List 500 naukowców do ONZ. Eksperci twierdzą, że nie ma żadnego kryzysu klimatycznego

Kategorie: 

Źródło: Kadr z Youtube

Grupa 500 naukowców przygotowała list otwarty, do Organizacji Narodów Zjednoczonych. Zawarto w nim twierdzenie, że coś takiego jak kryzys klimatyczny nie istnieje i konieczna jest otwarta dyskusja na temat zagadnienia zmian klimatu a nie ideologizowanie ich i wykorzystywanie w ramach polityki.

 

W liście znajduje się sześć głównych tez. Przede wszystkim eksperci zwracają uwagę że ocieplenie klimatu wywołują czynniki naturalne oraz antropogeniczne i zaobserwowano, że postępuje znacznie wolniej niż przewidywano. Zdaniem specjalistów polityka klimatyczna opiera się na niewłaściwych modelach naukowych.

 

Sugerują, że chorobliwa węglofobia objawiająca się zwłaszcza nawoływaniem do zmniejszenia emisji CO2 jest błędem, a dwutlenek węgla stanowi pożywienie dla roślin i jest podstawą życia na Ziemi. Sygnatariusze listu twierdzą również, że to nie globalne ocieplenie spowodowało ostatnie naturalne katastrofy, a polityka łagodzenia skutków zmian klimatu musi respektować naukowe i ekonomiczne realia i nie może być prowadzona za wszelką cenę.

„Apelujemy do prowadzenia polityki klimatycznej w oparciu o realistyczną naukę, ekonomię i prawdziwą troskę o tych, którzy zostali poszkodowani przez kosztowną, i niepotrzebnych próbę łagodzenia zmian klimatu” - piszą naukowcy

Oprócz tego w liście możemy przeczytać apel o to aby polityka klimatyczna opierała się bardziej na nauce a mniej na ideologii. Zwrócono też uwagę, że powinno się przywrócić wolność prowadzenia badań na temat klimatu tak aby naukowcy mogli swobodnie wypowiadać się na ten temat nie tylko w duchu zgodnym z ideologią klimatyczną. Tym samym potwierdzono istnienie ostracyzmu naukowego wobec tych, którzy ośmielają się twierdzić co innego niż nauka zgodna z oczekiwaniami ONZ-owskiego IPCC. To wskazuje na to ile warty jest ten słynny konsensus naukowy na który powołują się zwolennicy klimatyzmu.

 

Eksperci zwrócili również uwagę, że Międzyrządowy Panel do Ppraw Zmian Klimatu (IPCC) przewidywał w swoich publikacjach czterokrotnie wyższy wzrost średniej temperatury niż ten, który został w rzeczywistości zaobserwowany. Z tego powodu modele te nie mogą być brane pod uwagę jako element założycielski polityki klimatycznej.

Dodatkowo specjaliści stwierdzili, że ze względu na bardzo dużą ilość zmiennych i ogólną chaotyczność systemu nie jest możliwe precyzyjne przewidywanie zmian klimatu. Ostrzeżono ONZ, że aktualna polityka prowadzi do podkopania obecnego systemu ekonomicznego i naraża życie ludzi w wielu krajach na przykład odmawiajkąc im dostępu do elektrycznosći z pewnych i tanich źródeł.

 

Naukowcy którzy podpisali się pod listem stwierdzili również, że mają nadzieję aby na nowo otworzyć debatę na temat celowości klimatycznego alarmizmu, którego ucieleśnieniem stała się młoda Szwedka, Greta Thunberg. Promowanie takich postaw prowadzi bowiem ich zdaniem do krzywdzenia ludzi na różnych poziomach, jak emocjonalny czy ekonomiczny.

 

 

Ocena: 

5
Średnio: 5 (4 votes)
Opublikował: admin
Portret użytkownika admin

Redaktor naczelny i założyciel portalu zmianynaziemi.pl a także innemedium.pl oraz wielu innych. Specjalizuje się w tematyce naukowej ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń dla świata. Zwolennik libertarianizmu co często wprost wynika z jego felietonów na tematy bieżące. Admina można również czytać na Twitterze   @lecterro


Komentarze

Portret użytkownika vint

Czy szanowny autor albo tez

Czy szanowny autor albo tez inne osoby komentujące tutaj w ogóle pokusiły się o zajrzenie do źródeł?

Coś mi mówi, że nie... Otóż pod tym linkiem: https://clintel.nl/wp-content/uploads/2019/09/ED-brochureversieNWA4.pdf

znajduje się lista tychże "naukowców" (jak i ich specjalizacji), którzy podpisali się pod tym listem. Dla przykładu, jako "specjaliści" z Polski wymienieni zostali:

" 1. Marek Boinski, Chairman of the National Section of Energy Workers’ Union NSZZ2.

Jaroslaw Grzesik, Chairman of the National Secretariat of Mine and Energy Workers’ Union NSZZ

3. Dominik Kolorz, Chairman of the Slasko-Dabrowski Region of NSZZ "

Innymi słowy osoby, którym bardzo na sercu leży nie ochrona środowiska i klimatu, a bardziej eksploatacja węgla i ropy celem dalszego pomnażania zysków kocernów energetycznych.

