6 – tlenek chromu (VI) czerwona ciecz
- Cl2O7 tlenek chloru (VII) bezbarwna ciecz, silny utleniacz, tlenek kwasowy kwasu chlorowego (VII) HClO4(można go otrzymać w stanie czystym)
- kwasy chloru:
HClO- kwas chlorowy (I)
HClO2 – KWAS CHLOROWY(III)
HClO3 – kwas chlorowy(V)
HClO4 kwas chlorowy (VII)
- sole kwasów
- Ca(ClO)2 – chloran(I) wapnia – wł odkażające i wybielające, rozkłada się z wydzieleniem tlenu atomowego, zast. środek wybielający i do odkazania sanitariów
- KClO3 (kalichlorek) chloran (V) potasu- wybucha przy uderzeniu, zast. wyrób zapałek, ogni sztucznych sztucznych materiałow wybuchowych:
- KClO4 – chloran (VII) potasu nadchloran potasu, bezpieczny materał wybuchowy.

 

---

 

Jakie właściwości fizykochemiczne posiada chlor? (PDF)

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi3pMOnv_b4AhV9VvEDHfW-DCEQFnoECAcQAQ&url=https%3A%2F%2Fzpe.gov.pl%2Fpdf%2FPXdHs9Wqs&usg=AOvVaw3S4uyTvViit4lZcIORdLXd

 

Chlor

Zastosowanie

Chlor jest używany jako środek dezynfekcyjny do odkażania wody do picia oraz jako materiał wyjściowy do produkcji licznych związków nieorganicznych, np. podchlorynów (wapno chlorowane), chloranów, czterochlorku węgla, chloroformu. Stosowany jest także w niektórych syntezach związków organicznych. Znalazł zastosowanie również do bielenia w przemyśle włókienniczym i celulozowym.

Wodny roztwór chlorowodoru, czyli kwas solny jest jednym z najważniejszych kwasów nieorganicznych używanych w przemyśle chemicznym, spożywczym i laboratoriach. Kwas solny używany jest do produkcji chlorków, w metalurgii do trawienia blach, w przemyśle organicznym do trawienia celulozy, a także do produkcji barwników, środków lekarskich, garbarstwie. Wapno chlorowane jest środkiem wybielającym, a chloran potasowy stosowany jest pirotechnice oraz w produkcji zapałek, nadchloran magnezu jest środkiem osuszającym.

 

Otrzymywanie

Do celów laboratoryjnych chlor otrzymuje się działając stężonym solnym HCl na manganian potasu (VII) KMnO4 lub na ditlenek manganu MnO2:
 
2KMnO4+16HCl→2KCl+2MnCl2+8H2O+5Cl2↑" tabindex="0">2KMnO4+16HCl→2KCl+2MnCl2+8H2O+5Cl2↑

MnO2+4HCl→MnCl2+H2O+Cl2↑" tabindex="0">MnO2+4HCl→MnCl2+H2O+Cl2↑

 

Na skalę przemysłową chlor otrzymuje się stosując elktrolizę wodnych roztworów chlorku sodu NaCl lub stopionej soli. W przypadku zastosowania roztworu na anodzie otzrymuje się chlor, a na katodzie wodór, a w roztworze wodorotlenek sodu:

2NaCl+2H2O→elektrolizaCl2+2NaOH+H2↑" tabindex="0">2NaCl+2H2O−→−−−−−elektrolizaCl2+2NaOH+H2↑

 

W drugim przypadku na anodzie otrzymuje się chlor a na katodzie metaliczny sód:

2NaCl→elektroliza2Na+Cl2" tabindex="0">2NaCl−→−−−−−elektroliza2Na+Cl2

 

Dawniej stosowano metodę Deacona i Weldona, które polegały na utlenianiu chlorowodoru.

 

 

Związki chloru

Związki chloru z wodorem
 
Chlor z wodorem w obecności rozproszonego światła łączy się tworząc produkt gazowy (chlorowodór - gaz bezbarwny, o ostrej woni):

H2+Cl2→2HCl" tabindex="0">H2+Cl2→2HCl

 

W pełnym świetle dziennym reakcja ta zachodzi w sposób wybuchowy i może ulec przerwaniu. Czysty chlorowodór jest trwałym związkiem, w stanie suchym jest mało aktywny.  "Dymi" w powietrzu, a szczególnie w powietrzu wilgotnym, co wynika z szybkiego rozpuszczania się HCl w parze zawartej w powietrzu. Temperatura topnienia chlorowodoru wynosi -120,8oC, a wrzenia -84,9oC.
 

