Koniec Wszechświata może nastąpić w każdej chwili

Kategorie: 

Źródło: dreamstime.com

Jeśli masz zbyt wiele problemów na głowie, zastanów się nad taką ewentualnością - wszystko co nas otacza, cała nasza cywilizacja, nasza planeta Ziemia, Układ Słoneczny, galaktyki i cały Wszechświat, wszystko to może po prostu zniknąć w ciągu jednej sekundy. Nie zdążylibyśmy pozałatwiać naszych ziemskich spraw, nie zdążylibyśmy nawet pomyśleć o tym, że to koniec. Unicestwienie Wszechświata nastąpiłoby zupełnie tak, jakby ktoś, lub coś, nacisnęło ten przysłowiowy czerwony guzik z trupią czaszką.

 

Wydaje się, że jest to zwyczajnie niemożliwe, lecz taka ewentualność jest traktowana całkiem poważnie. Mówił o niej chociażby brytyjski astrofizyk Stephen Hawking. Aby lepiej zrozumieć ten problem, należy sobie wyjaśnić wszystko od początku.

 

Każdy układ dąży do stanu równowagi. Wyobraźmy sobie wielką kulę śniegu na szczycie góry. Jest niestabilna i ma bardzo dużo energii potencjalnej. Gdy zostanie zepchnięta, najprawdopodobniej stoczy się na sam dół, straci swoją energię i będzie stabilna. Jednak może również dojść do sytuacji, w której kula zatrzyma się w jakimś zagłębieniu i tam pozostanie - tymczasowo. Kula znajdzie się więc w stanie metastabilnym, tj. może zostać wytrącona z obecnego stanu, po czym stoczy się jeszcze niżej, aż osiągnie stan pełnej równowagi.

 

Część naukowców zastanawia się czy pole Higgsa, które wypełnia nasz Wszechświat, rzeczywiście jest stabilne. Jeśli jest ono metastabilne to oznaczałoby, że posiada w sobie dużą ilość energii potencjalnej, która tylko oczekuje na uwolnienie. Wystarczy więc jedna "iskra" i nasz Wszechświat natychmiast ulegnie radykalnej przemianie (czy zniszczeniu, jak kto woli).

Jeśli pole Higgsa jest metastabilne, to można je porównać do kawałka drewna, zanurzonego w benzynie. W tym przypadku wystarczy prawdziwa iskra, aby drewno zaczęło płonąć. Jeśli coś wyprowadzi pole Higgsa z tymczasowej równowagi, wtedy "zapłonie" cały Wszechświat. Z naszego punktu widzenia, będzie to oczywiście tragedia na skalę kosmiczną.

"To może nastąpić w każdej chwili, bez ostrzeżenia. Jeśli w dowolnym momencie pojawi się tzw. rozpad próżni, to sfera nowego stabilnego pola Higgsa urośnie z prędkością światła we wszystkich kierunkach. Będzie to niczym podpalenie morza benzyny o wielkości Wszechświata. Sfera ta pożre wszystko na swojej drodze. Bańka będzie rosła w nieskończoność, niszcząc wszystko na swojej drodze. [...] Każda fizyczna rzecz po prostu przestanie istnieć - a życie już nigdy nie będzie możliwe".

Powyższy problem został kilka dni temu ładnie przedstawiony przez autorów kanału naukowego na YouTube, "Kurzgesagt – In a Nutshell". Kilkuminutowe nagranie, pełne miluśnych zwierząt i z kulą śnieżną w roli głównej jako pole Higgsa, można obejrzeć poniżej. Trudno powiedzieć czy nasz świat faktycznie może się tak po prostu skończyć, ale skoro wciąż istniejemy, cieszmy się każdą chwilą, gdyż nie wiemy ile ich jeszcze mamy przed sobą.

 

Ocena: 

5
Średnio: 5 (1 vote)
Opublikował: admin
Portret użytkownika admin

Redaktor naczelny i założyciel portalu zmianynaziemi.pl a także innemedium.pl oraz wielu innych. Specjalizuje się w tematyce naukowej ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń dla świata. Zwolennik libertarianizmu co często wprost wynika z jego felietonów na tematy bieżące. Admina można również czytać na Twitterze   @lecterro


Komentarze

Portret użytkownika Czasy  ostateczne

Proroctwo 64

Proroctwo 64

 

POWIEDZ MOIM DZIECIOM BY UCIEKAŁY Z KOŚCIOŁÓW BABILONU!

Przekaz otrzymany 16-go października, 2002 roku.

 

Słownictwo:

Niebo objawia nam Święte Hebrajskie Imiona BOŻE: OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO, i poucza, aby używać ich z czcią. W otrzymanym w 2006 r. Proroctwie 81, BÓG mówi: „Wzywajcie MNIE ponownie w MOIM Imieniu JAHWEH i używajcie Imienia JAHUSZUA, aby dostąpić do MEGO Tronu… a JA wysłucham i odpowiem na wasze wołania”. Tego samego BÓG naucza SWE dzieci na kartach Biblii Świętej. Księga Wyjścia 3:14-15 podaje: „Odpowiedział BÓG Mojżeszowi: JESTEM, który JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JAHWEH posłał mnie do was. Mówił dalej BÓG do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JAHWEH (יהוה), BÓG ojców waszych, BÓG Abrahama, BÓG Izaaka i BÓG Jakuba posłał mnie do was. To jest Imię MOJE na wieki i tak MNIE nazywać będą po wszystkie pokolenia.” Psalm91:14: „JA go wybawię, bo przylgnął do MNIE; osłonię go, bo uznał MOJE Imię.” Księga Wyjścia 20:7: „Nie będziesz brał Imienia JAHWEH, BOGA twego, nadaremnie.” Mateusza 6:9 „OJCZE nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Imię TWOJE!” Joela 3:5, Rzymian 10:13: „Albowiem każdy, kto wezwie Imienia JAHWEH, będzie zbawiony”

