Media odkrywają, że śmierdzący smog, jak co roku zalega w całej Polsce

Kategorie: 

Źródło: 123rf.com

Polskojęzyczne telewizje informacyjne mają problem, bo wspierana przez nich opozycja dokonała samozaorania i to jednocześnie. Aby jakoś o tym nie mówić zwykle mówi się o pogodzie, a teraz innowacyjnie propaganda rozpoczęła szerzenie teorii, że trwa jakiś wyjątkowy "Alarm Smogowy".

Polska ma to nieszczęście znajdować się w strefie klimatycznej, która wymaga stosowania ogrzewania nawet przez pół roku. To niestety niesie za sobą smutne konsekwencje. Ogrzewanie kosztuje, a skoro Polska węglem stoi, to najpopularniejszym paliwem stosowanym do ogrzewania domów jest właśnie węgiel.

 

Swoją drogą aby utrzymać nierentowne górnictwo cena tego paliwa w naszym kraju jest wyjątkowo wysoka. To trochę tak jakby w Kuwejcie cena litra benzyny wynosiła znacznie więcej dla Kuwejtczyków niż dla wszystkich innych. Drogi polski węgiel kupują zatem lepiej sytuowani i zagranica, dla której jest on dostępny po 85$ (357 zł) za tonę. Polak przez podatki, musi zapłacić przynajmniej dwa razy tyle.

Smog, czyli śmierdzące trujące powietrze, towarzyszy nam zatem co roku ponieważ jako społeczeństwo jesteśmy biedni. Dla 90% ludzi nie wchodzi w rachubę ogrzewanie elektryczne, ponieważ elektryczność jest w Polsce znacznie droższa niż na bogatym zachodzie. Nierentowne jest też ogrzewanie olejem opałowym,ponieważ przez windowaną ciągle akcyzę, jest to bardzo drogie paliwo. Gaz jest nadal droższy od węgla, co odstrasza wiele osób i już chyba nawet nikt nie wspomina o pozyskiwaniu go z łupków.

 

Prowadzi to do oczywistej konkluzji, że Polacy chcieliby wygody jaką daje ogrzewanie gazowe, elektryczne czy olejowe, ale po prostu ich na to nie stać i dlatego zmuszeni są do kopcenia węglem, bo mimo, że bardzo drogi, to wciąż jest najtańszym dostępnym paliwem. Na dodatek Polacy kupują coraz więcej tańszego niż krajowy, rosyjskiego i czeskiego węgla, o wątpliwej jakości, co dodatkowo pogarsza problem ze smogiem. Wystarczy, że robi się bardzo zimno i Polska znajduje się pod wpływem jakiegoś niżu i przy niemal bezwietrznej pogodzie, nie ma szans na "przewietrzenie" miast i miasteczek. Dlatego jak co roku przy takiej kumulacji czynników na zewnątrz śmierdzi jak w wulkanie i lepiej nie przebywać tam jeśli się nie musi.

 

Zdaniem mądrali z polskich mediów, rozwiązaniem może być upowszechnienie gazu jako paliwa pierwszego wyboru przy ogrzewaniu domów. Nie da się jednak jednocześnie czegoś opodatkować i upowszechnić. Poza tym to nagłe wychowywanie Polaków, aby porzucili węgiel jest podejrzane, bo można to odebrać jako lobbing i sprzyjanie tym, którzy właśnie ten gaz, czy to ze wschodu czy z zachodu, planują nam sprzedać. Dopóki jednak gaz będzie drożał, nadal na ulicach naszych miast i wsi będziemy czuli przede wszystkim siarkę zamiast świeżego powietrza i nic nie da się z tym zrobić.