Chlorowodór do celów laboratoryjnych otrzymuje się działając na salmiak NH4Cl stężonym kwasem siarkowym (VI). W skali przemysłowej otrzymuje się go w wyniku reakcji w temp. pokojowej chlorku sodu NaCl ze stężonym kwasem siarkowym (VI):

NaCl+H2SO4→NaHSO4+HCl↑" tabindex="0">NaCl+H2SO4→NaHSO4+HCl↑

 

W temp. podwyższonej reakcja postępuje dalej:
 
NaCl+NaHSO4→Na2SO4+HCl↑" tabindex="0">NaCl+NaHSO4→Na2SO4+HCl↑

 

W zakładach przemysłowych dysponujących nadmiarem chloru otrzymuje się chlorowodór z bezpośredniej syntezy pierwiastków (spalając wodór w chlorze).
 

Chlorowodór jest dobrze rozpuszczalny w wodzie, jego roztwór zwany jest kwasem chlorowodorowym lub solnym. Kwas solny jest jednym z najmocniejszych kwasów, w wodzie całkowicie dysocjuje na jony:

HCl⇄H+Cl−" tabindex="0">HCl⇄H+Cl−

 

Energicznie reaguje z metalami, tlenkami, wodorotlenkami tworząc sole - chlorki. Kwas cholorowodorowy jest łatwolotny, w wyniku jego ogrzewania wydziela się przede wszystkim chlorowodór. Ogrzewany stężony kwas traci nieco pary wodnej oraz dużo chlorowodoru aż do osiągnęcia stężenia 20,2% HCl. Dalsza destylacja nie daje żadnej zmiany stężenia. Dlatego kwas solny jest mieszaniną azeotropową, czyli destylującą w stałej temp. bez zmiany składy. Używany zwykle stężony kwas solny zawiera ok. 38% HCl, co oznacza, że w 100g kwasu solnego stężonego jest 38 g chlorowodoru i 62 g wody. Stężony kwas solny przewozi się w balonach o pojemności 35-40 dm3 (40-50 kg kwasu). Do jego przewożenia stosuje się również cysterny stalowe, wewnątrz gumowane.
 

Proces techniczny otrzymywania kwasu solnego składa się z dwóch etapów: otrzymywania chlorowodoru i rozpuszczania go w wodzie. Proces pochłonięcia chlorowodoru przez wodę zachodzi w instalacji (ciecz i gaz płyną w przeciwnym kierunku). Taki sposób przeprowadzania procesu rozpuszczania, w którym jedna substancja płynie w aparacie w przeciwnym kierunku do drugiej nosi nazwę zasady przeciwprądu. Zasada ta umożliwia w przypadku rozpuszczania chlorowodoru w wodzie otrzymanie kwasu solnego o większym stężeniu niż bez stosowania przeciw prądu.

Związki chloru z tlenem
 
Chlor z tlenem tworzy następujące tlenki: Cl2O, ClO2, Cl2O6, Cl2O7. Tlenek chloru (I) (tlenek dichloru, tlenek dwuchloru) Cl2O jest żółtobrązowym nietrwałym gazem. Otrzymuje się go w wyniku przepuszczenia chloru nad tlenkiem rtęciowym:

2Cl2+2HgO→HgCl2⋅HgO+Cl2O" tabindex="0">2Cl2+2HgO→HgCl2⋅HgO+Cl2O

 

Tlenek dichloru jako bezwodnik kwasu podchlorawego z alkaliami tworzy podchloryny:

Cl2O+2NaOH→2NaClO+H2O" tabindex="0">Cl2O+2NaOH→2NaClO+H2O

 

Tlenek chloru (IV) (dwutlenek chloru, ditlenek chloru) ClO2 jest to gaz barwy zielonkawożółtej, łatwo rozpuszcza się w wodzie. Jest to substancja o silnych właściwościach utleniających, ulega wybuchowemu rozkładowi nawet pod wpływem słabego ogrzania. Można go otrzymać działając chlorem na chloran srebra:

2AgClO3+Cl2→2AgCl+2ClO2+O2↑" tabindex="0">2AgClO3+Cl2→2AgCl+2ClO2+O2↑

 

Z roztworami alkaliów daje mieszaninę chlorynów i podchlorynów:

2ClO2+2NaOH→NaClO2+NaClO3+H2O" tabindex="0">2ClO2+2NaOH→NaClO2+NaClO3+H2O

 

Chlor w tlenku chloru (IV) pełni funkcję częsciowo reduktora a częściowo utleniacza.