Jednakże wiodące organizacje religijne i kościoły ukrywają lub ograniczają wiedzę o Świętych Imionach BOŻYCH, wycofują je z tekstów liturgicznych, kościelnych, z modlitw, z katechizmów, ze śpiewników oraz z nowych przekładów Biblii. Imię OJCA JAHWEH zastępuje się tytułami „Pan”, „Bóg” lub „Pan Bóg”, a Imię ZBAWICIELA JAHUSZUA ha MASZIJACH – greckim imieniem „Jezus Chrystus”, nieznanym w czasach MESJASZA oraz pierwszych Apostołów. Imię BOŻE było i jest usuwane z większości tłumaczeń Biblii zagranicznych i polskich, na przykład z anglojęzycznej Biblii „The King James Version”. W Polsce Imię BOŻE usunięto niemal w całości z popularnej Biblii Tysiąclecia. Imię „Jahwe” w I wydaniu BT (1965) występuje w całym Starym Testamencie z wyjątkiem Księgi Psalmów. W wydaniu II (1971) występuje również w Psalmach (łącznie około 6000 razy). Ale począwszy od wydania III (1976), w większości miejsc imię „Jahwe” zastąpiono tytułem „Pan”, z wyjątkiem 23 przypadków z 21 wersetów. 

JAHWEH – polski zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia BOGA OJCA. Zapis hebrajski: יהוה [JHWH] Jod-He-Waw-He. Skróconą, wielokrotnie występującą w Biblii formą Imienia jest także „JAH”. BÓG OJCIEC JAHWEH jest również nazwany w Biblii Świętej „OJCEM” (Ew. Św. Mateusza 23:9) i „OJCEM ŚWIĘTYM” (Czytaj Ew. Św. Jana 17:11), „JESTEM KTÓRY JESTEM”, „BOGIEM Abrahama, BOGIEM Izaaka i BOGIEM Jakuba” (Księga Wyjścia 3:14-15), EL ELJON/BOGIEM Najwyższym (Rdz 14,18-22), czy też EL SZADDAI/BOGIEM Wszechmocnym (Rdz 17,1; Wj 6,3).

JAHUSZUA ha MASZIJACH [JAHUSZUA MESJASZ] – zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia SYNA BOŻEGO i naszego ZBAWICIELA. Imię JAHUSZUA oznacza: „JAH zbawia”. Takie Imię nadali SYNOWI BOŻEMU Maria [Miriam po hebrajsku] i Józef na rozkaz BOŻY. (Ew. Św. Mateusza 1: 21) To Święte Imię zostało jednakże zamienione przez tłumaczy Biblii na różne, zależne od używanego języka wersje greckiego imienia „IesousKristos”.

Uwaga! W początkowych Proroctwach z Misji Amightywind, otrzymywanych przed rokiem 2000, JAHUSZUA ha MASZIJACH przedstawiał się tym rozpoznawanym i rozpowszechnionym pośród Chrześcijan na całym świecie imieniem „Jezus Chrystus”.  W przeciągu ostatnich lat, to właśnie Imię „JAHUSZUA ha MASZIJACH” zostało objawione światu przez naszego Świętego BOGA, jako prawdziwe Imię naszego ZBAWICIELA, i w tym oto Imieniu otrzymywane są obecnie wszystkie dzisiejsze Proroctwa. BÓG JAHWEH ukazuje w nich SWOIM dzieciom jak bardzo ważne jest przyjmowanie i używanie prawdziwego Imienia JEGO Jednorodzonego SYNA zawartego w pierwotnych hebrajskich i aramejskich Pismach, w szczególności w obliczu nadchodzącego czasu Wielkiego Ucisku, kiedy tylko w tym Imieniu będą przyjmowane modlitwy przez naszego SWIĘTEGO BOGA JAHWEH.

Opracowanie na temat: Święte Hebrajskie Imiona BOGA OJCA JAHWEH oraz SYNA BOŻEGO JAHUSZUA ha MASZIJACH” jest pod adresem: http://www.amightywind-proroctwa.com/polishwebsite/hebrewnames.html

RUACH ha KODESZ – DUCH ŚWIĘTY po hebrajsku, czyli w oryginalnym języku większości Ksiąg Biblii Świętej (zapis fonetyczny, czyli według brzmienia). Innymi Imionami DUCHA ŚWIĘTEGO są również: MAMA SZIKAINJAH (Pro. 90), SZIKAINJAH CHWAŁY, (prawidłowa, słyszana z Nieba forma znanego w Polsce tytułu „Szekina Chwały”), IMMAJAH (dosł. „MAMA JAH”), MĄDROŚĆ (patrz: rozdział 8 Księgi Przysłów, Księga Mądrości, Pro. 90).

ELOHIM – rzeczownik w liczbie mnogiej oznaczający PANA BOGA JAHWEH, JAHUSZUA ha MASZIJACH, RUACH ha KODESZ (TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ).

YDS – skrót od „YAHUSHUA Demon Stompers” – są to wierzący orędownicy i duchowi wojownicy, wspierający Prorok Elisabeth Elijah i Misję Ostatniej Szansy w modlitwie. W polskim tłumaczeniu można by ich nazwać „JAHUSZUA Deptaczami Demonów“ (Deptaczami Demonów należącymi do JAHUSZUA).

