Jezus urodził się jesienią, a nie na Saturnalia

Kategorie: 

Źródło: Internet

Jak wynika z analizy biblijnych pism, Jezus Chrystus na 100% nie narodził się 25 grudnia, ani w ogóle żadnego innego dnia w grudniu czy styczniu. Kiedy więc rzeczywiście na świat przyszedł Zbawiciel Jezus Chrystus ?? 

Na podstawie Biblii jesteśmy w stanie określić przybliżony okres. Jest nim druga połowa września - ewentualnie początek października. Oto wszelkie zebrane dowody :


1)          ZIMĄ - NIE ROBIONO SPISÓW LUDNOŚCI

" A w tych dniach wyszedł dekret cesarza Augusta, aby spisano cały świat.
2 A ten pierwszy spis odbył się, gdy Kwiryniusz był namiestnikiem Syrii.3 Szli więc wszyscy, aby dać się spisać, każdy do swego miasta.4 Poszedł też Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawida, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i z rodu Dawida;5 Aby dać się spisać z Marią, poślubioną sobie małżonką, która była brzemienna.6 A gdy tam byli, nadszedł czas porodu. " - Ewangelia Łukasza 2:1-6 Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Wielu udających się na spis mogło mieć do pokonania bardzo długą podróż - a jak wiemy nie było wtedy dobrych dróg. Nie było samochodów, pociągów, sieci hoteli. Drogi w okresie zimy były błotniste, pogoda nie była sprzyjająca do nocowania na dworze, ani dalekiego podróżowania.

2 )         PASTERZE NIE WYPASALI STAD min. w GRUDNIU, STYCZNIU

" A byli w tej okolicy pasterze przebywający w polu i trzymający straż nocną nad swoim stadem " - Ewangelia Łukasza 2:8 UBG

Zimą w Palestynie, a na pewno w okolicach Jerozolimy i Betlejem [ oddalonego 8 kilometrów od Jerozolimy ] nie przebywano ze stadami na wolnym powietrzu. Warunki pogodowe były i są w tym bardzo dokuczliwe. Zimno, częste ulewne deszcze, a nawet opady śniegu uniemożliwiały przebywanie "na polu" jak mówi Biblia.

"Zgromadzili się zatem w ciągu trzech dni wszyscy mężczyźni z Judei i Beniamina w Jeruzalemie, a było to dwudziestego dnia dziewiątego miesiąca. Cały lud usiadł na dziedzińcu świątyni Bożej, drżąc z przejęcia się tą sprawą i z powodu deszczów " - Księga Ezdrasza 10:9 Biblia Warszawska -  9 miesiąca kalendarza hebrajskiego - Kislew wypada na przełomie listopada/grudnia. W tym wersecie jest mowa o 20 dniu tego miesiąca - to już był grudzień. Wtedy są najobfitsze opady, na prawdę nikt nie wypasał wtedy swych stad. Teb fragment wyraźnie mówi, że lud drżał m.in z powodu ciężkich warunków atmosferycznych - obfitych opadów, zimna. 

"Jednakże ludu tu dużo i jest pora deszczowa, więc nie można stać na dworze; nie jest to także sprawa do załatwienia w jeden lub dwa dni, gdyż jest nas wielu, którzy w tej sprawie zgrzeszyliśmy." -  Księga Ezdrasza 10:13 Biblia Warszawska - znowu podkreślenie że w okresie zimy panują tam rudne warunki - " nie można stać na dworze ". Pasterze jak podają różne źródła nie wypasali m.in w grudniu. ..... " Ale wielki jest lud, i czas dżdżysty, i nie możemy stać na dworze " - Biblia Gdańska

" I powiedział do nich anioł: Nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam wielką radość, która będzie udziałem całego ludu.
11 Dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan." - Łukasz 2:10-11 UBG - to wszystko nie działo się ani w listopadzie, ani w grudniu, ani w styczniu, czy w lutym. 

 ŚNIEG W JEROZOLIMIE, atak zimy w PALESTYNIE -

- informacja z 27 grudnia 2006 roku :

"Po raz pierwszy tej zimy w środę w Jerozolimie spadł śnieg.W Jerozolimie śnieg spada raz lub dwa razy w roku. W zeszłym roku spadło zaledwie kilka płatków, a największe opady zanotowano w roku 2000, kiedy napadało aż pół metra śniegu"

- informacja 12 grudnia 2013 roku :

"Opady śniegu w Jerozolimie, największe od 1953 roku, sparaliżowały komunikację miejską. Nie kursują też autobusy dalekobieżne, zamknięto szkoły. Na północy Izraela dziś spadło 10 cm śniegu."