Sześciotlenek dwuchloru (sześciotlenek chloru) Cl2O6 jest ciemnoczerwoną cieczą, powstającą w wyniku reakcji między ozonem i ClO2 w temp. 0oC. Wykazuje silnie właściwości redukujące, z alkaliami reagując daje chlorany i nadchlorany:
 

Cl2O6+2NaOH→NaClO3+NaClO4+H2O" tabindex="0">Cl2O6+2NaOH→NaClO3+NaClO4+H2O

 

Tlenek chloru (VII) (heotatlenek dichloru, siedmiotlenek chloru) Cl2O7 jest bezbarną cieczą, która powstaje w wyniku odwodnienia kwasu nadchlorowego HClO4 pięciotlenkiem fosforu P2O5 (reakcja odwracalna):

2HClO4⇄Cl2O7+H2O" tabindex="0">2HClO4⇄Cl2O7+H2O

 

Tlenowe kwasy chloru
 
Kwas podchlorawy HClO, jest nietrwały można otrzymać w reakcji chloru z wodną zawiesiną tlenku rtęci (II):

2Cl2+2HgO+H2O→HgO⋅HgCl2+2HClO" tabindex="0">2Cl2+2HgO+H2O→HgO⋅HgCl2+2HClO

 

Podczas zagęszczenia roztworów kwas ulega rozkładowi, sole tych kwasów są trwalsze. Podchloryn sodu NaClO jest wytwarzany na skalę przemysłową na drodze elektrolizy chlorku sodowego. Na katodzie wydziela się wodorotlenek sodu, a na anodzie chlor. Jeżeli umożliwi się mieszanie cieczy katodowej i anodowej, chlor będzie reagował z wodorotlenkiem sodu dając podchloryn. Podchloryny w czasie ogrzewania ulegają reakcji dysproporcjonowania z wytworzeniem chloranów oraz chlorków.

Kwas chlorowy (kwas chlorowy V) HClO3 jest nieco trwalszy od pozostałych, jednak może istnieć tylko w roztworze wodnym. Najważniejsza jego sól to chloran potasu KClO3 zwany solą Bertholleta oraz kalichlorkiem. W zwykłej temp. jest związkiem trwałym, a po ogrzaniu (już poniżej 300oC) rozkłada się z wydzieleniem tlenu:

2KClO3→2KCl+3O2↑" tabindex="0">2KClO3→2KCl+3O2↑

 

Chloran potasu otrzymuje się na skalę przemysłową stosując elektrolizę gorącego KCl. W trakcie mieszania roztworu materiał katodowy KOH i anodowy Cl2 dają najpierw KClO, który rozkłada się na KCl i KClO3.
 

Kwas nadchlorowy (kwas chlorowy VII) HClO4 jest trwałym kwasem, jednym z najmocniejszych znanych kwasów. Jest silnym środkiem utleniającym. W temp. pokojowej w stanie czystym jest bezbarwną oleistą cieczą, silnie wybuchową w czasie ogrzewania w obecności śladowych ilości substancji organicznych. Kwas ten otrzymuje się w wyniku reakcji stężonego kwasu siarkowego (VI) z nadchloranami. Nadchlorany są zazwyczaj dobrze rozpuszczalne w wodzie z wyjątkiem nadchloranów potasu, rubidu, cezu, amonu.

Związki międzyhalogenowe
 
Fluorowce tworzą pomiędzy sobą związki o wzorze ogólnym AXn, gdzie n przyjmuje wartości 1, 2, 3, 5 lub 7. Chlor tworzy następujące związki: ClF, ClF3, BrCl, ICl, ICl3, które można otrzymać w wyniku bezpośredniej syntezy pierwiastków lub działania fluorowca o niższej liczbie atomowej na związki fluorowców o wyższej liczbie atomowej. Rodzaj związku zależy od warunków reakcji, np. chlor w równoobjętościowej mieszaninie z fluorem daje w temp. 200oC:

Cl2+F2−→−−−200oC2ClF

 

Z mieszany z nadmiarem fluoru w temp. 300oC tworzy:

Cl2+3F2−→−−−300oC2ClF3

 

 
https://www.naukowiec.org/wiedza/chemia/chlor_534.html

 

 

 

Google:

 