Ringmaiden, Ringbearer - Ringmaiden oznacza zarówno Pannę Obwieszczającą Słowo BOŻE jako Prorokini i osobę wydającą okrzyk z Ew. Św. Mateusza 25:6 (nawołanie dla Panien oczekujących Oblubieńca), jak i pannę z pierścieniem zaręczynowym Oblubienicy. Ringbearer oznacza osłaniającego, okrywającego Pannę Obwieszczającą w celu ochrony. Oba tytuły zostały nadane Słowem Proroctwa przez BOGA JAHWEH. 

 

W lipcu 2010 roku BÓG JAHWEH powiedział również, aby dodawać następujący fragment z 2 Księgi Kronik przed każdym Proroctwem:

2 Księga Kronik 36:16
„Lecz oni drwili z posłańców BOŻYCH, pogardzali JEGO Słowami i wyszydzali JEGO Proroków, aż gniew JAHWEH na jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku.”

 

Komentarz Elisabeth:

Zawsze zdumiewa mnie, kogo RUACH HA KODESZ użyje by wzbudzić Namaszczenie we mnie i kiedy je wzbudzi. Dzisiaj ja miałam powiedziane, by zadzwonić pewnym partnerom w pracy misjonarskiej, by dowiedzieć się czy oni potrzebują mojej pomocy. Ja przedzwoniłam  wiernej partnerce i ponieważ posłuchałam, otrzymałam to Proroctwo. Nie będę przepraszać za treść otrzymywanych przekazów, chociaż zdaję sobie sprawę, że to Słowo Proroctwa urazi wielu. Ja modlę się, byście wiedzieli, że ja muszę uczynić tak, jak jest napisane w Księdze Ezechiela 3:71-21.

Ja czynię to, ponieważ bardziej obawiam się urazić JAHWEH i JAHUSZUA, aniżeli was. Ja czynię to, ponieważ JA naprawdę miłuję was i pragnę was spotkać w Niebie. Wybaczcie mi ten długi wstęp, ale ja nie mogę cenzurować RUACH HA KODESZ (DUCHA ŚWIĘTEGO). Ja proszę tych, którzy miłują mnie i tę Misję, abyście się modlili za nas i pościli. Należy dzielić się tym proroczym Przekazem, zwłaszcza z duchownymi i pastorami (Duszpasterzami). Ja również mam uprawnienia pastora i jeśli nie znałabym prawdy, to nie kamienowałabym osoby dostarczającej ten Przekaz. Decyzja zmiany mszy z niedzielnej mszy na mszę odprawianą w piątek wieczorem lub w sobotę rano wymaga pokory duszpasterza i przyznania sią, że się mylił.

Te Proroctwo zostało otrzymane podczas rozmowy telefonicznej z siostrą o imieniu Carol (czytaj Karol). JAHWEH ponownie nawołuje SWOJE dzieci by wyszły z Babilońskiego Systemu Zorganizowanych Kościołów. JAHUSZUA nie powróci, jeśli JEGO dzieci i Oblubienica nie będą posłuszni. Powstańcie teraz dzielni żołnierze JAHUSZUA! Sąd rozpoczyna się od Domu PANA BOGA JAHWEH.

Kościoły Katolickie są częścią zorganizowanego Systemu Babilońskiego. Konstantyn i Kościół Katolicki zmienili Szabat (od Piątku wieczora do Soboty wieczora) na Niedziele. Jeśli sądzicie, że to nie jest ważne, to spróbujcie mi to powiedzieć po przeczytaniu tego Proroctwa.

Koniec komentarza Elisabeth.

 

******** Proroctwo ********
 

W Proroctwie 105 JAHWEH powiedział, aby zamieścić to poniższe Słowo Wstępne w każdym Proroctwie:

"JA ostrzegłem cię dawno temu, Elisabeth, aby nie nazwać tej Misji imieniem mężczyzny ani kobiety. Zanim jeszcze powstała ta Misja, JA włożyłem to w twojego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twoich ust. To narodziło się z ust JAHWEH, to narodziło się z ust JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, to narodziło się z ust RUACH ha KODESZ, waszej IMMAJAH. Gdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już zawiodło. To dzieje się dzięki Wiatrowi SZIKAINJAH CHWAŁY, który owiewa tę Ziemię - Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie jest [uczynione] twoim oddechem, bo w przeciwnym razie by zawiodło." (Księga Izajasza 42:8)

Koniec Słowa Wstępnego.

 

 

Powiedz im, MOJA córko, powiedz im! 

Większość kościołów to Babilon. 

Oni głodzą MOJE baranki i MOJE owieczki. Duszpasterze są tylko złem w tych kościołach Babilonu, które mówią MOJE Słowa, lecz bez mocy w nich (Pierwszy List Apostoła Pawła do Koryntian 2:4-5) - animleka, ani mięsa! 

Tylko ci źli pasterze pasą się materialnymi zyskami tego świata, by dobudowywać do budynków już wzniesionych, by porównywać liczby miedzy sobą, podczas, gdy przechwalają się: "Ja mam tylu w moim kościele, a ja mam tylu w moim zborze." Ale oj, jak mało jest wypełnionych MOIM DUCHEM. Oj, MOJE dzieci, smuci się MOJE serce!

Powiedz MOIM dzieciom by uciekały z kościołów Babilonu – tych, które mają szabat ustanowiony przez ludzi!

Oj, tak mało z resztki jest w MOICH kościołach. Oni mówią, że są MOIMI kościołami, ale oni nawet nie należą do MNIE! JA powiedziałem MOIM ludziom, MOIM prawdziwym wojownikom, by uciekali. 

