Jak wielki jest wkład Polaków w rozwój cywilizacji?

Kategorie: 

Źródło: Internet

Polska od zawsze była w awangardzie przełomowych rozwiązań naukowych i technologicznych. Polacy, odpowiadali za projekty, bez których nie powstałyby potem największe amerykańskie firmy i wielkie fortuny ich szefów. Cały czas próbuje się dorobek naszych rodaków deprecjonować, jakby z zazdrości o to, że to akurat Nam - Polakom - udały się rzeczy, których nie potrafili inni. Dziś niestety nie zbieramy owoców tego geniuszu i to inni dyktują nam warunki.

Polaków, którzy znacząco wpłynęli na rozwój cywilizacji technicznej są setki, jeśli nie tysiące. Wszystkim należy się olbrzymi szacunek, ale na potrzeby artykułu, wybrałem kilka najbardziej znaczących postaci.

Oto nasi narodowi bohaterowie, o których często wielu nie pamięta, bądź nie potrafi właściwie docenić ich roli:

Marian Rejewski, Jerzy Różycki i Henryk Zygalski - złamali szyfr „Enigmy”:

Historycy II wojny światowej, którzy usiłują oszacować wpływ złamania szyfru „Enigmy” na losy wojny twierdzą, że wyczyn trójki Polaków, skrócił wojnę o około 3 lata. Jeden rok wojny kosztował świat około 10 milionów ludzi, zatem rozszyfrowanie „Enigmy”, przyczyniło się do ocalenia około 30 milionów osób!

Jacek Karpiński, to twórca komputera  K-202. Pod względem mocy obliczeniowej K-202 był sprawniejszy niż IBM 5150 - komputer stworzony przez amerykańskich inżynierów blisko 10 lat później. K-202 nie był jednak kompatybilny z socjalistycznym systemem RIAD, a jeden z oceniających maszynę decydentów uznał, że „gdyby dało się stworzyć komputer wielkości walizki… już dawno zrobiliby to Amerykanie”.

Stanisławowi Ulamowi nadano przydomek „ojca chrzestnego bomby wodorowej”. W 1947 roku przedstawił pewne koncepcje, które po dyskusji z nadzorującym projekt Manhattan fizykiem jądrowym Edwardem Tellerem, doprowadziły do nowej konstrukcji bomby wodorowej.

Dzięki pracy naukowej Sylwestra Kaliskiego, w 1977 r. Polska stała się pierwszym na świecie krajem, któremu udało się przeprowadzić fuzję termojądrową za pomocą czystego, nieatomowego wybuchu. Oznaczało to, że teoretycznie można zbudować bombę wodorową, nie dysponując wcześniej bombą atomową, która spełniała dotychczas przy wybuchu rolę zapalnika. Bomba ta byłaby o wiele tańsza , a w wyniku jej eksplozji nie powstawałby radioaktywny uranowy lub plutonowy opad. Posiadanie tych pierwiastków, a także technologii ich wzbogacania, także nie było potrzebne do stworzenia broni masowego rażenia.

Ignacy Łukasiewicz, to pionier światowego przemysłu naftowego, człowiek, który jako pierwszy w historii przeprowadził destylację ropy metodami naukowymi, a także założyciel pierwszej na świecie kopalni i rafinerii naftowej. Łukasiewicz chciał swoją pracą służyć ludzkości. Był przeciwny wykorzystywaniu jej do realizacji partykularnych interesów i gromadzenia wielkiego bogactwa. Pokazał więc Amerykanom wszystkie tajemnice swojego przedsiębiorstwa, cały proces od wydobycia aż po destylację. Amerykanie podobno chcieli mu wówczas za to zapłacić, jednak Łukasiewicz odmówił. Tym Amerykaninem, który wraz ze swoimi współpracownikami zwiedzał przedsiębiorstwo Łukasiewicza miał być sam… John Rockefeller. Amerykański przedsiębiorca miał nazwać Polaka „wariatem”, bo posiada cenną wiedzę i dzieli się nią za bezcen. Potem Rockefeller został najbogatszym człowiekiem świata, a jego syn, został jednym z architektów Nowego Porządku Świata…

Jan Czochralski:

Opracowana przez niego w 1916 roku technika otrzymywania monokryształów, zwana metodą Czochralskiego, do dziś jest jedną z najczęściej stosowanych na świecie do wytwarzania monokryształów krzemu. Z tych zaś produkuje się m.in. czipy. Bez niego nie byłoby więc tranzystorów, komputerów i smartfonów.