Chlor Właściwości Fizyczne i Chemiczne

 

https://www.google.com/search?q=chlor+w%C5%82a%C5%9Bciwo%C5%9Bci+fizyczne+i+chemiczne&client=firefox-b-d&ei=vQ7PYs-EN_uExc8P56Sq4AM&ved=0ahUKEwiP18SVv_b4AhV7QvEDHWeSCjwQ4dUDCA0&oq=chlor+w%C5%82a%C5%9Bciwo%C5%9Bci+fizyczne+i+chemiczne&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAwyBwgAEEcQsAMyBwgAEEcQsAMyBwgAEEcQsAMyBwgAEEcQsAMyBwgAEEcQsAMyBwgAEEcQsAMyBwgAEEcQsAMyBwgAEEcQsAMyCggAEOQCELADGAEyCggAEOQCELADGAEyCggAEOQCELADGAEyCggAEOQCELADGAEyCggAEOQCELADGAFKBAhBGABKBAhGGAFQAFgAYMOLAmgBcAF4AIABAIgBAJIBAJgBAMgBDcABAdoBBggBEAEYCQ&sclient=gws-wiz

Portret użytkownika drako_tr

We władzach jest tylko jeden

We władzach jest tylko jeden inwazyjny, zdegenerowany do granic możliwości, podgatunek podczłowieka  "beznapletos-ukro-fallus" w skrócie "EL-pasoŻYD" najgorsza możliwa genetyczna papka kosmicznych śmieci, nad śmieciami.

I jak to ze śmieciami bywa, co jakiś czas, wymagane jest globalne sprzątanie, ostatnimi znanymi były: potopowe spłukanie śmieci, oraz popielec w Sodomie i Gomorze. Ciekawe czym teraz wytępi nasz Stwórca to skurwysyństwo, atomem?

Portret użytkownika drako_tr

100% racja Medium, krokodyle,

100% racja Medium, krokodyle, to zimnokrwiste gadziny, które albo jakimś cudem przehibernowały ostatnie zlodowacenie, albo zostały "odtworzone" przez inne gadziny, łudząco podobne do ludzi. Łatwo je jednak rozpoznać, po ich panicznym lęku do CO2, ale nie dziwi mnie to, te paskudztwa doskonale wiedzą, jak się to dla nich kiedyś skończyło, i teraz się skończy... stąd ich histeria.

Podejrzewam jednak, że zdali sobie sprawę, iż nic nie wskórają i nie zatrzymają galopujących wręcz, zmian klimatycznych, których głównym zadaniem jest właśnie...oczyszczenie z nich naszej Ziemi.

Zastanawia mnie tylko jedno, jaką rolę w tym wszystkim pełni ich genetyczna szpryca, co tak naprawdę zrobi ona z ludzkimi owcami (baranami), które ją dobrowolnie przyjęły. Podejrzewam, że głównym ich zadaniem jest właśnie wykluczenie ich z Boskiego Stworzenia.

Kto wie, czy te zwykłe owce (barany) kiedyś nie przeszły podobnej "terapii", bo nie da się ukryć, że były i są one gadzim pokarmem, nie bez powodu są składane w ofierze, przez gadzie pomioty.

Dzięki za linki, wieczorkiem looknę Smile

Portret użytkownika Medium

Naprawdę serdecznie polecam!

Naprawdę serdecznie polecam!

Niecały rok temu trafiłam na trop wypowiedzi tego głosu. On jest niezwykły, tzn. nie głos, a człowiek. Prawie na 100% to człowiek odkryty w uśpieniu w tzw. kryształowej trumnie w Iranie i wybudzony z letargu. Przed wybudzeniem kontaktował się telepatycznie z Nikołajem Lewaszowem, którego specjalnie wezwano. Tak wynika z wieści o historii tego człowieka na dwóch kanałach. Zdaje się, i Lewaszow przed śmiercią coś o tym wydarzeniu napomknął, niejaka Dżuli Po zamknęła tę historię logiczną klamrą - 7 takich trumien miało się znaleźć, by zmienić świat, czyli jak w starych baśniach.

Portret użytkownika Hannto

No fajnie wybijmy po raz

No fajnie wybijmy po raz kolejny masę gatunków które obecnie uważamy za zbędne, a potem się będziemy dziwić czemu zrobił się syf w ekosystemie. W zasadzie najlepiej pozbądźmy się ludzkości to wtedy wreszcie fauna i flora nie będzie nikomu przeszkadzać. Teraz pewnie się podniosą głosy że jak to tak wybić ludzkość? Tyle że dla ziemi to my jesteśmy gatunkiem diabelnie inwazyjnym więc nie widzę problemu. Ziemia nam za to podziekuje więc głowa do góry i idziemy ma śmierć. A teraz odstawiając bzdury na bok. Zostawcie wy może wreszcie te zwierzęta i rośliny w spokoju bo bawić się ekosystem to każdy głupi potrafi, ale ponowne jego ustabilizowanie może się okazać ponad nasze obecne możliwości.

Strony

Skomentuj