Czyż MÓJ RUACH HA KODESZ (DUCH ŚWIĘTY) nie jest w stanie wstąpić do nich jak przebywają w domach? 

Zaprawdę, JA mówię wam, że zło staje się bardziej złe, ale MOJE namaszczenie wzmocniło się w Świętobliwych, gdyż demony zostały wypuszczone i w jakie miejsce idą najpierw? - Wypełniają ławy kościelne i stają za ołtarzami, na podniesieniach. Stoją nadęci ich dumą! Mówią: "Ja mam miliony, które idą za mną." Chełpią się w telewizji, ale JA mówię wam prawdę – nie ma w nich MOJEGO DUCHA!

Uciekajcie dzieci! Uciekajcie, uciekajcie, uciekajcie, gdyż MOJE Wyroki zaczną się w domu JAHWEH! 

Kościoły, które niegdyś należały do MNIE – JA daję tę instrukcję MOIM dzieciom: Uciekajcie!

Oj, te maleństwa! Oni idą do tych kościołów po łyk Mleka MEGO Słowa. Oni nie zdają sobie sprawy, że na ambonie w wielu z tych kościołów stoi mężczyzna lub kobieta wypełnieni duchem szatana! Duszpasterze prowadzący młodzież, kierownicy muzyczni, oj, jak wielu jest wypełnionych duchem szatana!

Oj, JA martwię się i płacze za tych, którzy już raz rozpoczęli iść za MNĄ i czcili JAHUSZUA ha MASZIJACH, którzy wołali do Jezusa Chrystusa, którzy rozpoczęli na prawidłowej drodze, ale kiedy pojawiają się trudności i sprawdziany, i kiedy oni potrzebują więcej MEGO Namaszczenia, to zwracają się do zorganizowanego kościoła, gdzie nie można znaleźć MOJEGO Namaszczenia, gdyż to Namaszczenie łamie okowy i więzi i uwalnia więźniów! 

Ale w zamian, oni zwracają się do zorganizowanego kościoła, w zamian zwracają się do religii. Oni szukają MNIE w miejscach martwych, jak na cmentarzach – tak JA nazywam te seminaria...one są cmentarzami! Ale MOICH mocarnych żołnierzy nie znajdzie się tam. 

JA posyłam MOICH najwaleczniejszych wojowników do tych maleńkich Owieczek, by poprowadzili je do MNIE!

A więc MOJE dzieci, ostrzeżcie ich! 

Wyjdźcie z stamtąd i idźcie do MOICH małych owieczek i ostrzeżcie MOJE baranki, gdyż ci źli pouczający są pod MOIM gniewem – ci, którzy nie będą pouczać prawdy i prowadzą MOJE owieczki na bezdroża; ci, którzy nie ostrzegają, że JA, JAHUSZUA, wasz MESJASZ, jestem nie tylko BOGIEM Miłości, ale i BOGIEM Gniewu.

JA byłem tylko OWIECZKĄ raz, a teraz wracam z powrotem, jako LEW z plemienia Judy, i jak JA chłostałem tych, którzy zmieniali pieniądze i jak poprzewracałem ich stoły, tak uczynię ponownie. 

Ale kościoły nie pozostaną całe; pastorzy nie pozostaną żywi, bo ja jestem zazdrosny o MOJE baranki i MOJE owieczki.

Zanim te Kryształowe Katedry zostaną zburzone, te, które są zbudowane za srebro i złoto, JA, JAHUSZUA, wyprowadzę baranki i owieczki, tych, którzy są MOIMI, którzy są wypełnieni MOIM RUACH ha KODESZ i namaszczę ich na Mocarnych Wojowników i oni zburzą bramy Piekieł w Imię JAHUSZUA! Oni wyswobodzą uwięzionych w Imię JAHUSZUA! Oni będą uzdrawiać w Imię JAHUSZUA!

Jest tylko jeden Dobry PASTERZ i jakikolwiek pastor, który przekonuje ich, że on jest tylko dobrym pasterzem – JA mówię to do tego złego pasterza, który próbuje kontrolować ludzi, który mówi do nich: Czyńcie tak jak ja wam mówię, a nie jak wy chcecie – JA zgładzę tych złych pasterzy! 

JA zburzę te zabudowania wzniesione rękami, ozdobione srebrem i złotem, które zgromadzili w chciwości.

I podczas, gdy te ohydne czasy nadeszły, podczas, gdy te ohydne czasy przyszły na was i na ten świat, wszystko, co oni starają się robić, to tylko zabezpieczać siebie samych. Oni nie myślą o zaopatrzeniu dla innych, lecz tylko dla siebie. 

Ale MOI prawdziwi pasterze, ci, którym JA dałem Namaszczenie, by zabezpieczać baranki i owieczki, którzy mają to Namaszczenie by prowadzić ich do MNIE, oni mają pragnienie by dostarczać zaopatrzenie w żywność i ubranie dla MOICH dzieciątek, owieczek i baranków. Oni mają namaszczenie by miłować i by pozwolić ażeby miłość JAHUSZUA płynęła poprzez nich. 

Oni miłują wystarczająco, by ostrzec o Piekle. 

Oni miłują wystarczająco by ostrzec, że JA jestem BOGIEM równowagi – w ten sposób będziecie wiedzieć, czy MÓJ RUACH ha KODESZ (DUCH ŚWIĘTY) jest w pasterzu – oni nie są napuszeni dumą, nie budują wielomilionowych kościołów – wy rozpoznacie, czy MÓJ RUACH ha KODESZ jest w nich, czy też nie ma GO.