 

 

 

Ocena: 

5
Średnio: 4.9 (7 votes)
Opublikował: admin
Portret użytkownika admin

Redaktor naczelny i założyciel portalu zmianynaziemi.pl a także innemedium.pl oraz wielu innych. Specjalizuje się w tematyce naukowej ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń dla świata. Zwolennik libertarianizmu co często wprost wynika z jego felietonów na tematy bieżące. Admina można również czytać na Twitterze   @lecterro


Komentarze

Portret użytkownika Anioł Prawdy

https://www.youtube.com/watch

https://www.youtube.com/watch?v=-RTZt73PiE4

„CO Wy o tym MYŚLICIE? Co się dzieje z POLSKĄ?
CZY STAŁA SIĘ POLIGONEM EKSPERYMENTALNYM?
JEDYNE SPOŁECZEŃSTWO W UE, KTÓRE MÓWI „NIE” POLITYCE CHAOSU TO POLSKA. Jedyne społeczeństwo w UE z silnymi wartościami NARODOWYMI to POLSKA.
JEDYNE SPOŁECZEŃSTWO W UE, KTÓRE MÓWI „NIE” EKIPOM RZĄDZĄCYM KIEDY ZACZYNA SIĘ BUDZIĆ ŚWIADOMOŚĆ TO POLSKA.
I nagle ….
2015 – IZRAELSKI KNESET OBRADUJE w KRAKOWIE
2016 – DOWÓDZTWO NATO OBRADUJE W WARSZAWIE
2016 – DOWÓDZTWO RELIGI ŚWIATOWEJ OBRADUJE W KRAKOWIE
2016 – POJAWIAJĄ SIĘ „DZIWNE” MGŁY SMOGOWE (media mówią, że pył znad Sahary!)
2016 – KOD wraz z PIS i PO SKŁÓCAJĄ POLAKÓW DO GRANIC ABSURDU
2016 – PREZYDENT WYMUSZA SZCZEPIENIE POLSKICH DZIECI ZABÓJCZĄ SZCZEPIONKĄ PNEUMOKOKOWĄ (afera korupcyjna, szczepionka wycofana z innych krajów, najwyższa toksyczność obok MMR i HPV)
2016 – PREZYDENT WYMUSZA SZCZEPIENIE POLSKICH DZIEWCZĄT ZABÓJCZĄ SZCZEPIONKĄ HPV, KTÓRA POWODUJE BEZPŁODNOŚĆ
2016 – ODSZKODOWANIA DLA ŻYDÓW ZA PRZEŚLADOWANIA WOJENNE
2016 – POLSKI PREZYDENT NAZYWA PUBLICZNIE POLSKĘ „POLIN”
2017 – POLSKI SEJM PO, PIS, KOD ZAPRASZA OKUPACYJNĄ ARMIĘ US
2017 – NAJWIĘKSZE STĘŻENIE SMOGU W CAŁEJ UE

KIEDY ZACZNIESZ MYŚLEĆ?
KIEDY ZROZUMIESZ CO SIĘ DZIEJE?”"
(jarek-kefir.org)

Portret użytkownika lipka

I pewnie o to chodzi.

I pewnie o to chodzi. Najpierw trzeba zadać temat, potem wałkować go aż wszyscy uwierzą, że to prawda, na koniec jeszcze bardziej przykręcić ludziom śrubkę i wyciągnąć od nich ostatni grosz na tzw. ekologię. Samorządy będą mogły wziąć na lichwiarski procent kolejne kredyty. Potem powiedzieć ile to milionów wszystko kosztuje, odpowiednie faktury, zapisy w księgach... stanowiska i znów niektórzy pożyją na odpowiednim poziomie.

Portret użytkownika ktomek

Dlaczego ludzie palą śmiećmi,

Dlaczego ludzie palą śmiećmi, bo zostali obdarci przez podatki i opłaty. Większość prodoktó ze sklepu zawiera plastik, szkło, metale, papier wszystko to podlega recyklingowi za który jeszcze dopłacamy. Polak już dawno wyprzedził myślowo bande z Wiejskiej.

Portret użytkownika Normin

Ożeż JASSNA ......

Ożeż JASSNA ......

Że wam się chce całymi latami pitolić o pitoleniu i pierd..lić o farmazonach... czyli bicie piany o niczym... bo myślenie boli... I tak na każdy temat...!!! Jedyny cel - produkcja G...!!! By nadzorcom LICHWiA się "kręciła"...!!!