- informacja z 10 stycznia 2013 roku

- informacja z 7 stycznia 2015 roku

- informacja z 26 lutego 2015 roku :

" Od kilku dni Izrael i Autonomia Palestyńska są częściowo sparaliżowane po intensywnych opadach śniegu. W niektórych miejscach leży nawet pół metra śniegu. Krajobraz Jerozolimy przysypanej śniegiem robi niesamowite wrażenie."

Tak samo bywało również 2000 lat temu i dlatego nikt wtedy nie robił spisów ludności, bo przy takiej aurze było to po prostu technicznie zbyt trudne.

3)   PRZYBLIŻONA DATA NARODZIN JANA CHRZCICIELA - STARSZEGO O 6 MIESIĘCY OD ZBAWICIELA.

" Za dni Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan imieniem Zachariasz, ze zmiany Abiasza. Miał on za żonę jedną z córek Aarona, której na imię było Elżbieta.6 Oboje byli sprawiedliwi w oczach Boga, postępując nienagannie według wszystkich przykazań i nakazów Pana. " - Ewangelia Łukasza 1:5-6 UBG - kapłani starotestamentowi byli podzieleni na 24 zmiany - 1 Księga Kronik 24:7-18. 

Służyli dwa razy do roku po tydzień czasu - oprócz wspólnej służby w największe święta. Zmiana Abiasza o której wspomina Łukasz - do której należał Zachariasz to ósma zmiana : " siódmy na Hakkosa, ósmy na Abiasza " - 1 Kronik 24:10 Biblia Warszawska. Zmiany zaczynały swoją służbę wraz z początkiem hebrajskiego roku - czyli mniej więcej przełom marca/kwietnia - był to ruchomy termin.

Ósma zmiana do której należał Zachariasz wypadała biorąc pod uwagę np Paschę wypadał wg obliczeń na okres mniej więcej od 13 czerwca do 19 czerwca.
W tym okresie - Gabriel objawił Zachariaszowi, że urodzi mu się syn. 

Następnie :

" A gdy skończyły się dni jego posługi, wrócił do swego domu.

24 Po tych dniach Elżbieta, jego żona, poczęła i ukrywała się przez pięć miesięcy, mówiąc:

25 Tak mi uczynił Pan w dniach, kiedy wejrzał na mnie, aby zdjąć moją hańbę w oczach ludzi." - Łukasz 1:23-25 UBG
Więc do okresu 13-19 czerwca - trzeba dodać np kilka dni - czas drogi powrotnej do domu. I wtedy Zachariasz spłodził Jana Chrzciciela, który był sześć miesięcy starszy od Jezusa Chrystusa  :
" Wtedy anioł powiedział do niej: Nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga.
31 Oto poczniesz w swym łonie i urodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus.32 Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego ojca Dawida.33 I będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca.34 Wtedy Maria powiedziała do anioła: Jak to się stanie, skoro nie obcowałam z mężczyzną?35 A anioł jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię. Dlatego też to święte, co się z ciebie narodzi, będzie nazwane Synem Bożym.36 A oto Elżbieta, twoja krewna, także poczęła syna w swojej starości i jest w szóstym miesiącu ta, którą nazywano niepłodną.37 Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego." - Łukasz 1:30-37 UBG

Gdy Elżbieta była w szóstym miesiącu ciąży - Maria w nadnaturalny, cudowny sposób poczęła - gdy szybko udała się do Elżbiety ta w natchnieniu, mówi już o dziecku w jej łonie, mówi że Maria jest już w ciąży - Ewangelia Łukasza 1:42.

 

DATA - OKRES

Więc aby określić przybliżony okres narodzin JEZUSA CHRYSTUSA - wystarczy określić kiedy mniej więcej narodził się Jan Chrzciciel i dodać do tego - sześć miesięcy, bo o tylu był młodszy Jezus od Jana. 


Jan poczęty został gdzieś w okolicach 20 czerwca. Jeśli dodamy do tego - 9 miesięcy ciąży to wychodzi nam końcówka marca. Jan Chrzciciel urodził się w marcu - w okolicach 20 marca.