Ale oj, w jak wielu tych tzw. kościołach, oj, w jak wielu tych tzw. świątyniach MÓJ RUACH ha KODESZ nie jest nawet dopuszczony do wnętrza, brakuje tam objawów mocy DUCHA (Pierwszy List Apostoła Pawła do Koryntian 2:4-5), i wyrzucony zostaje każdy prawdziwy apostoł i prorok! MÓJ RUACH ha KODESZ (DUCH ŚWIĘTY) jest gaszony. MOI prorocy nawet muszą mieć pozwolenie, by prorokować! 

Biada wam, źli pasterze!

Biada wam źli duszpasterze. 

Wy pouczacie kłamliwie MOICH ludzi. Wy nawet nie uczycie ich o prawdziwych Szabatach. Wy mówicie im, że jakikolwiek dzień jest dobry. Ale JA zadam wam to pytanie, czy to, co było wystarczająco dobre dla STWÓRCY, nie jest wystarczająco dobre dla was?

Więc, uciekajcie maleńkie owieczki, uciekajcie maleńkie baranki – ci pełni MOJEGO RUACH ha KODESZ! 

Uciekajcie z kościołów babilońskich, by nie zapadły się na was!

Uciekajcie z lodowni tych mauzoleów, bym mógł wypełnić was Ogniem MOJEGO RUACH ha KODESZ, gdyż kościoły babilońskie mówią, iż Jedna Religia jest taka sama, jak każda inna. Oni mówią, iż BÓG jest wyłącznie miłością! Jedna Światowa Religia jest następnym krokiem w kierunku Antychrysta!

Och, jest prawdą, że JA mam parę kościołów, och, ale tak bardzo mało jest wypełnionych MOIM RUACH ha KODESZ; tak mało jest pełnych MOJEJ miłości; tak mało poucza MOJĄ prawdę! 

Ale każdy niedzielny kościół – JA mówię do ludzi w nich – teraz pójdźcie do waszych duszpasterzy i powiedzcie im prawdę. Przypomnijcie im o Dziesięciu Przykazaniach, które wam dałem. Przypomnijcie im, że Szabaty zostały ustanowione od Stworzenia Świata i wtedy taki duszpasterz będzie pociągnięty do odpowiedzialności za to, czy poucza prawdę w kościele.

JAHUSZUA powraca w Szabat. 

Czy będziecie tymi Pięcioma Mądrymi Dziewicami, czy też Pięcioma Głupimi?

JA nie przychodzę po nieposłuszną Oblubienicę!

Istnieją kryteria, by zostać MOJĄ Oblubienicą. Oj, jak JA smucę się i jak JA płaczę za tych, co myślą, że są MOIMI, lecz nie mają nawet w sobie RUACH ha KODESZ, DUCHA ŚWIĘTEGO. JA patrzę na te kościoły Babilonu i nie widzę nic poza wyschniętymi kościami.

JA patrzę na tego, co siedzi na tronie, nosi berło i przybrany jest w koronę, wydaje swoje polecenia, jest wielbiony przez miliony na całym świecie, pomimo, że nie ma w nim MEGO RUACH ha KODESZ, wręcz przeciwnie, przebywa w nim duch Antychrysta! 

I tak jak było w dawnych czasach, kiedy odbierano życie tym, którzy nie chcieli go czcić, tak będzie ponownie, gdy zawrze on pakt z szatanem, podczas zawierania paktu z Izraelem. Nie ma w nim CHRYSTUSA! Nawet laska, którą nosi, mówi o tym. Och, jak JA płaczę i jak JA szlocham widząc masy ludzi leżących plackiem i czczących u jego stóp!

To jest Babilońska Religia, która nienawidzi prawdziwe Szabaty!

Gdyż ten, ustanowiony przez człowieka szabat, będzie unikany przez MOJE prawdziwe dzieci. 

Idźcie do waszych duszpasterzy i ostrzeżcie ich, i jeśli nie posłuchają to uciekajcie, gdyż będziecie mieli dowód, że RUACH ha KODESZ naprawdę przemówił przez was.

Uciekajcie dzieci z babilońskich kościołów, gdyż rozpadną się. 

Te kryształowe katedry są smrodem w MOICH nozdrzach, ci duszpasterze, którzy nawet nie powiedzą prawdy! 

Homoseksualizm jest dla MNIE odrazą! 

Aborcja jest morderstwem! 

Stosunek seksualny poza małżeństwem jest cudzołóstwem!

MOJE prawdziwe dzieci pragną zadowolić MNIE. 

Bądźcie Świętymi jak JA jestem ŚWIĘTY! 

Skryjcie MOJE Słowa w swoich sercach! 

Zapamiętajcie Psalm 91 i pamiętajcie o MNIE, pamiętając o MOIM Słowie. 

Gdyż naprawdę przychodzę ponownie i przychodzę by porwać MOJĄ Oblubienicę. 

Ale, czy jesteście lojalnymi? 

Czy jesteście wiernymi? 

JA nie zabiorę Małżonki, która nie jest wierna! 

JA nie wezmę Żony, która nie jest lojalna! 

JA nie wezmę Żony, która nie stawia MNIE na pierwszym miejscu, nawet, jeśli to oznacza, iż za to wymagane jest jej życie! 

Nie martwcie się tym, co człowiek może uczynić waszemu ciału, ale martwcie się, że wasze dusze mogą być zniszczone, że możecie być posłani do Piekła i do Jeziora Ognistego, gdyż to jest miejsce gdzie niewierni idą! 