To dzięki prof. Aleksandrowi Wolszczanowi wiemy, że poza Układem Słonecznym także istnieją planety. W 1991 roku odkrył pierwsze trzy egzoplanety, czyli planety pozasłoneczne.

Tadeusz Sendzimir był nazywany „Edisonem metalurgii”. Jego technologia została wykorzystana we wszystkich walcowniach blach. W gospodarstwach domowych całego świata, używano urządzeń, przy których budowie wykorzystywano blachę walcowaną według jego metody. 95% produkcji stali na świecie, oparte jest na koncepcjach Sendzimira.

Ignacy Mościcki:

Jego najważniejsze odkrycie, to opracowanie metody otrzymywania kwasu azotowego z powietrza, z wykorzystaniem energii elektrycznej. W czasie I wojny światowej, okazało się to zbawiennym rozwiązaniem dla tych krajów, które nie miały dostępu do saletry, a potrzebowały materiałów wybuchowych.

Stefan Banach - najwybitniejszy polski matematyk. Według jednej z anegdot, we Lwowie, kilka razy pojawił się John von Neumann, na polecenie twórcy cybernetyki Norberta Wienera, aby namówić Banacha do emigracji naukowej do USA. Ponoć  w czasie trzeciej wizyty von Neumanna, Banach spytał: „Ile dolarów proponuje profesor Wiener?” Von Neumann orzekł: „Oto czek, na którym Wiener napisał jedynkę i poprosił, żeby dopisać tyle zer, ile pan uzna za stosowne.” Banach uśmiechnął się ironicznie i odparł: „To za mała suma, aby opuścić Polskę... za mała.”

Pamiętajmy o nich i patrzmy na sprawę rekompensowania naszemu krajowi jego strat z większą powagą, bo przez ignorancję doprowadziliśmy do stanu, w którym zamiatamy pod dywan kwestię chociażby odszkodowań za wojnę czy za komunistyczne zniewolenie, które zablokowało Polsce szansę na wielki rozwój.

 

Ocena: 

5
Średnio: 5 (3 votes)
Opublikował: Marcin Kozera
Portret użytkownika Marcin Kozera

Komentarze

Portret użytkownika inzynier magister

Największym wkładem Polaków

Największym wkładem Polaków jest silna wiarta w Jezusa Chrystusa Zbawiciela, jako Polacy czerpiemy od Chrystusa jego mądrość i dlatego tworzymy super cywilizację życia ale niszczą nas diabelscy iluminaci którzy tworzą cywilizację szatańską śmierci NWO !

żeby wypędzić z Polski iluminatów szatana NWO powinniśmy w każdym większym mieście robić pochody z obrazami Zbawiciela Jezusa co by pomogło w duchowej walce z diabelskimi iluminatami globalnego zniewolenia NWO !

Ojcem Mieszka był, według niego, Siemomysł, dziadem Lestek, a pradziadem Siemowit. Z pierwszą żoną, Dobrawą, miał Mieszko syna Bolesława i córkę.

Portret użytkownika Polak-Węgier

Uzupełnienie o Stanisławie

Uzupełnienie o Stanisławie Ulamie

 

Na początku lat czterdziestych czterech wybitnych uczonych urodzonych w Budapeszcie: Ede Teller, János Neumann, Leó Szilárd oraz Jenő Wigner stworzyli w Los Alamos grupę naukowców, którą nazywano ironicznie "węgierską konspiracją", a przez innych tamtejszych naukowców zwana była też "The Martians" (Marsjanie).

 

Jenő Wigner węgierski fizyk i matematyk, noblista oraz Leó Szilárd, który zajmował się fizyką jądrową uczestniczyli w Projekcie Manhattan, w ramach którego zbudowano pierwszy na świecie efektywnie funkcjonujący reaktor jądrowy. Współtwórcy pierwszego na świecie reaktora jądrowego: Wigner i Szilárd byli współwłaścicielami patentu na reaktor jądrowy (U.S. Patent 2708656).

Pierwszy reaktor jądrowy Pile 1 (CP-1) powstał w 1942 roku pod trybunami kortów do gry na stadionie przy uniwersytecie w Chicago w Stagg Field i składał się z około 40.000 bloków grafitowych, specjalnie wyprodukowanych, by wykluczyć możliwość zanieczyszczeń, w których wydrążono około 22.000 otworów, by w nich umieścić kilka ton uranu, osiągnął krytyczność w dniu 2 grudnia 1942 roku.