Do tej daty narodzin Jana Chrzciciela - dwudziestego któregoś tam marca - należy dodać sześć miesięcy - o tyle młodszy był Jezus Chrystus.

Jeśli dodamy te 6 miesięcy to wychodzi nam druga połowa września, końcówka września. Możliwe że narodziny Zbawiciela były powiązane jakoś ze świętem Namiotów - Sukkot, które wypadają na przełomie września/października - w tym okresie gdy narodził się ZBAWICIEL świata, Baranek Boży. 

 

Ocena: 

5
Średnio: 5 (5 votes)
Opublikował: charis
Portret użytkownika charis

Komentarze

Portret użytkownika gnago

wiosną  to było dlatego

wiosną  to było dlatego znakiem chrześcijan ryba była. A od kiedy to stada zapędzane były do obór w starożytności . I to w ciepłym klimacie . Ludzie drżali z zimna z powodu braku odpowiedniej odzieży.

Biurwom zwisały problemy ludności , trudności komunikacyjne czy brak forsy na podatki

Portret użytkownika Maria Flis

Ale się tu zleciało czarownic

Ale się tu zleciało czarownic, wrogów Chrystusa i chrześcijan, jak na sabat. Nie trzeba muslimów, by spotkać w POlsce takich zionących nienawiścią wrogów. Pwenie bierze się to z lenistwa i niechęci do Prawdy. "Poznacie Prawdę, a Prawda was wyzwoli", ze szponów szatańskich, ciemnoty i wiecznych cierpień. Obiecał to Chrystus. On was kocha, choć wy, homo sowietikusy", nienawidzicie Go i Prawdy. On jednak kocha was i przekona. Duch Święty przekona świat o grzechu, w ten lub inny sposób, żeby uratować choć niektórych...

Portret użytkownika Angelus Maximus Rex

Skąd wiesz co obiecał

Skąd wiesz co obiecał chrystus ciemna makówko? To co zostało zapisane w twojej obkakkanej biblii nastapiło 300 lat po śmierci tego żyda na krzyżu...

 Pamiętasz ty, co powiedział twój dziadek przy obiedzie 30 lat temu ??

 Nienawiść to ja mam do waszej tepoty a nie do nieistniejącego truchła na krzyżu. To wasza tepota zakorkowała prawdziwy  postęp duchowego rozwoju człowieka!!

Portret użytkownika Angelus Maximus Rex

Rozwój duchowy to

Rozwój duchowy to indywidualna sprawa...

Niedorozwój duchowy, to czczenie i wiara w coś co podane jest łopatą do głowy i bezkrytycznie przyjęte.

Naturalnym jest, że do rozwoju duchowego człowiek winien dojść swoimi przemysleniami, doświadczeniami, czyli dojrzeć do tego. Wy religijne barany stoicie w miejscu, bo od dziecka, wykorzystując waszą naiwnośći wiarę w św.Mikołaja najłatwiej was zwieść.

Dajecie się podejść i zjeść waszym szatanskim bożkom, zwiedzeni obietnicą bez pokrycia a także bez zrozumienia istoty zmartwychwstania, która jest z gruntu materrialna i demoniczna.

Wy wierni jakiejkolwiek religi, czczcicie demona w... dobrej wierze. To tak jak kupić kradziony samochód nie mając o tym pojęcia, że jest kradziony.

Wielkie Zwiedzenie, o którym mowa w Biblii polega własnie na tym, że przyjmujecie na wiarę nieudowodnione bzdety... Wielkie Zwiedzenie dotyczy naiwnych, prostolinijnych, prostodusznych, lub zakłamanych i pruderyjnych ludzi... I właśnie takich macie w swojej wspólnocie.

Wielkie Zwiedzenie dlatego jest nazwane Wielkim, bo obejmuje Wielką Ilość Ludzkich Dusz!! A jest Was WIelu!!!

I jest to dowód...

Czy nieświadome spożywanie mięsa ludzkiego jest kanibalizmem, czyt nie jest? Odpowiedz sobie na to pytanie... Wy spożywacie go świadomie w dodatku, bo wprost wam mówią " To ciało chrystusa a to jego krew"

A wy w swej naiwności myslicie,że to symbol jego ducha... Duch nie ma ciała ani krwi... Symbol ten jest szatańsko podstępny...

W ten sposób ja Wielki Anioł wam maluczkim ludzikom tłumaczę wasz postój duchowy i korozję waszego ducha ... Smile

Strony

Skomentuj