Jest lepiej, żeby wasze imiona nigdy nie zostały znalezione w BARANKA Księdze Życia, aniżeli być wymazanymi za bycie niewierną żoną!

Źli wzrastają w zło.

Ale pobożni wzrastają w pobożność! Oni mają więcej mądrości, aniżeli ci źli pasterze, którzy siedzą w kościołach grzechu! 

Więc uciekajcie MOJE dzieci, uciekajcie z kościołów babilońskich – ci, którzy zostali odrzuceni, ci, którzy zostali wydaleni, ci, którzy są ignorowani, ci, którzy powiedzieli prawdę, prorokowali i co tylko otrzymali, to nienawiść duszpasterzy i pogardę – to są MOI prawdziwi Mocarni Wojownicy. Oni są tymi, których JA obejmuję MYMI Ramionami. Oni są tymi, których Płomień RUACH ha KODESZ płonie jasno. 

Przestańcie się martwic MOJE dzieci, wy, którzy zostaliście wyrzuceni z kościołów babilońskich, gdyż zostaliście odrzuceni przez szatana, a nie przez JAHUSZUA, waszego MESJASZA! Zostaliście odrzuceni przez ducha anty-mesjasza. Wiec cieszcie się MOJE dzieci, gdyż to nie wydarzyłoby się gdyby naprawdę MÓJ RUACH ha KODESZ nie był w was.

Wy jesteście tymi, którzy mogą słyszeć MÓJ głos. 

Wy jesteście tymi, którzy pragną MEGO każdego kroku. 

Wy jesteście tymi, którzy pragną być Świętymi dla MNIE. 

Wy jesteście tymi, których JA użyję i dokonacie większych dzieł, gdy połączycie się razem, wy wszyscy, których wezwałem z Kościołów Babilonu. Gdyż w większości zorganizowanych kościołów ma już miejsce Wielkie Odstępstwo – oni sprzedali się jak ladacznica temu, który więcej płaci. Wiec nie martwcie się MOJE dzieci, kiedy mówię wam abyście uciekali z Kościołów Babilonu, ale raczej cieszcie się MOJE dzieci, gdyż nie musicie być w budynku, aby siedzieć u MYCH Stop – JA mówię wam prawdę, MOJE dzieci – kiedy będziecie jeść MOJE mięso!

Przypomnijcie waszym duchownym i pastorom o Torah! Przypomnijcie im, że Szabat został ustanowiony od czasów Stworzenia, jak to jest napisane w Księdze Rodzaju (Pierwsza Księga Mojżeszowa). 

Przypomnijcie waszym duszpasterzom, że Szabat jest wieczny i będzie na zawsze – jest to w moim Piśmie Świętym (Księga Wyjścia 31:17). JA nie zmienię Dnia Szabatu dla człowieka, chociaż został stworzony dla świętego odpoczynku dla całej ludzkości.

To jest Święty Dzień oddzielony od innych, który przybliża związek ze MNĄ; dzień, który daje odnowę; dzień, który ma być Święty i oddzielony od innych dni, podczas którego służysz i czcisz MNIE. JA kładę MOJA pieczęć ochrony na MOJE dzieciątka, Oblubienicę, wybranych i wyselekcjonowanych, którzy czynią to na pamiątkę o ich Stwórcy JAHWEH i ich wyłącznego Zbawcy JAHUSZUA.

Pastorzy, jesteście teraz odpowiedzialni za to, co wiecie! 

Ukorzcie się, żałujcie za grzechy, nawróćcie się i przestańcie prowadzić MOJE Owieczki na manowce! 

Ja przebaczam wam za to, co nie wiedzieliście przedtem, ale teraz już nie stawajcie przede MNĄ i nie mówcie, że nie wiedzieliście. JA przypomnę wam duszpasterze o dniu, kiedy JA posłałem MOJE dzieciątka owieczki i baranki, by ostrzec was i pouczać prawdę by MOJE dzieci były gotowe na ich Dzień Wesela.

Och, MOJE Dzieci, Oblubienico, Wybrani i Wyselekcjonowani, wy zostaliście oszukani przez wilki, które wyglądają jak owieczki. One wkradają się pośród waszych stad. One pożerają MOJE owieczki, gdy te owieczki nie rozpoznają wilków w przebraniu owczym. 

Wielu znanych zakonników, pastorów, ewangelistów i misjonarzy w służbie wyzwalania z demonów – i tu wielu chrześcijan poznałoby ich imiona – w gruncie rzeczy wielbią innego nawet, gdy wołają na Imię JEZUSA, ale w rzeczywistości są członkami 33 stopnia Wolnomularzy. (Komentarz: Ta międzynarodowa organizacja służy w skrytości Lucyferowi)

Te bezbożne wilki czczą szatana i służą mu, przygotowując owieczki i baranki na ofiary, podczas, gdy czytają Pismo Święte i przekręcają je, aby przystosować je do własnych wyobrażeń ich boga i manipulują Pismem Świętym, czyniąc wymówki za własne grzechy.

Miejcie się na baczności MOJE małe owieczki i baranki! 

Uciekajcie od tych babilońskich pastorów, zakonników i ewangelistów! 

Oni nie maja MEGO DUCHA ŚWIĘTEGO w sobie!

Ci bezbożni przysięgli na Krwawą Przysięgę, gdyż wszyscy Wolnomularze 33 stopnia czynią krwawą przysięgę szatanowi, przysięgając mu poddaństwo, ważąc się użyć to Imię "JA JESTEM", ale unikają Imion JAHWEH i JAHUSZUA. Jednakże nie mają bojaźni przed Imieniem Jezusa lub Chrystusa!