Tak więc pierwsze uruchomienie reaktora nastąpiło 2 grudnia 1942 roku przez zespół naukowców pod kierownictwem Enrico Fermi, Leó Szilárda i Jenő Wignera. Wraz z użyciem tego reaktora, przeprowadzono pierwszą kontrolowaną łańcuchową reakcję jądrową, gdzie moc wyjściowa wynosiła 0.5 wata (ostatecznie uzyskiwano maksymalnie 200 watów).

 

Na Uniwersytecie Pensylwanii w USA w latach 1943-1945 skonstruowano pierwszy na świecie  komputer ENIAC według pomysłu genialnego matematyka węgierskiego Jánosa Neumanna. Budowa pierwszego na świecie 30 tonowego komputera ENIAC była związana z funkcjonowaniem pierwszego na świecie reaktora jądrowego oraz z potrzebą szybkiego i dokładnego sporządzania danych dla armii USA . Komputer ten był bardzo innowacyjny: działał według arytmetyki dwójkowej, posiadał właściwość przetwarzania równoległego i oddzielne funkcjonalnie moduły jednostki arytmetycznej i pamięci. Do chwili obecnej struktura komputera jest powszechnie znana jako Maszyna von Neumanna i dosłownie wszystkie komputery cyfrowe od tamtej pory są oparte na tej właśnie architekturze. Zespołem programistów kierował Polak Stanisław Ulam matematyk, przedstawiciel lwowskiej szkoły matematycznej.

 

Fizyk Ede Teller był przeciwnikiem rozbioru Polski we wrześniu 1939 roku i wielkim przeciwnikiem użycia bomby atomowej działającej na zasadzie rozszczepienia jądra atomowego przewidując zasięg skutków promieniowania radioaktywnego. Natomiast gorąco popierał użycie przeciw hitlerowskim Niemcom broni w postaci bomby opartej na zasadzie syntezy jądrowej (bomby wodorowej). Ede Teller wspólnie z Polakiem Stanisławem Ulamem - pochodzącym z Lwowa zaprojektowali pierwszą na świecie bombę wodorową. Bomba tej konstrukcji nosiła nazwę bomby H projektu Tellera-Ulama.

Ede Teller występował też z wieloma propozycjami pokojowego wykorzystania broni nuklearnej, jak np. projekt budowy portu na Alasce za pomocą detonacji bomby wodorowej na dnie morskim. Zastosowanie wodoru jako nośnika energii nie przekroczyło do dnia dzisiejszego fazy eksperymentalnej.

 

Stanisław Ulam należał do grupy opracowującej teorię konstrukcji bomby wodorowej. Ulam najpierw, stosując swe innowacyjne metody matematyczne, dowiódł, że koncepcja obrana przez kierownika projektu była błędna, a następnie zaproponował własne rozwiązanie, które doprowadziło przedsięwzięcie do sukcesu. Schemat tej bomby nosi nazwę konfiguracji Tellera-Ulama, od jej twórców: węgierskiego fizyka Edwarda Tellera i Stanisława Ulama. Dokumenty z tamtego okresu są ciągle utajnione, więc jego wkład w ogólne dzieło pozostaje mało znany

 

Historia światowej energetyki jądrowej to już prawie 80 lat. Na świecie w elektrowniach jądrowych działa obecnie 450 reaktorów a w budowie znajduje się 60 nowych bloków jądrowych.

 

Zbudowana przez 10 tysięcy Polaków węgierska elektrownia jądrowa Paks, która jest bliźniakiem Żarnowca będzie obchodzić dnia 28 grudnia 2022 swoje 40 lecie.

 

To Polak stworzył Internet - Paweł Baran - twórca Internetu

http://talbot.nowyekran.pl.neon24.pl/post/143049,to-polak-stworzyl-internet

Portret użytkownika ARTUR

Gdyby nie Lachowie od szyfrów

Gdyby nie Lachowie od szyfrów to naziści już w 1940 r mogliby lądować w Anglii i tym sposobem USA zostałoby podzielone pomiędzy Niemców , Japończyków i Rosję na Alasce .Alianci już od 1 IX 1939 r wiedzieli o każdym kroku Niemców dzięki przekazaniu im ZA DARMO wszystkich skopiowanych urządzeń , planów i przyszłych rozwiązań które mogą nastąpić w wyniku modyfikacji .

Strony

Skomentuj