/Pokażecie idiocie palcem smugi na niebie - a debil wam wypali, że tam nic nie ma...!!! Itd. itp.!/ ..............................................

Czy ciężko zrozumieć, że większość Cześków produkujących DYM ma to w DU..IE... , że ścierwa od koryta tym bardziej mają to w... Jeśli parchy mówią, że im zależy... to znaczy, że jest zupełnie inaczej...>>> Czytajcie Odkrywanie PRAWDY 2, 3, 4, 5, i Programowanie Umysłów 1- dotąd aż zrozumiecie...>>>

http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/odkrywanie-prawdy-2-obrzezany-system-12-stkowy-zmanipulowany-zodiak-rownik-galaktyczny >>>

__________________________________________________  

Na temat SMOGA i DYMA... czytajcie również dotąd aż zrozumiecie...!!! >>>

Smog – to paliwo lata w powietrzu!

Smród i mgła z siwego dymu to stały ele­ment pol­skiego zimo­wego kra­jo­brazu. Coraz wię­cej mówi się o tym, że to szko­dliwe. Ale – jak to z rze­czami oczy­wi­stymi bywa – nikt nie zasta­na­wia się, czym wła­ści­wie jest dym i czy naprawdę musimy się wędzić?

Dym to palne gazy uwal­niane z węgla i drewna w miarę ich pod­grze­wa­nia. One nie są jakimś tam smrod­kiem, lecz war­to­ściową czę­ścią tych paliw – w każ­dej tonie węgla jest 300kg gazów, w tonie drewna: ponad 700kg!

Szko­puł w tym, że te gazy palą się dopiero w tem­pe­ra­tu­rach rzędu 400-500st.C. W pra­wi­dłowo obsłu­gi­wa­nym pale­ni­sku są takie tem­pe­ra­tury, więc dym w więk­szo­ści się spala i u wylotu komina widoczne są (nie­mal) prze­zro­czy­ste spa­liny. Tak wygląda poprawne, eko­no­miczne spa­la­nie węgla i drewna.

ekonomiczne-spalanie

Nie­stety w więk­szo­ści jeste­śmy nauczeni tylko nie­eko­no­micz­nego pale­nia – tj. łado­wa­nia dużych ilo­ści paliwa pro­sto na żar. W efek­cie takiej poli­tyki tem­pe­ra­tura w pale­ni­sku jest zbyt niska, aby dym mógł się spa­lać. Dla­tego komi­nem wyla­tują siwe kłęby duszą­cego gazu – opa­rów smoły węglo­wej lub drzew­nej. Potem wszy­scy oddy­chamy wła­snym i cudzym nie­spa­lo­nym paliwem!

Przyczyna kopcenia – fatalny sposób palenia

Przy­czyna kop­ce­nia – fatalny spo­sób palenia

Stąd wła­śnie biorą się nie­mal wszyst­kie pro­blemy zwią­zane z ogrze­wa­niem: duże ilo­ści sadzy, smoły, zaty­ka­nie się komina, wybu­chy, wycieki smoły na ścia­nach komina, a przede wszyst­kim kosz­marne mar­no­traw­stwo paliwa, któ­rego czło­wiek nawet nie jest świa­dom! Latami prze­pala tonę, dwie lub kilka ton paliwa wię­cej niż naprawdę potrze­buje i niczego nie podej­rzewa – bo prze­cież wszy­scy robią to samo!

Eko­no­miczne spa­la­nie – jak to się robi?

Eko­no­miczne spa­la­nie węgla i drewna to nic odkryw­czego, po pro­stu prze­ci­wień­stwo mar­no­traw­stwa. Polega na spa­la­niu węgla i drewna w cało­ści, czyli wraz z pal­nymi gazami. Gdy owe gazy zostaną spa­lone, wtedy komi­nem nie ma prawa wyle­cieć nic innego jak (nie­mal) przej­rzy­ste spa­liny. Jest na to kilka metod.......!!! >>> Czytaj całość!!! >>> http://czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/jak-palic-czysto-weglem/ >>> A teraz zastanówcie się dlaczego ta WIEDZA jest ukrywana... dlaczego łuczone ścierwa na każdym kroku i w każdej dziedzinie ŁŻĄ i mataczą... zawsze na NASZĄ szkodę... ???!!! 