Umiłowani, to nie oznacza, że wszyscy, którzy używają Imię Jezusa Chrystusa zamiast MOJEGO Świętego Imienia ‘JAHUSZUA’, są wilkami lub wolnomularzami 33 stopnia. 

Rzesze MOICH dzieci dookoła świata nazywa MNIE "Panem Jezusem Chrystusem". 

Nie obawiajcie się, zapewniam was, że JA wiem, kto jest MOIM Dzieckiem. 

JA daję wam do zapamiętania ostrzeżenie w MOIM Piśmie Świętym przed tymi, którzy przyjdą i powiedzą: "PANIE, PANIE, czy nie prorokowaliśmy mocą TWEGO Imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą TWEGO Imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą TWEGO Imienia?" Wtedy oświadczę im: "Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode MNIE wy, którzy dopuszczacie się nieprawości." (Ewangelia Św. Mateusza, rozdz. 22, wiersze 22 i 23)

Te bezbożne wilki ogłupiają masy ludzi! 

Ale uważajcie wy, źli pastorzy (duchowni), którzy ukazujecie się w telewizji na całym świecie oraz w radiu. Uważajcie, gdyż JA nie dam się oszukać. JA znam wasze uczynki, które jak twierdzicie czynicie w MOIM Imieniu, a pomimo to czynicie te fałszywe manifestacje pod wpływem mocy szatana. Będziecie zbierali to, co siejecie, a tym plonem będzie Piekło i Jezioro Ognia! 

Kiedy MÓJ Wyrok spadnie, to będzie tak, jakby gigantyczna pięść powaliła na ziemię i połknęła świątynie uczynione ludzką ręką! I rozpadną się, rozbite budynki ze szkła!

Pastorzy New Age (Komentarz: Bezbożne ugrupowania tzw. Nowej Epoki)– wy nie jesteście ani gorący, ani zimni, i JA wypluję was z ust MOICH (Księga Apokalipsy 3:16). Uważajcie, JA znam wasze uczynki! Wy chcecie mówić tylko o Niebie i nie ostrzegać lub nawet wierzyć, że będą tragiczne konsekwencje grzeszenia, i że istnieje Piekło i Jezioro Ognia. Wy, źli duszpasterze, prowadzący ludzi na manowce, wy obawiacie się pouczać o Piekle i o Jeziorze Ognia, ponieważ wiecie, że to jest wasz następny dom! Nie dajcie się oszukać, ponownie mówię do babilońskich kościołów, gdyż JA, JAHUSZUA, będę sądził was i wasze uczynki! 

Wasze pieniądze i wasza sława nie zbawi was w tym nadchodzącym Dniu Sądu! (Księga Apokalipsy, rozdziały 2 i 3)

Wy, którzy służycie szatanowi i nazywacie się wolnomularzami 33-go stopnia, wy nazywacie się "Illuminati" – wy nie macie Światła w sobie! BÓG, wszelkiego stworzenia, stworzył Piekło i Jezioro Ognia w innym celu, a mianowicie dla upadłych aniołów i szatana, ale to wy upieraliście się przy buncie i służeniu bogu nieposłuszeństwa i buntu! I antychryst i wy spędzicie wieczność w potępieniu, ponieważ odmawiacie MEGO Zbawienia.

Sprawdzajcie owoce MOJE dzieci.

Jeśli jakikolwiek pastor (zakonny) nie poucza według MEGO Świętego Słowa, to uciekajcie od tego duszpasterza. Kościół nie jest budynkiem, Kościół i Świątynia to MOI ludzie, którzy zbierają się razem w MOIM Imieniu. 

Nie dajcie się oszukać sławie i fortunie, wielkości budynku kościelnego lub świątyni lub zboru kościelnego! 

Nie dajcie się oszukać fałszywym objawieniom, nazywanym przez niektórych cudami, pomimo, że JA mówię wam, iż to są czary i alchemia. JA mówię wam, iż to jest okultyzm, który wypełnia tak dużo waszych kościołów i tak, również Chrześcijańskie programy na falach eteru.

Jak długo MOJE dzieci, muszę czekać, zanim przyjdę i dostanę MOJA Oblubienicę? 

JA powiem wam jak długo, aż MOJA Oblubienica przestanie być nieposłuszną i rozpocznie przestrzeganie tego, co wiedzą, że jest prawdziwe i zacznie uciekać od zła w większości kościołów, które przewodzą. 

Jeśli słyszycie MÓJ Głos w tym Proroctwie i uciekniecie teraz z tych babilońskich kościołów, to nie będziecie siedzieli w tych fałszywych kościołach, gdy antychryst przyjdzie do tych kościołów i zamieszka i będzie czczony.

 

******* Koniec Proroctwa *******

 

I jak zostało usłyszane, tak zostało napisane pod namaszczeniem RUACH ha KODESZ (DUCHA ŚWIĘTEGO). Proszę, abyście nie kamieniowali tego posłańca. A przeciwnie, proszę abyście modlili się za mnie, mego męża i tę Misję o ochronę. Ten proroczy Przekaz jest tylko dla Dzieci JAHUSZUA, zwanego również Panem Jezusem Chrystusem. Ten proroczy Przekaz jest dla tych, którzy mogą słyszeć z Duchowymi Uszami i mogą rozpoznać z ich Duchowymi Oczami prawdę, powiedzianą w tym Proroctwie. Wszyscy pozostali niech się nie przejmują, ten Przekaz nie jest dla was i wy jesteście jak zły Faraon i pozostaniecie duchowo głusi na Słowo w tym Proroctwie.