Mało przekonujące? No to jedziemy dalej: z 22 przedstawicieli Wielkiej Brytanii ANI JEDEN nie jest meteorologiem czy klimatologiem!! Większość jest za to geologami bądź geofizykami, a do tego 5 z nich jest oficjalnie członkami bądź doradcami koncernów bądź firm związanych z wydobywaniem gazu bądź ropy (" Bob Heath, retired Geophysicist, Honorary member of the Indian Society of Petroleum Geologists; Edward Nealon, Geologist Member of the Australian Institute of Mining & Metallurgy, UK; Michael Seymour, geologist, Former Managing Director Aurelian Oil & Gas and Trajan Oil limited").

No ale po co słuchać prawdziwych ekspertów, prawda? Oni chcą nam tylko wcisnąć te drogie żarówki, prawda? Za to specjaliści od pomnażania pieniedzy kosztem zdrowia ludzi i jakości środowiska...o, pardon! Chciałam powiedzieć: specjaliści klimatyczni z koncernów gazowych i naftowych to są moralnie kryształowi ludzie, którzy znają prawdę i chcą nas ochronić przed tymi złymi naukowcami.

Portret użytkownika Pawel

Meteorologia i klimatologia

Meteorologia i klimatologia to trochę jak astrologia, takie wróżenie z fusów. Przewidywania. Z pogodą na tydzień sobie nie radzą, ale doskonale wiedzą co będzie z klimatem za 50 lat. Wymyślone na potrzeby chwili jak gender studies.

Portret użytkownika inzynier magister

Nowi hitlerowcy NWO w akcji !

Nowi hitlerowcy NWO w akcji !!!

Specjalny ekspert ONZ odpowiedzialny za promowanie „praw” osób LGBT na całym świecie wezwał rządy do podjęcia zdecydowanych działań przeciwko duchownym i osobom o określonych przekonaniach religijnych, które nie akceptują promocji ideologii społeczności LGBT.W swoim najnowszym raporcie dla Zgromadzenia Ogólnego ONZ, Victor Madrigal-Borloz napisał: „Państwa powinny podjąć zdecydowane działania, gdy władze religijne, przywódcy lub ich przedstawiciele naruszają prawa osób LGBT poprzez przemoc i dyskryminację, w tym mowę nienawiści”.Pod koniec 2017 r. Rada Praw Człowieka ONZ wyznaczyła Madrigala-Borloza na „niezależnego eksperta” ONZ ds. ochrony przed przemocą i dyskryminacją ze względu na „orientację seksualną i tożsamość płciową” na okres trzech lat, począwszy od 1 stycznia 2018 r.W tym charakterze, Madrigal-Borloz ocenia wdrażanie międzynarodowego prawa dotyczącego „praw” tzw. społeczności LGBT na świecie. Jego zadaniem jest „podnoszenie świadomości, prowadzenie dialogu ze wszystkimi odpowiednimi zainteresowanymi stronami oraz świadczenie usług doradczych, pomocy technicznej, budowanie zdolności w celu przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji osób ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową”.

„Ekspert” chce, by zwiększyć udział osób LGBT w polityce, by miały one wpływ na wszystkie procesy decyzyjne. Chce wreszcie promocji dostępu do wymiaru sprawiedliwości i zwalczania bezkarności naruszeń praw człowieka, pielęgnowania partnerstwa z podmiotami niepaństwowymi, „uznania potrzeby promowania zmian społecznych i kulturowych oraz zaangażowania publicznego w kampanie uświadamiające i uwrażliwiające”, by w pozytywny sposób przedstawiać sodomitów, „transów” i inne tzw. mniejszości seksualne.

 

Co ciekawe, o ile dawniej środowiska homoseksualne zaprzeczały, że wśród nich są nadreprezentowane niektóre schorzenia, o tyle w raporcie „ekspert” podkreślił, że właśnie z powodu licznych schorzeń dotykających to środowisko (wyższy odsetek raka piersi i raka szyjki macicy, zakażenia wirusem HIV oraz problemy psychiczne takie, jak: lęk, depresja, samookaleczenie i samobójstwa) wymaga szczególnej opieki zdrowotnej. http://www.pch24.pl/ekspert-onz-chce-scigac-za-mowe-nienawisci-wobec-lgbt--na-celowniku-duchowni,71177,i.html#ixzz615G69YvW

Ojcem Mieszka był, według niego, Siemomysł, dziadem Lestek, a pradziadem Siemowit. Z pierwszą żoną, Dobrawą, miał Mieszko syna Bolesława i córkę.

Ojcem Mieszka był, według niego, Siemomysł, dziadem Lestek, a pradziadem Siemowit. Z pierwszą żoną, Dobrawą, miał Mieszko syna Bolesława i córkę.

Strony

Skomentuj