Portret użytkownika lipka

W mojej małej miejscowości

W mojej małej miejscowości kiedyś w każdym domu był piec albo nawet dwa lub trzy, w zależności od wielkości "chałupy" bo to były te kaflowe w pokojach a w kuchni stała kuchnia węglowa z fajerkami. Paliło się węglem, drewnem, brykietami albo innymi patykami. Po wylocie dymu z komina określało się pogodę na najbliższe dni i takie tam różne inne wróżenia z dymu. Teraz takich domów, w których pali się taką metodą jest może kilkanaście bo większość "pali" gazem. Czy nie ma smogu? Jest tylko skąd u licha on się bierze bo już głupia jestem. Może to jednak sztuczna mgła czyli smog.

Portret użytkownika Paweladn

Nie zdajesz sobie sprawy co

Nie zdajesz sobie sprawy co piszesz. 1500 mg/m3 pyłu  w Rybniku to po porostu trucizna i tyle. Żadnej polityki tu nie wplatajcie. U mnie w Nowym Sączu jest o wiele lepiej maks. 500, uśmiecham się od ucha do ucha, a dzieci 1,5 i 2,5 chorują. BOKI ZRUWAĆ IDIOCI.

Portret użytkownika Zenek ;)

"

"

„CO Wy o tym MYŚLICIE? Co się dzieje z POLSKĄ?

CZY STAŁA SIĘ POLIGONEM EKSPERYMENTALNYM?

 

JEDYNE SPOŁECZEŃSTWO W UE, KTÓRE MÓWI „NIE” POLITYCE CHAOSU TO POLSKA. Jedyne społeczeństwo w UE z silnymi wartościami NARODOWYMI to POLSKA.

JEDYNE SPOŁECZEŃSTWO W UE, KTÓRE MÓWI „NIE” EKIPOM RZĄDZĄCYM KIEDY ZACZYNA SIĘ BUDZIĆ ŚWIADOMOŚĆ TO POLSKA.

 

I nagle ….

2015 – IZRAELSKI KNESET OBRADUJE w KRAKOWIE

2016 – DOWÓDZTWO NATO OBRADUJE W WARSZAWIE

2016 – DOWÓDZTWO RELIGI ŚWIATOWEJ OBRADUJE W KRAKOWIE

2016 – POJAWIAJĄ SIĘ „DZIWNE” MGŁY SMOGOWE (media mówią, że pył znad Sahary!)

2016 – KOD wraz z PIS i PO SKŁÓCAJĄ POLAKÓW DO GRANIC ABSURDU

2016 – PREZYDENT WYMUSZA SZCZEPIENIE POLSKICH DZIECI ZABÓJCZĄ SZCZEPIONKĄ PNEUMOKOKOWĄ (afera korupcyjna, szczepionka wycofana z innych krajów, najwyższa toksyczność obok MMR i HPV)

2016 – PREZYDENT WYMUSZA SZCZEPIENIE POLSKICH DZIEWCZĄT ZABÓJCZĄ SZCZEPIONKĄ HPV, KTÓRA POWODUJE BEZPŁODNOŚĆ

2016 – ODSZKODOWANIA DLA ŻYDÓW ZA PRZEŚLADOWANIA WOJENNE

2016 – POLSKI PREZYDENT NAZYWA PUBLICZNIE POLSKĘ „POLIN”

2017 – POLSKI SEJM PO, PIS, KOD ZAPRASZA OKUPACYJNĄ ARMIĘ US

2017 – NAJWIĘKSZE STĘŻENIE SMOGU W CAŁEJ UE

 

KIEDY ZACZNIESZ MYŚLEĆ?

KIEDY ZROZUMIESZ CO SIĘ DZIEJE?”"

(jarek-kefir.org)

Strony

Skomentuj