Ja miałam widzenie, podczas, gdy to Słowo było dane mnie i ja widziałam w kościołach stosy wyschniętych kości, szkieletów, jeden na drugim. Nagle życie przyszło do ich kości, jak prawda dotarła do nich, i oni wiedzieli, że prawda w tym Proroctwie wyzwoliła ich. Ja dostarczam to wam w uniżeniu, w imię JAHUSZUA - Służąca, Dziecko, Żołnierz i Oblubienica JAHUSZUA. Przyjdź JAHUSZUA, przyjdź szybko, modlę się w imię ponad wszystkimi imionami JAHUSZUA HA MASZIJACH (JEZUSA CHRYSTUSA).

Apostoł Elisabeth Elijah, 12:20 po południu, 16-go października, 2002 roku. Proszę, abyście dzielili się z innymi, aby ta prawda również ich uwolniła. My modlimy się do CIEBIE OJCZE, BOŻE JAHWEH, abyśmy byli godni, by ujść gniewowi TWEMU i temu Wielkiemu Uciskowi, który nadchodzi. I abyśmy byli włączeni do jedynego Kościoła, który będzie porwany na żywo, by spotkać się z JAHUSZUA w powietrzu, jak jest napisane w Apokalipsie 3:7-12. Modlimy się w imię JAHUSZUA ha MASZIJACH. Amen.

Apostoł Elisabeth Elijah.

Adresy E-mail do korespondencji:

[email protected]
[email protected]

Adresy E-mail do korespondencji w języku polskim:

[email protected]
 

Adresy stron internetowych:

www.amightywind.com / www.almightywind.com
www.amightywind-proroctwa.com

Kliknij, aby przejść do strony głównej, na której znajdują się pozostałe Proroctwa w języku polskim.

[Kopie Proroctw można znaleźć także na stronie macierzystej Misji Amightywind w dziale tłumaczeń międzynarodowych pod tym oto adresem: http://www.amightywind.com/prophecy/prophlanguages.htm]

 

 

Portret użytkownika Kwazar

Uffff Przeczytałem to !

Uffff Przeczytałem to ! Powiem, że miałem wrażenie takie czytając, czy to do mnie czy koło mnie ten tekst przemawia ?Ja tak też mam jakby podobnie, kiedy po paru ale konkretnie głębszych, mnie bierze na mowę i ni za hu...chuu...  słowa prosto zrozumiałego i wypowiedzianego ani napisanego to potem w tej twórczości mojej nie znajdziesz.Taki tajemniczy się robię.Ja nie żebym bełkotał ani był nietrzeźwy,.Co to to nie. Ja tylko taki tajemniczy się robię ot co właśnie.

Portret użytkownika Maryjan_66

Będzie tego coraz więcej bo

Będzie tego coraz więcej bo gotujące się głowy odbijają się od domofonów, na ulicy też nikt podchodzić i gadać nie chce, podejść samemu to nie wiadomo w jakim języku zgadać, a gdzieś upust swym przekazom dać trzeba; toć inaczej  mózgi eksplodują..

Admini nie potraficie zrobić 'excerpt' dla komentarzy na max np 100 znaków? Były by znacznie czytelniejsze, a nie rolkę od myszki muszę zamęczać..

Portret użytkownika lit

Za dużo jeśli. Gdybanie po

Za dużo jeśli. Gdybanie po paru buchach z magicznego kotła/bonga. Śmierć ciała jest dla kazdego odpowiednikiem unicestwienia dowolnego indywidualnie wyimaginowanego Wszechświata.Straszenie, tworzenie zabobonów i nimi manipulowanie. W wersji naukowej. Grzeją flaki inaczej doprawione. Prawda jest taka, że: Ciało każdego z nas uda się na spoczynek, a jaźń powędruje znów właściwą drogą.

Portret użytkownika dominikq

sranie w banie czyli takie

sranie w banie czyli takie przyjemne nie straszne pierdolenie religijnych glupot, bo smierc 5 latka - dusza czy takie tam - to nie to samo co zgon 70 latka. te dwie osoby idac na tak zwany tamten swiat posiadaja inna wiedze - zapelnione mozgi czym innym, ogolnie mowi sie iz prawie wszyscy po smierci - wykluczyc eskimosow bo cale zycie wkurwieni pełzają na tych co maja - zmierzaja w ten sam stan i tu jest niesprawiedliwe kórestwo odnosnie dziecka i emeryta,

Portret użytkownika Maryjan_66

To se tak łatwo ne da.

To se tak łatwo ne da.

Nawet jak w głowach naukowców Świat ma zniknąć wg ich wyliczeń, to jeśli choć dzień wcześniej zajdą swojej kobiecie za skórę, najmniejszym drobiazgiem i tego nie wyprostują, to ta z Nicości powstałej po rozpadzie Wszechświata odrodzi się jako wspaniało zemsto-nicość i tak mu przyp...li gdy ten wróci ze swojego laboratorium, (którego już nie będzie, jego samego też nie będzie, ale kobieta wskrzesi go dla zasady..), że odechce mu się takich teorii na przyszłość.

Bo miłości jak już, to zniszczyć se ne da.;)

Portret użytkownika Px

Wszystko może się wydarzyć w

Wszystko może się wydarzyć w każdej chwili.Każdego z nas koniec w ciele również.Tak samo może powstać kolejny początek.Wciąż jest czas na zadanie sobie pytania i szukania odpwiedzi.Własnej nie oczekiwania podania jej na tacy.Pytanie wciąż aktualne brzmi:Skąd przyszedłem i dokąd zmierzam.Nie liczcie na prawdziwą odpowiedz SI;-)

Strony

Skomentuj